Dàn xe trị giá hơn 11 triệu USD của cựu tổng thống Zimbabwe
Cựu tổng thống Zimbabwe nổi tiếng giàu có khi sở hữu bộ sưu tập xe với tổng giá trị hơn 11 triệu USD. Gia đình ông là fan cuồng của Rolls-Royce khi sở hữu tổng cộng 4 chiếc.
389bx3d33x7ccexcadax793excc67x733exb7cfx73b6x4500x673ex8617xb88cx8e2bx5aa7xb04axX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax4ca2xcb6dx5999xXexX0x42a6xXaxX17xX18xX19xXexX0x88d8x9c8dxX19x629axXexX0xXaxbf6fxX9xab5fxXdxX18xb6eexX2fx65b8x921cx7644xX5x896cxXbxXdxX17xX32xXexX2xaef5x3c41xX9xaf5bxX17xX9xXbx7efexb4c5xX9xc47bxX35x5845xX9xXax5505xX3dxX9xX2axX2axX9xXbxX43xX35x8127x7a1fxX9xcbcbxa553xX2xX9xX2cx4430xX18xX9xX2cx8115xX55xX9xXbxa85exX3dxX46xX9xXbxXaxb819xX3dxX46xX9x6958xX35xXcxX23xX18xX23x4bc3xX17xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX2fxX17xX2cxXbxX35xX24xX3dxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXcxX18xX35xX3dxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x5f5fxX17xX18xX19xX32xXexX4xX60xX55xX9xXbxX64xX3dxX46xX9xXbxXaxX6axX3dxX46xX9xX6exX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX9xX3dxX64xX35xX9xXbxX35xb201xX3dxX46xX9xX46xX35xX3cxX55xX9xX2cxaf8exX9x6503xXaxX35xX9xX2fxc761xX9xXax96f6xX55xX9xX23xaf08xX9xX2fxabecxX55xX9xXbxa7b6xX33xX9xX3fxX17xX9x6564x866dxX35xX9xXbxX64xX3dxX46xX9xX46xX35xX48xX9xXbxX43xX44xX9xXaxX4bxX3dxX9xX2axX2axX9xXbxX43xX35xX54xX55xX9xX57xX58xX2x798cxX9x52fexX35xX18xX9xbcf0x8b75xX3dxXaxX9xbf1exX3dxX46xX9xXdxX3cxX9x69e8xX18xX3dxX9xX2cxX55x5ea6xX3dxX46xX9xX2cxX5cxX18xX9xa6dcxX24xXdxXdxX2fxc83axX126xX24xX26xX2cxX17xX9xXccxXaxX35xX9xX2fxXd1xX9xXaxXd4xX55xX9xXbxX64xX3dxX46xX9xX2cxXd8xX3dxX46xX9x822bxX9xX2cxXaxX35xXc0xX2cxX106xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX43xX46xX35xX3dx3cb5xX9xa1f4xX33xX3fxX9xX18xX55xXbxX24x7abaxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX43xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX74xX35xX19xXbxXaxX167xX9x40fbxX33xX3fxX171xX9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX167xX9xX19fxX33xX3fxX171xX32xX9xX2fxX43xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX167xX1cxX1cxX35xX106xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX106xXe5xX3dxX1cxX3dxX17xX74xX2fxX1cxX2ax5782xX147xb248xX1cxX1d3xX1d3xX19xX169xX169xX169x5326xbfdaxX2ax7488xXbxX1dex9240xXdxX19fxX106xa394xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX3dxX9xX3fxX17xX9xXbxX43xX35xX9xX46xX35xX18xX9xXaxX24xX3dxX9xX2axX2axX9xXbxX43xX35xX17xX55xX9xX55xX2fxX19xX9xX2cxX55xX18xX9xX2cxX55xX55xX9xXbxX24xX3dxX46xX9xXbxXaxX24xX3dxX46xX9x5232xX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX32xX9xX74xX35xX19xXbxXaxX31xX32xX19fxX32xX9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX31xX32xX19fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX43xXexX0xXbxX43xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxX12bxX18xXdxX35xX46xX3dxX167xX9xX1e7xX55xX2fxXbxX35xX118xX26xX171xX32xXex4e1exX17xX43xX2cxX17xX19xX17xX2fxX12bx60acxX17xX3dxX224xX9xX58xX1e3xX19fxX19fx9a6bxX9xX7xX55xXdxXdxXcxX18xX3dxX167xX9xX4xX60xX55xX9xX5xX64xX3dxX46xX9xXbxXaxX6axX3dxX46xX9xX126xX24xX23xX17xX43xXbxX9xX288xX55xX46xX18xX23xX17xX9xX2fxXd1xX9xXaxXd4xX55xX9xXcxXd8xXbxX9xX2cxXaxX35xXc0xX2cxX9xX288xX17xX43xX2cxX17xX19xX17xX2fxX12bxX291xX17xX3dxX224xX9xX58xX1e3xX19fxX19fxX29axX9xX7xX55xXdxXdxXcxX18xX3dxX9xX2cxXaxX6axX3dxX46xX9xX10cx4ae3xX3dxbf36xX9xXbxXaxXdbxcf86xX3dxX46xX9xX10cxXdbx58f4xX2cxX9xX2fx64fexX9xX19x77c8xX3dxX46xX9xXbxX2f6xX35xX9xX2cxX48xX2cxX9xX2fxX60xX9xXccxX35xX54xX3dxX9xb469xX55xX18xX3dxX9xXbxX43x43f9xX3dxX46xX106xX9xX4xXaxX35xXc0xX2cxX9xX2fxX17xX19xX18xX3dxX9xX2fxX18xX3dxX46xX9xXbxX43xX325xX3dxX46xX9xX10cxXdbxX303xX2cxX9xXaxXd8xX9xXbxX6axX3dxX46xX9xX23xXd1xX35xX9xX10cxX24xX3cxX3dxX9xX3fxX17xX9xX23xX325xX2cxX9xXbxXaxc662xX33xX9xX46xX11exXcxX9xX2axX1e0xX9xX2cxXaxX35xXc0xX2cxX106xX9xX288xX17xX43xX2cxX17xX19xX17xX2fxX12bxX291xX17xX3dxX224xX9xX58xX1e3xX19fxX19fxX9xX7xX55xXdxXdxXcxX18xX3dxX3dxX9xX2cxX5cxX18xX9xX288xX55xX46xX18xX23xX17xX9xX10cxXdbxX303xX2cxX9xXbxXaxX35xXc0xXbxX9xXccxXc0xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX10cx671fxX3dxX46xX9xX26x4d64xX55xX9xX2cx42d0xX55xX9xX2cxX5cxX18xX9xX111xX3dxX46xX106xX9xX288xc6d7xX2cxX9xX46xX35xX48xX9xX2cxX5cxX18xX9xX2cxXaxX35xXc0xX2cxX9xX2fxX17xX19xX18xX3dxX9xX3dxX3cxX26xX9xXccxXaxX24x67f5xX3dxX46xX9xX2axX2f8xX147xX9xXbxX43xX35xX54xX55xX9xX57xX58xX2xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX43xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX43xX46xX35xX3dxX167xX9xX169xX33xX3fxX9xX18xX55xXbxX24xX171xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX43xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX74xX35xX19xXbxXaxX167xX9xX19fxX33xX3fxX171xX9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX167xX9xX19fxX33xX3fxX171xX32xX9xX2fxX43xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX167xX1cxX1cxX35xX106xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX106xXe5xX3dxX1cxX3dxX17xX74xX2fxX1cxX2axX1d3xX147xX1d5xX1cxX1d3xX1d3xX19xX169xX169xX169xX1ddxX1dexX2axX1e0xXbxX1d3xX1e0xX169xX2axXdxX2axX106xX1e7xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX3dxX9xX3fxX17xX9xXbxX43xX35xX9xX46xX35xX18xX9xXaxX24xX3dxX9xX2axX2axX9xXbxX43xX35xX17xX55xX9xX55xX2fxX19xX9xX2cxX55xX18xX9xX2cxX55xX55xX9xXbxX24xX3dxX46xX9xXbxXaxX24xX3dxX46xX9xX224xX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX32xX9xX74xX35xX19xXbxXaxX31xX32xX19fxX32xX9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX31xX32xX19fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX43xXexX0xXbxX43xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxX12bxX18xXdxX35xX46xX3dxX167xX9xX1e7xX55xX2fxXbxX35xX118xX26xX171xX32xXexX126xX24xXdxXdxX2fxX12bxX126xX24xX26xX2cxX17xX9xX7xXaxX18xX3dxXbxX24xXcxX9xc1e9x5cdbxX167xX9xX126xX24xXdxXdxX2fxX12bxX126xX24xX26xX2cxX17xX9xX7xXaxX18xX3dxXbxX24xXcxX9xX55bxX55cxX9xXdxX3cxX9xX2cxXaxX35xXc0xX2cxX9xX3fxX17xX9xXaxX2f6xX3dxX46xX9xX2fxX18xX3dxX46xX9xX2cxX5cxX18xX9xbed4xX3dxXaxX9xXbxXaxX2fdxX35xX9xXbxXaxX55xXd8xX2cxX9xX10cxX44xX18xX2f8xX9xX2cxXax3f7axX9xX2cxXcaxX9xX2axX1d5xX9xX2cxXaxX35xXc0xX2cxX9xX10cxXdbxX303xX2cxX9xX2fxX3e0xX3dxX9xX3fxX55xc0faxXbxX106xX9xX4xX60xX55xX9xX5xX64xX3dxX46xX9xXbxXaxX6axX3dxX46xX9xX288xX18xX46xX55xX23xX17xX9xXcxX55xX18xX9xXdxX2f6xX35xX9xX3dxXcaxX9xXe5xXe6xX35xX9xX2fxX6axX9xXbxX35xafadxX3dxX9xXccxXaxX111xX3dxX46xX9xX10cxXdbxX303xX2cxX9xX2cxX111xX3dxX46xX9xX23xX6axX106xX9xX5xX55xX26xX9xX3dxXaxX35xX3b1xX3dxX2f8xX9xX2cxXaxX35xXc0xX2cxX9xX3fxX17xX9xXcxX3cxX55xX9xX10cxX17xX3dxX9xX2cxX64xX9xX10cxX35x5bd4xX3dxX9xX2cxXcaxX9xXbxXaxX625xX9xX2cxXcaxX9xX46xX35xX48xX9xXbxX43xX44xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX4bxX3dxX9xXbxX64xX3dxX46xX9xX108xX2xX7xX9xX2cxX5cxX18xX9xX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXbxX24xX33xX35xX2cxX9xXdxX24xX2cxX18xXbxX35xX24xX3dxX9xX18xX55xXbxX24xXdxX35xX3dxXccxX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32xX5xX35xX3dxX9xXbxX3c2xX2cxX9xX6exX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX32xX9xXaxX43xX17xX118xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX167xX1cxX1cxX3dxX17xX74xX2fxX106xX224xX35xX3dxX46xX106xXe5xX3dxX1cxX224xX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX12bxXbxX35xX17xX55xX12bxX19xX35xX17xXcxX106xXaxXbxXcxXdxX32xXexX6exX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX0xX1cxX18xXexX106xX9xX126xX24xXdxXdxX2fxX12bxX126xX24xX26xX2cxX17xX9xX7xXaxX18xX3dxXbxX24xXcxX9xX55bxX55cxX9xX2cxXcaxX9xX46xX35xX48xX9xX23xX48xX3dxX9xXccxXaxX24xX3e0xX3dxX46xX9xX2axX2f8xX169xX9xXbxX43xX35xX54xX55xX9xX57xX58xX2xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX43xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX43xX46xX35xX3dxX167xX9xX169xX33xX3fxX9xX18xX55xXbxX24xX171xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX43xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX167xX9xX147xX147xX1d5xX33xX3fxX171xX9xX74xX35xX19xXbxXaxX167xX9xX19fxX33xX3fxX171xX32xX9xX2fxX43xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX167xX1cxX1cxX35xX106xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX106xXe5xX3dxX1cxX3dxX17xX74xX2fxX1cxX2axX1d3xX147xX1d5xX1cxX1d3xX1d3xX19xX169xX169xX169xX1ddxX1dexX2axX1e0xXbxX2axX1e3xX19fxX1d5xXdxX169xX106xX1e7xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX3dxX9xX3fxX17xX9xXbxX43xX35xX9xX46xX35xX18xX9xXaxX24xX3dxX9xX2axX2axX9xXbxX43xX35xX17xX55xX9xX55xX2fxX19xX9xX2cxX55xX18xX9xX2cxX55xX55xX9xXbxX24xX3dxX46xX9xXbxXaxX24xX3dxX46xX9xX224xX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX32xX9xX74xX35xX19xXbxXaxX31xX32xX19fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX43xXexX0xXbxX43xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxX12bxX18xXdxX35xX46xX3dxX167xX9xX1e7xX55xX2fxXbxX35xX118xX26xX171xX32xXexX126xX24xXdxXdxX2fxX12bxX126xX24xX26xX2cxX17xX9xX7xXaxX18xX3dxXbxX24xXcxX9xX169xX19fxX2axX1d3xX167xX9xX108xX43xX18xX2cxX17xX9xX288xX55xX46xX18xX23xX17xX9xXdxX3cxX9xX2cxX60xX55xX9xX10cxX54xX9xX3dxXaxX5bfxXbxX9xX33xXaxX55xX9xX3dxXax806dxX3dxX9xX2cxX5cxX18xX9xX6exX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX2f8xX9xX3dxX46xXdbxX2fdxX35xX9xXe5xX303xX9xXbxXaxX3c2xX9xXaxX18xX35xX9xX2cxX5cxX18xX9xX126xX24xX23xX17xX43xXbxX9xX288xX55xX46xX18xX23xX17xX106xX9xX291xX3cxX9xX2cx64bexX3dxX46xX9xXdxX3cxX9xXcxXd8xXbxX9xXbxX18xX26xX9xX2cxXaxX4bxX35xX9xXccxXaxX360xXbxX9xXbxX35xXc0xX3dxX46xX9xXccxXaxX35xX9xX2fxXd1xX9xXaxXd4xX55xX9xX2cxXaxX35xXc0xX2cxX9xX126xX24xXdxXdxX2fxX12bxX126xX24xX26xX2cxX17xX9xX7xXaxX18xX3dxXbxX24xXcxX9xX169xX19fxX2axX1d3xX9xXbxX43xX44xX9xX46xX35xX48xX9xX1ddxX1dexX19fxX106xX19fxX19fxX19fxX9xX57xX58xX2xX106xX9xX7xXaxX35xX3b1xX3dxX9xX23xX3e0xX3dxX9xX2fxX3e0xX3dxX9xX3fxX55xX5bfxXbxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX26xX3b1xX55xX9xX2cxX3b5xX55xX9xX2cxX5cxX18xX9xXcx8d46xX55xX9xX3fxX17xX9xX3dxX3cxX26xX9xX2cxXcaxX9xX46xX35xX48xX9xX3fxX5bfxX33xX9xX3fxX5a6xX9xX2axX2f8xX1dexX9xXbxX43xX35xX54xX55xX9xX57xX58xX2xX106xX9xX4xX24xX3dxX9xXbxX43xX18xX35xX9xX43xX35xX3b1xX3dxX46xX9xX2cxX5cxX18xX9xX23xX3cxX9xX108xX43xX18xX2cxX17xX9xX288xX55xX46xX18xX23xX17xX9xXdxX3cxX9xX126xX55xX2fxX2fxX17xXdxXdxX9xX108xX24xX43xX17xX43xX18xX224xX18xX2f8xX9xX1dexX1dexX9xXbxX55xX64xX35xX2f8xX9xX2cxX8c5xX3dxX46xX9xXcxX55xX18xX9xX23xXd8xX9xX10cxX111xX35xX9xX126xX24xXdxXdxX2fxX12bxX126xX24xX26xX2cxX17xX9xX7xXaxX18xX3dxXbxX24xXcxX9xXaxX11exX35xX9xXbxXaxX48xX3dxX46xX9xX1e0xX2f8xX9xXe5xXe6xX35xX9xXbxX43xX44xX9xX46xX35xX48xX9xX46xX3b5xX3dxX9xX1ddxX2f8xX1dexX9xXbxX43xX35xX54xX55xX9xX57xX58xX2xX9xX2fxX18xX55xX9xXbxXaxX55xXc0xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX43xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX43xX46xX35xX3dxX167xX9xX169xX33xX3fxX9xX18xX55xXbxX24xX171xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX43xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX167xX9xX147xX2axX1d3xX33xX3fxX171xX32xX9xX2fxX43xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX167xX1cxX1cxX35xX106xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX106xXe5xX3dxX1cxX3dxX17xX74xX2fxX1cxX2axX1d3xX147xX1d5xX1cxX1d3xX1d3xX19xX169xX169xX169xX1ddxX1dexX2axX1e0xXbxX1dexX1e0xX169xX19fxXdxX1dexX106xX1e7xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX3dxX9xX3fxX17xX9xXbxX43xX35xX9xX46xX35xX18xX9xXaxX24xX3dxX9xX2axX2axX9xXbxX43xX35xX17xX55xX9xX55xX2fxX19xX9xX2cxX55xX18xX9xX2cxX55xX55xX9xXbxX24xX3dxX46xX9xXbxXaxX24xX3dxX46xX9xX224xX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX43xXexX0xXbxX43xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxX12bxX18xXdxX35xX46xX3dxX167xX9xX1e7xX55xX2fxXbxX35xX118xX26xX171xX32xXexX126xX24xXdxXdxX2fxX12bxX126xX24xX26xX2cxX17xX9xX7xXaxX18xX3dxXbxX24xXcxX9xX4xX24xX55xX33xX17xX167xX9xX5xXaxX55xXd8xX2cxX9xX2fxXd1xX9xXaxXd4xX55xX9xX2cxX5cxX18xX9xXcxXd8xXbxX9xXbxX43xX24xX3dxX46xX9xXaxX18xX35xX9xX3dxX46xXdbxX2fdxX35xX9xX2cxX24xX3dxX9xXbxX43xX18xX35xX9xX2cxX60xX55xX9xXbxX64xX3dxX46xX9xXbxXaxX6axX3dxX46xX9xX126xX24xX23xX17xX43xXbxX9xX288xX55xX46xX18xX23xX17xX2f8xX9xX2cxXaxX35xXc0xX2cxX9xX3fxX17xX9xX3dxX3cxX26xX9xX10cx8cd8xX9xX10cxXdbxX303xX2cxX9xXcxX55xX18xX9xXd1xX9x55b9xX18xXcxX9xX7xXaxX35xX2f8xX9xX2fxX18xX55xX9xX10cxXcaxX9xXe5xXdfxX3dxX9xX2cxXaxX55xX26xX625xX3dxX9xX10cxXc0xX3dxX9xX6exX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX9xXbxX43xX3b1xX3dxX9xX2cxXaxX55xX26xXc0xX3dxX9xX23xX18xX26xX9xX2cxXaxXd1xX9xXaxX3cxX3dxX46xX9x6d7fxX29axX288xX106xX9x479bxX17xX9xX10cxXdbxX303xX2cxX9xXbxX43xX18xX3dxX46xX9xX23xX44xX9xXaxX3cxX3dxX46xX9xXdxX24xX2f6xXbxX9xX2cxX48xX2cxX9xXbx71a2xX3dxXaxX9xX3dx5ad4xX3dxX46xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX5bfxX33xX9xX2cx4ebbxX3dxX46xX9xX3dxXd8xX35xX9xXbxXaxX5bfxXbxX9xX2fxX18xX3dxX46xX9xXbxX43xX325xX3dxX46xX106xX9xX126xX24xXdxXdxX2fxX12bxX126xX24xX26xX2cxX17xX9xX7xXaxX18xX3dxXbxX24xXcxX9xX4xX24xX55xX33xX17xX9xX2cxXcaxX9xX46xX35xX48xX9xXccxXaxX24xX3e0xX3dxX46xX9xX1ddxX19fxX19fxX106xX19fxX19fxX19fxX9xX57xX58xX2xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX43xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX43xX46xX35xX3dxX167xX9xX169xX33xX3fxX9xX18xX55xXbxX24xX171xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX43xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX167xX9xX147xX1dexX169xX33xX3fxX171xX32xX9xX2fxX43xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX167xX1cxX1cxX35xX106xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX106xXe5xX3dxX1cxX3dxX17xX74xX2fxX1cxX2axX1d3xX147xX1d5xX1cxX1d3xX1d3xX19xX169xX169xX169xX1ddxX1dexX2axX1e0xXbxX1d5xX1d5xX169xX1dexXdxX147xX106xX1e7xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX3dxX9xX3fxX17xX9xXbxX43xX35xX9xX46xX35xX18xX9xXaxX24xX3dxX9xX2axX2axX9xXbxX43xX35xX17xX55xX9xX55xX2fxX19xX9xX2cxX55xX18xX9xX2cxX55xX55xX9xXbxX24xX3dxX46xX9xXbxXaxX24xX3dxX46xX9xX224xX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX43xXexX0xXbxX43xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxX12bxX18xXdxX35xX46xX3dxX167xX9xX1e7xX55xX2fxXbxX35xX118xX26xX171xX32xXexX126xX24xXdxXdxX2fxX12bxX126xX24xX26xX2cxX17xX9xX108xXaxX24xX2fxXbxX9xX2fxX17xX43xX35xX17xX2fxX9xX55bxX55bxX167xX9xX4xXaxX35xXc0xX2cxX9xX126xX24xXdxXdxX2fxX12bxX126xX24xX26xX2cxX17xX9xX108xXaxX24xX2fxXbxX9xX2fxX17xX43xX35xX17xX2fxX9xX55bxX55bxX9xXbxXaxX55xXd8xX2cxX9xX2fxXd1xX9xXaxXd4xX55xX9xX2cxX5cxX18xX9xXaxX18xX35xX9xX18xX3dxXaxX9xX17xXcxX9xX4xXaxX18xXbxX55xX3dxX46xX18xX9xX288xX55xX46xX18xX23xX17xX9xX169xX2axX9xXbxX55xX64xX35xX9xXe5xX3cxX9xX126xX24xX23xX17xX43xXbxX9xX288xX55xX46xX18xX23xX17xX9x5267xX43xX9xX169xX1e0xX9xXbxX55xX64xX35xX106xX9xX4xXaxX35xXc0xX2cxX9xX3fxX17xX9xX3dxX3cxX26xX9xX10cxXdbxX303xX2cxX9xXcxX55xX18xX9xXd1xX9xX2xX55xX23xX18xX35xX9xXe5xXe6xX35xX9xX46xX35xX48xX9xX1dexX19fxX19fxX106xX19fxX19fxX19fxX9xX57xX58xX2xX9xX2fxX18xX55xX9xX10cxXcaxX9xX3dxXaxXdfxX33xX9xXccxXax4bcaxX55xX9xXe5xX5edxX9xX6exX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX43xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX43xX46xX35xX3dxX167xX9xX169xX33xX3fxX9xX18xX55xXbxX24xX171xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX43xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX167xX9xX1dexX1ddxX1e3xX33xX3fxX171xX32xX9xX2fxX43xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX167xX1cxX1cxX35xX106xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX106xXe5xX3dxX1cxX3dxX17xX74xX2fxX1cxX2axX1d3xX147xX1d5xX1cxX1d3xX1d3xX19xX169xX169xX169xX1ddxX1dexX2axX1e0xXbxX1d5xX1dexX2axX1ddxXdxX1ddxX106xX1e7xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX3dxX9xX3fxX17xX9xXbxX43xX35xX9xX46xX35xX18xX9xXaxX24xX3dxX9xX2axX2axX9xXbxX43xX35xX17xX55xX9xX55xX2fxX19xX9xX2cxX55xX18xX9xX2cxX55xX55xX9xXbxX24xX3dxX46xX9xXbxXaxX24xX3dxX46xX9xX224xX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX43xXexX0xXbxX43xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxX12bxX18xXdxX35xX46xX3dxX167xX9xX1e7xX55xX2fxXbxX35xX118xX26xX171xX32xXexX590xX2fxXbxX24xX3dxX9xX288xX18xX43xXbxX35xX3dxX9xX2xX291xX2axX2axX167xX9xX288x83adxX2cxX9xX19xXc2fxX9xX2cxXaxXdbxX18xX9xX23xX18xX24xX9xX46xX35xX2fdxX9xX10cxXdbxX303xX2cxX9xX2cxX111xX3dxX46xX9xX23xX6axX9xX3dxXaxXdbxX3dxX46xX9xX18xX3dxXaxX9xX17xXcxX9xX3dxXaxX3cxX9xX288xX55xX46xX18xX23xX17xX9xX2cx5946xX3dxX9xX10cxXdbxX303xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX2fxXd1xX9xXaxXd4xX55xX9xX2fxX35xX3b1xX55xX9xX3fxX17xX9xX590xX2fxXbxX24xX3dxX9xX288xX18xX43xXbxX35xX3dxX9xX2xX291xX2axX2axX9xXbxX43xX24xX3dxX46xX9xX23xXd8xX9xX2fxXdbxX55xX9xXbxXdfxX33xX9xX3fxXc0xX9xXaxXd8xX33xX106xX9xX288xX948xX55xX9xX3fxX17xX9xX3dxX3cxX26xX9xX2cxXcaxX9xXccxXaxX3e0xX9xX3dxXc22xX3dxX46xX9xXbxXc22xX3dxX46xX9xXbxX6axX2cxX9xX19fxX12bxX2axX19fxX19fxX9xXccxXcxX1cxXaxX9xXbxX43xX24xX3dxX46xX9xX1dexX2f8xX1e0xX9xX46xX35xX88cxX26xX2f8xX9xXbxX6axX2cxX9xX10cxXd8xX9xXbxX6axX35xX9xX10cxX18xX9xX1dexX169xX169xX9xXccxXcxX1cxXaxX2f8xX9xX2fxX3c2xX2cxX9xXcxX2f6xX3dxXaxX9xX10cxXdbxX303xX2cxX9xX2cxX55xX3dxX46xX9xX2cxX5bfxX33xX9xXbx655bxX9xXccxXaxX6axX35xX9xX10cxXd8xX3dxX46xX9xX2cxX4bxX9xX55cxX2axX169xX9xX1ddxX2f8xX169xX29axX106xX9xX590xX2fxXbxX24xX3dxX9xX288xX18xX43xXbxX35xX3dxX9xX2xX291xX2axX2axX9xX2cxXcaxX9xX46xX35xX48xX9xX23xX48xX3dxX9xXccxXaxX24xX3e0xX3dxX46xX9xX169xX19fxX19fxX106xX19fxX19fxX19fxX9xX57xX58xX2xX9xX2cxXc2fxX3dxX46xX9xX3dxXaxX35xX5edxX55xX9xXbxX43xX18xX3dxX46xX9xX23xX44xX9xXaxX35xX54xX3dxX9xX10cxX2f6xX35xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX43xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX43xX46xX35xX3dxX167xX9xX169xX33xX3fxX9xX18xX55xXbxX24xX171xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX43xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX46xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX9xX19xXbxXaxX55xXcxX23xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX74xX35xX19xXbxXaxX167xX9xX19fxX33xX3fxX171xX9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX167xX9xX19fxX33xX3fxX171xX32xX9xX2fxX43xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX167xX1cxX1cxX35xX106xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX106xXe5xX3dxX1cxX3dxX17xX74xX2fxX1cxX2axX1d3xX147xX1d5xX1cxX1d3xX1d3xX19xX169xX169xX169xX1ddxX1dexX2axX1e0xXbxX1ddxX19fxX169xX1dexXdxX1e3xX106xX1e7xX33xX46xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX19xX18xX3dxX9xX3fxX17xX9xXbxX43xX35xX9xX46xX35xX18xX9xXaxX24xX3dxX9xX2axX2axX9xXbxX43xX35xX17xX55xX9xX55xX2fxX19xX9xX2cxX55xX18xX9xX2cxX55xX55xX9xXbxX24xX3dxX46xX9xXbxXaxX24xX3dxX46xX9xX224xX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX32xX9xX74xX35xX19xXbxXaxX31xX32xX19fxX32xX9xXaxX17xX35xX46xXaxXbxX31xX32xX19fxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX43xXexX0xXbxX43xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxX12bxX18xXdxX35xX46xX3dxX167xX9xX1e7xX55xX2fxXbxX35xX118xX26xX171xX32xXexXbfdxX17xX9xX23xX55xd1a5xXbxX9x8d17xX590x956exX167xX9xXbb7xXaxX88cxX3dxX9xX19xX44xX33xX9xX2fxX35xX3dxXaxX9xX3dxXaxXdfxXbxX9xXdxX3b5xX3dxX9xXbxXaxX3c2xX9xX1d5xX1dexX9xX2cxX5cxX18xX9xX2cxX60xX55xX9xX5xX64xX3dxX46xX9xXbxXaxX6axX3dxX46xX9xX6exX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX9xa52fxX3dxXc22xXcxX9xX169xX19fxX19fxX1d3x8890xX2f8xX9xX126xX24xX23xX17xX43xXbxX9xX288xX18xX46xX55xX23xX17xX2f8xX9xX10cxX2f6xX35xX9xX2fxX3c2xX9xX5xX43xX55xX3dxX46xX9x7183xX55xX6axX2cxX9xXbxX2f6xX35xX9xX6exX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX2f8xX9xX6xX55xX18xX3dxX9xXbb7xX18xX3dxX2fxXaxX17xX3dxX46xX9xX10cxXbaaxX9xX46xX307xX35xX9xXbxXfc9xX3dxX46xX9xXcxXd8xXbxX9xXcxXcaxX3dxX9xX31exX55xX3cxX2f8xX9xX2cxXaxX35xXc0xX2cxX9xX3fxX17xX9xX23xX55xX127axXbxX9xX2fxX18xX3dxX46xX9xXbxX43xX325xX3dxX46xX9xXbxX43xX44xX9xX46xX35xX48xX9xX46xX3b5xX3dxX9xX2axX2f8xX1d3xX9xXbxX43xX35xX54xX55xX9xX57xX58xX2xX106xX9xXbfdxX17xX9xX23xX55xX127axXbxX9xX2cxX5cxX18xX9xX2cxX60xX55xX9xX5xX64xX3dxX46xX9xXbxXaxX6axX3dxX46xX9xX288xX18xX46xX55xX23xX17xX9xX10cxXdbxX303xX2cxX9xXbxX43xX18xX3dxX46xX9xX23xX44xX9xXccxXaxX111xX3dxX46xX9xX46xX35xX18xX3dxX9xX3dxXd8xX35xX9xXbxXaxX5bfxXbxX9xX2fxX18xX3dxX46xX9xXbxX43xX325xX3dxX46xX9xX23xXdfxX2cxX9xX3dxXaxX5bfxXbxX2f8xX9xX10cxX3b5xX26xX9xX10cxX5cxX9xXbxX35xX54xX3dxX9xX3dxX46xXaxX35xX2f8xX9xX23xX18xX24xX9xX46xX11exXcxX9xX33xXaxX1002xX3dxX46xX9xX3dxX46xX5cxX9xXbxX43xX3e0xX35xX9xXbxXaxX3e0xXcxX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxX5bfxX33xX2f8xX9xX3dxXaxX35xX5edxX55xX9xXe5xXdfxXbxX9xX19xX30axX3dxX46xX9xXdxX3cxXcxX9xX23xc771xX3dxX46xX9xXe5xX3cxX3dxX46xX2f8xX9xX46xXaxXc0xX9xX2fxX18xXdxX24xX3dxX2f8xX9xX3dxXaxX3cxX9xXe5xX54xX9xX2fxX35xX3dxXaxX2f8xX9xX33xXaxX1002xX3dxX46xX9xXc22xX3dxX9xXe5xX3cxX9xX33xXaxX1002xX3dxX46xX9xX23xXc0xX33xc460xX9xX2cxXc2fxX3dxX46xX9xXaxX3cxX3dxX46xX9xXbxX48xX9xXbxXaxX35xXc0xXbxX9xX23xX44xX9xXbxXaxX111xX3dxX46xX9xXcxX35xX3dxXaxX9xXccxXaxX48xX2cxX106xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX43xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX3fxX18xX3dxXaxX3dxXaxX18xXbxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX3dxX46xX31xX32xX19fxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX3dxX46xX31xX32xX1ddxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX43xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX291xX24xX19xX26xX32xXexX6exX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX9xXdxX3cxX9xX31exX55xX6axX2cxX9xX46xX35xX18xX9xXccxXaxX111xX3dxX46xX9xX46xX35xX48xX33xX9xX23xX35xX625xX3dxX9xX3dxX13f6xXcxX9xXd1xX9xX33xXaxXc1dxX18xX9xX3dxX18xXcxX9xX2cxXaxX88cxX55xX9xX7xXaxX35xX2f8xX9xXccxb5f0xX33xX9xX46xX35xXd4xX18xX9xXaxX18xX35xX9xX2cxX24xX3dxX9xX2fxX111xX3dxX46xX9xX6exX18xXcxX23xX17xX224xX35xX9xXe5xX3cxX9xX29axX35xXcxX33xX24xX33xX24xX106xX9xX6exX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX9xX2cxXcaxX9xX2cxXaxX55xX3dxX46xX9xX23xX35xX3b1xX3dxX9xX46xX35xXe6xX35xX9xXe5xXe6xX35xX9xX2cxX48xX2cxX9xX3dxXdbxXe6xX2cxX167xX9xXbb7xX18xXcxX9xX7xXaxX35xX9xXd1xX9xX33xXaxXc1dxX18xX9xX3dxX18xXcxX2f8xX9xX291xX24xXbxX2fxX74xX18xX3dxX18xX9xX33xXaxXc1dxX18xX9xXbxX88cxX26xX9xXe5xX3cxX9xXbxX88cxX26xX9xX3dxX18xXcxX2f8xX9xX288xX24xX224xX18xXcxX23xX35xX31exX55xX17xX9xX33xXaxXc1dxX18xX9xX10cxX111xX3dxX46xX9xXe5xX3cxX9xX10cxX111xX3dxX46xX9xX23x7f93xX2cxX2f8xX9xXe5xX3cxX9xX6exX18xXcxX23xX35xX18xX9xX33xXaxXc1dxX18xX9xXbxX88cxX26xX9xX23xX15adxX2cxX106xX9xX12e4xX55xX6axX2cxX9xX46xX35xX18xX9xX3dxX3cxX26xX9xX3dxX64xX35xX9xXbxX35xXc0xX3dxX46xX9xXe5xXe6xX35xX9xXbxXaxX48xX2cxX9xX55cxX35xX2cxXbxX24xX43xX35xX18xX9xXbxX43xX3b1xX3dxX9xX2fxX111xX3dxX46xX9xX6exX18xXcxX23xX17xX224xX35xX9xXe5xX3cxX9xX3dxXaxX35xX5edxX55xX9xXccxXaxX55xX9xX23xX3e0xX24xX9xXbxX11exX3dxX9xXaxX24xX18xX3dxX46xX9xX19xXbaaxX106xX9xX6exX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX9xX2cxXcaxX9xX2axX1e3xX9xX3dxX46xX111xX3dxX9xX3dxX46xXd4xX9xX2cxXaxXc1dxX3dxXaxX9xXbxXaxX3c2xX2cxX2f8xX9xXbxX43xX24xX3dxX46xX9xX10cxXcaxX9xXbxX35xXc0xX3dxX46xX9xX590xX3dxXaxX2f8xX9xXbxX35xXc0xX3dxX46xX9xX58xXaxX24xX3dxX18xX9xXe5xX3cxX9xXbxX35xXc0xX3dxX46xX9xX291xX15adxX2cxX9xXbb7xX19xX17xX23xX17xXdxX17xX9xX10cxXdbxX303xX2cxX9xX2fxX307xX9xX19xX30axX3dxX46xX9xX33xXaxX64xX9xX23xX35xXc0xX3dxX9xX3dxXaxX5bfxXbxX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX291xX24xX19xX26xX32xXexX291xX2f6xX3dxX9xX2cxXcaxX9xX23xX35xXc0xXbxX167xX9xX6exX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX9xX10cxXdbxX303xX2cxX9xX10cxXfc9xXbxX9xXbxX3b1xX3dxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXbxXaxX3cxX3dxXaxX9xX33xXaxX6axX9xX3fxX88cxX26xX9xX23xX13f6xX3dxX46xX9xX10cxX48xX9xX3dxX64xX35xX9xXbxX35xXc0xX3dxX46xX9xXe5xX3cxX24xX9xXbxXaxXc0xX9xXccxab2fxX9xX2axX147xX9xX32x4c16xX2f6xX35xX9xX6exX35xXcxX23xX18xX23xX74xX17xX32xX9xX3dxX13f6xXcxX9xXd1xX9xX10cxX111xX3dxX46xX9xX3dxX18xXcxX9xX31exX55xX6axX2cxX9xX46xX35xX18xX9xX3dxX3cxX26xX106xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX291xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX5cxX9xX10cxX111xX167xX9xX9cxX18xX43xX18xX43xX17xX9xX2xX35xX54xX3dxX9xXbxXc1dxX2cxXaxX167xX9xX1dexX1e0xX19fxX106xX1d3xX1ddxX1d3xX9xXccxXcxcbc1xX9xX12e4xX55xX6axX2cxX9xXccxXaxX48xX3dxXaxX167xX9xX2axX1d5xX1cxX147xX1cxX2axX1e0xX1d5xX19fxX9xX2xX88cxX3dxX9xX2fxX6axX167xX9xX2axX1e3xX2f8xX2axX9xXbxX43xX35xX54xX55xX9xX12bcxX169xX19fxX2axX1e3xX12c5xX9xX108xX2xX7xX9xX10cxX3b5xX55xX9xX3dxX46xXdbxX2fdxX35xX167xX9xX169xX106xX169xX1d3xX1e3xX9xX57xX58xX2xX9xX12bcxX169xX19fxX2axX1d3xX12c5xX9xX1703xX4bxX3dxX9xXe5xX44xX9xXbxX35xX5edxX3dxX9xXbxX54xX167xX9xX57xX58xX2xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX43xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX58xX24xX55xX43xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX6exX35xX3dxX46xX106xXe5xX3dxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX2fxX17xX2cxXbxX35xX24xX3dxXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe