Hồ Ngàn Trươi bắt đầu xả lũ từ 8 giờ sáng 29/10
(Baohatinh.vn) - Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 4 quyết định xả lũ qua tràn hồ Ngàn Trươi (Vũ Quang - Hà Tĩnh) từ 8h ngày 29/10 với lưu lượng từ 40m3/s - 350m3/s.
dbe7x124bex13833xddd6x17a36x10092x1006dx147bax1199fxX7x17edex14753xe7d0x12d90x18263x13b33xX5xe383xXaxfb4cx13998x1203exX3x1396ax17e56x15ac6xdf2cxX3xXcx13f58x16a94x1676cxXdxX3x11c2cx11096xXexX3x15aeex10636x113dfxX3x15475x17f3exX3xX5x141b6xX3xXex114a7xX3x10fb2xX3xX17xXdx151e5xX3xX7xeb6axX19xX17xX3x10a4fx1642ax17487xX2x110bdxX0xX3fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xf18cxXaxX12x173b5xX6xX19xX3x15240xX27xX2axX19xX3xX5x13c6cxX3xX25xX26xX27xX3xXexX1dxX3x148b4xX18xX3x15a2ex15e0cxf1cexX3xX55x17aacxX19xX17xX3xXexX1x135ebxX70xX3xX5xedc6xXdxX3x13188xX3x14216xX27xX70xeb2dxXexX3xX25x12cf0xX19xX1xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX3xX82xX27xX6xX3xXexX1cxX18xX19xX3xX1xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3x16894xf4c4xX2dxX3xX5cxX27xX6xX19xX17xX3x10f91xX3xX13xX18xX3xXcx10bd4xX19xX1x11222xX3xXexX30xX3xX32xX1xX3xX19xX17xX18xX70xX3xX3dxX3exX3fxX2xX41xX3xX6bx16161xXdxX3xX5xX1dxX27xX3xX5xX1dxX7dxX19xX17xX3xXexX30xX3xX80xX41x13c67xX0xX7xX27xXbxX12x1481cxX0xX3fxX7xX27xXbxX12xX3fxX7xX3xXb4xX3xXe9xef7axX41xXe3xX0xX7xX27xXbxX12xXe9xX0xX3fxX7xX27xXbxX12xX3fxX7xfdadxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58x157c7xX55xX70xXaxX12xX0xXdxXe3xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1178bxX10xX19xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxec96xXdxX55xXexX1x10db2xX3x14f72xX2xXf6xXbxX29x13903xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX13exX3xX80xX2xX41xXbxX29xX145xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX3fxX3fxXdxX107xX21xX6xX118xX1xX6xXexXdxX19xX1xX107xX6bxX19xX3fxX19xX10xX139xX7xX3fxX3dxX41xX80xXe9xX3fxX2xX41xX140xX55xXe9xX3dxX41xX80xXf6xXf6xX41xXexX3exXe9xX3dxX41xX5xXf6xXb4x11294xX3dxX55xX140xX2xX140xX41xXe9xXf6xX41xXexX18fxX3exXf6xX140xX3dxX5xX41xX107x160a7xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xX22xXexX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX3xXexX30xX3xX32xX3xX17xXdxX36xX3xX7xX39xX19xX17xX3xX3dxX3exX3fxX2xX41xXaxX3xX139xXdxX55xXexX1xX9xXaxX140xX2xXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX80xX2xX41xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX6xXbxXexXdxX118xX19xXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxXexX10xX29xXexXb4xX6xX5xXdxX17xX19xX13exX3xX1a2xX27xX7xXexXdx12846xX70xX145xXaxX12xX58xX6xX19xX3xX5cxX27xX2axX19xX3xX5xX62xX3xX25xX26xX27xX3xXexX1dxX3xX6bxX18xX3xX6exX6fxX70xX3xX55xX73xX19xX17xX3xXexX1xX79xX70xX3xX5xX7dxXdxX3xX80xX3xX82xX27xX70xX85xXexX3xX25xX89xX19xX1xX3xX6bx12d11xX19xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX3xX82xX27xX6xX3xXexX1cxX18xX19xX3xXexX30xX3xX32xX1xX3xX19xX17xX18xX70xX3xX3dxX3exX3fxX2xX41xX3fxX3dxX41xX3dxX41xX3xX6bxXd1xXdxX3xX5xX1dxX27xX3xX5xX1dxX7dxX19xX17xX3xXexX30xX3xX80xX41xXe3xX0xX7xX27xXbxX12xXe9xX0xX3fxX7xX27xXbxX12xX3fxX7xX3xXb4xX3xXe9xXf6xX41xXe3xX0xX7xX27xXbxX12xXe9xX0xX3fxX7xX27xXbxX12xX3fxX7xX107xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX118xX55xX70xXaxX12xXcxX1xX10xX118xX3xX7x10353xX3xX5xXdx143adxX27xX3xX82xX27xX6xX19xX3xXexX1cxX22xX4xX3xX1xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xXaaxX1xX2e7xX3xXexX1xX2e3xX19xX17xX3xXexX1xX79xX70xX3xX5xX7dxXdxX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xXb4xX3xX12axfacexXe3xX3xXcxX1cxX6xX19xX17xXbdxe458xX3xX5x12d52xX4xX3xX3dxX41xX1xXe9xX41xX3xXexX2e3xXdxX3xX3dxX32xX3fxX2xX41xX32cxX3xXe3xX73xX4xX3xX19xX1dxXd1xX4xX3xX1xX14xX3xX25x1551bxXexX3xX80xX32xX32cxX2xX140xXe3xX32cxX3xXexX1dxX1exX19xX17xX3x11524xX19xX17xX3xX6bxXd1xXdxX3xX55xX27xX19xX17xX3xXex174cdxX4xX1xX3xX140xX3dxX3dxX32cxX3dxX140xX3xXexX1cxXdxX2e7xX27xX3xXe3xX0xX7xX27xXbxX12xXe9xX0xX3fxX7xX27xXbxX12xX145xX3xX5xX1dxX27xX3xX5xX1dxX7dxX19xX17xX3xX19xX1dxXd1xX4xX3xX25xX85xX19xX3xX1xX14xX3xX5xX18xX3xX80xX3dxX41xX32cxX3dxX3exX3xXe3xX0xX7xX27xXbxX12xXe9xX0xX3fxX7xX27xXbxX12xX3fxX7xX107xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX118xX55xX70xXaxX12xXcxX1cxX1dxXd1xX4xX3xX55xXdx148c0xX19xX3xX21xXdxX85xX19xX3xXbxX1xX361xX4xX3xXexX350xXbxX3xX4xX79xX6xX3xXe3xX1dxX6xX3xX21xef89xX118xX32cxX3xX25x11affxX4xX3xX21xXdxX2e7xXexX3xX5xX18xX3xXexX1xX10xX118xX3xX55xX73xX3xX21xX39xX118xX3xX4xX79xX6xX3x14c91xX18xXdxX3x17750xX1xX36fxX3xXexX1dxX7dxX19xX17xX3xXexX1xX79xX70xX3xX6bx11f41xX19xX3xX13xX18xX3xXcxXbaxX19xX1xX32cxX3xXexX30xX3xX19xX17xX18xX70xX3xX3dxX18fxX3fxX2xX41xX3xX25xX85xX19xX3xXe9xX2xX3fxX2xX41xX3fxX3dxX41xX3dxX41xX32cxX3xXexX118xX18xX19xX3xXex10a7fxX19xX1xX3xX29xX2axX70xX3xX1cxX6xX3xXe3x16586xXexX3xX25xX7dxXexX3xXe3xX1dxX6xX3xXexX118xX3xX25xX85xX19xX3xX1cx1047dxXexX3xXexX118xX32cxX3xX4x1025exX3xX19xX1exXdxX3xX25xX3fbxX4xX3xX21xXdxX2e7xXexX3xXexX118xX145xX3xXex1608fxX19xX17xX3xX5xX1dxX7dxX19xX17xX3xXe3xX1dxX6xX3xX4xX39xX4xX3xX41axX1xX27xX3xX6bxX73xX4xX3xX41axX1xX2axX3xX19xX42axX19xX17xX3xXbxX1xX495xX3xX21xXdxX85xX19xX3x10d0cxX3xXe3xX361xX4xX3xXe9xX41xX41xX3xXb4xX3xXf6xX41xX41xXe3xXe3xX3fxX25xX7dxXexX32cxX3xX4x128bcxX4xX3xX21xX466xX3xX4xX481xX3xX19xX1exXdxX3xXf6xX41xX41xX3xXb4xX3xX18fxX41xX41xXe3xXe3xX3fxX25xX7dxXexX3xX19x10e96xX19xX3xX25x10f47xX3xX25xX2axXe3xX3xX21xX2axX118xX3xX4x1000bxX19xX17xX3xXexX39xX4xX3xX6bxX263xX19xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX3xX1xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xX25xX1dxX7dxX4xX3xX6xX19xX3xXexX118xX18xX19xX32cxX3xX58xX6xX19xX3xX5cxX27xX2axX19xX3xX5xX62xX3xX25xX26xX27xX3xXexX1dxX3xX6bxX18xX3xX6exX6fxX70xX3xX55xX73xX19xX17xX3xXexX1xX79xX70xX3xX5xX7dxXdxX3xX80xX3xX82xX27xX70xX85xXexX3xX25xX89xX19xX1xX3xX6bxX263xX19xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX3xX82xX27xX6xX3xXexX1cxX18xX19xX3xXexX30xX3xX32xX1xX3xX19xX17xX18xX70xX3xX3dxX3exX3fxX2xX41xX3fxX3dxX41xX3dxX41xX3xX6bxXd1xXdxX3xX5xX1dxX27xX3xX5xX1dxX7dxX19xX17xX3xXexX30xX3xX80xX41xXe3xX0xX7xX27xXbxX12xXe9xX0xX3fxX7xX27xXbxX12xX3fxX7xX3xXb4xX3xXe9xXf6xX41xXe3xX0xX7xX27xXbxX12xXe9xX0xX3fxX7xX27xXbxX12xX3fxX7xX107xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX118xX55xX70xXaxX12xXcxX1xX36xXdxX3xX17xXdxX6xX19xX3xX41axX85xXexX3xXexX1xX32fxX4xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX3xX25xX85xX19xX3xX41axX1xXdxX3xX1xX85xXexX3xX2axX19xX1xX3xX1xX1dxX4c1xX19xX17xX3xX4xX79xX6xX3xX21xX3f6xX118xX3xX7xX2e3xX3xX3exX3xX6bxX18xX3xX1xX118xX18xX19xX3xX5xX1dxX27xX3xX7xX6xX27xX3xX21xX3f6xX118xX3xX17xX6fxX70xX3xX1cxX6xX107xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX118xX55xX70xXaxX12xX0xXdxXe3xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX12axX10xX19xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX70xX5xX10xX9xXaxX139xXdxX55xXexX1xX13exX3xX140xX2xXf6xXbxX29xX145xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX13exX3xX80xX2xX41xXbxX29xX145xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13exX3fxX3fxXdxX107xX21xX6xX118xX1xX6xXexXdxX19xX1xX107xX6bxX19xX3fxX19xX10xX139xX7xX3fxX3dxX41xX80xXe9xX3fxX2xX41xX140xX55xXe9xX3dxX41xXf6xX140xX2xX140xXexX2xXf6xXf6xXf6xX3exX5xX41xX107xX1a2xXbxX17xead5xX1cxX9xX3exX3dxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xX22xXexX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX3xXexX30xX3xX32xX3xX17xXdxX36xX3xX7xX39xX19xX17xX3xX3dxX3exX3fxX2xX41xXaxX3xX139xXdxX55xXexX1xX9xXaxX140xX2xXf6xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX80xX2xX41xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX118xX55xX70xXaxX12xX58xX6xX19xX3xX5cxX27xX2axX19xX3xX5xX62xX3xX25xX26xX27xX3xXexX1dxX3xX6bxX18xX3xX6exX6fxX70xX3xX55xX73xX19xX17xX3xXexX1xX79xX70xX3xX5xX7dxXdxX3xX80xX3xXexX1xX506xX19xX17xX3xX21xX39xX118xX3xX25xX4fbxX3xX4xX39xX4xX3xX25xX1exX19xX3xX6bxX89xX3xX25xX1dxX7dxX4xX3xX21xXdxX85xXexX3xX6bxX18xX3xXexX1xX506xX19xX17xX3xX21xX39xX118xX3xX4xX1xX118xX3xX4xX1xX36fxX19xX1xX3xX82xX27xX70x13080xX19xX3xX4xX39xX4xX3xX4xX479xXbxX32cxX3xX4xX39xX4xX3xX25xX1exX19xX3xX6bxX89xX3xX4xX481xX3xX5xXdxX4f7xX19xX3xX82xX27xX6xX19xX3xX6bxX18xX3xXexX118xX18xX19xX3xXexX1xX4fbxX3xX16xX1xX6fxX19xX3xX55xX6fxX19xX3xXexX1cxX4f7xX19xX3xX25xX89xX6xX3xX21xX18xX19xX3xXexX1xX27xX466xX4xX3xX1xX350xX3xX55xX27xX3xX1xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xXdxX85xXexX3xX25xX4fbxX3xXexX1cxXdxX4fbxX19xX3xX41axX1xX6xXdxX3xX4xX39xX4xX3xX21xXdxX2e7xX19xX3xXbxX1xX39xXbxX3xX361xX19xX17xX3xXbxX1xX481xX3xX25xX2axXe3xX3xX21xX2axX118xX3xX6xX19xX3xXexX118xX18xX19xX3xX6bxX79fxX3xXexX36fxX19xX1xX3xXe3xX350xX19xX17xX32cxX3xXexX18xXdxX3xX7xX2axX19xX3xX4xX79xX6xX3xX16xX1xX6fxX19xX3xX55xX6fxX19xX3xX6bxX18xX3xX16xX1xX18xX3xX19xX1dxXd1xX4xX107xX0xX3fxXbxX12xX0xX55xXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX55xX1cxX10xX5xX6xXexX10xX55xXaxX12xX0xX7xXexX1cxX118xX19xX17xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX4f7xX19xX3xX82xX27xX6xX19xX13exX0xX3fxX7xXexX1cxX118xX19xX17xX12xX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXb4xXexX1xX27xXe3xX21xXb4xX6xX19xX55xXb4xX7xX6xXbxX118xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxdf11xX73xX3xX41axXdxX85xX19xX3xX2xX3xX17xXdxX36xX3xX7xX39xX19xX17xX3xX2xX32xX3fxX2xX41xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX3xX1xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxXaxX3xX1xX1cxX10xX228xX9xXaxX3fxX29xX6xXb4xX1xX118xXdxX3fxX55xX27xXb4xX41axXdxX10xX19xXb4xX2xXb4xX17xXdxX118xXb4xX7xX6xX19xX17xXb4xX2xX32xXb4xX2xX41xXb4xX29xX6xXb4xX5xX27xXb4xX1xX118xXb4xX19xX17xX6xX19xXb4xXexX1cxX27xX118xXdxX3fxX3dxX41xX41xX3dxX18fxX2xX107xX1xXexXe3xXaxX12xX0xXdxXe3xX17xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX3fxXe3xX10xX55xXdxX6xX3fxX2xX3dxX41xX3fxX19xX10xX139xX7xX3fxX3dxX41xX80xX2xX3fxX18fxX3dxX55xX140xX2xXf6xXf6xXf6xX2xX140xXexX3exX3dxX2xX140xX2xX5xX41xX107xX1a2xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xX22xXexX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX3xXexX30xX3xX32xX3xX17xXdxX36xX3xX7xX39xX19xX17xX3xX3dxX3exX3fxX2xX41xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX55xXdxX6bxX12xX0xX7xXexX1cxX118xX19xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX8cfxX73xX3xX41axXdxX85xX19xX3xX2xX3xX17xXdxX36xX3xX7xX39xX19xX17xX3xX2xX32xX3fxX2xX41xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX3xX1xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxXaxX3xX1xX1cxX10xX228xX9xXaxX3fxX29xX6xXb4xX1xX118xXdxX3fxX55xX27xXb4xX41axXdxX10xX19xXb4xX2xXb4xX17xXdxX118xXb4xX7xX6xX19xX17xXb4xX2xX32xXb4xX2xX41xXb4xX29xX6xXb4xX5xX27xXb4xX1xX118xXb4xX19xX17xX6xX19xXb4xXexX1cxX27xX118xXdxX3fxX3dxX41xX41xX3dxX18fxX2xX107xX1xXexXe3xXaxX12xX8cfxX73xX3xX41axXdxX85xX19xX3xX2xX3xX17xXdxX36xX3xX7xX39xX19xX17xX3xX2xX32xX3fxX2xX41xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX3xX1xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX1cxX118xX19xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xXcxX1cxX1dxXd1xX4xX3xX55xXdxX3dcxX19xX3xX21xXdxX85xX19xX3xXbxX1xX361xX4xX3xXexX350xXbxX3xX4xX79xX6xX3xXe3xX1dxX6xX3xX5xX2dxX32cxX3xX25xX4fbxX3xX25xX2axXe3xX3xX21xX2axX118xX3xX4xX506xX19xX17xX3xXexX39xX4xX3xX6bxX263xX19xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX3xX1xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xXaaxXabxX2dxX3xX5cxX27xX6xX19xX17xX32cxX3xX13xX18xX3xXcxXbaxX19xX1xXbdxX3xX25xX1dxX7dxX4xX3xX6xX19xX3xXexX118xX18xX19xX3xXexX1xX10xX118xX3xX25xX32fxX19xX17xX3xX82xX27xX70xX3xXexX1cx10251xX19xX1xX3xX6bxX263xX19xX3xX1xX18xX19xX1xX32cxX3xX55xX73xX3xX41axXdxX85xX19xX3xX2xX1xX3xX7xX39xX19xX17xX3xX2xX32xX3fxX2xX41xX32cxX3xX1xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xX7x17627xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX107xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX55xXdxX6bxX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX2dxX3xX5cxX27xX6xX19xX17xX13exX3x12a00xX466xXexX3xX7xX2e3xX3xX1xX14xX3xX25xX263xXbxX3xX6bxX1dxX7dxXexX3xX55xX27xX19xX17xX3xXexX36fxX4xX1xX32cxX3xX19xX1xXdxX79fxX27xX3xX25xXdxX4fbxXe3xX3xX7xX350xXexX3xX5xX4c1xX3xX19xX17xX1xXdxX4f7xXe3xX3xXexX1cx12572xX19xX17xXaxX3xX1xX1cxX10xX228xX9xXaxX3fxX29xX6xXb4xX1xX118xXdxX3fxX6bxX27xXb4xX82xX27xX6xX19xX17xXb4xXe3xX118xXexXb4xX7xX118xXb4xX1xX118xXb4xX55xX6xXbxXb4xX6bxX27xX118xXexXb4xX55xX27xX19xX17xXb4xXexXdxX4xX1xXb4xX19xX1xXdxX10xX27xXb4xX55xXdxX10xXe3xXb4xX7xX6xXexXb4xX5xX118xXb4xX19xX17xX1xXdxX10xXe3xXb4xXexX1cxX118xX19xX17xX3fxX3dxX41xX41xX3dxX140xX18fxX107xX1xXexXe3xXaxX12xX0xXdxXe3xX17xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX3fxXe3xX10xX55xXdxX6xX3fxX2xX3dxX41xX3fxX19xX10xX139xX7xX3fxX3dxX41xX80xX2xX3fxX2xX80xX3exX55xX140xX2xX3dxX80xX32xXf6xX41xXexXe9xX80xX41xXf6xX2xX5xX41xX107xX1a2xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXcxX1cxX1dxX1exXdxX3xX21xX22xXexX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX3xX5xX2dxX3xXexX30xX3xX32xX3xX17xXdxX36xX3xX7xX39xX19xX17xX3xX3dxX3exX3fxX2xX41xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxX6xX12xX0xX55xXdxX6bxX12xX0xX7xXexX1cxX118xX19xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXabxX2dxX3xX5cxX27xX6xX19xX17xX13exX3xXb76xX466xXexX3xX7xX2e3xX3xX1xX14xX3xX25xX263xXbxX3xX6bxX1dxX7dxXexX3xX55xX27xX19xX17xX3xXexX36fxX4xX1xX32cxX3xX19xX1xXdxX79fxX27xX3xX25xXdxX4fbxXe3xX3xX7xX350xXexX3xX5xX4c1xX3xX19xX17xX1xXdxX4f7xXe3xX3xXexX1cxXbafxX19xX17xXaxX3xX1xX1cxX10xX228xX9xXaxX3fxX29xX6xXb4xX1xX118xXdxX3fxX6bxX27xXb4xX82xX27xX6xX19xX17xXb4xXe3xX118xXexXb4xX7xX118xXb4xX1xX118xXb4xX55xX6xXbxXb4xX6bxX27xX118xXexXb4xX55xX27xX19xX17xXb4xXexXdxX4xX1xXb4xX19xX1xXdxX10xX27xXb4xX55xXdxX10xXe3xXb4xX7xX6xXexXb4xX5xX118xXb4xX19xX17xX1xXdxX10xXe3xXb4xXexX1cxX118xX19xX17xX3fxX3dxX41xX41xX3dxX140xX18fxX107xX1xXexXe3xXaxX12xXabxX2dxX3xX5cxX27xX6xX19xX17xX13exX3xXb76xX466xXexX3xX7xX2e3xX3xX1xX14xX3xX25xX263xXbxX3xX6bxX1dxX7dxXexX3xX55xX27xX19xX17xX3xXexX36fxX4xX1xX32cxX3xX19xX1xXdxX79fxX27xX3xX25xXdxX4fbxXe3xX3xX7xX350xXexX3xX5xX4c1xX3xX19xX17xX1xXdxX4f7xXe3xX3xXexX1cxXbafxX19xX17xX0xX3fxX6xX12xX0xX3fxX7xXexX1cxX118xX19xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX55xXaxX12xXcxX30xX3xX25xX4f7xXe3xX3xX2xXf6xX3fxX2xX41xX3xX25xX85xX19xX3xX19xX6xX70xX32cxX3xXe3xX1dxX6xX3xX5xXd1xX19xX3xX55xXdxX3dcxX19xX3xX1cxX6xX3xXexX1cxX4f7xX19xX3xX55xXdxX2e7xX19xX3xX1cxX466xX19xX17xX3xXexX1cxX4f7xX19xX3xX25xX89xX6xX3xX21xX18xX19xX3xX1xX27xX70xX2e7xX19xX3xXabxX2dxX3xX5cxX27xX6xX19xX17xX3xXaaxX13xX18xX3xXcxXbaxX19xX1xXbdxX3xX25xX3f6xX3xX41axX1xXdxX85xX19xX3xXe3xX466xXexX3xX7xX2e3xX3xX1xX14xX3xX25xX263xXbxX3xX6bxX1dxX7dxXexX3xX55xX27xX19xX17xX3xXexX36fxX4xX1xX3xX55xX73xX3xXexX1cxffe9xX3xX4xX1xX118xX3xXbxX1x173fexXbxX3xX6bxX18xX3xX17xX6fxX70xX3xX1cxX6xX3xX19xX1xXdxX79fxX27xX3xX25xXdxX4fbxXe3xX3xX21xX89xX3xX7xX350xXexX3xX5xX4c1xX3xX19xX17xX1xXdxX4f7xXe3xX3xXexX1cxXbafxX19xX17xX107xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxX55xXdxX6bxX12xX0xX3fxX5xXdxX12xX0xX3fxX27xX5xX12xX0xX55xXdxX6bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1cxXaxX12xX0xX3fxX55xXdxX6bxX12xX0xX3fxX55xXdxX6bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx171f2xX27xXexX1xX118xX1cxXaxX12xX13xX107xX6exX0xX3fxXbxX12
H.X