Cuộc chiến đẫm máu trên bán đảo Triều Tiên 64 năm trước
Chiến tranh Triều Tiên kéo dài chỉ 3 năm nhưng về quy mô và sự khốc liệt không thua kém Thế chiến II, khi hơn 5 triệu binh sĩ và thường dân thiệt mạng.
2b2x8f7fx489ex761x9573x7fax150bx84d6x2239x20a6xX3x2cf0x2d43xX1xX1x6076x794cx8cbxXbxX5xX7xXfx8565xX0x7895x67a1xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfx837cx32caxX5xX4xXaxX2xXfxX15x8dex924x12c3xX3xX8xX3xX17xX5x15d2xX7xX8x8bd9x7f26xX10xX8xX10x779bxX2axX8xX4x11dex5dbdxX7xX8x42exX39xX7xX8xX34x807exX6xX8xX22xX3dxX5x7887xX2axX8xX22xX5xX3exX7xX8x89acx36b8xX8xX7x56d1xX10xX8xX4xX3dx7c57x1de9xX3xX0xX5x93baxX3dxXbxX10xX2xX8xX1xX4xe14xXaxX2xXexXfxX21xX6xX1xX5xX4xX5xX6xX7x80bxX8xXbxX41xX1xX6xXaxX2axX4xX2x707bxXfxX8xX1xX3dxX3xXexXfxX17xX4xX4xX21xX1xX77x707dxX8fxX1xX21x38e6x447axXbxXaxX6xX93xX10xX2xX8fxX21xXaxX2ax415axX5xX7xX1xX8fxX1xX17xXbxX3dxX2x8ff2x2f16xX2x57c2xXexX7xX2axXaxXax1968xX3xX6xXaxX6xX3dxXexX7xX2axXaxXaxXb2xX6xXbxX5xXaaxXexX55x450bxX54xX55x45cex344axXc7xX55xXc7xXc8xXc4x942dxXc4xXc7x64a5xXc7xX55xXd1xX54xXb2xX17xX3dxX2xX62xXexX17xX4xX4xX21x3f06x67ffx5a63xXe0xXd1x5111xXe0xXd1xXe5xX7xX2x6f5bxX1xX93xX94xX5xX7xX9fxX93xXacxX7xXe0xXd1xXe5xX94xX5xX7xX9fxX7xX2xXebxX1x58f4xX21xX6xX1xX4xXcexXe1xXcexX54xXc7xX55xX93xX17xX4xX10xXaxXe0xXe1xXe5xX2axX4xX10x45e4xX1xX6xX2axX3dxX3xX2xXe0xXe1x1c71xX94xXbxXaxX6xXe0xXd1xX54xX2axX4xX10xX116xX10xX2xXaaxX5xX2axX10xXe0xXe1xX11fxX94xXbxXaxX6xX10xX1xX9fxXe0xXd1xX54xX2axX4xX10xX116xX3xXbxX10xX21xXbxX5xX9fxX7xXe0xXe1xX11fxX94xX5xX7xX9fxXaaxX2xX1x5c1xX4xX6xX21xXb2xXaxXbxX6axX6xX2axX4xXexX5xX3xX6xX7xX100xX4xX2x4f06xX4xXb2xX3xX2axX1xX4xX6xX10xX5xX94xX2xXexX4xX3dxX2axX2xXb2xX5xXaaxXexXc8xX55xXaaxXc4xX62xXcexXc8xXcexX100xX41xXbxX54xXc8xX100xX55xX62xX54xX41xX100xXc8xXaaxXd1xXc8xX100xXaaxXc4xXcexXbxX62x64d8xXc7xX54xX2xX2xXbxXe1xXb2xXbxX7xXaaxX3dxX6xX5xXaaxXexX62xXbxXaxX1xX2xXb2xX5xX6xX1xXexX62xXbxXaxX1xX2xXfxX8xXebxX5xXaaxX4xX17xXexXfxXc7xX21xX167xXfxX8xX17xX2xX5xX9fxX17xX4xXexXfxXc7xX21xX167xXfxX8xX62xX3dxXbxX10xX2xX41xX6xX3dxXaaxX2xX3dxXexXfxXc7xXfxX8xX1xX3xX3dxX6xXaxXaxX5xX7xX9fxXexXfxX7xX6xXfxX8xXbxXaxXaxX6xXebxX62xX2axXaxXaxX1xX3xX3dxX2xX2xX7xXexXfxXfxX15xX0xX8fxX5xX62xX3dxXbxX10xX2xX15xX0xX8fxX17xX18xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21x6e09xX2xXbxXaaxXfxX15xX29xX17xX5xX31xX7xX8xX4xX3dxXbxX7xX17xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX8xX154x79adxX6xX8xXaax4022xX5xX8xX3xX17x4894xX8xXe1xX8xX7xX58xX10xX8xX7xX17xX5dxX7xX9fxX8xXacxX4cxX8x701cxX2axX6axX8xX10x1b6exX8xXacxX240xX8xX1x2641xX8xX154xX17x2debxX3xX8xXaxX5x5785xX4xX8xX154xX17xX25bxX7xX9fxX8xX4xX17xX2axXbxX8xX154xX23cxX10xX8xX22xX17xX31xX8xX3xX17xX5xX31xX7xX8x86eaxX286x9319xX8xX154xX17xX5xX8xX17x74dbxX7xX8xXc4xX8xX4xX3dxX5xX26axX2axX8xX41xX5xX7xX17xX8xX1x1c77xX8xXacxX240xX8xX4xX17xX5dx443dxX7xX9fxX8xXaax2b7cxX7xX8xX4xX17xX5xX26axX4xX8xX10x3a32xX7xX9fxX93xX0xX8fxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21x5f27xX6xXaaxX6axXfxX15xX22xX17xX2xX6xX8xX21exX5xX1xX4xX6xX3dxX6axX93xX3xX6xX10xX288xX8xX7xX9fxX240xX6axX8xXd1xXc4xX8fxX54xX8fxX18xX199xXc4xXc7xX288xX8xX29xX17xX5xX31xX7xX8xX4xX3dxXbxX7xX17xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX8xX7xbdexX8xX3dxXbxX8xX154xX17xX5xX8xX18xXe1xXc4xX93xXc7xXc7xXc7xX8xX41xX5xX7xX17xX8xX1xX2a0xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX8xX34xX30axX8xX256xX2axX2adxX7xX8xXaax3ebcxX3xX8xXacxX2a0xX8xX4xX2axX6axX31xX7xX8xXe1xXc8xX288xX8xX3dxXbxX7xX17xX8xX9fxX5xX5exX5xX8xX3xX17xX5xXbxX8xX3x84b9xX4xX8xXd1xX8xX10xX5xX4cxX7xX8xX17x3dd4xX7xX17xX8xX4xX17xX240xX7xX17xX8xX4x380fxX8xX1xXbxX2axX8xX22xX17xX31xX8xX3xX17xX5xX31xX7xX8xX286xX286xX93xX8x1528xX2adxX6axX8xXaxX240xX8xX3xX2axX2bxX3xX8xX167xX2axX7xX9fxX8xX34xX2bxX4xX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX1xX261xX8xX34x225dxX2axX8xX4xX5xX3exX7xX8xX3x2d3dxXbxX8xX29xX17xX5xX31xX7xX8xX4xX3dxXbxX7xX17xX8x4cedxX2b7xX7xX17xX93xX0xX8fxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2caxX6xXaaxX6axXfxX15xX22xX17xX39xX7xX9fxX8xXcexX8fxX18xX199xXc4xXc7xX288xX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX34xX2bxX5xX8x8f8cx9a7xX8xX4xX17xXbxX10xX8xX3xX17xX5xX31xX7xX8xX3x36e8xX7xX9fxX8xX21exX240xX7xX8x88abxX2axX265xX3xX93xX8x6366xXbxX1xX17xX5xX7xX9fxX4xX6xX7xX8xX7x69d8xX5xX8xX3dx7a07xX7xX9fxX8xX34xX411xX8xXaxX240xX8xX3xX2axX2bxX3xX8xX3xX17xX5xX31xX7xX8xX3xX17xX265xX7xX9fxX8xXaxX2b7xX5xX8xX1xX261xX8xX41xX240xX7xX17xX8xX4xX3dxX5dxX5exX7xX9fxX8xX3xX3a8xXbxX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX93xX8x6019xXbxX2axX8xX154xX17xX5xX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX34xX2bxX5xX8xX3e8xX3e9xX8xXacxX5dx4c37xX4xX8xX256xX2axXbxX8xXacxX2a0xX8xX4xX2axX6axX31xX7xX8xXe1xXc8xX288xX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX34xX2bxX5xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX8xX41x88f1xX8xX34x3108xX6axX8xX4xX5exX5xX8xX1xX25bxX7xX9fxX8x83acxX21xX8xX3b7x797dxX3xX288xX8xX1xX39xX4xX8xX41xX5xX3exX7xX8xX9fxX5xX5exX5xX8xX22xX3dxX2axX7xX9fxX8xX3ffxX2axX265xX3xX93xX0xX8fxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2caxX6xXaaxX6axXfxX15xX22xX17xX39xX7xX9fxX8xX18xXc7xX8fxX18xX199xXc4xXc7xX288xX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX34xX2bxX5xX8xX22xX3dxX2axX7xX9fxX8xX3ffxX2axX265xX3xX8xX4xX17xXbxX10xX8xX3xX17xX5xX31xX7xX8xXacxX5dxX469xX4xX8xX256xX2axXbxX8xX1xX25bxX7xX9fxX8xX4a1xX21xX8xX3b7xX4a5xX3xX288xX8xX7xX9fxX2axX6axX8xX3xX28fxX8xXacxX4cxX8xX22xX17xX31xX8xX3xX17xX5xX31xX7xX8xX286xX286xX286xX8xX1xX357xX21xX8xX167xX46xX6axX8xX3dxXbxX288xX8xX3e8xX3e9xX8xX256xX2axX6axX31xX4xX8xX34xX492xX7xX17xX8xX3dx775exX4xX8xX256xX2axX2adxX7xX93xX8xX22xX17xX39xX7xX9fxX8xXcexX8fxX18xX199xXc4xXe1xX288xX8xX17xX5xX26axX21xX8xX34xX492xX7xX17xX8xX34xX362xX7xX17xX8xX3xX17xX5xX31xX7xX8xX34xX5dxX469xX3xX8xX154xa4bxX8xX154xX31xX4xX288xX8xX17xX362xX7xX17xX8xX4xX17xX240xX7xX17xX8xX154xX17xX2axX8xX21xX17xX5xX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX1xX261xX8xXaaxX337xX3xX8xXacxX2a0xX8xX4xX2axX6axX31xX7xX8xXe1xXc8xX93xX8xX22xX2axX6axX8xX7xX17xX5xX3exX7xX288xX8xX17xX5xX26axX21xX8xX34xX492xX7xX17xX8xX17xb20xXbxX8xX41xX362xX7xX17xX8xX3xX17xX5dxXbxX8xX41xXbxX6xX8xX9fxX5xX2a8xX8xX34xX5dxX469xX3xX8xX154xX581xX93xX8xX21exXbxX5xX8xX10xX5xX4cxX7xX8xX4xX3dxX3exX7xX8xX41xX39xX7xX8xX34xX46xX6xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX8xXacxX4cxX8xX10x42efxX4xX8xX154xX3e9xX8xX4xX17xX2ax6827xX4xX8xXacxX35xX7xX8xX34xXbxX7xX9fxX8xX4xX3dxX6xX7xX9fxX8xX4xX362xX7xX17xX8xX4xX3dxX2b7xX7xX9fxX8xX3xX17xX5xX31xX7xX8xX4xX3dxXbxX7xX17xX93xX0xX8fxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2caxX6xXaaxX6axXfxX15xX0xX1xX4xX3dxX6xX7xX9fxX15xX2caxX265xX5xX8xX3xX46xX7xX17xX8xXaaxX35xX7xX8xX34xX31xX7xX8xX167xX2axX7xX9fxX8xX34xX2bxX4xX0xX8fxX1xX4xX3dxX6xX7xX9fxX15xX0xX8fxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2caxX6xXaaxX6axXfxX15xX2caxX39xX7xX8xX34xX46xX6xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX8xX41xX492xX8x5821xX17xX616xX4xX8xX2caxX46xX7xX8xX3xX17xX5xX31xX10xX8xX34xX411xX7xX9fxX8xX4xX3dxX6xX7xX9fxX8xX22xX17xX31xX8xX3xX17xX5xX31xX7xX8xX286xX286xX93xX8xX22xX17xX39xX7xX9fxX8xXc8xX8fxX18xX199xX55xXc4xX288xX8xX1xX265xX8xX21xX17xX616xX7xX8xX3xX3a8xXbxX8xX41xX39xX7xX8xX34xX46xX6xX8xX34xX5dxX469xX3xX8xX34xX492xX7xX17xX8xX34xX6xX2b7xX4xX8xX154xX17xX5xX8xX6a9xX9fxX6xX2b7xX5xX8xX4xX3dxX5dx5df8xX7xX9fxX8xX3e8xX3e9xX8xXacxX240xX8xX3b7xX5xX3exX7xX8x2c4cxX25bxX8xX256xX2axX6axX31xX4xX8xX34xX492xX7xX17xX8xX3xX17xX5xXbxX8xX34xX25bxX5xX8xX41xX39xX7xX8xX34xX46xX6xX8xX4xX36dxX8xXacxX2a0xX8xX4xX2axX6axX31xX7xX8xXe1xXc8xX93xX8xX3b7xX5xX3exX7xX8xX71exX25bxX8xX3xX17xX5xX31xX10xX8xX34xX411xX7xX9fxX8xX4xX36dxX8xXacxX2a0xX8xX4xX2axX6axX31xX7xX8xXe1xXc8xX8xXacxX4cxX8xX21xX17x25b1xXbxX8xX41xX357xX3xX288xX8xX9fxX5xX39xX21xX8xX41xX5xX3exX7xX8xX9fxX5xX5exX5xX8xX22xX3dxX2axX7xX9fxX8xX3ffxX2axX265xX3xX288xX8xX3e8xX3e9xX8xX3xX17xX5xX31xX10xX8xX34xX411xX7xX9fxX8xX4xX36dxX8xXacxX2a0xX8xX4xX2axX6axX31xX7xX8xXe1xXc8xX8xXacxX4cxX8xX21xX17xX774xXbxX8xX7xXbxX10xX93xX0xX8fxX21xX15xX0xX4xXbxX41xXaxX2xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX5xX3xX4xX2axX3dxX2xXfxX8xXbxXaxX5xX9fxX7xXexXfxX3xX2xX7xX4xX2xX3dxXfxX15xX0xX4xX41xX6xXaaxX6axX15xX0xX4xX3dxX15xX0xX4xXaaxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX5xX3xXfxX15xX0xX5xX10xX9fxX8xXbxXaxX4xXexXfxX3xX2axX6xX3xX8xX3xX17xX5xX2xX7xX8xXaaxXbxX10xX8xX10xXbxX2axX8xX4xX3dxX2xX7xX8xX41xXbxX7xX8xXaaxXbxX6xX8xX4xX3dxX5xX2xX2axX8xX4xX5xX2xX7xX8xX54xX55xX8xX7xXbxX10xX8xX4xX3dxX2axX6xX3xXfxX8xX1xX3dxX3xXexXfxX17xX4xX4xX21xX77xX8fxX8fxX5xX93xX41xXbxX6xX17xXbxX4xX5xX7xX17xX93xXacxX7xX8fxX7xX2xXebxX1xX8fxX18xXcexX18xXc4xX8fxXcexXcexXaaxX54xXc7xXc4xX4xX18xX199xX18xX199xXaxXc7xX93x8dc2xX21xX9fxXfxX8xX1xX4xX6axXaxX2xXexXfxX17xX2xX5xX9fxX17xX4xX77xXc4xX54xXcexX21xX167xXfxX8xX8fxX15xX0xX8fxX4xXaaxX15xX0xX8fxX4xX3dxX15xX0xX4xX3dxX15xX0xX4xXaaxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX29xXbxX21xX4xX5xX6xX7xX8xX3xXbxX21xX4xX5xX6xX7xXfxX8xX1xX4xX6axXaxX2xXexXfxX4xX2xX167xX4xX100xXbxXaxX5xX9fxX7xX77xX8xX87bxX2axX1xX4xX5xX62xX6axX81xXfxX15xX11fxX5x2bc4xX7xX8xX41xX5xX31xX7xX8xX29xX17xX5xX31xX7xX8xX4xX3dxXbxX7xX17xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX93xX8xX381x3ea8xX8xX17xX337xXbxX77xX8x135bxXbxX3xX5xX62xX5xX1xX10xXd1xX18xX0xX8fxX4xXaaxX15xX0xX8fxX4xX3dxX15xX0xX8fxX4xX41xX6xXaaxX6axX15xX0xX8fxX4xXbxX41xXaxX2xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2caxX6xXaaxX6axXfxX15xX22xX17xX39xX7xX9fxX8xX18xX18xX8fxX18xX199xX55xXcexX288xX8xX381xX2b7xX5xX8xX17xX2bxX5xX8xX34xX902xX7xX9fxX8xX3b7xX5xX3exX7xX8xX21exX469xX21xX8xX3ffxX2axX265xX3xX8xX4xX17xX25bxX7xX9fxX8xX256xX2axXbxX8xX3xX2axX2bxX3xX8xX41xX39fxX2axX8xX3x21c3xX8xX34xX5dxX469xX3xX8xX4xX30axX8xX3xX17x94f5xX3xX8xX154xX17xX357xX21xX8xX41xX39xX7xX8xX34xX46xX6xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX8xX34x940exX8xX41xX39fxX2axX8xX3dxXbxX8xX3xX17xX774xX7xX17xX8xX21xX17xX3a8xX8xXaxX2adxX10xX8xX4xX17xX2a8xX5xX93xX8xX3e8xX6xX1xX3xX6xXebxX8xX21xX17xX46xX7xX8xX34xX265xX5xX8xX34xX5xX4cxX2axX8xX7xX240xX6axX93xX8xX381xX31xX7xX8xX7xX9fxX240xX6axX8xX18xXc7xX8fxXc4xX8fxX18xX199xX55xXc8xX288xX8xX7xX9fxX5dxX2a8xX5xX8xX21exX240xX7xX8xX3ffxX2axX265xX3xX8xX41xX39fxX2axX8xX3dxXbxX8xX3ffxX2axX265xX3xX8xX17xX2bxX5xX288xX8xX4xX17xX240xX7xX17xX8xXaxX616xX21xX8xX3xX17xX774xX7xX17xX8xX21xX17xX3a8xX8xX29xX2bxX7xX9fxX8xX17xX5caxXbxX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX288xX8xX3xX5caxX7xX8xX9fxX337xX5xX8xXaxX240xX8xX381xX2b7xX5xX8xX21exX240xX7xX8xX11fxX2adxX7xX8xX256xX2axX265xX3xX288xX8xX9fxX337xX5xX8xX4xX357xX4xX8xXaxX240xX8xX21exX240xX7xX8xX3ffxX2axX265xX3xX288xX8xXaaxX6xX8xX453xX6axX7xX9fxX10xXbxX7xX8x238fxX17xX2xX2xX8xXaxX240xX10xX8xX4xX30axX7xX9fxX8xX4xX17xX265xX7xX9fxX93xX8xX6a9xX9fxX5dxX2a8xX5xX8xX10xX5xX4cxX7xX8xX41xX357xX3xX8xX4xX36dxX8xX3xX17xX265xX5xX8xX4xX17xXbxX10xX8xX9fxX5xXbxX93xX0xX8fxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2caxX6xXaaxX6axXfxX15xX6a9xX9fxX240xX6axX8xX199xX8fxX199xX8fxX18xX199xX55xXc8xX288xX8xX34xX46xX7xX9fxX8xX29xX2bxX7xX9fxX8xX1xX46xX7xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX8xXaaxX6xX8xX25bxX7xX9fxX8x8afxX5xX10xX8xX6a9xX17xX616xX4xX8xX22xX17xX240xX7xX17xX8x7a1xXaeexX5xX10xX8xX286xXaxX8xX453xX2axX7xX9fx4c29xX8xX34xX988xX7xX9fxX8xX34xX39fxX2axX8xX4xX17xX240xX7xX17xX8xXaxX616xX21xX8xX29xX2bxX7xX9fxX8xX17xX5caxXbxX8xX11fxX2adxX7xX8xX3xX17xX3a8xX8xX6a9xX17xX2adxX7xX8xXaaxX2adxX7xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX93xX8xX21exX240xX7xX8xX3ffxX2axX265xX3xX8xX34xX5dxX469xX3xX8xX1xX261xX8xX17xX616xX2axX8xX4xX17xX2axX35xX7xX8xX3xX3a8xXbxX8xX3e8xX3e9xX288xX8xX4xX3dxX6xX7xX9fxX8xX154xX17xX5xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX8xX3xX411xX8xX1xX261xX8xX17x12d9xX8xX4xX3dxX469xX8xX3xX3a8xXbxX8xX3b7xX5xX3exX7xX8xX71exX25bxX8xXacxX240xX8xX22xX3dxX2axX7xX9fxX8xX3ffxX2axX265xX3xX93xX0xX8fxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2caxX6xXaaxX6axXfxX15xX6a9xX17xX240xX8xXax1eebxX7xX17xX8xX34xX2b7xX6xX8xXd1xX8xX10xX5xX4cxX7xX8xX34xX4cxX2axX8xX154xX17xX25bxX7xX9fxX8xX17xX240xX5xX8xXaxX5caxX7xX9fxX8xXacxX5exX5xX8xXacxX5xX26axX3xX8xX41xX39xX7xX8xX34xX46xX6xX8xX41xX492xX8xX3xX17xX5xXbxX8xX34xX25bxX5xX8xXacxX240xX8xX34xX4cxX2axX8xX3xX411xX8xX4xX5dxX8xX4xX5dxX70fxX7xX9fxX8xX4xX17xX265xX7xX9fxX8xX7xX17x7f4xX4xX8xXaaxX5dxX5exX5xX8xX3xX17xX31xX8xX34xX2bxX8xX3xX3a8xXbxX8xX10xX362xX7xX17xX93xX8xX29xX39xX3xX8xX3xX2axX2bxX3xX8xX34xX4a5xX7xX9fxX8xX34xX2bxX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX1xX261xX8xXaaxX337xX3xX8xX41xX5xX3exX7xX8xX9fxX5xX5exX5xX8xX4xX17xX5dxX2a8xX7xX9fxX8xX167xX2axX6axX3exX7xX8xX167xX46xX6axX8xX3dxXbxX93xX8xX22xX17xX2xX6xX8xX21exX5xX1xX4xX6xX3dxX6axX93xX3xX6xX10xX288xX8xX154xX17xX6xX46xX7xX9fxX8xX18xXc7xX93xXc7xXc7xXc7xX8xX41xX5xX7xX17xX8xX1xX2a0xX8xX17xXbxX5xX8xX7xX5dxX5exX3xX8xX4xX17xX5xX26axX4xX8xX10xX2b7xX7xX9fxX8xX4xX3dxX5dxX5exX3xX8xX154xX17xX5xX8xX3xX2axX2bxX3xX8xX3xX17xX5xX31xX7xX8xX4xX30axX7xX9fxX8xXaxX261xX3xX8xX167xX46xX6axX8xX3dxXbxX93xX0xX8fxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2caxX6xXaaxX6axXfxX15xX6a9xX9fxX240xX6axX8xXd1xXc4xX8fxX54xX8fxX18xX199xXc4xXc7xX288xX8xX154xX17xX6xX46xX7xX9fxX8xX18xXe1xXc4xX93xXc7xXc7xXc7xX8xX41xX5xX7xX17xX8xX1xX2a0xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX8xXacxX5dxX469xX4xX8xX256xX2axXbxX8xXacxX2a0xX8xX4xX2axX6axX31xX7xX8xXe1xXc8xX8xX34xX9a4xX8xX4xXc17xX7xX8xX3xX25bxX7xX9fxX8xX21exX240xX7xX8xX3ffxX2axX265xX3xX93xX8xX29xX3f7xX7xX9fxX8xX7xX9fxX240xX6axX288xX8xX21exX2bxX5xX8xX34xX902xX7xX9fxX8xX2caxX46xX6xX8xXbxX7xX8xX3b7xX5xX3exX7xX8xX21exX469xX21xX8xX3ffxX2axX265xX3xX8xXaxX3exX7xX8xX39xX7xX8xX17xX240xX7xX17xX8xX34xX2bxX7xX9fxX8xX3xX3a8xXbxX8xX2caxX362xX7xX17xX8xX6a9xX17xX5dxf5exX7xX9fxX8xXacxX240xX8xX6axX3exX2axX8xX3xX39fxX2axX8xX7xX5dxX5exX3xX8xX7xX240xX6axX8xX3dxX54fxX4xX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX3dxXbxX8xX154xX17x47exX5xX8xXacxX2a0xX8xX4xX2axX6axX31xX7xX8xXe1xXc8xX93xX0xX8fxX21xX15xX0xX4xXbxX41xXaxX2xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX5xX3xX4xX2axX3dxX2xXfxX8xXbxXaxX5xX9fxX7xXexXfxX3xX2xX7xX4xX2xX3dxXfxX15xX0xX4xX41xX6xXaaxX6axX15xX0xX4xX3dxX15xX0xX4xXaaxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX5xX3xXfxX15xX0xX5xX10xX9fxX8xXbxXaxX4xXexXfxX3xX2axX6xX3xX8xX3xX17xX5xX2xX7xX8xXaaxXbxX10xX8xX10xXbxX2axX8xX4xX3dxX2xX7xX8xX41xXbxX7xX8xXaaxXbxX6xX8xX4xX3dxX5xX2xX2axX8xX4xX5xX2xX7xX8xX54xX55xX8xX7xXbxX10xX8xX4xX3dxX2axX6xX3xXfxX8xX1xX3dxX3xXexXfxX17xX4xX4xX21xX77xX8fxX8fxX5xX93xX41xXbxX6xX17xXbxX4xX5xX7xX17xX93xXacxX7xX8fxX7xX2xXebxX1xX8fxX18xXcexX18xXc4xX8fxXcexXcexXaaxX54xXc7xXc4xX4xXc4xX18xXc8xXaxX18xX93xX87bxX21xX9fxXfxX8xX1xX4xX6axXaxX2xXexXfxX17xX2xX5xX9fxX17xX4xX77xXc4xXe1xX199xX21xX167xXfxX8xX8fxX15xX0xX8fxX4xXaaxX15xX0xX8fxX4xX3dxX15xX0xX4xX3dxX15xX0xX4xXaaxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX29xXbxX21xX4xX5xX6xX7xX8xX3xXbxX21xX4xX5xX6xX7xXfxX8xX1xX4xX6axXaxX2xXexXfxX4xX2xX167xX4xX100xXbxXaxX5xX9fxX7xX77xX8xX87bxX2axX1xX4xX5xX62xX6axX81xXfxX15xX22xX17xX5xX31xX4xX8xX9fxX5xX39xX21xX8xX17xX2b7xX10xX8x827xX453xX453xX8xX3e8xX5xX1xX1xX6xX2axX3dxX5xX8xX21xX17xX39xX6xX8xX154xX774xX3xX17xX8xXacxX240xX6xX8xX41xX2a8xX8xX41xX5xX9a4xX7xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX93xX8x5c8axX7xX17xX77xX8xX21exX5xX1xX4xX6xX3dxX6axX93xX3xX6xX10xX0xX8fxX4xXaaxX15xX0xX8fxX4xX3dxX15xX0xX8fxX4xX41xX6xXaaxX6axX15xX0xX8fxX4xXbxX41xXaxX2xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2caxX6xXaaxX6axXfxX15xX0xX1xX4xX3dxX6xX7xX9fxX15xX29xX2axX2bxX3xX8xX3xX17xX5xX31xX7xX8xX39xX3xX8xXaxX5xX26axX4xX8xXacxX240xX8xX34xX35xX10xX8xX10xX39xX2axX0xX8fxX1xX4xX3dxX6xX7xX9fxX15xX0xX8fxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2caxX6xXaaxX6axXfxX15xX22xX3dxX6xX7xX9fxX8xXd1xX8xX4xX17xX39xX7xX9fxX8xX34xX39fxX2axX8xX4xX5xX3exX7xX8xX3xX3a8xXbxX8xX3xX2axX2bxX3xX8xX3xX17xX5xX31xX7xX288xX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX34xX2bxX5xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX8xX34xX5dxX469xX3xX8xX4xX3dxXbxX7xX9fxX8xX41xX492xX8xX34xX39fxX6axX8xX34xX3a8xX288xX8xX154x9511xX8xXaxX2axX616xX4xX8xX4xX265xX4xX8xX34xXbbdxX8xX34xX39xX7xX17xX8xX41xX2b7xX5xX8xX21xX17xX39fxX7xX8xXaxX5exX7xX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX34xX2bxX5xX8xX21exX240xX7xX8xX3ffxX2axX265xX3xX8xX3xX411xX8xX4xX30axX8xX3xX17xX988xX3xX8xXacxX240xX8xX4xX3dxXbxX7xX9fxX8xX41xX492xX8xX154xX23cxX10xX93xX8xX381xX31xX7xX8xX4xX17xX39xX7xX9fxX8xXc8xX8fxX18xX199xXc4xXc7xX288xX8xX21xX17xX39fxX7xX8xXaxX5exX7xX8xXaxXbbdxX7xX17xX8xX4xX17xX30axX8xX21exX240xX7xX8xX3ffxX2axX265xX3xX8xX34xXbbdxX8xX41xX492xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX8xX3xX17xX5xX31xX10xX8xX34xX411xX7xX9fxX93xX0xX8fxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2caxX6xXaaxX6axXfxX15xX22xX17xX39xX7xX9fxX8xXcexX8fxX18xX199xXc4xXc7xX288xX8xX4xX5dxX5exX7xX9fxX8xX11fxX6xX2axX9fxXaxXbxX1xX8xX3e8xXbxX3xXe2xX3dxX4xX17xX2axX3dxX288xX8xX4xX5dxX8xXaxX26axX7xX17xX8xX10xX60dxX4xX8xX4xX3dxX616xX7xX8xX22xX17xX39xX5xX8xX2caxX362xX7xX17xX8xX11fxX5dxX28fxX7xX9fxX8xX4xX3dxX6xX7xX9fxX8xX22xX17xX31xX8xX3xX17xX5xX31xX7xX8xX286xX286xX8xX34xX5dxX469xX3xX8xX9fxX5xXbxX6xX8xX7xX17xX5xX26axX10xX8xXacxX4a5xX8xX3xX17xX245xX8xX17xX2axX6axX8xX3xX2axX2bxX3xX8xX3xXbxX7xX8xX4xX17xX5xX26axX21xX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX1xX261xX8xX3xX3a8xXbxX8xX3e8xX3e9xX8xXacxX240xX6xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX93xX8x5ee8xX492xX8xX4xX5dxX5exX7xX9fxX8xXaxX36dxX7xX9fxX8xXaaxXbxX7xX17xX8xX4xX3dxX6xX7xX9fxX8xX22xX17xX31xX8xX3xX17xX5xX31xX7xX8xX286xX286xX8xX10xX70fxX8xX34xX39fxX2axX8xX3xX2axX2bxX3xX8xX21xX17xX46xX7xX8xX3xX25bxX7xX9fxX8xX41xX415xX7xX9fxX8xX3xX17xX5xX31xX7xX8xXaaxX492xX3xX17xX8xX34xX30axX8xX41xX2bxX8xXaxX3exX7xX8xX286xX7xX3xX17xX2xX6xX7xX288xX8xX41xXc17xX4xX8xX3xX17xXc17xX21xX8xX1xX261xX8xX21xX17xX46xX7xX8xX34xX265xX5xX8xX3xX3a8xXbxX8xX3b7xX39fxX2axX8xX6a9xX58xX10xX8xb66xX411xX3xX93xX0xX8fxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2caxX6xXaaxX6axXfxX15xX29xX2axX2bxX3xX8xX34xX30axX8xX41xX2bxX8xXacxX240xX6xX8xX286xX7xX3xX17xX2xX6xX7xX8xXaxX240xX8xX10xX2bxX4xX8xX4xX17xX240xX7xX17xX8xX3xX25bxX7xX9fxX8xXaxX5exX7xX8xX3xX3a8xXbxX8xX4xX5dxX5exX7xX9fxX8xX3e8xXbxX3xXe2xX3dxX4xX17xX2axX3dxX93xX8xX6a9xX9fxX240xX6axX8xXd1xXc4xX8fxX199xX8fxX18xX199xXc4xXc7xX288xX8xXaxX5xX3exX7xX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX3e8xX3e9xX8xX100xX8xX21exX240xX7xX8xX34xXbbdxX8xX3xX17xX5xX31xX10xX8xXaxX2b7xX5xX8xX453xX2xX6xX2axXaxX288xX8xX9fxX2adxX6axX8xX4xX17xX5xX26axX4xX8xX17xX2b7xX5xX8xX7xX60dxX7xX9fxX8xX3xX17xX6xX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX34xX2bxX5xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX8xXacxX240xX8xX34xX495xX6axX8xXaxX261xX3xX8xXaxX5dxX469xX7xX9fxX8xX7xX240xX6axX8xXacxX4cxX8xX41xX3exX7xX8xX154xX5xXbxX8xXacxX2a0xX8xX4xX2axX6axX31xX7xX8xXe1xXc8xX93xX8xX6a9xX9fxX240xX6axX8xXd1xXcexX8fxX199xX8fxX18xX199xXc4xXc7xX288xX8xX22xX5dxX5exX7xX9fxX8xX3e8xXbxX3xXe2xX3dxX4xX17xX2axX3dxX8xX7xX17xX616xX7xX8xX34xX5dxX469xX3xX8xX3xX17xX245xX8xX4xX17xX492xX8xX7xX17xX357xX3xX8xX7xX17xX70fxX8xX17xX2b7xX7xX8xX3xX17xX31xX8xX3xX39xX3xX8xX17xX6xX2b7xX4xX8xX34xX2bxX7xX9fxX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX1xX261xX8xXacxX5dxX469xX4xX8xX256xX2axXbxX8xXacxX2a0xX8xX4xX2axX6axX31xX7xX8xXe1xXc8xX288xX8xX3xX39xX3xX8xX17xX6xX2b7xX4xX8xX34xX2bxX7xX9fxX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX1xX261xX8xX256xX2axXbxX8xX41xX3exX7xX8xX154xX5xXbxX8xXacxX2a0xX8xX4xX2axX6axX31xX7xX8xX3xX17xX245xX8xX34xX5dxX469xX3xX8xX21xX17xX23cxX21xX8xX154xX17xX5xX8xX154xX17xX25bxX7xX9fxX8xX3xX411xX8xXaaxXc17xX2axX8xX17xX5xX26axX2axX8xXacxX4cxX8xX1xX261xX8xX3xXbxX7xX8xX4xX17xX5xX26axX21xX8xX3xX3a8xXbxX8xX22xX3dxX2axX7xX9fxX8xX3ffxX2axX265xX3xX8xX17xX6xX60dxX3xX8xX3b7xX5xX3exX7xX8xX71exX25bxX93xX0xX8fxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2caxX6xXaaxX6axXfxX15xX22xX2axX6axX8xX7xX17xX5xX3exX7xX8xX22xX5dxX5exX7xX9fxX8xX3e8xXbxX3xXe2xX3dxX4xX17xX2axX3dxX8xX34xXbbdxX8xX21xX17xX5exX4xX8xXaxX2a8xX8xX3xX46xX7xX17xX8xX41xX39xX6xX8xX3xX3a8xXbxX8xX405xXbxX1xX17xX5xX7xX9fxX4xX6xX7xX288xX8xX3xX3f7xX7xX9fxX8xXacxX5exX5xX8xX1xX261xX8xX3xX17xX6xX8xX21xX17xX23cxX21xX8xX3xX3a8xXbxX8xX2caxX2bxX8xX22xX5dxX8xXaxX26axX7xX17xX8xX3b7xX5xX3exX7xX8xX21exX469xX21xX8xX3ffxX2axX265xX3xX288xX8xXaxX5xX3exX7xX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX3e8xX3e9xX8xX100xX8xX21exX240xX7xX8xX34xXbbdxX8xX34xX495xX6axX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX34xX2bxX5xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX8xX4xX5exX5xX8xX4xX616xX7xX8xX1xX25bxX7xX9fxX8xX4a1xX21xX8xX3b7xX4a5xX3xX288xX8xX9fxX5xX39xX21xX8xX41xX5xX3exX7xX8xX9fxX5xX5exX5xX8xX22xX3dxX2axX7xX9fxX8xX3ffxX2axX265xX3xX93xX0xX8fxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2caxX6xXaaxX6axXfxX15xX22xX17xX39xX7xX9fxX8xX18xXc7xX8fxX18xX199xXc4xXc7xX288xX8xX22xX3dxX2axX7xX9fxX8xX3ffxX2axX265xX3xX8xX34xX5xX4cxX2axX8xX256xX2axX2adxX7xX8xXacxX5dxX469xX4xX8xX256xX2axXbxX8xX1xX25bxX7xX9fxX8xX4a1xX21xX8xX3b7xX4a5xX3xX8xX4xX5xX31xX7xX8xXacxX240xX6xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX288xX8xX3b7xX5xX3exX7xX8xX71exX25bxX8xX3xX17xX6xX8xX21xX17xX23cxX21xX8xX154xX17xX25bxX7xX9fxX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX17xXb83xX8xX4xX3dxX469xX8xX4xX3dxX3exX7xX8xX154xX17xX25bxX7xX9fxX8xX3xX17xX6xX8xX22xX3dxX2axX7xX9fxX8xX3ffxX2axX265xX3xX93xX8xX453xX261xX8xXacxX240xX6xX8xX3xX2axX2bxX3xX8xX3xX3a8xXbxX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX34xX2bxX5xX8xX22xX3dxX2axX7xX9fxX8xX3ffxX2axX265xX3xX8xX154xX23cxX6xX8xX4xX17xX2xX6xX8xX7xX9fxX2axX6axX8xX3xX28fxX8xXacxX4cxX8xX22xX17xX31xX8xX3xX17xX5xX31xX7xX8xX286xX286xX286xX93xX0xX8fxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2caxX6xXaaxX6axXfxX15xX3e8xX3e9xX8xX256xX2axX6axX31xX4xX8xX34xX492xX7xX17xX8xX3dxX54fxX4xX8xX256xX2axX2adxX7xX288xX8xX22xX5dxX5exX7xX9fxX8xX3e8xXbxX3xXe2xX3dxX4xX17xX2axX3dxX8xX41xX492xX8xX1xXbxX8xX4xX17xX46xX5xX93xX8xX6a9xX9fxX240xX6axX8xXd1xXcexX8fxXcexX8fxX18xX199xXc4xXe1xX288xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX8xX3xX3f7xX7xX9fxX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX4xX362xX7xX17xX8xX7xX9fxX2axX6axX26axX7xX8xX22xX3dxX2axX7xX9fxX8xX3ffxX2axX265xX3xX8xXacxX240xX8xX2caxX2bxX8xX22xX5dxX8xXaxX26axX7xX17xX8xX3b7xX5xX3exX7xX8xX21exX469xX21xX8xX3ffxX2axX265xX3xX8xX154xX581xX8xX17xX5xX26axX21xX8xX34xX492xX7xX17xX8xX34xX362xX7xX17xX8xX3xX17xX5xX31xX7xX288xX8xX21exX240xX7xX8xX3ffxX2axX265xX3xX8xX4xX36dxX8xX3xX17xX265xX5xX8xX154xX581xX93xX8xX21exX5xX26axX21xX8xX34xX492xX7xX17xX8xX34xX362xX7xX17xX8xX3xX17xX5xX31xX7xX8xX4xX2b7xX6xX8xX3dxXbxX8xX154xX17xX2axX8xX21xX17xX5xX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX1xX261xX8xXafdxX11fxX3e8x2291xXb09xX8xXacxX5exX5xX8xX41xX39xX7xX8xX154xX774xX7xX17xX8xXd1xX93xXd1xXc7xXc7xX8xX10xX8xXacxX4cxX8xX10xXb83xX5xX8xX41xX3exX7xX8xX4xX774xX7xX17xX8xX4xX36dxX8xX34xX5xX9a4xX10xX8xX4xX3dxX2axX7xX9fxX8xX4xX2adxX10xX93xX0xX8fxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2caxX6xXaaxX6axXfxX15xXaeexX17xX2axX8xX11fxX3e8xX1652xX8xX34xX5dxX469xX3xX8xX4xX2axX39fxX7xX8xX4xX3dxXbxX8xX41xX70fxX5xX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX34xX2bxX5xX8xX17xXbxX5xX8xX41xX3exX7xX8xX4xX36dxX8xX34xX411xX8xX34xX31xX7xX8xX7xXbxX6axX93xX0xX8fxX21xX15xX0xX4xXbxX41xXaxX2xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX5xX3xX4xX2axX3dxX2xXfxX8xXbxXaxX5xX9fxX7xXexXfxX3xX2xX7xX4xX2xX3dxXfxX15xX0xX4xX41xX6xXaaxX6axX15xX0xX4xX3dxX15xX0xX4xXaaxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX5xX3xXfxX15xX0xX5xX10xX9fxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX8xXaaxX4xX17xX2axX10xX41xXfxX8xXbxXaxX4xXexXfxX3xX2axX6xX3xX8xX3xX17xX5xX2xX7xX8xXaaxXbxX10xX8xX10xXbxX2axX8xX4xX3dxX2xX7xX8xX41xXbxX7xX8xXaaxXbxX6xX8xX4xX3dxX5xX2xX2axX8xX4xX5xX2xX7xX8xX54xX55xX8xX7xXbxX10xX8xX4xX3dxX2axX6xX3xXfxX8xX1xX3dxX3xXexXfxX17xX4xX4xX21xX77xX8fxX8fxX5xX93xX41xXbxX6xX17xXbxX4xX5xX7xX17xX93xXacxX7xX8fxX7xX2xXebxX1xX8fxX18xXcexX18xXc4xX8fxXcexXcexXaaxX54xXc7xXc4xX4xXd1xXc8xX199xX18xXaxXd1xX93xX87bxX21xX9fxXfxX8xX1xX4xX6axXaxX2xXexXfxX17xX2xX5xX9fxX17xX4xX77xX54xXd1xXc4xX21xX167xXfxX8xX8fxX15xX0xX8fxX4xXaaxX15xX0xX8fxX4xX3dxX15xX0xX4xX3dxX15xX0xX4xXaaxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX29xXbxX21xX4xX5xX6xX7xX8xX3xXbxX21xX4xX5xX6xX7xXfxX8xX1xX4xX6axXaxX2xXexXfxX4xX2xX167xX4xX100xXbxXaxX5xX9fxX7xX77xX8xX87bxX2axX1xX4xX5xX62xX6axX81xXfxX15xX3e8xX2bxX4xX8xX21xX17xX4a5xX8xX7x3228xX8xX3x9555xX7xX9fxX8xX4xX17xX2xX6xX8xX34xX988xXbxX8xX4xX3dx34bfxX8xX9fxX5xX1812xXbxX8xX34xX265xX7xX9fxX8xX34xX30axX8xX7xX39xX4xX8xX1xXbxX2axX8xX3xX2axX2bxX3xX8xX154xX17xX25bxX7xX9fxX8xX154xX774xX3xX17xX8xX3xX3a8xXbxX8xX3e8xX3e9xX8xXacxX240xX6xX8xX2caxX362xX7xX17xX8xX6a9xX17xX5dxXd85xX7xX9fxX93xX8xXf16xX7xX17xX77xX8xX29xX6a9xX6a9xX0xX8fxX4xXaaxX15xX0xX8fxX4xX3dxX15xX0xX8fxX4xX41xX6xXaaxX6axX15xX0xX8fxX4xXbxX41xXaxX2xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2caxX6xXaaxX6axXfxX15xX29xX17xX5xX31xX7xX8xX4xX3dxXbxX7xX17xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX8xX3xX17xX245xX8xX154xX23cxX6xX8xXaaxX240xX5xX8xXe1xX8xX7xX58xX10xX8xX7xX17xX5dxX7xX9fxX8xX3dxXc17xX4xX8xX39xX3xX8xXaxX5xX26axX4xX8xXacxX240xX8xX34xX35xX10xX8xX10xX39xX2axX93xX8xX29xX39xX3xX8xX1xX265xX8xXaxX5xX26axX2axX8xXacxX4cxX8xX4xX17xX5xX26axX4xX8xX17xX2b7xX5xX8xX7xX17xX2adxX7xX8xX10xX2b7xX7xX9fxX288xX8xXaaxX6xX8xX3xX39xX3xX8xX41xX3exX7xX8xXacxX240xX8xX3xX39xX3xX8xX7xX9fxX2axX902xX7xX288xX8xXaxX240xX8xX3dxXc17xX4xX8xX154xX17xX39xX3xX8xX7xX17xXbxX2axX93xX0xX8fxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2caxX6xXaaxX6axXfxX15xX11b6xX39fxX7xX8xXc4xX8xX4xX3dxX5xX26axX2axX8xX7xX9fxX5dxX2a8xX5xX8xX4xX17xX5xX26axX4xX8xX10xX2b7xX7xX9fxX8xX4xX3dxX6xX7xX9fxX8xX3xX2axX2bxX3xX8xX3xX17xX5xX31xX7xX288xX8xX4xXfe6xX8xXaxX26axX8xX4xX17xX5dxX28fxX7xX9fxX8xXacxX6xX7xX9fxX8xX3xX3a8xXbxX8xX4xX17xX5dxX2a8xX7xX9fxX8xXaaxX2adxX7xX8xX3xXbxX6xX8xX17xX28fxX7xX8xX3xX46xX8xX22xX17xX31xX8xX3xX17xX5xX31xX7xX8xX286xX286xX93xX0xX8fxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2caxX6xXaaxX6axXfxX15xX22xX17xX2xX6xX8xX2caxX2bxX8xX3ffxX2axX265xX3xX8xX21xX17xX5caxX7xX9fxX8xX3e8xX3e9xX288xX8xX9fxX39fxX7xX8xX55xXc7xX93xXc7xXc7xXc7xX8xXaxX774xX7xX17xX8xX3e8xX3e9xX8xX4xX97cxX8xX4xX3dxX616xX7xX8xX3xX3f7xX7xX9fxX8xX17xX28fxX7xX8xX18xXc7xXc7xX93xXc7xXc7xXc7xX8xX4xX3dxX5dxX2a8xX7xX9fxX8xX17xX469xX21xX8xX4xX17xX5dxX28fxX7xX9fxX8xXacxX6xX7xX9fxX8xX4xX3dxX6xX7xX9fxX8xX3xX2axX2bxX3xX8xX3xX17xX5xX31xX7xX8xX70fxX8xX41xX39xX7xX8xX34xX46xX6xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX93xX8xX22xX17xX2xX6xX8xX2caxX39xX3xX17xX8xX154xX17xX6xXbxX8xX4xX6xX240xX7xX8xX4xX17xX5dxX8xX2caxX3dxX5xX4xXbxX7xX7xX5xX3xXbxX288xX8xX21exX240xX7xX8xX3ffxX2axX265xX3xX8xX10xXc17xX4xX8xX154xX17xX6xX46xX7xX9fxX8xXd1xX18xXcexX93xXc7xXc7xXc7xX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX4xX3dxX6xX7xX9fxX8xX154xX17xX5xX8xX18xX8xX4xX3dxX5xX26axX2axX8xX4xX17xX5dxX2a8xX7xX9fxX8xXaaxX2adxX7xX8xX4xX17xX5xX26axX4xX8xX10xX2b7xX7xX9fxX93xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX8xX3xX411xX8xX55xXc7xX54xX93xXc7xXc7xXc7xX8xX41xX5xX7xX17xX8xX1xX2a0xX8xX4xX97cxX8xX4xX3dxX616xX7xX288xX8xX54xXc7xXc7xX93xXc7xXc7xXc7xX8xX4xX17xX5dxX2a8xX7xX9fxX8xXaaxX2adxX7xX8xX4xX17xX5xX26axX4xX8xX10xX2b7xX7xX9fxX93xX0xX8fxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX2caxX6xXaaxX6axXfxX15xX3ffxX2axX2adxX7xX8xX34xX2bxX5xX8xX22xX3dxX2axX7xX9fxX8xX3ffxX2axX265xX3xX8xX10xXc17xX4xX8xX154xX17xX6xX46xX7xX9fxX8xX54xXc7xXc7xX93xXc7xXc7xXc7xX8xX41xX5xX7xX17xX8xX1xX2a0xX93xX8xX22xX17xX2xX6xX8xX453xX29xX3e8xX909xX288xX8xX154xX17xX6xX46xX7xX9fxX8xX18xX55xX199xX93xXc7xXc7xXc7xX8xX34xX31xX7xX8xX55xXc7xXc7xX93xXc7xXc7xXc7xX8xX41xX5xX7xX17xX8xX1xX2a0xX8xX22xX3dxX2axX7xX9fxX8xX3ffxX2axX265xX3xX8xX4xX17xX5xX26axX4xX8xX10xX2b7xX7xX9fxX8xX4xX3dxX6xX7xX9fxX8xX29xX17xX5xX31xX7xX8xX4xX3dxXbxX7xX17xX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX93xX0xX8fxX21xX15xX0xX4xXbxX41xXaxX2xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX5xX3xX4xX2axX3dxX2xXfxX8xXbxXaxX5xX9fxX7xXexXfxX3xX2xX7xX4xX2xX3dxXfxX15xX0xX4xX41xX6xXaaxX6axX15xX0xX4xX3dxX15xX0xX4xXaaxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX5xX3xXfxX15xX0xX5xX10xX9fxX8xXbxXaxX4xXexXfxX3xX2axX6xX3xX8xX3xX17xX5xX2xX7xX8xXaaxXbxX10xX8xX10xXbxX2axX8xX4xX3dxX2xX7xX8xX41xXbxX7xX8xXaaxXbxX6xX8xX4xX3dxX5xX2xX2axX8xX4xX5xX2xX7xX8xX54xX55xX8xX7xXbxX10xX8xX4xX3dxX2axX6xX3xXfxX8xX1xX3dxX3xXexXfxX17xX4xX4xX21xX77xX8fxX8fxX5xX93xX41xXbxX6xX17xXbxX4xX5xX7xX17xX93xXacxX7xX8fxX7xX2xXebxX1xX8fxX18xXcexX18xXc4xX8fxXcexXcexXaaxX54xXc7xXc4xX4xXd1xX55xXc8xX18xXaxXe1xX93xX87bxX21xX9fxXfxX8xX1xX4xX6axXaxX2xXexXfxX17xX2xX5xX9fxX17xX4xX77xX55xXe1xXc8xX21xX167xXfxX8xX8fxX15xX0xX8fxX4xXaaxX15xX0xX8fxX4xX3dxX15xX0xX4xX3dxX15xX0xX4xXaaxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX29xXbxX21xX4xX5xX6xX7xX8xX3xXbxX21xX4xX5xX6xX7xXfxX15xX22xX36dxX8xX7xX58xX10xX8xX18xX199xXc4xXe1xX288xX8xX10xX2bxX4xX8xXaeexX17xX2axX8xX909xX17xX5xX8xX256xX2axX2adxX7xX8xX1xX261xX8xXafdxX11fxX3e8xX1652xXb09xX8xX34xX5dxX469xX3xX8xX4xX17xX5xX31xX4xX8xXaxX616xX21xX8xX9fxX5xX1812xXbxX8xX22xX3dxX5xX4cxX2axX8xX22xX5xX3exX7xX8xXacxX240xX8xX21exX240xX7xX8xX3ffxX2axX265xX3xX93xX8xX381xX902xX8xX17xX337xXbxX77xX8xX29xX6a9xX6a9xX93xX0xX8fxX4xXaaxX15xX0xX8fxX4xX3dxX15xX0xX8fxX4xX41xX6xXaaxX6axX15xX0xX8fxX4xXbxX41xXaxX2xX15xX0xX8fxX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX453xX6xX2axX3dxX3xX2xXfxX15xX22xX17xX2xX6xX8xX22xX17xX2xX6xX8xX21exX5xX1xX4xX6xX3dxX6axX93xX3xX6xX10xX8fxX29xX6a9xX6a9xX8fxX1652xX5xX7xX9fxX0xX8fxX21xX15