Cử tri đề nghị nghiêm trị các đối tượng lợi dụng kích động, gây rối
(Baohatinh.vn) - Siết chặt công tác quản lý thị trường, có chính sách phù hợp với cán bộ sau tinh giản bộ máy, xử lý nghiêm các đối tượng gây rối ANTT... là 3 vấn đề trọng tâm được cử tri huyện Kỳ Anh kiến nghị tại buổi tiếp xúc với ĐBQH và HĐND tỉnh vào sáng 22/6.
a936xfbc4xc5bax13af8x15602x12413xc6bfxfae8xfefexX7x117e1x15200xc9c6xb697x1483dxafb0xX5x13425xXax117e2x13d0cx158b3xX3xXex12422xXdxX3xc966x13665xX3x1544ex13f32xX1xdd16xX3xX1dxX1exX1xXdx1047axd3cdxX3xXexX17xX20xX3xX4x10f7cxX4xX3xX1ax12a69xXdxX3xXexbffbx11b6cxX1dxX1exX3xX5xX37xXdxX3xf5e6x1277axX1dxX1exX3xd3cbxb932xX4xX1xX3xX1ax11a61xX1dxX1exdc95xX3xX1ex133a1x14e53xX3xX17xX32xXdxX0x132eexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13307xX10xX6xX3fxXaxX12xd6b6xXdx13663xXexX3xX4xX1x1193exXexX3xX4xe363xX1dxX1exX3xXexX2exX4xX3xe6e4xeef0x11c2dxX1dxX3xX5xbf48xX3xXexX1xX20xX3xXexX17xX36x11e69xX1dxX1exX4dxX3xX4x10887xX3xX4xX1xX45xX1dxX1xX3xX7xX2exX4xX1xX3xXbxX1x133b8xX3xX1xX37xXbxX3xeef1xee37xXdxX3xX4xX2exX1dxX3xeddcxX4axX3xX7xX6xX80xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX1exXdxX81xX1dxX3xXb1xX4axX3xX27xX2exX51xX4dxX3xbbc0xX14xX3xX5xX85xX3xX1dxX1exX1xXdxX26xX27xX3xX4xX2exX4xX3xX1axX32xXdxX3xXexX36xX37xX1dxX1exX3xX1exX50xX51xX3xX17xX32xXdxX3xe2b0xd2adxXcxXcx10ec9xXf1xXf1xX3xX5xf662xX3xe3a3xX3xXa9x1283bxX1dxX3xX1axX1bxX3xXexX17xbcf8xX1dxX1exX3xXexX50xX27xX3xX1axX36xX37xX4xX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xX1xX80xX51x10d42xX1dxX3x14118x151b2xX3xXedxX1dxX1xX3xX44xXdxX6exX1dxX3xX1dxX1exX1xX20xX3xXexff0exXdxX3xXb1xX80xf538xXdxX3xXexXdxX6exXbxX3xXcax140c6xX4xX3xXa9xXaaxXdxX3x14ce8x11feex118f6xX66xX3xXa9xXf6xX3xX66xX144xXeexd0a1xX3xXex10d44xX1dxX1xX3xXa9xXf6x13631xX3xX7xX2exX1dxX1exX3xc483xX15fxX57xcc8fxXf1xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX158xX3fxX51xX3xXbxX13xX10xX1dxXexX10xX17xXaxX12xX0xXdxX27xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXax10b0exXdxX3fxXexX1xb87fxX3xX162xX2xb072xXbxXcax14b12xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX1a2xX3x14e0exX2x11edbxXbxXcaxX1a9xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a2xX57xX57xXdxXf1xXb1xX6xX158xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf1xXa9xX1dxX57xX1dxX10xX19dxX7xX57xX2xc085xX15fxX1a6xX57xX2xX15fxX1dcxX3fxX1a6xX2xX1b5xX1a6xX1dcxX1b5xX15fxXexX2x103c7xX162xX1b5xX5xd99fxf5afxX162xXf8xX3fxX1a6xX2xX1b5xX1b5xX162xXf8xX15fxXexX2xX1edxX1b5xX1edxX5xX1edxX1f2xX2xX6xXf1x108ffxXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX20xX3xX1dxX1exX1xXdxX26xX27xX3xXexX17xX20xX3xX4xX2exX4xX3xX1axX32xXdxX3xXexX36xX37xX1dxX1exX3xX5xX37xXdxX3xX3fxX40xX1dxX1exX3xX44xX45xX4xX1xX3xX1axX4axX1dxX1exX4dxX3xX1exX50xX51xX3xX17xX32xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX158xX1dxXaxX12xX144xX12fxXdxX3xXb1xXdxc7f9xX80xX3xX146xX80xX32xX4xX3xX1xX4axXdxX3xc7a0xX26xX3xXedxX1dxX1xX3xXcxX80xXfbxX1dxX4dxX3xXcxX17x1283dxX1dxX3xX144xda52xX1dxX1xX3x14013xXdxX6xX3xXa9xXf6xX3xX4xX2exX4xX3xX1axX12fxXdxX3xXb1xXdxX277xX80xX3xX66xX144xXeexX14fxX3xXexX152xX1dxX1xX3xXexX1xX6xX27xX3xX3fx11473xX3xXb1xX80xX134xXdxX3xXexXdxX6exXbxX3xXcaxX13dxX4xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX158xX3fxX51xXaxX12xXcxX12fxXdxX3xXb1xX80xX134xXdxX3xXexXdxX6exXbxX3xXcaxX13dxX4xX4dxX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xX1xX80xX51xX11axX1dxX3xX11dxX11exX3xXedxX1dxX1xX3xXb1xXf6xX51xX3xXex11f5cxX3xXa9xX80xXdxX3xX27xf049xX1dxX1exX4dxX3xXbxX1xXfbxX1dxX3xX44xX1x12a77xXdxX3xXexX17xX36xXaaxX4xX3xX1dxX1xfb58xX1dxX1exX3xX44xX6exXexX3xX7fxX80xX81xX3xXexX12fxXdxX3xX44xX11exX3xX1xX103xXbxX3xXexX1xf249xX3xX1a6xX3xX146xX80xX32xX4xX3xX1xX4axXdxX3xX44xX1xX94xX6xX3x14428xfdd3xba9dxX3xXa9xXf6xX3xXexX1xXf6xX1dxX1xX3xXexX2bexX80xX3xX11dxXcxX1f2xX357xX66xX3xX4x14499xX6xX3xXexX152xX1dxX1xX3xX1dxX1xXf6xX3xXexX17xX158xX1dxX1exX3xX162xX3xXexX1xX2exX1dxX1exX3xX1axX292xX80xX3xX1dxe372xX27xXf1xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX158xX3fxX51xX3xXbxX13xX10xX1dxXexX10xX17xXaxX12xX0xXdxX27xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX19dxXdxX3fxXexX1xX1a2xX3xX162xX2xX1a6xXbxXcaxX1a9xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX1a2xX3xX1b3xX2xX1b5xXbxXcaxX1a9xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a2xX57xX57xXdxXf1xXb1xX6xX158xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf1xXa9xX1dxX57xX1dxX10xX19dxX7xX57xX2xX1dcxX15fxX1a6xX57xX2xX15fxX1dcxX3fxX1a6xX2xX1b5xX1a6xX1dcxX2xX1a6xXexX1edxXf8xX15fxX1edxX5xX162xX1f2xX162xXf8xX3fxX1a6xX2xX1b5xX1b5xX1edxXf8xX1b3xXexX1dcxX1f1xX1f1xX5xX2xX1f2xX15fxX6xXf1xX208xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX20xX3xX1dxX1exX1xXdxX26xX27xX3xXexX17xX20xX3xX4xX2exX4xX3xX1axX32xXdxX3xXexX36xX37xX1dxX1exX3xX5xX37xXdxX3xX3fxX40xX1dxX1exX3xX44xX45xX4xX1xX3xX1axX4axX1dxX1exX4dxX3xX1exX50xX51xX3xX17xX32xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX158xX1dxXaxX12xX144xX145xX146xX66xX3xX283xX26xX3xXedxX1dxX1xX3xXcxX80xXfbxX1dxX3xXb1xX2exX158xX3xX4xX2exX158xX3xX44xX6exXexX3xX7fxX80xX81xX3xX44xX11exX3xX1xX103xXbxX3xXexX1xX345xX3xX1a6xX3xX146xX80xX32xX4xX3xX1xX4axXdxX3xX44xX1xX94xX6xX3xX357xX358xX359xX3xXa9xXf6xX3xX1dxX1xX32cxX1dxX1exX3xX1xX158xX12fxXexX3xX1axX4axX1dxX1exX3xX4xX36fxX6xX3xX144xX158xXf6xX1dxX3xX144xX145xX146xX66xX3xX66xXf6xX3xXcxefa4xX1dxX1xX3xXexX12fxXdxX3xX44xX11exX3xX1xX103xXbxXf1xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX158xX3fxX51xXaxX12xX145xXf6xX51xX3xXexX30exX3xX1dxX1exX80xX51xX11axX1dxX3xXa9xX103xX1dxX1exX3xXa9xXaaxXdxX3xX4xX2exX4xX3xX144xX145xX146xX66xX3xXa9xXf6xX3xX66xX144xXeexX14fxX3xXexX152xX1dxX1xX4dxX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xX11dxX11exX3xXedxX1dxX1xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX20xX4dxX3xX4xX2exX4xX3xX4x14c78xX3xX7fxX80xX6xX1dxX3xX4xX1xX345xX4xX3xX1dxX38exX1dxX1exX3xXbxX1xX81xXdxX3xX1axXdxX1bxX80xX3xXexX17xX6xX4dxX3xX1dxX1exX1xXdxX26xX27xX3xXexX17xX20xX3xXa9xXf6xX3xX1axX36xX6xX3xX17xX6xX3xXcaxcd42xXexX3xXcaxX14xX3xX4xX77xX1dxX1exX3xX44xX1xX6xXdxX3xX1axX32xXdxX3xXa9xXaaxXdxX3xX4xX2exX4xX3xX1axX32xXdxX3xXexX36xX37xX1dxX1exX3xX5xX37xXdxX3xX3fxX40xX1dxX1exX3xXa9xXdxX11axX4xX3xX146xX80xX32xX4xX3xX1xX4axXdxX3xXb1xXf6xX1dxX3xXb1xX12fxX4xX4dxX3xXexX1xX81xX158xX3xX5xX80x15570xX1dxX3xXa9xX1bxX3xX283xX80xX5f3xXexX3xX144xX73xX4xX3xX44xX1xX80xX3xXa9xXf6xX3xX283xX80xX5f3xXexX3xXedxX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX27xX6xX1dxX1exX3xX1axX277xX3xX44xX45xX4xX1xX3xX1axX4axX1dxX1exX4dxX3xX1exX50xX51xX3xX17xX32xXdxX4dxX3xXbxX1xX2exX3xX1xX158xX12fxXdxX3xXexXf6xXdxX3xX7xX81xX1dxX3xX321xX3xX27xX4axXexX3xX1axX20xX6xX3xXbxX1xX36xX570xX1dxX1exX3xXexX1xX8exXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xX7fxX80xX6xX4dxX3xX1exX50xX51xX3xX27xXfbxXexX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xXexX17xX5f3xXexX3xXexX2bexX4dxX3xX81xX1dxX1xX3xX1xX36xX321xX1dxX1exX3xX5xXaaxX1dxX3xX1axX6exX1dxX3xX27xX77xXdxX3xXexX17xX36xX8exX1dxX1exX3xX1axX292xX80xX3xXexX36xXf1xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX158xX3fxX51xX3xXbxX13xX10xX1dxXexX10xX17xXaxX12xX0xXdxX27xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX19dxXdxX3fxXexX1xX1a2xX3xX162xX2xX1a6xXbxXcaxX1a9xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX1a2xX3xX1b3xX2xX1b5xXbxXcaxX1a9xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a2xX57xX57xXdxXf1xXb1xX6xX158xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf1xXa9xX1dxX57xX1dxX10xX19dxX7xX57xX2xX1dcxX15fxX1a6xX57xX2xX15fxX1dcxX3fxX1a6xX2xX1b5xX1a6xX1dcxX15fxXf8xXexX162xX2xX1dcxX1a6xX5xX162xX1f2xX162xXf8xX3fxX1a6xX2xX1b5xX1b5xX1dcxXf8xX1f1xXexX15fxX2xX15fxX162xX5xX1dcxX1f2xXf8xX6xXf1xX208xXbxX1ex15722xX17xX9xX1dcxX1edxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX20xX3xX1dxX1exX1xXdxX26xX27xX3xXexX17xX20xX3xX4xX2exX4xX3xX1axX32xXdxX3xXexX36xX37xX1dxX1exX3xX5xX37xXdxX3xX3fxX40xX1dxX1exX3xX44xX45xX4xX1xX3xX1axX4axX1dxX1exX4dxX3xX1exX50xX51xX3xX17xX32xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX158xX1dxXaxX12xX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX11dxX11exX3xXedxX1dxX1xX3xX1exX14xXdxX3xX1ex12946xX27xX3xX1dxX1xXdxX1bxX80xX3xX85xX3xX44xXdxX6exX1dxX3xXexX50xX27xX3xX1xX80xX51xX6exXexX4dxX3xXexX17xX2exX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX11axX27xX3xX1axX6exX1dxX3xX144xX145xX146xX66xX3xXa9xXf6xX3xX66xX144xXeexX14fxX3xXexX152xX1dxX1xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX158xX3fxX51xXaxX12xX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX11dxX11exX3xXedxX1dxX1xX3xX4xefe4xX1dxX1exX3xXb1xXf6xX51xX3xXexX30exX3xX5xX158xX3xX5xX7c5xX1dxX1exX3xXa9xX1bxX3xXexX296xX1dxX1xX3xXexX17xX12fxX1dxX1exX3xX1xXf6xX1dxX1exX3xX1exXdxX81xX4dxX3xX1xXf6xX1dxX1exX3xX1dxX1xX2exXdxX3xXexX17xX77xXdxX3xX1dxX134xXdxX3xXexX17xX26xX1dxX3xXexX1xX20xX3xXexX17xX36xX8exX1dxX1exX4dxX3xX1dxX1xXfbxXexX3xX5xXf6xX3xXa9xX5f3xXexX3xXexX36xX3xX1dxX77xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX11axXbxX1a9xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX20xX3xX4xX570xX3xX7fxX80xX6xX1dxX3xX4xX1xX345xX4xX3xX1dxX38exX1dxX1exX3xX7xXdxX6exXexX3xX4xX1xX73xXexX3xX1xX570xX1dxX3xX1dxX32cxX6xX3xX4xX77xX1dxX1exX3xXexX2exX4xX3xX7fxX80xX81xX1dxX3xX5xX85xX4dxX3xXcaxX14xX3xXbxX1xX12fxXexX3xX1dxX1exX1xXdxX26xX27xX3xX4xX2exX4xX3xXa9xX40xX3xXa9xXdxX11axX4xX3xXa9xXdxX3xXbxX1xX12fxX27xXf1xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX158xX3fxX51xXaxX12x13c15xX4axXexX3xX7xX32xX3xX85xX3xX44xXdxX6exX1dxX3xX4xX825xX1dxX1exX3xXexX1x14e6fxX1dxX1exX3xXexX1xX7c5xX1dxX3xX1dxX26xX80xX1a2xX3xXcxX1xX8exXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xX7fxX80xX6xX4dxX3xXexX17xX26xX1dxX3xX1axX20xX6xX3xXb1xXf6xX1dxX3xXexX152xX1dxX1xX3xX4xX94xX3xX27xX4axXexX3xX7xX32xX3xX3fxX2bexX3xX2exX1dxX3xXa9xX1bxX3xX7xX81xX1dxX3xXcaxX80xXfbxXexX3xX1dxX77xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX11axXbxX3xX1dxX1xX36xX1dxX1exX3xX44xX1xX77xX1dxX1exX3xX1xXdxX11axX80xX3xX7fxX80xX81xX4dxX3xX1exX50xX51xX3xX5x11f8exX1dxX1exX3xXbxX1xX45xX3xX5xXaaxX1dxX3xXa9xX1bxX3xX1axXfbxXexX3xX1axX6xXdxX4dxX3xX1xX12fxX3xXexX292xX1dxX1exX4dxX3xX1axX94xX1dxX1exX3xX1exX94xXbxX3xX4xX1xX158xX3xX1axX20xX6xX3xXbxX1xX36xX570xX1dxX1exX3xX44xX1xX77xX1dxX1exX3xX1axX2exX1dxX1exX3xX44xX277xXf1xX3xX14fxX158xX3xX1axX94xX4dxX3xXexX152xX1dxX1xX3xX4xX292xX1dxX3xX4xX94xX3xX1xX36xXaaxX1dxX1exX3xX1axXdxX4dxX3xX1exXdxX81xXdxX3xXbxX1xX2exXbxX3xXbxX1xXa3xX3xX1xX37xXbxX3xX1xX570xX1dxX3xX1axX32xXdxX3xXa9xXaaxXdxX3xX1dxX1xX32cxX1dxX1exX3xX3fxX2bexX3xX2exX1dxX3xX1dxXf6xX51xXf1xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX158xX3fxX51xX3xXbxX13xX10xX1dxXexX10xX17xXaxX12xX0xXdxX27xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3fxXexX1xX80xX27xXb1xX3xXdxX13xX10xX1dxXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX19dxXdxX3fxXexX1xX1a2xX3xX162xX2xX1a6xXbxXcaxX1a9xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX1a2xX3xX1b3xX2xX1b5xXbxXcaxX1a9xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a2xX57xX57xXdxXf1xXb1xX6xX158xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf1xXa9xX1dxX57xX1dxX10xX19dxX7xX57xX2xX1dcxX15fxX1a6xX57xX2xX1b5xX1a6xX3fxX1a6xX2xX2xX15fxX1b3xX1a6xX1edxXexX2xX1a6xX1b5xX1b5xX5xX1edxX1f2xX2xX15fxX1dcxX3fxX1a6xX2xX1b5xX1a6xX1dcxXf8xX1b3xXexX15fxXf8xX1b3xX1f1xX5xX1b3xX1f2xX162xXf1xX208xXbxX1exX747xX17xX9xX1f1xXf8xXf8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX20xX3xX1dxX1exX1xXdxX26xX27xX3xXexX17xX20xX3xX4xX2exX4xX3xX1axX32xXdxX3xXexX36xX37xX1dxX1exX3xX5xX37xXdxX3xX3fxX40xX1dxX1exX3xX44xX45xX4xX1xX3xX1axX4axX1dxX1exX4dxX3xX1exX50xX51xX3xX17xX32xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX158xX1dxXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcaxXexX1f2xX6xX5xXdxX1exX1dxX1a2xX3xX208xX80xX7xXexXdxcabdxX51xX1a9xXaxX12xX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX13xX6xX158xX3xXcxX1xX6exX3xX14fxX825xX1dxX1exX3xc97exXcaxX98dxX3xX11dxX11exX3xX29axXdxX6xX1dxX1ex139efxX1a2xX3xX0xX10xX27xX12xX144xX1bxX3xX1dxX1exX1xX20xX3xXexX17xX315xX1dxX1exX3xXexX17xX20xX3xX1dxX1exX1xXdxX26xX27xX3xX27xXdxX1dxX1xX4dxX3xX4xX77xX1dxX1exX3xX44xX1xX6xXdxX3xX4xX2exX4xX3xX1axX32xXdxX3xXexX36xX37xX1dxX1exX3xX44xX45xX4xX1xX3xX1axX4axX1dxX1exX4dxX3xX1exX50xX51xX3xX17xX32xXdxX4dxX3xX5xXf6xX27xX3xX27xXfbxXexX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xXexX17xX5f3xXexX3xXexX2bexX4dxX3xX81xX1dxX1xX3xX1xX36xX321xX1dxX1exX3xX1axX6exX1dxX3xX27xX77xXdxX3xXexX17xX36xX8exX1dxX1exX3xX1axX292xX80xX3xXexX36xX3xXexX12fxXdxX3xX27xX4axXexX3xX7xX32xX3xXexX152xX1dxX1xX4dxX3xXexX1xXf6xX1dxX1xX3xXexX17xX158xX1dxX1exX3xXexX1xX8exXdxX3xX1exXdxX6xX1dxX3xX7fxX80xX6xX0xX57xX10xX27xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX158xX3fxX51xXaxX12xX283xXdxX26xX1dxX3xX7fxX80xX6xX1dxX3xX1axX6exX1dxX3xXexXdxX1dxX1xX3xX1exXdxX81xX1dxX3xXb1xX4axX3xX27xX2exX51xX3xXexX1xX10xX158xX3xXeexX1exX1xX20xX3xX7fxX80xX51xX6exXexX3xX2xX1dcxX1f2xXeexX146xX57xXcxc1a5xX4dxX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xX4xX1xX158xX3xX17x1405fxX1dxX1exX4dxX3xX1axX277xX3xXexX1xX2bexX4xX3xX1xXdxX11axX1dxX3xX4xX94xX3xX1xXdxX11axX80xX3xX7fxX80xX81xX4dxX3xX1dxX1xXfbxXexX3xX5xXf6xX3xX321xX3xX4xX570xX3xX7xX321xX3xX4xX292xX1dxX3xX4xX94xX3xX4xX2exX4xX3xX4xX570xX3xX4xX1xX6exX4dxX3xX4xX1xX45xX1dxX1xX3xX7xX2exX4xX1xX3xXexX1xX30exX6xX3xX1axX2exX1dxX1exX3xX4xX1xX158xX3xX1axX4axXdxX3xX1dxX1exX825xX3xX4xX2exX1dxX3xXb1xX4axX3xX7xX6xX80xX3xXexXdxX1dxX1xX3xX1exXdxX81xX1dxXf1xX3xX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX4xX825xX1dxX1exX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX20xX3xXexX152xX1dxX1xX3xX36xX80xX3xXexXdxX26xX1dxX3xX1dxX1exX80x14788xX1dxX3xX1axX292xX80xX3xXexX36xX3xX1axX277xX3xX1xX80xX51xX11axX1dxX3xX11dxX11exX3xXedxX1dxX1xX3xX1xX158xXf6xX1dxX3xXexX1xXdxX11axX1dxX3xX4xX570xX3xX7xX321xX3xX1xX12fxX3xXexX292xX1dxX1exX3xX7xX6xX80xX3xX44xX1xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX2exX4xX1xX4dxX3xXexX12fxX158xX3xXexX1xX80xX5f3xX1dxX3xX5xX37xXdxX3xXexX1xX2bexX4xX3xX1xXdxX11axX1dxX3xX4xX2exX4xX3xX27xX40xX4xX3xXexXdxX26xX80xX3xX11dxXcxX1f2xX357xX66xXf1xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX158xX3fxX51xX3xXbxX13xX10xX1dxXexX10xX17xXaxX12xX0xXdxX27xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX1dxXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxX19dxXdxX3fxXexX1xX1a2xX3xX162xX2xX1a6xXbxXcaxX1a9xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX1a2xX3xX1b3xX2xX1b5xXbxXcaxX1a9xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a2xX57xX57xXdxXf1xXb1xX6xX158xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXf1xXa9xX1dxX57xX1dxX10xX19dxX7xX57xX2xX1dcxX15fxX1a6xX57xX2xX15fxX1dcxX3fxX1a6xX2xX1b5xX1a6xX1dcxX1b3xX15fxXexX1dcxX1dcxX1dcxX162xX5xX1b3xX1f2xX162xXf8xX3fxX1a6xX2xX1b5xX2xX1b5xXf8xX1edxXexX1b3xX1f1xX15fxX1b3xX5xX1edxX1f2xX1a6xX6xXf1xX208xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX20xX3xX1dxX1exX1xXdxX26xX27xX3xXexX17xX20xX3xX4xX2exX4xX3xX1axX32xXdxX3xXexX36xX37xX1dxX1exX3xX5xX37xXdxX3xX3fxX40xX1dxX1exX3xX44xX45xX4xX1xX3xX1axX4axX1dxX1exX4dxX3xX1exX50xX51xX3xX17xX32xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX158xX1dxXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcaxXexX1f2xX6xX5xXdxX1exX1dxX1a2xX3xX208xX80xX7xXexXdxXb52xX51xX1a9xXaxX12xX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX359x120a1xX3xXcxXdxX6exX1dxX3xX66xXd28xX1dxX1exX3xXb6bxXcaxX98dxX3xX11dxX11exX3xX145xX7c5xX4xXb77xX1a2xX3xX0xX10xX27xX12xX144xX1bxX3xX1dxX1exX1xX20xX3xXexX152xX1dxX1xX3xX4xX94xX3xX1exXdxX81xXdxX3xXbxX1xX2exXbxX3xXcaxX14xX3xX5xX85xX3xX1axX32xXdxX3xXa9xXaaxXdxX3xX4xX2exX4xX3xX3fxX2bexX3xX2exX1dxX3xX7xX81xX1dxX3xXcaxX80xXfbxXexX3xX44xX5a6xX27xX3xX1xXdxX11axX80xX3xX7fxX80xX81xX4dxX3xXexX17xX2exX1dxX1xX3xX1exX50xX51xX3xX5xX98dxX1dxX1exX3xXbxX1xX45xX3xX1axXfbxXexX3xX1axX6xXdxX4dxX3xX1xX12fxX3xXexX292xX1dxX1exXf1xXf1xXf1xX0xX57xX10xX27xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX158xX3fxX51xXaxX12xXcxX12fxXdxX3xXb1xX80xX134xXdxX3xXexXdxX6exXbxX3xXcaxX13dxX4xX4dxX3xX4xX2exX4xX3xX144xX145xX146xX66xX3xXa9xXf6xX3xX66xX144xXeexX14fxX3xXexX152xX1dxX1xX3xX1axX98dxX3xX1dxX1exX1xXdxX3xX1dxX1xX5f3xX1dxX3xXa9xXf6xX3xX1dxX1exX1xXdxX26xX27xX3xXexX13dxX4xX3xXexXdxX6exXbxX3xXexX1xX80xX3xX4xX2exX4xX3xX85xX3xX44xXdxX6exX1dxX3xX1axX94xX1dxX1exX3xX1exX94xXbxX3xXexX50xX27xX3xX1xX80xX51xX6exXexX4dxX3xXexX17xX2exX4xX1xX3xX1dxX1xXdxX11axX27xX3xX4xX36fxX6xX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxXf1xX3xX144xX158xXf6xX1dxX3xX7xb2dexX3xXexX134xX1dxX1exX3xX1xX37xXbxX4dxX3xX1dxX1exX1xXdxX26xX1dxX3xX4xX345xX80xX3xX1axX277xX3xXbxX1xX81xX1dxX3xX2exX1dxX1xX3xX1axX6exX1dxX3xX4xX2exX4xX3xX4xX570xX3xX7fxX80xX6xX1dxX3xX4xX1xX80xX51xX26xX1dxX3xX27xX77xX1dxX4dxX3xX4xX2exX4xX3xX3fxXdxc7fbxX1dxX3xX1axXf6xX1dxX3xX146xX80xX32xX4xX3xX1xX4axXdxX4dxX3xX66xX144xXeexX14fxX3xXexX152xX1dxX1xX3xXcaxX10xX27xX3xXcaxX5a6xXexX4dxX3xXexX17xX81xX3xX5xX8exXdxX3xXexX1xXfbxX80xX3xX1axX2exX158xXf1xX0xX57xXbxX12xX0xX3fxXdxXa9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3fxX17xX10xX5xX6xXexX10xX3fxXaxX12xX0xX80xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1f2xXexX1xX80xX27xXb1xX1f2xX6xX1dxX3fxX1f2xX7xX6xXbxX158xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xXf6xX3xXcxX502xX1dxX1xX3xX7xXdxX6exXexX3xX4xX1xX73xXexX3xX7fxX80xX81xX1dxX3xX5xX85xX4dxX3xX1exXdxX2exX27xX3xX7xX2exXexX3xX6xX1dxX3xXexX158xXf6xX1dxX3xXa9xX11axX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXexX1xX2bexX4xX3xXbxX1x11930xX27xX3xX1dxX77xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX11axXbxXaxX3xX1xX17xX10xXb52xX9xXaxX57xX44xXdxX1dxX1xX1f2xXexX10xX57xX1xX6xX1f2xXexXdxX1dxX1xX1f2xX7xXdxX10xXexX1f2xX4xX1xX6xXexX1f2xX7fxX80xX6xX1dxX1f2xX5xX51xX1f2xX1exXdxX6xX27xX1f2xX7xX6xXexX1f2xX6xX1dxX1f2xXexX158xX6xX1dxX1f2xX1dxXb1xX7xXbxX1f2xXa9xX10xX1f2xX7xXdxX1dxX1xX1f2xXexX1xX80xX4xX1f2xXbxX1xX6xX27xX1f2xX1dxX158xX1dxX1exX1f2xX1dxX1exX1xXdxX10xXbxX57xX2xX1a6xX162xX1b5xX2xX1dcxXf1xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX1exX3xX7xX17xX4xX9xXaxX57xX27xX10xX3fxXdxX6xX57xX2xX15fxX1b5xX57xX1dxX10xX19dxX7xX57xX2xX1dcxX15fxXf8xX57xX2xX1b3xX2xX3fxX1b3xX2xX15fxX1b3xX1a6xX15fxX1dcxXexX1a6xX2xX15fxX1edxX5xX162xX1f2xX6xX1dxX1xX1f2xXf8xXf1xX208xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX20xX3xX1dxX1exX1xXdxX26xX27xX3xXexX17xX20xX3xX4xX2exX4xX3xX1axX32xXdxX3xXexX36xX37xX1dxX1exX3xX5xX37xXdxX3xX3fxX40xX1dxX1exX3xX44xX45xX4xX1xX3xX1axX4axX1dxX1exX4dxX3xX1exX50xX51xX3xX17xX32xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX3fxXdxXa9xX12xX0xX7xXexX17xX158xX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX66xXf6xX3xXcxX502xX1dxX1xX3xX7xXdxX6exXexX3xX4xX1xX73xXexX3xX7fxX80xX81xX1dxX3xX5xX85xX4dxX3xX1exXdxX2exX27xX3xX7xX2exXexX3xX6xX1dxX3xXexX158xXf6xX1dxX3xXa9xX11axX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXexX1xX2bexX4xX3xXbxX1xX10f9xX27xX3xX1dxX77xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX11axXbxXaxX3xX1xX17xX10xXb52xX9xXaxX57xX44xXdxX1dxX1xX1f2xXexX10xX57xX1xX6xX1f2xXexXdxX1dxX1xX1f2xX7xXdxX10xXexX1f2xX4xX1xX6xXexX1f2xX7fxX80xX6xX1dxX1f2xX5xX51xX1f2xX1exXdxX6xX27xX1f2xX7xX6xXexX1f2xX6xX1dxX1f2xXexX158xX6xX1dxX1f2xX1dxXb1xX7xXbxX1f2xXa9xX10xX1f2xX7xXdxX1dxX1xX1f2xXexX1xX80xX4xX1f2xXbxX1xX6xX27xX1f2xX1dxX158xX1dxX1exX1f2xX1dxX1exX1xXdxX10xXbxX57xX2xX1a6xX162xX1b5xX2xX1dcxXf1xX1xXexX27xXaxX12xX66xXf6xX3xXcxX502xX1dxX1xX3xX7xXdxX6exXexX3xX4xX1xX73xXexX3xX7fxX80xX81xX1dxX3xX5xX85xX4dxX3xX1exXdxX2exX27xX3xX7xX2exXexX3xX6xX1dxX3xXexX158xXf6xX1dxX3xXa9xX11axX3xX7xXdxX1dxX1xX3xXexX1xX2bexX4xX3xXbxX1xX10f9xX27xX3xX1dxX77xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX11axXbxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX17xX158xX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX13xX77xX1dxX1exX3xXexX2exX4xX3xX7fxX80xX81xX1dxX3xX5xX85xX3xX6xX1dxX3xXexX158xXf6xX1dxX3xXexX1xX2bexX4xX3xXbxX1xX10f9xX27xX3xXb6bxXedxXcxX359xX6cxXcxe2bfxXb77xX3xXexX17xX158xX1dxX1exX3xX1dxX77xX1dxX1exX3xX1dxX1exX1xXdxX11axXbxX3xX1axX98dxX3xXa9xXf6xX3xX1axX6xX1dxX1exX3xX1axX36xX37xX4xX3xX66xXf6xX3xXcxX502xX1dxX1xX3xX7xXdxX6exXexX3xX4xX1xX73xXexX4dxX3xXexX12fxX158xX3xXb1xX36xXaaxX4xX3xX4xX1xX80xX51xX277xX1dxX3xXb1xXdxX6exX1dxX3xX27xX12fxX1dxX1xX3xX27xXffbxXf1xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX3fxXdxXa9xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX11dxX11exX3xXedxX1dxX1xX1a2xX3xX13xX292xX1dxX3xX36xX80xX3xXexXdxX26xX1dxX3xX1dxX1exX80xXd28xX1dxX3xX5xX2bexX4xX3xX4xX1xX158xX3xX4xX2exX4xX3xX4xX77xX1dxX1exX3xXexX17xX296xX1dxX1xX3xX4xXfbxXbxX3xXb1xX2exX4xX1xXaxX3xX1xX17xX10xXb52xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX1dxX1xX1f2xXexX17xXdxX57xX4xX80xX1f2xXexX17xXdxX1f2xX44xX51xX1f2xX6xX1dxX1xX1f2xX4xX6xX1dxX1f2xX80xX80xX1f2xXexXdxX10xX1dxX1f2xX1dxX1exX80xX158xX1dxX1f2xX5xX80xX4xX1f2xX4xX1xX158xX1f2xX4xX6xX4xX1f2xX4xX158xX1dxX1exX1f2xXexX17xXdxX1dxX1xX1f2xX4xX6xXbxX1f2xXb1xX6xX4xX1xX57xX2xX1b3xX2xX1a6xX162xX1b3xXf1xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX1exX3xX7xX17xX4xX9xXaxX57xX27xX10xX3fxXdxX6xX57xX2xX15fxX1b5xX57xX1dxX10xX19dxX7xX57xX2xX1edxX1b3xX1b5xX57xX1edxX1edxX3fxX1b3xX2xX1edxX1b5xX1a6xXf8xX1edxXexXf8xX2xX2xX2xX5xX15fxXf1xX208xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1xX20xX3xX1dxX1exX1xXdxX26xX27xX3xXexX17xX20xX3xX4xX2exX4xX3xX1axX32xXdxX3xXexX36xX37xX1dxX1exX3xX5xX37xXdxX3xX3fxX40xX1dxX1exX3xX44xX45xX4xX1xX3xX1axX4axX1dxX1exX4dxX3xX1exX50xX51xX3xX17xX32xXdxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX3fxXdxXa9xX12xX0xX7xXexX17xX158xX1dxX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX11dxX11exX3xXedxX1dxX1xX1a2xX3xX13xX292xX1dxX3xX36xX80xX3xXexXdxX26xX1dxX3xX1dxX1exX80xXd28xX1dxX3xX5xX2bexX4xX3xX4xX1xX158xX3xX4xX2exX4xX3xX4xX77xX1dxX1exX3xXexX17xX296xX1dxX1xX3xX4xXfbxXbxX3xXb1xX2exX4xX1xXaxX3xX1xX17xX10xXb52xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX1dxX1xX1f2xXexX17xXdxX57xX4xX80xX1f2xXexX17xXdxX1f2xX44xX51xX1f2xX6xX1dxX1xX1f2xX4xX6xX1dxX1f2xX80xX80xX1f2xXexXdxX10xX1dxX1f2xX1dxX1exX80xX158xX1dxX1f2xX5xX80xX4xX1f2xX4xX1xX158xX1f2xX4xX6xX4xX1f2xX4xX158xX1dxX1exX1f2xXexX17xXdxX1dxX1xX1f2xX4xX6xXbxX1f2xXb1xX6xX4xX1xX57xX2xX1b3xX2xX1a6xX162xX1b3xXf1xX1xXexX27xXaxX12xX13xX14xX3xXexX17xXdxX3xX11dxX11exX3xXedxX1dxX1xX1a2xX3xX13xX292xX1dxX3xX36xX80xX3xXexXdxX26xX1dxX3xX1dxX1exX80xXd28xX1dxX3xX5xX2bexX4xX3xX4xX1xX158xX3xX4xX2exX4xX3xX4xX77xX1dxX1exX3xXexX17xX296xX1dxX1xX3xX4xXfbxXbxX3xXb1xX2exX4xX1xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX17xX158xX1dxX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX13xX1xXdxX1bxX80xX3xX1a6xX57xX2xX1b5xX4dxX3xX1359xX1xX94xX3xXcxX17xX36xX321xX1dxX1exX3xX1axX158xXf6xX1dxX3xX144xX145xX146xX66xX3xX66xXf6xX3xXcxX502xX1dxX1xX3xXeexX1exX80xX51xX1040xX1dxX3xX359xX38exX1dxX3xX6cxX570xX1dxX3xXa9xXf6xX3xX144xX145xX146xX66xX3xX145xXa3xXdxX3xXcxX1xX20xX3xX146xX80xX11exX1dxX1xX3xXcxX1xX570xX3xXexXdxX6exXbxX3xXexX40xX4xX3xXb1xX80xX134xXdxX3xXexXdxX6exXbxX3xXcaxX13dxX4xX3xX4xX14xX3xXexX17xXdxX3xX1xX80xX51xX11axX1dxX3xX11dxX11exX3xXedxX1dxX1xXf1xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX3fxXdxXa9xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX80xX5xX12xX0xX3fxXdxXa9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX17xXaxX12xX0xX57xX3fxXdxXa9xX12xX0xX57xX3fxXdxXa9xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX80xXexX1xX158xX17xXaxX12xX359xX825xX3xX66xX80xX51xX1bxX1dxX0xX57xXbxX12
Vũ Huyền