Thủ tướng bổ nhiệm 3 thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm 3 thứ trưởng Bộ Quốc phòng , đó là Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Trung tướng Vũ Hải Sản, Phó Đô đốc Phạm Hoài Nam.
51f7x6144xbd11x5ea8x857dx5e65xe714x99f2x5923xX7x1011cxff79x8938xd07fx615fx7990xX5xc862xXaxcdcdxXcxX1x6209xX3xXex9d87xa802xa866x11015xX3xd5dax563cxX3xX1axX1xXdx612dxe445xX3xcbdbxX3xXexX1x8bfcxX3xXex6123xX18x8605xX1axX1bxX3xb258x98f0xX3x72f3x78c4x64adxX4xX3xXbxX1xd9dbxX1axX1bxX0x10b41xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8957xX10xX6xcccbxXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3x5e05xX1x8d79xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3x5c83x73b8xX6xX3x6d89x6459xX3xX4x98cbxX4xX3xdccbxX37x9d14x9813xXexX3xd732xa926xX1axX1xX3xX1dxX1exX3xX1axX1xXdxX23xX24xX3xX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xX33xX34xX3xX36xX37xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX1axX1bxX3x10a91xX3xX7bxbc0exX3xX5xfc3cxX3xXcxX2dxX37xX1axX1bxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX50x9b3dxXaaxX1axX1bxX3xe575xX37xd7e6xX1axX3xX60xX1xXdxX78xX1axXa4xX3xXcxX2dxX37xX1axX1bxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xb11ex7f38xX3xX50x63e9xXdxX3xfdcexXdaxX1axXa4xX3x53ebxX1xXa7xX3xde01x96d2xX3xX7bxX38xX4xX3xXe2xX1x6821xX24xX3xX50xXb9xXaaxXdxX3x8ee3xX6xX24xd0b9xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXb9xX53xX77xXaxX12xX0xXdxX24xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX60xX10xX1axXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxd046xXdxX53xXexX1x5750xX3xef7exX2x10707xXbx6a54x10e30xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX131xX3xbce5xX2x9709xXbxX137xX138xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX131xX41xX41xXdxXfaxX1dxX6xXb9xX1xX6xXexXdxX1axX1xXfaxX6axX1axX41xX1axX10xX12cxX7xX41x742fxX144xX16axa2efxX41xX2xX144xX135xX53xX26xX16axX16axX16axa0c6xX144xX142xXexX135xX16axX16dxX135xX2xX5xX144xXfaxe2e9xXbxX10xX1bxc8aaxX2dxX9xX177xX142xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX1axX1xXdxX23xX24xX3xX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xX33xX34xX3xX36xX37xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX1axX1bxXaxX3xX12cxXdxX53xXexX1xX9xXaxX133xX2xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX142xX2xX144xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xX53xXdxX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX10xX4xXexXdxXb9xX1axb207xXexXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xX53xXdxX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX24xX1bxX60xXb9xX1axXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX6xXbxXexXdxXb9xX1axXaxX12xXcxX2dxX37xX1axX1bxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX50xXb9xXaaxX1axX1bxX3xXbexX37xXc0xX1axX3xX60xX1xXdxX78xX1axX3xX7bxX18xc6a0xX4xX3xX1dxX1exX3xX1axX1xXdxX23xX24xX3xX5xXaaxX24xX3xXcxX1xX2axX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xX33xX34xX3xX36xX37xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX1axX1bxXfaxX3x897exX1axX1xX3xXcxXfaxXd6xX18x104d6xX1axX1bxX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX6axX12xX0xX41xX53xXdxX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXb9xX53xX77xXaxX12xX60xa867xX3xXexX1xe549xXa4xX3xXexXefxXdxX3xX36xX37xX77xX78xXexX3xX7bxX7cxX1axX1xX3xX2xX144xX16axX133xX41xX36xXe6xX1f4xXcxXcxX1bxXa4xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX60xX1xX62xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX1dxX1exX3xX1axX1xXdxX23xX24xX3xXcxX2dxX37xX1axX1bxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX50xXb9xXaaxX1axX1bxX3xXbexX37xXc0xX1axX3xX60xX1xXdxX78xX1axXa4xX3xc68dxX77xX3xX6axXdxf590xX1axX3xXcxX2dxX37xX1axX1bxX3xX18xX275xX1axX1bxX3xXe6xXdaxX1axX1bxXa4xX3xX2f8xX77xX3xX6axXdxX2fdxX1axX3xX36xX37xXc0xX1axX3xX15xX77xX3xXcxX2dxX37xX1axX1bxX3xX18xX275xX1axX1bxXa4xX3xXcxX18xX3xX5xX23xX1axX1xX3xX33xX34xX3xX7bxX34xXdxX3xX33xXdxX2fdxX1axX3xXbxX1xX3dxX1axX1bxX3xX1bxXdx6dd1xX3xX4xX1xX2axX4xX3xXcxX1xX2axX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xX33xX34xX3xX36xX37xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX1axX1bxXfaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXb9xX53xX77xXaxX12xXcxX2dxX37xX1axX1bxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX50xXb9xXaaxX1axX1bxX3xXbexX37xXc0xX1axX3xX60xX1xXdxX78xX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1ax8d93xX24xX3xX2xa081xX133xX2xX3xXexXefxXdxX3xX50xX18xX1axX1bxX3x9700xX2fdxX1axXfaxX3xee64xX1axX1bxX3xX4xXa7xX3xX1xc7daxX4xX3xX6axX7cxX3xXcxXdxX78xX1axX3xX7x5725xXa4xX3xX1xX3bfxX4xX3xX1xXaaxX24xX3xXe2xX1xXa7xX3xaff8xXdxX72xXb9xX3xX7xX18xXfaxX3xX3b7xX1axX1bxX3xX7bxX18xX243xX4xX3xXbxX1xXb9xX1axX1bxX3xXexX1xX3a1xX1axX1bxX3xX75xX37xXc0xX1axX3xX1xXaaxX24xX3xXcxX2dxX37xX1axX1bxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXexX6bxX3xXexX1xX72xX1axX1bxX3xX142xXfaxX16axX144xX2xX133xXfaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXb9xX53xX77xXaxX12xX3b7xX1axX1bxX3xX50xXb9xXaaxX1axX1bxX3xXbexX37xXc0xX1axX3xX60xX1xXdxX78xX1axX3xX7bxX18xX243xX4xX3xX1dxX1exX3xX1axX1xXdxX23xX24xX3xX1bxXdxX349xX3xX4xX1xX2axX4xX3xX6axX29axX3xXcxX18xX3xX5xX23xX1axX1xX3xX33xX34xX3xX7bxX34xXdxX3xX33xXdxX2fdxX1axX3xXbxX1xX3dxX1axX1bxX3xXd6xXdxX23xXexX3xXf7xX6xX24xX3xXexX6bxX3xXexX1xX72xX1axX1bxX3xX2xX2xXfaxX16axX144xX2xX135xXfaxX3xXcxX2dxX18xX19xX4xX3xX7bxXa7xXa4xX3xXe7xX1axX1bxX3xXexX6bxX1axX1bxX3xX6exXdxX1axX1xX3xX75xX37xX6xX3xX1axX1xXdxf2f0xX37xX3xX4xX1xX2axX4xX3xX6axX29axX3xX1axX1xX18xX3xXe2xX1xXa7xX3xX50xXdxX23xX37xX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxXa4xX3xXe2xX1xXa7xX3xX3daxXdxX72xX24xX3xX7bxX38xX4xX3xX50xX3bfxX4xX3xX6axXdxX23xX1axX3xX33xXdxX2fdxX1axX3xXbxX1xX3dxX1axX1bxX138xX3xX60xX1xa884xX3xX1xX37xX77xX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xX33xX34xX3xX7bxX34xXdxX3xX33xXdxX2fdxX1axX3xXbxX1xX3dxX1axX1bxX3xXexX4f9xX1axX1xX3xXcxX1xX6bxX6xX3xXcxX1xXdxX2fdxX1axX1f4xX50xX37xX78xXa4xX3xXe2xX1xXa7xX3xXcxX18xX3xX5xX23xX1axX1xX3xX6exXdxX2fdxX24xX3xXcxX1xX6xX24xX3xX24xX18xX37xX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xX33xX34xX3xX7bxX34xXdxX3xX33xXdxX2fdxX1axX3xXbxX1xX3dxX1axX1bxX3xXd6xXdxX23xXexX3xXf7xX6xX24xXfaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXb9xX53xX77xXaxX12xX0xXdxX24xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xXexX1xX37xX24xX1dxX3xXdxX60xX10xX1axXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX77xX5xX10xX9xXaxX12cxXdxX53xXexX1xX131xX3xX133xX142xX144xXbxX137xX138xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX131xX3xX26xX3a5xX135xXbxX137xX138xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX41xX41xXdxXfaxX1dxX6xXb9xX1xX6xXexXdxX1axX1xXfaxX6axX1axX41xX1axX10xX12cxX7xX41xX16axX144xX16axX16dxX41xX2xX144xX135xX53xX142xX2xX144xX144xX144xX144xX16axXexX142xX16axX16axX133xX5xX16dxX1f4xX26xX1f4xXexX1xX37xX1f4xXexX2dxX37xXb9xX1axX1bxX1f4xX2xX135xX3a5xX142xX16dxX133xX2xXfaxX183xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX1axX1xXdxX23xX24xX3xX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xX33xX34xX3xX36xX37xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX1axX1bxXaxX3xX12cxXdxX53xXexX1xX9xXaxX133xX142xX144xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX26xX3a5xX135xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX60xX6xXbxXexXdxXb9xX1axXaxX12xX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xX24xX19xXdxX3xX7bxX18xX243xX4xX3xX1dxX1exX3xX1axX1xXdxX23xX24xX3xX4xX15xX6xX3xX33xX34xX3xX36xX37xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX1axX1bxXa4xX3xXexX6bxX3xXexX2dxX72xXdxX3xX75xX37xX6xX131xX3xXd6xXd7xX3xX50xXdaxXdxX3xXddxXdaxX1axXa4xX3xXe2xX1xXefxX24xX3xX50xXb9xXaaxXdxX3xXf7xX6xX24xXa4xX3xX50xXb9xXaaxX1axX1bxX3xXbexX37xXc0xX1axX3xX60xX1xXdxX78xX1axX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXb9xX53xX77xXaxX12xXcxXefxXdxX3xX36xX37xX77xX78xXexX3xX7bxX7cxX1axX1xX3xX2xX144xX16axX2xX41xX36xXe6xX1f4xXcxXcxX1bxXa4xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX60xX1xX62xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX1dxX1exX3xX1axX1xXdxX23xX24xX3xXe2xX1xXa7xX3xXe6xXe7xX3xX7bxX38xX4xX3xX50xXdaxXdxX3xX75xX37xXc0xX1axX3xXe2xX1xXefxX24xX3xX50xXb9xXaaxXdxX3xXf7xX6xX24xXa4xX3xX2f8xX77xX3xX6axXdxX2fdxX1axX3xXcxX2dxX37xX1axX1bxX3xX18xX275xX1axX1bxX3xXe6xXdaxX1axX1bxXa4xX3xX2f8xX77xX3xX6axXdxX2fdxX1axX3xX36xX37xXc0xX1axX3xX15xX77xX3xXcxX2dxX37xX1axX1bxX3xX18xX275xX1axX1bxXa4xX3xXcxX18xX3xX5xX23xX1axX1xX3xX36xX37xXc0xX1axX3xX4xX1xX15xX1axX1bxX3xX50xXdaxXdxX3xX75xX37xXc0xX1axX3xX1bxXdxX349xX3xX4xX1xX2axX4xX3xXcxX1xX2axX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xX33xX34xX3xX36xX37xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX1axX1bxXfaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXb9xX53xX77xXaxX12xXe2xX1xXa7xX3xXe6xXe7xX3xX7bxX38xX4xX3xXe2xX1xXefxX24xX3xX50xXb9xXaaxXdxX3xXf7xX6xX24xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX3a1xX24xX3xX2xX3a5xX133xX177xX3xXexXefxXdxX3xX50xXb9xXaaxXdxX3xXf7xX1xX275xX1axXa4xX3xX33xb54cxX1axX1xX3xXe6xX7cxX1axX1xXfaxX3xX3b7xX1axX1bxX3xX7bxX18xX243xX4xX3xXexX1xX3a1xX1axX1bxX3xX75xX37xXc0xX1axX3xX1xXaaxX24xX3xXexX6bxX3xX60xX1xX37xe259xX1axX3xXe6xXe7xX3xX7bxX38xX4xX3xX5xX2fdxX1axX3xXe2xX1xXa7xX3xXe6xXe7xX3xX7bxX38xX4xX3xX50xXdaxXdxX3xX75xX37xXc0xX1axX3xXexX6bxX3xXexX1xX72xX1axX1bxX3xX133xXfaxX16axX144xX2xX16dxXfaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXb9xX53xX77xXaxX12xX3b7xX1axX1bxX3xXe2xX1xXefxX24xX3xX50xXb9xXaaxXdxX3xXf7xX6xX24xX3xX7bxX18xX243xX4xX3xX1dxX1exX3xX1axX1xXdxX23xX24xX3xX4xX1xX2axX4xX3xXcxX18xX3xX5xX23xX1axX1xX3xX36xX37xXc0xX1axX3xX4xX1xX15xX1axX1bxX3xX50xXdaxXdxX3xX75xX37xXc0xX1axX3xXexX6bxX3xXexX1xX72xX1axX1bxX3xX133xXfaxX16axX144xX2xX135xXfaxX3xXcxX2dxX18xX19xX4xX3xX7bxXa7xXa4xX3xXe7xX1axX1bxX3xXexX6bxX1axX1bxX3xX6exXdxX1axX1xX3xX75xX37xX6xX3xX4xX72xX4xX3xX4xX1xX2axX4xX3xX6axX29axX3xX1axX1xX18xX3xXcxX18xX3xX5xX23xX1axX1xX3xXd6x63dcxX1axX1bxX3xX142xX3xX50xXdaxXdxX3xX75xX37xXc0xX1axX138xX3xXe2xX1xXa7xX3xXcxX18xX3xX5xX23xX1axX1xX3xX6exXdxX2fdxX24xX3xXcxX1xX6xX24xX3xX24xX18xX37xX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xX36xX37xXc0xX1axX3xX4xX1xX15xX1axX1bxX3xX50xXdaxXdxX3xX75xX37xXc0xX1axXfaxXfaxXfaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXb9xX53xX77xXaxX12xX3b7xX1axX1bxX3xXexX6bxX1axX1bxX3xXexX38xXexX3xX1axX1bxX1xXdxX23xXbxX3xX5xXb9xXefxXdxX3xX137xX37x6dc6xXexX3xX7xcc26xX4xX3x91baxX50xX37xX77xX3xX4xX1xX18xX275xX1axX1bxX3xX6axXaaxX1axX1bxX3xX53xX37xX77xX3xX1axX1xX97axXexX3xXexXb9xXaaxX1axX3xX6exX1xXa7xX6x52e0xX3xXexXefxXdxX3xX50xX3bfxX4xX3xX6axXdxX23xX1axX3xX50xXdaxXdxX3xX75xX37xXc0xX1axX3xX33xX6xX6exX37xX3xX981x9f23xXdxX2fdxX1axX3xXbexXe7xX9a4xX1f4xX3xX6exbfdfxX3xX7xX18xX3xX7bxXdxX4b5xX37xX3xX6exX1xXdxX29exX1axX3xXexXaaxX37xX3xX1dxXdxX29exX1axXfaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXb9xX53xX77xXaxX12xXcxXefxXdxX3xX36xX37xX77xX78xXexX3xX7bxX7cxX1axX1xX3xX2xX144xX16axX16axX41xX36xXe6xX1f4xXcxXcxX1bxXa4xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX60xX1xX62xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX1dxX1exX3xX1axX1xXdxX23xX24xX3xXcxX2dxX37xX1axX1bxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXd6xXd7xX3xX50xXdaxXdxX3xXddxXdaxX1axXa4xX3xX2f8xX77xX3xX6axXdxX2fdxX1axX3xXcxX2dxX37xX1axX1bxX3xX18xX275xX1axX1bxX3xXe6xXdaxX1axX1bxXa4xX3xX2f8xX77xX3xX6axXdxX2fdxX1axX3xX36xX37xXc0xX1axX3xX15xX77xX3xXcxX2dxX37xX1axX1bxX3xX18xX275xX1axX1bxXa4xX3xXcxX18xX3xX5xX23xX1axX1xX3xX36xX37xXc0xX1axX3xX6exX1xX37xX3xX26xX3xX1bxXdxX349xX3xX4xX1xX2axX4xX3xXcxX1xX2axX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xX33xX34xX3xX36xX37xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX1axX1bxXfaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXb9xX53xX77xXaxX12xXcxX2dxX37xX1axX1bxX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXd6xXd7xX3xX50xXdaxXdxX3xXddxXdaxX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX3a1xX24xX3xX2xX3a5xX133xX2xX3xXexXefxXdxX3xX50xXdaxXdxX3xX50x77b1xX37xXa4xX3xXf7xX6xX24xX3xXe6xX7cxX1axX1xXfaxX3xX3b7xX1axX1bxX3xX1bxXdxX349xX3xX4xX1xX2axX4xX3xX6axX29axX3xXcxX18xX3xX5xX23xX1axX1xX3xX36xX37xXc0xX1axX3xX6exX1xX37xX3xX26xX3xXexX6bxX3xXexX1xX72xX1axX1bxX3xX2xX144xXfaxX16axX144xX2xX135xXfaxX3xXf7xX3a1xX24xX3xX16axX144xX2xX16dxXa4xX3xXe7xX1axX1bxX3xX7bxX18xX243xX4xX3xXexX1xX3a1xX1axX1bxX3xX75xX37xXc0xX1axX3xX1xXaaxX24xX3xXcxX2dxX37xX1axX1bxX3xXexX18xX19xX1axX1bxXfaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xXb9xX53xX77xXaxX12xXcxX2dxX18xX19xX4xX3xX7bxXa7xXa4xX3xXe7xX1axX1bxX3xXd6xXd7xX3xX50xXdaxXdxX3xXddxXdaxX1axX3xXexX6bxX1axX1bxX3xX6exXdxX1axX1xX3xX75xX37xX6xX3xX4xX72xX4xX3xX4xX18xX275xX1axX1bxX3xX6axX7cxX3xXe2xX1xXa7xX3xXcxX18xX3xX5xX23xX1axX1xXa4xX3xXcxX1xX6xX24xX3xX24xX18xX37xX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xX36xX37xXc0xX1axX3xX6exX1xX37xX3xX26xX138xX3xX60xX1xX4f9xX3xX1xX37xX77xX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xX33xX34xX3xX60xX1xX4f9xX3xX1xX37xX77xX3xX36xX37xXc0xX1axX3xX7x60efxX3xX36xX37xXdaxX1axX1bxX3xXf7xXdxX1axX1xXfaxX0xX41xXbxX12xX0xX53xXdxX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX53xX2dxX10xX5xX6xXexX10xX53xXaxX12xX0xX7xXexX2dxXb9xX1axX1bxX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX2fdxX1axX3xX75xX37xX6xX1axX131xX0xX41xX7xXexX2dxXb9xX1axX1bxX12xX0xX37xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1f4xXexX1xX37xX24xX1dxX1f4xX6xX1axX53xX1f4xX7xX6xXbxXb9xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX2axX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xXf7xX1bxX37xX77x10643xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX9c2xXb9xX1axX1bxX3xX5xXaaxX24xX3xX75xX37xX77xX4b5xX1axX3xX33xX34xX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xX33xX34xX3xX3b2xX3xXexX78xXaxX3xX1xX2dxX10xe9dcxX9xXaxX41xX77xX1f4xXexX10xX41xXexX1xX37xX1f4xXexX2dxX37xXb9xX1axX1bxX1f4xX1axX1bxX37xX77xX10xX1axX1f4xXexX1xX6xX1axX1xX1f4xX5xXb9xX1axX1bxX1f4xX5xX6xX24xX1f4xX75xX37xX77xX10xX1axX1f4xX1dxXb9xX1f4xXexX2dxX37xXb9xX1axX1bxX1f4xX1dxXb9xX1f4xX77xX1f4xXexX10xX41xX2xX3a5xX142xX3a5xX142xX144xXfaxX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX1bxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX41xX24xX10xX53xXdxX6xX41xX2xX16axX144xX41xX1axX10xX12cxX7xX41xX16axX144xX16axX177xX41xX2xX144xX133xX53xX16axX2xX135xX16axX133xX16axX142xXexX26xX142xX144xX144xX16axX5xX144xXfaxX183xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX3xX1axX1xXdxX23xX24xX3xX26xX3xXexX1xX2axX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xX33xX34xX3xX36xX37xX38xX4xX3xXbxX1xX3dxX1axX1bxXaxX3xX41xX12xX0xX41xX6xX12xX0xX53xXdxX6axX12xX0xX7xXexX2dxXb9xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX2axX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xXf7xX1bxX37xX77xXc80xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX9c2xXb9xX1axX1bxX3xX5xXaaxX24xX3xX75xX37xX77xX4b5xX1axX3xX33xX34xX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xX33xX34xX3xX3b2xX3xXexX78xXaxX3xX1xX2dxX10xXcaexX9xXaxX41xX77xX1f4xXexX10xX41xXexX1xX37xX1f4xXexX2dxX37xXb9xX1axX1bxX1f4xX1axX1bxX37xX77xX10xX1axX1f4xXexX1xX6xX1axX1xX1f4xX5xXb9xX1axX1bxX1f4xX5xX6xX24xX1f4xX75xX37xX77xX10xX1axX1f4xX1dxXb9xX1f4xXexX2dxX37xXb9xX1axX1bxX1f4xX1dxXb9xX1f4xX77xX1f4xXexX10xX41xX2xX3a5xX142xX3a5xX142xX144xXfaxX1xXexX24xXaxX12xXcxX1xX2axX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xXf7xX1bxX37xX77xXc80xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX9c2xXb9xX1axX1bxX3xX5xXaaxX24xX3xX75xX37xX77xX4b5xX1axX3xX33xX34xX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xX33xX34xX3xX3b2xX3xXexX78xX0xX41xX6xX12xX0xX41xX7xXexX2dxXb9xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX53xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXf7xX1bxX37xX77xXc80xX1axX3xXbexX37xXc0xX1axX3xXe2xX1xeed6xX4xX3xX6axX6bxX6xX3xX6exX6fxX3xX75xX37xX77xX78xXexX3xX7bxX7cxX1axX1xX3xX1dxX1exX3xX1axX1xXdxX23xX24xX3xXcxX1xX2axX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xX33xX34xX3xX3b2xX3xXexX78xX3xXf7xX1bxX37xX77xXc80xX1axX3xXcxX1xX6xX1axX1xX3xX9c2xXb9xX1axX1bxX3xX5xXaaxX24xX3xX75xX37xX77xX4b5xX1axX3xX33xX34xX3xXexX2dxX18xX2fxX1axX1bxX3xX33xX34xX3xX3b2xX3xXexX78xXfaxX0xX41xXbxX12xX0xX41xX53xXdxX6axX12xX0xX41xX5xXdxX12xX0xX41xX37xX5xX12xX0xX53xXdxX6axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2dxXaxX12xX0xX41xX53xXdxX6axX12xX0xX41xX53xXdxX6axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXddxXb9xX37xX2dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb9xX3xX33xX72xXb9xX3xX9c2xX6xXb9xX3xX7bxX34xX1axX1bxX0xX41xXbxX12