Nhếch nhác những trụ sở bỏ hoang giữa lòng thị trấn Cẩm Xuyên
(Baohatinh.vn) - Sau khi các cơ quan chuyển đến địa điểm mới, một số trụ sở cũ nằm trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị bỏ hoang nhiều năm trở nên nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị.
d7c4x1153dx10d61x15471xdeebx152a1x163bbx13481x12b8axX7x16790x11a28x11672x10040xd82dx12686xX5xf041xXax12751xe51fxX1x10390xX4xX1xX3xed47xX1x16834xX4xX3xX19xX1x16925xX19x13c8fxX3xXex169c7x12fe2xX3xX7x13fecxX3x14694x156f3xX3xX1x168c3xX6xX19xX22xX3xX22xXdxX20xX6xX3xX5xfad8xX19xX22xX3xXexX1x114adxX3xXexX25x152c5xX19xX3xe211x10e85x1358exX3xde22x166c7x1288dxe6bcxX19xX0x1425dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf62axX10xX6xf141xXaxX12x14b8axX6xX4cxX3xda31xX1xXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX4x118a4xX3x1217exX4cxX6xX19xX3xX4xX1xX4cxX4dx119aaxX19xX3xe8e5xX15xX19xX3xX81xX40xX6xX3xX81xXdxX7exX49xX3xX49x118c1xXdxd7f0xX3xX49xf69dxXexX3xX7xdf7exX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX4x16cc0xX3xX19x153d2xX49xX3xXexX25xX4exX19xX3xX81xX40xX6xX3xX2bx10ad6xX19xX3xX1xX4cxX4dx123b8xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xX3x11024xX60xXb2xX3xXcxd8edxX19xX1xe1f7xX3xX2bxX40xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX6xX19xX22xX3xX19xX1xXdx169f8xX4cxX3xX19xeddcxX49xX3xXexX25xX29xX3xX19xX4exX19xX3xX19xX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1xX1bxX4xX91xX3xX22x1501dxX4dxX3xX49xX44xXexX3xX49xfdc4xX3xX75xX4cxX6xX19xX3xX81xf7d7xX3xXexX1xX40x10923xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa28xX2fxX63xX4dxXaxX12xX13xXe2xX49xX3xf311x15571xX2x11131xX91xX3xda1cxXdxXb8xX19xX3x10a41xXdxX7exX49xX3xX7xX1bxXexX3xX19xX1xXfaxX19xX3xX63xXfaxX19xX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xX3xX4xX1xdeb7xX19xX1xX3xXexX1xefa6xX4xX3xX4xX1xX4cxX4dxX7exX19xX3xX25xX6xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX49xX8fxXdxX10fxX3x16093xdb50xX19xX3x15475xX3xX19xXe2xX49xX3xX19xX6xX4dxX91xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX4xXa2xX3xX19xXa5xX49xX3xXexX25xX4exX19xX3xXexX4cxX4dxX15xX19xX3xX81x15af5xdb86xX19xX22xX3xX60xXb2xX3xX60xX4cxX4dxX3xXcxf671xXbxX3xXc5x15491x1679fxX3xX2x14572xX91xX3xXexX1xX40xX3xXexX25xX44xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xXcdxX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX6xX19xX22xX10fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX10xX19xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX49xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX19xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXax1177axXdxX63xXexX1xdd03xX3x14e70xX2xX17bxXbx151b5x13057xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX20dxX3xX12cxX2xX12axXbxX213xX214xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20dxX51xX51xXdxX10fxX2bxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX10fx10b6dxX19xX51xX19xX10xX208xX7xX51xX2x10126xX12cxX20fxX51xX2xff1exX24cxX63xX24cxX129xX2xX129xX20fxX12ax14b6fxXexX247xX255xX2x12b4exX255xX5xX12axX10fx1398fxXbxX22x16b96xX25xX9xX20fxX12axX24cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1xX1bxX4xX3xX19xX1xX20xX19xX22xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX6xX19xX22xX3xX22xXdxX20xX6xX3xX5xX3axX19xX22xX3xXexX1xX40xX3xXexX25xX44xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX2fxX19xXaxX12xX47xX1xX4cxX4dxX7exX19xX3xX25xX6xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX49xX8fxXdxX3xXex15f17xX3xX19xXe2xX49xX3xX129xX12axX2xX12cxX91xX3xX17bxX3xX19xXe2xX49xX3xXexX25xX10axXdxX3xX75xX4cxX6xX91xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX4xXa2xX3xX4xd88dxX6xX3xX12fxXdxXb8xX19xX3xX134xXdxX7exX49xX3xX7xX1bxXexX3xX19xX1xXfaxX19xX3xX63xXfaxX19xX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xX3xX81xX6xX19xX22xX3xXbxX1x11586xXdxX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX6xX19xX22xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX2fxX63xX4dxXaxX12x14f88x149cexX4xX3xX63xf1d6xX3xX4xX1xX4cxX4dxX7exX19xX3xX25xX6xX3xX81xX40xX6xX3xX81xXdxX7exX49xX3xX49xX8fxXdxX3xX7xX2fxX19xX22xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX4xXa2xX3xX2bxX6xX2fxX3xX22x142e3xX49xX3xX81xX44xXexX3xX23exXb2xX3xX4xX10axX19xX22xX3xXexX25x11ef6xX19xX1xX3xXexX25xX4exX19xX3xX81xX44xXexX3xX23ex15ad3xX19xX3xX81xX6xX19xX22xX3xXexX1xX4cxX94xX4xX3xX75xX4cxX336xX19xX3xX5x10df6xX3xX4xX305xX6xX3xX12fxXdxXb8xX19xX3xX134xXdxX7exX49xX3xX7xX1bxXexX3xX19xX1xXfaxX19xX3xX63xXfaxX19xX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX10fxX3xe5e1xX1a0x12bdcxX4xX3xX2bxXdxX15xXexX91xX3xX12fxXdxXb8xX19xX3xX134xXdxX7exX49xX3xX7xX1bxXexX3xX19xX1xXfaxX19xX3xX63xXfaxX19xX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX3xX81xX6xX19xX22xX3xX4xX1xX2fxX3xX49xX94xXexX3xX22xXdxX6xX3xX81xX399xX19xX1xX3xX4xX1bxX19xX3xX2bxX94xX3xX4xX73xX3xX75xX4cxX6xX19xX3xX29xX3xXex11887xX49xX3xX63xX2fxX3xX19xX1xXb2xX3xX29xX3xX213xX6xX10fxX3xX47xX3axX19xX3xXbxX1xX1a0xX73xX19xX22xX3xX1bxX19xX3xX213x10bc6xX3xX5xX3bbxX3xX81xX98xXdxX3xX23exX8fxXdxX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX19xXb2xX4dxX3xXexX1xX4cxX94xX4xX3xXexX1xX48xX49xX3xX75xX4cxX4dxXdexX19xX3xX4xX305xX6xX3xX4xX44xXbxX3xXexX25xX4exX19xX10fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX2fxX63xX4dxXaxX12xX47xX1bxX4xX1xX3xX12fxXdxXb8xX19xX3xX134xXdxX7exX49xX3xX7xX1bxXexX3xX19xX1xXfaxX19xX3xX63xXfaxX19xX3xX6axX1xX10axX19xX22xX3xX213xX6xX3xX5xXb2xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX4xX305xX6xX3xX11fxX6xX19xX3xX47xX1xfd94xX3xX1xX4cxX4dxX3xX1b1xX4cxXfaxX19xX3xX7x118d7xX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX10fxX3xX3dfxX1a0xX3e1xX4xX3xX2bxXdxX15xXexX91xX3xX4xX4cxX98xXdxX3xX129xX12axX2xX17bxX91xX3xX11fxX6xX19xX3xX47xX1xX4d2xX3xX1xX4cxX4dxX3xX1b1xX4cxXfaxX19xX3xX7xX4dexX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xX3xX4xX1xX4cxX4dxX7exX19xX3xX25xX6xX3xX81xX40xX6xX3xX81xXdxX7exX49xX3xX49xX8fxXdxX91xX3xX2bxX2cxX3xX5xX42fxXdxX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX4xXa2xX3xX22xXdxX20xX6xX3xXexX25xX4cxX19xX22xX3xXexXfaxX49xX3xXexX1xX40xX3xXexX25xX44xX19xX10fxX3xX3dfxX7exX3xX2bxX336xX2fxX3xX75xX4cxX336xX19xX3xXexXb2xXdxX3xX7xX336xX19xX91xX3xX11fxX6xX19xX3xX47xX1xX4d2xX3xX1xX4cxX4dxX3xX1b1xX4cxXfaxX19xX3xX7xX4dexX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX3xX1xXdxXb8xX19xX3xX81xX6xX19xX22xX3xX4xX1xX2fxX3xX24cxX3xX1xX94xX3xX22xXdxX6xX3xX81xX399xX19xX1xX3xX7xX44exX3xX63xX26xX19xX22xX10fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX2fxX63xX4dxX3xXbxX47xX10xX19xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX49xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX19xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxX208xXdxX63xXexX1xX20dxX3xX20fxX2xX17bxXbxX213xX214xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX20dxX3xX12cxX2xX12axXbxX213xX214xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20dxX51xX51xXdxX10fxX2bxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX10fxX23exX19xX51xX19xX10xX208xX7xX51xX2xX247xX12cxX20fxX51xX2xX24cxX24cxX63xX24cxX129xX2xX129xX20fxX129xX255xXexX2xX255xX25axX255xX20fxX5xX12axX10fxX25fxXbxX22xX262xX25xX9xX17bxX17bxX255xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1xX1bxX4xX3xX19xX1xX20xX19xX22xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX6xX19xX22xX3xX22xXdxX20xX6xX3xX5xX3axX19xX22xX3xXexX1xX40xX3xXexX25xX44xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX2fxX19xXaxX12xX66xX6xX4cxX3xX24cxX3xX19xXe2xX49xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX6xX19xX22xX91xX3xX11fxX6xX19xX3xX47xX1xX4d2xX3xX1xX4cxX4dxX3xX1b1xX4cxXfaxX19xX3xX7xX4dexX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX3xX81xX6xX19xX22xX3xX5xX4exX19xX3xXbxX1xX1a0xX73xX19xX22xX3xX1bxX19xX3xX7xX44exX3xX63xX26xX19xX22xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX4xXa2xX3xX5xXb2xX49xX3xX19xX1xXb2xX3xXexX25xX4dexX4xX3xX7x13fc2xX19xX3xX7xXb2xX19xX22xX3xX4xX1xXdxX15xX19xX3xX81xX44xX4cxX3xX4xX305xX6xX3xX81xX42fxXdxX3xX81xX94xXdxX3xX63xXfaxX19xX3xX75xX4cxXfaxX19xX3xX4xX73xX3xX81xX94xX19xX22xX3xXexX4dexX3xX23exXb8xX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX2fxX63xX4dxXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xXcxX25xX4cxX19xX22xX3xXexX1bxX3xX13xX22xX4cxX4dxe174xX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX60xX336xXdxX3xf0d0xX3x167a3xX1x11af9xX3xX11fxX6xX19xX3xX4xX1xX4d2xX3xX1xX4cxX4dxX3xX1b1xX4cxXfaxX19xX3xX7xX4dexX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX91xX3xX63xX35bxX3xX81xe5b4xX3xX4xX1xX4cxX4dxX7exX19xX3xX25xX6xX3xX81xX40xX6xX3xX81xXdxX7exX49xX3xX49xX8fxXdxX3xX19xX1xX1a0xX19xX22xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX4xXa2xX3xX23exX3a7xX19xX3xX81xX6xX19xX22xX3xXexX1xX4cxX94xX4xX3xX75xX4cxX336xX19xX3xX5xX3bbxX3xX4xX305xX6xX3xX11fxX6xX19xX3xX47xX1xX4d2xX3xX1xX4cxX4dxX10fxX3xX66xf875xXbxX3xXexX8fxXdxX3xX81xX73xX19xX3xX23exX40xX3xX7x146d1xX3xX7xX73xX19xX3xX7xX44exX6xX3xX5xX42fxXdxX3xX81xX7exX3xX5xXb2xX49xX3xX19xX1xXb2xX3xXexX25xX4dexX4xX3xX7xX70axX19xX3xX7xXb2xX19xX22xX3xX4xX1xXdxX15xX19xX3xX81xX44xX4cxX3xX4xX305xX6xX3xX81xX42fxXdxX3xX81xX94xXdxX3xX63xXfaxX19xX3xX75xX4cxXfaxX19xX3xX4xX73xX3xX81xX94xX19xX22xX3xXexX4dexX3xX23exXb8xX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX10fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX2fxX63xX4dxXaxX12xX47xX35bxX19xX22xX3xX4xX1xX4cxX19xX22xX3xXexX399xX19xX1xX3xX4xX336xX19xX1xX3xX5xXb2xX3xXcxX25xX4cxX19xX22xX3xXexXfaxX49xX3xX177xXdxX1bxX2fxX3xX63xX26xX4xX3xXexX1xX1a0xX1a1xX19xX22xX3xX213xX4cxX4dxX4exX19xX3x13851xX3xX60xX1a0xX8fxX19xX22xX3xX19xX22xX1xXdxXb8xXbxX3xX8a5xX3xf121xX42fxX4dxX3xX19xX22xX1xXdexX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xX10fxX3xX66xX6xX4cxX3xX6axX1xXdxX3xX4xX1xX4cxX4dxX7exX19xX3xX25xX6xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX49xX8fxXdxX91xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX4xXa2xX3xX2bxXdxX15xX19xX3xXexX1xXb2xX19xX1xX3xX22xX6xX3xX25xX6xX3xX10axX3xXexX10axX91xX3xX7xX73xX19xX3xX22xX3axX91xX3xX1xXb2xX19xX10fxX3xX13xXa5xX49xX3xX19xX22xX6xX4dxX3xXexX25xX4exX19xX3xXexX4cxX4dxX15xX19xX3xX81xX1a0xX1a1xX19xX22xX3xXexX25xX4cxX19xX22xX3xXexXfaxX49xX3xXexX1xX40xX3xXexX25xX44xX19xX91xX3xX7xX4dexX3xX19xX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1xX1bxX4xX91xX3xX1xX2fxX6xX19xX22xX3xXexXb2xX19xX3xX4xX305xX6xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX19xXb2xX4dxX3xX81xX6xX19xX22xX3xX336xX19xX1xX3xX1xX1a0xX29xX19xX22xX3xXexX8fxXdxX3xX49xX102xX3xX75xX4cxX6xX19xX3xX81xX10axX3xXexX1xX40xX10fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX2fxX63xX4dxX3xXbxX47xX10xX19xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX49xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXexX1xX4cxX49xX2bxX3xXdxX47xX10xX19xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxX208xXdxX63xXexX1xX20dxX3xX20fxX2xX17bxXbxX213xX214xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX20dxX3xX12cxX2xX12axXbxX213xX214xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20dxX51xX51xXdxX10fxX2bxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX10fxX23exX19xX51xX19xX10xX208xX7xX51xX2xX247xX12cxX20fxX51xX20fxX247xX63xX12cxX2xX25axX12axX25axX2xX247xXexX12cxX25axX25axX12axX5xX255xX8a5xX2xX24cxX24cxX63xX24cxX129xX2xX129xX20fxX17bxX247xXexX25axX20fxX24cxX17bxX12axX5xX12axX10fxX25fxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1xX1bxX4xX3xX19xX1xX20xX19xX22xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX6xX19xX22xX3xX22xXdxX20xX6xX3xX5xX3axX19xX22xX3xXexX1xX40xX3xXexX25xX44xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX2fxX19xXaxX12xX66xX4dexX3xX19xX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1xX1bxX4xX91xX3xXexX388xXdxX3xXexXb2xX19xX3xX1xXdxXb8xX19xX3xX25xf1d2xX3xX29xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX4xXa2xX3xXcxX25xX4cxX19xX22xX3xXexXfaxX49xX3xX177xXdxX1bxX2fxX3xX63xX26xX4xX3xXexX1xX1a0xX1a1xX19xX22xX3xX213xX4cxX4dxX4exX19xX3xX8a5xX3xX60xX1a0xX8fxX19xX22xX3xX19xX22xX1xXdxXb8xXbxX3xX8a5xX3xX8b6xX42fxX4dxX3xX19xX22xX1xXdexX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX2fxX63xX4dxXaxX12xX1b2xX79dxX19xX22xX3xXbxX1xX158xX3xX19xX1xX44xXexX3xX4xX77cxX3xX5xX7fexX3xX5xXb2xX3xX11fxX15xX19xX3xX213xX10xX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xX10fxX3xX3dfxX1a0xX3e1xX4xX3xX81xX178xX4cxX3xXexX1a0xX3xX1xXb2xX19xX22xX3xX4xX1xX26xX4xX3xXex14d11xX3xX81xX388xX19xX22xX91xX3xX19xXe2xX49xX3xX129xX12axX2xX12cxX91xX3xX2bxX15xX19xX3xX213xX10xX3xX81xXdxX3xX23exXb2xX2fxX3xX1xX2fxX42fxXexX3xX81xX94xX19xX22xX3xX19xX1xXa5xX49xX3xXbxX1xX26xX4xX3xX23exX26xX3xX19xX1xX4cxX3xX4xX178xX4cxX3xX23exX1adxX19xX3xXexX336xXdxX91xX3xX5xX1a0xX4cxX3xXexX1xX10axX19xX22xX3xX1xXb2xX19xX22xX3xX1xX77cxX6xX91xX3xXexX1xf0d6xX4xX3xX81xX48xX4dxX3xXbxX1xX1bxXexX3xXexX25xXdxX7exX19xX3xX6axXdxX19xX1xX3xXexX15xX3xX8a5xX3xX213xX79dxX3xX1xX94xXdxX3xX4xX305xX6xX3xX81xX40xX6xX3xXbxX1xX1a0xX73xX19xX22xX91xX3xX22xX77cxXbxX3xXbxX1xX178xX19xX3xX1xX42fxX19xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX336xX19xX1xX3xX213xX10xX3xX63xX35bxX3xX2bxX15xX19xX3xX4xX77cxX4xX91xX3xX2bxX336xX2fxX3xX81xX336xX49xX3xX6xX19xX3xXexX2fxXb2xX19xX3xX22xXdxX6xX2fxX3xXexX1xX10axX19xX22xX91xX3xX49xX10axXdxX3xXexX25xX1a0xX1a1xX19xX22xX3xX23exXb2xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXexX25xX1adxXexX3xXexX4dexX3xXexX25xX4exX19xX3xX81xX40xX6xX3xX2bxXb2xX19xX10fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX2fxX63xX4dxXaxX12xXcxX4cxX4dxX3xX19xX1xXdxX4exX19xX3xXexX2dexX3xX81xX77cxX3xX81xX15xX19xX3xX19xX6xX4dxX91xX3xX2bxX15xX19xX3xX213xX10xX3xX25xX73xXdxX3xX23exXb2xX2fxX3xX4xX336xX19xX1xX3xX81xX399xX4cxX3xX1xXdxX4cxX91xX3xX23exX7efxX19xX22xX3xX6axX1xX1bxX4xX1xX91xX3xX6axX1xX10axX19xX22xX3xXbxX1xX1a0xX73xX19xX22xX3xXexXdxXb8xX19xX3xX25xX6xX3xX23exXb2xX2fxX10fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX10xX19xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX49xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX19xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxX208xXdxX63xXexX1xX20dxX3xX20fxX2xX17bxXbxX213xX214xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX20dxX3xX12cxX2xX12axXbxX213xX214xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20dxX51xX51xXdxX10fxX2bxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX10fxX23exX19xX51xX19xX10xX208xX7xX51xX2xX247xX12cxX20fxX51xX20fxX247xX63xX12cxX2xX25axX12axX25axX129xX20fxXexX25axX12cxX247xX2xX5xX12axX8a5xX2xX24cxX24cxX63xX24cxX129xX2xX129xX25axX129xX17bxXexX25axX247xX17bxX247xX247xX5xX12axX10fxX25fxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1xX1bxX4xX3xX19xX1xX20xX19xX22xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX6xX19xX22xX3xX22xXdxX20xX6xX3xX5xX3axX19xX22xX3xXexX1xX40xX3xXexX25xX44xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX2fxX19xXaxX12xX11fxX15xX19xX3xX213xX10xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xX3xX1xX2fxX6xX19xX22xX3xXexXb2xX19xX3xX7xX6xX4cxX3xX19xX1xXdxXdexX4cxX3xX19xXe2xX49xX3xX23exX7efxX19xX22xX3xX2bxX77cxX19xX22xX3xX19xX22xX1a0xX1a1xXdxX3xX75xX4cxX6xX3xX5xX42fxXdxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX2fxX63xX4dxXaxX12xXcxX1xX10xX2fxX3xX2bxXb2xX3xX1b2xX1a0xX4cxX3xXcxX1xX40xX3xXcxXfaxX49xX3xX778xX3xX77axX1xX77cxX3xX47xX1xX305xX3xXexX40xX4xX1xX3xX60xX3dfxX13xX8b6xX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xX91xX3xX4xX10axX19xX22xX3xXexX25xX399xX19xX1xX3xX2bxX15xX19xX3xX213xX10xX3xX6axX1xX10axX19xX22xX3xX1xXdxXb8xX4cxX3xX75xX4cxX336xX3xX5xXb2xX3xX49xX94xXexX3xXexX25xX2fxX19xX22xX3xX19xX1xX20xX19xX22xX3xX23exX44xX19xX3xX81xX7exX3xX81xX1a0xX3e1xX4xX3xX2bxXb2xX3xX4xX2fxX19xX3xX4xX44exX3xXexX25xXdxX3xXbxX1xX336xX19xX3xX1bxX19xX1xX3xX19xX1xXdxXdexX4cxX3xX19xX1xX44xXexX3xXexX42fxXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX4cxX94xX4xX3xXexXdxX15xXbxX3xX213xXbcdxX4xX3xX23exX8fxXdxX3xX4xX44exX3xXexX25xXdxX3xXexX1xX40xX3xXexX25xX44xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xX10fxX3xX11fxXb2xX3xX4xX2fxX19xX3xX6axXdxX15xX19xX3xX19xX22xX1xX40xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX44xXbxX91xX3xX19xX22xXb2xX19xX1xX3xX4xX178xX19xX3xX4xX77cxX3xX1xX1a0xX8fxX19xX22xX3xX213xX44exX3xX5xX3bbxX91xX3xX4xX336xXdxX3xXexX42fxX2fxX91xX3xX4xX1xX4cxX4dxX7exX19xX3xX81x111b4xXdxX3xX49xX26xX4xX3xX81xX158xX4xX1xX3xX81xX7exX3xXbxX1xX1bxXexX3xX1xX4cxX4dxX3xX1xXdxXb8xX4cxX3xX75xX4cxX336xX3xX7xX44exX3xX63xX26xX19xX22xX10fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX2fxX63xX4dxXaxX12xX47xX3axX19xX3xX10axX19xX22xX3xX60xX2fxXb2xX19xX22xX3xX12fxXe2xX19xX3xX47xX1xX1a0xX73xX19xX22xX3xX8a5xX3xX11fxX158xX3xXexX1xX1a0xX3xX3dfxX336xX19xX22xX3xX305xX4dxX91xX3xX47xX1xX305xX3xXexX40xX4xX1xX3xe627xX11fxX13xX8b6xX3xXexX1xX40xX3xXexX25xX44xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xX3xX4xX1xX2fxX3xX2bxXdxX15xXexX20dxX3xX8b6xX2fxX3xX6axX1xX10axX19xX22xX3xX7xX44exX3xX63xX26xX19xX22xX3xX19xX4exX19xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX10axX19xX22xX3xXexX25xX399xX19xX1xX91xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xXexX25xX4exX19xX3xX19xX22xXb2xX4dxX3xX4xXb2xX19xX22xX3xX213xX4cxX98xX19xX22xX3xX4xX44xXbxX91xX3xX19xX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1xX1bxX4xX91xX3xX22xXfaxX4dxX3xX49xX44xXexX3xX49xX102xX3xX75xX4cxX6xX19xX3xX81xX10axX3xXexX1xX40xX10fxX3xX12fxX40xX3xXexX25xX158xX3xX49xXb2xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX10axX19xX22xX3xXexX25xX399xX19xX1xX91xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xXexX25xX4exX19xX3xX81xX77cxX19xX22xX3xX81xXdexX4cxX3xX19xXa5xX49xX3xX49xX357xXexX3xXexXdxXdexX19xX3xX29xX3xXexX4cxX4dxX15xX19xX3xX81xX1a0xX1a1xX19xX22xX3xXexX25xX4cxX19xX22xX3xXexXfaxX49xX3xX4xX305xX6xX3xXexX1xX40xX3xXexX25xX44xX19xX3xX19xX4exX19xX3xX19xX15xX4cxX3xX6axX1xX10axX19xX22xX3xX75xX4cxX4dxX3xX1xX2fxX42fxX4xX1xX3xX23exXb2xX3xX4xX77cxX3xX1xX1a0xX8fxX19xX22xX3xX7xX44exX3xX63xX26xX19xX22xX3xX1xX3e1xXbxX3xX5xX3bbxX3xXexX1xX399xX3xX7xX7fexX3xX6axX1xXdxX15xX19xX3xX4xX1xX2fxX3xX81xX40xX6xX3xXbxX1xX1a0xX73xX19xX22xX3xX22xX357xXbxX3xX25xX44xXexX3xX19xX1xXdxXdexX4cxX3xX6axX1xX77cxX3xX6axX1xXe2xX19xX3xX6axX1xXdxX3xX4xX336xXdxX3xXexX42fxX2fxX91xX3xX4xX1xX4d2xX19xX1xX3xXexX25xX6xX19xX22xX3xX81xX10axX3xXexX1xX40xX10fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX2fxX63xX4dxX3xXbxX47xX10xX19xXexX10xX25xXaxX12xX0xXdxX49xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX47xX10xX19xXexX10xX25xXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXaxX208xXdxX63xXexX1xX20dxX3xX20fxX2xX17bxXbxX213xX214xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX20dxX3xX12cxX2xX12axXbxX213xX214xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20dxX51xX51xXdxX10fxX2bxX6xX2fxX1xX6xXexXdxX19xX1xX10fxX23exX19xX51xX19xX10xX208xX7xX51xX2xX247xX12cxX20fxX51xX20fxX247xX63xX12cxX2xX25axX12axX255xX17bxX24cxXexX12cxX255xX129xX25axX5xX2xX12axX8a5xX2xX24cxX24cxX63xX24cxX129xX2xX129xX25axX24cxX247xXexX25axX17bxX12cxX12axX24cxX5xX12axX10fxX25fxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1xX1bxX4xX3xX19xX1xX20xX19xX22xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX6xX19xX22xX3xX22xXdxX20xX6xX3xX5xX3axX19xX22xX3xXexX1xX40xX3xXexX25xX44xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47xX6xXbxXexXdxX2fxX19xXaxX12xX3dfxX10axX19xX22xX3xX81xX336xX2fxX3xX4xX44exX3xXexX25xXdxX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xX3xX2bxXb2xX4dxX3xXexX2cxX3xX7xX4dexX3xX2bxX15exX4xX3xX213xXbcdxX4xX3xXexX25xX1a0xX8fxX4xX3xXexX1xX4dexX4xX3xXexX25xX42fxX19xX22xX3xX5xX79dxX19xX22xX3xXbxX1xX158xX3xX81xX44xXexX3xX4xX305xX6xX3xX4xX10axX19xX22xX3xXexX25xX399xX19xX1xX3xX2bxX15xX19xX3xX213xX10xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX2fxX63xX4dxXaxX12xXcxX25xX6xX2fxX3xX81xXf45xXdxX3xX23exX8fxXdxX3xX77axX12fxX91xX3xX10axX19xX22xX3xXcxX25xX178xX19xX3xX12fxXdxX15xXexX3xX47xX1xXdxX15xX19xX3xX8a5xX3xXcxX25xX1a0xX29xX19xX22xX3xXbxX1xX3axX19xX22xX3xXcxXb2xXdxX3xX19xX22xX4cxX4dxX4exX19xX3xX8a5xX3xX356xX10axXdxX3xXexX25xX1a0xX1a1xX19xX22xX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX3xX4xX1xX2fxX3xX2bxXdxX15xXexX91xX3xXexX1xX1a1xXdxX3xX22xXdxX6xX19xX3xX75xX4cxX6xX91xX3xX19xX1xXdxXdexX4cxX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX5xXb2xX49xX3xX23exXdxXb8xX4xX3xX4xX305xX6xX3xX4xX1bxX4xX3xX81xX73xX19xX3xX23exX40xX3xX19xX22xXb2xX19xX1xX3xX63x152edxX4xX3xX7xX6xX4cxX3xX6axX1xXdxX3xX4xX1xX4cxX4dxX7exX19xX3xX25xX6xX3xX81xX40xX6xX3xX81xXdxX7exX49xX3xX49xX8fxXdxX3xX81xX79dxX3xXexX25xX336xX3xX5xX42fxXdxX3xX81xX44xXexX3xX4xX1xX2fxX3xX81xX40xX6xX3xXbxX1xX1a0xX73xX19xX22xX3xX81xX7exX3xX7xX44exX3xX63xX26xX19xX22xX10fxX3xX12fxX158xX3xX19xX1xX1a0xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX4xXa2xX3xX4xX305xX6xX3xX47xX10axX19xX22xX3xX6xX19xX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX3xX81xX1a0xX3e1xX4xX3xX7xX44exX3xX63xX26xX19xX22xX3xX5xXb2xX49xX3xX4xX10axX19xX22xX3xX23exXdxX4exX19xX91xX3xX47xX1xXdxX3xX4xX26xX4xX3xXcxX1xX4cxX15xX3xX4xX1xX4cxX4dxX7exX19xX3xX7xX6xX19xX22xX3xX4xX1xX2fxX3xXcxX25xX4cxX19xX22xX3xXexXfaxX49xX3x10ac0xX19xX22xX3xX63xX26xX19xX22xX3xX134xX60xX134xXcxX3xX23exXb2xX3xX11fxX336xX2fxX3xX23exXb8xX3xX4xXfaxX4dxX3xXexX25xX388xX19xX22xX3xX23exX1adxXexX3xX19xX4cxX10axXdxX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX91xX3xX134xX1xX2fxX3xX2bxX42fxX4xX3xX13xX1xXb2xX3xX19xX1a0xX8fxX4xX3xX4xX1xX4cxX4dxX7exX19xX3xX7xX6xX19xX22xX3xX4xX1xX2fxX3xX11fxX6xX19xX3xX1b1xX4cxX336xX19xX3xX5xX3bbxX3xX4bxXfaxX4dxX3xX63xX4dexX19xX22xX3xX4xX73xX3xX2bxX336xX19xX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX91xX3xXcxX3axX6xX3xX1bxX19xX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX3xX4xX1xX4cxX4dxX7exX19xX3xX4xX1xX2fxX3xX3dfxXb2xXdxX3xXcxX25xX4cxX4dxXdexX19xX3xXexX1xX6xX19xX1xX8a5xX3xXcxX25xX4cxX4dxXdexX19xX3xX1xX399xX19xX1xX10fxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX2fxX63xX4dxXaxX12xX47xX3axX19xX3xX5xX42fxXdxX3xX4xX1bxX4xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX19xX1xX1a0xX3xX12fxXdxXb8xX19xX3xX6axXdxX7exX49xX3xX7xX1bxXexX91xX3xX11fxX6xX19xX3xX47xX1xX4d2xX3xX1xX4cxX4dxX3xX1b1xX4cxXfaxX19xX3xX7xX4dexX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX91xX3xXcxX25xX4cxX19xX22xX3xXexXfaxX49xX3xX177xX8b6xXcxX4bxX3xX8a5xX3xX1xX1a0xX8fxX19xX22xX3xX19xX22xX1xXdxXb8xXbxX3xX8a5xX3xX63xX42fxX4dxX3xX19xX22xX1xXdexX10fxX10fxX10fxX3xX63xX2fxX3xX19xX22xXb2xX19xX1xX3xX63xX133bxX4xX3xX75xX4cxX336xX19xX3xX5xX3bbxX91xX3xX6axX1xXdxX3xX19xXb2xX2fxX3xX1xX133bxX3xX2bxXb2xX19xX3xX22xXdxX6xX2fxX3xX5xX42fxXdxX3xX81xX44xXexX3xX4xX1xX2fxX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX3xXexX1xX399xX3xX81xX40xX6xX3xXbxX1xX1a0xX73xX19xX22xX3xX49xX8fxXdxX3xX4xX77cxX3xXbxX1xX1a0xX73xX19xX22xX3xX1bxX19xX3xX213xX44exX3xX5xX3bbxX3xX81xX1a0xX3e1xX4xX10fxX0xX51xXbxX12xX0xX63xXdxX23exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX25xX10xX5xX6xXexX10xX63xXaxX12xX0xX4cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX8a5xXexX1xX4cxX49xX2bxX8a5xX6xX19xX63xX8a5xX7xX6xXbxX2fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xX3xX4xX178xX19xX3xX25xXb2xX3xX7xX2fxX1bxXexX3xXexX2dexX19xX22xX3xXexXdxX4exX4cxX3xX4xX1xX158xX91xX3xX81xX1bxX19xX1xX3xX22xXdxX1bxX3xXexX158xX19xX1xX3xX6axX1xX336xX3xXexX1xXdxX3xX81xX7exX3xX213xXfaxX4dxX3xX63xX4dexX19xX22xX3xX81xXdexX3xX1bxX19xX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX3xX13xXcxX356xXaxX3xX1xX25xX10x10355xX9xXaxX51xX19xX2fxX19xX22xX8a5xX19xX22xX1xXdxX10xXbxX51xX4xX6xX49xX8a5xX213xX4cxX4dxX10xX19xX8a5xX4xX6xX19xX8a5xX25xX6xX8a5xX7xX2fxX6xXexX8a5xXexX4cxX19xX22xX8a5xXexXdxX10xX4cxX8a5xX4xX1xXdxX8a5xX63xX6xX19xX1xX8a5xX22xXdxX6xX8a5xXexXdxX19xX1xX8a5xX6axX1xX6xX8a5xXexX1xXdxX8a5xX63xX10xX8a5xX213xX6xX4dxX8a5xX63xX4cxX19xX22xX8a5xX63xX10xX8a5xX6xX19xX8a5xX1xX4cxX4dxX10xX19xX8a5xX19xXexX49xX51xX2xX255xX129xX17bxX247xX20fxX10fxX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX22xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX51xX49xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX129xX12axX51xX19xX10xX208xX7xX51xX2xX247xX12cxX20fxX51xX2xX24cxX24cxX63xX24cxX2xX20fxX12axX129xX24cxX25axXexX20fxX20fxX12cxX24cxX255xX5xX12axX10fxX25fxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1xX1bxX4xX3xX19xX1xX20xX19xX22xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX6xX19xX22xX3xX22xXdxX20xX6xX3xX5xX3axX19xX22xX3xXexX1xX40xX3xXexX25xX44xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX23exX12xX0xX7xXexX25xX2fxX19xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xX3xX4xX178xX19xX3xX25xXb2xX3xX7xX2fxX1bxXexX3xXexX2dexX19xX22xX3xXexXdxX4exX4cxX3xX4xX1xX158xX91xX3xX81xX1bxX19xX1xX3xX22xXdxX1bxX3xXexX158xX19xX1xX3xX6axX1xX336xX3xXexX1xXdxX3xX81xX7exX3xX213xXfaxX4dxX3xX63xX4dexX19xX22xX3xX81xXdexX3xX1bxX19xX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX3xX13xXcxX356xXaxX3xX1xX25xX10xX1626xX9xXaxX51xX19xX2fxX19xX22xX8a5xX19xX22xX1xXdxX10xXbxX51xX4xX6xX49xX8a5xX213xX4cxX4dxX10xX19xX8a5xX4xX6xX19xX8a5xX25xX6xX8a5xX7xX2fxX6xXexX8a5xXexX4cxX19xX22xX8a5xXexXdxX10xX4cxX8a5xX4xX1xXdxX8a5xX63xX6xX19xX1xX8a5xX22xXdxX6xX8a5xXexXdxX19xX1xX8a5xX6axX1xX6xX8a5xXexX1xXdxX8a5xX63xX10xX8a5xX213xX6xX4dxX8a5xX63xX4cxX19xX22xX8a5xX63xX10xX8a5xX6xX19xX8a5xX1xX4cxX4dxX10xX19xX8a5xX19xXexX49xX51xX2xX255xX129xX17bxX247xX20fxX10fxX1xXexX49xXaxX12xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xX3xX4xX178xX19xX3xX25xXb2xX3xX7xX2fxX1bxXexX3xXexX2dexX19xX22xX3xXexXdxX4exX4cxX3xX4xX1xX158xX91xX3xX81xX1bxX19xX1xX3xX22xXdxX1bxX3xXexX158xX19xX1xX3xX6axX1xX336xX3xXexX1xXdxX3xX81xX7exX3xX213xXfaxX4dxX3xX63xX4dexX19xX22xX3xX81xXdexX3xX1bxX19xX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX3xX13xXcxX356xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX25xX2fxX19xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xX47xX1xXdxXdexX4cxX3xX19xX6xX4dxX3xXc5xX129xX12axX51xX2xX2xXcdxX91xX3xX77axX1xX77cxX3xX47xX1xX305xX3xXexX40xX4xX1xX3xXfb7xX11fxX13xX8b6xX3xXexX4d2xX19xX1xX3xX3dfxX357xX19xX22xX3xX13xX22xX133bxX4xX3xX66xX73xX19xX3xX4xX77cxX3xX2bxX4cxXf45xXdxX3xX5xXb2xX49xX3xX23exXdxXb8xX4xX3xX23exX8fxXdxX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xX3xXc5xX60xXb2xX3xXcxXcaxX19xX1xXcdxX3xX23exXdexX3xXexX399xX19xX1xX3xX1xX399xX19xX1xX3xX213xXfaxX4dxX3xX63xX4dexX19xX22xX3xX1xX4cxX4dxXb8xX19xX3xX81xX42fxXexX3xX4xX1xX4cxX48xX19xX3xX19xX10axX19xX22xX3xXexX1xX10axX19xX3xX49xX8fxXdxX3xXc5xX13xXcxX356xXcdxX10fxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX23exX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xX77cxX3xe7d0xX2bxX158xX3xX75xX4cxX4dxX15xXexead4xX3xX19xXb2xX4dxX91xX3xX2bxXb2xX3xX4xX2fxX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xX3xX4dxX4exX19xX3xXexXfaxX49xX3xX6axX1xXdxX3xX4xX1xXe2xX19xX3xX19xX4cxX10axXdxX3xX19xX10axX19xX22xX3xX1xX94xXaxX3xX1xX25xX10xX1626xX9xXaxX51xX6axX1xX2fxX6xX8a5xX1xX2fxX4xX51xX4xX2fxX8a5xX2bxXdxX8a5xX75xX4cxX4dxX10xXexX8a5xX19xX6xX4dxX8a5xX2bxX6xX8a5xX4xX2fxX19xX8a5xX4xX6xX49xX8a5xX213xX4cxX4dxX10xX19xX8a5xX4dxX10xX19xX8a5xXexX6xX49xX8a5xX6axX1xXdxX8a5xX4xX1xX6xX19xX8a5xX19xX4cxX2fxXdxX8a5xX19xX2fxX19xX22xX8a5xX1xX2fxX51xX2xX255xX129xX12cxX247xX12cxX10fxX1xXexX49xXaxX12xX0xXdxX49xX22xX3xX7xX25xX4xX9xXaxX51xX49xX10xX63xXdxX6xX51xX2xX129xX12axX51xX19xX10xX208xX7xX51xX2xX247xX12cxX20fxX51xX2xX24cxX24cxX63xX2xX129xX129xX12axX17bxX2xX17bxXexX255xX12axX20fxX255xX12axX5xX12axX10fxX25fxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX4xX1xX3xX19xX1xX1bxX4xX3xX19xX1xX20xX19xX22xX3xXexX25xX26xX3xX7xX29xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX6xX19xX22xX3xX22xXdxX20xX6xX3xX5xX3axX19xX22xX3xXexX1xX40xX3xXexX25xX44xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX63xXdxX23exX12xX0xX7xXexX25xX2fxX19xX22xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX47xX77cxX3xX1932xX2bxX158xX3xX75xX4cxX4dxX15xXexX193bxX3xX19xXb2xX4dxX91xX3xX2bxXb2xX3xX4xX2fxX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xX3xX4dxX4exX19xX3xXexXfaxX49xX3xX6axX1xXdxX3xX4xX1xXe2xX19xX3xX19xX4cxX10axXdxX3xX19xX10axX19xX22xX3xX1xX94xXaxX3xX1xX25xX10xX1626xX9xXaxX51xX6axX1xX2fxX6xX8a5xX1xX2fxX4xX51xX4xX2fxX8a5xX2bxXdxX8a5xX75xX4cxX4dxX10xXexX8a5xX19xX6xX4dxX8a5xX2bxX6xX8a5xX4xX2fxX19xX8a5xX4xX6xX49xX8a5xX213xX4cxX4dxX10xX19xX8a5xX4dxX10xX19xX8a5xXexX6xX49xX8a5xX6axX1xXdxX8a5xX4xX1xX6xX19xX8a5xX19xX4cxX2fxXdxX8a5xX19xX2fxX19xX22xX8a5xX1xX2fxX51xX2xX255xX129xX12cxX247xX12cxX10fxX1xXexX49xXaxX12xX47xX77cxX3xX1932xX2bxX158xX3xX75xX4cxX4dxX15xXexX193bxX3xX19xXb2xX4dxX91xX3xX2bxXb2xX3xX4xX2fxX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xX3xX4dxX4exX19xX3xXexXfaxX49xX3xX6axX1xXdxX3xX4xX1xXe2xX19xX3xX19xX4cxX10axXdxX3xX19xX10axX19xX22xX3xX1xX94xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX25xX2fxX19xX22xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX63xXaxX12xXcxX1xX4dexX4xX3xX1xXdxXb8xX19xX3xX4xX1xX158xX19xX1xX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX23exXdexX3xX1x16a0exX3xXexX25xX3e1xX3xXbxX1xX1bxXexX3xXexX25xXdxX7exX19xX3xX4xX1xXe2xX19xX3xX19xX4cxX10axXdxX91xX3xX81xX15xX19xX3xX19xX6xX4dxX91xX3xX47xX48xX49xX3xX4bxX4cxX4dxX4exX19xX3xXc5xX60xXb2xX3xXcxXcaxX19xX1xXcdxX3xX81xX79dxX3xX1xX1b7bxX3xXexX25xX3e1xX3xX4xX1xX2fxX3xXexX25xX4exX19xX3xX24cxX12axX12axX3xX1xX94xX3xX4xX1xXe2xX19xX3xX19xX4cxX10axXdxX3xX213xXfaxX4dxX3xX63xX4dexX19xX22xX3xX49xX10axX3xX1xX399xX19xX1xX3xX19xXb8xX49xX3xX5xX77cxXexX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX133bxX4xX3xX81xX7exX3xX22xXdxX336xXdxX3xX75xX4cxX4dxX15xXexX3xX2bxXb2xXdxX3xXexX2fxX1bxX19xX3xX49xX10axXdxX3xXexX25xX1a0xX1a1xX19xX22xX3xXexX25xX2fxX19xX22xX3xX4xX1xXe2xX19xX3xX19xX4cxX10axXdxX3xX19xX10axX19xX22xX3xX1xX94xX10fxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX63xXdxX23exX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX4cxX5xX12xX0xX63xXdxX23exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX25xXaxX12xX0xX51xX63xXdxX23exX12xX0xX51xX63xXdxX23exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b5xX4cxXexX1xX2fxX25xXaxX12xX77axX1xXbcdxX4xX3xX1b1xX4cxX6xX19xX22xX3xX8a5xX3xX356xX42fxX19xX1xX3xX60xXb2xX0xX51xXbxX12
Phúc Quang - Mạnh Hà