Khám, lập hồ sơ sức khỏe cho 500 người cao tuổi xã Hộ Độ
(Baohatinh.vn) - Ngày 15/9, BVĐK Hà Tĩnh phối hợp với xã Hộ Độ (Lộc Hà) tổ chức khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn xã.
aa42x129c2x100e4xaa52x1138cx139f1xde0bxc663xbf37xX7xd92ax11882x14278x104c3x14b33xc6a4xX5x11129xXax135b2xbe01xX1xf38ex13dd8xee06xX3xX5xe6d4xXbxX3xX1x120c9xX3xX7x12598xX3xX7x10800xX4xX3x1105fxX1x13ecbxX10xX3xX4xX1xdaedxX3x13c08xc703xX31xX3xc73bxe90ax12701x12af7xXdxX3xX4xX6xX2exX3xXexf44fxcc80xXdxX3x13328xd072xX3x1475excb4cxX3xecf2xX47xX0x1463cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX10xX6xaffdxXaxX12xd718xX35xdbbbx1437exX3xX2xX30xX4cxc3f2xX17xX3x12295x1097exX49xX13xX3xX46xX63xX3xXcx13fe4xX34xX1xX3xXbxX1xefefxXdxX3xX1xd0f5xXbxX3x10faax12941xXdxX3xX43xX44xX3xX46xX47xX3xX49xX47xX3x126c3xcc05xX47xX4xX3xX46xX63xb6a1xX3xXexX40xX3xX4xX1xX24xX4xX3xX27xX1xX15xX16xX17xX3xX5xX1axXbxX3xX1xX1exX3xX7xX21xX3xd4e2xX3fx114fexX34xX3xX5xafeexX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX17xX3xX4xbef7xXbxX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX1xX3fxX7bxX4xX3xX16xXdx13392xX34xX3xXbxX1xfae6xX3xX4xX1xX2exX3xX34xX35xX36xX37xXdxX3xX4xX6xX2exX3xXexX3fxX40xXdxX3xXexef63x1259dxX34xX3xec57x1026bxX6xX3xd8a6xX63xX34xX3xX43xX44x13ae6xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX2exX5exX64xX3xXbx100f5xX10xX34xXexX10xXeexXaxX12xX0xXdxX16xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX112xX10xX34xXexX10xXeexXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxf951xXdxX5exXexX1xcc88xX3xc0f8xX2xX30xXbxX43xae7fxX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX13bxX3xbdf4xX2xX31xXbxX43xX142xXaxX3xX7xXeexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX4cxX4cxXdxXfcxXf6xX6xX2exX1xX6xXexXdxX34xX1xXfcxX82xX34xX4cxX34xX10xX136xX7xX4cxX2xfc1dxdb42xab80xX4cxX2xae18xX175xX5exX13dxX2xX177xX17axX31xX176xX2xXexX13dxX17axX177xX2xX5xX2xbe39xX5exX2exX18bxX1xX3fxX64xX10xXexX18bxX6xXbxXfcx138a1xXbxX35xf509xXeexX9xX2xX69xX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX5xX1axXbxX3xX1xX1exX3xX7xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX4xX1xX2exX3xX30xX31xX31xX3xX34xX35xX36xX37xXdxX3xX4xX6xX2exX3xXexX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX3xX46xX47xX3xX49xX47xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX6xXbxXexXdxX2exX34xXaxX12xX112xX15xX4xX3xX64xX3xXf6xX15xX4xX3xX7xb204xX3xXf2xX2exX3xX1xX3fxX64x11d45xXexX3xX15xXbxX3xX4xX1xX2exX3xX34xX35xX36xX37xXdxX3xX4xX6xX2exX3xXexX3fxX40xXdxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX2exX5exX64xXaxX12xXcxXeexX2exX34xX35xX3xXexX1xX37xXdxX3xX35xXdxX6xX34xX3xX2xX3xX34xX35xX63xX64xX17xX3xX1xX21xX34xX3xX176xX31xX3xX64xX3xXf6xX15xX4xX3xX7xX207xX3xXf2xX44xX3xXexX40xX3xX4xX1xX24xX4xX3xX27xX1xX15xX16xX17xX3xX5xX1axXbxX3xX1xX1exX3xX7xX21xX3xXb0xX3fxXb2xX34xX3xX5xXb6xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX82xX63xX3xX4xXc3xXbxX3xXexX1xX3fxX7bxX4xX3xX16xXdxXd3xX34xX3xXbxX1xXd8xX3xX4xX1xX2exX3xX30xX31xX31xX3xXf2xX7bxXdxX3xXexX36xX7fxX34xX35xX3xX34xX35xX36xX37xXdxX3xX4xX6xX2exX3xXexX3fxX40xXdxXfcxX3xXcxfba9xXdxX3xXf2x134acxX64xX17xX3xX34xX35xX36xX37xXdxX3xX4xX6xX2exX3xXexX3fxX40xXdxX3xXf2xX36xX7fxX4xX3xX27xX1xX15xX16xX3xXexX40xX34xX35xX3xXb0xX3fxX6xX34xX17xX3xXf2xX2exX3xX1xX3fxX64xX20fxXexX3xX15xXbxX17xX3xX27xX1xX15xX16xX3xX176xX3xX4xX1xX3fxX64xXefxX34xX3xX27xX1xX2exX6xX3xXeexff0fxX34xX35xX3xef62xX3xX1xX63xX16xX3xX31axX3xX16x126f9xXexX17xX3xXexX6xXdxX3xX31axX3xX16x12ae9xXdxX3xX31axX3xX1x11416xX34xX35xX17xX3xX4xX1xX3fxX64xXefxX34xX3xX27xX1xX2exX6xX3xX16xd014xXexX142xX3xX7xXdxXefxX3fxX3xX2cdxX16xX17xX3xXf2xXdxdd0bxX34xX3xXexXdxX16xXfcxXfcxXfcxX3xX13xXdxX34xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xX4xXc3xXbxX3xXexX1xX3fxX7bxX4xX3xX16xXdxXd3xX34xX3xXbxX1xXd8xX3xX1xX21xX34xX3xX17axX30xX3xXexXeexXdxX355xX3fxX3xXf2xX1exX34xX35xX17xX3xXexXeexXd8xX4xX1xX3xXexc47exX3xX34xX35xX3fxX1exX34xX3xX34xX35xX2cdxX34xX3xX7xX15xX4xX1xX3xX43xX44xX3xX46xX47xX3xX49xX47xXfcxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX2exX5exX64xX3xXbxX112xX10xX34xXexX10xXeexXaxX12xX0xXdxX16xX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX112xX10xX34xXexX10xXeexXaxX3xX7xXexX64xX5xX10xX9xXaxX136xXdxX5exXexX1xX13bxX3xX13dxX2xX30xXbxX43xX142xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexX13bxX3xX14cxX2xX31xXbxX43xX142xXaxX3xX7xXeexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13bxX4cxX4cxXdxXfcxXf6xX6xX2exX1xX6xXexXdxX34xX1xXfcxX82xX34xX4cxX34xX10xX136xX7xX4cxX2xX175xX176xX177xX4cxX2xX17axX175xX5exX13dxX2xX177xX17axX2xX2xX31xXexX176xX13dxX13dxX176xX5xX2xX31xX18bxX4xX6xXbxX18bxXexX1xX3fxX2exX4xX18bxX16xXdxX10xX34xX18bxXbxX1xXdxXfcxX198xXbxX35xX19bxXeexX9xX17axX17axX13dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX5xX1axXbxX3xX1xX1exX3xX7xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX4xX1xX2exX3xX30xX31xX31xX3xX34xX35xX36xX37xXdxX3xX4xX6xX2exX3xXexX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX3xX46xX47xX3xX49xX47xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX6xXbxXexXdxX2exX34xXaxX12x12648xX6xX3fxX3xX27xX1xXdxX3xX27xX1xX15xX16xX17xX3xX34xX35xX36xX37xXdxX3xX5exX2cdxX34xX3xXf2xX36xX7fxX4xX3xX4xXc3xXbxX3xXexX1xX3fxX7bxX4xX3xX16xXdxXd3xX34xX3xXbxX1xXd8xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX2exX5exX64xXaxX12xX46xX2exX2c9xXexX3xXf2xX47xX34xX35xX3xX34xX63xX64xX3xX34xX1x11379xX16xX3xXexX1xaca0xX4xX3xX1xXdxX355xX34xX3xXexX7bxXexX3xX13xX20fxX3xX1xX2exX2c9xX4xX1xX3xX7xX7bxX3xX14cxX175xX4cxX13xX46xX18bxbda7xX6cxX61x14aa9xX17xX3xX34xX35xX63xX64xX3xX2xX17axX4cxX17axX4cxX17axX31xX2xX175xX3xX4x1332bxX6xX3xX52exX6cxX61xX531xX3xXexaee1xX34xX1xX3xX82xb5c9xX3xX5xX1axXbxX3xX1xX1exX3xX7xX21xX17xX3xX27xX1xX15xX16xX17xX3xXb0xX3fxXb2xX34xX3xX5xXb6xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX34xX35xX36xX37xXdxX3xX5exX2cdxX34xX3xXexXeexXefxX34xX3xXf2xXf3xX6xX3xXf6xX63xX34xX3xXexX54dxX34xX1xX3xX46xX63xX3xXcxX75xX34xX1xX3xX82xX63xX3xX1xX36xX83xX34xX35xX3xXexX83xXdxX3xX27x12525xX3xX34xXdxX355xX16xX3xX34xX35xX63xX64xX3xXb0xX3fxX7bxX4xX3xXexX20fxX3xX61xX35xX36xX37xXdxX3xX4xX6xX2exX3xXexX3fxX40xXdxX3xX2xX4cxX2xX31xXfcxX0xX4cxXbxX12xX0xX5exXdxX82xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5exXeexX10xX5xX6xXexX10xX5exXaxX12xX0xX3fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX18bxXexX1xX3fxX16xXf6xX18bxX6xX34xX5exX18bxX7xX6xXbxX2exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX31xX3xX34xX35xX36xX37xXdxX3xX5exX2cdxX34xX3xXcxX1xX2c9xX4xX1xX3x13edbxX207xX3xXf2xX36xX7fxX4xX3xX27xX1xX15xX16xX3xX4xX1xb095xX6xX3xXf6xX355xX34xX1xX17xX3xX5xX1axXbxX3xX1xX1exX3xX7xX21xX3xXb0xX3fxXb2xX34xX3xX5xXb6xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xXaxX3xX1xXeexX10x14bc1xX9xXaxX4cxXf6xX6xX34xX18bxX5exX2exX4xX4cxX30xX31xX31xX18bxX34xX35xX3fxX2exXdxX18bxX5exX6xX34xX18bxXexX1xX6xX4xX1xX18bxX16xX64xX18bxX5exX3fxX2exX4xX18bxX27xX1xX6xX16xX18bxX4xX1xX3fxX6xX18bxXf6xX10xX34xX1xX18bxX5xX6xXbxX18bxX1xX2exX18bxX7xX2exX18bxXb0xX3fxX6xX34xX18bxX5xX64xX18bxX7xX3fxX4xX18bxX27xX1xX2exX10xX4cxX2xX13dxX31xX31xX69xX14cxXfcxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX35xX3xX7xXeexX4xX9xXaxX4cxX16xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX17axX31xX4cxX34xX10xX136xX7xX4cxX2xX175xX176xX14cxX4cxX2xX31xX175xX5exX31xX2xX14cxX2xX176xX176xX13dxXexX177xX31xX13dxX69xX5xX69xX18bxX27xX1xX6xX16xX18bxX17axXfcxX198xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX5xX1axXbxX3xX1xX1exX3xX7xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX4xX1xX2exX3xX30xX31xX31xX3xX34xX35xX36xX37xXdxX3xX4xX6xX2exX3xXexX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX3xX46xX47xX3xX49xX47xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX82xX12xX0xX7xXexXeexX2exX34xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX31xX3xX34xX35xX36xX37xXdxX3xX5exX2cdxX34xX3xXcxX1xX2c9xX4xX1xX3xX62dxX207xX3xXf2xX36xX7fxX4xX3xX27xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX63cxX6xX3xXf6xX355xX34xX1xX17xX3xX5xX1axXbxX3xX1xX1exX3xX7xX21xX3xXb0xX3fxXb2xX34xX3xX5xXb6xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xXaxX3xX1xXeexX10xX664xX9xXaxX4cxXf6xX6xX34xX18bxX5exX2exX4xX4cxX30xX31xX31xX18bxX34xX35xX3fxX2exXdxX18bxX5exX6xX34xX18bxXexX1xX6xX4xX1xX18bxX16xX64xX18bxX5exX3fxX2exX4xX18bxX27xX1xX6xX16xX18bxX4xX1xX3fxX6xX18bxXf6xX10xX34xX1xX18bxX5xX6xXbxX18bxX1xX2exX18bxX7xX2exX18bxXb0xX3fxX6xX34xX18bxX5xX64xX18bxX7xX3fxX4xX18bxX27xX1xX2exX10xX4cxX2xX13dxX31xX31xX69xX14cxXfcxX1xXexX16xXaxX12xX30xX31xX31xX3xX34xX35xX36xX37xXdxX3xX5exX2cdxX34xX3xXcxX1xX2c9xX4xX1xX3xX62dxX207xX3xXf2xX36xX7fxX4xX3xX27xX1xX15xX16xX3xX4xX1xX63cxX6xX3xXf6xX355xX34xX1xX17xX3xX5xX1axXbxX3xX1xX1exX3xX7xX21xX3xXb0xX3fxXb2xX34xX3xX5xXb6xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexXeexX2exX34xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xX4b7xX15xX34xX35xX3xX34xX6xX64xX3xX8fxX17axX13dxX4cxX175xX96xX17xX3xX46xX47xXdxX3xXcxX1xda1cxX64xX3xXexX1xX3fxX7bxX4xX3xXexXeexe20dxX17xX3xX46xX47xXdxX3xX531xX36xX7fxX4xX3xX1xX334xX4xX3xX46xX63xX3xXcxX75xX34xX1xX3xX82xX63xX3xX6cxX355xX34xX1xX3xX82xXdxX355xX34xX3xX49xX6xX3xX27xX1xX2exX6xX3xXexX54dxX34xX1xX3xX46xX63xX3xXcxX75xX34xX1xX3xXbxX1xX7bxXdxX3xX1xX7fxXbxX3xX82xX83xXdxX3xX46xX3fxX64xX355xX34xX3xXf2xX2exX63xX34xX3xX90xX47xX4xX3xX46xX63xX3xXexX40xX3xX4xX1xX24xX4xX3xX27xX1xX15xX16xX17xX3xX4xXc3xXbxX3xXexX1xX3fxX7bxX4xX3xX16xXdxXd3xX34xX3xXbxX1xXd8xX17xX3xXexX323xX34xX35xX3xXb0xX3fxX63xX3xX4xX1xX2exX3xX4xX15xX4xX3xXf2xX7bxXdxX3xXexX36xX7fxX34xX35xX3xX4xX1xXd8xX34xX1xX3xX7xX15xX4xX1xX17xX3xX34xX35xX36xX37xXdxX3xX4xX6xX2exX3xXexX3fxX40xXdxX3xXexXeexXefxX34xX3xXf2xXf3xX6xX3xXf6xX63xX34xX3xX43xX44xX3xXcxX1xX2c9xX4xX1xX3xX62dxX207xXfcxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX82xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxe5d1xX87fxX34xX3xX175xX2xd032xX3xX34xX35xX36xX37xXdxX3xX5exX2cdxX34xX3xX46xX63xX3xXcxX75xX34xX1xX3xXf2xX44xX3xXf2xX36xX7fxX4xX3xX5xX1axXbxX3xX1xX1exX3xX7xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xXaxX3xX1xXeexX10xX664xX9xXaxX4cxX64xX18bxXexX10xX4cxX35xX6xX34xX18bxX175xX2xX18bxX34xX35xX3fxX2exXdxX18bxX5exX6xX34xX18bxX1xX6xX18bxXexXdxX34xX1xX18bxX5exX6xX18bxX5exX3fxX2exX4xX18bxX5xX6xXbxX18bxX1xX2exX18bxX7xX2exX18bxX7xX3fxX4xX18bxX27xX1xX2exX10xX4cxX2xX30xX175xX69xX2xX176xXfcxX1xXexX16xXaxX12xX0xXdxX16xX35xX3xX7xXeexX4xX9xXaxX4cxX16xX10xX5exXdxX6xX4cxX2xX17axX31xX4cxX34xX10xX136xX7xX4cxX2xX175xX176xX2xX4cxX13dxX177xX5exX176xX2xX2xX176xX176xX17axX2xXexX69xX17axX5xX2xX31xX18bxX69xXfcxX198xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX5xX1axXbxX3xX1xX1exX3xX7xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX3xX4xX1xX2exX3xX30xX31xX31xX3xX34xX35xX36xX37xXdxX3xX4xX6xX2exX3xXexX3fxX40xXdxX3xX43xX44xX3xX46xX47xX3xX49xX47xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxX6xX12xX0xX5exXdxX82xX12xX0xX7xXexXeexX2exX34xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX971xX87fxX34xX3xX175xX2xX977xX3xX34xX35xX36xX37xXdxX3xX5exX2cdxX34xX3xX46xX63xX3xXcxX75xX34xX1xX3xXf2xX44xX3xXf2xX36xX7fxX4xX3xX5xX1axXbxX3xX1xX1exX3xX7xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xXaxX3xX1xXeexX10xX664xX9xXaxX4cxX64xX18bxXexX10xX4cxX35xX6xX34xX18bxX175xX2xX18bxX34xX35xX3fxX2exXdxX18bxX5exX6xX34xX18bxX1xX6xX18bxXexXdxX34xX1xX18bxX5exX6xX18bxX5exX3fxX2exX4xX18bxX5xX6xXbxX18bxX1xX2exX18bxX7xX2exX18bxX7xX3fxX4xX18bxX27xX1xX2exX10xX4cxX2xX30xX175xX69xX2xX176xXfcxX1xXexX16xXaxX12xX971xX87fxX34xX3xX175xX2xX977xX3xX34xX35xX36xX37xXdxX3xX5exX2cdxX34xX3xX46xX63xX3xXcxX75xX34xX1xX3xXf2xX44xX3xXf2xX36xX7fxX4xX3xX5xX1axXbxX3xX1xX1exX3xX7xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xX0xX4cxX6xX12xX0xX4cxX7xXexXeexX2exX34xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5exXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xXexX1xd76cxX34xX35xX3xXexXdxX34xX3xXexX395xX3xX4b7x1265dxX3x14266xX3xXexX20fxX3xX46xX63xX3xXcxX75xX34xX1xX17xX3xXf2xX20fxX34xX3xXexX1xX37xXdxX3xXf2xXdxf9e3xX16xX3xX34xX63xX64xX17xX3xXexX2exX63xX34xX3xXexX54dxX34xX1xX3xXf2xX44xX3xX4x120bcxX3xX35xX87fxX34xX3xX175xX2xX977xX3xX34xX35xX36xX37xXdxX3xX5exX2cdxX34xX3xXf2xX36xX7fxX4xX3xXexX2c9xX2exX3xX5xX1axXbxX3xX1xX1exX3xX7xX21xX3xX7xX24xX4xX3xX27xX1xX29xX10xXfcxX0xX4cxXbxX12xX0xX4cxX5exXdxX82xX12xX0xX4cxX5xXdxX12xX0xX4cxX3fxX5xX12xX0xX5exXdxX82xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXeexXaxX12xX0xX4cxX5exXdxX82xX12xX0xX4cxX5exXdxX82xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx117b7xX3fxXexX1xX2exXeexXaxX12xX61xX1xX1axXexX3xXcxX1xX346xX34xX35xX0xX4cxXbxX12
Nhật Thắng