Nhân tố chính trị - tinh thần góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ
Thắng lợi của ta tại Điện Biên Phủ đã làm phá sản kế hoạch Nava, đồng thời làm thất bại âm mưu kéo dài và mở rộng chiến tranh của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ tại Đông Dương.
fa3bx15a6fx1214cx121dex17cf4xfb7bx15330x12f8bx169a0xX7x187aex1428fx16ffdx11c91x14598x1715fxX5x11c58xXax120b4x10299xX1x12c78x15294xX3xXex13b0exX3xX4xX1x11859xX16xX1xX3xXex1650ax14151xX3x1701axX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1x13d64xX16xX3x16d6bx14262xXbxX3xXbxX1xX2exX16xX3xX5x116fbxffcbxX3xX16x181f4xX16xX3xX4xX1xXdx1684fxX16xX3xXexX1x187ebxX16xX31xX3x10440xXdx17edaxX16xX3x13787xXdxX3fxX16xX3x14634xX1x17e8exX0x13f8fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14d4axX10xX6x11466xXaxX12xXcxX1xX4axX16xX31xX3xX5x13ecbxXdxX3xX4xX5axX6xX3xXexX6xX3xXex18429xXdxX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX3x15b7ex169aexX3xX5xX3bxX3cxX3xXbxX1x16dbfxX3xX7x15265xX16xX3x1172dxX45xX3xX1x11a4dxX83xX4xX1xX3xX13xX6x17d51xX6x10b39xX3xX94x1012exX16xX31xX3xXexX1x17c1axXdxX3xX5xX3bxX3cxX3xXexX1x11eaaxXexX3x126ecxX83xXdxX3xX15xX3cxX3xX3cx17c65x17444xX3xXa3x10acbxXa7xX3xX6exX3bxXdxX3xXaexX3bxX3xX3cx14569xX3xX22x1237bxX16xX31xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX22xX6xX16xX1xX3xX4xX5axX6xX3xXexX1x1142axX4xX3xX6exX15xX16xX3xX58xX1xX9dxXbxX3xXaexX3bxX3xX4xX6xX16xX3xXexX1xXdxX50xXbxX3x185a7x16db5xX3xXexX83xXdxX3xX4ex16c62xX16xX31xX3x1825bxXcdx10196xX16xX31x11aebxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfad0xX10xX16xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX3cxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3cxX7xX25xXbxX1xXa7xXexXa7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX25xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX31xX32xXbxX3xXbxX1xX2exX16xX3xX5xX3bxX3cxX3xX16xX3fxX16xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX3xX1x14cdexX16xX1xX3xXa0xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx10619xX5cxX5cxXdxX11fxXc5xX6xXa7xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11fxXaexX16xX5cxX16xX10xfcfaxX7xX5cxX2x1023cxX2x1754dxX5cxX2x159c5x1020axX6ex11b60xX2xX1cex13c37xX1d4x16dc9xX1d6xXexX1d4xX1c9x1625cxX2xX5xX2xX11fx131e6xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xX25xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX31xX32xXbxX3xXbxX1xX2exX16xX3xX5xX3bxX3cxX3xX16xX3fxX16xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axXaxX3xX6exX6xXexX6xX25xXbxX1xXa7xXexXa7xX25xXa7xX22xXdxX31xXdxX16xX6xX5xX25xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1b1xX5cxX5cxX4xX6exX16xXdxX3cxX31xX11fxXaexXdxX10xXexX16xX6xX3cxXbxX5xXcexX7xX11fxXaexX16xX5cxXexX1cfxX1d6xX1cexX5cxXcexXbxX5xXa7xX6xX6exX10xX6exX5cxXbxX4x129e3xXa7xX5cxX1d6xX1cexX2xX1c9x167e1xX1cex1815fxX282xX1cexX2xX5cxXexXex10c52xXaexX16xX282xX1cexX2xX1cexX284xX282xX6exXdxX10xX16xX282xXc5xXdxX10xX16xX282xXbxX1xXcexX11fxX1e0xXbxX31xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX6xXbxXexXdxXa7xX16xXaxX12xX12fxX1xXdx118f4xXcexX3xX1cbxX5cxX284xX5cxX2xX1c9xX284xX1d4xXb0xX3xX5xX9dxX3xX4xXb9xX3x126fbxXcex17d26xX45xXexX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX25xX3xX2d7xXcexX2d9xX45xXexX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4xX5axX6xX3x11d94xXcexX15xX16xX3xX94xXdfxXdxX3xXexX6xX3xXexXcexX16xX31xX3xXc5xX6xX2d9xX3xXexX22xX3fxX16xX3xX16xX32xX4xX3xX1xX2exX3cxX3xXexXcdx1011bxX16xX31xX3xX11axX10xX3xX12fxX6xX7xXexX22xXdxX10xX7xX11fxX3x12147x1390cxX16xX1xX1b1xX3xXcxXcx17f6fx170aexX13x10322xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX1cfxX284xX3xX16x11ac2xX3cxX3xXexX22xXcdxX319xX4xX3xX94xX15xX2d9xXb0xX3xXexX22xX3fxX16xX3xX4xX9dxX16xX1xX3xX94xXb3xX16xX31xX3xX10exXcdxXb9xX16xX31xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX31xXdxfba3xX6xX3xX16x10ddbxXdxX3xX22x13ccdxX16xX31xX3xXcxX15xX2d9xX3xX53xX4axX4xXb0xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xXaexX3bxX3xX6exX15xX16xX3xX333xXdxX50xXexX3xX13xX6xX3cxX3xX94xX95xX3xX5xX3bxX3cxX3xX16xX3fxX16xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX7xfc22xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axXb0xX3xXexX83xXa7xX3xX16xX3fxX16xX3x17995xX4xXdfxXexX3xX3cxX19xX4xX3xXc5x132a2xX16xX31xX3xXaexX3bxX16xX31x141a5xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX7xX3c1xX3xX94xXc2xXcexX3xXexX22xX6xX16xX1xX3xX31xXdxX37axX3xX16xXcdxX319xX4xX3xX4xX5axX6xX3xX6exX15xX16xX3xXexXdfxX4xXb0xX3xX94xXcdxX78xX4xX3xX4xXa7xXdxX3xX16xX1xXcdxX3xX5xX3bxX3xX3daxX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX53xX83xX4xX1xX3xX4exX3e4xX16xX31xXb0xX3xX12fxX1xXdxX3x17681xX34fxX16xX31xX3xX4xX5axX6xX3xXexX1xX45xX3xXa3x1487dxX3xX1d6xX1cexX11fxX3ecxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xXcxX1xX4axX16xX31xX3xX5xX78xXdxX3xX94xX32xX3xX94xX95xX3xX94x11daaxXbxX3xXexX6xX16xX3x13120xX3xX4xX1xX1dxX3xX28bxX15xX3cxX3xX5xXcdxX78xX4xX3xX4xX5axX6xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX6exX15xX16xX3xX58xX1xX9dxXbxX3xXb0xX3xXc5xXcexXdfxX4xX3xXa3x10bccxX3xXexX1x160c3xX3xXbxX1xXa0xXdxX3xXa3xX489xX3xX6bxXdxX50xXbxX3xX94xX23xX16xX1xX3x1179fxX10xX16xX10xXaexX10xX3xX4xX1xXc2xX3cxX3xX6ex1744axXexX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX22xX6xX16xX1xXb0xX3xX4xX116xX16xX31xX3xX16xX1xX482xX16xX3xX94xXdfxX4xX3xX5xX482xXbxXb0xX3xXexX1xX19xX16xX31xX3xX16xX1xXc2xXexX3xXaexX3bxX3xXexXa7xX3bxX16xX3xXaex1685fxX16xX3xX5xX95xX16xX1xX3xXexX1x110cexX3xX4xX5axX6xX3xXc5xX6xX3xX16xXcdxX319xX4xX3xX4exX116xX16xX31xX3xX11axXcdxX11cxX16xX31xfe76xX3xX94xXb3xX16xX31xX3xXexX1xXb9xXdxX3xX5xX3bxX3xXa3xX45xXexX3xXexXdxX16xX1xX3xX7xX4d7xX4xX3xX3cxX83xX16xX1xX3xX4xX5axX6xX3xXexXa7xX3bxX16xX3xX6exX15xX16xX3xXexXdfxX4xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xXexX1xXb9xXdxX3xX94xX83xXdxX3xX6bxXb3xX3xX12fxX1xX1dxX3xX10exXdxX16xX1xXb0xX3xX5xX3bxX3xX94x1352cxX16xX1xX3xX4xX6xXa7xX3xX4xX5axX6xX3xX4xXcexXdfxX4xX3xXa3xX1xX9dxX16xX31xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX4xX1xX19xX16xX31xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX6exX15xX16xX3xX58xX1xX9dxXbxX530xX3xX5xX3bxX3xX16xXdxX2c4xX3cxX3xXexXf5xX3xX1xX3bxXa7xX3xX4xX5axX6xX3xX4xX9dxX4xX3xXexX1xX45xX3xX1xX50xX3xX16xX31xXcdxXb9xXdxX3xX333xXdxX50xXexX3xX13xX6xX3cxX3xXaexX3bxX3xX4xX5axX6xX3xX4xXdfxX16xX31xX3xX94xXb3xX16xX31xX3xX2f5xXcexX19xX4xX3xXexX45xX3xX94xXc2xXcexX3xXexX22xX6xX16xX1xX3xXaexX19dxX3xX94xXdfxX4xX3xX5xX482xXbxXb0xX3xXexXf5xX3xX6exXa7xX530xX3xXaexX19dxX3xX3daxXc5xX19dxX16xX1xX3xX94x16a92xX16xX31xXb0xX3xXc5xX9dxX4xX3xX9dxXdxXb0xX3ecxX3xX5xX3bxX3xX7xXf5xX3xXa3xXdxX50xX16xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX7xX3c1xX3xX2f5xXcexX6xX16xX3xXexX22x15b1cxX16xX31xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xXexXdxX45xX16xX3xXexX22xX19dxX16xX1xX3xXbxX1xX9dxXexX3xXexX22xXdx14bc4xX16xX3xX4xX5axX6xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX5xXa7xX83xXdxX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX3xX6exX23xXbxX3xXa3xX456xX3xX16xXdxX50xX3cxX3xX1cfxX284xX3xX16xX34fxX3cxX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axXb0xX3xXcxX1xX116xX16xX31xX3xXexXc2xX16xX3xX28bxX95xX3xX333xXdxX50xXexX3xX13xX6xX3cxX3xX32axXcxXcxX332xX333xX13xX335xX3xXexX22xX15xX16xX3xXexX22xX649xX16xX31xX3xX31xXdxX319xXdxX3xXexX1xXdxX50xXcexX3xXc5xX3bxXdxX3xXaexXdxX45xXexX3xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX25xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX31xX32xXbxX3xXbxX1xX2exX16xX3xX5xX3bxX3cxX3xX16xX3fxX16xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX3xX2xX1c9xX284xX1d4xXaxX3xX4xX5axX6xX3xXcxX1xXcdxX78xX16xX31xX3xXexXcdxX319xX16xX31xX3xX13xX31xXcexX2d9x13783xX16xX3xXcxX22xX649xX16xX31xX3xX13xX31xX1x16755xX6xXb0xX3x16f68xX2d9xX3xXaexXdxX3fxX16xX3xXcxX22xXcexX16xX31xX3xXcdxX11cxX16xX31xX3xX4exXa0xX16xX31xXb0xX3xX76fxX2d9xX3xXaexXdxX3fxX16xX3xX2d7xXcexX15xX16xX3xX5axX2d9xX3xXcxX22xXcexX16xX31xX3xXcdxX11cxX16xX31xXb0xX3xX58xX1xX32xX3xX12fxX1xX5axX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXcxX518xX16xX31xX3xX4x16004xX4xX3xX12fxX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xX2d7xXcexX15xX16xX3xX94xXdfxXdxX3xX16xX1xX15xX16xX3xX6exX15xX16xX3xX333xXdxX50xXexX3xX13xX6xX3cxX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX0xX7xXexX22xXa7xX16xX31xX12xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX3xX25xX3xX13xX11cxXdxX3xX1xXdfxXdxX3xXexX7b8xX3xX4xX5axX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX2d9xX3fxXcexX3xX16xXcdxX319xX4xX0xX5cxX7xXexX22xXa7xX16xX31xX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX12fxX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX3xX5xX3bxX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX5xX78xXdxX3xX5xX319xX16xX3xX16xX1xXc2xXexX3xX4xX5axX6xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX94xXdfxXdxX3xXaexX3bxX3xX16xX1xX15xX16xX3xX6exX15xX16xX3xXexX6xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX4xXcexXdfxX4xX3xXa3xX1xX9dxX16xX31xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX4xX1xX1dxX16xX3xX16xX34fxX3cxX3xX4xX1xX19xX16xX31xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX6exX15xX16xX3xX58xX1xX9dxXbxX3xX28bxX15xX3cxX3xX5xXcdxX78xX4xX3xX32axX2xX1c9xX1d4xX284xX25xX2xX1c9xX284xX1d4xX335xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12x1236axX6xXcexX3xX284xX1cfxX3xX16xX31xX3bxX2d9xX3xX94xX3fxX3cxX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX94xXc2xXcexX3xX6xX16xX1xX3xX6ex17bc3xX16xX31xXb0xX3xX4xX1xX23xXcexX3xX94xXf5xX16xX31xX3xX16xX1xXdxX2c4xXcexX3xX31xXdxX6xX16xX3xXa3xX1xX518xXb0xX3xX1xX2d9xX3xX7xXdxX16xX1xXb0xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xXexX6xX3xX94xX95xX3xXexXdxX3fxXcexX3xX6exXdxX50xXexX3xXaexX3bxX3xX5xX3bxX3cxX3xX4xX1xX5axX3xX1xXa7xX3bxX16xX3xXexXa7xX3bxX16xX3xXexX482xXbxX3xX94xXa7xX3bxX16xX3xX4xX4d7xX3xX94xXdxX666xX3cxX3xX3cxX83xX16xX1xX3xX16xX1xXc2xXexX3xX4xX5axX6xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX58xX1xX9dxXbxX3xXdcxX3xX4exX116xX16xX31xX3xX11axXcdxX11cxX16xX31xXb0xX3xX5xXa7xX83xXdxX3xXa3xX1x17099xXdxX3xXaex1211exX16xX31xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX94xXc2xXcexX3xX1xX11cxX16xX3xX2xX1cfxX11fxX1cexX1cexX1cexX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX94xX23xX4xX1xX11fxX3xXcxX1xX4axX16xX31xX3xX5xX78xXdxX3xX4xX5axX6xX3xXexX6xX3xXexX83xXdxX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX3xX94xX95xX3xX5xX3bxX3cxX3xXbxX1xX9dxX3xX7xXa0xX16xX3xXa3xX45xX3xX1xXa7xX83xX4xX1xX3xX13xX6xXaexX6xXb0xX3xX94xXb3xX16xX31xX3xXexX1xXb9xXdxX3xX5xX3bxX3cxX3xXexX1xXc2xXexX3xXc5xX83xXdxX3xX15xX3cxX3xX3cxXcdxXcexX3xXa3xXd1xXa7xX3xX6exX3bxXdxX3xXaexX3bxX3xX3cxXdcxX3xX22xXdfxX16xX31xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX22xX6xX16xX1xX3xX4xX5axX6xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX6exX15xX16xX3xX58xX1xX9dxXbxX3xXaexX3bxX3xX4xX6xX16xX3xXexX1xXdxX50xXbxX3xX10exX10fxX3xXexX83xXdxX3xX4exX116xX16xX31xX3xX11axXcdxX11cxX16xX31xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xXcxX1xX4axX16xX31xX3xX5xX78xXdxX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX3xX5xX3bxX3xXa3xX45xXexX3xX2f5xXcexXa0xX3xX1xX78xXbxX3xXexX1xX3bxX16xX1xX3xX4xX5axX6xX3xX16xX1xXdxX2c4xXcexX3xX16xX1xX15xX16xX3xXexX19xXb0xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX94xX32xX3xX7xXf5xX3xX5xX95xX16xX1xX3xX94xX83xXa7xX3xX94xX37exX16xX31xX3xX94xX4axX16xXb0xX3xXexX3bxXdxX3xXexX19dxX16xX1xXb0xX3xX7xX9dxX16xX31xX3xX7xXcexX19xXexX3xX4xX5axX6xX3xX4exXa0xX16xX31xX3xX448xX6xXa7xX3xX94xXdfxX16xX31xX3xX333xXdxX50xXexX3xX13xX6xX3cxXb0xX3xX94xX4d7xX16xX31xX3xX94xX2exXcexX3xX5xX3bxX3xX12fxX1xX5axX3xXexX23xX4xX1xX3xX6bxXb3xX3xX12fxX1xX1dxX3xX10exXdxX16xX1xX3xX5xX3bxX3xX16xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX3cxX6xX16xX31xX3xX489xX3xX16xX31xX1xX76bxX6xX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xX94xX23xX16xX1xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xXcxX22xX3fxX16xX3xX4xX11cxX3xX7xXdcxX3xX2f5xXcexX9dxX16xX3xXexX22xXdxX50xXexX3xXaexX3bxX3xX1xXdxX50xX16xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xX32xX6xX3xX94xXcdxXb9xX16xX31xX3xX5xX19xXdxXb0xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xX3xX5xX95xX16xX1xX3xX94xX83xXa7xXb0xX3xX4xX1xX582xX3xX94xX83xXa7xX3xX4xX5axX6xX3xXcxX22xXcexX16xX31xX3xXcdxX11cxX16xX31xX3xX4exXa0xX16xX31xX3xXaexX3bxX3xX12fxX1xX5axX3xXexX23xX4xX1xX3xX6bxXb3xX3xX12fxX1xX1dxX3xX10exXdxX16xX1xXb0xX3xX16xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX25xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX31xXdxX37axX3xXaexX6xXdxX3xXexX22xX9a9xX3xX2f5xXcexX6xX16xX3xXexX22xX649xX16xX31xXb0xX3xX5xX3bxX3xX7xX78xXdxX3xX4xX1xX582xX3xX94xX9a5xX3xX28bxXcexX2d9xX3fxX16xX3xX7xXcexX19xXexXb0xX3xX2f5xXcexX2d9xX3xXexX7b8xXb0xX3xXexX482xXbxX3xX1xX78xXbxXb0xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX5xX3fxX16xX3xX7xX4d7xX4xX3xX3cxX83xX16xX1xX3xX4xX5axX6xX3xX4xX9dxX4xX3xX5xXf5xX4xX3xX5xXcdxX78xX16xX31xX3xXexX1xX6xX3cxX3xX31xXdxX6xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xXb0xX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xX4xX1xXa7xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxXb0xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX7xX76bxXb0xX3xX6exX15xX16xX3xX4xX116xX16xX31xXb0xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX3fxX16xX3xX28bxXcexX16xX31xX3xXbxX1xXa7xX16xX31xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xX4xX1xXdxX45xX16xXb0xX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xXexX1xX4axX16xX31xXb0xX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xXexX15xX3cxX3xXa3xX1xX4axX4xX3xXbxX1xX7b8xX4xX3xX3cxX649xXdxX3xXa3xX1xX32xX3xXa3xX1xX34fxX16xXb0xX3xX94xX666xX3xX31xXdxX3bxX16xX1xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX5xX78xXdxX3xX1xXa7xX3bxX16xX3xXexXa7xX3bxX16xX3xX4xX1xXa7xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX4exX666xX3xXbxX1xX9dxXexX3xX1xXcexX2d9xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX94xXc2xXcexX3xX6xX16xX1xX3xX6exX915xX16xX31xXb0xX3xXa3xX1xX4axX4xX3xXbxX1xX7b8xX4xX3xXa3xX1xX32xX3xXa3xX1xX34fxX16xXb0xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX3xXexXdxX3fxXcexX3xX6exXdxX50xXexX3xXexX482xXbxX3xX94xXa7xX3bxX16xX3xX4xX4d7xX3xX94xXdxX666xX3cxX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axXb0xX3xX4exXa0xX16xX31xX3xX5axX2d9xX3xXaexX3bxX3xX53xXdfxX3xX12fxX1xX582xX3xX1xXcexX2d9xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xX3xX94xX95xX3xXexX482xXbxX3xXexX22xXcexX16xX31xX3xX7xX4d7xX4xXb0xX3xXexXdxX45xX16xX3xX1xX3bxX16xX1xX3xX16xX1xXdxX2c4xXcexX3xX1xXa7xX83xXexX3xX94xXdfxX16xX31xX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xX94xXa0xX16xX31xXb0xX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX4ex145b0xX4xX3xXc5xXdxX50xXexXb0xX3xX2f5xXcexX6xX3xXc5xX4d7xX4xX3xXexX1xXcdxX3xX53xX9dxX4xX3xX6bxXb3xX3xX31xX3c1xXdxX3xX94xX45xX16xX3xX94xXdfxX16xX31xX3xXaexXdxX3fxX16xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxXb0xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX7xX10fxX3xXexXa7xX3bxX16xX3xX3cxXe51xXexX3xXexX22xX482xX16xX3xXexX22xXcdxX319xX4xX3xX31xXdxXb9xX3xX16xX518xX3xX7xX37exX16xX31xX1b1xX3xX3daxX12fxX9dxX4xX3xX4xX1xX37exX3xX7xX4axXbxX3xX22xX6xX3xXexX22xX482xX16xX11fxX3xX13xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX3xX4xX5axX6xX3xX4xX9dxX4xX3xX4xX1xX37exX3xX5xX2exX16xX3xX16xX3bxX2d9xX3xX22xXc2xXexX3xXexXa7xX3xX5xX319xX16xXb0xX3xXa3xX1xX32xX3xXa3xX1xX34fxX16xXb0xX3xX16xX1xXcdxX16xX31xX3xX22xXc2xXexX3xXaexXdxX16xX1xX3xX2f5xXcexX6xX16xX31xX11fxX3xX12fxX9dxX4xX3xX4xX1xX37exX3xXaexX382xX6xX3xX94xXcdxX78xX4xX3xX4xX1xX582xX16xX1xX3xX1xXcexXc2xX16xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xXaexX3bxX3xX4xX1xX582xX16xX1xX3xX1xXcexXc2xX16xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX7xXf5xX3xXaexX3bxX3xX94xX95xX3xXexX1xXcexX3xX94xXcdxX78xX4xX3xX16xX1xXdxX2c4xXcexX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX5xX78xXdxX3xXaexX2c4xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xX3xXaexX3bxX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xXcexX482xXexXb0xX3xXa3xX10fxX3xXexX1xXcexX482xXexX11fxX3xX13xX1xXdxX2c4xXcexX3xX94xX11cxX16xX3xXaexX23xX3xX4xX915xX16xX31xX3xX94xX95xX3xX94xX9dxX16xX1xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xXexX22xX3fxX16xX3xX4xX9dxX4xX3xX3cxXe51xXexX3xXexX22xX482xX16xX11fxX3xX53xX9dxX4xX3xXexXdxX16xX3xX4xX1xX4axX4xX3xX22xX3e4xX16xX31xX3xX4xX9dxX4xX3xX4xX1xX37exX3xX7x14388xX3xXbxX1xX9dxXexX3xX1xXcexX2d9xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX5xX78xXdxX3xXaexX382xX6xX3xX2f5xXcexX6xXb0xX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xXexX15xX3cxX3xXaexXcdxX78xXexX3xX3cxX649xXdxX3xXa3xX1xX32xX3xXa3xX1xX34fxX16xX3xX31xXdxX6xX16xX3xXa3xX1xX518xX3xX94xX666xX3xX5xX3bxX3cxX3xXexX22xX9a9xX16xX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX3xXaexX4b2xX3xXaexX6xX16xX31xX3xX7xX4axXbxX3xXexX319xXdxX11fxX11fxX11fxX3ecxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX13xX1xX37axX16xX31xX3xXc5xXdxX50xX16xX3xXbxX1xX9dxXbxX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xX94xXa0xX16xX31xXb0xX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xXaexX3bxX3xXc5xX4d7xX4xX3xXexX1xXcdxX3xX94xXdfxX16xX31xX3xXaexXdxX3fxX16xX3xX4xX5axX6xX3xX53xX9dxX4xX3xX6bxXb3xX3xX94xX95xX3xX5xX3bxX3cxX3xX4xX1xXa7xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxXb0xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX7xX76bxX3xXaexX3bxX3xX4xX9dxX4xX3xX5xXf5xX4xX3xX5xXcdxX78xX16xX31xX3xXexX1xX6xX3cxX3xX31xXdxX6xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX3xXexX1xXc2xXcexX3xXexX22xXdxX50xXexX3xX7xX15xXcexX3xX7xX4axX4xX3xX489xX3xX16xX31xX1xX76bxX6xX3xX4xX5axX6xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xXb0xX3xX22xX6xX3xX7xX4d7xX4xX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xXaexX3bxX3xX16xX3fxXcexX3xX4xX6xXa7xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xXb0xX3xX489xX3xX4xX1xX1dxX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xXexX15xX3cxX3xXaexXcdxX78xXexX3xX2f5xXcexX6xX3xXa3xX1xX32xX3xXa3xX1xX34fxX16xXb0xX3xX31xXdxX3bxX16xX1xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX5xX78xXdxX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12x16329xX666xX3xXexX382xX3xXa3xX1xXdxX3xXexX1xXf5xX4xX3xX6exX15xX16xX3xX58xX1xX9dxXbxX3xX2f5xXcexX6xX2d9xX3xX5xX83xXdxX3xX28bxX15xX3cxX3xX5xXcdxX78xX4xX3xX16xXcdxX319xX4xX3xXexX6xXb0xX3xX4xX1xXcdxX6xX3xXc5xX6xXa7xX3xX31xXdxXb9xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xXaexX3bxX3xX6exX15xX16xX3xXexX6xX3xXbxX1xXa0xXdxX3xX94xX4d7xX16xX31xX3xXexX22xXcdxX319xX4xX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX3xX16xXe51xX16xX31xX3xX16xX2c4xX3xX16xX1xXcdxX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX4xXcexXdfxX4xX3xX4exX116xX16xX31xX3xX332xXcexX15xX16xX3xX2xX1c9xX284xX1d1xX25xX2xX1c9xX284xX1d4xX11fxX3xX2d7xXcexX15xX16xX3xX58xX1xX9dxXbxX3xXexX83xXdxX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX3xX5xX3bxX3xX5xXf5xX4xX3xX5xXcdxX78xX16xX31xX3xXbxX1xX9a9xX16xX31xX3xXexX1xX5axX3xX3cxX83xX16xX1xXb0xX3xX16xX3fxX16xX3xX94xX9a9xXdxX3xX1xX9a5xXdxX3xX4xX1xX37exX16xX31xX3xXexX6xX3xXbxX1xXa0xXdxX3xX1xXcexX2d9xX3xX94xXdfxX16xX31xX3xX5xXf5xX4xX3xX5xXcdxX78xX16xX31xX3xX22xX6xX3xXexX22xX482xX16xX3xX22xXc2xXexX3xX5xX319xX16xX3xXaexX3bxX3xX94xX10xX3cxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX6xX16xX1xX3xX6exX915xX16xX31xXb0xX3xX7xX4d7xX4xX3xX4xX1xX23xXcexX3xX94xXf5xX16xX31xX3xX31xXdxX6xX16xX3xXa3xX1xX518xX3xXc5xX2c4xX16xX3xXc5xX582xXb0xX3xXa3xX1xX4axX4xX3xXbxX1xX7b8xX4xX3xX16xX1xXdxX2c4xXcexX3xXa3xX1xX32xX3xXa3xX1xX34fxX16xXb0xX3xXexX22xXdcxX3xX16xX31xX83xXdxX3xX1xXa7xX3bxX16xX3xXexX1xX3bxX16xX1xX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xXcxX22xXa7xX16xX31xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX4xXcexXdfxX4xX3xX4exX116xX16xX31xX3xX332xXcexX15xX16xX3xX2xX1c9xX284xX1d1xX25xX2xX1c9xX284xX1d4xXb0xX3xXexX1xX116xX16xX31xX3xX2f5xXcexX6xX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xX31xXdxX9dxXa7xX3xX6exX7b8xX4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xX3xX7xX15xXcexX3xX7xX4axX4xX3xXaexX3bxX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xXexX518xX3xX4xX1xX4d7xX4xX3xX4xX1xXe51xXexX3xX4xX1xXfdfxXb0xX3xXexX1xX19xX16xX31xX3xX16xX1xXc2xXexXb0xX3xX5xXdxX3fxX16xX3xXexX7b8xX4xXb0xX3xX4xX4b6xX16xX31xX3xXaexX319xXdxX3xXa3xX45xXexX3xX2f5xXcexXa0xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX4xXcexXdfxX4xX3xX4xX1xX582xX16xX1xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xX6bx15c93xX3xX16xX34fxX3cxX3xX2xX1c9xX284xX1d1xXb0xX3xX3daxX16xX1xX37axX16xX31xX3xXexXdxX16xX3xXaexXcexXdxX3ecxX3xXexX382xX3xX4exXa0xX16xX31xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xXexX22xXdxX50xXexX3xX94xX666xX3xX31xXdxXa0xX3cxX3xXexX116xXb0xX3xX4xXa0xXdxX3xX4xX9dxX4xX1xX3xX22xXcexXdfxX16xX31xX3xX94xXc2xXexXb0xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX3daxX16xX31xXcdxXb9xXdxX3xX4xX3bxX2d9xX3xX4xX32xX3xX22xXcexXdfxX16xX31xX3ecxX11fxX11fxX11fxX3xX94xX95xX3xX5xX3bxX3cxX3xX4xX1xXa7xX3xX7xX4d7xX4xX3xX3cxX83xX16xX1xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX25xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX94xXcdxX78xX4xX3xX16xX15xX16xX31xX3xX5xX3fxX16xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX10xX16xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX3cxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3cxX7xX25xXbxX1xXa7xXexXa7xX3xX6exXexX1xXcexX3cxXc5xXaxX3xX7xXexX2d9xX5xX10xX9xXaxX1c5xXdxX6exXexX1xX1b1xX3xX1cfxX2xX284xXbxX28bxX530xX3xX1xX10xXdxX31xX1xXexX1b1xX3xX1d4xX284xX1d1xXbxX28bxX530xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX25xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX31xX32xXbxX3xXbxX1xX2exX16xX3xX5xX3bxX3cxX3xX16xX3fxX16xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX3xX1xX19dxX16xX1xX3xXa0xX16xX1xX3xX1d6xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b1xX5cxX5cxXdxX11fxXc5xX6xXa7xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11fxXaexX16xX5cxX16xX10xX1c5xX7xX5cxX2xX1c9xX2xX1cbxX5cxX2xX1cexX1cfxX6exX1d1xX2xX1cexX1d4xX1d4xX1d6xX1d6xXexX1d6xX1c9xX284xX1d1xX5xX1d6xX11fxX1e0xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xX25xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX31xX32xXbxX3xXbxX1xX2exX16xX3xX5xX3bxX3cxX3xX16xX3fxX16xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axXaxX3xX6exX6xXexX6xX25xXbxX1xXa7xXexXa7xX25xXa7xX22xXdxX31xXdxX16xX6xX5xX25xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1b1xX5cxX5cxX4xX6exX16xXdxX3cxX31xX11fxXaexXdxX10xXexX16xX6xX3cxXbxX5xXcexX7xX11fxXaexX16xX5cxXexX1cfxX1d6xX1cexX5cxXcexXbxX5xXa7xX6xX6exX10xX6exX5cxXbxX4xX27bxXa7xX5cxX1d6xX1cexX2xX1c9xX282xX1cexX284xX282xX1cexX2xX5cxXexXexX28bxXaexX16xX282xX1cexX2xX1cexX284xX282xX6exXdxX10xX16xX282xXc5xXdxX10xX16xX282xXbxX1xXcexX1d6xX11fxX1e0xXbxX31xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX6xXbxXexXdxXa7xX16xXaxX12xX53xXdfxX3xX94xXdfxXdxX3xXexX6xX3xXaexXcdxX78xXexX3xX2f5xXcexX6xX3xX4xX2exXcexX3xX10exXcdxXb9xX16xX31xX3xXcxX1xX6xX16xX1xXb0xX3xXexXc2xX16xX3xX4xX116xX16xX31xX3xXaexX3bxXa7xX3xXa3xX1xXcexX3xXexX22xXcexX16xX31xX3xXexX15xX3cxX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axXb0xX3xX4xX1xXdxX2c4xXcexX3xX1cbxX5cxX284xX5cxX2xX1c9xX284xX1d4xX11fxX3xX32axX32bxX16xX1xX1b1xX3xXcxXcxX332xX333xX13xX335xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xXcxX22xXa7xX16xX31xX3xXexX1xXb9xXdxX3xX31xXdxX6xX16xX3xX5xX3bxX3cxX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xX4xX1xXcex1678fxX16xX3xXc5xX23xX3xX4xX1xXa7xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xXb0xX3xX16xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX25xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX94xX95xX3xXexX83xXa7xX3xX22xX6xX3xX7xX4d7xX4xX3xX3cxX83xX16xX1xX3xX5xX6xXa7xX3xX94xXdfxX16xX31xX3xX7xX9dxX16xX31xX3xXexX83xXa7xX11fxX3xX4exXe51xX4xX3xXc5xXdxX50xXexXb0xX3xXa3xX1xXdxX3xXexX6xX3xXexX1xX6xX2d9xX3xX94xX518xXdxX3xXbxX1xXcdxX11cxX16xX31xX3xX4xX1xX15xX3cxX3xXexX9dxX4xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX382xX3xX3daxX94xX9dxX16xX1xX3xX16xX1xX6xX16xX1xXb0xX3xX31xXdxXa0xXdxX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3ecxX3xX7xX6xX16xX31xX3xX3daxX94xX9dxX16xX1xX3xX4xX1xX4axX4xXb0xX3xXexXdxX45xX16xX3xX4xX1xX4axX4xXb0xX3ecxX3xXbxX1xXa0xXdxX3xXexX34fxX16xX31xX3xXexX1xX3fxX3cxX3xXc5xXdfxX3xX94xXdfxXdxXb0xX3xX6exX15xX16xX3xX4xX116xX16xX31xXb0xX3xXexX1xXb9xXdxX3xX31xXdxX6xX16xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xX3xXa3xXd1xXa7xX3xX6exX3bxXdxXb0xX3xXa3xX1xX19xXdxX3xX5xXcdxX78xX16xX31xX3xXc5xXa0xXa7xX3xX94xXa0xX3cxX3xXaexX482xXexX3xX4xX1xXc2xXexX3xX4xX1xXa7xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xX3xXbxX1xXa0xXdxX3xXexX34fxX16xX31xX3xXexX1xX3fxX3cxX3xX1xX6xXdxX3xX94xX45xX16xX3xXc5xX6xX3xX5xX2exX16xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xXcxXcexX2d9xX3xX16xX1xXdxX3fxX16xXb0xX3xXc5xXdfxX3xX94xXdfxXdxX3xX4xX4b6xX16xX31xX3xX4xX9dxX4xX3xX5xXf5xX4xX3xX5xXcdxX78xX16xX31xX3xXexX1xX6xX3cxX3xX31xXdxX6xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xX3xX94xX95xX3xXa3xX1xX116xX16xX31xX3xX5xX4b6xXdxX3xXc5xXcdxX319xX4xX3xXexX22xXcdxX319xX4xX3xXa3xX1xX32xX3xXa3xX1xX34fxX16xX1b1xX3xX3cxXdcxX3xX94xXcdxXb9xX16xX31xX3xXaexX482xX16xX3xXexXa0xXdxX3xXaexX3bxX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xX4xX116xX16xX31xX3xX7xXf5xXb0xX3xX1xX2exX3cxXb0xX3xX1xX3bxXa7xX530xX3xXa3xXd1xXa7xX3xXbxX1xX9dxXa7xX3xXaexX3bxXa7xX3xXexX22xX482xX16xX3xX94xX23xX6xX3xX22xXb3xXdxX3xX5xX83xXdxX3xXa3xXd1xXa7xX3xXbxX1xX9dxXa7xX3xX22xX6xX3xX28bxXcexX2d9xX3fxX16xX3xX2f5xXcexX6xX3xX22xX382xX16xX31xX3xX16xX37exXdxX3xX1xXdxX666xX3cxX3xXexX22xXdcxX3xX94xX666xX3xX4xX1xXcexX170bxX16xX3xXc5xX23xX3xX5xX83xXdxX3xX4xX116xX16xX31xX3xX7xXf5xX3xXexX22xX482xX16xX3xX94xX23xX6xXb0xX3xX16xX1xXcdxX16xX31xX3xX3daxX31xX6xX16xX3xXa3xX1xX116xX16xX31xX3xX16xX37exX16xX31xXb0xX3xX4xX1xX1dxX3xXa3xX1xX116xX16xX31xX3xX3cxX9a9xX16xX3ecxX11fxX11fxX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xXcxX22xXa7xX16xX31xX3xX7xXcexX19xXexX3xX2f5xXcexX9dxX3xXexX22xX19dxX16xX1xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xXb0xX3xXaexX319xXdxX3xX7xX4d7xX4xX3xX3cxX83xX16xX1xX3xX4xX5axX6xX3xX16xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX25xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xXb0xX3xXc5xXdfxX3xX94xXdfxXdxX3xXexX6xX3xX94xX95xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xXexX22xXdxX50xXexX3xX94xX666xX3xXbxX1xXcdxX11cxX16xX31xX3xX4xX1xX15xX3cxX3xX3daxX94xX9dxX16xX1xX3xX4xX1xX4axX4xXb0xX3xXexXdxX45xX16xX3xX4xX1xX4axX4xXb0xX3ecxX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX94xXc2xXcexX3xXaexX319xXdxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xXaexX116xX3xX4xX4b6xX16xX31xX3xX6exX915xX16xX31xX3xX4xXa0xX3cxX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX11axXcdxX319xXdxX3xX3cxXcdxX6xX3xXc5xXa7xX3cxX3xX4xX5axX6xX3xXa3xX1xX116xX16xX31xX3xX2f5xXcexX15xX16xXb0xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX5xXcdxX319xXdxX3xX5xX3c1xX6xX3xX4xX5axX6xX3xXbxX1xX9dxXa7xX3xXc5xXdxX16xX1xX3xX94xX23xX4xX1xXb0xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xXexX6xX3xX94xX95xX3xX6xX16xX1xX3xX6exX915xX16xX31xX3xX28bxXcexX16xX31xX3xXbxX1xXa7xX16xX31xXb0xX3xX94xX9dxX16xX1xX3xX4xX1xXdxX45xX3cxX3xX94xXb3xXdxX3xX6bxXdxX3cxX3xX448xX6xX3cxXb0xX3xX94xXb3xXdxX3xX4exXdfxX4xX3xX448xX482xXbxXb0xX3xXexXdxX45xX16xX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexXdxX3fxXcexX3xX6exXdxX50xXexX3xX94xX23xX4xX1xX3xXexX22xX3fxX16xX3xX16xX1xX37axX16xX31xX3xX16xX31xX649xX16xX3xX94xXb3xXdxX3xXbxX1xX1dxX6xX3xX4exX116xX16xX31xX3xX4xX4d7xX3xX94xXdxX666xX3cxXb0xX3xXbxX1xX9dxXexX3xXexX22xXdxX666xX16xX3xXexX22xX482xX16xX3xX94xX23xX6xXb0xX3xX4xX4axXexX3xX94xX4d7xXexX3xX7xX15xX16xX3xXc5xX6xX2d9xXb0xX3xX94xX9dxX16xX1xX3xX5xXcexXdxX3xX4xX9dxX4xX3xXexX22xX482xX16xX3xXbxX1xXa0xX16xX3xXa3xX1dxX4xX1xXb0xX3xXexX1xX4axXexX3xX4xX1xXe51xXexX3xXaexX9a9xX16xX31xX3xXaexX15xX2d9xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX94xX23xX4xX1xX11fxX11fxX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX333xX382xX6xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX94xXc2xXcexX3xXaexX382xX6xX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xXexX22xX482xX16xX3xX94xX23xX6xX3xXexXdxX45xX16xX3xX4xX116xX16xX31xXb0xX3xXc5xX6xXa7xX3xXaexX15xX2d9xX3xX94xX9dxX16xX1xX3xX5xXc2xX16xX3xXexX22xX3fxX16xX3xXexXc2xXexX3xX4xXa0xX3xX4xX9dxX4xX3xX1xXcdxX319xX16xX31xX3xX4exX116xX16xX31xX25xX53xX4axX4xX25xXcxX15xX2d9xX25xX13xX6xX3cxXb0xX3xXaexX319xXdxX3xX16x17d7fxX3xX5xXf5xX4xX3xXbxX1xXdxX3xXexX1xXcdxXb9xX16xX31xX3xXa3xX1xX116xX16xX31xX3xXa3xX666xX3xX16xX31xX3bxX2d9xX3xX94xX3fxX3cxXb0xX3xXc5xXdfxX3xX94xXdfxXdxX3xXexX6xX3xX94xX95xX3xX7xX9dxX16xX31xX3xXexX83xXa7xX3xX16xX1xXdxX2c4xXcexX3xXbxX1xXcdxX11cxX16xX31xX3xXbxX1xX9dxXbxX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX94xXc2xXcexXb0xX3xXexXdxX3fxXcexX3xXc5xXdxX666xXcexX3xX16xX1xXcdxX3xXbxX1xXa7xX16xX31xX3xXexX22xX3bxXa7xX3xXc5xX4axX16xX3xXexX582xX6xXb0xX3xX94xX9dxX16xX1xX3xX5xXc2xX16xX3xXexXdxX3fxXcexX3xX6exXdxX50xXexX3xX7xXdxX16xX1xX3xX5xXf5xX4xX3xX94xX23xX4xX1xXb0xX3xX1xX83xX16xX3xX4xX1xX45xX3xX7xX4d7xX4xX3xX3cxX83xX16xX1xX3xX1xX9a5xX6xX3xX5xXf5xX4xX3xX94xX23xX4xX1xXb0xX3xXexX22xXdxX50xXexX3xX6exX2exX16xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX45xX3xXc5xX3e4xX16xX31xX3xX94xXcdxXb9xX16xX31xX3xXa3xX1xX116xX16xX31xXb0xX3xX5xX3bxX3cxX3xX4xX1xXa7xX3xXbxX1xX83xX3cxX3xXaexXdxX3xX4xX1xXdxX45xX3cxX3xX94xX32xX16xX31xX3xX4xX5axX6xX3xXexX482xXbxX3xX94xXa7xX3bxX16xX3xX4xX4d7xX3xX94xXdxX666xX3cxX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX3xX16xX31xX3bxX2d9xX3xX4xX3bxX16xX31xX3xXexX1xXcexX3xX1xX50exXbxX3xX5xX83xXdxX11fxX11fxX11fxX3xXa3xX1xXdxX45xX16xX3xX4xX1xXa7xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xXb0xX3xX489xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX94xXc2xXcexX3xX4xX5axX6xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX58xX1xX9dxXbxX3xX7xX6xX3xX7xX37exXexX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX32xX16xX31xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX53xX9dxXa7xX3xX4xX1xX1dxX3xXbxX1xXcdxX11cxX16xX31xX3xXcxX15xX2d9xX3xX16xX1xX482xX16xX3xX28bxXd1xXexX1b1xX3xX333xX319xXdxX3xXc5xXdxX50xX16xX3xXbxX1xX9dxXbxX3xXaexX382xX6xX3xX6exX915xXdxX3xX94xXc2xXexX3xXaexX3bxX3xXexXf5xX3xXaexX50xX3xX4xX32xX3xX1xXdxX50xXcexX3xX2f5xXcexXa0xX3xXa3x12398xX3xX5xX83xXb0xX3xX4xX9dxX4xX3xXaexX9a9xXdxX3xX4xXa7xX16xX3xXc5xX83xX4xX1xX3xXexXcexXdfxX4xX3xX4xX4d7xX3xXaexXcdxX11cxX16xX3xXexX319xXdxX3xXaexX319xXdxX3xXexX19xX4xX3xX94xXdfxX3xXa3xX1xX5axX16xX31xX3xXa3xX1xXdxX45xXbxX11fxX3xX11axXa7xX3xX4xX1xX649xX16xX3xX94xXcdxX78xX4xX3xX4xX9dxX4xX1xX3xX94xX9dxX16xX1xX3xXexX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX78xXbxXb0xX3xX94xX19xXdxX3xXbxX1xXcdxX11cxX16xX31xX3xX32axX4xX1xX582xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xXexX6xX335xX3xX94xX95xX3xXexX83xXa7xX3xX4xX1xXa7xX3xX4xX1xXdxX45xX4xX3xX4xXcexX19xX4xXb0xX3xX4xX1xXdxX45xX4xX3xX28bxX4b2xX16xX31xX3xX4xX5axX6xX3xX1xX649xX3xX4xX32xX3xX3cxXdfxXexX3xX7xX4d7xX4xX3xX3cxX83xX16xX1xX3xXa3xX1xX116xX16xX31xX3xXa3xXd1xX3cxX3xX28bxX10xX3xXexX34fxX16xX31xXb0xX3xX3cxX9dxX2d9xX3xXc5xX6xX2d9xX3xX4xX5axX6xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX94xXdfxXdxX3xX58xX1xX9dxXbxX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX8f6xXcexX19xXexX3xX2f5xXcexX9dxX3xXexX22xX19dxX16xX1xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xXb0xX3xX4xX9dxX4xX3xX5xXf5xX4xX3xX5xXcdxX78xX16xX31xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX3fxX16xX3xX28bxXcexX16xX31xX3xXbxX1xXa7xX16xX31xXb0xX3xX6exX15xX16xX3xX4xX116xX16xX31xX3xX1xX9a5xX6xX3xXexXcexX2d9xX45xX16xX3xX94xX95xX3xX5xX3bxX3cxX3xXexX19xXexX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xXc5xXa0xXa7xX3xX94xXa0xX3cxXb0xX3xXbxX1xX7b8xX4xX3xXaexX7b8xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX11fxX3xXcxX22xXa7xX16xX31xX3xX5xXf5xX4xX3xX5xXcdxX78xX16xX31xX3xXaexX482xX16xX3xX4xX1xXcexX2d9xX666xX16xXb0xX3xX4xX32xX3xX16xX1xX37axX16xX31xX3xX16xX6xX3cxX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX3fxX16xX3xX4xX1xXdcxX3xX94xXcdxX78xX4xX3xX1xX11cxX16xX3xX1d1xX1cexX1cexXa3xX31xX3xXexX22xX3fxX16xX3xX4xX1xXdxX45xX4xX3xX28bxX10xX3xX94xX83xXbxX3xXexX1xXb3xX3xX1xX6xX2d9xX3xX16xX37axX3xX6exX15xX16xX3xX4xX116xX16xX31xX3xX31xX9dxX16xX1xX3xX94xXcdxX78xX4xX3xX16xX3c1xX6xX3xXexX83xX3xXexX22xX3fxX16xX3xX2f5xXcexX95xX16xX31xX3xX94xXcdxXb9xX16xX31xX3xX1xX3bxX16xX31xX3xXexX22xX34fxX3cxX3xXa3xX3cxX3xX7xXcexX19xXexX3xX2xX1cexX3xX16xX31xX3bxX2d9xX3xX94xX3fxX3cxX3xXa3xX1xX116xX16xX31xX3xX16xX31xX5axX11fxX3xX13xX1xXdxX2c4xXcexX3xX31xXdxX6xX3xX94xX19dxX16xX1xX3xX4xX1xX6xX3xX3cxX50exXb0xX3xX4xXa7xX16xX3xX31xX9dxXdxXb0xX3xX4xXa7xX16xX3xX6exX15xXcexX3xX94xX2c4xXcexX3xXexX1xX6xX3cxX3xX31xXdxX6xX3xXbxX1xX7b8xX4xX3xXaexX7b8xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX11axX4b6xX3xXbxX1xXa0xXdxX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX94xXc2xXcexX3xX5xXdxX3fxX16xX3xXexX7b8xX4xXb0xX3xX6exX3bxXdxX3xX16xX31xX3bxX2d9xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX94xXdxX2c4xXcexX3xXa3xXdxX50xX16xX3xXaexX116xX3xX4xX4b6xX16xX31xX3xXa3xX1xX32xX3xXa3xX1xX34fxX16xXb0xX3xX9dxX4xX3xX5xXdxX50xXexXb0xX3xX16xX1xXcdxX16xX31xX3xX4xX1xX37exX16xX31xX3xXexX6xX3xX94xX95xX3xXa3xX45xXexX3xX1xX78xXbxX3xX31xXdxX9dxXa7xX3xX6exX7b8xX4xX3xXaexX319xXdxX3xX94xXc2xXcexX3xXexX22xX6xX16xX1xX3xXa3xX1xX4axX4xX3xXbxX1xX7b8xX4xX3xX3cxX649xXdxX3xXc5xXdxX666xXcexX3xX1xXdxX50xX16xXb0xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xX3xX6exX6xXa7xX3xX94xXdfxX16xX31xXb0xX3xX5xX50xX4xX1xX3xX5xX83xX4xX11fxX3xX8f6xX6xXcexX3xX16xX1xX37axX16xX31xX3xXexX22xX482xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX31xXdxX9a9xX16xX3xX31xXdxX95xX3xX5xX3bxX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xX3xX4xX1xX5axX3xX2f5xXcexX6xX16xXb0xX3xXa3xX1xXdxX16xX1xX3xX94xX23xX4xX1xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX8f6xX6xXcexX3xX94xX78xXexX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xXb0xX3xXc5xXdfxX3xX94xXdfxXdxX3xXexX1xXcdxX11cxX16xX31xX3xXaexXa7xX16xX31xX3xX5xX319xX16xXb0xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX7xX19xX3xX4xX9dxX4xX3xX94xX11cxX16xX3xXaexX23xX3xXexX1xXdxX45xXcexX3xX1xX7b8xXexX3xX4xX1xXcdxX6xX3xXa3xX23xXbxX3xXc5xX518xX3xX7xXcexX16xX31xXb0xX3xX94xX83xX16xX3xX6exXcdxX78xX4xX3xX4xX9a9xX16xX3xX22xXc2xXexX3xX1dxXexXb0xX3xX5xXcdxX11cxX16xX31xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX6exXf5xX3xXexX22xX37axX3xX4xX9a9xX16xX3xX5xX83xXdxX3xXa3xX1xX116xX16xX31xX3xX16xX1xXdxX2c4xXcexXb0xX3xXa3xX1xX170bxXcexX3xXbxX1xX2exX16xX3xX4xX5axX6xX3xX4xX11cxX3xX2f5xXcexX6xX16xX3xXaexX3bxX3xX3cxXdfxXexX3xX7xX19xX3xXc5xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX5axX16xX31xX3xXbxX1xXa0xXdxX3xX22xX37exXexX3xX28bxXcexX19xX16xX31xXb0xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX5xX37exX4xX3xX94xX23xX4xX1xX3xXexX34fxX16xX31xX3xX4xXcdxXb9xX16xX31xX3xX94xX9dxX16xX1xX3xXbxX1xX9dxX3xX4xX9dxX4xX3xXexXcexX2d9xX45xX16xX3xXaexX482xX16xX3xX4xX1xXcexX2d9xX666xX16xX3xX4xX5axX6xX3xXexX6xXb0xX3xX16xX1xX37axX16xX31xX3xXexX22xX482xX16xX3xX3cxXcdxX6xX3xX94xX2exXcexX3xX3cxX4b6xX6xX3xX94xX95xX3xXc5xX4axXexX3xX94xX2exXcexXb0xX3xX5xX3bxX3cxX3xX28bxXcexXc2xXexX3xX1xXdxX50xX16xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xX3xX1xX37axXcexX3xXa3xX1xXcexX2d9xX16xX1xXb0xX3xXexXdxX3fxXcexX3xX4xXf5xX4xXb0xX3xX16xX31xX83xXdxX3xX1xX2d9xX3xX7xXdxX16xX1xXb0xX3xX16xX31xX83xXdxX3xXa3xX1xX32xX3xXa3xX1xX34fxX16xX3xX31xXdxX6xX16xX3xXa3xX1xX518xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xXc5xXdfxX3xX94xXdfxXdxX3xXaexX3bxX3xX6exX15xX16xX3xX4xX116xX16xX31xX11fxX11fxX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xXcxX22xXcdxX319xX4xX3xXexX19dxX16xX1xX3xX1xX19dxX16xX1xX3xX16xX3bxX2d9xXb0xX3xX53xXdfxX3xX12fxX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xX53xX6xX16xX3xX12fxX1xXc2xXbxX3xX1xX3bxX16xX1xX3xXcxX22xXcexX16xX31xX3xXcdxX11cxX16xX31xX3xX4exXa0xX16xX31xX3xX94xX95xX3xX4xX1xX582xX3xXexX1xX23xX3xX4xX1xXa7xX3xX4exXa0xX16xX31xX3xX5axX2d9xX3xXaexX3bxX3xX53xXdfxX3xX12fxX1xX582xX3xX1xXcexX2d9xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xX3xXexX22xXdxX666xX16xX3xXa3xX1xX6xXdxX3xX16xX31xX6xX2d9xX3xXexX22xXcdxX319xX4xX3xX3cxXe51xXexX3xXexX22xX482xX16xX3xX3cxXdfxXexX3xX4xXcexXdfxX4xX3xX94xXc2xXcexX3xXexX22xX6xX16xX1xX3xX7xX15xXcexX3xX22xXdfxX16xX31xX3xX4xX1xX19xX16xX31xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xX3xX1xX37axXcexX3xXa3xX1xXcexX2d9xX16xX1xX3xXexXdxX3fxXcexX3xX4xXf5xX4xXb0xX3xXbxX1xX9dxXexX3xX1xXcexX2d9xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xXexX1dxX4xX1xX3xX4xXf5xX4xX3xX4xX9dxX4xX1xX3xX3cxX83xX16xX31xX3xXaexX3bxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xXexX22xXdxX50xXexX3xX94xX666xX3xX4xX1xXc2xXbxX3xX1xX3bxX16xX1xX3xX3cxX50xX16xX1xX3xX5xX50xX16xX1xXb0xX3xX16xX1xX3e4xX3cxX3xXc5xXa0xXa7xX3xX94xXa0xX3cxX3xXexXa7xX3bxX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4xX1xXa7xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX11axXcdxX319xXdxX3xX7xXf5xX3xX5xX95xX16xX1xX3xX94xX83xXa7xXb0xX3xX4xX1xX582xX3xX94xX83xXa7xX3xX4xX5axX6xX3xX4exXa0xX16xX31xX3xX5axX2d9xX3xXaexX3bxX3xX53xXdfxX3xX12fxX1xX582xX3xX1xXcexX2d9xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xXb0xX3xX4xXc2xXbxX3xX5axX2d9xXb0xX3xXexX518xX3xX4xX1xX4d7xX4xX3xX94xXa0xX16xX31xXb0xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xXb0xX3xX4xX1xX582xX3xX1xXcexX2d9xX3xX4xX9dxX4xX3xX4xXc2xXbxX3xX94xX95xX3xX4xX32xX3xX16xX1xX37axX16xX31xX3xXc5xXdxX50xX16xX3xXbxX1xX9dxXbxX3xXexXdxX45xX16xX3xX1xX3bxX16xX1xX3xX31xXdxX9dxXa7xX3xX6exX7b8xX4xXb0xX3xX94xXdfxX16xX31xX3xXaexXdxX3fxX16xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xXb0xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xXb0xX3xX94xXdxX3xX94xX116xXdxX3xXaexX319xXdxX3xX31xXdxXa0xXdxX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xXa3xX1xX32xX3xXa3xX1xX34fxX16xX3xX4xX1xXa7xX3xXc5xXdfxX3xX94xXdfxXdxXb0xX3xX2f5xXcexX6xX3xX94xX32xX3xX4xX5axX16xX31xX3xX4xX19xX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xXexX15xX3cxXb0xX3xX489xX3xX4xX1xX1dxX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xX4xX1xXdxX45xX16xXb0xX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4xX5axX6xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxXb0xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX7xX10fxXb0xX3xX6exX15xX16xX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX7b8xX4xX3xXaexXcdxX78xXexX3xX2f5xXcexX6xX3xXa3xX1xX32xX3xXa3xX1xX34fxX16xXb0xX3xXexX1xX3c1xX3xXexX1xX9dxX4xX1xX3xXexXdxX45xX16xX3xX5xX3fxX16xX3xX31xXdxX3bxX16xX1xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX5xX78xXdxX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX10xX16xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX3cxX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX3cxX7xX25xXbxX1xXa7xXexXa7xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX25xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX31xX32xXbxX3xXbxX1xX2exX16xX3xX5xX3bxX3cxX3xX16xX3fxX16xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX3xX1xX19dxX16xX1xX3xXa0xX16xX1xX3xX1d1xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b1xX5cxX5cxXdxX11fxXc5xX6xXa7xX1xX6xXexXdxX16xX1xX11fxXaexX16xX5cxX16xX10xX1c5xX7xX5cxX2xX1c9xX2xX1cbxX5cxX2xX1cexX1cfxX6exX1d1xX2xX1cexX1d4xX1d4xX1d6xX1d6xXexX1d6xX1cfxX1cexX284xX5xX1d1xX11fxX1e0xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xX25xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX31xX32xXbxX3xXbxX1xX2exX16xX3xX5xX3bxX3cxX3xX16xX3fxX16xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axXaxX3xX6exX6xXexX6xX25xXbxX1xXa7xXexXa7xX25xXa7xX22xXdxX31xXdxX16xX6xX5xX25xX7xX22xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1b1xX5cxX5cxX4xX6exX16xXdxX3cxX31xX11fxXaexXdxX10xXexX16xX6xX3cxXbxX5xXcexX7xX11fxXaexX16xX5cxXexX1cfxX1d6xX1cexX5cxXcexXbxX5xXa7xX6xX6exX10xX6exX5cxXbxX4xX27bxXa7xX5cxX1d6xX1cexX2xX1c9xX282xX1cexX284xX282xX1cexX2xX5cxXexXexX28bxXaexX16xX282xX1cexX2xX1cexX284xX282xX6exXdxX10xX16xX282xXc5xXdxX10xX16xX282xXbxX1xXcexX1d1xX11fxX1e0xXbxX31xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX6xXbxXexXdxXa7xX16xXaxX12xX4exX83xXdxX3xXexXcdxX319xX16xX31xX3xX333x145d2xX3xX13xX31xXcexX2d9xX3fxX16xX3xX4caxXdxX9dxXbxX3xXexX22xX6xXa7xX3xX5xX9dxX3xX4xXb9xX3xX2d7xXcexX2d9xX45xXexX3xX4xX1xXdxX45xX16xXb0xX3xX2d7xXcexX2d9xX45xXexX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4xX5axX6xX3xX12fxX1xX5axX3xXexX23xX4xX1xX3xX6bxXb3xX3xX12fxX1xX1dxX3xX10exXdxX16xX1xX3xXexXe51xX16xX31xX3xX4xX9dxX4xX3xX94xX11cxX16xX3xXaexX23xX3xX5xX482xXbxX3xX4xX116xX16xX31xX11fxX3xX11fxX3xX32axX32bxX16xX1xX1b1xX3xXcxXcdxX3xX5xXdxX50xXcexX3xXcxXcxX332xX333xX13xX335xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX25xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX5xXcexX116xX16xX3xX94xXcdxX78xX4xX3xX4xX5axX16xX31xX3xX4xX19xXb0xX3xXexX83xXa7xX3xX22xX6xX3xX7xX4d7xX4xX3xX3cxX83xX16xX1xX3xX3cxX319xXdxX3xX94xX666xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xXexX6xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX7b8xX4xX3xXbxX1xX9dxXexX3xXexX22xXdxX666xX16xX3xXexX22xX482xX16xX3xX94xX23xX6xX3xXexXdxX45xX16xX3xX4xX116xX16xX31xXb0xX3xX7xXdxX45xXexX3xX4xX1xXe51xXexX3xXaexX9a9xX16xX31xX3xXaexX15xX2d9xXb0xX3xXc5xX32xXbxX3xX16xX31xX1xX50exXexX3xX6exX2exX16xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX94xX23xX4xX1xXb0xX3xX94xX9dxX16xX1xX3xX4xX1xXdxX45xX3cxX3xX7xX15xX16xX3xXc5xX6xX2d9xXb0xX3xXexX22xXdxX50xXexX3xX1xX621xX16xX3xX16xX31xXcexXb3xX16xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX45xX3xX4xX5axX6xX3xX94xX23xX4xX1xXb0xX3xX31xX15xX2d9xX3xX4xX1xXa7xX3xX94xX23xX4xX1xX3xXexX1xXcdxX11cxX16xX31xX3xXaexXa7xX16xX31xX3xX16xX31xX3bxX2d9xX3xX4xX3bxX16xX31xX3xX4xX6xXa7xXb0xX3xXa3xX1xXdxX45xX16xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdxX16xX1xX3xX94xX23xX4xX1xX3xX7xXcexX2d9xX3xX7xX7b8xXbxX3xX16xX31xX1xXdxX3fxX3cxX3xXexX22xX649xX16xX31xXb0xX3xXexX83xXa7xX3xX94xXdxX2c4xXcexX3xXa3xXdxX50xX16xX3xXexX1xXcexX482xX16xX3xX5xX78xXdxX3xX4xX1xXa7xX3xX4xXcexXdfxX4xX3xXexX518xX16xX31xX3xX4xX116xX16xX31xX3xXa3xX1dxX4xX1xX3xXexXdxX3fxXcexX3xX6exXdxX50xXexX3xX1xXa7xX3bxX16xX3xXexXa7xX3bxX16xX3xXexX482xXbxX3xX94xXa7xX3bxX16xX3xX4xX4d7xX3xX94xXdxX666xX3cxX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX3xXaexX3bxXa7xX3xX16xX31xX3bxX2d9xX3xX1cbxX5cxX284xX5cxX2xX1c9xX284xX1d4xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX12fxX32xX3xXexX1xX666xX3xX16xX32xXdxXb0xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xX5xX3bxX3xX16xX11cxXdxX3xX1xXdfxXdxX3xXexX7b8xX3xX4xX5axX6xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX2d9xX3fxXcexX3xX16xXcdxX319xX4xXb0xX3xX5xX9a9xX16xX31xX3xXexXf5xX3xX1xX3bxXa7xX3xX6exX15xX16xX3xXexXdfxX4xX530xX3xXexX1xX666xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX7xXf5xX3xX31xXdxX9dxX4xX3xX16xX31xXdfxX3xX4xX9dxX4xX1xX3xX3cxX83xX16xX31xX3xXaexX3bxX3xX489xX3xXexX1xX4d7xX4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xX22xXc2xXexX3xX4xX6xXa7xX3xXexX22xXcdxX319xX4xX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX3xXexX22xX649xX16xX31xX3xX94xX83xXdxX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX31xXdxX6xXdxX3xX94xXa7xX83xX16xX3xX4xXcexX19xXdxX3xX4xX5axX6xX3xX4xXcexXdfxX4xX3xXa3xX1xX9dxX16xX31xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX11fxX3xX4exX15xX2d9xX3xX4xX915xX16xX31xX3xX5xX3bxX3xX4xXdfxXdxX3xX16xX31xXcexXb3xX16xX3xX7xX4d7xX4xX3xX3cxX83xX16xX1xX3xXexXa7xX3xX5xX319xX16xX3xX94xX666xX3xX4xX1xX37exX16xX31xX3xXexX6xX3xX5xX3bxX3cxX3xX16xX3fxX16xX3xX12fxX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX3xX3daxX5xX382xX16xX31xX3xX5x1176fxX2d9xX3xX16xX34fxX3cxX3xX4xX1xX15xXcexXb0xX3xX4xX1xXc2xX16xX3xX94xXdfxX16xX31xX3xX94xX23xX6xX3xX4xX2exXcexX11fxX3ecxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX0xX7xXexX22xXa7xX16xX31xX12xX8f6xX4d7xX4xX3xX3cxX83xX16xX1xX3xX4xX5axX6xX3xX16xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xX25xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX0xX5cxX7xXexX22xXa7xX16xX31xX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX25xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX3xX94xX95xX3xX94xXcdxX78xX4xX3xX1xXcexX16xX3xX94xX37exX4xX3xXaexX3bxX3xX94xXcdxX78xX4xX3xXbxX1xX9dxXexX3xX1xXcexX2d9xX3xX5xX3fxX16xX3xX3cxXdfxXexX3xXexX2exX3cxX3xX4xX6xXa7xX3xX3cxX319xXdxX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX4xXcexXdfxX4xX3xX94xX7b8xX16xX31xX3xX94xX2exXcexX3xXaexX319xXdxX3xX94xX45xX3xX2f5xXcexX19xX4xX3xX28bxX15xX3cxX3xX5xXcdxX78xX4xX3xX32axX2xX1c9xX284xX1d4xX25xX2xX1c9xX1cbxX284xX335xX11fxX3xX13xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX16xX3bxX2d9xX3xX31xXdxX37axX3xXaexX6xXdxX3xXexX22xX9a9xX3xX94xXe51xX4xX3xXc5xXdxX50xXexX3xX2f5xXcexX6xX16xX3xXexX22xX649xX16xX31xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xXaexXdxX50xX4xX3xXbxX1xX9dxXexX3xXexX22xXdxX666xX16xX3xX16xX31xX1xX50xX3xXexX1xXcexX482xXexX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX7xXf5xX3xX333xXdxX50xXexX3xX13xX6xX3cxXb0xX3xX4xX32xX3xX489xX3xX16xX31xX1xX76bxX6xX3xXexX1xXf5xX4xX3xXexXdxX75fxX16xX3xX22xXc2xXexX3xXexXa7xX3xX5xX319xX16xX3xX94xX19xXdxX3xXaexX319xXdxX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX94xXdfxXdxX3xX3daxX4xX9dxX4xX1xX3xX3cxX83xX16xX31xXb0xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xX2f5xXcexX2d9xXb0xX3xXexXdxX16xX1xX3xX16xX1xXcexX50xXb0xX3xXexX382xX16xX31xX3xXc5xXcdxX319xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX94xX83xXdxX11fxX3ecxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX6bxXdxX50xX16xX3xX16xX6xX2d9xXb0xX3xX7xXf5xX3xX16xX31xX1xXdxX50xXbxX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xXaexX3bxX3xXc5xXa0xXa7xX3xXaexX50xX3xXcxX518xX3xX2f5xXcexX19xX4xX3xX333xXdxX50xXexX3xX13xX6xX3cxX3xX28bxX95xX3xX1xXdfxXdxX3xX4xX1xX5axX3xX16xX31xX1xX76bxX6xX3xX94xX6xX16xX31xX3xX4xX32xX3xX16xX1xXdxX2c4xXcexX3xXexX1xXb9xXdxX3xX4xX11cxX3xXexX1xXcexX482xX16xX3xX5xX78xXdxXb0xX3xX16xX1xXcdxX16xX31xX3xX4xX915xX16xX31xX3xX94xX4d7xX16xX31xX3xXexX22xXcdxX319xX4xX3xXa3xX1xX116xX16xX31xX3xX1dxXexX3xXa3xX1xX32xX3xXa3xX1xX34fxX16xXb0xX3xXexX1xX9dxX4xX1xX3xXexX1xX4d7xX4xX11fxX3xXcxX19dxX16xX1xX3xX1xX19dxX16xX1xX3xXexX1xX45xX3xX31xXdxX319xXdxX3xXaexX3bxX3xXa3xX1xXcexX3xXaexXf5xX4xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX7b8xX4xX3xX6exXdxX75fxX16xX3xXc5xXdxX45xX16xX3xXbxX1xX4d7xX4xX3xXexX83xXbxXb0xX3xXexXdxX2c4xX3cxX3xX170bxX16xX3xX16xX1xXdxX2c4xXcexX3xX2d9xX45xXcexX3xXexX19xX3xXc5xXc2xXexX3xXexX22xX4axX4xXb0xX3xXa3xX1xX32xX3xX5xXcdxXb9xX16xX31xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xXcxX22xXa7xX16xX31xX3xX16xXcdxX319xX4xXb0xX3xX7xXf5xX3xX16xX31xX1xXdxX50xXbxX3xX94xX518xXdxX3xX3cxX319xXdxX3xXexXcexX2d9xX3xX94xX83xXexX3xX94xXcdxX78xX4xX3xX16xX1xX37axX16xX31xX3xXexX1xX3bxX16xX1xX3xXexXf5xXcexX3xXexXa7xX3xX5xX319xX16xXb0xX3xX4xX32xX3xX489xX3xX16xX31xX1xX76bxX6xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX7xX3c1xX3xX16xX1xXcdxX16xX31xX3xXaexX2b69xX16xX3xX4xX9a9xX16xX3xX3cxXdfxXexX3xX7xX19xX3xX1xX83xX16xX3xX4xX1xX45xXb0xX3xX2d9xX45xXcexX3xXa3xXd1xX3cxX11fxX3xXcxXc2xXexX3xX4xXa0xX3xX94xX6xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xX94xXdfxX16xX31xXb0xX3xX4xXa0xX16xX3xXexX22xXdcxX3xXa3xX1xX116xX16xX31xX3xX16xX1xX9a5xX3xXexX319xXdxX3xXaexXdxX50xX4xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX3xX4xX5axX16xX31xX3xX4xX19xXb0xX3xXexX34fxX16xX31xX3xX4xXcdxXb9xX16xX31xX3xX2f5xXcexX19xX4xX3xXbxX1xX9a9xX16xX31xXb0xX3xXc5xXa0xXa7xX3xXaexX50xX3xXcxX518xX3xX2f5xXcexX19xX4xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xXcxX22xXa7xX16xX31xX3xX16xX1xX37axX16xX31xX3xX94xXdxX2c4xXcexX3xXa3xXdxX50xX16xX3xX94xX32xXb0xX3xX4xX2exX16xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX7b8xX4xX3xX4xXa7xXdxX3xXexX22xX649xX16xX31xX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xXb0xX3xXbxX1xX9dxXexX3xX1xXcexX2d9xX3xX16xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX25xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX94xX666xX3xXexX83xXa7xX3xX16xX3fxX16xX3xX7xX4d7xX4xX3xX3cxX83xX16xX1xX3xXexX518xX16xX31xX3xX1xX78xXbxX3xXc5xXa0xXa7xX3xXaexX50xX3xXaexX37axX16xX31xX3xX4xX1xX4axX4xX3xXcxX518xX3xX2f5xXcexX19xX4xX11fxX3xX4exX666xX3xX5xX3bxX3cxX3xXexX19xXexX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX3xX16xX3bxX2d9xXb0xX3xXexX22xXcdxX319xX4xX3xX1xX45xXexX3xXexXa7xX3bxX16xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX4xX2exX16xX3xXexX482xXbxX3xXexX22xXcexX16xX31xX3xXaexX3bxXa7xX3xX3cxXdfxXexX3xX7xX19xX3xX16xXdfxXdxX3xX6exXcexX16xX31xX3xX7xX6xXcexX3xX94xX15xX2d9xX1b1xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX10exXdfxXexX3xX5xX3bxXb0xX3xXexX34fxX16xX31xX3xX4xXcdxXb9xX16xX31xX3xX7xXf5xX3xX5xX95xX16xX1xX3xX94xX83xXa7xX3xX4xX5axX6xX3xX4xXc2xXbxX3xX5axX2d9xXb0xX3xXexX518xX3xX4xX1xX4d7xX4xX3xX94xXa0xX16xX31xX3xX94xX19xXdxX3xXaexX319xXdxX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX4exXdxX3xXexX319xXdxX3xXaexX3bxX3xX5xX3bxX3cxX3xX16xX3fxX16xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX3xXexX22xXcdxX319xX4xX3xX1xX45xXexX3xX5xX3bxX3xX16xX1xXb9xX3xX7xXf5xX3xX5xX95xX16xX1xX3xX94xX83xXa7xX3xX94xX37exX16xX31xX3xX94xX4axX16xXb0xX3xX7xX9dxX16xX31xX3xX7xXcexX19xXexX3xX4xX5axX6xX3xX4exXa0xX16xX31xXb0xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX94xX32xX3xX4xXc2xXbxX3xX5axX2d9xXb0xX3xXexX518xX3xX4xX1xX4d7xX4xX3xX94xXa0xX16xX31xX3xX31xXdxX37axX3xXaexX6xXdxX3xXexX22xX9a9xX3xX2f5xXcexX6xX16xX3xXexX22xX649xX16xX31xX3xX4xXa0xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX2f5xXcexX9dxX3xXexX22xX19dxX16xX1xX3xX4xX1xXcexX170bxX16xX3xXc5xX23xX3xX4xX915xX16xX31xX3xX16xX1xXcdxX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xX3bxX16xX1xX3xX12fxX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xX11fxX3xX58xX1xX9dxXexX3xX1xXcexX2d9xX3xX16xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xXb0xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX5xX78xXdxX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX3xX4xX9dxX4xX1xX3xX3cxX83xX16xX31xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX31xXdxX6xXdxX3xX94xXa7xX83xX16xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX16xX6xX2d9xX3xX4xX2exX16xX3xX31xXdxX37axX3xXaexX37axX16xX31xX3xXaexX3bxX3xXexX34fxX16xX31xX3xX4xXcdxXb9xX16xX31xX3xX7xXf5xX3xX5xX95xX16xX1xX3xX94xX83xXa7xX3xXexXcexX2d9xX50xXexX3xX94xX19xXdxXb0xX3xXexX22xXf5xX4xX3xXexXdxX45xXbxX3xXaexX2c4xX3xX3cxX649xXdxX3xX3cxXe51xXexX3xX4xX5axX6xX3xX4exXa0xX16xX31xX3xX94xX19xXdxX3xXaexX319xXdxX3xX2d7xXcexX15xX16xX3xX94xXdfxXdxXb0xX3xXc5xXa0xXa7xX3xX94xXa0xX3cxX3xX4xX1xXa7xX3xX2d7xXcexX15xX16xX3xX94xXdfxXdxX3xX5xXcexX116xX16xX3xXaexX37axX16xX31xX3xX3cxX83xX16xX1xX3xXaexX2c4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xXb0xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xXb0xX3xXexX518xX3xX4xX1xX4d7xX4xX3xXaexX3bxX3xX94xX83xXa7xX3xX94xX4d7xX4xXb0xX3xXexXcexX2d9xX50xXexX3xX94xX19xXdxX3xXexX22xXcexX16xX31xX3xXexX1xX3bxX16xX1xX3xXaexX319xXdxX3xX4exXa0xX16xX31xXb0xX3xXaexX319xXdxX3xXcxX518xX3xX2f5xXcexX19xX4xX3xXaexX3bxX3xX16xX1xX15xX16xX3xX6exX15xX16xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX10exXcexX19xX16xX3xXexX1xX45xXb0xX3xXexX22xXcdxX319xX4xX3xX1xX45xXexX3xXbxX1xXa0xXdxX3xXexX1xXcdxXb9xX16xX31xX3xX28bxXcexX2d9xX3fxX16xX3xX4xX1xX34fxX3cxX3xX5xXa7xX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xX4xXc2xXbxX3xX5axX2d9xXb0xX3xXexX518xX3xX4xX1xX4d7xX4xX3xX94xXa0xX16xX31xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX7xX83xX4xX1xXb0xX3xXaexX37axX16xX31xX3xX3cxX83xX16xX1xXb0xX3xX4xX32xX3xX16xX34fxX16xX31xX3xX5xXf5xX4xX3xX5xX95xX16xX1xX3xX94xX83xXa7xX3xXexXa7xX3bxX16xX3xX6exXdxX50xX16xXb0xX3xX7xX4d7xX4xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX94xXc2xXcexX3xX4xX6xXa7xXb0xX3xX94xX9dxXbxX3xX4d7xX16xX31xX3xXexX19xXexX3xX2d9xX3fxXcexX3xX4xX2exXcexXb0xX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX3xX94xXcdxX78xX4xX3xX31xXdxX6xXa7xX11fxX3xX12fxX1xX37exX3xXexX22xX649xX16xX31xX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xXb0xX3xXa3xXdxX50xX16xX3xXexXa7xX3bxX16xX3xXexX518xX3xX4xX1xX4d7xX4xXb0xX3xX16xX15xX16xX31xX3xX4xX6xXa7xX3xX4xX1xXc2xXexX3xX5xXcdxX78xX16xX31xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xXa7xX83xXexX3xX94xXa0xX16xX31xX530xX3xX94xX518xXdxX3xX3cxX319xXdxX3xXbxX1xXa7xX16xX31xX3xX4xX9dxX4xX1xXb0xX3xXbxX1xXcdxX11cxX16xX31xX3xXexX1xX4d7xX4xX3xX5xX95xX16xX1xX3xX94xX83xXa7xXb0xX3xX4xX1xXc2xXbxX3xX1xX3bxX16xX1xX3xX16xX31xXcexX2d9xX3fxX16xX3xXexX4axX4xX3xXexX482xXbxX3xXexX22xXcexX16xX31xX3xX6exX15xX16xX3xX4xX1xX5axX530xX3xX94xX2c4xX3xX4xX6xXa7xX3xXexXf5xX3xXbxX1xX3fxX3xXc5xX19dxX16xX1xX3xXaexX3bxX3xXbxX1xX3fxX3xXc5xX19dxX16xX1xXb0xX3xXc5xX6xX16xX3xX1xX3bxX16xX1xX3xXaexX3bxX3xX4xX1xXc2xXbxX3xX1xX3bxX16xX1xX3xX16xX31xX1xXdxX3fxX3cxX3xX4xX9dxX4xX3xX2f5xXcexX2d9xX3xX4xX1xX45xX3xX5xX95xX16xX1xX3xX94xX83xXa7xX3xXexX22xX3fxX16xX3xX4xX9dxX4xX3xX3cxXe51xXexX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xXexX22xX649xX16xX31xX3xX2d9xX45xXcexXb0xX3xXexX83xXa7xX3xXc5xXcdxX319xX4xX3xX4xX1xXcexX2d9xX666xX16xX3xXc5xXdxX45xX16xX3xX3cxX83xX16xX1xX3xX3cxXfdfxX3xXaexX2c4xX3xX4xX1xXc2xXexX3xX5xXcdxX78xX16xX31xX3xXexX518xX3xX4xX1xX4d7xX4xX3xX94xXa0xX16xX31xX3xXaexX3bxX3xX22xX13f2xX16xX3xX5xXcexX2d9xX50xX16xX3xX94xXdfxXdxX3xX16xX31xX915xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxXb0xX3xX94xXa0xX16xX31xX3xXaexXdxX3fxX16xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xXcxX22xXa7xX16xX31xX3xX2f5xXcexX9dxX3xXexX22xX19dxX16xX1xX3xX16xX3bxX2d9xXb0xX3xX4xXc2xXbxX3xX5axX2d9xXb0xX3xXexX518xX3xX4xX1xX4d7xX4xX3xX94xXa0xX16xX31xX3xXbxX1xXa0xXdxX3xX31xXcdxX11cxX16xX31xX3xX3cxX2b69xXcexXb0xX3xX94xXdxX3xX94xX2exXcexX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX13xX31xX1xX23xX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xX6bxXdfxXdxX3xX16xX31xX1xX23xX3xXcxX22xXcexX16xX31xX3xXcdxX11cxX16xX31xX3xX1d4xX3xXa3xX1xX32xX6xX3xX332x15ff8xX361axX3xXaexX2c4xX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xXb0xX3xX4xX1xX582xX16xX1xX3xX94xX19xX16xX3xX4exXa0xX16xX31xXb0xX3xX31xX4axX16xX3xXaexX319xXdxX3xX94xX170bxX2d9xX3xX3cxX83xX16xX1xX3xX1xX649xX4xX3xXexX482xXbxX3xXaexX3bxX3xX5xX3bxX3cxX3xXexX1xX10xXa7xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xXb0xX3xX94xX83xXa7xX3xX94xX4d7xX4xXb0xX3xXbxX1xXa7xX16xX31xX3xX4xX9dxX4xX1xX3xX6bxXb3xX3xX12fxX1xX1dxX3xX10exXdxX16xX1xX3xX31xX4axX16xX3xXaexX319xXdxX3xX12fxXcexXdfxX4xX3xXaexX482xX16xX3xX94xXdfxX16xX31xX3xX3daxX58xX1xX9dxXexX3xX1xXcexX2d9xX3xXexX22xXcexX2d9xX2c4xX16xX3xXexX1xX19xX16xX31xXb0xX3xX4xX19xX16xX31xX3xX1xXdxX45xX16xX3xXexX3bxXdxX3xX16xX34fxX16xX31xXb0xX3xX28bxX4d7xX16xX31xX3xX6exX6xX16xX1xX3xX53xXdfxX3xX94xXdfxXdxX3xX12fxX7b8xX3xX6bxXb3xX530xX3ecxX3xXexX1dxX4xX1xX3xX4xXf5xX4xX3xX94xXc2xXcexX3xXexX22xX6xX16xX1xXb0xX3xX16xX31xX34fxX16xX3xX4xX1xXe51xX16xX3xXa3xX1xX116xX16xX31xX3xX94xX666xX3xX4xX32xX3xX16xX1xX37axX16xX31xX3xXc5xXdxX666xXcexX3xX1xXdxX50xX16xX3xX7xXcexX2d9xX3xXexX1xXa7xX9dxXdxX3xXaexX2c4xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xXb0xX3xX94xX83xXa7xX3xX94xX4d7xX4xXb0xX3xX5xX19xXdxX3xX7xX19xX16xX31xXb0xX3xX3daxXexXf5xX3xX6exXdxX75fxX16xX3xXc5xXdxX45xX16xXb0xX3ecxX3xX3daxXexXf5xX3xX4xX1xXcexX2d9xX666xX16xX3xX1xX32xX6xX3ecxX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX16xXdfxXdxX3xXc5xXdfxX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xXcxXdxX45xXbxX3xXexX7b8xX4xX3xX2f5xXcexX9dxX16xX3xXexX22xXdxX50xXexX3xXaexX3bxX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX16xX31xX1xXdxX3fxX3cxX3xXexX37exX4xX3xX13xX31xX1xX23xX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xX7xX19xX3xX284xX2xX25xX13xX2d7xX5cxXcx186d5xXb0xX3xX16xX31xX3bxX2d9xX3xX1d6xX1c9xX5cxX1cbxX5cxX1d6xX1cexX1cexX284xXb0xX3xX4xX5axX6xX3xX53xXdfxX3xX12fxX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xXa3xX1xX32xX6xX3xX361axX332xXb0xX3xXaexX2c4xX3xX3daxXcxXdxX45xXbxX3xXexX7b8xX4xX3xX1xXa7xX3bxX16xX3xXexX1xXdxX50xX16xX3xX4xX11cxX3xX4xX1xX45xX3xX5xX95xX16xX1xX3xX94xX83xXa7xX3xX4xX5axX6xX3xX4exXa0xX16xX31xXb0xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX4xX1xX45xX3xX94xXdfxX3xX3cxXdfxXexX3xX16xX31xXcdxXb9xXdxX3xX4xX1xX582xX3xX1xXcexX2d9xX3xX31xX4axX16xX3xXaexX319xXdxX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX4xX1xX45xX3xX94xXdfxX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xX5axX2d9xXb0xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xXaexXdxX3fxX16xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX2d7xXcexX15xX16xX3xX94xXdfxXdxX3xX16xX1xX15xX16xX3xX6exX15xX16xX3xX333xXdxX50xXexX3xX13xX6xX3cxXb0xX3ecxX3xXc5xXa0xXa7xX3xX94xXa0xX3cxX3xX4xX11cxX3xX4xX1xX45xX3xX4exXa0xX16xX31xX3xX5xX95xX16xX1xX3xX94xX83xXa7xX3xX2d7xXcexX15xX16xX3xX94xXdfxXdxX3xX5xXcexX116xX16xX3xXaexX482xX16xX3xX1xX3bxX16xX1xX3xXexX1xX116xX16xX31xX3xX7xXcexX19xXexXb0xX3xX1xXdxX50xXcexX3xX2f5xXcexXa0xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX333xX319xXdxX3xXaexX6xXdxX3xXexX22xX9a9xX3xX1xX83xXexX3xX16xX1xX15xX16xX3xX5xX95xX16xX1xX3xX94xX83xXa7xXb0xX3xX4exXa0xX16xX31xX3xXc5xXdfxX3xX2d7xXcexX15xX16xX3xX94xXdfxXdxX3xXexX1xXf5xX4xX3xX7xXf5xX3xX5xX3bxX3xX3cxXdfxXexX3xXa3xX1xX19xXdxX3xXexX1xX19xX16xX31xX3xX16xX1xXc2xXexX3xXaexX2c4xX3xX489xX3xX4xX1xX1dxX3xXaexX3bxX3xX1xX3bxX16xX1xX3xX94xXdfxX16xX31xXb0xX3xXaexX37axX16xX31xX3xX3cxX83xX16xX1xX3xXaexX2c4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xXb0xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xXb0xX3xXexX518xX3xX4xX1xX4d7xX4xX3xXaexX3bxX3xX94xX83xXa7xX3xX94xX4d7xX4xX11fxX3xX6bxX45xXexX3xX7xX4d7xX4xX3xX4xXa7xXdxX3xXexX22xX649xX16xX31xX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xXaexX3bxX3xX16xX15xX16xX31xX3xX4xX6xXa7xX3xX4xX1xXc2xXexX3xX5xXcdxX78xX16xX31xX3xX94xXdfxXdxX3xX16xX31xX915xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxX3xX4xX9dxX4xX3xX4xXc2xXbxXb0xX3xX16xX1xXc2xXexX3xX5xX3bxX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxX3xX4xX1xX5axX3xXexX22xX19dxXb0xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxX3xX4xXc2xXbxX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xXb0xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX5xXcdxX78xX4xX3xX4xX32xX3xX94xX5axX3xXbxX1xX170bxX3cxX3xX4xX1xXc2xXexX3xXaexX3bxX3xX16xX34fxX16xX31xX3xX5xXf5xX4xX3xX94xX9dxXbxX3xX4d7xX16xX31xX3xX2d9xX3fxXcexX3xX4xX2exXcexX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX11fxX3xXcxX34fxX16xX31xX3xX4xXcdxXb9xX16xX31xX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xXa3xXdxX666xX3cxX3xXexX22xX6xXb0xX3xX31xXdxX9dxX3cxX3xX7xX9dxXexX3xX31xX32xXbxX3xXbxX1xX2exX16xX3xX94xXc2xXcexX3xXexX22xX6xX16xX1xX3xXbxX1xX9a9xX16xX31xX3xX16xX31xX382xX6xXb0xX3xX16xX31xX34fxX16xX3xX4xX1xXe51xX16xX3xXaexXdxX3xXbxX1xX83xX3cxX3xXa3xX456xX3xX5xXcexX482xXexX3xX4xX5axX6xX3xXexX518xX3xX4xX1xX4d7xX4xX3xX94xXa0xX16xX31xX3xXaexX3bxX3xX94xXa0xX16xX31xX3xXaexXdxX3fxX16xXb0xX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xXexX518xX3xX4xX1xX4d7xX4xX3xX94xXa0xX16xX31xX3xXaexX37axX16xX31xX3xX3cxX83xX16xX1xX3xXaexX2c4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xXb0xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xXb0xX3xXexX518xX3xX4xX1xX4d7xX4xX3xXaexX3bxX3xX94xX83xXa7xX3xX94xX4d7xX4xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX6bxX6xXdxX3xX5xX3bxXb0xX3xXexX1xXcdxXb9xX16xX31xX3xX28bxXcexX2d9xX3fxX16xX3xX94xX518xXdxX3xX3cxX319xXdxX3xXaexX3bxX3xX16xX15xX16xX31xX3xX4xX6xXa7xX3xX1xXdxX50xXcexX3xX2f5xXcexXa0xX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xX31xXdxX9dxXa7xX3xX6exX7b8xX4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xXb0xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xXb0xX3xX31xXdxX37axX3xXaexX37axX16xX31xX3xX16xX2c4xX16xX3xXexXa0xX16xX31xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xX3xX4xX5axX6xX3xX4exXa0xX16xX31xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX2d7xXcexX15xX16xX3xX94xXdfxXdxX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xXcxX22xXa7xX16xX31xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX3xX7xX4d7xX4xX3xX3cxX83xX16xX1xX3xX4xX5axX6xX3xX16xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX25xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xXc5xXdxX666xXcexX3xX1xXdxX50xX16xX3xXexX482xXbxX3xXexX22xXcexX16xX31xX3xXdcxX3xX16xX1xX482xX16xX3xXexX1xX4d7xX4xX3xX7xX15xXcexX3xX7xX4axX4xX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xXb0xX3xX489xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX94xXc2xXcexXb0xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX6exX9dxX3cxX3xX94xX9dxX16xX1xXb0xX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xX94xX9dxX16xX1xX3xXaexX3bxX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4xX5axX6xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xXaexX3bxX3xX6exX15xX16xX3xXexX6xX11fxX3xX4exXdxX2c4xXcexX3xX94xX32xX3xX4xX32xX3xX94xXcdxX78xX4xX3xX5xX3bxX3xX6exXa7xX3xX4xX1xX37exX16xX31xX3xXexX6xX3xX5xX3bxX3cxX3xXexX19xXexX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xX31xXdxX9dxXa7xX3xX6exX7b8xX4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xXb0xX3xX94xX23xX16xX1xX3xX1xXcdxX319xX16xX31xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xXb0xX3xXa3xX1xX11cxXdxX3xX6exX482xX2d9xX3xX5xX9a9xX16xX31xX3xX2d9xX3fxXcexX3xX16xXcdxX319xX4xXb0xX3xX489xX3xX4xX1xX1dxX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xX4xX1xXdxX45xX16xXb0xX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4xX5axX6xX3xXc5xXdfxX3xX94xXdfxXdxX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xXcxX22xXa7xX16xX31xX3xX31xXdxX6xXdxX3xX94xXa7xX83xX16xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX16xX6xX2d9xXb0xX3xX4xXc2xXbxX3xX5axX2d9xXb0xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xX5axX2d9xXb0xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xXaexXdxX3fxX16xXb0xX3xX16xX31xXcdxXb9xXdxX3xX4xX1xX582xX3xX1xXcexX2d9xX3xX4xX9dxX4xX3xX4xXc2xXbxX3xXbxX1xXa0xXdxX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX7b8xX4xX3xX94xX518xXdxX3xX3cxX319xXdxXb0xX3xX16xX15xX16xX31xX3xX4xX6xXa7xX3xX1xXdxX50xXcexX3xX2f5xXcexXa0xX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xX31xXdxX9dxXa7xX3xX6exX7b8xX4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xXb0xX3xX94xX23xX16xX1xX3xX1xXcdxX319xX16xX31xX3xXaexX3bxX3xX2f5xXcexXa0xX16xX3xX5xX489xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xX3xX4xX1xXa7xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxXb0xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX7xX10fxX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xXcxX22xXcdxX319xX4xX3xX1xX45xXexX3xX4xX2exX16xX3xXexX22xX6xX16xX31xX3xXc5xX23xX3xX4xX1xXa7xX3xXc5xXdfxX3xX94xXdfxXdxX3xX16xX1xX37axX16xX31xX3xXa3xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4d7xX4xX3xX4xX11cxX3xXc5xXa0xX16xX3xXaexX2c4xX3xX4xX1xX5axX3xX16xX31xX1xX76bxX6xX3xX10exX9dxX4xX3xX25xX3xX448xX3fxX16xXdxX16xXb0xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xX3xX6bxXb3xX3xX12fxX1xX1dxX3xX10exXdxX16xX1xXb0xX3xX94xXcdxXb9xX16xX31xX3xX5xX19xXdxXb0xX3xX2f5xXcexX6xX16xX3xX94xXdxX666xX3cxX3xX4xX5axX6xX3xX4exXa0xX16xX31xXb0xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xX7xX9dxX4xX1xXb0xX3xXbxX1xX9dxXbxX3xX5xXcexX482xXexX3xX4xX5axX6xX3xX13xX1xX3bxX3xX16xXcdxX319xX4xXb0xX3xX16xX1xXc2xXexX3xX5xX3bxX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX5xX76bxX16xX1xX3xXaexXf5xX4xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX7xXf5xXb0xX3xX2f5xXcexX19xX4xX3xXbxX1xX9a9xX16xX31xXb0xX3xXc5xXa0xXa7xX3xXaexX50xX3xXcxX518xX3xX2f5xXcexX19xX4xX530xX3xX16xX15xX16xX31xX3xX4xX6xXa7xX3xXc5xXa0xX16xX3xX5xX76bxX16xX1xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xXb0xX3xXexX22xX19dxX16xX1xX3xX94xXdfxX3xX5xX489xX3xX5xXcexX482xX16xX530xX3xX3cxX7b8xX4xX3xXexXdxX3fxXcexXb0xX3xX5xX489xX3xXexXcdxXdcxX16xX31xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX94xXc2xXcexX3xXaexX19dxX3xX94xXdfxX4xX3xX5xX482xXbxX3xX6exX15xX16xX3xXexXdfxX4xX3xXaexX3bxX3xX4xX1xX5axX3xX16xX31xX1xX76bxX6xX3xX28bxX95xX3xX1xXdfxXdxX530xX3xX489xX3xXexX1xX4d7xX4xX3xX4xXa0xX16xX1xX3xX31xXdxX9dxX4xX3xX4xX9dxX4xX1xX3xX3cxX83xX16xX31xX3xXexX22xXcdxX319xX4xX3xX15xX3cxX3xX3cxXcdxXcexXb0xX3xXexX1xX5axX3xX94xXa7xX83xX16xX3xX4xX1xX19xX16xX31xX3xXbxX1xX9dxX3xX4xX5axX6xX3xX4xX9dxX4xX3xXexX1xX45xX3xX5xXf5xX4xX3xXexX1xX4b6xX3xX94xX23xX4xX1xX530xX3xX4xX32xX3xX16xX1xX482xX16xX3xXexX1xX4d7xX4xX3xX7xX15xXcexX3xX7xX4axX4xX3xXaexX2c4xX3xXexX19dxX16xX1xX3xX1xX19dxX16xX1xX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xXb0xX3xX16xX1xX482xX16xX3xX22xX27e5xX3xX94xX19xXdxX3xXexXcdxX78xX16xX31xXb0xX3xX94xX19xXdxX3xXexX9dxX4xXb0xX3xX15xX3cxX3xX3cxXcdxXcexX3xXaexX3bxX3xXexX1xX5axX3xX94xXa7xX83xX16xX3xX4xX5axX6xX3xX4xX9dxX4xX3xXexX1xX45xX3xX5xXf5xX4xX3xXexX1xX4b6xX3xX94xX23xX4xX1xXb0xX3xX4xX32xX3xX16xXdxX2c4xX3cxX3xXexXdxX16xX3xXexXcexX2d9xX50xXexX3xX94xX19xXdxX3xXaexX3bxXa7xX3xX94xXcdxXb9xX16xX31xX3xX5xX19xXdxXb0xX3xX4xX1xX5axX3xXexX22xXcdxX11cxX16xX31xXb0xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xX7xX9dxX4xX1xX3xXaexX3bxX3xX7xXf5xX3xX5xX95xX16xX1xX3xX94xX83xXa7xX3xX4xX5axX6xX3xX4exXa0xX16xX31xXb0xX3xXaexX3bxXa7xX3xXaexX915xX3xXa3xX1xX1dxXb0xX3xXexX22xX6xX16xX31xX3xXc5xX23xXb0xX3xX16xX31xX1xX50xX3xXexX1xXcexX482xXexX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX7xXf5xX3xXaexX3bxX3xX4xX9dxX4xX1xX3xX94xX9dxX16xX1xX3xX333xXdxX50xXexX3xX13xX6xX3cxX530xX3xX4xX32xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xXaexXcdxX11cxX16xX3xX5xX3fxX16xX3xX5xX3bxX3cxX3xX4xX1xX5axX3xXaexX915xX3xXa3xX1xX1dxXb0xX3xXexX22xX6xX16xX31xX3xXc5xX23xX3xXa3xX10fxX3xXexX1xXcexX482xXexX530xX3xX489xX3xXexX1xX4d7xX4xX3xXexX518xX3xX4xX1xX4d7xX4xX3xXa3xX456xX3xX5xXcexX482xXexX530xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX94xXa7xX3bxX16xX3xXa3xX45xXexX3xX1xXdxX50xXbxX3xX94xXb3xX16xX31xX3xX5xX482xXbxX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX482xXbxX3xXexX1xX666xX11fxX11fxX11fxX3xXa3xX1xX4axX4xX3xXbxX1xX7b8xX4xX3xX16xX1xX37axX16xX31xX3xXc5xXdxX666xXcexX3xX1xXdxX50xX16xX3xX1xXa7xX6xX16xX31xX3xX3cxX6xX16xX31xXb0xX3xX6exX6xXa7xX3xX94xXdfxX16xX31xXb0xX3xXexX1xXdxX45xXcexX3xXexXdxX16xX3xXexXcdxXdcxX16xX31xX3xXaexX3bxXa7xX3xXaexX915xX3xXa3xX1xX1dxXb0xX3xXexX22xX6xX16xX31xX3xXc5xX23xX3xXaexX3bxX3xX4xX9dxX4xX1xX3xX94xX9dxX16xX1xX3xX4xX5axX6xX3xXexX6xX11fxX3xX332xX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xX489xX3xX4xX1xX1dxX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xX94xX9dxX16xX1xXb0xX3xXc5xXdxX45xXexX3xX94xX9dxX16xX1xX3xXaexX3bxX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xXexX1xX4axX16xX31xXb0xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX6exX915xX16xX31xX3xX4xXa0xX3cxXb0xX3xXa3xXdxX3fxX16xX3xX4xXcdxXb9xX16xX31xXb0xX3xX3cxXcdxXcexX3xXexX22xX1dxXb0xX3xX7xX9dxX16xX31xX3xXexX83xXa7xXb0xX3xXexXf5xX3xX5xXf5xX4xXb0xX3xXexXf5xX3xX4xXcdxXb9xX16xX31xXb0xX3xX7x1617dxX16xX3xX7xX3bxX16xX31xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX94xXc2xXcexXb0xX3xX1xX2d9xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXaexX19dxX3xX94xXdfxX4xX3xX5xX482xXbxX3xXexXf5xX3xX6exXa7xX3xX4xX5axX6xX3xXcxX518xX3xX2f5xXcexX19xX4xXb0xX3xXaexX19dxX3xX4xX1xX5axX3xX16xX31xX1xX76bxX6xX3xX28bxX95xX3xX1xXdfxXdxX11fxX11fxX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX4exX666xX3xX5xX3bxX3cxX3xX94xXcdxX78xX4xX3xX94xXdxX2c4xXcexX3xX94xX32xXb0xX3xX4xX1xX37exX16xX31xX3xXexX6xX3xX4xX2exX16xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX7b8xX4xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xXexX19xXexX3xX4exX2c4xX3xX9dxX16xX3xX3daxX4exX518xXdxX3xX3cxX319xXdxX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xX31xXdxX9dxXa7xX3xX6exX7b8xX4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xXexX83xXdxX3xX94xX11cxX16xX3xXaexX23xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX31xXdxX6xXdxX3xX94xXa7xX83xX16xX3xX3cxX319xXdxXb0xX3ecxX3xX2f5xXcexX2d9xX3xX4xX1xX45xX3xX31xXdxX9dxXa7xX3xX6exX7b8xX4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX2d7xXcexX15xX16xX3xX94xXdfxXdxX3xX16xX1xX15xX16xX3xX6exX15xX16xXb0xX3xX6exX15xX16xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xXexXf5xX3xXaexX50xX3xXaexX3bxX3xX4xX9dxX4xX3xX4xX1xX582xX3xXexX1xX23xXb0xX3xX1xXcdxX319xX16xX31xX3xX6exX2b69xX16xX3xX4xX5axX6xX3xXcxX518xX16xX31xX3xX4xX7b8xX4xX3xX12fxX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xX94xX19xXdxX3xXaexX319xXdxX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xX16xX3bxX2d9xX11fxX3xX12fxXa7xXdxX3xXexX22xX649xX16xX31xX3xX31xXdxX9dxXa7xX3xX6exX7b8xX4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX4xX9dxX4xX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX3xX1xXcexXc2xX16xX3xX5xXcexX2d9xX50xX16xXb0xX3xX7xX4261xX16xX3xX7xX3bxX16xX31xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX94xXc2xXcexXb0xX3xX22xX13f2xX16xX3xX5xXcexX2d9xX50xX16xX3xXa3xX456xX3xX5xXcexX482xXexXb0xX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xX2f5xXcexX2d9xXb0xX3xXaexX34fxX16xX3xX1xX32xX6xX3xX4d7xX16xX31xX3xX28bxX3c1xXb0xX3xX31xXdxX6xXa7xX3xXexXdxX45xXbxX3xX4xX1xXa7xX3xXc5xXdfxX3xX94xXdfxXdxXb0xX3xXexX83xXa7xX3xX7xXf5xX3xX4xX1xXcexX2d9xX666xX16xX3xXc5xXdxX45xX16xX3xXexXa7xX3bxX16xX3xX6exXdxX50xX16xXb0xX3xXaexX37axX16xX31xX3xX4xX1xX4axX4xX3xX4xXa0xX3xXaexX2c4xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xXb0xX3xX489xX3xX4xX1xX1dxXb0xX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xXexX15xX3cxX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX11fxX3xXcxX1dxX4xX1xX3xX4xXf5xX4xX3xX94xX518xXdxX3xX3cxX319xXdxX3xX16xXdfxXdxX3xX6exXcexX16xX31xXb0xX3xX1xX19dxX16xX1xX3xXexX1xX4d7xX4xXb0xX3xXbxX1xXcdxX11cxX16xX31xX3xXbxX1xX9dxXbxX3xX31xXdxX9dxXa7xX3xX6exX7b8xX4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xX7xX9dxXexX3xXaexX319xXdxX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xXb0xX3xX94xX19xXdxX3xXexXcdxX78xX16xX31xX3xXaexX3bxX3xX94xXe51xX4xX3xXexX1xX4b6xX3xX94xX11cxX16xX3xXaexX23xX530xX3xX31xX4axX16xX3xX5xX489xX3xX5xXcexX482xX16xX3xXaexX319xXdxX3xXexX1xXf5xX4xX3xXexXdxX75fxX16xX530xX3xX31xX4axX16xX3xX31xXdxX9dxXa7xX3xX6exX7b8xX4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xX7xX9dxXexX3xXaexX319xXdxX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xXb0xX3xX94xX19xXdxX3xXexXcdxX78xX16xX31xX3xXaexX3bxX3xX94xXe51xX4xX3xXexX1xX4b6xX3xX94xX11cxX16xX3xXaexX23xX530xX3xX31xX4axX16xX3xX31xXdxX9dxXa7xX3xX6exX7b8xX4xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xXaexX319xXdxX3xX31xXdxX9dxXa7xX3xX6exX7b8xX4xX3xXbxX1xX9dxXbxX3xX5xXcexX482xXexXb0xX3xX31xXdxX9dxXa7xX3xX6exX7b8xX4xX3xX4xX11cxX3xXc5xXa0xX16xX3xXaexX319xXdxX3xX31xXdxX9dxXa7xX3xX6exX7b8xX4xX3xXexX1xXcdxXb9xX16xX31xX3xX28bxXcexX2d9xX3fxX16xXb0xX3xX31xXdxX9dxXa7xX3xX6exX7b8xX4xX3xX4xX5axX6xX3xXexX518xX3xX4xX1xX4d7xX4xX3xXaexX319xXdxX3xXexXf5xX3xX31xXdxX9dxXa7xX3xX6exX7b8xX4xXb0xX3xX22xX13f2xX16xX3xX5xXcexX2d9xX50xX16xX3xX4xX5axX6xX3xX3cxX1c19xXdxX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX16xX1xX15xX16xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX12fxX4b6xX16xX31xX3xXaexX319xXdxX3xX94xX32xXb0xX3xXexX34fxX16xX31xX3xX4xXcdxXb9xX16xX31xX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xXb0xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xXexX19xXexX3xX4xX9dxX4xX3xXa3xX1xX15xXcexXb0xX3xX4xX9dxX4xX3xXc5xXcdxX319xX4xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX16xX4axX3cxXb0xX3xX2f5xXcexXa0xX16xX3xX5xX489xX3xXaexX3bxX3xX31xXdxXa0xXdxX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xXexX19dxX16xX1xX3xX1xX19dxX16xX1xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xXb0xX3xXc5xXa0xXa7xX3xX94xXa0xX3cxX3xX4xX1xXa7xX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xX16xX3bxX2d9xX3xX5xXcexX116xX16xX3xX94xXdxX3xXexX22xXcdxX319xX4xX3xX3cxXdfxXexX3xXc5xXcdxX319xX4xXb0xX3xX31xXdxXa0xXdxX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xXa3xX23xXbxX3xXexX1xXb9xXdxX3xX16xX1xX37axX16xX31xX3xXaexXcdxX319xX16xX31xX3xX3cxX4axX4xX3xXaexX2c4xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xX3xX4xX5axX6xX3xXc5xXdfxX3xX94xXdfxXdxX3xXexX22xXcdxX319xX4xX3xX7xXf5xX3xXexX9dxX4xX3xX94xXdfxX16xX31xX3xX4xX5axX6xX3xX4xX9dxX4xX3xX2d9xX45xXcexX3xXexX19xX3xXexXdxX3fxXcexX3xX4xXf5xX4xXb0xX3xX31xX32xXbxX3xXbxX1xX2exX16xX3xXexX83xXa7xX3xX7xXf5xX3xX518xX16xX3xX94xX23xX16xX1xXb0xX3xX94xXb3xX16xX31xX3xXexX1xXcexX482xX16xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX4xX11cxX3xX2f5xXcexX6xX16xXb0xX3xX94xX11cxX16xX3xXaexX23xX11fxX3xX4exX170bxX2d9xX3xX3cxX83xX16xX1xX3xXbxX1xXa7xX16xX31xX3xXexX22xX3bxXa7xX3xXcxX1xXdxX3xX94xXcexX6xX3xX2d7xXcexX2d9xX45xXexX3xXexX1xX4axX16xX31xXb0xX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xX3cxX116xXdxX3xXexX22xXcdxXb9xX16xX31xX3xXaexX34fxX16xX3xX1xX32xX6xX3xXbxX1xXa7xX16xX31xX3xXbxX1xX37exXb0xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX7xX83xX4xX1xXb0xX3xX5xX3bxX16xX1xX3xX3cxX83xX16xX1xXb0xX3xX16xX31xX34fxX16xX3xX4xX1xXe51xX16xX3xX4xX9dxX4xX3xXexX50xX3xX16xX83xX16xXb0xX3xXexXdxX3fxXcexX3xX4xXf5xX4xX3xXexX382xX3xXc5xX3fxX16xX3xX16xX31xXa7xX3bxXdxX3xXexX1xX170bxX3cxX3xXexX1xXc2xXcexX3xXaexX3bxXa7xX3xX94xX11cxX16xX3xXaexX23xX530xX3xXexX1xXcdxXb9xX16xX31xX3xX28bxXcexX2d9xX3fxX16xX3xX4xX1xX34fxX3cxX3xX5xXa7xX3xXc5xXa0xXa7xX3xX94xXa0xX3cxX3xX94xXb9xXdxX3xX7xX19xX16xX31xX3xXaexX482xXexX3xX4xX1xXc2xXexX3xXaexX3bxX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX4xX1xXa7xX3xXc5xXdfxX3xX94xXdfxXdxX11fxX3xX4exXb3xX16xX31xX3xXexX1xXb9xXdxXb0xX3xXexX1dxX4xX1xX3xX4xXf5xX4xX3xX94xXc2xXcexX3xXexX22xX6xX16xX1xX3xXbxX1xXa0xX16xX3xXc5xX9dxX4xX3xX4xX9dxX4xX3xX2f5xXcexX6xX16xX3xX94xXdxX666xX3cxX3xX7xX6xXdxX3xXexX22xX9dxXdxXb0xX3xXexX1xX4b6xX3xX94xX23xX4xX1xXb0xX3xX15xX3cxX3xX3cxXcdxXcexXb0xX3xXexX1xX5axX3xX94xXa7xX83xX16xX3xX28bxXcexX2d9xX3fxX16xX3xXexX83xX4xXb0xX3xXbxX1xX5axX3xX16xX1xX482xX16xX3xX12fxX1xX5axX3xX16xX31xX1xX76bxX6xX3xX10exX6xX22xX28bxX25xX448xX10xX16xXdxX16xXb0xX3xXexXcdxX3xXexXcdxXdcxX16xX31xX3xX6bxXb3xX3xX12fxX1xX1dxX3xX10exXdxX16xX1xXb0xX3xX4xX1xX5axX3xXexX22xXcdxX11cxX16xX31xXb0xX3xX94xXcdxXb9xX16xX31xX3xX5xX19xXdxX3xX4xX5axX6xX3xX4exXa0xX16xX31xXb0xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xX7xX9dxX4xX1xXb0xX3xXbxX1xX9dxXbxX3xX5xXcexX482xXexX3xX4xX5axX6xX3xX13xX1xX3bxX3xX16xXcdxX319xX4xX530xX3xX15xX3cxX3xX3cxXcdxXcexXb0xX3xXexX1xX5axX3xX94xXa7xX83xX16xX3xX3daxX6exXdxX75fxX16xX3xXc5xXdxX45xX16xX3xX1xX9a9xX6xX3xXc5xX19dxX16xX1xX3ecxX3xX4xX5axX6xX3xX4xX9dxX4xX3xXexX1xX45xX3xX5xXf5xX4xX3xXexX1xX4b6xX3xX94xX23xX4xX1xXb0xX3xXbxX1xX9a9xX16xX31xX3xX4xX1xX19xX16xX31xX3xX3daxXexXf5xX3xX6exXdxX75fxX16xX3xXc5xXdxX45xX16xXb0xX3ecxX3xX3daxXexXf5xX3xX4xX1xXcexX2d9xX666xX16xX3xX1xX32xX6xX3ecxX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX16xXdfxXdxX3xXc5xXdfxXb0xX3xX5xXcexX116xX16xX3xX16xX3fxXcexX3xX4xX6xXa7xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX4xXa0xX16xX1xX3xX31xXdxX9dxX4xX3xX4xX9dxX4xX1xX3xX3cxX83xX16xX31xXb0xX3xX7xX4261xX16xX3xX7xX3bxX16xX31xX3xX16xX1xX482xX16xX3xXaexX3bxX3xX1xXa7xX3bxX16xX3xXexX1xX3bxX16xX1xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX5xX78xXdxX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX3xX94xXcdxX78xX4xX3xX31xXdxX6xXa7xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX3cxX649xXdxX3xXexX19dxX16xX1xX3xX1xXcexX19xX16xX31xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX53xX6xX3xX5xX3bxXb0xX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xX94xXdfxXdxX3xX16xX31xX915xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX94xXdfxXdxX3xX4xX32xX3xXc5xXa0xX16xX3xX5xX76bxX16xX1xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xXaexX37axX16xX31xX3xXaexX3bxX16xX31xXb0xX3xX94xX9dxXbxX3xX4d7xX16xX31xX3xX2d9xX3fxXcexX3xX4xX2exXcexX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xXexX19dxX16xX1xX3xX1xX19dxX16xX1xX3xX3cxX319xXdxX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX4exXdfxXdxX3xX16xX31xX915xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxX3xX4xX9dxX4xX3xX4xXc2xXbxX3xX4xX32xX3xXaexX6xXdxX3xXexX22xX9a9xX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xX94xX23xX16xX1xX3xX94xX45xX16xX3xXa3xX45xXexX3xX2f5xXcexXa0xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX5xX78xXdxX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX11fxX3xX332xX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xX94xXdfxXdxX3xX16xX31xX915xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxX3xX5xX3bxX3xXaexXc2xX16xX3xX94xX2c4xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX5xXcdxX78xX4xXb0xX3xXa3xX1xX15xXcexX3xXexX1xX10xX16xX3xX4xX1xX19xXexX3xX4xX5axX6xX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xX4exXa0xX16xX31xXb0xX3xXexX1xXdxX45xXexX3xXexX1xXf5xX4xX3xX31xX32xXbxX3xXbxX1xX2exX16xX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xX2d7xXcexX15xX16xX3xX94xXdfxXdxX3xX3daxX4xX9dxX4xX1xX3xX3cxX83xX16xX31xXb0xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xX2f5xXcexX2d9xXb0xX3xXexXdxX16xX1xX3xX16xX1xXcexX50xXb0xX3xXexX382xX16xX31xX3xXc5xXcdxX319xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX94xX83xXdxX11fxX3ecxX3xX8f6xXdxX16xX1xX3xXexX1xXb9xXdxXb0xX3xX12fxX1xX5axX3xXexX23xX4xX1xX3xX6bxXb3xX3xX12fxX1xX1dxX3xX10exXdxX16xX1xX3xX94xX95xX3xX6exX83xX2d9xX1b1xX3xX3daxX12fxX9dxX16xX3xXc5xXdfxX3xX5xX3bxX3xX4xX9dxXdxX3xX31xX19xX4xX3xX4xX5axX6xX3xX3cxX649xXdxX3xX4xX116xX16xX31xX3xXaexXdxX50xX4xX530xX3ecxX3xX3daxX10exXcexX116xX16xX3xXaexXdxX50xX4xX3xXexX1xX3bxX16xX1xX3xX4xX116xX16xX31xX3xX1xXa7xXe51xX4xX3xXexX1xXc2xXexX3xXc5xX83xXdxXb0xX3xX94xX2c4xXcexX3xX6exXa7xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxX3xXexX19xXexX3xX1xXa7xXe51xX4xX3xXa3xXd1xX3cxX11fxX3ecxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX333xX19dxX3xXaexX482xX2d9xXb0xX3xX4xX1xX37exX16xX31xX3xXexX6xX3xX4xX2exX16xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX7b8xX4xX3xX2f5xXcexX9dxX16xX3xXexX22xXdxX50xXexXb0xX3xXexX22xXdxX666xX16xX3xXa3xX1xX6xXdxX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xXexX19xXexX3xX13xX31xX1xX23xX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xX7xX19xX3xX1cbxX1cfxX1c9xX25xX13xX2d7xX5cxX2d7x1402exXcxX37d5xXb0xX3xX16xX31xX3bxX2d9xX3xX1d6xX2xX5cxX2xX1d6xX5cxX1d6xX1cexX2xX1d6xXb0xX3xX4xX5axX6xX3xX2d7xXcexX15xX16xX3xX5axX2d9xX3xXcxX22xXcexX16xX31xX3xXcdxX11cxX16xX31xXb0xX3xX3daxX333xX2c4xX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xX94xXdfxXdxX3xX16xX31xX915xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX94xXdfxXdxX3xX31xXdxX6xXdxX3xX94xXa7xX83xX16xX3xX1d6xX1cexX2xX1d1xX25xX1d6xX1cexX1d6xX1cexX3xXaexX3bxX3xX16xX1xX37axX16xX31xX3xX16xX34fxX3cxX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX1xX10xXa7xX11fxX3ecxX3xX332xX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xX94xXdfxXdxX3xX16xX31xX915xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxX3xX4xX9dxX4xX3xX4xXc2xXbxXb0xX3xXaexX37axX16xX31xX3xX3cxX83xX16xX1xXb0xX3xX4xX32xX3xX94xX5axX3xX7xX19xX3xX5xXcdxX78xX16xX31xXb0xX3xX4xX1xXc2xXexX3xX5xXcdxX78xX16xX31xX3xX4xX6xXa7xXb0xX3xXexXdxX3fxXcexX3xXc5xXdxX666xXcexX3xXaexX2c4xX3xXbxX1xX170bxX3cxX3xX4xX1xXc2xXexXb0xX3xX16xX34fxX16xX31xX3xX5xXf5xX4xXb0xX3xXbxX1xXa7xX16xX31xX3xX4xX9dxX4xX1xXb0xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX116xX16xX31xX3xXaexX2c4xX3xX16xX31xX1xXdxX50xXbxX3xXaexX7b8xXb0xX3xX31xXcdxX11cxX16xX31xX3xX3cxX2b69xXcexX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX5xXb9xXdxX3xX16xX32xXdxX3xXaexX3bxX3xXaexXdxX50xX4xX3xX5xX3bxX3cxX530xX3xX4xX32xX3xX94xX5axX3xXa3xX1xXa0xX3xX16xX34fxX16xX31xX3xX1xXa7xX3bxX16xX3xXexX1xX3bxX16xX1xX3xX4xXcdxX11cxX16xX31xX3xXaexX23xXb0xX3xX4xX1xX4d7xX4xX3xXexX22xX9dxX4xX1xXb0xX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX3xX94xXcdxX78xX4xX3xX31xXdxX6xXa7xX530xX3xX5xX3bxX3xX1xX83xXexX3xX16xX1xX15xX16xX3xX94xXa7xX3bxX16xX3xXa3xX45xXexXb0xX3xX2f5xXcexX2d9xX3xXexX7b8xX3xXaexX3bxX3xXbxX1xX9dxXexX3xX1xXcexX2d9xX3xX7xX4d7xX4xX3xX3cxX83xX16xX1xX3xXexX518xX16xX31xX3xX1xX78xXbxX3xX4xX5axX6xX3xX4xX9dxX4xX3xXexX518xX3xX4xX1xX4d7xX4xXb0xX3xX5xXf5xX4xX3xX5xXcdxX78xX16xX31xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX4exXb3xX16xX31xX3xXexX1xXb9xXdxXb0xX3xXbxX1xXa0xXdxX3xX4xX1xX5axX3xX94xXdfxX16xX31xX3xX5xX3bxX3cxX3xXexX19xXexX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xX2f5xXcexX2d9xX3xX1xXa7xX83xX4xX1xXb0xX3xX5xXcexX15xX16xX3xX4xX1xXcexX2d9xX666xX16xXb0xX3xX94xXdxX2c4xXcexX3xX94xXdfxX16xX31xXb0xX3xXc5xX518xX3xX16xX1xXdxX50xX3cxXb0xX3xX94xX2c4xX3xXc5xX83xXexX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxXb0xX3xX16xX1xXc2xXexX3xX5xX3bxX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxX3xX4xXc2xXbxX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xXb0xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX5xXcdxX78xX4xX530xX3xXbxX1xX9dxXexX3xX1xXcexX2d9xX3xXaexX6xXdxX3xXexX22xX9a9xX3xX16xX3fxXcexX3xX31xXcdxX11cxX16xX31xX3xX4xX5axX6xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxXb0xX3xX94xXa0xX16xX31xX3xXaexXdxX3fxX16xXb0xX3xX16xX1xXc2xXexX3xX5xX3bxX3xX94xXdfxXdxX3xX16xX31xX915xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxX3xX4xX1xX5axX3xXexX22xX19dxX3xX4xX9dxX4xX3xX4xXc2xXbxX3xXexX1xX10xXa7xX3xX2d7xXcexX2d9xX3xX94xX23xX16xX1xX3xX2xX1cexX2xX25xX2d7xX4exX5cxXcxX37d5xX3xX4xX5axX6xX3xX53xX6xX16xX3xX53xX1dxX3xXexX1xXcdxX3xXcxX22xXcexX16xX31xX3xXcdxX11cxX16xX31xX3xX4exXa0xX16xX31xX3xX32axXa3xX1xX32xX6xX3xX332xX361axX335xX3xXaexX3bxX3xX2d7xXcexX2d9xX3xX94xX23xX16xX1xX3xX1cfxX1d4xX1cfxX25xX2d7xX4exX5cxX2d7xX4d1bxXcxX37d5xX3xX4xX5axX6xXcxX1xXcdxXb9xX16xX31xX3xXaexX7b8xX3xX2d7xXcexX15xX16xX3xX5axX2d9xX3xXcxX22xXcexX16xX31xX3xXcdxX11cxX16xX31xX530xX3xX2d7xXcexX2d9xX3xX94xX23xX16xX1xX3xX7xX19xX3xX1cexX1dbxX25xX2d7xX4exXdxX5cxXcxX37d5xX3xX4xX5axX6xX3xX53xX6xX16xX3xX12fxX1xXc2xXbxX3xX1xX3bxX16xX1xX3xXcxX22xXcexX16xX31xX3xXcdxX11cxX16xX31xX3xX32axXa3xX1xX32xX6xX3xX332xX361axX361axX335xX11fxX3xXcxX1xX10xXa7xX3xX94xX32xXb0xX3xX3cxX1c19xXdxX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxXb0xX3xX94xXa0xX16xX31xX3xXaexXdxX3fxX16xX3xXbxX1xXa0xXdxX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX16xX32xXdxX3xX94xXdxX3xX94xX116xXdxX3xXaexX319xXdxX3xX5xX3bxX3cxXb0xX3xX4xXc2xXbxX3xXexX22xX3fxX16xX3xX5xX3bxX3cxX3xX31xXcdxX11cxX16xX31xX3xX4xX1xXa7xX3xX4xXc2xXbxX3xX6exXcdxX319xXdxXb0xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxX3xX5xX3bxX3cxX3xX31xXcdxX11cxX16xX31xX3xX4xX1xXa7xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX7xX10fxX3xX1xX649xX4xX3xXexX482xXbxXb0xX3xX16xXa7xXdxX3xXexX1xX10xXa7xX11fxX3xXcxX1dxX4xX1xX3xX4xXf5xX4xX3xX94xX518xXdxX3xX3cxX319xXdxX3xXbxX1xXcdxX11cxX16xX31xX3xXbxX1xX9dxXbxXb0xX3xXexX9dxX4xX3xXbxX1xXa7xX16xX31xX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xXb0xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xXexX19xXexX3xX2d7xXcexX2d9xX3xX4xX1xX45xX3xX11axX15xX16xX3xX4xX1xX5axX3xXdcxX3xX4xX11cxX3xX7xXdcxX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX53xX19xX16xX3xX5xX3bxXb0xX3xXexX1xXcdxXb9xX16xX31xX3xX28bxXcexX2d9xX3fxX16xX3xX2f5xXcexX6xX16xX3xXexX15xX3cxX3xX4xX1xX34fxX3cxX3xX5xXa7xX3xXc5xXa0xXa7xX3xX94xXa0xX3cxX3xX94xXb9xXdxX3xX7xX19xX16xX31xX3xXaexX482xXexX3xX4xX1xXc2xXexXb0xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX4xX1xXa7xX3xXc5xXdfxX3xX94xXdfxXdxXb0xX3xX4xX915xX16xX31xX3xX16xX1xXcdxX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xX7xX9dxX4xX1xX3xX1xX482xXcexX3xXbxX1xXcdxX11cxX16xX31xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX94xXdfxXdxX11fxX3xX333xXdxX50xX4xX3xXc5xXa0xXa7xX3xX94xXa0xX3cxX3xXexX19xXexX3xX94xXb9xXdxX3xX7xX19xX16xX31xX3xXaexX482xXexX3xX4xX1xXc2xXexXb0xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX4xX915xX16xX31xX3xX16xX1xXcdxX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xX4xX9dxX4xX1xX3xX1xX482xXcexX3xXbxX1xXcdxX11cxX16xX31xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX94xXdfxXdxX3xXa3xX1xX116xX16xX31xX3xX4xX1xX582xX3xXexX1xX666xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX7xXf5xX3xX2f5xXcexX6xX16xX3xXexX15xX3cxX3xX4xX5axX6xX3xX4exXa0xX16xX31xXb0xX3xX13xX1xX3bxX3xX16xXcdxX319xX4xX3xX94xX19xXdxX3xXaexX319xXdxX3xX2d7xXcexX15xX16xX3xX94xXdfxXdxXb0xX3xX3cxX3bxX3xX4xX9a9xX16xX3xXexX83xXa7xX3xX94xXdfxX16xX31xX3xX5xXf5xX4xXb0xX3xX4xX5axX16xX31xX3xX4xX19xX3xX16xXdxX2c4xX3cxX3xXexXdxX16xXb0xX3xXexX83xXa7xX3xX16xX2c4xX16xX3xXexXa0xX16xX31xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX25xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX4xX1xXa7xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxXb0xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX7xX10fxX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xXexX15xX3cxX3xXa3xX1xX4axX4xX3xXbxX1xX7b8xX4xX3xXa3xX1xX32xX3xXa3xX1xX34fxX16xXb0xX3xX31xXdxX6xX16xX3xXa3xX1xX518xXb0xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX5xX78xXdxX3xX3cxX649xXdxX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX3xX94xXcdxX78xX4xX3xX31xXdxX6xXa7xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX333xX19dxX3xXaexX482xX2d9xXb0xX3xX4exXa0xX16xX31xXb0xX3xX13xX1xX3bxX3xX16xXcdxX319xX4xX3xX4xX2exX16xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX7b8xX4xX3xX1xXa7xX3bxX16xX3xXexX1xXdxX50xX16xXb0xX3xXc5xX518xX3xX7xXcexX16xX31xX3xX4xX11cxX3xX4xX1xX45xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xX7xX9dxX4xX1xX3xX16xX1xX3e4xX3cxX3xXexX382xX16xX31xX3xXc5xXcdxX319xX4xX3xX16xX15xX16xX31xX3xX4xX6xXa7xX3xX94xXb9xXdxX3xX7xX19xX16xX31xX3xXaexX482xXexX3xX4xX1xXc2xXexXb0xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX4xX1xXa7xX3xXc5xXdfxX3xX94xXdfxXdxX11fxX3xX12fxX4b6xX16xX31xX3xXaexX319xXdxX3xX94xX32xXb0xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX7b8xX4xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xXexX19xXexX3xX4xX9dxX4xX3xX4xX1xX45xX3xX94xXdfxXb0xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xX7xX9dxX4xX1xX3xX94xX19xXdxX3xXaexX319xXdxX3xX31xXdxX6xX3xX94xX19dxX16xX1xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX16xX1xX15xX16xXb0xX3xX4xX116xX16xX31xX3xX16xX1xX15xX16xXb0xX3xXaexXdxX3fxX16xX3xX4xX1xX4d7xX4xX3xX2f5xXcexX19xX4xX3xXbxX1xX9a9xX16xX31xX3xXexX83xXdxX3xX16xX31xX915xXb0xX3xX16xX1xXc2xXexX3xX5xX3bxX3xX16xX1xX37axX16xX31xX3xXexX22xXcdxXb9xX16xX31xX3xX1xX78xXbxX3xX4xX32xX3xX1xXa7xX3bxX16xX3xX4xXa0xX16xX1xX3xX94xXe51xX4xX3xXc5xXdxX50xXexX3xXa3xX1xX32xX3xXa3xX1xX34fxX16xXb0xX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xX3xXdcxX3xXaexX4b6xX16xX31xX3xX7xX15xXcexXb0xX3xXaexX4b6xX16xX31xX3xX28bxX6xXb0xX3xXc5xXdxX3fxX16xX3xX31xXdxX319xXdxXb0xX3xXc5xXdxX666xX16xXb0xX3xX94xXa0xXa7xX530xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX4xX32xX3xX1xXdxX50xXcexX3xX2f5xXcexXa0xX3xX4xX9dxX4xX3xXbxX1xXa7xX16xX31xX3xXexX22xX3bxXa7xX3xX3daxX4exX2c4xX16xX3xX11cxX16xX3xX94xX9dxXbxX3xX16xX31xX1xX76bxX6xXb0xX3ecxX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xX3daxX13xX1xX3bxX3xX94xXb3xX16xX31xX3xX94xXdfxXdxX3ecxX11fxX11fxX11fxX3xX4exXdxX2c4xXcexX3xX94xX32xX3xXa3xX1xX116xX16xX31xX3xX4xX1xX582xX3xX31xX32xXbxX3xXbxX1xX2exX16xX3xX94xXdfxX16xX31xX3xXaexXdxX3fxX16xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xXb0xX3xX16xX15xX16xX31xX3xX4xX6xXa7xX3xX94xXb9xXdxX3xX7xX19xX16xX31xX3xX4xX1xXa7xX3xX4xX9dxX4xX3xX94xX19xXdxX3xXexXcdxX78xX16xX31xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xX7xX9dxX4xX1xXb0xX3xX3cxX3bxX3xX4xX9a9xX16xX3xX5xX3bxX3xX94xXdfxX16xX31xX3xX5xXf5xX4xX3xXexXa7xX3xX5xX319xX16xXb0xX3xXexX1xX37exX4xX3xX94xX170bxX2d9xX3xX4xX9dxX16xX3xXc5xXdfxXb0xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX7xX76bxX3xX2d9xX3fxX16xX3xXexX15xX3cxX3xX4xX116xX16xX31xX3xXexX9dxX4xXb0xX3xX94xX2c4xX3xX4xX6xXa7xX3xXexX22xX9dxX4xX1xX3xX16xX1xXdxX50xX3cxXb0xX3xXa3xX1xX4axX4xX3xXbxX1xX7b8xX4xX3xXa3xX1xX32xX3xXa3xX1xX34fxX16xXb0xX3xX1xXcexXc2xX16xX3xX5xXcexX2d9xX50xX16xX3xX31xXdxX9a5xXdxXb0xX3xXa3xX456xX3xX5xXcexX482xXexX3xX16xX31xX1xXdxX3fxX3cxXb0xX3xX7xX4261xX16xX3xX7xX3bxX16xX31xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX94xXc2xXcexX3xX4xX6xXa7xXb0xX3xX1xXa7xX3bxX16xX3xXexX1xX3bxX16xX1xX3xXexX19xXexX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX3cxX649xXdxX3xXexX19dxX16xX1xX3xX1xXcexX19xX16xX31xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX12fxX1xXdxX45xX16xX3xX4xX116xX16xX31xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX7xX3c1xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX3xX4xX9dxX4xX1xX3xX16xX6xX2d9xX3xX94xX95xX3xX31xX2exX16xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX2exX16xX3xXc5xX6xX3xXexX1xX45xX3xXa3xX456xX11fxX3xX13xX1xXcdxX16xX31xX3xX4xX9a9xX16xX3xX94xX32xX3xX3daxX15xX3cxX3xXaexX6xX16xX31xX3ecxX3xX4xX5axX6xX3xX3cxXdfxXexX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX16xX1xX37axX16xX31xX3xX3daxX4xXdfxXexX3xX3cxX19xX4xX3xXc5xX3e4xX16xX31xX3xXaexX3bxX16xX31xX3ecxX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX7xX3c1xX3xX4xX1xX19xX16xX31xX3xX16xX31xXa7xX83xXdxX3xX28bxX15xX3cxX3xX4xX5axX6xX3xX6exX15xX16xX3xXexXdfxX4xX11fxX3xX12fxX3bxX16xX31xX3xXexXf5xX3xX1xX3bxXa7xX3xXaexX2c4xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX4xX116xX16xX31xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axX3xX16xX34fxX3cxX3xX28bxXcdxX6xXb0xX3xX4xX1xX37exX16xX31xX3xXexX6xX3xX4xX3bxX16xX31xX3xXbxX1xXa0xXdxX3xX4xXa7xXdxX3xXexX22xX649xX16xX31xX3xXaexXdxX50xX4xX3xX16xX31xX1xXdxX3fxX16xX3xX4xX4d7xXcexXb0xX3xXexX518xX16xX31xX3xXa3xX45xXexX3xX5xX489xX3xX5xXcexX482xX16xXb0xX3xXexX19dxX3cxX3xX1xXdxX666xXcexX3xX16xX31xXcexX2d9xX3fxX16xX3xX16xX1xX15xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX5xX78xXdxX3xXaexX3bxX3xX94xX37exX4xX3xX22xX37exXexX3xX16xX1xX37axX16xX31xX3xXc5xX3bxXdxX3xX1xX649xX4xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX7xX3c1xXb0xX3xXc5xX3bxXdxX3xX1xX649xX4xX3xXa3xXdxX16xX1xX3xX16xX31xX1xXdxX50xX3cxX3xX4xX32xX3xX31xXdxX9dxX3xXexX22xX23xX3xXaexX482xX16xX3xX6exX7b8xX16xX31xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX5xX95xX16xX1xX3xX94xX83xXa7xXb0xX3xX4xX1xX582xX3xX94xX83xXa7xX3xXaexX3bxX3xXexX518xX3xX4xX1xX4d7xX4xX3xXexX1xXf5xX4xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX16xX1xXdxX50xX3cxX3xXaexX7b8xX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX7xXf5xXb0xX3xX2f5xXcexX19xX4xX3xXbxX1xX9a9xX16xX31xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xXa7xX6exX2d9xXaxX12xX10exXe51xX4xX3xX6exX4b6xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX16xX6xX2d9xX3xX2d7xXcexX15xX16xX3xX94xXdfxXdxX3xX94xXcdxX78xX4xX3xX4exXa0xX16xX31xXb0xX3xX13xX1xX3bxX3xX16xXcdxX319xX4xX3xX94xX2exXcexX3xXexXcdxX3xXexX22xX6xX16xX31xX3xXc5xX23xX3xX16xX31xX3bxX2d9xX3xX4xX3bxX16xX31xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX94xX83xXdxXb0xX3xX16xX1xXcdxX16xX31xX3xX4xX3bxX16xX31xX3xX1xXdxX50xX16xX3xX94xX83xXdxX3xXc5xX6xXa7xX3xX16xX1xXdxX3fxXcexX3xXexX1xX19dxX3xX4xX3bxX16xX31xX3xXbxX1xXa0xXdxX3xX2f5xXcexX6xX16xX3xXexX15xX3cxXb0xX3xX4xX1xX34fxX3cxX3xX5xXa7xX3xX16xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX25xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xXc5xXc2xX2d9xX3xX16xX1xXdxX3fxXcexXb0xX3xX4xX32xX3xX16xX1xXcdxX3xXaexX482xX2d9xX3xX3cxX319xXdxX3xXbxX1xX9dxXexX3xX1xXcexX2d9xX3xX94xXcdxX78xX4xX3xXexX22xXcexX2d9xX2c4xX16xX3xXexX1xX19xX16xX31xX3xX6exX15xX16xX3xXexXdfxX4xXb0xX3xX3cxX319xXdxX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xX94xXcdxX78xX4xX3xX3cxXdfxXexX3xX16xX2c4xX16xX3xX16xX31xX1xX50xX3xXexX1xXcexX482xXexX3xX2f5xXcexX15xX16xX3xX7xXf5xX3xX3cxX6xX16xX31xX3xX3cxX3bxXcexX3xX7xX4axX4xX3xX6exX15xX16xX3xXexXdfxX4xX3xX333xXdxX50xXexX3xX13xX6xX3cxXb0xX3xX94xX9dxXbxX3xX4d7xX16xX31xX3xX2d9xX3fxXcexX3xX4xX2exXcexX3xX28bxX15xX2d9xX3xX6exXf5xX16xX31xX3xXaexX3bxX3xXc5xXa0xXa7xX3xXaexX50xX3xXaexX37axX16xX31xX3xX4xX1xX4axX4xX3xXcxX518xX3xX2f5xXcexX19xX4xX3xX333xXdxX50xXexX3xX13xX6xX3cxX3xX28bxX95xX3xX1xXdfxXdxX3xX4xX1xX5axX3xX16xX31xX1xX76bxX6xX3xXexX22xXa7xX16xX31xX3xX3cxX649xXdxX3xXexX19dxX16xX1xX3xX1xXcexX19xX16xX31xX11fxX5cxX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xX6exXdxXaexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exX22xX10xX5xX6xXexX10xX6exXaxX12xX0xX7xXexX22xXa7xX16xX31xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX3fxX16xX3xX2f5xXcexX6xX16xX1b1xX0xX5cxX7xXexX22xXa7xX16xX31xX12xX0xXcexX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX25xXexX1xXcexX3cxXc5xX25xX6xX16xX6exX25xX7xX6xXbxXa7xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX5xX3fxX16xX3xX16xX1xX37axX16xX31xX3xX31xXdxX9dxX3xXexX22xX23xX3xXexXa7xX3xX5xX319xX16xX3xX4xX5axX6xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX1d1xX1cexX5cxX1d4xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX7xX3c1xXaxX3xX1xX22xX10xX27bxX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX16xX1xX25xXexX22xXdxX5cxX16xX1xX6xX16xX25xX5xX10xX16xX25xX16xX1xXcexX16xX31xX25xX31xXdxX6xX25xXexX22xXdxX25xXexXa7xX25xX5xXa7xX16xX25xX4xXcexX6xX25xX4xX1xXdxX10xX16xX25xXexX1xX6xX16xX31xX25xX1d1xX1cexX25xX1d4xX25xX5xXdxX4xX1xX25xX7xXcexX5cxX2xX1cbxX2xX1c9xX1dbxX1cfxX11fxX1xXexX3cxXaxX12xX0xXdxX3cxX31xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX5cxX3cxX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX1d6xX1cexX5cxX16xX10xX1c5xX7xX5cxX2xX1c9xX2xX1cbxX5cxX2xX1cexX284xX6exX1d6xX1cexX284xX1d4xX1cfxX1cexX1d6xXexX1cbxX1d6xX1cexX1d4xX5xX1d6xX25xXdxX3cxX6xX31xX10xX7xX284xX1c9xX1d1xX1cbxX1c9xX1c9xX25xX6xX16xX1xXc5xXdxX6xX11fxX1e0xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xX25xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX31xX32xXbxX3xXbxX1xX2exX16xX3xX5xX3bxX3cxX3xX16xX3fxX16xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxXaexX12xX0xX7xXexX22xXa7xX16xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX5xX3fxX16xX3xX16xX1xX37axX16xX31xX3xX31xXdxX9dxX3xXexX22xX23xX3xXexXa7xX3xX5xX319xX16xX3xX4xX5axX6xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX1d1xX1cexX5cxX1d4xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX7xX3c1xXaxX3xX1xX22xX10xX27bxX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX16xX1xX25xXexX22xXdxX5cxX16xX1xX6xX16xX25xX5xX10xX16xX25xX16xX1xXcexX16xX31xX25xX31xXdxX6xX25xXexX22xXdxX25xXexXa7xX25xX5xXa7xX16xX25xX4xXcexX6xX25xX4xX1xXdxX10xX16xX25xXexX1xX6xX16xX31xX25xX1d1xX1cexX25xX1d4xX25xX5xXdxX4xX1xX25xX7xXcexX5cxX2xX1cbxX2xX1c9xX1dbxX1cfxX11fxX1xXexX3cxXaxX12xX13xX1xX15xX16xX3xX5xX3fxX16xX3xX16xX1xX37axX16xX31xX3xX31xXdxX9dxX3xXexX22xX23xX3xXexXa7xX3xX5xX319xX16xX3xX4xX5axX6xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX1d1xX1cexX5cxX1d4xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX7xX3c1xX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX22xXa7xX16xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX13xX1xX37axX16xX31xX3xX16xX31xX3bxX2d9xX3xX16xX3bxX2d9xXb0xX3xXexXa7xX3bxX16xX3xX4exXa0xX16xX31xXb0xX3xXexXa7xX3bxX16xX3xX2f5xXcexX15xX16xXb0xX3xXexXa7xX3bxX16xX3xX6exX15xX16xX3xXexX6xX3xX94xX6xX16xX31xX3xXc5xXb3xXdxX3xX1xXb3xXdxXb0xX3xX16xX9dxXa7xX3xX16xX4d7xX4xX3xXa3xX456xX3xX16xXdxX50xX3cxX3xX1d4xX1d4xX3xX16xX34fxX3cxX3xX16xX31xX3bxX2d9xX3xX31xXdxXa0xXdxX3xXbxX1xX32xX16xX31xX3xX1xXa7xX3bxX16xX3xXexXa7xX3bxX16xX3xX3cxXdxX2c4xX16xX3xX13xX6xX3cxXb0xX3xXexX1xX19xX16xX31xX3xX16xX1xXc2xXexX3xX94xXc2xXexX3xX16xXcdxX319xX4xX3xX32axX1d1xX1cexX5cxX1d4xX5cxX2xX1c9xX1cbxX284xX25xX1d1xX1cexX5cxX1d4xX5cxX1d6xX1cexX2xX1c9xX335xX11fxX3xX6bxX11cxX16xX3xX1d4xX3xXexX1xX482xXbxX3xXa3xX456xX3xXexX22xX116xXdxX3xX2f5xXcexX6xXb0xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX2f5xXcexX2d9xX45xXexX3xXexX1xX4axX16xX31xXb0xX3xXa3xX1xX1dxX3xXbxX1xX9dxX4xX1xX3xX1xX3bxXa7xX3xX1xX4b6xX16xX31xX3xX4xX5axX6xX3xX6exX15xX16xX3xXexXdfxX4xXb0xX3xX16xX1xX37axX16xX31xX3xXc5xX3bxXdxX3xX1xX649xX4xX3xXaexX116xX3xX31xXdxX9dxX3xXexX382xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX5xX78xXdxX3xX4xX5axX6xX3xX4xXcexXdfxX4xX3xXa3xX1xX9dxX16xX31xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xX4xX1xX19xX16xX31xX3xX10exX10fxX3xX4xX4d7xXcexX3xX16xXcdxX319xX4xXb0xX3xX4xX5axX6xX3xX12fxX1xXdxX45xX16xX3xX6exX23xX4xX1xX3xX6bxXb3xX3xX12fxX1xX1dxX3xX10exXdxX16xX1xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX7xX3c1xX3xXaexX2b69xX16xX3xX4xX9a9xX16xX3xX16xX31xXcexX2d9xX3fxX16xX3xX31xXdxX9dxX3xXexX22xX23xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxXaexX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxXdfxXdxX3xXexX1xXa0xXa7xX3xX3daxX284xX1cexX3xX16xX34fxX3cxX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4exXb3xX16xX31xX3xX448xXdfxX4xX3xX25xX3xX31xXdxX9dxX3xXexX22xX23xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX7xX3c1xX3xXaexX3bxX3xX1xXdxX50xX16xX3xXexX1xXf5xX4xX3ecxXaxX3xX1xX22xX10xX27bxX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX16xX1xX25xXexX22xXdxX5cxX1xXa7xXdxX25xXexX1xX6xXa7xX25xX284xX1cexX25xX16xX6xX3cxX25xX4xX1xXdxX10xX16xX25xXexX1xX6xX16xX31xX25xX6exXa7xX16xX31xX25xX5xXa7xX4xX25xX31xXdxX6xX25xXexX22xXdxX25xX5xXdxX4xX1xX25xX7xXcexX25xXaexX6xX25xX1xXdxX10xX16xX25xXexX1xXcexX4xX5cxX2xX284xX1dbxX1d1xX2xX1c9xX11fxX1xXexX3cxXaxX12xX0xXdxX3cxX31xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX5cxX3cxX10xX6exXdxX6xX5cxX2xX1d6xX1cexX5cxX16xX10xX1c5xX7xX5cxX2xX1dbxX1d6xX1c9xX5cxX1cbxX1cbxX6exX284xX2xX1cexX2xX284xX1d1xX1c9xXexX1d4xX284xX284xX1cfxX5xX1dbxX25xX2xX1cexX1cfxX6exX284xX1cexX1c9xX284xX1d1xX1d6xX1d1xXexX1cbxX1cfxX2xX1cfxX5xX2xX25xXdxX11fxX1e0xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX19xX3xX4xX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xX25xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX2exX16xX3xX31xX32xXbxX3xXbxX1xX2exX16xX3xX5xX3bxX3cxX3xX16xX3fxX16xX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4exXdxX50xX16xX3xX53xXdxX3fxX16xX3xX58xX1xX5axXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxXaexX12xX0xX7xXexX22xXa7xX16xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX6bxXdfxXdxX3xXexX1xXa0xXa7xX3xX3daxX284xX1cexX3xX16xX34fxX3cxX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4exXb3xX16xX31xX3xX448xXdfxX4xX3xX25xX3xX31xXdxX9dxX3xXexX22xX23xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX7xX3c1xX3xXaexX3bxX3xX1xXdxX50xX16xX3xXexX1xXf5xX4xX3ecxXaxX3xX1xX22xX10xX27bxX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX16xX1xX25xXexX22xXdxX5cxX1xXa7xXdxX25xXexX1xX6xXa7xX25xX284xX1cexX25xX16xX6xX3cxX25xX4xX1xXdxX10xX16xX25xXexX1xX6xX16xX31xX25xX6exXa7xX16xX31xX25xX5xXa7xX4xX25xX31xXdxX6xX25xXexX22xXdxX25xX5xXdxX4xX1xX25xX7xXcexX25xXaexX6xX25xX1xXdxX10xX16xX25xXexX1xXcexX4xX5cxX2xX284xX1dbxX1d1xX2xX1c9xX11fxX1xXexX3cxXaxX12xX6bxXdfxXdxX3xXexX1xXa0xXa7xX3xX3daxX284xX1cexX3xX16xX34fxX3cxX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4exXb3xX16xX31xX3xX448xXdfxX4xX3xX25xX3xX31xXdxX9dxX3xXexX22xX23xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX7xX3c1xX3xXaexX3bxX3xX1xXdxX50xX16xX3xXexX1xXf5xX4xX3ecxX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX22xXa7xX16xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX8f6xX9dxX16xX31xX3xX16xX6xX2d9xX3xX32axX1d6xX1cexX5cxX1cbxX335xXb0xX3xXexX83xXdxX3xXcxX58xX3xX6bxX3bxX3xXcxX76bxX16xX1xXb0xX3xX6bxX649xX4xX3xXaexXdxX50xX16xX3xX12fxX1xX1dxX16xX1xX3xXexX22xX23xX3xX2d7xXcexX19xX4xX3xX31xXdxX6xX3xX6bxXb3xX3xX12fxX1xX1dxX3xX10exXdxX16xX1xXb0xX3xX53xX9dxXa7xX3xX13xX1xX15xX16xX3xX11axX15xX16xXb0xX3xXcxX582xX16xX1xX3xX5axX2d9xX3xX6bxX3bxX3xXcxX76bxX16xX1xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1xX78xXbxX3xXexX518xX3xX4xX1xX4d7xX4xX3xX1xXdfxXdxX3xXexX1xXa0xXa7xX3xXa3xX1xXa7xX6xX3xX1xX649xX4xX3xX3daxX284xX1cexX3xX16xX34fxX3cxX3xX4xX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4exXb3xX16xX31xX3xX448xXdfxX4xX3xX25xX3xX31xXdxX9dxX3xXexX22xX23xX3xX5xX23xX4xX1xX3xX7xX3c1xX3xXaexX3bxX3xX1xXdxX50xX16xX3xXexX1xXf5xX4xX3ecxX3xX16xX1xX15xX16xX3xX1199xX456xX3xX16xXdxX50xX3cxX3xX284xX1cexX3xX16xX34fxX3cxX3xX12fxX1xXdxX45xX16xX3xXexX1xX4axX16xX31xX3xX4exXb3xX16xX31xX3xX448xXdfxX4xX3xX32axX1d6xX1d4xX5cxX1cbxX5cxX2xX1c9xX1cfxX1dbxX3xX25xX3xX1d6xX1d4xX5cxX1cbxX5cxX1d6xX1cexX2xX1dbxX335xX11fxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxXaexX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxXcexX5xX12xX0xX6exXdxXaexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX22xXaxX12xX0xX5cxX6exXdxXaexX12xX0xX5cxX6exXdxXaexX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8f6xXa7xXcexX22xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa7xX3xXcxXcxX332xX333xX13xX0xX5cxXbxX12