Vụ nổ súng ở Trân Châu cảng: Thủy thủ nổ súng làm chết 2 dân thường
Vụ nổ súng xảy ra gần tàu USS Columbia, một tàu ngầm tấn công lớp Los Angeles. Người nổ súng là một hạ sỹ quan của Hải quân Mỹ làm việc trên tàu USS Columbia.
1767x1fd7x866dx5328xb4d1x609fx4d69x8890x295cxX7x6967x2bf5x8f5ex8a2bx27cax4cbaxX5x1c16xXax8779x7884xb46fxX3x9027x1ab1xX3xX7x5ff4xX16x7f3dxX3xa6a4xX3xXcx52b2xa338xX16xX3x76ccxX1xX22x4af3xX3xX4x6d00xX16xX1cx79e5xX3xXcxX1x9353x3d42xX3xXexX1xX32xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX5x81f1x70d7xX3xX4xX1xc571xXexX3xbff2xX3x9722xX22xX16xX3xXexX1x35ddx2305xX16xX1cxX0xc1fcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7cdcxX10xX6xX4cxXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xa667xX2bxX33xX3xX21xX6xX3xX1cx2e3fxX16xX3xXexX42xX28xX3xbbb2x9d01xX87xX3xX25xc6a5xX5xX28xX43x3166xXdxX6x39fexX3xX43x46d8xXexX3xXexX42xX28xX3xX16xX1cxX7fxX43xX3xXexb1b1xX16xX3xX4x3be7xX16xX1cxX3xX5x7b2cxXbxX3x4533xX8bxX7xX3xc174xX16xX1cxX10xX5xX10xX7x370exX3x488fxX1cxX52xX53xXdxX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX5xX42xX3xX43xX95xXexX3xX1xa52fxX3xX7x74a4xX3xbeaaxX28xX6xX16xX3xX4xX32xX6xX3xX66xX2bxXdxX3xXd6xX28xX22xX16xX3xa82dxXd4xX3xX5xX42xX43xX3x3494xXdx5f7bxX4xX3xXexX21xa669xX16xX3xXexX42xX28xX3xX86xX87xX87xX3xX25xX8bxX5xX28xX43xX8fxXdxX6xXb9xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb979xX8bxX4cxX33xXaxX12xX66xXd1xX3xX7xXd4xX3xXd6xX28xX6xX16xX3xX16xX42xX33xX3xc4d5xb21bxX3xX8fx3d44xX16xX3xXefxX42xX8bxX3x48bdxX3xX4cxX22xX16xX3xXexX1xX52xX53xX16xX1cxX92xX3xXexX21xX8bxX16xX1cxX3xX12ex264fxX3xX4axX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xX12exX12fxX3xXexX1xXdxXf1xXexX3xX43xXd1xX16xX1cxX92xX3xX7xX6xX28xX3xX12exX14exX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xXefxX42xX8bxX3xX12exX7fxX28xX3xX12ex7f95xX3xXex6cf7xX3xX7xa9baxXexXb9xX0xX57xXbxX12xX0xXexX6xX8fxX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX43xX6xX21xX1cxXdxX16xX2exX3xX4axXbxX77xX3xX6xX28xXexX8bx4e48xXaxX12xX0xXexX8fxX8bxX4cxX33xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXdxX43xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX43xX7x185cxXbxX1xX8bxXexX8bxXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXax65abxXdxX4cxXexX1xX2exX3x20e1x7adexX1e2xXbxX77xX1aaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX2exX3x8e19xX1e2xX1e2xXbxX77xX1aaxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXefxX14xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX1exX3xXexX21xX22xX16xX3xX4xX1xX22xX28xX3xX4xX2bxX16xX1cxX2exX3xXexX1xX32xX33xX3xXexX1xX32xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX5xX42xX43xX3xX4xX1xX47xXexX3xX4axX3xX4cxX22xX16xX3xXexX1xX52xX53xX16xX1cxX3xX1x6ef8xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXb9xX8fxX6xX8bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXb9xXefxX16xX57xX16xX10xX1daxX7xX57xX2x3eb9xX1f0xa42exX57xX2xX139xX1f0xX4cxX1f0xX2xX4axX4ax733exX1f0xX273xXexX1e1xX267xX273xX2xX267xX5xX1e2xXb9x7949xXbxX1cx844cxX21xX9xX267xX273x6d13xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX1exX3xXcxX21xX22xX16xX3xX25xX1xX22xX28xX3xX4xX2bxX16xX1cxX2exX3xXcxX1xX32xX33xX3xXexX1xX32xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX5xX42xX43xX3xX4xX1xX47xXexX3xX4axX3xX4cxX22xX16xX3xXexX1xX52xX53xX16xX1cxXaxX3xX4cxX6xXexX6xX1cbxXbxX1xX8bxXexX8bxX1cbxX8bxX21xXdxX1cxXdxX16xX6xX5xX1cbxX7xX21xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2exX57xX57xXdxX43xX6xX1cxX10xX7xXb9xXefxX8bxXefxXb9xXefxX16xX57xX28xXbxX5xX8bxX6xX4cxX10xX4cxX57xX21x8a0axXexX1daxX33xX8fxX21xX77xX30dxX43xX5xX33xX269xX28x7f6cxXefxX10xX28x515exX1cxX57xX4axX1e2xX2xX267xa327xX2xX4axX325xX1e2xX273xX57xXexX21xX6xX16xX325xX4xX1xX6xX28xX325xX4xX6xX16xX1cxX325xX1cxXbxX1daxX4xXb9xX27fxXbxX1cxXaxX3xX4cxX6xXexX6xX1cbxX4cxX10xX7xX4xX9xXaxXaexX182xX4xX3xX5xX52x5ef6xX16xX1cxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX12ex3307xX16xX1cxX3xX8fxXf6xX16xX3xX16xX1cxX8bxX42xXdxX3xX4xX17xX16xX1cxX3xX4x61b8xX16xX3xX4xX363xX3xX4xX1xX28xX16xX1cxX3xXcxX21xX22xX16xX3xX4xX1xX22xX28xX3xX4xX2bxX16xX1cxX1cbxX66xXdxX4xX31exX6xX43xXb9xX3xa245xX16xX1xX2exX3xXb2x418exXaxX3xX57xX12xX0xX57xXexX4cxX12xX0xX57xXexX21xX12xX0xXexX21xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX8bxX16xXaxX12xXaexX182xX4xX3xX5xX52xX356xX16xX1cxX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX12exX363xX16xX1cxX3xX8fxXf6xX16xX3xX16xX1cxX8bxX42xXdxX3xX4xX17xX16xX1cxX3xX4xX377xX16xX3xX4xX363xX3xX4xX1xX28xX16xX1cxX3xXcxX21xX22xX16xX3xX25xX1xX22xX28xX3xX4xX2bxX16xX1cxX1cbxX66xXdxX4xX31exX6xX43xXb9xX3xX39axX16xX1xX2exX3xXb2xX3a0xX0xX57xXbxX12xX0xX57xXexX4cxX12xX0xX57xXexX21xX12xX0xX57xXexX8fxX8bxX4cxX33xX12xX0xX57xXexX6xX8fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8bxX4cxX33xXaxX12xX25x9168xX3xXd6xX28xX6xX16xX3xX12exXdx3403xX28xX3xXexX21xX6xX3xXexX95xXdxX3xXbxX1xXd1xX43xX3xX66xX2bxXdxX3xXd6xX28xX22xX16xX3x4d5cxXbbxX25x1f1axX87x39a6xX3xX12exX12fxX3xX4xX14exX3xX43x9a50xXexX3xXexXd1xXdxX3xX1xXdxXf1xX16xX3xXexX21xX52xX53xX16xX1cxX3xXefxX42xX3xX25xX44cxX3xXd6xX28xX6xX16xX3xX12exXdxX455xX28xX3xXexX21xX6xX3xX5xXdxXf6xX16xX3xX8fxX6xX16xX1cxX3xX46exbffaxX119xX471xX473xX3xXe8xXd4xX3xX4x8c3bxX16xX1cxX3xX12exX12fxX3xX16xX1x2a80xX16xX3xX12exX52xX356xX4xX3xXexX1xXa6xX16xX1cxX3xX8fxX185xX8bxXb9xX3xX66xXdxXf1xX16xX3xX4cxX6xX16xX1xX3xXex9690xX16xX1xX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xX77xX2bxX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX4xX4b7xX16xX1cxX3xX16xX1xX52xX3xX4xX185xX4xX3xX16xXd1xX16xX3xX16xX1xX22xX16xX3xX12exX455xX28xX3xX4xX1xX52xX6xX3xX12exX52xX356xX4xX3xXexXdxX47xXexX3xX5xX95xXb9xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8bxX4cxX33xXaxX12xXbbxX1cxX28x1a7fxX16xX3xXexXdxX16xX3xX1xXdxXf1xX16xX3xXexX21xX52xX53xX16xX1cxX3xX4xX1xX8bxX3xX8fxXdxX47xXexX92xX3xXefxX14xX3xXefxXdxXf1xX4xX3xX12exX12fxX3xb823xX16x6b70xX43xX3xXexX21xX8bxX16xX1cxX3xXexX7fxX43xX3xX31exXdxX17fxX43xX3xX7xX8bxX185xXex83f0xXb9xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8bxX4cxX33xXaxX12xX87xX182xX3xXefxXdxXf1xX4xX3xX77xX2bxX33xX3xX21xX6xX3xXefxX42xX8bxX3xX31exX1xX8bxX2bxX16xX1cxX3xX2xX1f0xX1xX139xX1e2xX3xX4xX1xXdxX455xX28xX3xX1f0xX57xX2xX4axX3xXexX1xX10xX8bxX3xX1cxXdxX53xX3xX12ex9bb0xX6xX3xXbxX1xX52xX44cxX16xX1cxX3xX1exX3xX13xX4b7xX16xX1cxX3xX4xXd1xX16xX3xX7x8938xX3xX4axXb9xX3xa95fxXdxXabxXdxX3xX4xX1xX363xX4xX3xX12exX12fxX3xXbxX1xX8bxX16xX1cxX3xXex1a2exX6xX3xX4xX185xX4xX3xXex9b5fxX6xX3xX16xX1xX42xX3xXefxX42xX3xX1xXf1xX3xXexX1xX5d6xX16xX1cxX3xX5xX8bxX6xX3xXbxX1xX185xXexX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX12exX12fxX3xX4xX2bxX16xX1xX3xX8fxX185xX8bxX3xX43x4f85xXdxX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xXexX244xX43xX3xX16xX44cxXdxX3xXexX21xX1axX3xbf51xX16xX92xX3xXexX1xX10xX8bxX3xX66xX6xX1daxX6xXdxXdxX3xXbbxX10xX1daxX7xX3xXbbxX8bxX1daxXb9xX3xXaexXf1xX16xX1xX3xXbxX1xX8bxX16xX1cxX3xXexX5efxX6xX3xX12exX12fxX3xX12exX52xX356xX4xX3xX4cx2704xX3xX8fxX5efxX3xXefxX42xX8bxX3xX31exX1xX8bxX2bxX16xX1cxX3xX2xX1e1xX1xX3xX4xabb3xX16xX1cxX3xX16xX1cxX42xX33xXb9xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8bxX4cxX33xXaxX12xXcxX1xX5d6xX16xX1cxX3xX12exX5d6xX4xX3xX66xX6xX1daxX6xXdxXdxX3x1c8fxX6xXefxXdxX4cxX3xX471xX1cxX10xX3xX4xX1xX8bxX3xX8fxXdxX47xXexX92xX3xXbbxX1xX42xX3xXcxX21xX132xX16xX1cxX3xX12exX12fxX3xX12exX455xX3xX16xX1cxX1xX5c0xX3xXexX21xX356xX3xX1cxXdxX1axXbxX3xX4xX1xX8bxX3xX4xX185xX4xX3xX4xX44cxX3xXd6xX28xX6xX16xX3xX4xX1xX363xX4xX3xX16xX377xX16xX1cxX3xX12exX5c0xX6xX3xXbxX1xX52xX44cxX16xX1cxXb9xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8bxX4cxX33xXaxX12xX55cxXcxXa6xXdxX3xX12exX534xX16xX1cxX3xX4xX2bxX43xX3xXefxXabxXdxX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xX4cxX22xX16xX3xX66xX6xX1daxX6xXdxXdxXb9xX3xX25xX1xX1axX16xX1cxX3xXexXa6xXdxX3xX8fxX42xX33xX3xXexX5efxX3xX7xX182xX3xXd6xX28xX6xX16xX3xX16xX1cxXd1xXdxX3xX12exX5d6xXdxX3xXefxXabxXdxX3xX7xX182xX3xXefxXdxXf1xX4xX3xX4xX4b7xX16xX1cxX3xX4cxX42xX16xX1xX3xX7xX182xX3xXd6xX28xX6xX16xX3xXexX22xX43xX3xXexXabxXdxX3xX16xX1x40fbxX16xX1cxX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xX8fxX5c0xX3xX2bxX16xX1xX3xX1xX52xX1exX16xX1cxX3xX8fxX1exXdxX3xXefxX14xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX574xX92xX3xXa6xX16xX1cxX3xX471xX1cxX10xX3xX16xX14exXdxX3xXexX21xX8bxX16xX1cxX3xX43xX95xXexX3xXexX28xX33xXf6xX16xX3xX8fxX5d6xXb9xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8bxX4cxX33xXaxX12x6d20xX52xX1exX16xX1cxX3xX12exX14exX16xX1cxX3xXexX42xX28xX3xX77xX2bxX33xX3xX21xX6xX3xXefxX14xX3xXefxXdxXf1xX4xX3xX16xX55exX43xX3xX1cxX7fxX16xX3x59e8xX42xXdxX3xXexX52xX1exX16xX1cxX3xX16xXdxXf1xX43xX3xa538xX28xX5d6xX4xX3xX1cxXdxX6xX3xXcxX21xX22xX16xX3xX4xX1xX22xX28xX3xX25xX2bxX16xX1cxX3xX1cbxX3xX16xX44cxXdxX3xX12exX6xX16xX1cxX3xX4xX1xX28xX63bxX16xX3xX8fxX5c0xX3xXexX17xX3xX4xX1xX363xX4xX3xXexX52xX1exX16xX1cxX3xX16xXdxXf1xX43xX3xX287xX269xX3xX16xX377xX43xX3xXefxX14xX3xXexXa2xX16xX3xX4xXa6xX16xX1cxX3xX4xX32xX6xX3xXbbxX1xX4c0xXexX3xX119xX2bxX16xX92xX3xX12exX185xX16xX1xX3xX4cxXa2xX28xX3xXexX1xX53xXdxX3xX12exXdxX17fxX43xX3xXe8xXd4xX3xX4xX1xX4dexX16xX1xX3xXexX1xX363xX4xX3xXexX1xX6xX43xX3xX1cxXdxX6xX3xXcxX1xX47xX3xX4xX1xXdxX47xX16xX3xX4axXb9xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX8bxX4cxX33xXaxX12xXcxX21xX22xX16xX3xX25xX1xX22xX28xX3xX25xX2bxX16xX1cxX3xX12exX52xX356xX4xX3xX4xX8bxXdxX3xX5xX42xX3xXexX21xX14xX3xX7xX1exX3xX4xX32xX6xX3xX66xXd1xX43xX3xX12exX95xXdxX3xXcxX1xX185xXdxX3xX119xX244xX16xX1xX3xX6b1xX52xX44cxX16xX1cxX3xX4xX32xX6xX3xXe8xXd4xX92xX3xXefxX42xX3xX5xX42xX3xX16xX44cxXdxX3xX16xX10xX8bxX3xX12exX4c0xX28xX3xX4xX32xX6xX3xX2xX1e2xX3xXexX42xX28xX3xX31exX1xX28xX3xXexX21xX14xX4xX92xX3xX2xX273xX3xXexX42xX28xX3xX16xX1cxX7fxX43xX3xX4xX32xX6xX3xXe8xXd4xXb9xX57xXb9xX0xX57xXbxX12xX0xX4cxXdxXefxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxX21xX10xX5xX6xXexX10xX4cxXaxX12xX0xX28xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1cbxXexX1xX28xX43xX8fxX1cbxX6xX16xX4cxX1cbxX7xX6xXbxX8bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX80dxX185xX16xX1xX3xX8fxX8bxX43xX3xX77xX10xX3xXexX42xX16xX3xX31exX1xX5d6xX4xX3xX1exX3xX87xX33xX21xXdxX6xX3xX5xX42xX43xX3xX2xX1e2xX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xX4xX1xX47xXexX92xX3xX4axX273xX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xX8fxX5c0xX3xXexX1xX52xX44cxX16xX1cxXaxX3xX1xX21xX10xX30dxX9xXaxX57xXexX21xX28xX16xX1cxX1cbxX4cxX8bxX16xX1cxX57xX4cxX6xX16xX1xX1cbxX8fxX8bxX43xX1cbxX77xX10xX1cbxXexX6xX16xX1cbxX31exX1xX8bxX4xX1cbxX8bxX1cbxX7xX33xX21xXdxX6xX1cbxX5xX6xX43xX1cbxX2xX1e2xX1cbxX16xX1cxX28xX8bxXdxX1cbxX4xX1xX10xXexX1cbxX4axX273xX1cbxX16xX1cxX28xX8bxXdxX1cbxX8fxXdxX1cbxXexX1xX28xX8bxX16xX1cxX57xX2xX269xX4axX269xX1e2xX1e1xXb9xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX1cxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX57xX43xX10xX4cxXdxX6xX57xX2xX4axX1e2xX57xX16xX10xX1daxX7xX57xX2xX267xX1f0xX1e1xX57xX2xX1e2xX269xX4cxX1e2xX2xX287xX1e2xX273xX139xX2xXexX273xX139xX139xX269xX139xX5xX1e2xXb9xX27fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX1exX3xXcxX21xX22xX16xX3xX25xX1xX22xX28xX3xX4xX2bxX16xX1cxX2exX3xXcxX1xX32xX33xX3xXexX1xX32xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX5xX42xX43xX3xX4xX1xX47xXexX3xX4axX3xX4cxX22xX16xX3xXexX1xX52xX53xX16xX1cxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX4cxXdxXefxX12xX0xX7xXexX21xX8bxX16xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX80dxX185xX16xX1xX3xX8fxX8bxX43xX3xX77xX10xX3xXexX42xX16xX3xX31exX1xX5d6xX4xX3xX1exX3xX87xX33xX21xXdxX6xX3xX5xX42xX43xX3xX2xX1e2xX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xX4xX1xX47xXexX92xX3xX4axX273xX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xX8fxX5c0xX3xXexX1xX52xX44cxX16xX1cxXaxX3xX1xX21xX10xX30dxX9xXaxX57xXexX21xX28xX16xX1cxX1cbxX4cxX8bxX16xX1cxX57xX4cxX6xX16xX1xX1cbxX8fxX8bxX43xX1cbxX77xX10xX1cbxXexX6xX16xX1cbxX31exX1xX8bxX4xX1cbxX8bxX1cbxX7xX33xX21xXdxX6xX1cbxX5xX6xX43xX1cbxX2xX1e2xX1cbxX16xX1cxX28xX8bxXdxX1cbxX4xX1xX10xXexX1cbxX4axX273xX1cbxX16xX1cxX28xX8bxXdxX1cbxX8fxXdxX1cbxXexX1xX28xX8bxX16xX1cxX57xX2xX269xX4axX269xX1e2xX1e1xXb9xX1xXexX43xXaxX12xX80dxX185xX16xX1xX3xX8fxX8bxX43xX3xX77xX10xX3xXexX42xX16xX3xX31exX1xX5d6xX4xX3xX1exX3xX87xX33xX21xXdxX6xX3xX5xX42xX43xX3xX2xX1e2xX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xX4xX1xX47xXexX92xX3xX4axX273xX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xX8fxX5c0xX3xXexX1xX52xX44cxX16xX1cxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX21xX8bxX16xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12x763bxXexX3xX16xX1xXa2xXexX3xX2xX1e2xX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xX4xX1xX47xXexX3xXefxX42xX3xX4axX273xX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xX8fxX5c0xX3xXexX1xX52xX44cxX16xX1cxX3xX31exX1xXdxX3xX43xX95xXexX3xXd6xX28xX2bxX3xX8fxX8bxX43xX3xX1cxX132xX16xX3xXexX21xXf6xX16xX3xX77xX10xX3xX1xX44cxXdxX3xXbxX1xX185xXexX3xX16xX17xX3xX1xXa6xX43xX3xX4axX139xX57xX2xX2xX3xXexXd1xXdxX3xXexX1xX5c0xX3xXexX21xXa2xX16xX3xXcxX10xX5xX3xXb2xX8fxX33xX6xX4cxX3xX1exX3xX8fxXdxXf6xX16xX3xX1cxXdxXabxXdxX3xXbxX1xX4dexX6xX3xX119xX132xX4xX3xX87xX33xX21xXdxX6xXb9xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX4cxXdxXefxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbd8xXexX3xX16xX1xXa2xXexX3xX1f0xX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xX4xX1xX47xXexX92xX3xX1e1xX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xX8fxX5c0xX3xXexX1xX52xX44cxX16xX1cxX3xXexX21xX8bxX16xX1cxX3xXefxX14xX3xX77xX2bxX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX1exX3xXe8xXd4xXaxX3xX1xX21xX10xX30dxX9xXaxX57xXd6xX28xX8bxX4xX1cbxXexX10xX57xXdxXexX1cbxX16xX1xX6xXexX1cbxX1f0xX1cbxX16xX1cxX28xX8bxXdxX1cbxX4xX1xX10xXexX1cbxX1e1xX1cbxX16xX1cxX28xX8bxXdxX1cbxX8fxXdxX1cbxXexX1xX28xX8bxX16xX1cxX1cbxXexX21xX8bxX16xX1cxX1cbxXefxX28xX1cbxX77xX6xX1cbxX7xX28xX16xX1cxX1cbxX8bxX1cbxX43xX33xX57xX2xX269xX4axX1f0xX287xX269xXb9xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX1cxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX57xX43xX10xX4cxXdxX6xX57xX2xX4axX1e2xX57xX16xX10xX1daxX7xX57xX2xX267xX1f0xX1e1xX57xX2xX1e2xX273xX4cxX2xX2xX273xX4axX1e2xX139xX139xXexX1e1xX4axX273xX139xX1e1xX5xX1e2xXb9xX27fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX1exX3xXcxX21xX22xX16xX3xX25xX1xX22xX28xX3xX4xX2bxX16xX1cxX2exX3xXcxX1xX32xX33xX3xXexX1xX32xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX5xX42xX43xX3xX4xX1xX47xXexX3xX4axX3xX4cxX22xX16xX3xXexX1xX52xX53xX16xX1cxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX4cxXdxXefxX12xX0xX7xXexX21xX8bxX16xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXbd8xXexX3xX16xX1xXa2xXexX3xX1f0xX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xX4xX1xX47xXexX92xX3xX1e1xX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xX8fxX5c0xX3xXexX1xX52xX44cxX16xX1cxX3xXexX21xX8bxX16xX1cxX3xXefxX14xX3xX77xX2bxX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX1exX3xXe8xXd4xXaxX3xX1xX21xX10xX30dxX9xXaxX57xXd6xX28xX8bxX4xX1cbxXexX10xX57xXdxXexX1cbxX16xX1xX6xXexX1cbxX1f0xX1cbxX16xX1cxX28xX8bxXdxX1cbxX4xX1xX10xXexX1cbxX1e1xX1cbxX16xX1cxX28xX8bxXdxX1cbxX8fxXdxX1cbxXexX1xX28xX8bxX16xX1cxX1cbxXexX21xX8bxX16xX1cxX1cbxXefxX28xX1cbxX77xX6xX1cbxX7xX28xX16xX1cxX1cbxX8bxX1cbxX43xX33xX57xX2xX269xX4axX1f0xX287xX269xXb9xX1xXexX43xXaxX12xXbd8xXexX3xX16xX1xXa2xXexX3xX1f0xX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xX4xX1xX47xXexX92xX3xX1e1xX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xX8fxX5c0xX3xXexX1xX52xX44cxX16xX1cxX3xXexX21xX8bxX16xX1cxX3xXefxX14xX3xX77xX2bxX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX1exX3xXe8xXd4xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX21xX8bxX16xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xXbd8xXexX3xX16xX1xXa2xXexX3xX2xX1e2xX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xX8fxX5c0xX3xX8fxX132xX16xX3xXexX21xX8bxX16xX1cxX3xX43xX95xXexX3xX8fxX28xX17xXdxX3xXexXdxXf1xX4xX3xX1exX3xX12exXa6xX16xX1cxX3xX16xX6xX43xX3xX4aexX21xX10xX7xX16xX8bxX92xX3xX25xX6xX5xXdxX30dxX8bxX21xX16xXdxX6xXb9xX3xX25xX2bxX16xX1xX3xX7xX185xXexX3xX12exX5c0xX6xX3xXbxX1xX52xX44cxX16xX1cxX3xX4xX1xX8bxX3xX8fxXdxX47xXexX3xXefxX14xX3xX77xX2bxX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX4xX14exX3xXexX1xX17fxX3xX12exX12fxX3xX1cxX22xX33xX3xXexX1xX52xX44cxX16xX1cxX3xXefxX8bxX16xX1cxX3xX5xXabxX16xXb9xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX4cxXdxXefxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX80dxXdxX17fxX43xX3xX5xXd1xXdxX3xX4xX185xX4xX3xXefxX14xX3xX77xX2bxX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX12ex3aa2xX43xX3xX43xX185xX28xX3xX1exX3xXe8xXd4xX3xXexX21xX8bxX16xX1cxX3xX16xX1xX78bxX16xX1cxX3xX16xX377xX43xX3xXd6xX28xX6xXaxX3xX1xX21xX10xX30dxX9xXaxX57xXd6xX28xX8bxX4xX1cbxXexX10xX57xX4cxXdxX10xX43xX1cbxX5xX6xXdxX1cbxX4xX6xX4xX1cbxXefxX28xX1cbxX77xX6xX1cbxX7xX28xX16xX1cxX1cbxX4cxX6xX43xX1cbxX43xX6xX28xX1cbxX8bxX1cbxX43xX33xX1cbxXexX21xX8bxX16xX1cxX1cbxX16xX1xX28xX16xX1cxX1cbxX16xX6xX43xX1cbxXd6xX28xX6xX57xX2xX287xX139xX1e1xX1e2xX287xXb9xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX1cxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX57xX43xX10xX4cxXdxX6xX57xX2xX4axX1e2xX57xX16xX10xX1daxX7xX57xX2xX267xX4axX2xX57xX2xX1e2xX273xX4cxX1e1xX4axX2xX4axX287xX273xX267xXexX267xX267xX139xX1f0xX4axX5xX1e2xXb9xX27fxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX1exX3xXcxX21xX22xX16xX3xX25xX1xX22xX28xX3xX4xX2bxX16xX1cxX2exX3xXcxX1xX32xX33xX3xXexX1xX32xX3xX16xX17xX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX5xX42xX43xX3xX4xX1xX47xXexX3xX4axX3xX4cxX22xX16xX3xXexX1xX52xX53xX16xX1cxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX4cxXdxXefxX12xX0xX7xXexX21xX8bxX16xX1cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX80dxXdxX17fxX43xX3xX5xXd1xXdxX3xX4xX185xX4xX3xXefxX14xX3xX77xX2bxX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX12exXf73xX43xX3xX43xX185xX28xX3xX1exX3xXe8xXd4xX3xXexX21xX8bxX16xX1cxX3xX16xX1xX78bxX16xX1cxX3xX16xX377xX43xX3xXd6xX28xX6xXaxX3xX1xX21xX10xX30dxX9xXaxX57xXd6xX28xX8bxX4xX1cbxXexX10xX57xX4cxXdxX10xX43xX1cbxX5xX6xXdxX1cbxX4xX6xX4xX1cbxXefxX28xX1cbxX77xX6xX1cbxX7xX28xX16xX1cxX1cbxX4cxX6xX43xX1cbxX43xX6xX28xX1cbxX8bxX1cbxX43xX33xX1cbxXexX21xX8bxX16xX1cxX1cbxX16xX1xX28xX16xX1cxX1cbxX16xX6xX43xX1cbxXd6xX28xX6xX57xX2xX287xX139xX1e1xX1e2xX287xXb9xX1xXexX43xXaxX12xX80dxXdxX17fxX43xX3xX5xXd1xXdxX3xX4xX185xX4xX3xXefxX14xX3xX77xX2bxX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX12exXf73xX43xX3xX43xX185xX28xX3xX1exX3xXe8xXd4xX3xXexX21xX8bxX16xX1cxX3xX16xX1xX78bxX16xX1cxX3xX16xX377xX43xX3xXd6xX28xX6xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX21xX8bxX16xX1cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX25xX2bxX16xX1xX3xX7xX185xXexX3xXexX1xX42xX16xX1xX3xXbxX1xX5d6xX3xX13xXdxX21xX1cxXdxX16xXdxX6xX3xX119xX10xX6xX4xX1xX3xXexX1xX28xX95xX4xX3xX8fxX6xX16xX1cxX3xX13xXdxX21xX1cxXdxX16xXdxX6xX3xX4xX32xX6xX3xXe8xXd4xX3xX16xX1cxX42xX33xX3xX139xX2xX57xX273xX3xXexX1xXa6xX16xX1cxX3xX8fxX185xX8bxX3xX43xX95xXexX3xXefxX14xX3xXexXa2xX16xX3xX4xXa6xX16xX1cxX3xX8fxX55exX16xX1cxX3xX7xX1axX16xX1cxX3xX16xX1xX55exX43xX3xXefxX42xX8bxX3xX43xX95xXexX3xXexX5f7xX6xX3xX16xX1xX42xX3xX4xX1xX4dexX16xX1xX3xXbxX1xX32xX3xX12exX12fxX3xX77xX2bxX33xX3xX21xX6xX3xX31exX1xXdxX47xX16xX3xX4dexXexX3xX16xX1xXa2xXexX3xX2xX4axX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xXexX1xXdxXf1xXexX3xX43xXd1xX16xX1cxX92xX3xXexX21xX8bxX16xX1cxX3xX12exX14exX3xX4xX14exX3xX4xX2bxX3xX31ex38c9xX3xXexXa2xX16xX3xX4xXa6xX16xX1cxX92xX3xXefxX42xX3xX1f0xX3xX16xX1cxX52xX53xXdxX3xX31exX1xX185xX4xX3xX8fxX5c0xX3xXexX1xX52xX44cxX16xX1cxXb9xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX4cxXdxXefxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX28xX5xX12xX0xX4cxXdxXefxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX21xXaxX12xX0xX57xX4cxXdxXefxX12xX0xX57xX4cxXdxXefxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX8bxX28xX21xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX8bxX3xX13x467axX13xX0xX57xXbxX12