Xem dân quân vùng biển bãi ngang Hà Tĩnh huấn luyện chiến đấu
(Baohatinh.vn) - Ban chỉ huy Quân sự huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa tổ chức hội thao huấn luyện chiến đấu cho lực lượng dân quân cụm 2 bãi ngang ven biển gồm các xã: Xuân Phổ, Xuân Đan, Xuân Trường và Xuân Hội.
ef7x6f25x10b4x7887xa3f0x5cb6xaeb9xa022x9de8xX7x5ed7xaeabxbe41xc841xa950x57dbxX5x6143xXax7550x4eb1xX10x8b79xX3xc441xc297x28a4xX3xcec6x3f77xX18xX19xX3x51c1x7d83xX19x255cxX3x7494xXdx91b2xX19xX3xX25x4257xXdxX3xX19xX23xX6xX19xX23xX3xc0aexc6c9xX3xXcx41b1xX19xX1xX3xX1xX1cx841bxX19xX3xX5xX1cx7bb1x3563xX19xX3xX4xX1xXdx103cxX19xX3x39f8xX3exX1cxX0x4590xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX10xX6xX17xXaxX12xX0xX10xX15xX12x9e5exX6xX19xX3xX4xX1x9284xX3xX1xX1cxX43xX3x2e7dxX1cxX18xX19xX3xX7x701exX3xX1xX1cxX43xX44xX19xX3xc080xX23xX1xXdxX3xX13xX1cxX18xX19xX3xba73xX34xX35xX3xXcxX38xX19xX1x3197xX3xX20xcd38xX6xX3xXex3554xX3xX4xX1x898exX4xX3xX1xb587xXdxX3xXexX1xX6x6cf7xX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX4dxX3exX1cxX3xX4xX1xXabxX3xX5xX7cxX4xX3xX5xbb84x7e32xX19xX23xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xd16exX15xX3x8631xX3xX25xX2bxXdxX3xX19xX23xX6xX19xX23xX3xX20xX10xX19xX3xX25xXdxX27xX19xX3xX23x91dbxX15xX3xX4xa4eaxX4xX3xbe9axX2bxceaaxX3xX13xX1cxX18xX19xX3xc897xX1xX9dx9ce9xX3xX13xX1cxX18xX19xX3xc784xX6xX19xX106xX3xX13xX1cxX18xX19xX3xXcx50ccxXcbx84f5xX19xX23xX3xX20xX35xX3xX13xX1cxX18xX19xX3xX34xXa5xXdx507bxX3xX0xX51xX10xX15xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfaxXex385cxX6xX5xXdxX23xX19xXfcxX3xX4xX10xX19xXexX10xX118x907cxXaxX12xX0xX10xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx81b0xX10xX19xXexX10xX118xXaxX12xX0xXdxX15xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15fxX10xX19xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXax71cexXdxX17xXexX1xXfcxX3xaf52xX2x3f7bxXbxXfaxX150xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXfcxX3xc016xX2xc0e7xXbxXfaxX150xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX51xX51xXdxX129xX25xX6xXabxX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX20xX19xX51xX19xX10xX183xX7xX51xX2x56cfxX2xX18axX51xX1c2xXddxX17xX18axX19bxX18cxX199xX1c2xX199xX18cxXexX1c2xad96xX199xX1c2xX5xX18axX142xXdxX15xX23xX142xX19bxX19bxX18cxX1c2xX129x8a61xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX20xX21xX19xX23xX3xX25xXdxX27xX19xX3xX25xX2bxXdxX3xX19xX23xX6xX19xX23xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX19xX1xX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX4dxX3exX1cxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX10xX15xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX6xXbxXexXdxXabxX19xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfaxXexX142xX6xX5xXdxX23xX19xXfcxX3xX1e1xX1cxX7xXexXdxaab1xX43xX150xXaxX12xX34xXa5xXdxX3xXexX1xX6xXabxX3xX19xX1x1f2axX15xX3xX4dxXf7xX19xX1xX3xX23xXdxXf7xX3xX4xX1xX3exXexX3xX5xXcbxXccxX19xX23xX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xX20xX35xX3xX17xX1cxX43xX3xXexX118x64fexX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xXexad9exXbxX3xX4x3e09xX6xX3xX4dxXa5xXdxX3xX19xX23x407exX3xX4xXf7xX19xX3xX25xXa5xX3xX6axX6xX19xX3xX15fxX34xX76x7a81xX3xXfaxX2bxX106xX3xX5xX7cxX4xX3xX5xXcbxXccxX19xX23xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX7cxX3xX20xX44xX3xX4xXf7xX4xX3xXfaxX2bxX106xX3xXexX1x80adxX129xX3xXcxX99xX3xX4dx8a63xX106xX3xX5xX35xX15xX3xX4x6bcexX3xX7x2aa3xX3xX4dxXf7xX19xX1xX3xX23xXdxXf7xX3xX118xd06axXexX3xa5b5xXdxX19xX1xX3xX19xX23xX1xXdxX44xX15xX3xX20x50e4xX3xX15x222exXexX3xX19xXa5xXdxX3xX17xX1cxX19xX23xX106xX3xXbxX1xXcbxX2faxX19xX23xX3xXbxX1xXf7xXbxX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX129xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX10xX19xXexX10xX118xXaxX12xX0xXdxX15xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15fxX10xX19xXexX10xX118xX3xX17xXexX1xX1cxX15xX25xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX183xXdxX17xXexX1xXfcxX3xX18axX2xX18cxXbxXfaxX150xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXfcxX3xX199xX2xX19bxXbxXfaxX150xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX51xX51xXdxX129xX25xX6xXabxX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX20xX19xX51xX19xX10xX183xX7xX51xX2xX1c2xX2xX18axX51xX1c2xXddxX17xX18axX19bxX18cxX18cxX19bxXddxX18cxXexXddxX18cx9a84xX1d2xX5xX18cxX142xXdxX15xX23xX142xX19bxX19bxX18axX199xX129xX1e1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX20xX21xX19xX23xX3xX25xXdxX27xX19xX3xX25xX2bxXdxX3xX19xX23xX6xX19xX23xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX19xX1xX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX4dxX3exX1cxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX6xXbxXexXdxXabxX19xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfaxXexX142xX6xX5xXdxX23xX19xXfcxX3xX1e1xX1cxX7xXexXdxX261xX43xX150xXaxX12xXcx46d1xXdxX3xX1xXa5xXdxX3xXexX1xX6xXabxX106xX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX7xbe0axX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX7cxX3xX20xX44xX3xX19x1b3cxX15xX3xXexX1xXa1xX3xX19xX1xX3exXexX3xX4dxXcbxXccxX4xX3xX30cxXdxX27xX15xX3xXexX118xX6xX106xX3xX4dxXf7xX19xX1xX3xX23xXdxXf7xX3xX20xX319xX3xX19xX1xX2a5xX19xX3xXexX1xXa1xX4xX3xX4xX1x47b4xX19xX1xX3xXexX118xX2ebxX3xXexXcbxX3xXexXcbxX2fdxX19xX23xX150xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX10xX19xXexX10xX118xXaxX12xX0xXdxX15xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15fxX10xX19xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX183xXdxX17xXexX1xXfcxX3xX18axX2xX18cxXbxXfaxX150xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXfcxX3xX199xX2xX19bxXbxXfaxX150xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX51xX51xXdxX129xX25xX6xXabxX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX20xX19xX51xX19xX10xX183xX7xX51xX2xX1c2xX2xX18axX51xX1c2xXddxX17xX18axX19bxX18cxX18cxX18axX19bxX19bxXexd38cxX544xX544xX544xX5xX1d2xX142xXdxX15xX23xX142xX19bxX2xXddxX1c2xX129xX1e1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX20xX21xX19xX23xX3xX25xXdxX27xX19xX3xX25xX2bxXdxX3xX19xX23xX6xX19xX23xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX19xX1xX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX4dxX3exX1cxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX6xXbxXexXdxXabxX19xXaxX12xX129xX129xX129xX3xX30cxX46dxX3xXexX1xX1cxX2a5xXexX3xX25x122bxX19xX3xX7xX309xX19xX23xX3xX20xX35xX3xXexX4b2xX19xX1xX3xX19xX47fxX19xX23xX106xX3xXexXf7xX4xX3xX17xXdaxX19xX23xX106xX3xX4xX3exX1cxX3xXexX459xXabxX150xX3xX4dxXa5xX19xX23xX3xXexXf7xX4xX3xXexX1xXf7xXabxX3xX5xX5c5xXbxX3xXexX1x1da2xX19xX23xX3xXexX1xXcbxX11axX19xX23xX3xX4dx5e88xXdxX3xX20x2be1xXdxX3xX7xX309xX19xX23xX3xXcxXdxX27xX1cxX3xX5xXdxcf8exX19xX3x1da3xce26xX3xX20xX35xX3xX15fxX625xX15fxX129xX129xX129xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX10xX19xXexX10xX118xXaxX12xX0xXdxX15xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15fxX10xX19xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX183xXdxX17xXexX1xXfcxX3xX18axX2xX18cxXbxXfaxX150xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXfcxX3xX199xX2xX19bxXbxXfaxX150xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX51xX51xXdxX129xX25xX6xXabxX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX20xX19xX51xX19xX10xX183xX7xX51xX2xX1c2xX2xX18axX51xX1c2xXddxX17xX18axX19bxX18cxX18cxX199xX2xX2xXexX3caxX2xX18axX1d2xX5xX2xX19bxX142xXdxX15xX23xX142xX19bxX2xX2xX3caxX129xX1e1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX20xX21xX19xX23xX3xX25xXdxX27xX19xX3xX25xX2bxXdxX3xX19xX23xX6xX19xX23xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX19xX1xX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX4dxX3exX1cxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX6xXbxXexXdxXabxX19xXaxX12xX129xX129xX129xX3xX30cxXdxX27xX15xX3xXexX118xX6xX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xXexX1xX1cxX2a5xXexX3xX8exX4xXf7xX4xX3xXexXcbxX3xXexX1xX4axX106xX3xX4dxXa5xX19xX23xX3xXexXf7xX4xX3xX20xX2a5xX19xX3xX4dxXa5xX19xX23xX3xXexX118xX621xX19xX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xXexX118xXcbxX11axX19xX23xX96xX129xX129xX129xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX10xX19xXexX10xX118xXaxX12xX0xXdxX15xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15fxX10xX19xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX183xXdxX17xXexX1xXfcxX3xX18axX2xX18cxXbxXfaxX150xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXfcxX3xX199xX2xX19bxXbxXfaxX150xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX51xX51xXdxX129xX25xX6xXabxX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX20xX19xX51xX19xX10xX183xX7xX51xX2xX1c2xX2xX18axX51xX1c2xXddxX17xX18axX19bxX18cxX18cxX3caxX19bxX1d2xXexX1d2xX18axX199xX1c2xX5xX1c2xX142xXdxX15xX23xX142xX19bxX19bxX3caxX544xX129xX1e1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX20xX21xX19xX23xX3xX25xXdxX27xX19xX3xX25xX2bxXdxX3xX19xX23xX6xX19xX23xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX19xX1xX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX4dxX3exX1cxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX6xXbxXexXdxXabxX19xXaxX12xX129xX129xX129xX3xX20xX35xX3xX30cxX46dxX3xXexX1xX1cxX2a5xXexX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX43xX3xX8exX25xX47fxX19xX23xX3xX25xX2f2xX106xX3xX4xX1xX1cxX43xX27xX19xX3xXexX1xXcbxX2faxX19xX23xX3xX1xc059xX6xX3xXexX1cxX43xX4axX19xX96xX129xX129xX129xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX10xX19xXexX10xX118xXaxX12xX0xXdxX15xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15fxX10xX19xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX183xXdxX17xXexX1xXfcxX3xX18axX2xX18cxXbxXfaxX150xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXfcxX3xX199xX2xX19bxXbxXfaxX150xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX51xX51xXdxX129xX25xX6xXabxX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX20xX19xX51xX19xX10xX183xX7xX51xX2xX1c2xX2xX18axX51xX1c2xXddxX17xX18axX19bxX18cxX18cxX18cxX19bxX1c2xXexX1c2xX5xX544xX142xXdxX15xX23xX142xX19bxX2xX2xXddxX129xX1e1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX20xX21xX19xX23xX3xX25xXdxX27xX19xX3xX25xX2bxXdxX3xX19xX23xX6xX19xX23xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX19xX1xX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX4dxX3exX1cxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX6xXbxXexXdxXabxX19xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfaxXexX142xX6xX5xXdxX23xX19xXfcxX3xX1e1xX1cxX7xXexXdxX261xX43xX150xXaxX12xX15fxXf7xX4xX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX7xX46dxX3xX19xX47fxX15xX3xXexX1xXa1xX3xXddxX3xX4dxX4axX19xX3xX19xX47fxX15xX3xXexX1xXa1xX3xX199xX3xX4dxXcbxXccxX4xX3xX30cxXdxX27xX15xX3xXexX118xX6xX3xX4xXf7xX4xX3xX19xXa5xXdxX3xX17xX1cxX19xX23xXfcxX3xX30cxXdxX27xX15xX3xXexX118xX6xX106xX3xX4dxXf7xX19xX1xX3xX23xXdxXf7xX3xX20xX319xX3xX19xX1xX2a5xX19xX3xXexX1xXa1xX4xX3xX4xX1xX4b2xX19xX1xX3xXexX118xX2ebxX3xXexXcbxX3xXexXcbxX2fdxX19xX23xX150xX3xX5x9118xX3xXexX1xX1cxX43xX4axXexX3xX20xX35xX3xXexX1xX7cxX4xX3xX1xX35xX19xX1xX3xXbxX1xXf7xX4xX3xX1x216dxX6xX3xX4xX602xX19xX23xX3xX7xX7cxX129xX129xX129xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX10xX19xXexX10xX118xXaxX12xX0xXdxX15xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15fxX10xX19xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX183xXdxX17xXexX1xXfcxX3xX18axX2xX18cxXbxXfaxX150xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXfcxX3xX199xX2xX19bxXbxXfaxX150xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX51xX51xXdxX129xX25xX6xXabxX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX20xX19xX51xX19xX10xX183xX7xX51xX2xX1c2xX2xX18axX51xX1c2xXddxX17xX18axX19bxX18cxX18cxX1d2xXddxX18cxXexX1c2xXddxX2xX3caxX5xX19bxX142xXdxX15xX23xX142xX19bxX19bxX1c2xX18cxX129xX1e1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX20xX21xX19xX23xX3xX25xXdxX27xX19xX3xX25xX2bxXdxX3xX19xX23xX6xX19xX23xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX19xX1xX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX4dxX3exX1cxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX6xXbxXexXdxXabxX19xX3xXbxX15fxX10xX19xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfaxXexX142xX6xX5xXdxX23xX19xXfcxX3xX1e1xX1cxX7xXexXdxX261xX43xX150xXaxX12xX129xX129xX129xX3xX30cxX46dxX3xXexX1xX1cxX2a5xXexX3xX5xX7cxX1cxX3xX4dxX459xX19xX3xX8exXexX4b2xX19xX1xX3xX19xX47fxX19xX23xX106xX3xX4xX3exX1cxX3xXexX459xXabxX106xX3xXexXf7xX4xX3xX17xXdaxX19xX23xX3xX20xX35xX3xXexX1xX7cxX4xX3xX1xX35xX19xX1xX3xX19xa8ecxX15xX3xX5xX7cxX1cxX3xX4dxX459xX19xX96xX106xX3xX30cxX46dxX3xXexX1xX1cxX2a5xXexX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX7xX7cxX3xX19xX23xXdaxX43xX3xXexX118xX6xX19xX23xX150xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axXabxX17xX43xX3xXbxX15fxX10xX19xXexX10xX118xXaxX12xX0xXdxX15xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX15fxX10xX19xXexX10xX118xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxX183xXdxX17xXexX1xXfcxX3xX18axX2xX18cxXbxXfaxX150xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXfcxX3xX199xX2xX19bxXbxXfaxX150xXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXfcxX51xX51xXdxX129xX25xX6xXabxX1xX6xXexXdxX19xX1xX129xX20xX19xX51xX19xX10xX183xX7xX51xX2xX1c2xX2xX18axX51xX1c2xXddxX17xX18axX19bxX18cxX18cxX18axX199xX18cxXexX18axX1d2xX1d2xX544xX5xX2xX142xXdxX15xX23xX142xX19bxX19bxX3caxX19bxX129xX1e1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX20xX21xX19xX23xX3xX25xXdxX27xX19xX3xX25xX2bxXdxX3xX19xX23xX6xX19xX23xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX19xX1xX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX4dxX3exX1cxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15fxX6xXbxXexXdxXabxX19xXaxX3xX7xXexX43xX5xX10xX9xXaxXexX10xXfaxXexX142xX6xX5xXdxX23xX19xXfcxX3xX1e1xX1cxX7xXexXdxX261xX43xX150xXaxX12xX129xX129xX129xX3xX30cxX46dxX3xXexX1xX1cxX2a5xXexX3xXexX1xX1cxX60exX4xX3xX19xX9dxX3xX8exX30cxXdxX27xX15xX3xXexX118xX6xX3xX4xXf7xX4xX1xX3xX4xX1xX5c5xXbxX3xX19xX60exXdxX3xX4dxXf3xX3xX17xX21xX19xX23xX3xX23xX18xX43xX3xX19xX9dxX3xX20xX35xX3xX23xX2f2xXdxX3xX25xX1cxXa5xX4xX3xX5xXcbxXccxX19xX23xX3xX19xX9dxX96xX106xX3xX25xX5c5xX19xX3xX4dxX459xX19xX3xXexX1xX2a5xXexX3xX25xX35xXdxX3xX2xX25xX106xX3xX25xX35xXdxX3xX3caxX3xX7xX309xX19xX23xX3xXexXdxX27xX1cxX3xX5xXdxX621xX19xX3xX624xX625xX129xX3xX10dxXf3xX19xX23xX3xXexX1xX11axXdxX3xX1xXa5xXdxX3xXexX1xX6xXabxX3xX4xX2b2xX19xX23xX3xX4dxX2bxX3xXexX9dxX3xX4xX1xXa1xX4xX3xX30cxXdxX27xX15xX3xXexX118xX6xX3xX4xX1xX1cxX43xX621xX19xX3xX19xX23xX35xX19xX1xX3xX4xX602xX19xX23xX3xX25xXdxX19xX1xX106xX3xXexX1xX602xX19xX23xX3xXexXdxX19xX3xX4dxX60exXdxX3xX20xX612xXdxX3xX5xX7cxX4xX3xX5xXcbxXccxX19xX23xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX25xXdxX19xX1xX3xX4xX1xX2a9xX19xX23xX106xX129xX0xX51xXbxX12xX0xX17xXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX118xX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xX7xXexX118xXabxX19xX23xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX621xX19xX3xX1bxX1cxX6xX19xXfcxX0xX51xX7xXexX118xXabxX19xX23xX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX142xXexX1xX1cxX15xX25xX142xX6xX19xX17xX142xX7xX6xXbxXabxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xXa5xXdxX3xXexX1xX6xXabxX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xXexX7cxX3xX20xX44xX3xXcxX103xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX19xX1xX3xX4dxXccxXexX3xX2xX3xX19xX47fxX15xX3xXddxX19bxX2xX1c2xXaxX3xX1xX118xX10xX261xX9xXaxX51xX5xX1cxX4xX142xX5xX1cxXabxX19xX23xX142xX20xX1cxX142xXexX118xX6xX19xX23xX51xX1xXabxXdxX142xXexX1xX6xXabxX142xX1xX1cxX6xX19xX142xX5xX1cxX43xX10xX19xX142xXexX1cxX142xX20xX10xX142xXexXbxX142xX1xX6xX142xXexXdxX19xX1xX142xX17xXabxXexX142xX2xX142xX19xX6xX15xX142xXddxX19bxX2xX1c2xX51xX2xX544xX2xX544xX18cxX1c2xX129xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX23xX3xX7xX118xX4xX9xXaxX51xX15xX10xX17xXdxX6xX51xX2xXddxX19bxX51xX19xX10xX183xX7xX51xX2xX1c2xX2xX18axX51xX2xX199xX1d2xX17xX199xX2xX19bxX18cxX544xX1d2xX199xXexX18cxXddxXddxX19bxX2xX5xX19bxX129xX1e1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX20xX21xX19xX23xX3xX25xXdxX27xX19xX3xX25xX2bxXdxX3xX19xX23xX6xX19xX23xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX19xX1xX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX4dxX3exX1cxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX17xXdxX20xX12xX0xX7xXexX118xXabxX19xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX34xXa5xXdxX3xXexX1xX6xXabxX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xXexX7cxX3xX20xX44xX3xXcxX103xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX19xX1xX3xX4dxXccxXexX3xX2xX3xX19xX47fxX15xX3xXddxX19bxX2xX1c2xXaxX3xX1xX118xX10xX261xX9xXaxX51xX5xX1cxX4xX142xX5xX1cxXabxX19xX23xX142xX20xX1cxX142xXexX118xX6xX19xX23xX51xX1xXabxXdxX142xXexX1xX6xXabxX142xX1xX1cxX6xX19xX142xX5xX1cxX43xX10xX19xX142xXexX1cxX142xX20xX10xX142xXexXbxX142xX1xX6xX142xXexXdxX19xX1xX142xX17xXabxXexX142xX2xX142xX19xX6xX15xX142xXddxX19bxX2xX1c2xX51xX2xX544xX2xX544xX18cxX1c2xX129xX1xXexX15xXaxX12xX34xXa5xXdxX3xXexX1xX6xXabxX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xXexX7cxX3xX20xX44xX3xXcxX103xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX19xX1xX3xX4dxXccxXexX3xX2xX3xX19xX47fxX15xX3xXddxX19bxX2xX1c2xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX118xXabxX19xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX2c2xXf7xX19xX23xX3xXddxX18cxX51xX199xX106xX3xX199xX18axX1d2xX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX7xX46dxX3xX2fdxX3xX199xX1d2xX3xX4dxX2faxX19xX3xX20xX2ebxX3xXexX7cxX3xX20xX44xX3xXexX1xX1cxXa5xX4xX3xX4xXf7xX4xX3xX7xX2fdxX3xX19xX23xX35xX19xX1xX106xX3xX4dxX2faxX19xX3xX20xX2ebxX3xX4dxX2f2xX19xX23xX3xXexX118xX621xX19xX3xX4dxX2ebxX6xX3xX25xX35xX19xX3xXcxX103xX129xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX19xX1xX3xXexX1xX6xX15xX3xX23xXdxX6xX3xX1xXa5xXdxX3xXexX1xX6xXabxX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xXexX7cxX3xX20xX44xX3xX4dxXccxXexX3xX2xX3xX19xX47fxX15xX3xXddxX19bxX2xX1c2xX3xX17xXabxX3xX6axX6xX19xX3xX15fxX34xX76xX2c2xX3xXexX1xX35xX19xX1xX3xXbxX1xX60exX3xXexX9dxX3xX4xX1xXa1xX4xX129xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX17xXdxX20xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxaf4exX6xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xX4xX1xXabxX3xX1d2xX1c2xX19bxX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX7xX46dxX3xX5xX7cxX4xX3xX5xXcbxXccxX19xX23xX3xXexX7cxX3xX20xX44xX3xX4xXf7xX4xX3xX4xX2faxX3xX1bxX1cxX6xX19xX106xX3xX4dxX2faxX19xX3xX20xX2ebxXaxX3xX1xX118xX10xX261xX9xXaxX51xX5xX1cxX4xX142xX5xX1cxXabxX19xX23xX142xX20xX1cxX142xXexX118xX6xX19xX23xX51xX118xX6xX142xX1bxX1cxX6xX19xX142xX1xX1cxX6xX19xX142xX5xX1cxX43xX10xX19xX142xX4xX1xXabxX142xX1d2xX1c2xX19bxX142xX4xX1xXdxX10xX19xX142xX7xX43xX142xX5xX1cxX4xX142xX5xX1cxXabxX19xX23xX142xXexX1cxX142xX20xX10xX142xX4xX6xX4xX142xX4xXabxX142xX1bxX1cxX6xX19xX142xX17xXabxX19xX142xX20xXdxX51xX2xX544xX2xX1d2xX199xX3caxX129xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX23xX3xX7xX118xX4xX9xXaxX51xX15xX10xX17xXdxX6xX51xX2xXddxX19bxX51xX19xX10xX183xX7xX51xX2xX1c2xX2xX18cxX51xX3caxX19bxX17xX1d2xX19bxX1c2xXddxX19bxX1d2xX3caxXexX199xX1d2xX199xXddxX199xX5xX19bxX129xX1e1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX20xX21xX19xX23xX3xX25xXdxX27xX19xX3xX25xX2bxXdxX3xX19xX23xX6xX19xX23xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX19xX1xX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX4dxX3exX1cxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX17xXdxX20xX12xX0xX7xXexX118xXabxX19xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX111fxX6xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xX4xX1xXabxX3xX1d2xX1c2xX19bxX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX7xX46dxX3xX5xX7cxX4xX3xX5xXcbxXccxX19xX23xX3xXexX7cxX3xX20xX44xX3xX4xXf7xX4xX3xX4xX2faxX3xX1bxX1cxX6xX19xX106xX3xX4dxX2faxX19xX3xX20xX2ebxXaxX3xX1xX118xX10xX261xX9xXaxX51xX5xX1cxX4xX142xX5xX1cxXabxX19xX23xX142xX20xX1cxX142xXexX118xX6xX19xX23xX51xX118xX6xX142xX1bxX1cxX6xX19xX142xX1xX1cxX6xX19xX142xX5xX1cxX43xX10xX19xX142xX4xX1xXabxX142xX1d2xX1c2xX19bxX142xX4xX1xXdxX10xX19xX142xX7xX43xX142xX5xX1cxX4xX142xX5xX1cxXabxX19xX23xX142xXexX1cxX142xX20xX10xX142xX4xX6xX4xX142xX4xXabxX142xX1bxX1cxX6xX19xX142xX17xXabxX19xX142xX20xXdxX51xX2xX544xX2xX1d2xX199xX3caxX129xX1xXexX15xXaxX12xX111fxX6xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xX4xX1xXabxX3xX1d2xX1c2xX19bxX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX7xX46dxX3xX5xX7cxX4xX3xX5xXcbxXccxX19xX23xX3xXexX7cxX3xX20xX44xX3xX4xXf7xX4xX3xX4xX2faxX3xX1bxX1cxX6xX19xX106xX3xX4dxX2faxX19xX3xX20xX2ebxX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX118xXabxX19xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX2c2xXf7xX19xX23xX3xX2xX544xX51xX199xX106xX3xX6axX6xX19xX3xX15fxX34xX76xX2c2xX3xXcxX103xX129xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX19xX1xX3xX4dxXf3xX19xX23xX3xX5xXabxX459xXexX3xX30cxX1xX6xXdxX3xX15xX459xX4xX3xX4dxXccxXexX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX4dxX3exX1cxX3xX19xX47fxX15xX3xXddxX19bxX2xX1c2xX3xX4xX1xXabxX3xX5xX7cxX4xX3xX5xXcbxXccxX19xX23xX3xXexX7cxX3xX20xX44xX3xX19xc125xX19xX23xX3xX4xX60exXexX3xX4xXf7xX4xX3xX4xX2faxX3xX1bxX1cxX6xX19xX106xX3xX4dxX2faxX19xX3xX20xX2ebxX3xXexX118xX621xX19xX3xX4dxX2ebxX6xX3xX25xX35xX19xX129xX0xX51xXbxX12xX0xX51xX17xXdxX20xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX3xX15xX35xX19xX3xX4dxX60exXdxX3xX30cxX1xXf7xX19xX23xX3xX2xX3xX4dxXf7xX19xX1xX3xX1d2xX3xX4xX2a9xX6xX3xX19xaa79xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX84xX23xX1xXdxX3xX13xX1cxX18xX19xXaxX3xX1xX118xX10xX261xX9xXaxX51xX5xX1cxX4xX142xX5xX1cxXabxX19xX23xX142xX20xX1cxX142xXexX118xX6xX19xX23xX51xXfaxX10xX15xX142xX15xX6xX19xX142xX17xXabxXdxX142xX30cxX1xX6xX19xX23xX142xX2xX142xX17xX6xX19xX1xX142xX1d2xX142xX4xX1cxX6xX142xX19xX1cxX142xX17xX6xX19xX142xX1bxX1cxX6xX19xX142xX19xX23xX1xXdxX142xXfaxX1cxX6xX19xX51xX2xX544xX2xXddxX1c2xX19bxX129xX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX23xX3xX7xX118xX4xX9xXaxX51xX15xX10xX17xXdxX6xX51xX2xXddxX19bxX51xX19xX10xX183xX7xX51xX2xX1c2xX2xX18cxX51xX2xX19bxX3caxX17xXddxX19bxX544xX1d2xX199xX2xX199xXexX1d2xX544xXddxX18axX1d2xX5xX19bxX129xX1e1xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX20xX21xX19xX23xX3xX25xXdxX27xX19xX3xX25xX2bxXdxX3xX19xX23xX6xX19xX23xX3xX34xX35xX3xXcxX38xX19xX1xX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX4dxX3exX1cxXaxX3xX51xX12xX0xX51xX6xX12xX0xX17xXdxX20xX12xX0xX7xXexX118xXabxX19xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX3xX15xX35xX19xX3xX4dxX60exXdxX3xX30cxX1xXf7xX19xX23xX3xX2xX3xX4dxXf7xX19xX1xX3xX1d2xX3xX4xX2a9xX6xX3xX19xX1457xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX84xX23xX1xXdxX3xX13xX1cxX18xX19xXaxX3xX1xX118xX10xX261xX9xXaxX51xX5xX1cxX4xX142xX5xX1cxXabxX19xX23xX142xX20xX1cxX142xXexX118xX6xX19xX23xX51xXfaxX10xX15xX142xX15xX6xX19xX142xX17xXabxXdxX142xX30cxX1xX6xX19xX23xX142xX2xX142xX17xX6xX19xX1xX142xX1d2xX142xX4xX1cxX6xX142xX19xX1cxX142xX17xX6xX19xX142xX1bxX1cxX6xX19xX142xX19xX23xX1xXdxX142xXfaxX1cxX6xX19xX51xX2xX544xX2xXddxX1c2xX19bxX129xX1xXexX15xXaxX12xX13xX10xX15xX3xX15xX35xX19xX3xX4dxX60exXdxX3xX30cxX1xXf7xX19xX23xX3xX2xX3xX4dxXf7xX19xX1xX3xX1d2xX3xX4xX2a9xX6xX3xX19xX1457xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX84xX23xX1xXdxX3xX13xX1cxX18xX19xX0xX51xX6xX12xX0xX51xX7xXexX118xXabxX19xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX6axX6xX19xX3xX15fxX1xX70xX3xX1xX1cxX43xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX7xX7cxX3xX1xX1cxX43xX44xX19xX3xX84xX23xX1xXdxX3xX13xX1cxX18xX19xX3xX8exX34xX35xX3xXcxX38xX19xX1xX96xX3xX20xX99xX6xX3xXexX9dxX3xX4xX1xXa1xX4xX3xX1xXa5xXdxX3xXexX1xX6xXabxX3xX1xX1cxX3exX19xX3xX5xX1cxX43xX44xX19xX3xX4xX1xXdxX4axX19xX3xX4dxX3exX1cxX3xX4xX1xXabxX3xX5xX7cxX4xX3xX5xXcbxXccxX19xX23xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xX4xXdaxX15xX3xX2xX3xX23xXf3xX15xX3xX18cxX3xX4dxX2faxX19xX3xX20xX2ebxXfcxX3xX13xX1cxX18xX19xX3x34d9xX6xX15xX106xX3xX13xX1cxX18xX19xX3xX34xXf3xX19xX23xX106xX3xX13xX1cxX18xX19xX3x46a3xXdxX621xX19xX106xX3xX13xX1cxX18xX19xX3xX16cbxX38xX19xX1xX3xX20xX35xX3xXexX1xX2ebxX3xXexX118xX3exX19xX3xX13xX1cxX18xX19xX3xX624xX19xX129xX3xX15fxX1xXdxX4axX19xX3xX7xX46dxX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xX3xXexX7cxX3xX20xX44xX3xXexX1xX6xX15xX3xX23xXdxX6xX3xX17xXdx160dxX1cxX3xX17xX1cxX43xX44xXexX3xX4dxXa5xXdxX3xX19xX23xX2b2xX106xX3xX25xXdxX27xX1cxX3xX17xXdxX1728xX19xX3xX20x7d37xX3xXexX1xX1cxX2a5xXexX106xX3xX4dxXf7xX19xX1xX3xX4dxX2ebxX4xX1xX3xX4xX2f2xX3xX20xX2b2xX3xX30cxX1xX4b2xX106xX3xX4dxX31cxX4xX3xX25xXdxX44xXexX3xX3exX19xX3xXexXcbxXccxX19xX23xX3xX5xX35xX3xX15xX35xX19xX3xX4dxXf7xX19xX1xX3xX4dxX60exXdxX3xX30cxX1xXf7xX19xX23xX3xX4xX2a9xX6xX3xX19xX1457xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxX18xX19xaabfxX0xX51xXbxX12xX0xX51xX17xXdxX20xX12xX0xX51xX5xXdxX12xX0xX51xX1cxX5xX12xX0xX17xXdxX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX118xXaxX12xX0xX51xX17xXdxX20xX12xX0xX51xX17xXdxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX624xX1cxXexX1xXabxX118xXaxX12xX34xXabxX35xXdxX3xX84xX6xX15xX0xX51xXbxX12
Hoài Nam