Đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 - 10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Nhật vừa đến chúc mừng các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
7b83x89d5x10cdaxed31xfc7excf84xaaa8x13d12xa6f6xX7xc7a1xf8faxb8a6x139c6x11625x112e2xX5xbcfcxXaxff31xf5e7xd7d4x1506dx11a41xX3xX1x8dcfxX15xX1xX3xX4xcd23xX15xX16xX3xX7x1236fxX3xXbxX1x11a95xXexX3xXex1092axXdxeb89xX15xX3xX4x11bb6xX6xX3x13517x14730xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxc783xXbxf26cxX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xX15xX1x14ee7xX15xX0x13baaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe7d5xX10xX6xX34xXaxX12x103eexX1xX4axX15xX3xX62xX16xX19x13470xX3x12f31xX35xX6xX15xX1xX3xX15xX1xX4axX15xX3xd0dcxXdxX3exXexX3xX62xX6x943dxX3xX2xee8axX3x11a53xX3xX2xd336xX40xX3x1290cxX1x12c32xX3xX4xX1xX31xX3xXexf5fexX4xX1xX3xbfb8xb2b6xX62xX6cxX3xXex13226xX15xX1xX3xX5cxX19xX3xXcxd8efxX15xX1xX3xX62xX16xfc84xX6ax12ae8xX15xX3xX62xX1x947exXexX3x8900xf09bxX6xX3xb830xd054xX15xX3xX4xX1xb656xX4xX3xX7exXb5xX15xX16xX3xX4xX27xX4xX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3exXbxX3xXb8xX8bxX15xX16xX3xXexX2bx11f1cxX15xX3xXb8xX92xX6xX3x12d7bxX19xX15x109f5xX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6xXe5xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX34xX34xXdxX15xX16xX9xXaxX2xXaxX3x129ddxXdxX34xXexX1xX9xXax98d4xX86xX86xXaxX3xX6xX5xXdxX16xX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xX2bxXaxX3xXe5xX35xX2bxX34xX10xX2bxX9xXaxX86xXaxX12xX0xXexXe5xX35xX34xX6axX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX34xX12xX0xXdxX7exX16xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxXe8xXe5xX6xX35xX1xX6xXexXdxX15xX1xXe8xXb4xX15xX4dxX15xX10xX114xX7xX4dxX2xX86xde99xX86xX4dx1362cxX81xX34xX2xX16ex8eccxX173xX86xX86xXex8acaxX178xX81x11a05xX5xX86xXe8x12011xXbxX16xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXexX34xX12xX0xX4dxXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx112cbxX6xXbxXexXdxX35xX15xXaxX12xX89xX1xX8bxX3xX4xX1xX31xX3xXexX92xX4xX1xX3xX96xX97xX62xX6cxX3xXexX9cxX15xX1xX3xXexc29dxX15xX16xX3xX1xX35xX6xX3xXb4xX19xX3xb9ddxXaaxX19xX3xX5x12a1axXaaxX3xX15xXdxX3exX7exX3xX4xX1xX35xX3xX5xe240xX15xX1xX3xXb8xb7eaxX35xX3xX1a3xc05exX15xX16xX3xXexX6axX3xX1a3x9750xX3xXbxX1x9160xX15xX3xX16xX6xX15xX16xX3xXexX1x14bb7xXbxX3xX5cxX19xX3xXcxXa4xX15xX1xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX34xX12xX0xX4dxXexX2bxX12xX0xX4dxXexXe5xX35xX34xX6axX12xX0xX4dxXexX6xXe5xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX35xX34xX6axXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xe832xXexX83xX6xX5xXdxX16xX15x1400dxX3xX17fxXaaxX7xXexXdxcfc1xX6axXaxX12xX13xXb9xX15xX3xXexX1xf4e4xX7exX3xXb4xX19xX3xX4xX1xXbexX15xX16xX3xX7exXb5xX15xX16xX3xX4xX27xX15xX3xXe5xc959xX40xX3xX4xX1eaxX15xX16xX3xX15xX1xX4axX15xX3xXb4xXdxXdexX15xX3xX1a3xX1eaxX15xX16xX3xXexX6axX3xX1a3xX1f2xX3xXbxX1xX1f6xX15xX3xX16xX6xX15xX16xX3xXexX1xX200xXbxX3xX5cxX19xX3xXcxXa4xX15xX1xX40xX3xX1a3xX1eaxX15xX16xX3xXexX6axX3xX1a3xX1f2xX3xXbxX1xX1f6xX15xX3xX1a3x14da1xX15xX16xX3xX5cxX19xX3xXcxXa4xX15xX1xX40xX3xX89xX1xX8bxX3xX4xX1xX31xX3xXexX92xX4xX1xX3xX96xX97xX62xX6cxX3xXexX9cxX15xX1xX3xX62xX16xXaaxX6axXacxX15xX3xX62xX1xXb1xXexX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xXb1xX15xX3xX15xX1xb3ccxX15xX16xX3x12059xXb9xXexX3xX1cfxXaaxX2b7xX3xXb8xX1e6xXexX3xXb8xX1d4x12cf6xX4xX3xXexX2bxX35xX15xX16xX3xX5xXa4xX15xX1xX3xXb4xX23xX4xX3xX7xX2b7xX15xX3xX242xXaaxc567xXexX40xX3xX2f6xXdxX15xX1xX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xX4xX31xX6xX3xX4xX27xX4xX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3exXbxX3xXexX2bxX35xX15xX16xX3xXexX1x8d03xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX1cfxXaaxX6xX3xXb4xX19xX3xX7exX35xX15xX16xX3xX7exXaaxfb0exX15xX3xXexXb1xXbxX3xXexX1xX2dxX3xX4xX27xX15xX3xXe5xX271xX40xX3xX4xX1eaxX15xX16xX3xX15xX1xX4axX15xX3xX4xX27xX4xX3xXb8x10825xX15xX3xXb4xX92xX3xX4xX35exX3xX16x1102bxX15xX16xX3xXb4xX1d4xX380xX15xX3xX5xXdexX15xX3xX2f6xX1xe77fxX15xX16xX3xXb8xX92xX15xX1xX3xXb8xX1d4xX304xX4xX3xXb4xX92xX3xXexX1xXb9xX3xX4xX31xX6xX3xX7ex9745xX15xX1xX3xXexX2bxX35xX15xX16xX3xX1cfxXaaxX27xX3xXexX2bxX3b3xX15xX1xX3xX1xX271xXdxX3xX15xX1xXb1xXbxXe8xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX35xX34xX6axXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxXexX10xX242xXexX83xX6xX5xXdxX16xX15xX24axX3xX17fxXaaxX7xXexXdxX251xX6axXaxX12xX89xX1xX8bxX3xX4xX1xX31xX3xXexX92xX4xX1xX3xX96xX97xX62xX6cxX3xXexX9cxX15xX1xX3xX62xX16xXaaxX6axXacxX15xX3xX62xX1xXb1xXexX3xX2f6xX1xX399xX15xX16xX3xXb8xX92xX15xX1xX40xX3xXexX9cxX15xX1xX3xX7xbf96xX3xX5xXaaxX1eaxX15xX3xXb8xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX15xX1xX3xXb4xX19xX3xX7xX436xX3xXexX1e6xX35xX3xX7ex1001bxXdxX3xXb8xXdxf158xXaaxX3xX2f6xXdxX3exX15xX3xXexX35exXexX3xX15xX1xX31cxXexX3xX4xX1xX35xX3xX7xX23xX3xXbxX1xX27xXexX3xXexX2bxXdxX2dxX15xX3xX4xX31xX6xX3xX4xX27xX4xX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3exXbxX40xX3xX34xX35xX6xX15xX1xX3xX15xX1xX4axX15xXe8xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10ffexXaaxXexX1xX35xX2bxXaxX12xX62xX16xX1eaxX3xXcxXaaxX31cxX15xX0xX4dxXbxX12
Ngô Tuấn