70% khách hàng ở “tâm lũ” Hà Tĩnh được cấp điện trở lại
(Baohatinh.vn) - Sau khi kiểm tra lại toàn bộ hệ thống lưới, tính đến 9h sáng nay (22/10), Điện lực Cẩm Xuyên (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) đã cấp điện trở lại cho 70% khách hàng trên địa bàn.
d755xf53ax11f17x13017x1504cx11713x15cf3x165b3x14688xX7xfb54x188c6x14e9bx12453x17fafx135b2xX5x161a5xXax15505xdd76x154fdx13c09xX3x17858xX1x100fcxX4xX1xX3xX1xe9e8x1521ax11a8axX3xf3f0xX3x106eexXex17a27xfc15xX3xX5x15ec0x17996xX3x13f4bxX1exX3xXcx17a17xX1fxX1xX3x14d06x13665xecf0xX4xX3xX4xd8b5xXbxX3xX35xXdx1780exX1fxX3xXex10b29xX22xX3xX5x15178xXdxX0x138e0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10xX6xecfaxXaxX12x1549cxX6xf707xX3xX17xX1xXdxX3xX17xXdx126b7xX27xX3xXexX44xX6xX3xX5xX48xXdxX3xXexd7f9xX1exX1fxX3x10c66x102a9xX3xX1xX40xX3xXexX1xf1afxX1fxX20xX3xX5xX36x10062xXdx11b86xX3xXex12b25xX1fxX1xX3xX35x136e5xX1fxX3x16f77xX1xX3xX7xX19xX1fxX20xX3xX1fxX6xf0f8xX3x17c48xec88xXa2xX4bxX2xX14xdc15xX8axX3x120c9xXdxX40xX1fxX3xX5xf366xX4xX3x12c2ex11e61xX27xX3x11ca9xX62xX9fx16760xX1fxX3xXa1xXb3x1435cxX1fxX20xX3xXexX9fxX3xXaaxXdxX40xX1fxX3xX5xXb0xX4xX3xX2dxX1exX3xXcxX31xX1fxX1xXa7xX3xX35x14675xX3xX4xX3bxXbxX3xX35xXdxX40xX1fxX3xXexX44xX22xX3xX5xX48xXdxX3xX4xX1xX76xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xXexX44xXbaxX1fxX3xX35xee7cxX6xX3xX7axX1exX1fx129a7xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10960xX76xX5dxX9fxXaxX12xX0xXdxX27xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb3xX10xX1fxXexX10xX44xXaxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXax10a8fxXdxX5dxXexX1x14302xX3x104dbxX2x1121exXbx13b59x114b3xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX142xX3x1355dxX2xX14xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX4bxX4bxXdxX10bxX7axX6xX76xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX10bx18938xX1fxX4bxX1fxX10xX13dxX7xX4bxXa2xX14xX153xXa2xX4bxX2xX153xX14xX5dxX153xX14xea73xX146xX95xX146xX146xXexX186xX186xX186xX153xX153xX5xX14xX10bx1469cxXbxX20x1635dxX44xX9xXa2x14ebexX153xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xX22xX3xX24xXexX26xX27xX3xX5xX2axX2bxX3xX2dxX1exX3xXcxX31xX1fxX1xX3xX35xX36xX37xX4xX3xX4xX3bxXbxX3xX35xXdxX40xX1fxX3xXexX44xX22xX3xX5xX48xXdxXaxX3xX13dxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX144xX2xX146xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX153xX2xX14xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX6xXbxXexXdxX76xX1fxXaxX12xXcxX44xX36xX88xX4xX3xX35xecfexX8axX3xX5dxX76xX3xX27xX36xX6xX3xX5xX2axX3xX5dxXdx11cf8xX1fxX3xX7axXdxX92xX1fxX3xXbxX1x1233exX4xX3xXexX48xXbxX8axX3xX1fxX36xX88xX4xX3xX1fxX20xf7f3xXbxX3xX7xX26xX62xX3xX1fxX1xXdx13633xX62xX3xX35xX105xX6xX3xX7axX1exX1fxX3xX4x12bbfxX6xX3xX1xX62xX9fxX40xX1fxX3xXb3xXb4xX27xX3xXb7xX62xX9fxXbaxX1fxX8axX3xX20xX26xX9fxX3xX44xX6xX3xX4xX19xX4xX3xX7xXb0xX3xX4xX82xX3xXexX44xX76xX1fxX20xX3xf007xX62xX19xX3xXexX44x17450xX1fxX1xX3xX173xX23fxX1fxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX5xX36xX88xXdxX3xX35xXdxX40xX1fxX3xX173xX1exX3xX1fxX20xX62xX9fxX3xX4x154d9xX3xX148x1023dxX9fxX3xX44xX6xX3xXexX6xXdxX3xX1fxX48xX1fxX3xX35xXdxX40xX1fxX3xXexX44xX76xX1fxX20xX3x16386xX1xX26xX1fxX3xX5dxX26xX1fxX3xX44xX3bxXexX3xX4xX6xX76xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX76xX5dxX9fxXaxX12xX0xXdxX27xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb3xX10xX1fxXexX10xX44xXaxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX5dxXexX1xX142xX3xX144xX2xX146xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX142xX3xX153xX2xX14xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX4bxX4bxXdxX10bxX7axX6xX76xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX10bxX173xX1fxX4bxX1fxX10xX13dxX7xX4bxXa2xX14xX153xXa2xX4bxX2xX153xX14xX5dxX153xX14xX95xX14xX14xXa2xX95xXexX153xX95xX14xX186xX153xX5xX14xX10bxX194xXbxX20xX197xX44xX9xX19bxX153xX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xX22xX3xX24xXexX26xX27xX3xX5xX2axX2bxX3xX2dxX1exX3xXcxX31xX1fxX1xX3xX35xX36xX37xX4xX3xX4xX3bxXbxX3xX35xXdxX40xX1fxX3xXexX44xX22xX3xX5xX48xXdxXaxX3xX13dxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX144xX2xX146xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX153xX2xX14xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX6xXbxXexXdxX76xX1fxXaxX12xXcxX44xX36xX88xX4xX3xXexX1xXb0xX4xX3xXexX92xX3xXexX44xXbaxX1fxX8axX3xXaaxXdxX40xX1fxX3xX5xXb0xX4xX3xXb3xXb4xX27xX3xXb7xX62xX9fxXbaxX1fxX3xX35xXd9xX3xX280xX62xX9fxX92xXexX3xX35xX105xX1fxX1xX3xX4xdb78xXexX3xX35xXdxX40xX1fxX3xXexX3bxXexX3xX4xX2a9xX3xX4xX19xX4xX3xX35xX36x147b9xX1fxX20xX3xX5dxX26xX9fxX8axX3xXexX44xX48xX27xX3xX7axXdxX92xX1fxX3xX19xXbxX3xX173xX88xXdxX3xX2xX14xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xXexX44xXbaxX1fxX3xX35xX105xX6xX3xX7axX1exX1fxX3xXa2xX19bxX3xX148xXd9xX8axX3xXexX1xX105xX3xXexX44xX3bxX1fxX10bxX3xXa1xX0xX10xX27xX12xXcxX44xX76xX1fxX20xX3xX2a9xX1fxX1xX142xX3xXb3xX19xX1fxX3xX7axX7bxX8axX3xX4xXbfxX1fxX20xX3xX1fxX1xX26xX1fxX3xXaaxXdxX40xX1fxX3xX5xXb0xX4xX3xXb3xXb4xX27xX3xXb7xX62xX9fxXbaxX1fxX3xX17xXdxX6axX27xX3xXexX44xX6xX3xX5xX36xX88xXdxX3xX35xXdxX40xX1fxX3xX22xX3xXb3xXb4xX27xX3xXb7xX62xX9fxXbaxX1fxX3xX4xX1xXdxX249xX62xX3xXa2xX2xX4bxX2xX14xX10bxX0xX4bxX10xX27xX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX76xX5dxX9fxXaxX12xX0xXdxX27xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb3xX10xX1fxXexX10xX44xX3xX5dxXexX1xX62xX27xX7axXaxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX5dxXexX1xX142xX3xX144xX2xX146xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX142xX3xX153xX2xX14xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX4bxX4bxXdxX10bxX7axX6xX76xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX10bxX173xX1fxX4bxX1fxX10xX13dxX7xX4bxXa2xX14xX153xXa2xX4bxX2xX153xX14xX5dxX153xX14xX186xX146xX153xX146xX146xXexXa2xX13xX153xX186xX146xX5xX14xX10bxX194xXbxX20xX197xX44xX9xX144xX2xX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xX22xX3xX24xXexX26xX27xX3xX5xX2axX2bxX3xX2dxX1exX3xXcxX31xX1fxX1xX3xX35xX36xX37xX4xX3xX4xX3bxXbxX3xX35xXdxX40xX1fxX3xXexX44xX22xX3xX5xX48xXdxXaxX3xX13dxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX144xX2xX146xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX153xX2xX14xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX6xXbxXexXdxX76xX1fxXaxX12xdb6fxX1fxX20xX3x122cbxX1xX48xX27xX3xXcxX62xX3bxX1fxX3x13829xX1fxX1xX3x12764xX3x10fffxXdxX19xX27xX3xX35xX82xX4xX3xXaaxXdxX40xX1fxX3xX5xXb0xX4xX3xXb3xXb4xX27xX3xXb7xX62xX9fxXbaxX1fxX3xX4xX1xX76xX3xX7axXdxX92xXexX142xX3xX24xXcx16d71xX3xX1xXbfxX27xX3xX280xX62xX6xX3xXa1xXa2xX2xX4bxX2xX14xXa7xX8axX3xX1fxX36xX88xX4xX3xX35xXd9xX3xX44x18260xXexX3xX17xX1xX19xX3xX27xX48xX1fxX1xX8axX3xX35xX6axX3xX35xX2a9xX27xX3xX7axX2a9xX76xX3xX4xX3bxXbxX3xX35xXdxX40xX1fxX3xXbxX1xec26xX4xX3xX173xX655xX3xX1fxX1xX62xX3xX4xe780xX62xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX1xX76xX48xXexX3xX4xX1xX76xX3xX2c2xX1xX26xX1fxX3xX5dxX26xX1fxX8axX3xX7xX6xX62xX3xX17xX1xXdxX3xX17xXdxX6axX27xX3xXexX44xX6xX3xX5xX48xXdxX3xXexX76xX1exX1fxX3xX1xX40xX3xXexX1xX82xX1fxX20xX3xX5xX36xX88xXdxX3xX35xXdxX40xX1fxX8axX3xX4xX1xX632xX1fxX20xX3xXexXbfxXdxX3xX35xXd9xX3xX4xX3bxXbxX3xX35xXdxX40xX1fxX3xXexX44xX22xX3xX5xX48xXdxX3xX4xX1xX76xX3xXexX44xXbaxX1fxX3xX146xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX10bxX3xXaaxX92xX1fxX3xX95xX1xX3xX7xX19xX1fxX20xX3xX1fxX6xX9fxX3xXa1xXa2xXa2xX4bxX2xX14xXa7xX8axX3xX35xXd9xX3xX4xX217xX3xX19bxX153xX10bxX14xX14xX14xX3xX17xX1xX19xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xXa1xX4xX1xXdxX92xX27xX3xXex121b9xX3xX5xX40xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xXexX76xX1exX1fxX3xX35xX105xX6xX3xX7axX1exX1fxXa7xX3xXexX48xXdxX3xX4xX19xX4xX3xX148xXd9xX3xXb3xXb4xX27xX3xX2dxX36xX1fxX20xX8axX3xXb3xXb4xX27xX3xXcxX1xX105xX1fxX1xX8axX3xXb3xXb4xX27xX3xX60xX2a6xX1fxX8axX3xXb3xXb4xX27xX3x172ebxXdxX1fxX1x11d39xX3xX35xX36xX37xX4xX3xX4xX3bxXbxX3xX35xXdxX40xX1fxX3xXexX44xX22xX3xX5xX48xXdxX2bxX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxX76xX5dxX9fxXaxX12xX0xXdxX27xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXb3xX10xX1fxXexX10xX44xXaxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXaxX13dxXdxX5dxXexX1xX142xX3xX144xX2xX146xXbxX148xX149xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX142xX3xX153xX2xX14xXbxX148xX149xXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX4bxX4bxXdxX10bxX7axX6xX76xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX10bxX173xX1fxX4bxX1fxX10xX13dxX7xX4bxXa2xX14xX153xXa2xX4bxX2xX153xX14xX5dxX153xX14xX186xX146xX144xX146xX146xXexX146xX146xX95xX19bxX144xX5xX14xX10bxX194xXbxX20xX197xX44xX9xX186xX13xX153xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xX22xX3xX24xXexX26xX27xX3xX5xX2axX2bxX3xX2dxX1exX3xXcxX31xX1fxX1xX3xX35xX36xX37xX4xX3xX4xX3bxXbxX3xX35xXdxX40xX1fxX3xXexX44xX22xX3xX5xX48xXdxXaxX3xX13dxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX144xX2xX146xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX153xX2xX14xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3xX6xXbxXexXdxX76xX1fxXaxX12xX5daxX1fxX20xX3xXcxXbfxX3xX2dxX76xX1exXdxX3xX2c2xX6xX27xX3x17b07xX3xX5dexX1xX217xX3xXexX44xX36xX22xX1fxX20xX3xXbxX1x17b82xX1fxX20xX3xf7cexXdxX1fxX1xX3xX5dxX76xX6xX1fxX1xX8axX3xXaaxXdxX40xX1fxX3xX5xXb0xX4xX3xXb3xXb4xX27xX3xXb7xX62xX9fxXbaxX1fxX3xXexX1xXbfxX1fxX20xX3xXexXdxX1fxX142xX3xX24xX2dxXdxX40xX1fxX3xX1fxX6xX9fxX8axX3xX1fxX36xX88xX4xX3xX5xX2axX3xXexX48xXdxX3xX4xX19xX4xX3xX148xXd9xX3xXb3xXb4xX27xX3xX768x171dexX8axX3xXb3xXb4xX27xX3xXcxX1xX48xX4xX1xX8axX3xXb3xXb4xX27xX3xeff8xX62xX40xX8axX3xXb3xXb4xX27xX3x184c3xX62xX6xX1fxX20xX8axX3xXb3xXb4xX27xX3x1069axX105xX1fxX1xX8axX3xXb3xXb4xX27xX3xX11bxX286xX1fxX1xX3xX76cxX3xX1fxX1xXdxX249xX62xX3xX1fxX2a6xXdxX3xX35xX6xX1fxX20xX3xX1fxX20xX23fxXbxX3xX7xX26xX62xX8axX3xX1xX40xX3xXexX1xX82xX1fxX20xX3xX35xX36xX422xX1fxX20xX3xX5dxX26xX9fxX8axX3xXexX44xX48xX27xX3xX7axXdxX92xX1fxX3xX19xXbxX3xX4xX255xX6xX3xXaaxXdxX40xX1fxX3xX5xXb0xX4xX3xX4xX2axX1fxX20xX3xX1fxX1xX36xX3xX1xX40xX3xXexX1xX82xX1fxX20xX3xX35xXdxX40xX1fxX3xX4xX255xX6xX3xX17xX1xX19xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xX4xX1xX36xX6xX3xX35xX2a9xX27xX3xX7axX2a9xX76xX3xX6xX1fxX3xXexX76xX1exX1fxX3xX35xX6axX3xX35xX217xX1fxX20xX3xX35xXdxX40xX1fxX3xXexX44xX22xX3xX5xX48xXdxX10bxX3xX90bxX76xX3xX173xX23fxX9fxX8axX3xX1fxX20xX6xX9fxX3xX17xX1xXdxX3xX1fxX36xX88xX4xX3xX44xX632xXexX8axX3xX35xXdxX40xX1fxX3xX5xXb0xX4xX3xX7x10816xX3xXexXdxX92xX1fxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX17xXdxX6axX27xX3xXexX44xX6xX3xX173xX1exX3xX4xX3bxXbxX3xX35xXdxX40xX1fxX3xXexX44xX22xX3xX5xX48xXdxX3xX4xX1xX76xX3xX2c2xX1xX26xX1fxX3xX5dxX26xX1fxX2bxX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xX5dxXdxX173xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5dxX44xX10xX5xX6xXexX10xX5dxXaxX12xX0xX7xXexX44xX76xX1fxX20xX12xXcxXdxX1fxX3xX5xXdxXbaxX1fxX3xX280xX62xX6xX1fxX142xX0xX4bxX7xXexX44xX76xX1fxX20xX12xX0xX62xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX899xXexX1xX62xX27xX7axX899xX6xX1fxX5dxX899xX7xX6xXbxX76xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX422xXdxX3xXexXdxX92xXexX3xX2dxX1exX3xXcxX31xX1fxX1xX3xX44xX6xX3xX7xX6xX76xX3xXexX44xX36xX88xX4xX3xX2a9xX1fxX1xX3xX1xX36xX22xX1fxX20xX3xX4xX255xX6xX3xX7axXd9xX76xX3xX7xX82xX3xX186xX197xXaxX3xX1xX44xX10xe07cxX9xXaxX4bxX148xX6xX899xX1xX76xXdxX4bxXexX1xX76xXdxX899xXexXdxX10xXexX899xX1xX6xX899xXexXdxX1fxX1xX899xX44xX6xX899xX7xX6xX76xX899xXexX44xX62xX76xX4xX899xX6xX1fxX1xX899xX1xX62xX76xX1fxX20xX899xX4xX62xX6xX899xX7axX6xX76xX899xX7xX76xX899xX186xX4bxXa2xX14xX14xX146xX13xXa2xX10bxX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX20xX3xX7xX44xX4xX9xXaxX4bxX27xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xXa2xX14xX4bxX1fxX10xX13dxX7xX4bxXa2xX14xX153xXa2xX4bxX2xX14xX186xX5dxX153xX14xX13xX14xX14xX146xXa2xXexX13xX95xX13xX14xX5xX13xX899xX5dxX7axX280xX20xX899xX148xXexX1fxX5dxX899xXa2xX14xXa2xX14xX2xX14xXa2xXa2xX899xX14xX10bxX20xXdxXac7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xX22xX3xX24xXexX26xX27xX3xX5xX2axX2bxX3xX2dxX1exX3xXcxX31xX1fxX1xX3xX35xX36xX37xX4xX3xX4xX3bxXbxX3xX35xXdxX40xX1fxX3xXexX44xX22xX3xX5xX48xXdxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX173xX12xX0xX7xXexX44xX76xX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX422xXdxX3xXexXdxX92xXexX3xX2dxX1exX3xXcxX31xX1fxX1xX3xX44xX6xX3xX7xX6xX76xX3xXexX44xX36xX88xX4xX3xX2a9xX1fxX1xX3xX1xX36xX22xX1fxX20xX3xX4xX255xX6xX3xX7axXd9xX76xX3xX7xX82xX3xX186xX197xXaxX3xX1xX44xX10xXac7xX9xXaxX4bxX148xX6xX899xX1xX76xXdxX4bxXexX1xX76xXdxX899xXexXdxX10xXexX899xX1xX6xX899xXexXdxX1fxX1xX899xX44xX6xX899xX7xX6xX76xX899xXexX44xX62xX76xX4xX899xX6xX1fxX1xX899xX1xX62xX76xX1fxX20xX899xX4xX62xX6xX899xX7axX6xX76xX899xX7xX76xX899xX186xX4bxXa2xX14xX14xX146xX13xXa2xX10bxX1xXexX27xXaxX12xXcxX1xX422xXdxX3xXexXdxX92xXexX3xX2dxX1exX3xXcxX31xX1fxX1xX3xX44xX6xX3xX7xX6xX76xX3xXexX44xX36xX88xX4xX3xX2a9xX1fxX1xX3xX1xX36xX22xX1fxX20xX3xX4xX255xX6xX3xX7axXd9xX76xX3xX7xX82xX3xX186xX197xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX44xX76xX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX2c2xX20xX36xX422xXdxX3xX5dxX26xX1fxX3xX2dxX1exX3xXcxX31xX1fxX1xX3xX35xX6xX1fxX20xX3xX5xX76xX3xX5xX40dxX1fxX20xX3xXexX44xX36xX88xX4xX3xXexX1xXbfxX1fxX20xX3xXexXdxX1fxX3xX7axXd9xX76xX3xX7xX82xX3xX186xX3xX35xXdxX3xX7xX26xX62xX3xX173xX1exX76xX3xX7axXdxX6axX1fxX3xXaaxXbfxX1fxX20xX3xX173xX1exX3xX1xX36xX88xX1fxX20xX3xXexX1x119d1xX1fxX20xX3xX173xX1exX76xX3xX27xXdxX249xX1fxX3xXcxX44xX62xX1fxX20xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX173xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX91fxX616xX6xX3xX7xf7aexX6xX3xX4xX1x16d3dxX6xX8axX3xX173xX616xX6xX3xX173xX23fxX1fxX3xX1xX1exX1fxX1xX8axX3xX35xX2a9xX27xX3xX7axX2a9xX76xX3xX4xX3bxXbxX3xX1fxX36xX88xX4xX3xX7xX48xX4xX1xX3xX4xX1xX76xX3xX1fxX20xX36xX422xXdxX3xX5dxX26xX1fxX3xX2dxX1exX3xXcxX31xX1fxX1xXaxX3xX1xX44xX10xXac7xX9xXaxX4bxX17xXdxX1fxX1xX899xXexX10xX4bxX173xX62xX6xX899xX7xX62xX6xX899xX4xX1xX62xX6xX899xX173xX62xX6xX899xX173xX6xX1fxX899xX1xX6xX1fxX1xX899xX5dxX6xX27xX899xX7axX6xX76xX899xX4xX6xXbxX899xX1fxX62xX76xX4xX899xX7xX6xX4xX1xX899xX4xX1xX76xX899xX1fxX20xX62xX76xXdxX899xX5dxX6xX1fxX899xX1xX6xX899xXexXdxX1fxX1xX4bxXa2xX14xX14xX146xX14xX153xX10bxX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX20xX3xX7xX44xX4xX9xXaxX4bxX27xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xXa2xX14xX4bxX1fxX10xX13dxX7xX4bxXa2xX14xX153xXa2xX4bxX2xX153xX14xX5dxX19bxX14xX95xX153xX95xX2xX13xXexX19bxX144xX13xX153xX153xX5xX14xX10bxX194xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xX22xX3xX24xXexX26xX27xX3xX5xX2axX2bxX3xX2dxX1exX3xXcxX31xX1fxX1xX3xX35xX36xX37xX4xX3xX4xX3bxXbxX3xX35xXdxX40xX1fxX3xXexX44xX22xX3xX5xX48xXdxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX173xX12xX0xX7xXexX44xX76xX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX91fxX616xX6xX3xX7xXd23xX6xX3xX4xX1xXd28xX6xX8axX3xX173xX616xX6xX3xX173xX23fxX1fxX3xX1xX1exX1fxX1xX8axX3xX35xX2a9xX27xX3xX7axX2a9xX76xX3xX4xX3bxXbxX3xX1fxX36xX88xX4xX3xX7xX48xX4xX1xX3xX4xX1xX76xX3xX1fxX20xX36xX422xXdxX3xX5dxX26xX1fxX3xX2dxX1exX3xXcxX31xX1fxX1xXaxX3xX1xX44xX10xXac7xX9xXaxX4bxX17xXdxX1fxX1xX899xXexX10xX4bxX173xX62xX6xX899xX7xX62xX6xX899xX4xX1xX62xX6xX899xX173xX62xX6xX899xX173xX6xX1fxX899xX1xX6xX1fxX1xX899xX5dxX6xX27xX899xX7axX6xX76xX899xX4xX6xXbxX899xX1fxX62xX76xX4xX899xX7xX6xX4xX1xX899xX4xX1xX76xX899xX1fxX20xX62xX76xXdxX899xX5dxX6xX1fxX899xX1xX6xX899xXexXdxX1fxX1xX4bxXa2xX14xX14xX146xX14xX153xX10bxX1xXexX27xXaxX12xX91fxX616xX6xX3xX7xXd23xX6xX3xX4xX1xXd28xX6xX8axX3xX173xX616xX6xX3xX173xX23fxX1fxX3xX1xX1exX1fxX1xX8axX3xX35xX2a9xX27xX3xX7axX2a9xX76xX3xX4xX3bxXbxX3xX1fxX36xX88xX4xX3xX7xX48xX4xX1xX3xX4xX1xX76xX3xX1fxX20xX36xX422xXdxX3xX5dxX26xX1fxX3xX2dxX1exX3xXcxX31xX1fxX1xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX44xX76xX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xX768xX36xX6xX3xX5xX2axX3xX1fxX1xXd28xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1exX9fxX3xX280xX62xX6xX3xX17xX1xXdxX92xX1fxX3xX1xX48xX3xXexX660xX1fxX20xX3xX4xX3bxXbxX3xX1fxX36xX88xX4xX3xX4xX255xX6xX3xXcxX44xX62xX1fxX20xX3xXexX26xX27xX3xX2c2xX36xX88xX4xX3xX7xX48xX4xX1xX3xX173xX1exX3xX91fxX40xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX27xXbfxXdxX3xXexX44xX36xX422xX1fxX20xX3xX1fxXbfxX1fxX20xX3xXexX1xXbfxX1fxX3xXa1xX91fxX60xX768xXcxX2c2xXcxXa7xX3xX2dxX1exX3xXcxX31xX1fxX1xX3xX7axX105xX3xXexX1xXdxX40xXexX3xX1xX48xXdxX10bxX3xXaaxX2a6xX1fxX3xX173xX105xX3xX35xX6xX1fxX20xX3xX1fx12002xX3xX5xXb0xX4xX3xX173xX616xX6xX3xX7xXd23xX6xX3xX4xX1xXd28xX6xX8axX3xX173xX616xX6xX3xX173xX23fxX1fxX3xX1xX1exX1fxX1xX3xX35xX6axX3xX35xX2a9xX27xX3xX7axX2a9xX76xX3xX4xX3bxXbxX3xX1fxX36xX88xX4xX3xX4xX1xX76xX3xX1fxX20xX36xX422xXdxX3xX5dxX26xX1fxX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX173xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaaxXdxX40xX1fxX3xX5xXb0xX4xX3xX2dxX1exX3xXcxX31xX1fxX1xX3xX4xX40dxXexX3xX35xXdxX40xX1fxX3xX1xX2a6xX1fxX3xX2xX153xX3xX1fxX20xX1exX1fxX3xX17xX1xX19xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xXaxX3xX1xX44xX10xXac7xX9xXaxX4bxX4xX76xX1fxX20xX899xX1fxX20xX1xXdxX10xXbxX4bxX5dxXdxX10xX1fxX899xX5xX62xX4xX899xX1xX6xX899xXexXdxX1fxX1xX899xX4xX6xXexX899xX5dxXdxX10xX1fxX899xX1xX76xX1fxX899xX2xX153xX899xX1fxX20xX6xX1fxX899xX17xX1xX6xX4xX1xX899xX1xX6xX1fxX20xX4bxXa2xX14xX14xX19bxX146xXa2xX10bxX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX20xX3xX7xX44xX4xX9xXaxX4bxX27xX10xX5dxXdxX6xX4bxX2xXa2xX14xX4bxX1fxX10xX13dxX7xX4bxXa2xX14xX153xXa2xX4bxX2xX153xX14xX5dxX2xX14xX146xX153xXa2xXa2xX186xXexX186xX186xXa2xX186xX153xX5xX14xX10bxX194xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX3xX22xX3xX24xXexX26xX27xX3xX5xX2axX2bxX3xX2dxX1exX3xXcxX31xX1fxX1xX3xX35xX36xX37xX4xX3xX4xX3bxXbxX3xX35xXdxX40xX1fxX3xXexX44xX22xX3xX5xX48xXdxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxX6xX12xX0xX5dxXdxX173xX12xX0xX7xXexX44xX76xX1fxX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaaxXdxX40xX1fxX3xX5xXb0xX4xX3xX2dxX1exX3xXcxX31xX1fxX1xX3xX4xX40dxXexX3xX35xXdxX40xX1fxX3xX1xX2a6xX1fxX3xX2xX153xX3xX1fxX20xX1exX1fxX3xX17xX1xX19xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xXaxX3xX1xX44xX10xXac7xX9xXaxX4bxX4xX76xX1fxX20xX899xX1fxX20xX1xXdxX10xXbxX4bxX5dxXdxX10xX1fxX899xX5xX62xX4xX899xX1xX6xX899xXexXdxX1fxX1xX899xX4xX6xXexX899xX5dxXdxX10xX1fxX899xX1xX76xX1fxX899xX2xX153xX899xX1fxX20xX6xX1fxX899xX17xX1xX6xX4xX1xX899xX1xX6xX1fxX20xX4bxXa2xX14xX14xX19bxX146xXa2xX10bxX1xXexX27xXaxX12xXaaxXdxX40xX1fxX3xX5xXb0xX4xX3xX2dxX1exX3xXcxX31xX1fxX1xX3xX4xX40dxXexX3xX35xXdxX40xX1fxX3xX1xX2a6xX1fxX3xX2xX153xX3xX1fxX20xX1exX1fxX3xX17xX1xX19xX4xX1xX3xX1xX1exX1fxX20xX0xX4bxX6xX12xX0xX4bxX7xXexX44xX76xX1fxX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5dxXaxX12xXb3xX40dxXexX3xX35xXdxX40xX1fxX3xX1fxX1xXd28xX1fxX20xX3xX173xffdcxX1fxX20xX3xX1fxX20xX62xX9fxX3xX1xXdxX6axX27xX8axX3xXexX62xX9fxXbaxX1fxX3xXexX44xX62xX9fxX249xX1fxX3xX4xX19xX4xX3xX7axXdxX40xX1fxX3xXbxX1xX19xXbxX3xX7xXd23xX3xX5dxX655xX1fxX20xX3xX35xXdxX40xX1fxX3xX6xX1fxX3xXexX76xX1exX1fxX10bxX10bxX10bxX3xX5xX1exX3xX1fxX1xXd28xX1fxX20xX3xX20xXdxX2a9xXdxX3xXbxX1xX19xXbxX3xXb3xXbfxX1fxX20xX3xXexX9fxX3xXaaxXdxX40xX1fxX3xX5xXb0xX4xX3xX2dxX1exX3xXcxX31xX1fxX1xX3xX35xX6xX1fxX20xX3xXexX44xXdxX6axX1fxX3xX17xX1xX6xXdxX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxX5dxXdxX173xX12xX0xX4bxX5xXdxX12xX0xX4bxX62xX5xX12xX0xX5dxXdxX173xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX44xXaxX12xX0xX4bxX5dxXdxX173xX12xX0xX4bxX5dxXdxX173xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5e8xX62xXexX1xX76xX44xXaxX12xXcxX1xX62xX3xX5dexX1xX36xX2a6xX1fxX20xX0xX4bxXbxX12
Thu Phương