Tập trung cao độ chống buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết
(Baohatinh.vn) - Sáng 29/1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.
dc4ex13fedx122b5x15a0fx123e4x107bcxfac0x132fdx122e4x10ac1x19627x1532cx1ab90x1cfadx14c29x132e2xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax1946ax107dax1a97exXexX0x127c8xXaxX17xX18xX19xXexX0x10bdfx112f3xX19x13620xXexX0xXax14ff2xX9x1ba8exXdxX18x1d2b6xX2fx140efx1a73ax102e4xX5x13d17xXbxXdxX17xX32xXexX5x10303xX33xX9xXbx1af92x15f45xfadax19971xX9xX2cxX18xX24xX9x152d4x1c9f5xX9xX2cxXax16a8exX42xX43xX9xX23xX41x18ff4xX42xX9xXdxX3cxX41x134d2xX9xX43xX35xX18xX42xX9xXdxX3cxX42xX9xXbxXax16a8ax15263xX42xX43xX9xXcx15e52xX35xX9xX19x18eacxX33xX9xX5x12b3dxXbxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xe49exX17xX18xX19xX32xXex103c8x13f91xX42xX43xX9x14df1x1a953xX1cxX2axX5axX9xX7xXax1b91cxX9xX5xXax19dd7xX9xXbxX67x10735xX42xX43xX9xX5xXaxX67x188b8xX42xX43xX9xXbxX40x1c104xX2cxX9xX4xXax150aexX42xXaxX9xX33xXaxX9exX9xX5xX40xX67xX68xX42xX43xX9xX87x175d8xX18xX9x15c0fx16ac7xX42xXaxX9xX2cxXaxX9exX9xXbxX40xXc8xX9xXaxX4axX35xX9xX42xX43xXaxX71xX9xXbxX40xXafxX2cxX9xXbxX41xX26xX75xX42xX9xXbxX24x12778xX42xX9xe2c5xX41xX4exX2cxX9xXbxX40xX35xf60cxX42xX9xf9d6xXaxX18xX35xX9xX42xXaxX35x12a44xXcxX9xe8d0x14078xX9xX42xfd71xXcxX9xX92x18f30xX2axeb95xX9xX2cxX9exX18xX9xXc7xX18xX42xX9xX2cxXax1c7e3xX9xX49xX6dxX24xX9xX2ax1b357xX10dxX1cxX4xX7xX9xX103xXeaxX9xXc7xX18xX42xX9xX4xXaxX119xX9xX49xX6dxX24xX9xX120xX10dxX93xX9xXedxX41xX4exX2cxX9xX43xX35xX18x10aaaxX9xX7xXaxX9axX9xX4xXaxX9exX9xXbxX71xX2cxXaxX9x1642axXc7x17d3cxX2xX9xXbxX119xX42xXaxX9xX2xX67xX68xX42xX43xX9xX5x17d75xXbxX9xX5xXax18688xX42xX43xX9xX49xX35x11d31xX41xX9xXaxXeaxX42xXaxX9xX49xX35xXf5xXcxX9xX2cx17a74xX41xX9xX87xXeaxX9xX5x10ba5xX42xXaxX141xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x16a53xXbx151f0xX18xXdxX35xX43xX42x139e5xX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX40x1cd79xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x1937bxX35xX19xXbxXaxX1abx1c168xX10bxX10bxX33xX1a3xX1b3xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1abx1a84dxX10bxX10bxX33xX1a3xX32xX9xX2fxX40xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1abxX1cxX1cxX35xX141xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX141xX103xX42xX1cxX42xX17xX1c2xX2fxX1cxX2axX10dxX10bx119c0xX1cxX2axX10bxX1c8xX19xX2axX2axX1d5xX1d5xX10bxX10bxX10bxXbxX1d5xX10bxX2axX1ffxXdxX10bxX141x117f3xX33xX43xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX18xX33xX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX2cxX18xX24xX9xX19xX24xX9xX2cxXaxX24xX42xX43xX9xX23xX41xX24xX42xX9xXdxX18xX41xX9xX43xX35xX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xXbxXaxX41xX24xX42xX43xX9xXcxX18xX35xX9xX19xX35xX33xX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1a3xXbxX1a5xX18xXdxX35xX43xX42xX1abxX9xX214xX41xX2fxXbxX35x17047xX26xX1b3xX32xXexX7xXaxX9axX9xX5xXaxX9exX9xXbxX67xXa2xX42xX43xX9xX5xXaxX67xXa9xX42xX43xX9xXbxX40xXafxX2cxX9xX4xXaxXb4xX42xXaxX9xX33xXaxX9exX9xX5xX40xX67xX68xX42xX43xX9xX87xX24xXeaxX9xXc7xXc8xX42xXaxX9xX33xXaxX8exXbxX9xX23xX35xXf5xX41xX9xXbxX6dxX35xX9xXaxX4axX35xX9xX42xX43xXaxX71xX9xX1a5xX9x15f54xX42xXaxX1abxX9x1783fx1c77fxX7xX1cxedabx1ac06xX9xX8dxX68xX42xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexX152xX107xXcxX9xX92xX10bxX2ax18b33xX5axX9xXaxX24xX6dxXbxX9xX49xX4axX42xX43xX9xX33xXaxXc4xX42xX43xX9xX2cxXaxX4exX42xX43xX9xXbxX4axX35xX9xX33xXaxX6dxXcxX5axX9xXcxX18xX9xXbxdd48xX26xX5axX9xXcxX41xX18xX9xX23xX8exX42xX9xX42xX43xX67xXa9xX35xX9x17f18xXc7xX18xX42xX9xX2cxXaxX119xX9xX49xX6dxX24xX2axX120xX10dxX1cxX4xX7xfc97xX9xX49xX6dxXbxX9xX49xX67x1396fxX2cxX9xX42xXaxX35xX16cxX41xX9xXf8xX75xXbxX9xXedxX41x15147xX9xXbxX4exXbxX141xX9xX5xX24xXeaxX42xX9xXedxX41xX4exX2cxX9xX1a3xX36cxX26xX9xX40xX18xX9xX1ffxX92xX141xX93xX1d5xX30axX9xX103xX104xX9xX33xXaxX6dxXcxX9xXbxX4axX35xX9xXaxXc8xX42xXaxX9xX2fxXafxX141xX9xX2e8xXafxX2cxX9xXdxX67xX35dxX42xX43xX9xX2cxX54xX42xX43xX9xX18xX42xX9xX49x1d427xX9xX49xX35xX16cxX41xX9xXbxX40xX18xX5axX9xXf8xXaxX8exXcxX9xX33xXaxX8exX9xX1d5xX92xX141xX1ffxX30axX30axX9xX103xX104xX9xX33xXaxX6dxXcxX9xX33xXaxX8exX33xX9xXaxXc8xX42xXaxX9xX2fxXafxX5axX9xX23xX166xXbxX5axX9xX1a3x10141xX9xXdxfc6axX9xX10dxX120xX141xX1d5xX30axX1ffxX9xX49xX4exX35xX9xXbxX67xX35dxX42xX43xX5axX9xX49xX6dxXbxX9xXbx196e0xX9xXdxX100xX9xX10dxX10bxX5axX1d5xX2axec83xX5axX9xXbxX40xX35xX100xXbxX9xX33xXaxX8exX9xX92xX141xX1d5xX1ffxX10bxX9xX23xX107xX42xX43xX5axX9x12149xX9xX42xXaxX9axXcxX9xXbxX4axX35xX9xX33xXaxX6dxXcxX1b3xX9xXbxX40xX41xX26xX9xX23xX166xXbxX5axX9xX103xX3cxX42xX9xX49xX4axX42xX43xX9xX49xX17axX41xX9xXbxXaxX331xX9xX103xXeaxX9xXbxXaxX18xX42xXaxX9xXdxX24xX6dxX35xX9xX1c8xX141xX10bxX10bxX92xX9xX49xX4exX35xX9xXbxX67xX35dxX42xX43xX9xXbxX40xX41xX26xX9xX42xX3b3x1bb32xX9xX2e4xX35xX100xX42xX9x1d08cxX8dxX152xX2xX9xX2cxX8exX2cxX9xX2cxX161xX33xX9xXbxXaxXafxX2cxX9xXaxX35xX100xX42xX9xXedxX41xX26xX16cxX42xX9xX2cxX54xX42xX43xX9xXbxX4exX5axX9xXf8xX35xXf5xXcxX9xX2fxX8exXbxX9xX49xX35xX16cxX41xX9xXbxX40xX18xX9xX10dxX1c8xX141xX120xX92xX1ffxX9xX103xX104xX1cxX2axX92xX2axX141xX30axX2axX1d5xX9xX23xX71xX9xX2cxX18xX42xX141xX9xX5xX24xXeaxX42xX9xX42xX43xXeaxX42xXaxX9xX5x16214xX152xX2xX5axX9xX5xX4e0x13e00xX8dxX9xX2cxX8exX2cxX9xX2cxX161xX33xX9xX49xX3b3xX9xXbxXaxX104xX9xXdxX3eexX9xX1c8xX2axX141xX10bxX1c8xX1d5xX9xX103xX104xX5axX9xX103xXa2xX35xX9xX2axX10bxX92xX141xX10dxX2axX10dxX9xX23xX71xX9xX2cxX8exX24xX141xX141xX141xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX35xX19xX31xX32xX19xXbxX35xXbxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX41xXcxX23xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c2xX35xX19xXbxXaxX1abxX1c8xX10bxX10bxX33xX1a3xX1b3xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1abxX1d5xX10bxX10bxX33xX1a3xX1b3xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX1abxX23xXdxX24xX2cxXf8xX1b3xXcxX18xX40xX43xX35xX42xX1a5xXdxX17xX28dxXbxX1abxX18xX41xXbxX24xX1b3xXcxX18xX40xX43xX35xX42xX1a5xX40xX35xX43xXaxXbxX1abxX18xX41xXbxX24xX32xX9xX2fxX40xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1abxX1cxX1cxX35xX141xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX141xX103xX42xX1cxX42xX17xX1c2xX2fxX1cxX2axX10dxX10bxX1ffxX1cxX2axX10bxX1c8xX19xX2axX2axX1d5xX1d5xX10bxX10bxX10bxXbxX93xX1ffxX1ffxX92xXdxX2axX141xX214xX33xX43xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX18xX33xX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX2cxX18xX24xX9xX19xX24xX9xX2cxXaxX24xX42xX43xX9xX23xX41xX24xX42xX9xXdxX18xX41xX9xX43xX35xX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xXbxXaxX41xX24xX42xX43xX9xXcxX18xX35xX9xX19xX35xX33xX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1a3xXbxX1a5xX18xXdxX35xX43xX42xX1abxX9xX214xX41xX2fxXbxX35xX28dxX26xX1b3xX32xXexX2e8xXafxX2cxX9xXdxX67xX35dxX42xX43xX9xX87xX36cxX35xX9xXedxX41xX18xX42xX9xX103xXeaxX9xXc7xX35xX2e9xX42xX9xX33xXaxXc4xX42xX43xX9xX87xXeaxX9xX5xX181xX42xXaxX9xX33xXaxX4exX35xX9xXaxX35dxX33xX9xXf8xX35xXf5xXcxX9xXbxX40xX18xX9xXaxXeaxX42xX43xX9xXaxX9axX18xX9xXedxX41xX18xX9xX4xX3ebxX18xX9xXf8xXax17874xX41xX9xXedxX41xX4exX2cxX9xXbxX75xX9xX4xX17axX41xX9xX5xX40xX17xX24xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexX2e4xX16cxX9xXf8xX75xXbxX9xXedxX41xX36cxX9xXbxXaxXafxX2cxX9xXaxX35xX100xX42xX9xX4xXaxX67xX68xX42xX43xX9xXbxX40xXc8xX42xXaxX9xX33xXaxXc4xX42xX43xX5axX9xX2cxXaxX4exX42xX43xX9xXcxX41xX18xX9xX23xX8exX42xX9xX42xX43xX67xXa9xX35xX5axX9xX42xX107xXcxX9xX92xX10bxX2axX30axX5axX9xXbxX24xXeaxX42xX9xXedxX41xX4exX2cxX9xX1a3xX36cxX26xX9xX40xX18xX9xX120xX30axX1c8xX9xX103xX104xX9xX103xXa2xX35xX9xX1d5xX93xX2axX9xX49xX4exX35xX9xXbxX67xX35dxX42xX43xX5axX9xX93xX93xX2axX9xX42xX6dxX42xX9xX42xXax14ea1xX42xX1b3xX9xX1a3xX8exX2cxX9xXcxX35xX42xXaxX5axX9xX43xX35xX36cxX35xX9xX2cx1407cxX41xX5axX9xXbxX35xX75xX33xX9xX42xXaxX3cxX42xX9xX2axX141xX1d5xX1ffxX10bxX9xXbxX40xX67xXa9xX42xX43xX9xXaxX35dxX33xX141xX9xX2e8xXafxX2cxX9xXdxX67xX35dxX42xX43xX9xX4xX54xX42xX43xX9xX18xX42xX5axX9xXc7xX35xX2e9xX42xX9xX33xXaxXc4xX42xX43xX9xX49xX3b3xX9xX49xX35xX16cxX41xX9xXbxX40xX18xX5axX9xXf8xXaxX8exXcxX9xX33xXaxX8exX9xX120xX92xX1d5xX9xX103xX104xX5axX9xX23xX166xXbxX9xX1d5xX92xX1ffxX9xX49xX4exX35xX9xXbxX67xX35dxX42xX43xX47bxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexX4xX54xX42xX43xX9xXbxX8exX2cxX9xX2cxXaxX4exX42xX43xX9xX23xX41xX54xX42xX9xXdxX3cxX41xX5axX9xX43xX35xX18xX42xX9xXdxX3cxX42xX9xXbxXaxX67xX68xX42xX43xX9xXcxX6dxX35xX9xX103xXeaxX9xXaxXeaxX42xX43xX9xX43xX35xX36cxX9xX343xXc7xX18xX42xX9xX2cxXaxX119xX9xX49xX6dxX24xX9xX120xX10dxX93xX9xXedxX41xX4exX2cxX9xX43xX35xX18xX355xX9xX49xX67xX35dxX2cxX9xX2cxX8exX2cxX9xX23xX4axX9xX42xX43xXeaxX42xXaxX5axX9xX49xX71xX18xX9xX33xXaxX67xX68xX42xX43xX9xXbxX3cxX33xX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX2cxXaxX119xX9xX49xX6dxX24xX5axX9xXbxXaxXafxX2cxX9xXaxX35xX100xX42xX9xXedxX41xX26xX75xXbxX9xXdxX35xX100xXbxX141xX9xX2e8xXafxX2cxX9xXdxX67xX35dxX42xX43xX9xX2cxXaxX75exX2cxX9xX42xX107xX42xX43xX9xXf8xX35xXf5xXcxX9xXbxX40xX18xX9xX23xX166xXbxX9xX43xX35xf537xX5axX9xX1a3xX3ebxX9xXdxX3eexX9xX92xX92xX1ffxX141xX10dxX120xX30axX9xX103xX104xX9xX103xX35xX100xX2cxX9xX103xX35xX9xX33xXaxX6dxXcxX5axX9xXbxXaxX41xX9xX42xX4axX33xX9xX42xX43xX74axX42xX9xX2fxX8exX2cxXaxX9xX152xXaxXeaxX9xX42xX67xXa2xX2cxX9xXbx174b2xX9xXbxX35xX16cxX42xX9xX1a3xX3ebxX9xX33xXaxX6dxXbxX9xX103xX35xX9xX33xXaxX6dxXcxX9xXaxXeaxX42xXaxX9xX2cxXaxXb4xX42xXaxX5axX9xX23xX8exX42xX9xXaxXeaxX42xX43xX9xXbxX71xX2cxXaxX9xXbxXaxX41xX5axX9xXbxX40xX41xX26xX9xXbxXaxX41xX9xXbxXaxX41xX75xX9xX43xX17axX42xX9xX92xX120xX141xX2axX10bxX92xX9xXbxX407xX9xX49x1193fxX42xX43xX1b3xX9xXf8xXax1689axX35xX9xXbxX4exX9xX2axX141xX1c8xX120xX30axX9xX103xX104xX9xX103xXa2xX35xX9xX92xX141xX2axX10dxX10dxX9xX49xX4exX35xX9xXbxX67xX35dxX42xX43xX141xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1a3xXbxX1a5xX18xXdxX35xX43xX42xX1abxX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX40xX1b3xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c2xX35xX19xXbxXaxX1abxX1c8xX10bxX10bxX33xX1a3xX1b3xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1abxX1d5xX10bxX10bxX33xX1a3xX32xX9xX2fxX40xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1abxX1cxX1cxX35xX141xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX141xX103xX42xX1cxX42xX17xX1c2xX2fxX1cxX2axX10dxX10bxX1ffxX1cxX2axX10bxX1c8xX19xX2axX2axX1d5xX1d5xX10bxX10bxX10bxXbxX30axX93xX10dxX120xXdxX92xX141xX214xX33xX43xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX18xX33xX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX2cxX18xX24xX9xX19xX24xX9xX2cxXaxX24xX42xX43xX9xX23xX41xX24xX42xX9xXdxX18xX41xX9xX43xX35xX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xXbxXaxX41xX24xX42xX43xX9xXcxX18xX35xX9xX19xX35xX33xX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1a3xXbxX1a5xX18xXdxX35xX43xX42xX1abxX9xX214xX41xX2fxXbxX35xX28dxX26xX1b3xX32xXexX7xXaxX9axX9xX4xXaxX9exX9xXbxX71xX2cxXaxX9xX150xXc7xX152xX2xX9xXbxX119xX42xXaxX9xX2xX67xX68xX42xX43xX9xX5xX161xXbxX9xX5xXaxX166xX42xX43xX9xX33xXaxX8exXbxX9xX23xX35xXf5xX41xX9xX2cxXaxX119xX9xX49xX6dxX24xX9xX49xX35xXf5xXcxX9xX2cxX17axX41xX9xX87xXeaxX9xX5xX181xX42xXaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexX5xX6dxX35xX9xXaxX4axX35xX9xX42xX43xXaxX71xX5axX9xX2cxX8exX2cxX9xX49xX6dxX35xX9xX23xX35xXf5xX41xX9xXbxXaxX54xX42xX43xX9xXbxX35xX42xX9xX103xX16cxX9xXbxXc8xX42xXaxX9xXaxXc8xX42xXaxX9xXbxXaxXafxX2cxX9xXaxX35xX100xX42xX9xX42xXaxX35xX100xXcxX9xX103xX104xX9xX2cxX9exX18xX9xXc7xX18xX42xX9xX2cxXaxX119xX9xX49xX6dxX24xX9xX2axX120xX10dxX9xX103xXeaxX9xXc7xX18xX42xX9xX2cxXaxX119xX9xX49xX6dxX24xX9xX120xX10dxX93xX9xX2cxX9exX18xX9xX2cxX8exX2cxX9xX42xX43xXeaxX42xXaxX5axX9xX49xX71xX18xX9xX33xXaxX67xX68xX42xX43xX5axX9xXbxX40xX24xX42xX43xX9xX49xX9axX9xX42xX2e9xX41xX9xXdxX2e9xX42xX9xX42xXaxX89fxX42xX43xX9xXbxXaxX41xX3cxX42xX9xXdxX35dxX35xX5axX9xXf8xXaxX9axX9xXf8xXaxX107xX42xX9xX103xXeaxX9xX2cxX8exX2cxX9xXf8xX35xX75xX42xX9xX42xX43xXaxX71xX5axX9xX43xX35xX36cxX35xX9xX33xXaxX8exX33xX9xX49xXf5xX9xXbxX40xX35xXf5xX42xX9xXf8xXaxX18xX35xX9xX2cxX54xX42xX43xX9xXbxX8exX2cxX9xX42xX107xXcxX9xX92xX10bxX2axX10dxX9xX49xX6dxXbxX9xXf8xX75xXbxX9xXedxX41xX36cxX9xXbxX4exXbxX9xXaxX68xX42xX141xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexX482xX75xXbxX9xXdxX41xX3cxX42xX9xXaxX4axX35xX9xX42xX43xXaxX71xX5axX9xX7xXaxX9axX9xX5xXaxX9exX9xXbxX67xXa2xX42xX43xX9xX5xXaxX67xXa9xX42xX43xX9xXbxX40xXafxX2cxX9xX4xXaxXb4xX42xXaxX9xX33xXaxX9exX9xX5xX40xX67xX68xX42xX43xX9xX87xXc4xX18xX9xXc7xXc8xX42xXaxX9xX49xX8exX42xXaxX9xX43xX35xX8exX9xX2cxX18xX24xX9xX42x1cdf7xX9xXdxXafxX2cxX9xX2cxX9exX18xX9xX2cxX8exX2cxX9xX23xX4axX5axX9xX42xX43xXeaxX42xXaxX5axX9xX2cxX161xX33xX9xX9exX26xX5axX9xX2cxXaxXb4xX42xXaxX9xXedxX41xX26xX16cxX42xX9xX49xX71xX18xX9xX33xXaxX67xX68xX42xX43xX9xX103xXeaxX9xX2cxX8exX2cxX9xX49xX68xX42xX9xX103xX71xX9xXbxX40xX24xX42xX43xX9xX103xX35xX100xX2cxX9xXbxX40xX35xXf5xX42xX9xXf8xXaxX18xX35xX9xXbxXaxXafxX2cxX9xXaxX35xX100xX42xX9xX2cxX54xX42xX43xX9xXbxX8exX2cxX9xX33xXaxXc4xX42xX43xX9xX2cxXaxX4exX42xX43xX9xXbxX4axX35xX9xX33xXaxX6dxXcxX5axX9xX23xX41xX54xX42xX9xXdxX3cxX41xX5axX9xX43xX35xX18xX42xX9xXdxX3cxX42xX9xXbxXaxX67xX68xX42xX43xX9xXcxX6dxX35xX9xX103xXeaxX9xXaxXeaxX42xX43xX9xX43xX35xX36cxX141xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1a3xXbxX1a5xX18xXdxX35xX43xX42xX1abxX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX40xX1b3xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c2xX35xX19xXbxXaxX1abxX1c8xX93xX120xX33xX1a3xX1b3xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1abxX1d5xX1c8xX92xX33xX1a3xX32xX9xX2fxX40xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1abxX1cxX1cxX35xX141xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX141xX103xX42xX1cxX42xX17xX1c2xX2fxX1cxX2axX10dxX10bxX1ffxX1cxX2axX10bxX1c8xX19xX2axX2axX1d5xX1d5xX10bxX10bxX10bxXbxX1ffxX92xX2axX120xXdxX120xX141xX214xX33xX43xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX18xX33xX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX2cxX18xX24xX9xX19xX24xX9xX2cxXaxX24xX42xX43xX9xX23xX41xX24xX42xX9xXdxX18xX41xX9xX43xX35xX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xXbxXaxX41xX24xX42xX43xX9xXcxX18xX35xX9xX19xX35xX33xX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1a3xXbxX1a5xX18xXdxX35xX43xX42xX1abxX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX40xX1b3xX32xXexX2dfxX42xXaxX1abxX9xX2e4xX2e5xX7xX1cxX2e8xX2e9xX9xX8dxX68xX42xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXex126a7xXf5xX9xX2cxXaxX9exX9xX49xX4axX42xX43xX9xX33xXaxXc4xX42xX43xX9xX42xX43xX8ddxX18xX5axX9xX49xX4exX35xX9xX33xXaxX9axX9xX103xXa2xX35xX9xX2cxX8exX2cxX9xXdxX24xX6dxX35xX9xXbxX4axX35xX9xX33xXaxX6dxXcxX9xX42xX43xXeaxX26xX9xX2cxXeaxX42xX43xX9xX19xX35x13a52xX42xX9xX23xX35xX75xX42xX9xX33xXaxX75exX2cxX9xXbxX6dxX33xX5axX9xXbxXaxXa9xX35xX9xX43xX35xX18xX42xX9xXbxXa2xX35xX5axX9xX2cxX161xX33xX9xX9exX26xX5axX9xX2cxXaxXb4xX42xXaxX9xXedxX41xX26xX16cxX42xX9xX2cxX17axX42xX9xX1a3xX8exX2cxX9xX49xX71xX42xXaxX9xX103xX35xX100xX2cxX9xXedxX41xX8exX42xX9xXbxX40xX35xX100xXbxX9xX2cxX54xX42xX43xX9xXbxX8exX2cxX9xX33xXaxXc4xX42xX43xX9xX42xX43xX8ddxX18xX9xXbxX4axX35xX9xX33xXaxX6dxXcxX9xXdxXeaxX9xX42xXaxX35xX100xXcxX9xX103xX104xX9xXbxX40x17191xX42xX43xX9xXbxX74axXcxX5axX9xX2cxX161xX33xX9xX23xX8exX2cxXaxX5axX9xXdxX74axX41xX9xX19xXeaxX35xX9xX103xXeaxX9xX2cxX17axX42xX9xXaxX41xX26xX9xX49xX4axX42xX43xX9xX2fxX75exX2cxX9xXcxX6dxX42xXaxX9xXbxX42axX42xX43xX9xXaxX35dxX33xX9xX2cxX9exX18xX9xXaxX100xX9xXbxXaxX4exX42xX43xX9xX2cxXaxXb4xX42xXaxX9xXbxX40xX71xX5axX9xXbxX24xXeaxX42xX9xX19xX74axX42xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX43xX35xX18xX141xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexX5xX40xX67xXa2xX2cxX9xXbxXc8xX42xXaxX9xXbxX40xX6dxX42xX43xX9xX23xX41xX54xX42xX9xXdxX3cxX41xX5axX9xX43xX35xX18xX42xX9xXdxX3cxX42xX9xXbxXaxX67xX68xX42xX43xX9xXcxX6dxX35xX9xX103x16a68xX42xX9xX2cxXc4xX42xX9xX19xX35xXe52xX42xX9xX40xX18xX5axX9xX7xXaxX9axX9xX5xXaxX9exX9xXbxX67xXa2xX42xX43xX9xX5xXaxX67xXa9xX42xX43xX9xXbxX40xXafxX2cxX9xX4xXaxXb4xX42xXaxX9xX33xXaxX9exX9xX26xX2e9xX41xX9xX2cxX17axX41xX9xX2cxX8exX2cxX9xX2cxX161xX33xX5axX9xX42xX43xXeaxX42xXaxX5axX9xX49xX71xX18xX9xX33xXaxX67xX68xX42xX43xX9xX33xXaxX36cxX35xX9xXedxX41xX26xX75xXbxX9xXbxX74axXcxX9xX2cxX18xX24xX5axX9xX2cxXaxX119xX9xX49xX6dxX24xX9xXedxX41xX26xX75xXbxX9xXdxX35xX100xXbxX9xX103xXeaxX9xX2cxX9axX9xX2cxXaxX67xX68xX42xX43xX9xXbxX40xXc8xX42xXaxX9xXaxXeaxX42xXaxX9xX49xX4axX42xX43xX9xX2cxX104xX9xXbxXaxXf5xX141xX9xX5xX35xX75xX33xX9xXbxX104xX2cxX9xX49xX6a5xX26xX9xXcxX6dxX42xXaxX9xXbxX41xX26xX2e9xX42xX9xXbxX40xX41xX26xX16cxX42xX9xX103xXeaxX9xXbxXaxX18xX42xXaxX9xXbxX40xX18xX5axX9xXf8xX35xXf5xXcxX9xX2fxX24xX8exXbxX5axX9xX1a3xX17xXcxX9xX49xX161xX41xX9xXbxX40xX18xX42xXaxX9xX2cxXaxX4exX42xX43xX9xX23xX41xX54xX42xX9xXdxX3cxX41xX5axX9xX43xX35xX18xX42xX9xXdxX3cxX42xX9xXbxXaxX67xX68xX42xX43xX9xXcxX6dxX35xX9xXdxXeaxX9xX42xXaxX35xX100xXcxX9xX103xX104xX9xXedxX41xX18xX42xX9xXbxX40xXecfxX42xX43xX5axX9xXbxX40xX67xXa2xX2cxX9xXcxX166xXbxX9xXdxXeaxX9xXbxX3cxX33xX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX2cxX18xX24xX9xX49xX4axX9xXbxX40xX24xX42xX43xX9xX19xX71xX33xX9xX5xX75xXbxX9xX42xX43xX41xX26xX2e9xX42xX9xX49xX8exX42xX141xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxX8exXbxX9xX23xX35xXf5xX41xX9xX2cxXaxX119xX9xX49xX6dxX24xX9xXbxX6dxX35xX9xX49xX35xXf5xXcxX9xX2cxX17axX41xX9xX87xXeaxX9xX5xX181xX42xXaxX5axX9xX7xXaxX9axX9xX4xXaxX9exX9xXbxX71xX2cxXaxX9xX150xXc7xX152xX2xX9xXbxX119xX42xXaxX9xX2xX67xX68xX42xX43xX9xX5xX161xXbxX9xX5xXaxX166xX42xX43xX9xX42xXaxX161xX42xX9xXcxX6dxX42xXaxX1abxX9xX5xXaxXa9xX35xX9xX43xX35xX18xX42xX9xXbxXa2xX35xX5axX9xX2cxX8exX2cxX9xXdxXafxX2cxX9xXdxX67xX35dxX42xX43xX9xX2cxXaxX75exX2cxX9xX42xX107xX42xX43xX9xX2cxX17axX42xX9xXbxX107xX42xX43xX9xX2cxX67xXa9xX42xX43xX9xX33xXaxX4exX35xX9xXaxX35dxX33xX9xXbxX40xX35xXf5xX42xX9xXf8xXaxX18xX35xX9xXbxX4exXbxX9xX2cxX8exX2cxX9xX33xXaxX67xX68xX42xX43xX9xX8exX42xX9xX43xX35xX89fxX9xX43xXc8xX42xX9xX18xX42xX9xX42xX35xX42xXaxX9xXbxX40xX3cxXbxX9xXbxXafxX5axX9xXbxX3cxX33xX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xXcxX6dxX42xXaxX9xX103xXeaxX24xX9xX49xX161xX41xX9xXbxX40xX18xX42xXaxX9xX2cxXaxX4exX42xX43xX9xX23xX41xX54xX42xX9xXdxX3cxX41xX5axX9xXaxXeaxX42xX43xX9xX43xX35xX36cxX5axX9xXaxXeaxX42xX43xX9xXf8x196f0xXcxX9xX2cxXaxX161xXbxX9xXdxX67xX35dxX42xX43xX5axX9xXaxXeaxX42xX43xX9xXf8xXaxX54xX42xX43xX9xX49xX36cxXcxX9xX23xX36cxX24xX9xX4e0xX5xX2e4xX8dxX5xX7xX141xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX1a3xXbxX1a5xX18xXdxX35xX43xX42xX1abxX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX40xX1b3xX32xXexX0xX35xXcxX43xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1c2xX35xX19xXbxXaxX1abxX1c8xX10bxX10bxX33xX1a3xX1b3xXaxX17xX35xX43xXaxXbxX1abxX1d5xX10bxX10bxX33xX1a3xX32xX9xX2fxX40xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1abxX1cxX1cxX35xX141xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX141xX103xX42xX1cxX42xX17xX1c2xX2fxX1cxX2axX10dxX10bxX1ffxX1cxX2axX10bxX1c8xX19xX2axX2axX1d5xX1d5xX10bxX10bxX10bxXbxX1ffxX120xX1d5xX93xXdxX1d5xX141xX214xX33xX43xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX18xX33xX9xXbxX40xX41xX42xX43xX9xX2cxX18xX24xX9xX19xX24xX9xX2cxXaxX24xX42xX43xX9xX23xX41xX24xX42xX9xXdxX18xX41xX9xX43xX35xX18xX42xX9xXdxX18xX42xX9xXbxXaxX41xX24xX42xX43xX9xXcxX18xX35xX9xX19xX35xX33xX9xXbxX17xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexX4xX8exX2cxX9xXdxXafxX2cxX9xXdxX67xX35dxX42xX43xX9xX2cxXaxX75exX2cxX9xX42xX107xX42xX43xX9xX33xXaxX36cxX35xX9xX23xX8exXcxX9xX49xX71xX18xX9xX23xXeaxX42xX5axX9xX42xX166xXcxX9xX2cxXaxX166xX2cxX9xXbxXc8xX42xXaxX9xXaxXc8xX42xXaxX9xXbxX8ddxX9xX2cxX68xX9xX2fxX937xX9xX49xXf5xX9xX19xXafxX9xX23xX8exX24xX5axX9xXbxXaxX18xXcxX9xXcxX67xX41xX9xX2cxXaxX24xX9xXc7xX18xX42xX9xX2cxXaxX119xX9xX49xX6dxX24xX9xX2axX120xX10dxX9xX103xXeaxX9xXc7xX18xX42xX9xX2cxXaxX119xX9xX49xX6dxX24xX9xX120xX10dxX93xX9xX2cxX9exX18xX9xXbxX119xX42xXaxX9xXf8xX71xX33xX9xXbxXaxXa9xX35xX9xX2cxX9axX9xX42xXaxX89fxX42xX43xX9xX33xXaxX67xX68xX42xX43xX9xX8exX42xX9xX2cxXaxX119xX9xX49xX6dxX24xX9xXedxX41xX26xX75xXbxX9xXdxX35xX100xXbxX5axX9xXaxX35xX100xX41xX9xXedxX41xX36cxX141xX9xXe10x1030dxX2cxX9xX23xX35xX100xXbxX5axX9xX2cxX17axX42xX9xXbxXaxXafxX2cxX9xXaxX35xX100xX42xX9xXbxX4exXbxX9xX103xX18xX35xX9xXbxX40xXc4xX5axX9xX2cxXaxX75exX2cxX9xX42xX107xX42xX43xX9xX42xXaxX35xX100xXcxX9xX103xX104xX5axX9xX49xX36cxXcxX9xX23xX36cxX24xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xXeaxX9xX2cxX24xX42xX9xX42xXaxX74axX42xX9xX19xX74axX42xX9xXbxX119xX42xXaxX9xX42xXaxXeaxX9xX103xX41xX35xX9x133fdxX41xX74axX42xX5axX9xX49xX9axX42xX9xX5xX75xXbxX141xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX1a3xX18xX42xXaxX42xXaxX18xXbxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX2fxX33xX18xX2cxX35xX42xX43xX31xX32xX10bxX32xX9xX2cxX17xXdxXdxX33xX18xX19xX19xX35xX42xX43xX31xX32xX1ffxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX40xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX152xX107xXcxX9xX92xX10bxX2axX30axX5axX9xXdxXafxX2cxX9xXdxX67xX35dxX42xX43xX9xX2cxX54xX42xX43xX9xX18xX42xX9xX87xXeaxX9xX5xX181xX42xXaxX9xX49xX3b3xX9xX49xX35xX16cxX41xX9xXbxX40xX18xX9xXf8xXaxX8exXcxX9xX33xXaxX8exX9xX1d5xX2axX1d5xX9xX103xX104xX5axX9xX1c8xX92xX1c8xX9xX49xX4exX35xX9xXbxX67xX35dxX42xX43xX9xX33xXaxX6dxXcxX9xXbxX4axX35xX9xX103xX16cxX9xXbxX40xX3cxXbxX9xXbxXafxX9xX1a3xX3b3xX9xXaxX4axX35xX5axX9xXbxX40xX24xX42xX43xX9xX49xX9axX9xXbxX40xXecfxX42xX43xX9xX8exX42xX9xX2cxX9axX9xX2axX93xX9xX103xX104xX5axX9xXbxX40xX35xX100xXbxX9xX33xXaxX8exX9xX30axX2axX9xX42axX9xX42xXaxX9axXcxX1b3xX9xXf8xXaxX937xX35xX9xXbxX4exX9xX1ffxX1ffxX30axX9xX103xX104xX5axX9xX93xX1ffxX30axX9xX23xX71xX9xX2cxX18xX42xX141xX9xX5xX40xX2e9xX42xX9xX49xX71xX18xX9xX23xXeaxX42xX9xXbxX24xXeaxX42xX9xXbxX119xX42xXaxX9xXf8xXaxX54xX42xX43xX9xX1a3xX36cxX26xX9xX40xX18xX9xX103xX104xX5axX9xX103xX35xX100xX2cxX9xXdxX35xX2e9xX42xX9xXedxX41xX18xX42xX9xX49xX75xX42xX9xXaxX24xX6dxXbxX9xX49xX4axX42xX43xX9xXcxX41xX18xX9xX23xX8exX42xX9xX42xX43xX67xXa9xX35xX141xX9xX4xX8exX2cxX9xXdxXafxX2cxX9xXdxX67xX35dxX42xX43xX9xX2cxXaxX75exX2cxX9xX42xX107xX42xX43xX9xX49xX3b3xX9xX33xXaxX8exXbxX9xXaxX35xX100xX42xX5axX9xX49xX35xX16cxX41xX9xXbxX40xX18xX5axX9xXdxXeaxXcxX9xX40x149afxX9xX2axX9xX42axX9xX42xXaxX9axXcxX5axX9xX120xX9xX49xX4exX35xX9xXbxX67xX35dxX42xX43xX9xXbxX42axX9xX2cxXaxX75exX2cxX9xX49xX67xX18xX9xX120xX9xX42xX43xX67xXa9xX35xX9xX1a3xX41xX161xXbxX9xX2cxX36cxX42xXaxX9xX40xX18xX9xX42xX67xXa2xX2cxX9xX42xX43xX24xXeaxX35xX9xXbxX40xX8exX35xX9xX33xXaxX11f8xX33xX141xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXc7xX24xX19xX26xX32xXexX0xX17xXcxXexX4xX8exX2cxX9xXdxXafxX2cxX9xXdxX67xX35dxX42xX43xX9xX49xX3b3xX9xX23xX166xXbxX9xX43xX35xX89fxX5axX9xX1a3xX3ebxX9xXdxX3eexX9xX1c8xX141xX2axX2axX1ffxX9xX103xX104xX9xX103xX35xX9xX33xXaxX6dxXcxX9xX103xX16cxX9xX23xX41xX54xX42xX9xXdxX3cxX41xX5axX9xX43xX35xX18xX42xX9xXdxX3cxX42xX9xXbxXaxX67xX68xX42xX43xX9xXcxX6dxX35xX5axX9xXaxXeaxX42xX43xX9xX43xX35xX36cxX5axX9xXbxX40xX71xX9xX43xX35xX8exX9xXaxXeaxX42xX43xX9xXaxX9axX18xX9xXbxX71xX2cxXaxX9xXbxXaxX41xX9xXaxX68xX42xX9xX2axX2axX141xX92xX1ffxX120xX9xXbxX40xX35xX100xX41xX9xX49xX930xX42xX43xX141xX9xX2e5xX35xX8exX9xXbxX40xX71xX9xXbxX35xX16cxX42xX9xX33xXaxX6dxXbxX9xX103xX35xX9xX33xXaxX6dxXcxX9xXaxXeaxX42xXaxX9xX2cxXaxXb4xX42xXaxX9xX92xX92xX141xX1ffxX10dxX93xX9xXbxX40xX35xX100xX41xX9xX49xX930xX42xX43xX1b3xX9xXbxX35xX16cxX42xX9xX33xXaxX6dxXbxX9xX23xX42axX9xX2fxX41xX42xX43xX5axX9xXbxX40xX41xX26xX9xXbxXaxX41xX9xXbxXaxX41xX75xX9xX1d5xX92xX141xX93xX10dxX1ffxX9xXbxX40xX35xX100xX41xX9xX49xX930xX42xX43xX1b3xX9xX1a3xX3ebxX9xXdxX3eexX9xXaxXc8xX42xXaxX9xX2fxXafxX9xX120xX2axX9xX103xX104xX5axX9xX1d5xX120xX9xX49xX4exX35xX9xXbxX67xX35dxX42xX43xX9xX49xX4exX35xX9xXbxX67xX35dxX42xX43xX141xX141xX141xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX40xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4e0xX41xXbxXaxX24xX40xX32xXexX5xX141xX2e8xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
T.L