ĐVTN khối Đảng – Đoàn thể quyên góp, ủng hộ thương binh, gia đình chính sách
(Baohatinh.vn) - Tối 7/7, Đoàn thanh niên khối Đảng – Đoàn thể tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đoàn khối các cơ quan tỉnh lần thứ VII; phát động quyên góp, ủng hộ các thương binh, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 70 ngày Thương binh – Liệt sỹ.
1132xa0fdx7b03x58aax2c6dxa92cxa02cx46c8xb84bxX7x85e3x7dc0x8414x259ax52dcxa83cxX5x29afxXax77d6x5383x84fbxXcx59c8xX3x29b5xX1x6e41xXdxX3xX13x48eex7604x21a9xX3x3c50xX3xX13x65f5x5555xX1fxX3xXexX1x854axX3x22b4x7409x6d06x141exX1fxX3xX20xb2c5xXbx5facxX3x967fxX1fxX20xX3xX1xa37exX3xXexX1x18e8xa666xX1fxX20xX3x179axXdxX1fxX1xX36xX3xX20xXdxX6xX3x4576xb3bfxX1fxX1xX3xX4xX1x8491xX1fxX1xX3xX7x2425xX4xX1xX0x61b1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx167fxX10xX6xb73bxXaxX12xXcxX1axXdxX3x469exX60xX79xX36xX3xX13xX25xX26xX1fxX3xXexX1xX6xX1fxX1xX3xX1fxXdxX30xX1fxX3xX18xX1xX1axXdxX3xX13xX1exX1fxX20xX3xX22xX3xX13xX25xX26xX1fxX3xXexX1xX2bxX3xXex7e55xX3xX4xX1x200bxX4xX3xX4xX1xX41xX42xX1fxX20xX3xXexb143xX51xX1fxX1xX3x7208xb7daxX1fxX3xX1fxX20xX1x7841xX3xX4xX1xX26xX25xX3xa734x1805xX1fxX20xX3xXexX1xX26xX1fxX1xX3xX4x90a4xX1fxX20xX3xX13x11b5xXdxX3xX1xX3dxXdxX3xX13xX25xX26xX1fxX3xX18xX1xX1axXdxX3xX4xX5cxX4xX3xX4xX42xX3xX2dxX2exX6xX1fxX3xXex4b16xX1fxX1xX3xX5x9f48xX1fxX3xXexX1xXa8xX3xX14xaa13xX102x2a86xX3xXbxX1xX5cxXexX3xX50xX3dxX1fxX20xX3xX2dxX2exX2fxX30xX1fxX3xX20xX34xXbxX36xX3xX38xX1fxX20xX3xX1xX3dxX3xX4xX5cxX4xX3xXexX1xX41xX42xX1fxX20xX3xX46xXdxX1fxX1xX36xX3xX20xXdxX6xX3xX50xX51xX1fxX1xX3xX4xX1xX57xX1fxX1xX3xX7xX5cxX4xX1xX3xX1fxX1x2b2dxX1fxX3xX18x7871xX3xX1fxXdxXbfxXc6xX3xX79x84d5xX3xX1fxX20xX26xX2fxX3xXcxX1xX41xX42xX1fxX20xX3xX46xXdxX1fxX1xX3xX22xX3xb21exXdxXbfxXexX3xX7x615cx5dacxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa103xX25xX72xX2fxXaxX12xX0xXdxXc6xX20xX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXax45ddxXdxX72xXexX1x237ex196fxX199xX155xXbx6901xX104xX1xX10xXdxX20xX1xXexX198x2276xa7fexX79xXbxX19dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX72xXb8xXexX1fxX3xX18xX1xX25xXdxX3xX72xX6xX1fxX20xX3xX3xX72xX25xX6xX1fxX3xXexX1xX10xX3xX2dxX2exX2fxX10xX1fxX3xX20xX25xXbxX3xX2exX1fxX20xX3xX1xX25xX3xXexX1xX2exX25xX1fxX20xX3xX46xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX6xX3xX72xXdxX1fxX1xX3xX4xX1xXdxX1fxX1xX3xX7xX6xX4xX1xXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX198xX60xX60xXdxX171xX46xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX171xXb8xX1fxX60xX1fxX10xX193xX7xX60xX2xX79x56a9x64bdxX60xX79xX79xX72xX2xX155xX220xXex1267xX2xX199xX79xX5xX155xX171x44cfxXbxX20xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX25xX72xX2fxXaxX12xX0xXdxXc6xX20xX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX193xXdxX72xXexX1xX198xX199xX199xX155xXbxX19dxX104xX1xX10xXdxX20xX1xXexX198xX1a6xX1a7xX79xXbxX19dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX72xXb8xXexX1fxX3xX18xX1xX25xXdxX3xX72xX6xX1fxX20xX3xX3xX72xX25xX6xX1fxX3xXexX1xX10xX3xX2dxX2exX2fxX10xX1fxX3xX20xX25xXbxX3xX2exX1fxX20xX3xX1xX25xX3xXexX1xX2exX25xX1fxX20xX3xX46xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX6xX3xX72xXdxX1fxX1xX3xX4xX1xXdxX1fxX1xX3xX7xX6xX4xX1xXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX198xX60xX60xXdxX171xX46xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX171xXb8xX1fxX60xX1fxX10xX193xX7xX60xX2xX79xX21fxX220xX60xX79xX79xX72xX2xX155xX220xXexX199xX155xX2xX155xX5xX2xX171xX230xXbxX20xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX25xX72xX2fxXaxX12xX0xXdxXc6xX20xX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX193xXdxX72xXexX1xX198xX199xX199xX155xXbxX19dxX104xX1xX10xXdxX20xX1xXexX198xX1a6xX1a7xX79xXbxX19dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX72xXb8xXexX1fxX3xX18xX1xX25xXdxX3xX72xX6xX1fxX20xX3xX3xX72xX25xX6xX1fxX3xXexX1xX10xX3xX2dxX2exX2fxX10xX1fxX3xX20xX25xXbxX3xX2exX1fxX20xX3xX1xX25xX3xXexX1xX2exX25xX1fxX20xX3xX46xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX6xX3xX72xXdxX1fxX1xX3xX4xX1xXdxX1fxX1xX3xX7xX6xX4xX1xXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX198xX60xX60xXdxX171xX46xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX171xXb8xX1fxX60xX1fxX10xX193xX7xX60xX2xX79xX21fxX220xX60xX79xX79xX72xX2xX155xX220xXexX79xX2xX79xX2xX5xX21fxX171xX230xXbxX20xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX25xX72xX2fxXaxX12xXcxXb3xX25xX1fxX20xX3xX4xX1xX41xX42xX1fxX20xX3xXexXb3xX51xX1fxX1xX36xX3xX50xXd7xXdxX3xX46xXdxX2bxX2exX3xX50xa1a4xX3xX50xX41x4227xX4xX3xXexX1xX41x1f00xX1fxX20xX3xXexX1xXa8xX4xX3xX4xX5cxX4xX3xX4xX6xX3xX18xX1xa5bfxX4xX3xX4xX6xX3xX1fxX20xX3f8xXdxX3xX13xX1exX1fxX20xX36xX3xX181xX5cxX4xX3xX6fxa378xX36xX3xXexX2exXa4xXdxX3xXexXb3xa865xX36xX3xX1fxX1xa293xX1fxX20xX3xX1xX2fxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX4xX38xX6xX3xX46xX6xX25xX3xXexX1x5516xX3xX1xXbfxX3xX4xX1xX6xX3xX6xX1fxX1xX3xX50xX2bxX3xX46xX1exX25xX3xXb8xXbfxX36xX3xXexX1xX1axX1fxX20xX3xX1fxX1x943bxXexX3xXcxXa4xX3xX2dxX2exX1axX4xX171xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX25xX72xX2fxXaxX12xX0xXdxXc6xX20xX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX193xXdxX72xXexX1xX198xX199xX199xX155xXbxX19dxX104xX1xX10xXdxX20xX1xXexX198xX1a6xX1a7xX79xXbxX19dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX72xXb8xXexX1fxX3xX18xX1xX25xXdxX3xX72xX6xX1fxX20xX3xX3xX72xX25xX6xX1fxX3xXexX1xX10xX3xX2dxX2exX2fxX10xX1fxX3xX20xX25xXbxX3xX2exX1fxX20xX3xX1xX25xX3xXexX1xX2exX25xX1fxX20xX3xX46xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX6xX3xX72xXdxX1fxX1xX3xX4xX1xXdxX1fxX1xX3xX7xX6xX4xX1xXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX198xX60xX60xXdxX171xX46xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX171xXb8xX1fxX60xX1fxX10xX193xX7xX60xX2xX79xX21fxX220xX60xX79xX79xX72xX2xX155xX220xXexX220xX220xX155xX5xX1a6xX171xX230xXbxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xXexX1xX2exXc6xX46xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX25xX72xX2fxXaxX12xX0xXdxXc6xX20xX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX193xXdxX72xXexX1xX198xX199xX199xX155xXbxX19dxX104xX1xX10xXdxX20xX1xXexX198xX1a6xX1a7xX79xXbxX19dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX72xXb8xXexX1fxX3xX18xX1xX25xXdxX3xX72xX6xX1fxX20xX3xX3xX72xX25xX6xX1fxX3xXexX1xX10xX3xX2dxX2exX2fxX10xX1fxX3xX20xX25xXbxX3xX2exX1fxX20xX3xX1xX25xX3xXexX1xX2exX25xX1fxX20xX3xX46xXdxX1fxX1xX3xX20xXdxX6xX3xX72xXdxX1fxX1xX3xX4xX1xXdxX1fxX1xX3xX7xX6xX4xX1xXaxX3xX7xXb3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX198xX60xX60xXdxX171xX46xX6xX25xX1xX6xXexXdxX1fxX1xX171xXb8xX1fxX60xX1fxX10xX193xX7xX60xX2xX79xX21fxX220xX60xX79xX79xX72xX2xX155xX220xXexX2x54aexX199xX199xX5xX229xX171xX230xXbxX20xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX181xX25xX72xX2fxXaxX12x1377x850dxX1fxX20xX3xXexXb3xX25xX1fxX20xX3xX4xX1xX41xX42xX1fxX20xX3xXexXb3xX51xX1fxX1xX36xX3xX181xX6xX1fxX3xX623xX5cxX1fxX3xX7x3528xX3xX18xX1xX1axXdxX3xX13xX1exX1fxX20xX3xX22xX3xX13xX25xX26xX1fxX3xXexX1xX2bxX3xX50xX3f4xX3xXbxX1xX5cxXexX3xX50xX3dxX1fxX20xX3xX13xX14xXcxX16xX3xX2dxX2exX2fxX30xX1fxX3xX20xX34xXbxX3xX38xX1fxX20xX3xX1xX3dxX3xX4xX5cxX4xX3xXexX1xX41xX42xX1fxX20xX3xX46xXdxX1fxX1xX36xX3xX20xXdxX6xX3xX50xX51xX1fxX1xX3xX4xX1xX57xX1fxX1xX3xX7xX5cxX4xX1xX3xX4x1426xX1fxX3xX20x7b34xXbxX3xX1fxX1xXdx4306xX2exX3xX18xX1xX34xX3xX18xX1xXb9xX1fxX171xX3xX13xX149xX2fxX3xX5xX26xX3xXb8xXdxXbfxX4xX3xX5xX26xXc6xX3xXexX1xX2bxX3xX1xXdxXbfxX1fxX3xX50xXd7xX25xX3xX5x85a2xX3xa6c3xX2exX1axX1fxX20xX3xX1fxX41x7552xX4xX3xX1fxX1xX6e4xX3xX1fxX20xX2exX426xX1fx4765xX3xX4xX38xX6xX3xXexX2exXa4xXdxX3xXexXb3xX430xX3xX18xX1xX1axXdxX3xX13xX1exX1fxX20xX3xX22xX3xX13xX25xX26xX1fxX3xXexX1xX2bxX3xX1fxX1xX149xX1fxX3xX18xX14dxX3xX1fxXdxXbfxXc6xX3xX79xX155xX3xX1fxXb9xXc6xX3xX1fxX20xX26xX2fxX3xXcxX1xX41xX42xX1fxX20xX3xX46xXdxX1fxX1xX3xX22xX3xX16axXdxXbfxXexX3xX7xX170xX171xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7cdexX2exXexX1xX25xXb3xXaxX12x42b3xX14xX0xX60xXbxX12
PV