Những khoảnh khắc khó quên trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Không còn phải quá bận tâm về những tác động của dịch COVID-19, cùng với sự đồng hành sát sao của gia đình, cộng đồng, gần 17.400 thí sinh tại 35 điểm thi ở Hà Tĩnh đã hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 an toàn, hiệu quả, đúng quy chế.
7c0cx8b74xcce9xa6f8xa293xc8f8x94a2xa211xf243xX7xca46x89ddxa776x9daexfcd8xbf2bxX5xd90fxXaxX3xX7xXex972dxX5xX10xX9xXaxXexX10xfa3bxXexb939xX6xX5xXdxe829xe9cbxdf6fxX3xaeeexde00xX7xXexXdx965fxX15xc239xXaxc313xd8b0xX1x102f3xX23xX22xX3xd1adxX1xb003x10547xX23xX1xX3xX36xX1xb4d3xX4xX3xX36xX1xc45exX3xc52bxX27xf83axX23xX3xXexedafxX38xX23xX22xX3x80f5x8ce4xX3xXexX1xXdxX3xXex9e48xXexX3xX23xX22xX1xXdxd8dexXbxX3xXcx8dddxa642xXcxX3xbe75xX3xX64xa1fbxX3xXcxd9a2xX23xX1xX0x9c64xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX10xX6x7f4exXaxX2fxX51xX1x883exX23xX22xX3xX4x1077dxX23xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX46xX27xd5d4xX3xf990xb7cbxX23xX3xXexdee6x81dexX3xc07cxe9a8xX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xXexX98xX4xX3xfa4cxde33xX23xX22xX3xX4x9deexX6xX3xX84x109c8xX4xX1xX3xba05xb1dfx83eaxded5xa0d1xX1exX2xba00xdd7cxX3xX4x94e0xX23xX22xX3xXa2xb0ddxXdxX3xX7xd003xX3xXafxee74xX23xX22xX3xX1xX6bxX23xX1xX3xX7xX98xXexX3xX7xX6xX38xX3xX4xXb5xX6xX3xX22xXdxX6xX3xXafx1003bxX23xX1xXc5xX3xX4xXb0xX23xX22xX3xXafxXd4xX23xX22xXc5xX3xX22xb843xX23xX3xX2xc42cxd4a4xa52cxee85xX106xX3xXexX1x10170xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXex107f8xXdxX3x101f1x9f60xX3xXafxXdxb63fxXa0xX3xXexX1xXdxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xX3xXafx9785xX3xX1xX38xX6bxX23xX3xXexX1xX6bxX23xX1xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX23x109b8xXa0xX3xed81xX106xX155xX155xX3xX6xX23xX3xXexX38xX6bxX23xXc5xX3xX1xXdxX60xX27xX3xX46xX27xX39xXc5xX3xXafxf0d8xX23xX22xX3xX46xX27xX15xX3xX4xX1xa5b4xX104xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcbfcxX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax9f6cxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103x83ecxX106xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX103xX105xX103xX116xc25dxXexX1c3xX117xX1c3xX103xX1f4xX5xX106xX104xX26xXbxX22xb3dexX4cxX9xX105xX105xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX106xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xX23xX152xXa0xX3xX23xX6xX15xX3xX84xXdxd315xX23xX3xX4cxX6xX3xXa2xX6bxX38xX3xXexX1xbc77xXdxX3xXafxXdxX11bxXa0xX3xXafxX113xXdxX3xX84xXb9xX4xX1xX3xXbdxXbexXbfxXc0xXc1xX1exX2xXc4xX3xX4xfd27xX3xX9axX39xX23xX3xXafxe9f5xff0fxX4xX3xX36xXdxX11bxXa0xX3xX7xX38xX98xXexXc5xX3xX4xX98xX4xX3xXexX1xX10bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xXafxX2e1xX2e2xX4xX3xX22xb5faxX3xX9axbaddxX3xX4cxX6bxX38xX3xX4xX39xX23xX3xXexX9fxXa0xX3xX5xfa0exXc5xX3xX36xX1xX89xX23xX22xX3xX4xX8exX23xX3xX7xXd1xX3xX5xX38xX3xX5xX3fxX23xX22xXc5xX3xX7xX2e2xX3xX1xX12dxXdxX3xXafxX11bxX3xX4xX44xX3xXexX1xX11bxX3xX1xX38xX6bxX23xX3xXexX38xX6bxX23xX3xXexXd1xX3xXexXdxX23xXc5xX3xXa2xX32xX23xX22xX3xXexX9fxXa0xX3xfea1xXa2xX2e1xX2e2xXexX3xXa2xa628xX3xXa0xX89xX23x8597xX104xX3xXc1xXc8xX3xXa2xX9bxX15xXc5xX3xX4xX1xXdxX178xX4xX3xX36xX1xee84xX27xX3xXexX4cxX6xX23xX22xX3xXa2x10366xX23xX3xX5xX6bxX3xXa2xX9bxXexX3xX9axc9a0xXexX3xX5xX15xX3xXexX1xX9fxX23xX3xXafxX59xXdxX3xXa2xXcdxXdxX3xX4xX98xX4xX3xX9axX113xX23xX3xXexX1xX10bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xXafxX11bxX3xXexXd1xX3xX9axX39xX38xX3xXa2xX60xX3xXa0xXeexX23xX1xX104xX3xe94exX23xX1xX24xX3xX0xX10xXa0xX2fxXcxX1xX10bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX9axX2e1xXcdxX4xX3xXa2xX6bxX38xX3xXafxXdxX11bxXa0xX3xXexX1xXdxX3xXcxX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXcxX64xX65xXcxX3x9cfcxX315xX3xXcxXd1xX3xXcxX4cxe6b3xX23xX22xX3xd868xXcxX1xX113xX4xX1xX3xX64xX6bxcc01xX104xX0xX72xX10xXa0xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX106xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX1c3xX2xX1c3xX116xX117xXexX155xX103xX106xX2xX106xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX155xX2xX1f4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX106xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxX30xX1xXdxXa3xX27xX3xXafxXdxX11bxXa0xX3xXexX1xXdxX3xXexb3b8xX3xX4xX1xe062xX4xX3xXafxX38xX3xXexX1xX9fxX23xX3xX23xX1xXdxX60xXexX3xX4xX1xX38xX3xX4xX98xX4xX3xXexX1xX10bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX113xXdxX3xX4xX52cxX23xX22xX3xXexX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX104xX3xX3c5xX23xX1xX24xX3xX0xX10xXa0xX2fxb405xXdxX11bxXa0xX3xXexX1xXdxX3xXcxX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXcxX64xX65xXcxX3xXbfxX361xX3x99ecxX27xX6xX23xX22xX3xXexX52cxX3xX4xX1xX530xX4xX3xXafxX38xX3xXexX1xX9fxX23xX3xX23xX1xXdxX60xXexX3xX4xX1xX38xX3xXexX1xX10bxX3xX7xXdxX23xX1xX104xX0xX72xX10xXa0xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX106xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX1c3xX2xX1c3xX105xX105xXexX1f4xX103xX155xX1f4xX105xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX105xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX106xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxb2e3xb292xX6xX3xXexX6xX15xX3xX7xX98xXexX3xX36xX1xX27xX379xX23xX3xXexX4cxX2e1xXcdxX4xX3xX36xX1xXdxX3xX9axX2e1xXcdxX4xX3xXa2xX6bxX38xX3xXbxX1xX8exX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX5xX6bxX3xXa2xXdxX60xX4xX3xX5xX6bxX3xX36xX1xX89xX23xX22xX3xXexX1xX10bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX23xX6bxX38xX3xX9axX306xX3xX46xX27xX6xX104xX3xX3c5xX23xX1xX24xX0xX10xXa0xX2fxX3xXcxX1xX10bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4cxX6bexX6xX3xXexX6xX15xX3xX7xX98xXexX3xX36xX1xX27xX379xX23xX3xXexX113xXdxX3xXafxXdxX11bxXa0xX3xXexX1xXdxX3xXcxX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXcxX64xX65xXcxX3xX30xX22xX1xf4e8xX23xX3xX401xXbdxX6xX23xX3xX3f5xXb0xX4xX40axX104xX0xX72xX10xXa0xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX106xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX1c3xX116xX1f4xX106xX105xXexX1f4xXc4xX105xX116xX116xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX1f4xX1c3xX103xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX106xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxXcxX4cxX68xX3xX5xX113xXdxX3xXa2xXcdxXdxX3xXexX4cxX113xX23xX22xX3xXexX1xX98xXdxX3xX9axXeexX23xX1xX3xXexX1xX2e1xX2bfxX23xX22xXc5xX3xX23xX22xX2e1xX2bfxXdxX3xXexX6xX3xX5xX113xXdxX3xXexX1xX38exX15xX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xX1xXeexX23xX1xX3xX39xX23xX1xX3xX46xX27xX10xX23xX3xXexX1xX27xXb0xX4xX3xXa0xX6bxX3xX4xX1xX530xX6xX3xXafxXd1xX23xX22xX3xX23xX1xXdxXa3xX27xX3xX4xX39xXa0xX3xX1cxX16exX4xXc5xX3xX5xX6bxX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xX9axX9bxX4xX3xXbxX1x108f0xX3xX1xX27xX15xX23xX1xX3xXafxX2e1xX6xX3xXafxX44xX23xX3xX4xX38xX23xX3xXexXcdxXdxX3xXexX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xXc8xX23xX22xX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xX5xX2bfxXdxX3xX4xX152xX23xX3xX84xfe88xX23xX3xX36x84a1xX3xX4xX6bxX23xX22xX104xX104xX104xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX117xXc4xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX1c3xX155xX116xX117xX106xXexX155xX155xX105xX116xX106xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX117xX116xX106xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX117xXc4xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxX104xX104xX104xX3xX5xX6bxX3xX23xX22xX2e1xX2bfxXdxX3xX4xX1xX6xX3xX5xX38xX3xXexX38xX6xX23xXc5xX3xX4xX1xX152xXa0xX3xX4xX1xX16exXexX3xX4xX1xX38xX3xX4xX38xX23xX3xXexX4cxX2e1xXcdxX4xX3xX4xX52cxX23xX22xX3xXexX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXexX1xXdxX104xX104xX104xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxX3xX84xXexX1xX27xXa0xX9axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX106xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX1c3xX116xX117xX117xX116xXexX117xXc4xX2xX1f4xX2xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX116xX103xX106xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX106xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxX64xXeexX23xX1xX3xX39xX23xX1xX3xX23xX22xX2e1xX2bfxXdxX3xX4xX1xX6xX3xX4xeb1fxX23xX22xX3xX4xX38xX23xX3xX22xX98xXdxX3xX9axXb9xX3xX22xX12dxX15xX3xX4xX1xX9fxX23xX3xXexXcdxXdxX3xXafxXdxX11bxXa0xX3xXexX1xXdxX3xXcxX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXcxX64xX65xXcxX3xXbdxX1xX27xX15xX48xX23xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xX3xXafxX12dxX3xXexX4cxX68xX3xXexX1xX6bxX23xX1xX3xX4xX9fxX27xX3xX4xX1xX27xX15xX60xX23xX3xX1cxX16exX4xX3xXafxXb0xX23xX22xX3xX4xXb5xX6xX3xXa0xXc8xX6xX3xXexX1xXdxX3xX23xX152xXa0xX3xX23xX6xX15xX104xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX84xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xX9axX5xX38xX4xX36xX2dxX3xXa0xX6xX4cxX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX38xX2dxX3xXa0xX6xX4cxX22xXdxX23xX1exX4cxXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX38xX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX24xX72xX72xX4xX84xX23xX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX84xX10xX7xX36xXexX38xXbxX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX1c3xX84xX105xX2xX105xX2xX117xX106xX105xXexX155xX155xX155xX103xX116xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX105xX116xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxXc1xX2e1xXcdxXdxX3xX4xX98xXdxX3xX23xX3fxX23xX22xX3xX38xXdxX3xX9axX530xX4xX3xXexX1xX98xX23xX22xX3xX103xXc5xX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xX98xX23xX1xX3xXa0xX3fxXexX3xX4xX1xX6xX3xXa0xefebxX3xXa2xX383xX23xX3xX5xX27xX89xX23xX3xX84xXba3xXdxX3xXexX1xX10xX38xX3xX36xX1xXdxX3xX4xX38xX23xX3xXa2xX6bxX38xX3xXbxX1xX8exX23xX22xX3xXexX1xXdxX104xX104xX104xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX106xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX1c3xX105xX1c3xX117xXc4xXexX103xX155xX1c3xX155xX1c3xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX155xX2xXc4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX106xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxX104xX104xX104xX23xX1xX32xX23xX22xX3xXafxX89xXdxX3xXa0xX3fxXexX3xX4xX1xX530xX6xX3xXafxXd1xX23xX22xX3xX23xbfe5xXdxX3xX5xX38xX3xX9fxX27xX3xXa2xX6bxX3xX4xX39xX3xX23xXdxXa3xXa0xX3xX1xX15xX3xXa2xX3fdxX23xX22xX104xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX1c3xX117xX1f4xX106xXc4xXexX155xX1f4xX117xX103xX105xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX155xX103xX155xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX2xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxX56cxXd4xX23xX22xX3xX1xX6bxX23xX1xX3xXa2xXcdxXdxX3xX4xX98xX4xX3xXexX1xX10bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX5xX6bxX3xX7xXd1xX3xX1xXea6xX3xXexX4cxX2e2xX3xX4xXb5xX6xX3xX23xX1xXdxXa3xX27xX3xX5xXd1xX4xX3xX5xX2e1xX2e2xX23xX22xX3xX23xX1xX2e1xX24xX3xXbdxX89xX23xX22xX3xX6xX23xXc5xX3xX56cxXdxX60xX23xX3xX5xXd1xX4xXc5xX3xX56cxX38xX6bxX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX48xX23xX104xX104xX104xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX106xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX103xX117xX2xX2xX1c3xXexX105xX117xX2xX117xX106xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX155xX1c3xX106xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX106xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxXcxc88fxX3xX4xX1xX6xXdxX3xX23xX2e1xXcdxX4xX3xXa0xX98xXexX3xX1cxX27xX6xX3xXafxXdxX3xX4xX98xXdxX3xX23xX44xX23xX22xX3xX9axX530xX4xX104xX104xX104xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX106xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX1c3xX117xXc4xX2xX1f4xXexX116xXc4xX2xX1f4xX2xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xXc4xX103xX155xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX106xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxX104xX104xX104xX3xX4xX1xX38xX3xXexXcdxXdxX3xX4xX1xXdxX178xX4xX3xX89xX3xX4xX1xX10xX3xX4xX1xX3fxX23xX3xX36xX1xXdxX3xX4xX2daxX23xX3xXa0xX2e1xX6xX3xX84xX89xX23xX22xX3xX9bxXbxX3xXexXcdxXdxX3xX401xXexX113xXdxX3xXafxXdxX11bxXa0xX3xXcxX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXcxX64xX65xXcxX3xXbfxX361xX3xX584xX27xX6xX23xX22xX40axX3xX5xX27xX89xX23xX3xX36xX1xXdxX178xX23xX3xXexX1xX10bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX4xX39xXa0xX3xXexX1xX38exX15xX3xX38exXa0xX3xX5xX8exX23xX22xX104xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX106xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX1c3xX105xX103xX117xX117xXexX155xX116xX116xXc4xXc4xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX1c3xX116xX106xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX106xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxX51xX1xX89xX23xX22xX3xX4xX1xc933xX3xX4xX44xX3xXexX1xX178xXc5xX3xX9axX38exXexX3xX4xX530xX3xX36xX1xXdxX3xX23xX6bxX38xX3xX4xX44xX3xXexX1xX10bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX22xX921xXbxX3xX36xX1xX44xX3xX36xX1xX152xX23xX3xX7xe757xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX5xX9bxXbxX3xXexX530xX4xX3xX4xX44xX3xX7xXd1xX3xX1xXea6xX3xXexX4cxX2e2xX3xX36xXb9xXbxX3xXexX1xX2bfxXdxX104xX3xX64xXeexX23xX1xX3xX39xX23xX1xX3xXa0xX6bxX3xX4xX1xX16exX23xX22xX3xXexX89xXdxX3xX22xX1xXdxX3xX5xX113xXdxX3xXafxX2e1xX2e2xX4xX3xXexX113xXdxX3xXafxXdxX11bxXa0xX3xXexX1xXdxX3xXcxX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXcxX64xX65xXcxX3xXbdxX1xX27xX15xX48xX23xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xX3xX36xX1xX89xX23xX22xX3xXbxX1xX39xXdxX3xX5xX6bxX3xX4xX9fxX27xX3xX4xX1xX27xX15xX60xX23xX3xX84xX27xX15xX3xX23xX1xX38exXexX104xX104xX104xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX2xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX103xX2xX155xX106xX117xXexX103xX2xX2xXc4xXc4xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX155xX1c3xX103xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX2xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxX56cxX44xX3xX4xX8exX23xX3xX5xX6bxX3xX4xX9fxX27xX3xX4xX1xX27xX15xX60xX23xX3xX84xXdxX2b3xX23xX3xX4cxX6xX3xX68xX3xX23xX1xXdxXa3xX27xX3xX23xX2daxXdxX3xX36xX1xX98xX4xX3xX23xX1xX2e1xX3xX1xXeexX23xX1xX3xX39xX23xX1xX3xXexX113xXdxX3xXafxXdxX11bxXa0xX3xXexX1xXdxX3xXcxX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXcxX64xX65xXcxX3xX30xX22xX27xX15xX2b3xX23xX3xXc1xX27xX3xX1exX3xX30xX22xX1xXdxX3x95dcxX27xX9fxX23xX3xX401xX39xX23xX1xX40axX3xXa2xX6bxX3xXa0xXb0xXexX3xX7xX59xX3xX23xX2daxXdxX3xX36xX1xX98xX4xX104xX3xX56cxX44xX3xXa0xX12dxXdxX3xXa0xX12dxXdxX3xX5xX6bxX3xX36xea92xX3xX23xXdxX60xXa0xX3xXafxXd53xXbxX3xXafxX59xXdxX3xXa2xXcdxXdxX3xX4xX98xX4xX3xX7xX6exX3xXexX6bexX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xXa0xXc8xX6xX3xXexX1xXdxX3xX23xX152xXa0xX3xX23xX6xX15xX104xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX106xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX103xX106xX155xX106xXc4xXexX1c3xX117xX116xX117xX116xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xXc4xXc4xX1f4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX106xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxXbdxXc8xX23xX22xX3xXa2xXcdxXdxX3xXafxX38xX6bxX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX48xX23xX3xX5xX6bxX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xX22xXdxX2bfxX3xXbxX1xX16exXexX3xX4xX152xX23xX22xX3xXa0xXeexX23xX1xX3xX4xXb5xX6xX3xX5xXd1xX4xX3xX5xX2e1xX2e2xX23xX22xX3xXbdxaa98xf712xXcxX3xXexX4cxX2e1xXcdxX4xX3xX4xX52cxX23xX22xX3xXexX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXexX1xXdxX104xX104xX104xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX106xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX103xX106xX116xX116xX116xXexXc4xX116xX116xX117xX2xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX105xXc4xX103xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX106xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxX104xX104xX104xX3xX1xX6xX15xX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX22xX3xXexX1xX2bfxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX36x8ed5xX38xX3xX84xX6bxXdxX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xXdxXa0xX3xX5xX921xX23xX22xX3xX4xXb5xX6xX3xX23xX22xX2e1xX2bfxXdxX3xX4xX1xXdxX178xX23xX3xX7xX925xX3xX23xX6bxX15xX3xX36xX1xXdxX3xX4xX379xX23xX3xXexX4cxX3fdxX23xX22xX3xX4xX6xX23xX1xX3xX22xXdxX32xX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX38xX3xXexX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXexX1xXdxX104xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX106xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX103xX106xX117xX106xXc4xXexX116xX1c3xX116xX2xXc4xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX105xX117xX1c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX106xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxXcxX38exXexX3xX4xX39xX3xXafxXa3xX27xX3xX23xX1x9cbbxXa0xX3xXexXdxX178xXbxX3xXexX1xX48xXa0xX3xXafxXb0xX23xX22xX3xX5xXd1xX4xXc5xX3xX23xXdxXa3xXa0xX3xXexXdxX23xX3xX4xX1xX38xX3xX4xX98xX4xX3xXexX1xX10bxX3xX7xXdxX23xX1xX104xX3xX3c5xX23xX1xX24xX3xX0xX10xXa0xX2fxXcxX1xX10bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xXafxXdxX11bxXa0xX3xXcxX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXcxX64xX65xXcxX3xX51xX52xX3xa864xX23xX1xX3xX401xXcxX1635xX3xX51xX52xX3xX1af6xX23xX1xX40axX3xXexX1xX11bxX3xX1xXdxX60xX23xX3xX46xX27xX15xX178xXexX3xXexX9fxXa0xX3xXexX4cxX2e1xXcdxX4xX3xX36xX1xXdxX3xX9axX2e1xXcdxX4xX3xXa2xX6bxX38xX3xX36xX52xX3xXexX1xXdxX104xX0xX72xX10xXa0xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX106xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX103xX106xX117xX2xX117xXexX116xX116xX105xX155xX116xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX1c3xXc4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX106xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxX30xX1xX2bfxX3xXafxX44xXc5xX3xX4xX98xX4xX3xX10xXa0xX3xX4xX44xX3xXexX1xX11bxX3xXa2xX32xX23xX22xX3xXexX9fxXa0xX3xXexX1xX178xX3xX9axX2e1xXcdxX4xX3xXa2xX6bxX38xX3xXa0xXb0xXexX3xX36xX52xX3xXexX1xXdxX3xX46xX27xX6xX23xX3xXexX4cxX3fdxX23xX22xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX4xX27xXb0xX4xX3xXafxX2bfxXdxX104xX104xX104xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX106xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX103xX106xX117xX105xX155xXexX103xX105xX1c3xX155xX103xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX116xX106xX1c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX106xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxX104xX104xX104xX3xXexXd1xX3xXexXdxX23xX3xX9axX2e1xXcdxX4xX3xXa2xX6bxX38xX3xXexX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXexX1xXdxX3xXafxX11bxX3xXa2xXdxX178xXexX3xX5xX48xX23xX3xX22xXdxX38exX4xX3xXa0xX2daxX3xX35axXa2xX2e1xX2e2xXexX3xXa2xX361xX3xXa0xX89xX23xX366xX104xX104xX104xX0xX10xXa0xX2fxX3xX3c5xX23xX1xX3xX4xX1xX8eaxXbxX3xXexX113xXdxX3xXafxXdxX11bxXa0xX3xXexX1xXdxX3xXcxX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXcxX64xX65xXcxX3xX30xX22xX1xX752xX23xX3xX401xXbdxX6xX23xX3xX3f5xXb0xX4xX40axX0xX72xX10xXa0xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX106xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX103xX105xX2xX117xX116xXexX2xX1f4xXc4xX155xX105xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX1c3xX1f4xXc4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX106xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxX56cxX9fxX27xX3xXafxX44xXc5xX3xXexX4cxX48xX23xX3xX7xX9fxX23xX3xXexX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xXc5xX3xX7xX6xX27xX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xX22xXdxX2bfxX3xXbxX1xX16exXexX3xX4xX152xX23xX22xX3xXexX1xaa1exX23xX22xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xXbxX1xX8exX23xX22xX3xXexX1xXdxXc5xX3xX23xX1xXdxXa3xX27xX3xXexX1xX10bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xXa2xX383xX23xX3xX4xX8exX23xX3xX9axX152xX23xX3xX36xX1xX38xX152xX23xXc5xX3xX5xX38xX3xX5xX3fxX23xX22xX3xX104xX104xX104xX3xX0xX10xXa0xX2fxX3c5xX23xX1xX3xX4xX1xX8eaxXbxX3xXexX113xXdxX3xXafxXdxX11bxXa0xX3xXexX1xXdxX3xXcxX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXcxX64xX65xXcxX3xdbe5xX6xXdxX3xXcxX1xX16exX4xX3xX3f5xX38xX6xX23xX3xX401xX3f5xXb0xX4xX3xX64xX6bxX40axX104xX0xX72xX10xXa0xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX106xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX103xX155xX117xX2xX1c3xXexX1c3xX105xX2xX1f4xX106xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX1c3xX106xX1f4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX106xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxX104xX104xX104xX3xX36xX1xX89xX23xX22xX3xX23xX22xX113fxX23xX22xX3xXexX4cxX6xX38xX3xXafxX52cxXdxXc5xX3xXexX1xX39xX38xX3xX5xX27xX9bxX23xX3xXa2xXcdxXdxX3xX9axX113xX23xX3xX9axX752xX104xX104xX104xX3xX0xX10xXa0xX2fxX3c5xX23xX1xX3xX4xX1xX8eaxXbxX3xXexX113xXdxX3xXafxXdxX11bxXa0xX3xXexX1xXdxX3xXcxX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXcxX64xX65xXcxX3xX51xX52xX3xX1af6xX23xX1xX0xX72xX10xXa0xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX106xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX103xX155xX117xX155xX105xXexX105xX1c3xX1c3xX116xX105xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX105xX1f4xX105xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX106xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxXbdxX44xX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX1xXd4xXdxX3xX1xXb0xXbxX3xX23xX1xX2e1xX23xX22xX3xX4xX361xX23xX22xX3xXexX1xX9bxXexX3xXa2xX27xXdxX3xXa2xX6bxX3xXafxX98xX23xX22xX3xX23xX1xXcdxX3xX36xX1xXdxX3xX4xX44xX3xX4xX1xX27xX23xX22xX3xXafxX98xXbxX3xX98xX23xX3xXafxX16exX23xX22xX104xX3xX0xX10xXa0xX2fxX3c5xX23xX1xX3xX4xX1xX8eaxXbxX3xXexX113xXdxX3xXafxXdxX11bxXa0xX3xXexX1xXdxX3xXcxX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXcxX64xX65xXcxX3xXbdxX379xXa0xX3xX189xXeexX23xX1xX3xX401xXbdxX379xXa0xX3xX1635xX27xX15xX48xX23xX40axX0xX72xX10xXa0xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX106xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX103xX116xX117xX155xX155xXexX105xX117xX116xX106xX1c3xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX103xX106xX1c3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX106xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xX36xX1xX192cxXbxX3xX5xX113xXdxXc5xX3xX7xX1430xX3xX4xX44xX3xX23xX22xX2e1xX2bfxXdxX3xX22xXdxX6bxX23xX1xX3xXafxX2e1xX2e2xX4xX3xX36xX178xXexX3xX46xX27xX39xX3xX4xX6xX38xXc5xX3xX4xX44xX3xX23xX22xX2e1xX2bfxXdxX3xX23xXdxXa3xXa0xX3xXa2xX27xXdxX3xX4xX1xX2e1xX6xX3xXexX4cxX3fdxX23xX3xXa2xXd53xX23xXc5xX3xX23xX1xX2e1xX23xX22xX3xXafxX9fxX15xX3xX7xX1430xX3xX5xX6bxX3xXa0xXb0xXexX3xX36xX1663xX3xX23xXdxX60xXa0xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xX4xXb5xX6xX3xXexX1xX2bfxXdxX3xX1xX3fdxX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXa2xX89xX3xXexX2e1xXc5xX3xX1xXd4xX23xX3xX23xX1xXdxX48xX23xX104xX104xX104xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX106xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX2xX105xX105xX84xX117xX2xX103xX116xX117xX116xX1c3xXexXc4xX103xX2xX103xX116xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX1f4xX155xX106xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX106xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxX1fc5xXb0xXexX3xX4xX1xX921xX23xX22xX3xXafxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXa0xXcdxXdxX3xX7xX3fxXbxX3xXa0xX68xX3xX4cxX6xXc5xX3xX5xX6bxX3xX36xX1xX68xXdxX3xXafxXffxX27xX3xXafxX11bxX3xX4xX98xX4xX3xX10xXa0xX3xXa2xXdxX178xXexX3xXexXdxX178xXbxX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX98xXexX3xXa2xX3fdxX23xX22xXc5xX3xX2e1xXcdxX4xX3xXa0xX2daxX3xX4xXb5xX6xX3xX4cxXdxX48xX23xX22xX3xXa0xXeexX23xX1xX104xX104xX104xX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX38xX84xX15xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXbdxX10xX23xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1abxXdxX84xXexX1xX24xX3xX2xX2xX105xX106xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX103xX1c3xX106xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xX72xXdxX104xX9axX6xX38xX1xX6xXexXdxX23xX1xX104xXa2xX23xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX103xX72xX103xX106xX84xX117xX2xX1f4xX116xX1c3xX155xX2xXexX117xX1c3xX155xX2xX1f4xX5xX106xX104xX26xXbxX22xX201xX4cxX9xX105xX155xX106xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX1abxXdxX84xXexX1xX9xXaxX2xX2xX105xX106xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxX103xX1c3xX106xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbdxX6xXbxXexXdxX38xX23xXaxX2fxXcxX4cxX48xX23xX3xX4xX38xX23xX3xXafxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXafxX44xXc5xX3xX7xX1430xX3xX4xX44xX3xX9axX113xX23xX3xX9axX752xXc5xX3xX4xX44xX3xX23xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1663xX3xX23xXdxX60xXa0xX3xXa0xXb0xXexX3xXexX1xX2bfxXdxX3xX1xX38xX6xX3xXafxX306xX3xXa0xX48xX3xX7xX6xX15xX104xX104xX104xX3xX0xX10xXa0xX2fxX3c5xX23xX1xX3xX4xX1xX8eaxXbxX3xXexX113xXdxX3xXafxXdxX11bxXa0xX3xXexX1xXdxX3xXcxX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXcxX64xX65xXcxX3xX51xX52xX3xX1af6xX23xX1xX104xX0xX72xX10xXa0xX2fxX0xX72xXbxX2fxX0xX84xXdxXa2xX3xXdxX84xX9xXaxX9axX9ax9f21xXa0xX7xX22xX27a5xXdxX84xX27a5xX2xX1c3xX117xX103xX155xX106xXc4xX2xX117xX1f4xX1f4xX155xXc4xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1xX6xXexX1exXa0xX10xX7xX7xX6xX22xX10xX3xX1abxX4cxX6xXbxX1exXa0xX10xX7xX7xX6xX22xX10xX3xX4cxX38xXexX6xXexX10xX1exX4xX38xX23xXexX6xXdxX23xX10xX4cxX3xXaxX3xX84xX6xXexX6xX1exX23xX38xX84xX10xX1exXexX15xXbxX10xX9xXaxX9axX27xX9axX9axX5xX10xX1exXa0xX10xX7xX7xX6xX22xX10xXaxX2fxX0xX84xXdxXa2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXaxX2fxX0xX84xXdxXa2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX6xX4cxX84xX3xXbxXdxX23xX1exX4cxX10xX6xX4xXexX3xX4xX6xX4cxX84xX1exX1xX6xX7xX1exX4cxX10xX6xX4xXexX3xX7xX1xX38xX1abxX1exX7xX10xX23xX84xX10xX4cxX3xX4xX6xX4cxX84xX1exX1exXexX10xX1cxXexX3xX6xX84xXa0xXdxX23xXaxX3xX84xX6xXexX6xX1exXdxX84xX9xXaxX84xXdxXa2xX27a5xX6bdxX10xX4xX10xXdxXa2xX10xX84xX1fc5xX7xX22xX27a5xXcxX10xX1cxXexXaxX2fxX0xX84xXdxXa2xX2fxX0xX84xXdxXa2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX84xX4cxX10xX5xX6xXexX10xX84xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xXa0xX9axX1exX6xX23xX84xX1exX7xX6xXbxX38xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX10bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xX3xXexX1xXd1xX4xX3xX1xXdxX60xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX48xXa0xX3xX46xX27xX15xX3xX4xX1xX178xX3xXexX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXexX1xXdxXc5xX3xX9axX3fxXexX3xXafxXffxX27xX3xX5xX6bxXa0xX3xX9axX6bxXdxX3xXexXd1xX3xX5xX27xX9bxX23xX3xX104xX104xX104xXaxX3xX1xX4cxX10xX2bxX9xXaxX72xX22xXdxX6xX38xX1exX84xX27xX4xX72xXexX1xXdxX1exX7xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX1xX27xX4xX1exX1xXdxX10xX23xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXa0xX1exX46xX27xX15xX1exX4xX1xX10xX1exXexX4cxX27xX38xX23xX22xX1exXexX1xXdxX1exX9axX6xXexX1exX84xX6xX27xX1exX5xX6xXa0xX1exX9axX6xXdxX1exXexX27xX1exX5xX27xX6xX23xX1exXa0xX38xX23xX1exX23xX22xX27xX1exXa2xX6xX23xX72xX155xX116xX155xX103xX1c3xXc4xX104xX1xXexXa0xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xXa0xX10xX84xXdxX6xX72xX2xX155xX106xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX116xX72xX103xX106xX84xX2xX106xX103xX155xX117xX116xX117xXexX103xX103xX155xX105xX117xX5xX106xX104xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xX6xX2fxX0xX84xXdxXa2xX2fxX0xX7xXexX4cxX38xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX10bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xX3xXexX1xXd1xX4xX3xX1xXdxX60xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX48xXa0xX3xX46xX27xX15xX3xX4xX1xX178xX3xXexX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXexX1xXdxXc5xX3xX9axX3fxXexX3xXafxXffxX27xX3xX5xX6bxXa0xX3xX9axX6bxXdxX3xXexXd1xX3xX5xX27xX9bxX23xX3xX104xX104xX104xXaxX3xX1xX4cxX10xX2bxX9xXaxX72xX22xXdxX6xX38xX1exX84xX27xX4xX72xXexX1xXdxX1exX7xXdxX23xX1xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX1xX27xX4xX1exX1xXdxX10xX23xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXa0xX1exX46xX27xX15xX1exX4xX1xX10xX1exXexX4cxX27xX38xX23xX22xX1exXexX1xXdxX1exX9axX6xXexX1exX84xX6xX27xX1exX5xX6xXa0xX1exX9axX6xXdxX1exXexX27xX1exX5xX27xX6xX23xX1exXa0xX38xX23xX1exX23xX22xX27xX1exXa2xX6xX23xX72xX155xX116xX155xX103xX1c3xXc4xX104xX1xXexXa0xXaxX2fxXcxX1xX10bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xX3xXexX1xXd1xX4xX3xX1xXdxX60xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX48xXa0xX3xX46xX27xX15xX3xX4xX1xX178xX3xXexX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXexX1xXdxXc5xX3xX9axX3fxXexX3xXafxXffxX27xX3xX5xX6bxXa0xX3xX9axX6bxXdxX3xXexXd1xX3xX5xX27xX9bxX23xX3xX104xX104xX104xX0xX72xX6xX2fxX0xX72xX7xXexX4cxX38xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX84xXaxX2fxX56cxXffxX27xX3xX22xXdxX2bfxX3xX7xX98xX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3xX401xX1c3xX72xX1c3xX40axXc5xX3xX1xX2daxX23xX3xX2xX1c3xX104xX106xX106xX106xX3xXexX1xX10bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX6xXa0xX3xX22xXdxX6xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXa2xX6bxX38xX3xX5xXcdxXbxX3xX2xX106xX3xXcxX64xX65xXcxX3xXa2xX6bxX3xXcxX64xX65xXcxX3xXbdxX1xX27xX15xX48xX23xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xX3xXafxX12dxX3xX4xX44xX3xXa0xX921xXexX3xXexX113xXdxX3xX4xX98xX4xX3xXafxXdxX11bxXa0xX3xXexX1xXdxX3xXafxX11bxX3xXexX1xXd1xX4xX3xX1xXdxX60xX23xX3xXa2xXdxX60xX4xX3xXafxX38xX3xXexX1xX9fxX23xX3xX23xX1xXdxX60xXexX3xXexX4cxX2e1xXcdxX4xX3xX36xX1xXdxX3xX9axX2e1xXcdxX4xX3xXa2xX6bxX38xX3xXa0xX89xX23xX3xXexX1xXdxX3xXafxXffxX27xX3xXexXdxX48xX23xX104xX3xXbdxX98xX4xX3xXexX1xX10bxX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xXd1xX4xX3xX1xXdxX60xX23xX3xX23xX22xX1xXdxX48xXa0xX3xX23xXb0xXdxX3xX46xX27xX15xXc5xX3xX46xX27xX15xX3xX4xX1xX178xX3xXexX4cxX2e1xX2bfxX23xX22xX3xXexX1xXdxX104xX0xX72xXbxX2fxX0xX72xX84xXdxXa2xX2fxX0xX72xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xX3xXexX4cxXdxX11bxX23xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX4xX98xX4xX3xXafxXb0xXdxX3xXexXeexX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX60xX23xX3xXexXdxX178xXbxX3xX7xX530xX4xX3xXa0xXc8xX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX113xXdxX3xX116xX1c3xX3xXafxXdxX11bxXa0xX3xXexX1xXdxX3xXa2xX6bxX38xX3xX5xXcdxXbxX3xX104xX104xX104xXaxX3xX1xX4cxX10xX2bxX9xXaxX72xX84xX38xX6xX23xX1exXexX1xX10xX72xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX4cxXdxX10xX23xX1exX36xX1xX6xXdxX1exX4xX6xX4xX1exX84xX38xXdxX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX22xX27xX15xX10xX23xX1exXexXdxX10xXbxX1exX7xX27xX4xX1exXa0xX27xX6xX1exXexX1xXdxX1exXexX6xXdxX1exX116xX1c3xX1exX84xXdxX10xXa0xX1exXexX1xXdxX1exXa2xX6xX38xX1exX5xX38xXbxX1exX2xX106xX1exXexX1xXbxXexX72xX155xX116xX155xX103xX105xXc4xX104xX1xXexXa0xXaxX2fxX0xXdxXa0xX22xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX72xXa0xX10xX84xXdxX6xX72xX2xX155xX106xX72xX23xX10xX1abxX7xX72xX155xX155xX155xX155xX72xX2xX105xX105xX84xX106xX2xX155xX116xX2xX105xX105xXexX116xX1f4xX2xX106xXc4xX5xX106xX104xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX1xX32xX23xX22xX3xX36xX1xX38xX39xX23xX1xX3xX36xX1xX3fxX4xX3xX36xX1xX44xX3xX46xX27xX48xX23xX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX51xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX59xXexX3xX23xX22xX1xXdxX60xXbxX3xXcxX64xX65xXcxX3xX68xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXaxX3xX72xX2fxX0xX72xX6xX2fxX0xX84xXdxXa2xX2fxX0xX7xXexX4cxX38xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xX3xXexX4cxXdxX11bxX23xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX4xX98xX4xX3xXafxXb0xXdxX3xXexXeexX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX60xX23xX3xXexXdxX178xXbxX3xX7xX530xX4xX3xXa0xXc8xX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX113xXdxX3xX116xX1c3xX3xXafxXdxX11bxXa0xX3xXexX1xXdxX3xXa2xX6bxX38xX3xX5xXcdxXbxX3xX104xX104xX104xXaxX3xX1xX4cxX10xX2bxX9xXaxX72xX84xX38xX6xX23xX1exXexX1xX10xX72xX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXexX4cxXdxX10xX23xX1exX36xX1xX6xXdxX1exX4xX6xX4xX1exX84xX38xXdxX1exXexXdxX23xX1xX1exX23xX22xX27xX15xX10xX23xX1exXexXdxX10xXbxX1exX7xX27xX4xX1exXa0xX27xX6xX1exXexX1xXdxX1exXexX6xXdxX1exX116xX1c3xX1exX84xXdxX10xXa0xX1exXexX1xXdxX1exXa2xX6xX38xX1exX5xX38xXbxX1exX2xX106xX1exXexX1xXbxXexX72xX155xX116xX155xX103xX105xXc4xX104xX1xXexXa0xXaxX2fxX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xX3xXexX4cxXdxX11bxX23xX3xX36xX1xX6xXdxX3xX4xX98xX4xX3xXafxXb0xXdxX3xXexXeexX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX60xX23xX3xXexXdxX178xXbxX3xX7xX530xX4xX3xXa0xXc8xX6xX3xXexX1xXdxX3xXexX113xXdxX3xX116xX1c3xX3xXafxXdxX11bxXa0xX3xXexX1xXdxX3xXa2xX6bxX38xX3xX5xXcdxXbxX3xX104xX104xX104xX0xX72xX6xX2fxX0xX72xX7xXexX4cxX38xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX84xXaxX2fxX116xX1c3xX3xXafxXb0xXdxX3xXexXeexX23xX1xX3xX23xX22xX27xX15xX60xX23xX3xXa2xXcdxXdxX3xX7xXd1xX3xXexX1xX6xXa0xX3xX22xXdxX6xX3xX4xXb5xX6xX3xX1xX2daxX23xX3xXc4xX106xX106xX3xX56cxXbfxXcxX30xX3xXafxX12dxX3xX4xX44xX3xXa0xX921xXexX3xXexX113xXdxX3xX4xX98xX4xX3xXafxXdxX11bxXa0xX3xXexX1xXdxX3xXexX4cxX48xX23xX3xXafxXb9xX6xX3xX9axX6bxX23xX3xX64xX6bxX3xXcxX6exX23xX1xXc5xX3xX1xX38xX6bxX23xX3xXexX38exXexX3xX4xX89xX23xX22xX3xXexX98xX4xX3xX4xX1xX27xX379xX23xX3xX9axXb9xXc5xX3xX7xd30cxX23xX3xX7xX6bxX23xX22xX3xX1xXea6xX3xXexX4cxX2e2xXc5xX3xXafxXd4xX23xX22xX3xX1xX6bxX23xX1xX3xX4xXc8xX23xX22xX3xX4xX98xX4xX3xX7xX6exX3xXexX6bexX3xXexX4cxX38xX23xX22xX3xX36xX52xX3xXexX1xXdxX3xXexX27xX15xX11bxX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXa2xX6bxX38xX3xX5xXcdxXbxX3xX2xX106xX3xXcxX64xX65xXcxX104xX0xX72xXbxX2fxX0xX72xX84xXdxXa2xX2fxX0xX72xX5xXdxX2fxX0xX72xX27xX5xX2fxX0xX84xXdxXa2xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4cxXaxX2fxX0xX72xX84xXdxXa2xX2fxX0xX72xX84xXdxXa2xX2fxX0xX72xX84xXdxXa2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1af6xX27xXexX1xX38xX4cxXaxX2fxX30xX1xX44xXa0xX3xX65xX104xXbfxX0xX72xXbxX2fxX0xX72xX84xXdxXa2xX2fxX0xX72xX84xXdxXa2xX2fxX0xX72xX84xXdxXa2xX2f
Nhóm P.V