Sức hủy diệt khủng khiếp của bom nguyên tử Mỹ ném xuống Nhật Bản
Cho đến nay, các sử gia và chính trị gia vẫn tranh cãi về ý nghĩa quân sự việc Mỹ tấn công hạt nhân các thành phố của Nhật Bản.
d84ex15fb2x15458x11c86x15e57x14120x119c5x156cdx12b7fxX7x15c76x12d52xeac0x1085bx1029fx133dexX5xdfeaxXax1461fx137b5xf856xX4xX3xX1x1191dxe6bdxX3xeee2xXdxe3a7xXexX3x13ac4xX1xX18x12aeex133c9xX3xX20xX1xXdx145dfxXbxX3xX4xX18xX6xX3xe26dxdd9dxfd0exX3xX23xX24x1617fxX19x14212xX23xX3xXex15069xX3xf5dbx13f7exX3xX23xf07exX32xX3x11e72xX36xf2a8xX23xX24xX3xec10xX1x107dcxXexX3xf4e0x12f17xX23xX0x15e42xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11463xX10xX6xX1bxXaxX12x11a7bxX1xX31xX3xf63dxX29xX23xX3xX23xX6xX19xdee1xX3xX4x12fb4xX4xX3xX7xX3cxX3xX24xXdxX6xX3xee48xf259xX3xX4xX1x11e1dxX23xX1xX3xXexe21fx10043xX3xX24xXdxX6xX3xX81x13871xX23xX3xXexX8bxX6xX23xX1xX3xX4x14c19xXdxX3xX81xdabfxX3xef12xX3xX23xX24xX1xe5b0xX6xX3x12904xX36x152fbxX23xX3xX7xf0a3xX3xX81xXdxX1dxX4xX3xX3exX3fxX3xXex101d3xX23xX3xX4x12dedxX23xX24xX3xX1x1295dxXexX3xX23xX1xXadxX23xX3xX4xX77xX4xX3xXexX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX4xX18xX6xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23x15681xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX31xX1bxX19xXaxX12xX0xX7xXexX8bxX31xX23xX24xX12x10609xfe48xX8cxX23xX1xX3xX32xX1dxX23xX1xeac9xX0xX54xX7xXexX8bxX31xX23xX24xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX31xX1bxX19xXaxX12xX106x15ff9xX36xX3xX23x153acxX32xX3xX2x12f16x120ddxecd0xX74xX3xX24xXdxf08dxXdxX3xX4xX1x15776xXbxX3xX30xX36xX3xX3exX3fxX3xX6dxX9dxX3xXabxX36xX19xX29xXexX3xX6dxX8cxX23xX1xX3xXexXbcxX23xX3xX4xXc0xX23xX24xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xX3xX30x101b6xX23xX24xX3xX81xedd3xX3xX20xX1xX86xX3xX23xX24xX36xX19xX38xX23xX3xXexX3cxX3xX6dx12f28xX3xX105xX1bxXadxX19xX3xX32xX77xX36xX3xX133xX23xX3xXbxX1xX12fxX23xX10fxXe7xX3xXcxX31xX6xX23xX3xXexX86xX23xX1xX3xX4xX18xX6xX3x1375dxX6xX7xXdxX23xX24xXexX31xX23xX3xX5xX82xX3xX7xX6xX36xX3xX6dx14cdexX23xX3xXexXbcxX23xX3xX4xXc0xX23xX24xX3xX1xXc5xXexX3xX23xX1xXadxX23xX74xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xX3xX7x13f35xX3xX20xX1xXc0xX23xX24xX3xX4xX1xX4dxX32xX3xXexX8bx11df1xX3xX6dxX12fxX36xX3xX1xX82xX23xX24xX3xX81xX82xX3xXabxX36xX6xX3xX6dxX143xX74xX3xXexX8bx14968xX23xX1xX3xX1bxXdxX1e7xX23xX3xX4xX1xX31xX3xXexX1xX29xX3xX24xXdxX13exXdxX3xX30xXdxX29xXexX3xX81xXa1xX3xX81xX172xX3xX20xX1xX86xX3xX32xXc5xX23xX1xX3xX23xX1xXbcxXexX3xX4xX18xX6xX3xX3exX3fxX3xX32xX82xX3xX4xX1xebbfxX6xX3xX23xX23axX13exX4xX3xX23xX82xX31xX3xX4xX143xX3xX6dxX23ax141efxX4xX74xX3xX6dxd8d9xX4xX3xX30xXdxX1dxXexX74xX3xX6dxX183xX3xX1bxX16dxX23xX3xX32xX250xXexX3x13dacxXdxX38xX23xX3x151eaxXc0xX3xX81xX82xX3xXexX8bxX51xX3xXexX1x1262dxX3xX81x15104xX3xXcxX8bxXadxX23xX3xX69xX1xXadxX36xX3xX69xX51xX23xX24xXe7xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX30xX5xX10xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX8bxX24xXdxX23xea5bxX3x15d89xXbxX45xX3xX6xX36xXexX31x13748xXaxX12xX0xXexX30xX31xX1bxX19xX12xX0xXexX8bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXdxX32xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX32xX7x127faxXbxX1xX31xXexX31xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7xX14xX4xX3xX1xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX1xX18xX23xX24xX3xX20xX1xXdxX29xXbxX3xX4xX18xX6xX3xX30xX31xX32xX3xX23xX24xX36xX19xX38xX23xX3xXexX3cxX3xX32xX3fxX3xX23xX42xX32xX3xX45xX36xX47xX23xX24xX3xX23xX1xX4dxXexX3xX30xX51xX23xX3xX1xX1ffxX23xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXe7xX30xX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe7xX81xX23xX54xX23xX10x1456axX7xX54xX2a3x10101xfe7exX2xX54xX2xX2a3x12db5xX1bx1463fxX340xX348xX138xX2xX2xX138xXexX348xX2xX346xX346xX5xX2xXe7x14f0dxXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX1xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX1xX18xX23xX24xX3xX20xX1xXdxX29xXbxX3xX4xX18xX6xX3xX30xX31xX32xX3xX23xX24xX36xX19xX38xX23xX3xXexX3cxX3xX3exX3fxX3xX23xX42xX32xX3xX45xX36xX47xX23xX24xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xXaxX3xX1bxX6xXexX6xX2ccxXbxX1xX31xXexX31xX2ccxX31xX8bxXdxX24xXdxX23xX6xX5xX2ccxX7xX8bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2a1xX54xX54xXdxX32xX6xX24xX10xX7xXe7xX81xX31xX81xXe7xX81xX23xX54xX36xXbxX5xX31xX6xX1bxX10xX1bxX54xX30xX23xX10xX4xXbxX32xX1bxXabxX33cxX340xX54xX2a3xX340xX2a3xX340xe084xX340xX346xX3eaxX340xde6fxX54xX2xX3eaxX1xXdxX7xXexX3eaxX10xXexX23xX31xX5xX3eaxX5xXdxX81xX10xX357xX31xX36xX8bxX23xX6xX5xX3eaxX4xX31xX32xX3eaxX5xX4xX10xX33cxXe7xX357xXbxX24xXaxX3xX1bxX6xXexX6xX2ccxX1bxX10xX7xX4xX9xXaxX4bxX24xX23ax13e6dxXdxX3xX3exX3fxX3xX6dxX9dxX3xX4xX1x12d0dxX23xX3xXexXbcxX23xX3xX4xXc0xX23xX24xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xX3xX30xX16dxX23xX24xX3xX81xX172xX3xX20xX1xX86xX3xX1xXc5xXexX3xX23xX1xXadxX23xX2abxX3xX4bxX24xX36xf56fxX23xX2a1xX3xX1xXdxX7xXexX2ccxX10xXexX23xX31xX5xXe7xX5xXdxX81xX10xX357xX31xX36xX8bxX23xX6xX5xXe7xX4xX31xX32xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX1bxX12xX0xX54xXexX8bxX12xX0xXexX8bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX12xX4bxX24xX23axX426xXdxX3xX3exX3fxX3xX6dxX9dxX3xX4xX1xX431xX23xX3xXexXbcxX23xX3xX4xXc0xX23xX24xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xX3xX30xX16dxX23xX24xX3xX81xX172xX3xX20xX1xX86xX3xX1xXc5xXexX3xX23xX1xXadxX23xX2abxX3xX4bxX24xX36xX45fxX23xX2a1xX3xX1xXdxX7xXexX2ccxX10xXexX23xX31xX5xXe7xX5xXdxX81xX10xX357xX31xX36xX8bxX23xX6xX5xXe7xX4xX31xX32xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX1bxX12xX0xX54xXexX8bxX12xX0xX54xXexX30xX31xX1bxX19xX12xX0xX54xXexX6xX30xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX31xX1bxX19xXaxX12xXcxX1xX77xX23xX24xX3xX139xX54xX2xX137xX138xX139xX74xX3xXcx16290xX23xX24xX3xXexX1xX47xX23xX24xX3xX3exX3fxX3xXcxX8bxX36xX32xX6xX23xX3xX6dxX9dxX3xX6dxX23axX24bxX4xX3xX6dxX1dxX3xXexX8bxX1ffxX23xX1xX3xX32x1280bxXexX3xX1bxX6xX23xX1xX3xX7xX77xX4xX1xX3xX4xX77xX4xX3xXexX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX4xX18xX6xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xX3xX6dxX23axX24bxX4xX3xX105xX4xX1xX431xX23xX10fxX3xX6dxX183xX3xX6dxX77xX23xX1xX3xX30xX31xX32xXe7xX3xX50xX47xX23xX3xXexX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX32xX278xX4xX3xXexXdxX38xX36xX3xX4xX1xX86xX23xX1xX3xX5xX82xX3x11c41xX19xX31xXexX31xX3xX2ccxX3xXexX8bxX36xX23xX24xX3xXexXadxX32xX3xX4xX1xX86xX23xX1xX3xX4xX18xX6xX3xX23xX24xX82xX23xX1xX3xX4xXc0xX23xX24xX3xX23xX24xX1xXdxX1dxXbxX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xX2abxX3xX63xXdxX8bxX31xX7xX1xXdxX32xX6xX3xX2ccxX3xX4xX51xX23xX24xX3xXabxX36xXadxX23xX3xX7xXb1xX3xX5xX13exX23xX3xX23xX1xXbcxXexX3xX2ccxX3xX23x1589fxXdxX3xXexX4dxXbxX3xXexX8bxX36xX23xX24xX3xX32xX565xXexX3xX7xX47xX3xX5xX23axX24bxX23xX24xX3xX5xX13exX23xX3xXexX82xX36xX3xX4xX1xXdxX29xX23xX3xX81xX13exXdxX3xX20xX1xX31xX3xX6dxXc5xX23xX3xX20xX1xX53fxX23xX24xX3xX5xX45fxX2abxX3x10304xX31xX20xX6xX24xX6xX32xX6xX3xX2ccxX3xX4xX143xX3xX23xX1xXdxXa1xX36xX3xX23xX1xX82xX3xX32xX77xX19xX3xXabxX36xXadxX23xX3xX7xXb1xX2abxX3xX4bxXdxXdxX24xX6xXexX6xX3xX2ccxX3xX4xX143xX3xX4xX51xX23xX24xX3xX1xX51xXdxX3xXabxX36xXadxX23xX3xX81xX82xX3xX5c6xX31xX20xX36xX8bxX6xX3xX2ccxX3xX4xX143xX3xX20xX1xX31xX3xX81xX172xX3xX20xX1xX86xX3xX5xX13exX23xX3xX23xX1xXbcxXexX3xX4xX18xX6xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xXe7xX3xX4bxX6xX24xX6xX7xX6xX20xXdxX3xX30xX6xX23xX3xX6dxX12fxX36xX3xX20xX1xXc0xX23xX24xX3xX4xX143xX3xXexX8bxX31xX23xX24xX3xX1bxX6xX23xX1xX3xX7xX77xX4xX1xX3xXbxX1xX51xXdxX3xX105xXexX1xX6xX23xX1xX3xX5xXa3xX10fxXe7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX31xX1bxX19xXaxX12xX4bxX24xX6xX19xX3xXex1110exX3xX6dxX12fxX36xX74xX3xX5c6xX19xX31xXexX31xX3xX6dxX23axX24bxX4xX3xX4xX1xX31xX3xX5xX82xX3xX32xX278xX4xX3xXexXdxX38xX36xX3xX4xX1xX86xX23xX1xX74xX3xX20xX1xXc0xX23xX24xX3xX4xX1x1210axX3xX81xX1ffxX3xXexXdxXa1xX32xX3xX23xX133xX23xX24xX3xX4xXc0xX23xX24xX3xX23xX24xX1xXdxX1dxXbxX3xXexX31xX3xX5xX13exX23xX3xX4xX18xX6xX3xX23xX143xX74xX3xX32xX82xX3xXexXc5xXdxX3xX6dxXadxX19xX74xX3xXexX4dxXbxX3xXexX8bxX36xX23xX24xX3xXexXdxX23xX1xX3xX1xX31xX6xX3xX4xX18xX6xX3xX24xXdxX13exXdxX3xX20xX1xX31xX6xX3xX1xX431xX4xX74xX3xX20xX3fxX3xXexX1xX36xX4dxXexX3xX81xX82xX3xX81xX133xX23xX3xX1xX143xX6xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xXe7xX3xX4bxX29xX36xX3xX32xX565xXexX3xX4xX36xX565xX4xX3xXexXbcxX23xX3xX4xXc0xX23xX24xX3xX1xXc5xXexX3xX23xX1xXadxX23xX3xX81xX82xX31xX3xXexX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX23xX82xX19xX3xXexX1xXb1xX4xX3xX7xXb1xX3xX45xX51xX19xX3xX8bxX6xX74xX3xX23xXa1xX23xX3xX81xX133xX23xX3xX32xXdxX23xX1xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xX3xX7xX1d8xX3xX30xX8cxX3xX45xX143xX6xX3xX30xf361xX3xX2ccxX3xX6dxXdxXa1xX36xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX3exX3fxX3xX4xX12fxX23xXe7xX3xX63xXdxX8bxX31xX7xXdxX32xX6xX3xX5xX82xX3xXexX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX30xXbcxXexX3xX1xXc5xX23xX1xX3xXexX1xX14xX3xX1xX6xXdxX3xX6dxX23axX24bxX4xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX3exX3fxX3xX4xX1xX431xX23xX74xX3xXexXdxX23xX3xX8bxX16dxX23xX24xX3xX23xX1x11674xX23xX24xX3xX23xX24xX431xX23xX3xX6dxX45fxXdxX3xX45xX36xX23xX24xX3xXabxX36xX6xX23xX1xX3xXexX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX7xX1d8xX3xX20xX1xX36xX29xX4xX1xX3xX6dxXc5xXdxX3xX7xX14xX4xX3xX4xXc0xX23xX24xX3xXbxX1xX77xX74xX3xX5xX82xX32xX3xXexX133xX23xX24xX3xX6dxX77xX23xX24xX3xX20xX183xX3xX7xX47xX3xX5xX23axX24bxX23xX24xX3xX23xXc5xX23xX3xX23xX1xXadxX23xXe7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX31xX1bxX19xXaxX12xX106xX77xX23xX24xX3xX23xX24xXc5xX4xX3xX23xX1xXdxX38xX23xX3xX23xX1xXbcxXexX74xX3xX5c6xX19xX31xXexX31xX3xX6dxX9dxX3xXexX1xX31xX77xXexX3xX20xX1xX834xXdxX3xX7xX47xX3xXbxX1xX4dxX23xX3xXexX1xX51xX32xX3xX20xX1xX47xX4xX3xX23xX1xX426xX3xX4xX51xX32xX3xXexX1ffxX23xX1xX3xX6dxX250xX4xX3xX30xXdxX1dxXexX3xX4xX18xX6xX3xX50xX565xX3xXexX8bxX23ax12486xX23xX24xX3xX69xX1xXdxX29xX23xX3xXexX8bxX6xX23xX1xX3xX3exX3fxX3xX63xX10xX23xX8bxX19xX3xX13xXexXdxX32xX7xX31xX23xX3xX2ccxX3xX6dxXadxX19xX3xX5xX82xX3xX23xX623xXdxX3xXc0xX23xX24xX3xX23xX82xX19xX3xX6dxX9dxX3xX4xX143xX3xXexX36xX12fxX23xX3xXexX8bxX133xX23xX24xX3xX32xX4dxXexX3xX23xX24xX431xXexX3xX23xX24xX82xX31xX3xX20xX1xXdxX3xX4xX1b8xX23xX3xXexX8bx14a12xXe7xX3xX13xXexXdxX32xX7xX31xX23xX3xX20xX1xXc0xX23xX24xX3xX4xX1xX758xX3xX30xXdxX29xXexX3xX81xX82xX3xX6dxX77xX23xX1xX3xX24xXdxX77xX3xX4xX6xX31xX3xX81xX9c2xX3xX6dx16055xXbxX3xX81xX82xX3xX81xX133xX23xX3xX1xX143xX6xX3xX4xX18xX6xX3xX5c6xX19xX31xXexX31xX74xX3xX32xX82xX3xX4xX1b8xX23xX3xX20xX1xXc0xX23xX24xX3xX32xX36xX47xX23xX3xX5xX82xX32xX3xX1xX834xX23xX24xX3xX23xX1xX891xX23xX24xX3xX20x13fa3xX3xX23xXdxX1dxX32xX3xX6dxX9f0xXbxX3xX4xX18xX6xX3xXexX36xX53fxXdxX3xXexX8bxX9c2xXe7xX3xX69xX1xXbcxXbxX3xX23xX1xX4dxX23xX3xX8bxX18xXdxX3xX8bxX31xX3xX81xX82xX3xX23xX24xX36xX19xX3xX1xXdxX183xX32xX3xX4xX1xX31xX3xX4xX1xX86xX23xX1xX3xX32xX1ffxX23xX1xX74xX3xXc0xX23xX24xX3xX6dxX9dxX3xX20xX1xXc0xX23xX24xX3xX23xX24xX12fxX23xX3xX23xX24xXc5xXdxX3xX24xXc5xX4xX1xX3xX5c6xX19xX31xXexX31xX3xXexX1xX6xX19xX3xXexX1xX29xX3xX30xX16dxX23xX24xX3xX4bxX6xX24xX6xX7xX6xX20xXdxX3xXexX8bxX31xX23xX24xX3xX1bxX6xX23xX1xX3xX7xX77xX4xX1xX3xX4xX77xX4xX3xXexX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX6dxX23axX24bxX4xX3xX6dxXa1xX3xX45xX36xXbcxXexX3xX4xX1xX31xX3xX23xX42xX32xX3xX30xX31xX32xX3xX1xXc5xXexX3xX23xX1xXadxX23xXe7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX31xX1bxX19xXaxX12x10a60xXa1xX3xX7xX6xX36xX74xX3xXcxX23axX13exX23xX24xX3xX264xX10xX7xX5xXdxX10xX3x1560exX8bxX31xX81xX10xX7xX3xX2ccxX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX4xX1xX758xX3xX6dxXc5xX31xX3xX4xX1xX23axX623xX23xX24xX3xXexX8bxX1ffxX23xX1xX3xX81xX172xX3xX20xX1xX86xX3xX1xXc5xXexX3xX23xX1xXadxX23xX3xX4xX18xX6xX3xX3exX3fxX3xX2ccxX3xX6dxX9dxX3xX1xX45fxXdxX3xXexX23axX963xX23xX24xX3xX5xXc5xXdxX3xXexX8bxX31xX23xX24xX3xX4xX36xX47xX23xX3xX105xX50xXadxX19xX3xX24xXdxX426xX3xX4xX143xX3xXexX1xX183xX3xX23xX143xXdxX3xX81xXa1xX3xX81xXbcxX23xX3xX6dxXa1xX3xX23xX82xX19xX10fxX3xX8bxX16dxX23xX24xX74xX3xXc0xX23xX24xX3xX20xX1xX133xX23xX24xX3xX20xX1xX133xX23xX24xX3xX23xX42xX32xX3xX30xX31xX32xX3xX5c6xX19xX31xXexX31xX74xX3xX23xX1xX23axX23xX24xX3xX6dxX9dxX3xX30xX8cxX3xXexX1xX36xX19xX29xXexX3xXbxX1xX278xX4xX3xX30xX963xXdxX3xXa3xX3xX23xX24xX1xXa8xX6xX3xX5xX8cxX4xX1xX3xX7xX3cxX3xX81xX82xX3xX81xX133xX23xX3xX1xX143xX6xX3xX4xX18xX6xX3xXexX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xXe7xX3xXb15xX8bxX31xX81xX10xX7xX3xX8bxXbcxXexX3xX20xX1xXc0xX23xX24xX3xX81xX36xXdxX74xX3xX23xX1xX23axX23xX24xX3xX81xX93xX23xX3xX6dxX45fxX23xX24xX3xXa3xX3xXexX1xX6xX19xX3xXexX1xX29xX3xX5c6xX19xX31xXexX31xX3xX30xX16dxX23xX24xX3xX4bxX6xX24xX6xX7xX6xX20xXdxXe7xX3xX106xX77xX23xX24xX3xX23xX143xXdxX74xX3xX7xX47xX3xX5xX23axX24bxX23xX24xX3xX5c6xXdxXexXc0xX3xX1xX891xX36xX3xX963xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xX3xX81xXc0xX3xX4xX275xX23xX24xX3xX86xXexX3xX81xX82xX3xX63xXdxX8bxX31xX7xX1xXdxX32xX6xX3xX81xX82xX3xX4bxX6xX24xX6xX7xX6xX20xXdxX3xX6dxX23axX24bxX4xX3xX4xX31xXdxX3xX5xX82xX3xXexX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xX3xXcxX1xXdxX38xX23xX3xX69xX1x126ecxX6xX3xX24xXdxX77xX31xX3xX32xX82xX3xXabxX36xXadxX23xX3xX6dxX565xXdxX3xX3exX3fxX3xX6dxX9dxX3xX4xX47xX3xXexX1ffxX23xX1xX3xX4xX1xX431xX23xX3xX6dxX183xX3xX23xX42xX32xX3xX30xX31xX32xXe7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX31xX1bxX19xXaxX12xX4bxX24xX82xX19xX3xX348xX54xX346xX54xX2xX137xX138xX139xX74xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX3exX3fxX3xX6dxX9dxX3xXexX1xX51xX3xXabxX36xX51xX3xX30xX31xX32xX3xX23xX24xX36xX19xX38xX23xX3xXexX3cxX3xX105xX264xXdxXexXexX5xX10xX3xX50xX31xX19xX10fxX3xX45xX36xX47xX23xX24xX3xXexX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX63xXdxX8bxX31xX7xX1xXdxX32xX6xX74xX3xXexXc5xXdxX3xX81xX8cxX3xXexX8bxX86xX3xX4bxX1xX82xX3xXexX1xX426xX3xX5c6xXdxXexXc0xX3xX24xXdxX77xX31xX3xX5xX13exX23xX3xX23xX1xXbcxXexX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xX3xX2ccxX3x120e5xX8bxX6xX20xX6xX32xXdxXexX10xX23xX7xX1xX36xX1bxX31xXe7xX3xX4bxX24xX82xX19xX3xX137xX54xX346xX54xX2xX137xX138xX139xX74xX3xX4xX1xXdxX29xX4xX3xX50xX2ccxX2a3xX137xX3xXb15xX8bxX10xX6xXexX3x14bcexX8bxXexXdxX7xXexX3xX4xX143xX3xX1xX6xXdxX3xX32xX278xX4xX3xXexXdxX38xX36xX3xX2ccxX3xXexX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX5c6xX31xX20xX36xX8bxX6xX3xX2ccxX3xX32xX278xX4xX3xXexXdxX38xX36xX3xX4xX1xX86xX23xX1xX3xX81xX82xX3xX4bxX6xX24xX6xX7xX6xX20xXdxX3xX2ccxX3xX32xX278xX4xX3xXexXdxX38xX36xX3xXbxX1xX278xXe7xX3xXcxX36xX19xX3xX23xX1xXdxX38xX23xX74xX3xX20xX1xXdxX3xX6dxX29xX23xX3xX5xX9dxX23xX1xX3xXexX1xX53fxX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xX74xX3xX5c6xX31xX20xX36xX8bxX6xX3xX6dxX9dxX3xX30xX8cxX3xX4xX1xX10xX3xX20xX1xX36xXbcxXexX3xX30xX963xXdxX3xX23xX1xX891xX23xX24xX3xX6dxX77xX32xX3xX20xX1xX143xXdxX3xX1bxX82xX19xX3xX6dxX250xX4xX3xX4xX18xX6xX3xX23xX1xX82xX3xX32xX77xX19xX3xX5xX36xX19xX1dxX23xX3xX20xXdxX32xX3xX661xX6xX81xX6xXexX6xX74xX3xX23xX38xX23xX3xXabxX36xX51xX3xX30xX31xX32xX3xX1xXc5xXexX3xX23xX1xXadxX23xX3xX105x11299xX6xXexX3xX3exX6xX23xX10fxX3xX6dxX23axX24bxX4xX3xXabxX36xX19xX29xXexX3xX6dxX8cxX23xX1xX3xX23xX42xX32xX3xX45xX36xX47xX23xX24xX3xX4bxX6xX24xX6xX7xX6xX20xXdxXe7xX3xXcxX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX45xXbcxX36xX3xX7xX47xX3xX23xX82xX19xX3xX6dxX9dxX3xX20xX1xXc0xX23xX24xX3xX6dxX23axX24bxX4xX3xX4xX14xX36xX3xX8bx132b8xXdxX3xX30xX963xXdxX3xXexX1xXb1xX4xX3xXexX29xX3xX5xX82xX3xX963xX3xX81xX275xX23xX24xX3xX5xXadxX23xX3xX4xX4dxX23xX3xX4bxX6xX24xX6xX7xX6xX20xXdxX3xX4xX143xX3xX32xX565xXexX3xXexX8bxXc5xXdxX3xXexX275xX3xX24xXdxX6xX32xX3xX24xXdxX891xX3xX30xXdxX23xX1xX3xX5xX86xX23xX1xX3xX5xXdxX38xX23xX3xX32xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX47xX23xX24xX3xX63xXdxXexX5xX10xX8bxX3xX32xX82xX3xXbxX1xX12fxX23xX3xX5xX13exX23xX3xXexX8bxX31xX23xX24xX3xX7xX47xX3xX6dxX143xX3xX5xX82xX3xX5xX86xX23xX1xX3xX3exX3fxX3xX81xX82xX3xXdacxX23xX1xX74xX3xX32xX82xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX3exX3fxX3xX30xXdxX29xXexX3xX8bxXbcxXexX3xX8bx10acexX3xX81xX8cxX3xXexX8bxX86xX3xX4xX18xX6xX3xX23xX143xXe7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX31xX1bxX19xXaxX12xX0xX7xXexX8bxX31xX23xX24xX12xX13xX14xX4xX3xX4xXc0xX23xX24xX3xXbxX1xX77xX3xX4xX18xX6xX3xX4xX77xX4xX3xX81xX278xX3xX23xX53fxX3xX30xX31xX32xX3xX23xX24xX36xX19xX38xX23xX3xXexX3cxX0xX54xX7xXexX8bxX31xX23xX24xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX31xX1bxX19xXaxX12xX105xX264xXdxXexXexX5xX10xX3xX50xX31xX19xX10fxX3xX6dxX23axX24bxX4xX3xX23xX42xX32xX3xX45xX36xX47xX23xX24xX3xX63xXdxX8bxX31xX7xX1xXdxX32xX6xX3xX4xX143xX3xX4xXc0xX23xX24xX3xX7xX36xXbcxXexX3xX4xX18xX6xX3xX20xX1xX31xX51xX23xX24xX3xX2xX139xX2ccxX2xX346xX5c6xXexX3xff38xX2xX5c6xXexX3xXexX23axX623xX23xX24xX3xX6dxX23axX623xX23xX24xX3xX2xXe7xX340xX340xX340xX3xXexXbcxX23xX3xXexX1xX36xX47xX4xX3xX23xX53fxX3xXcxX4bxXcx13114xX74xX3xXbxX1xX77xXexX3xX23xX53fxX3xX963xX3xX6dxX565xX3xX4xX6xX31xX3xX139xX346xX340xX32xX3xX7xX31xX3xX81xX13exXdxX3xX30xXa1xX3xX32xX250xXexX3xXcxX8bxX77xXdxX3xX106xXbcxXexXe7xX3xX105xXe8fxX6xXexX3xX3exX6xX23xX10fxX3xX23xX42xX32xX3xX45xX36xX47xX23xX24xX3xX4bxX6xX24xX6xX7xX6xX20xXdxX3xX4xX143xX3xX4xXc0xX23xX24xX3xX7xX36xXbcxXexX3xX20xX1xX31xX51xX23xX24xX3xX2a3xX2xX2ccxX2a3xX341xX5c6xXexX3xX81xX82xX3xXbxX1xX77xXexX3xX23xX53fxX3xX963xX3xX6dxX565xX3xX4xX6xX31xX3xX139xX340xX341xX32xX3xXexX86xX23xX1xX3xXexX727xX3xX30xXa1xX3xX32xX250xXexX3xXcxX8bxX77xXdxX3xX106xXbcxXexXe7xX3xX69xX77xX4xX3xX19xX29xX36xX3xXexX47xX3xX1xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX4xX18xX6xX3xX30xX31xX32xX3xX23xX24xX36xX19xX38xX23xX3xXexX3cxX3xX30xX6xX31xX3xX24xX45fxX32xX3xX7xX143xX23xX24xX3xX45xX36xX23xX24xX3xX20xX86xX4xX1xX3xX1041xX139xX340x1518cxX3xX7xX14xX4xX3xX1xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxXexX1068xX74xX3xX341xX139xX1144xX3xX5xX82xX3xX23xX133xX23xX24xX3xX5xX23axX24bxX23xX24xX3xX23xX1xXdxX1dxXexX3xX81xX82xX3xX2xX139xX1144xX3xX5xX82xX3xX30xX14xX4xX3xX45xXc5xX3xX24xXdxX29xXexX3xX4xX1xX29xXexX3xX4xX77xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX81xX4dxXexX3xX7xX47xX23xX24xXe7xX3xX3exX565xXexX3xX4xX623xX23xX3xX24xXdxX143xX3xX6dxX23axX24bxX4xX3xXexXc5xX31xX3xX8bxX6xX3xXexX727xX3xX7xX143xX23xX24xX3xX45xX36xX23xX24xX3xX20xX86xX4xX1xX3xX81xX13exXdxX3xXexX47xX4xX3xX6dxX565xX3xX2a3xX346xX340xX32xX54xX7xX74xX3xX20xX1xXdxX3xX5xX6xX23xX3xXexX8bxX36xX19xXa1xX23xX3xX341xX74xX2a3xX3xX20xX32xX3xXexX727xX3xXexXadxX32xX3xX23xX53fxX74xX3xX7xX36xX19xX3xX24xXdxX51xX32xX3xX2a3xX346xX32xX54xX7xXe7xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX30xX5xX10xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX8bxX24xXdxX23xX2a1xX3xX2a3xXbxX45xX3xX6xX36xXexX31xX2abxXaxX12xX0xXexX30xX31xX1bxX19xX12xX0xXexX8bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXdxX32xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX32xX7xX2ccxXbxX1xX31xXexX31xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7xX14xX4xX3xX1xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX1xX18xX23xX24xX3xX20xX1xXdxX29xXbxX3xX4xX18xX6xX3xX30xX31xX32xX3xX23xX24xX36xX19xX38xX23xX3xXexX3cxX3xX32xX3fxX3xX23xX42xX32xX3xX45xX36xX47xX23xX24xX3xX23xX1xX4dxXexX3xX30xX51xX23xX3xX1xX1ffxX23xX1xX3xX2a3xXaxX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXe7xX30xX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe7xX81xX23xX54xX23xX10xX33cxX7xX54xX2a3xX340xX341xX2xX54xX2xX2a3xX346xX1bxX348xX340xX348xX138xX2xX2xX138xXexX348xX139xX2xX341xX5xX2a3xXe7xX357xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX1xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX1xX18xX23xX24xX3xX20xX1xXdxX29xXbxX3xX4xX18xX6xX3xX30xX31xX32xX3xX23xX24xX36xX19xX38xX23xX3xXexX3cxX3xX3exX3fxX3xX23xX42xX32xX3xX45xX36xX47xX23xX24xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xXaxX3xX1bxX6xXexX6xX2ccxXbxX1xX31xXexX31xX2ccxX31xX8bxXdxX24xXdxX23xX6xX5xX2ccxX7xX8bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2a1xX54xX54xXdxX32xX6xX24xX10xX7xXe7xX81xX31xX81xXe7xX81xX23xX54xX36xXbxX5xX31xX6xX1bxX10xX1bxX54xX30xX23xX10xX4xXbxX32xX1bxXabxX33cxX340xX54xX2a3xX340xX2a3xX340xX3eaxX340xX346xX3eaxX340xX3efxX54xX2a3xX3eaxX1xXdxX8bxX31xX7xXdxX32xX6xX3eaxXbxX31xX7xX5xX10xX3eaxX36xX1bxX6xX8bxX6xX3eaxX32xXdxX5xXdxXexX6xX8bxX19xX6xX8bxX32xX7xX3eaxX8bxX36xX3eaxX45xX20xXdxX20xXe7xX357xXbxX24xXaxX3xX1bxX6xXexX6xX2ccxX1bxX10xX7xX4xX9xXaxXcxX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX63xXdxX8bxX31xX7xX1xXdxX32xX6xX3xX30xX8cxX3xXexX82xX23xX3xXbxX1xX77xX3xX7xX6xX36xX3xX81xX278xX3xXexXbcxX23xX3xX4xXc0xX23xX24xX2abxX3xX4bxX24xX36xX45fxX23xX2a1xX3xX32xXdxX5xXdxXexX6xX8bxX19xX6xX8bxX32xX7xXe7xX8bxX36xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX1bxX12xX0xX54xXexX8bxX12xX0xXexX8bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX12xXcxX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX63xXdxX8bxX31xX7xX1xXdxX32xX6xX3xX30xX8cxX3xXexX82xX23xX3xXbxX1xX77xX3xX7xX6xX36xX3xX81xX278xX3xXexXbcxX23xX3xX4xXc0xX23xX24xX2abxX3xX4bxX24xX36xX45fxX23xX2a1xX3xX32xXdxX5xXdxXexX6xX8bxX19xX6xX8bxX32xX7xXe7xX8bxX36xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX1bxX12xX0xX54xXexX8bxX12xX0xX54xXexX30xX31xX1bxX19xX12xX0xX54xXexX6xX30xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX31xX1bxX19xXaxX12x13483xX36xX51xX3xX4xX12fxX36xX3xX5xX3cxX6xX3xX1xX1ffxX23xX1xX3xXexX1xX82xX23xX1xX3xX23xX24xX6xX19xX3xXexX8bxX36xX23xX24xX3xXexXadxX32xX3xX81xX278xX3xX23xX53fxX3xX4xX143xX3xX23xX1xXdxX1dxXexX3xX6dxX565xX3xX3efxXe7xX340xX340xX340xX3xX6dxX565xX3xX69xXe7xX3xXcxX8bxX31xX23xX24xX3xX81xX278xX3xX23xX53fxX3xX30xX31xX32xX3xX963xX3xX63xXdxX8bxX31xX7xX1xXdxX32xX6xX74xX3xX20xX1xXc0xX23xX24xX3xX20xX1xX86xX3xX30xX8cxX3xXbxX1xX51xX23xX3xX14xX23xX24xX3xX1xXc5xXexX3xX23xX1xXadxX23xX3xX5xX82xX32xX3xX23xX143xX23xX24xX3xX5xX38xX23xX3xX1xX82xX23xX24xX3xXexX8bxXdxX1dxX36xX3xX6dxX565xXe7xX3xXb00xX275xX23xX24xX3xX32xX250xXexX3xX6dxXbcxXexX3xX1bxX23axX13exXdxX3xXexXadxX32xX3xX23xX53fxX74xX3xX23xX1xXdxX1dxXexX3xX6dxX565xX3xX5xX38xX23xX3xXexX13exXdxX3xX138xXe7xX340xX340xX340xX3xX6dxX565xX3xX69xXe7xX3xX1491xX36xX51xX3xX4xX12fxX36xX3xX5xX3cxX6xX3xX6dxX9dxX3xXexX1xXdxX38xX36xX3xX8bxX278xXdxX3xX32xX431xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX81xX4dxXexX3xXexX8bxX31xX23xX24xX3xX30xX77xX23xX3xX20xX86xX23xX1xX3xX2xX74xX139xX20xX32xXe7xX3xX13xX6xX36xX3xX6dxX143xX74xX3xX32xX565xXexX3xX7xX143xX23xX24xX3xX45xX36xX23xX24xX3xX20xX86xX4xX1xX3xX4xX143xX3xX7xX14xX4xX3xX32xXc5xX23xX1xX3xX20xX1xX18xX23xX24xX3xX20xX1xXdxX29xXbxX3xXbxX1xX77xX3xX1xX18xX19xX3xXexXbcxXexX3xX4xX51xX3xX4xX77xX4xX3xXexX1b8xX6xX3xX23xX1xX82xX3xXexX8bxX31xX23xX24xX3xX30xX77xX23xX3xX20xX86xX23xX1xX3xX6dxX29xX23xX3xX2a3xX20xX32xXe7xX3xXcxXbcxXexX3xX4xX51xX3xX23xX1xX891xX23xX24xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX963xX3xXexX8bxX31xX23xX24xX3xX30xX77xX23xX3xX20xX86xX23xX1xX3xX2xX74xX2a3xX20xX32xX3xXexX727xX3xX81xX278xX3xX23xX53fxX3xX6dxXa1xX36xX3xX30xX8cxX3xX4xX1xX29xXexX3xX1bxX31xX3xX30xX834xX23xX24xXe7xX3xX4bxX1xX891xX23xX24xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX7xX47xX23xX24xX3xX7xX143xXexX3xX6dxX23axX24bxX4xX3xX23xX1xX426xX3xX6dxX23axX24bxX4xX3xX4xX1xX10xX3xX4xX1xea72xX23xX3xXexX8bxX31xX23xX24xX3xX30xX77xX23xX3xX20xX86xX23xX1xX3xX139xX340xX340xX32xX3xXexX727xX3xXexXadxX32xX3xX23xX53fxX74xX3xX105xX1bxX86xX23xX1xX10fxX3xX32xX565xXexX3xX5xXdxXa1xX36xX3xXbxX1xX143xX23xX24xX3xX45xXc5xX3xX5xX13exX23xX74xX3xXexX727xX3xX2xXe7xX340xX340xX340xX2ccxX138xXe7xX340xX340xX340xX3xX32xX13xX81xXe7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX31xX1bxX19xXaxX12xX0xX7xXexX8bxX31xX23xX24xX12xX63xX4dxX36xX3xXabxX36xX51xX3xX4xX18xX6xX3xX6dxX47xXdxX3xX81xX13exXdxX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX1bxXadxX23xX0xX54xX7xXexX8bxX31xX23xX24xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX31xX1bxX19xXaxX12xXcxX8bxX31xX23xX24xX3xX30xX77xX23xX3xX20xX86xX23xX1xX3xX2a3xX20xX32xX3xXexX727xX3xXexXadxX32xX3xX23xX53fxX74xX3xX138xX340xX1144xX3xX4xX23axX3xX1bxXadxX23xX3xX4xX1xX29xXexX3xX23xX24xX6xX19xX3xX5xX4dxXbxX3xXexX14xX4xX74xX3xX139xX348xX74xX139xX1144xX3xX4xX1xX29xXexX3xXexX8bxX31xX23xX24xX3xX81xX1b8xX23xX24xX3xX138xX3xXexX1xX77xX23xX24xX3xX7xX6xX36xX3xX6dxX143xX3xX2ccxX3xX81xX82xX31xX3xX4xX36xX47xXdxX3xXexX1xX77xX23xX24xX3xX2xX2xXe7xX3xXcxX8bxX31xX23xX24xX3xX2a3xX3xXexX36xX12fxX23xX3xX6dxX12fxX36xX3xXexXdxX38xX23xX74xX3xX23xX1xX891xX23xX24xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX30xX8cxX3xX30xX834xX23xX24xX3xX23xX250xX23xX24xX3xX81xX82xX3xX30xX8cxX3xX5xXdxXa1xX36xX3xX5xX23axX24bxX23xX24xX3xX5xX13exX23xX3xXbxX1xX143xX23xX24xX3xX45xXc5xX3xX30xX8cxX3xX4xX1xX29xXexXe7xX3xXcxX8bxX31xX23xX24xX3xX2xX340xX3xX23xX24xX82xX19xX74xX3xX23xX1xXdxXa1xX36xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX4xX1xX29xXexX3xX81xX1ffxX3xX7xX47xXexX74xX3xXexXdxX38xX36xX3xX4xX1xX51xX19xX3xX81xX82xX3xX23xXc0xX23xX3xX8bxX6xX3xX32xX77xX36xX3xX2ccxX3xX1bxXbcxX36xX3xX1xXdxX1dxX36xX3xXbxX1xX623xXdxX3xX23xX1xXdxX1e7xX32xX3xXbxX1xX143xX23xX24xX3xX45xXc5xXe7xX3xX4bxX1xX891xX23xX24xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX4xX1b8xX23xX3xX7xX47xX23xX24xX3xX30xX8cxX3xX8bxX278xX23xX24xX3xXexX143xX4xX74xX3xXexX53fxX23xX3xXexX1xX23axX623xX23xX24xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xXabxX36xX51xX23xX74xX3xX32xX1dxXexX3xX32xX834xXdxX74xX3xX30xX1dxX23xX1xX3xX30xXc5xX4xX1xX3xX4xX12fxX36xXe7xX3xX4bxX1xX891xX23xX24xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX7xX47xX23xX24xX3xX7xX143xXexX3xXexXdxX29xXbxX3xXexX278xX4xX3xX4xX1xX29xXexX3xXexX8bxX31xX23xX24xX3xXexX23axX623xX23xX24xX3xX5xX6xXdxX3xX1bxX31xX3xX30xX8cxX3xX30xX1dxX23xX1xX3xX36xX23xX24xX3xXexX1xX23axXe7xX3xX69xX623xX3xXexX1xX183xX3xX4xX18xX6xX3xX23xX1xX891xX23xX24xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX7xX47xX23xX24xX3xX7xX143xXexX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX86xXexX3xX23xX1xX891xX23xX24xX3xX81xX29xXexX3xX7xX9f0xX31xX3xX5xX45fxXdxX3xX45xXbcxX36xX3xX45xX86xX3xX1bxX31xX3xX30xX834xX23xX24xX3xX1bxXdxX1dxX23xX3xX8bxX565xX23xX24xXe7xX3xXcxX8bxX9c2xX3xX7xX623xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX30xX8cxX3xX4xX1xXdxX29xX36xX3xX45xXc5xX3xXexX8bxX31xX23xX24xX3xX30xX278xX23xX24xX3xX32xX9f0xX74xX3xX20xX1xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX8bxX6xX3xX7xX1d8xX3xX32xX6xX23xX24xX3xX4xX77xX4xX3xX1bxX8cxX3xXexX4dxXexX3xX5xX13exX23xXe7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX31xX1bxX19xXaxX12xX4bxX1xXdxXa1xX36xX3xX1bxX8cxX3xXexX1xX23axX426xX23xX24xX3xX45xX36xXbcxXexX3xX1xXdxX1dxX23xX3xX2a3xX340xX2ccxX138xX340xX3xX23xX133xX32xX3xX7xX6xX36xX3xX81xX278xX3xX23xX53fxX3xX1xXc5xXexX3xX23xX1xXadxX23xXe7xX3xXcxX1xX10xX31xX3xX23xX24xX1xXdxX38xX23xX3xX4xX14xX36xX3xX105xX69xX1xf28axX23xX3xX6dxX31xX77xX23xX3xX1xXdxX1dxX23xX3xX6dxXc5xXdxX3xX30xX1dxX23xX1xX3xX30xXc5xX4xX1xX3xX4xX12fxX36xX10fxX3xX4xX18xX6xX3xXb15xXdxX77xX31xX3xX7xX23axX3xX106xXc5xXdxX3xX1xX431xX4xX3xX63xXdxX8bxX31xX7xX1xXdxX32xX6xX3xX4bxX6xX23xX6xX31xX3xX5c6xX6xX32xX6xX1bxX6xX74xX3xX3efxX340xX2ccxX2xX340xX340xXe7xX340xX340xX340xX3xXexX8bxX31xX23xX24xX3xXexX53fxX23xX24xX3xX7xX47xX3xX2a3xX138xX139xXe7xX340xX340xX340xX3xX4xX23axX3xX1bxXadxX23xX3xX4xX18xX6xX3xXexX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX63xXdxX8bxX31xX7xX1xXdxX32xX6xX3xX4xX1xX29xXexX3xXexX8bxX31xX23xX24xX3xXexX86xX4xX1xX3xXexX1677xX4xX74xX3xX30xXdxX29xX23xX3xXexX1xX82xX23xX1xX3xXexX8bxX31xX3xX30xX278xXdxX3xX81xX82xX3xX4xX1xX758xX3xX6dxX183xX3xX5xXc5xXdxX3xX30xX143xX23xX24xX3xXexX8bxX38xX23xX3xX4xX77xX4xX3xX30xX14xX4xX3xXexX23axX426xX23xX24xXe7xX3x116f4xX3xX20xX1xX31xX51xX23xX24xX3xX4xX77xX4xX1xX3xX5xX38xX23xX3xXexX13exXdxX3xX2xX137xX20xX32xX74xX3xXexXbcxXexX3xX4xX51xX3xX4xX77xX4xX3xX4xX3cxX6xX3xX7xX53fxX3xXexX8bxX31xX23xX24xX3xX23xX1xX82xX3xX6dxXa1xX36xX3xX30xX8cxX3xX81xeac5xX2abxX3xX4xX77xX4xX3xX32xX51xX23xX1xX3xX20xX86xX23xX1xX3xX45xX36xX19xX38xX23xX3xXabxX36xX6xX3xX4xX623xX3xXexX1xX183xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX81xX13exXdxX3xXexX47xX4xX3xX6dxX565xX3xX346xX340xX340xX20xX32xX54xX1xXe7xX3xXcxXbcxXexX3xX4xX51xX3xX4xX77xX4xX3xX23xX24xXc0xXdxX3xX23xX1xX82xX3xX30xX8cxX3xXexX1xXdxX38xX36xX3xX8bxX278xXdxX74xX3xX4xX31xX23xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX30xX8cxX3xXexX1xXdxX38xX36xX3xX4xX1xX29xXexX3xXexX8bxX31xX23xX24xX3xX6dxX6xX36xX3xX6dxX13exX23xXe7xX3xX4bxX6xX24xX6xX7xX6xX20xXdxX3xX30xX8cxX3xX51xX23xX1xX3xX1xX23axX963xX23xX24xX3xX86xXexX3xX1xX623xX23xX3xX32xX565xXexX3xX4xX1xXcaaxXexX3xX1bxX31xX3xX23xX1xX891xX23xX24xX3xX23xX24xX431xX23xX3xX6dxX45fxXdxX3xX45xX36xX23xX24xX3xXabxX36xX6xX23xX1xX3xX81xX82xX3xX32xX565xXexX3xX20xX1xX36xX3xX4xXc0xX23xX24xX3xX23xX24xX1xXdxX1dxXbxX3xX8bxX565xX23xX24xX3xX5xX13exX23xX3xX20xX1xXc0xX23xX24xX3xX4xX143xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX963xXe7xX3xX3exX250xX4xX3xX1bxX275xX3xX4xXc0xX23xX24xX3xX7xX36xXbcxXexX3xX4xX18xX6xX3xXabxX36xX51xX3xX30xX31xX32xX3xX4xX6xX31xX3xX1xX623xX23xX74xX3xX23xX1xX23axX23xX24xX3xXexX1xXdxX1dxXexX3xX1xXc5xXdxX3xX86xXexX3xX1xX623xX23xX74xX3xX348xX340xXe7xX340xX340xX340xX2ccxX346xX340xXe7xX340xX340xX340xX3xX4xX23axX3xX1bxXadxX23xX3xX30xX8cxX3xX4xX1xX29xXexXe7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX31xX1bxX19xXaxX12xX4bxX24xX6xX19xX3xX4xX51xX3xX4xX1xX86xX23xX1xX3xXbxX1xX18xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xX3xX5xXcaaxX4xX3xX6dxX12fxX36xX3xX4xX172xX23xX24xX3xX20xX1xXc0xX23xX24xX3xXexXdxX23xX3xX4xX1xX758xX3xX32xX565xXexX3xXabxX36xX51xX3xX30xX31xX32xX3xX4xX143xX3xXexX1xX183xX3xXbxX1xX77xX3xX1xX18xX19xX3xXexX31xX82xX23xX3xX30xX565xX3xXexX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX4xX275xX23xX24xX3xX81xX13exXdxX3xX4xX23axX3xX1bxXadxX23xXe7xX3xX5c6xX1xXdxX3xX6dxX143xX74xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xXexX6xX3xX20xX1xXc0xX23xX24xX3xX30xXdxX29xXexX3xX24xX1ffxX3xX81xXa1xX3xX30xX14xX4xX3xX45xXc5xX2abxX3xX4xX77xX4xX3xX30xX77xX4xX3xX7xXa8xX3xX4xX1xX31xX3xX8bxX16dxX23xX24xX3xXexXdxX38xX36xX3xX4xX1xX51xX19xX3xX81xX82xX3xX23xXc0xX23xX3xX32xX891xX6xX3xX5xX82xX3xX1bxX31xX3xX30xX1dxX23xX1xX3xX20xXdxX29xXexX3xX5xX8cxXe7xX3xX4bxX24xX23axX426xXdxX3xX1bxXadxX23xX3xX6dxX8cxX6xX3xXbxX1xX23axX623xX23xX24xX3xX4xX18xX6xX3xX4xX77xX4xX3xXexX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX30xX8cxX3xX23xX42xX32xX3xX30xX31xX32xX3xX1xXc5xXexX3xX23xX1xXadxX23xX3xX20xX1xXc0xX23xX24xX3xX6dxX23axX24bxX4xX3xX30xX51xX31xX3xX81xX1dxX2abxX3xX23xX1xX891xX23xX24xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX7xX47xX23xX24xX3xX7xX143xXexX3xX5xX6xX23xX24xX3xXexX1xX6xX23xX24xX3xXexX8bxX31xX23xX24xX3xX6dxX47xX23xX24xX3xXexX8bxX31xX3xXexX82xX23xX74xX3xXexX1ffxX32xX3xX20xXdxX29xX32xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX23xX1xX82xX3xX4xX18xX6xX3xX1xX431xX74xX3xX23xX1xXdxX1e7xX32xX3xX5xXdxXa1xX36xX3xXbxX1xX143xX23xX24xX3xX45xXc5xX3xX24xXadxX19xX3xX4xX1xX29xXexX3xX23xX24xX23axX426xXdxXe7xX3xX69xX1xX758xX3xX4xX143xX3xX4xX77xX4xX3xX23xX1xX82xX3xX81xX4dxXexX3xX5xXa3xX3xX1xXc5xXexX3xX23xX1xXadxX23xX3xX30xXdxX29xXexX3xX6dxX23axX24bxX4xX3xX4xX77xX4xX3xX51xX23xX1xX3xX1xX23axX963xX23xX24xX3xX4xX18xX6xX3xX81xXdxX1dxX4xX3xXexXdxX29xXbxX3xX45xXcaaxX4xX3xX81xX13exXdxX3xX30xX14xX4xX3xX45xXc5xXe7xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX30xX5xX10xX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX32xX6xX8bxX24xXdxX23xX2a1xX3xX2a3xXbxX45xX3xX6xX36xXexX31xX2abxXaxX12xX0xXexX30xX31xX1bxX19xX12xX0xXexX8bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXdxX32xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX32xX7xX2ccxXbxX1xX31xXexX31xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX7xX14xX4xX3xX1xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX1xX18xX23xX24xX3xX20xX1xXdxX29xXbxX3xX4xX18xX6xX3xX30xX31xX32xX3xX23xX24xX36xX19xX38xX23xX3xXexX3cxX3xX32xX3fxX3xX23xX42xX32xX3xX45xX36xX47xX23xX24xX3xX23xX1xX4dxXexX3xX30xX51xX23xX3xX1xX1ffxX23xX1xX3xX341xXaxX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXe7xX30xX6xX31xX1xX6xXexXdxX23xX1xXe7xX81xX23xX54xX23xX10xX33cxX7xX54xX2a3xX340xX341xX2xX54xX2xX2a3xX346xX1bxX348xX340xX348xX138xX2xX2xX138xXexX3efxX138xX340xX3efxX5xX341xXe7xX357xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX1xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX1xX18xX23xX24xX3xX20xX1xXdxX29xXbxX3xX4xX18xX6xX3xX30xX31xX32xX3xX23xX24xX36xX19xX38xX23xX3xXexX3cxX3xX3exX3fxX3xX23xX42xX32xX3xX45xX36xX47xX23xX24xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xXaxX3xX1bxX6xXexX6xX2ccxXbxX1xX31xXexX31xX2ccxX31xX8bxXdxX24xXdxX23xX6xX5xX2ccxX7xX8bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX2a1xX54xX54xXdxX32xX6xX24xX10xX7xXe7xX81xX31xX81xXe7xX81xX23xX54xX36xXbxX5xX31xX6xX1bxX10xX1bxX54xX30xX23xX10xX4xXbxX32xX1bxXabxX33cxX340xX54xX2a3xX340xX2a3xX340xX3eaxX340xX346xX3eaxX340xX3efxX54xX341xX3eaxX23xX6xX24xX6xX7xX6xX20xXdxX3eaxX7xX6xX36xX3eaxX81xX36xX3eaxX23xX31xX3eaxX33cxXdxX20xXdxXbxX10xX1bxXdxX6xX3eaxX31xX8bxX24xX3eaxX1xX7xX45xX33cxXe7xX357xXbxX24xXaxX3xX1bxX6xXexX6xX2ccxX1bxX10xX7xX4xX9xXaxX69xX51xX23xX1xX3xX6dxX53fxX3xX23xX77xXexX3xX4xX18xX6xX3xX4bxX6xX24xX6xX7xX6xX20xXdxX3xX7xX6xX36xX3xX20xX1xXdxX3xX30xX8cxX3xXexXbcxX23xX3xX4xXc0xX23xX24xX3xX1xXc5xXexX3xX23xX1xXadxX23xX2abxX3xX4bxX24xX36xX45fxX23xX2a1xX3xX33cxXdxX20xXdxXbxX10xX1bxXdxX6xXe7xX31xX8bxX24xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXexX1bxX12xX0xX54xXexX8bxX12xX0xXexX8bxX12xX0xXexX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX6xXbxXexXdxX31xX23xXaxX12xX69xX51xX23xX1xX3xX6dxX53fxX3xX23xX77xXexX3xX4xX18xX6xX3xX4bxX6xX24xX6xX7xX6xX20xXdxX3xX7xX6xX36xX3xX20xX1xXdxX3xX30xX8cxX3xXexXbcxX23xX3xX4xXc0xX23xX24xX3xX1xXc5xXexX3xX23xX1xXadxX23xX2abxX3xX4bxX24xX36xX45fxX23xX2a1xX3xX33cxXdxX20xXdxXbxX10xX1bxXdxX6xXe7xX31xX8bxX24xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX1bxX12xX0xX54xXexX8bxX12xX0xX54xXexX30xX31xX1bxX19xX12xX0xX54xXexX6xX30xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX31xX1bxX19xXaxX12xXb00xX82xX31xX3xXexX1xX426xXdxX3xX6dxXdxX183xX32xX3xX6dxX143xX74xX3xX20xX1xX31xX6xX3xX1xX431xX4xX3xX4xX1xX23axX6xX3xX4xX143xX3xX1bxX891xX3xX5xXdxX1dxX36xX3xX81xXa1xX3xXexX77xX4xX3xX6dxX565xX23xX24xX3xX4xX18xX6xX3xX30xX14xX4xX3xX45xXc5xX3xX6dxX47xXdxX3xX81xX13exXdxX3xX4xX623xX3xXexX1xX183xX3xX4xX31xX23xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX74xX3xX23xX1xX23axX23xX24xX3xX23xX24xX82xX19xX3xX23xX6xX19xX74xX3xX4xX77xX4xX3xX23xX1xX82xX3xX20xX1xX31xX6xX3xX1xX431xX4xX3xX6dxX9dxX3xX4xX143xX3xXexX1xX183xX3xX20xXdxX183xX32xX3xXexX8bxX6xX3xX45xX23axX623xX23xX24xX3xX4xX18xX6xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xXabxX36xX77xX3xX4xX47xX3xX963xX3xX63xXdxX8bxX31xX7xX1xXdxX32xX6xX3xX81xX82xX3xX45xX77xX4xX3xX6dxX8cxX23xX1xX3xX5xXdxXa1xX36xX3xX5xX23axX24bxX23xX24xX3xX1xX431xX3xX23xX1xXdxX1e7xX32xXe7xX3xXcxXc5xXbxX3xX4xX1xX86xX3xX105x14382xX264xX31xX13xX3x13a94xX23xX10xX10fxX3xX6dxX9dxX3xX4xXc0xX23xX24xX3xX30xX47xX3xXexX1xXc0xX23xX24xX3xXexXdxX23xX74xX3xXexX1xX10xX31xX3xX6dxX143xX74xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX1bxXadxX23xX3xX963xX3xXexX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX63xXdxX8bxX31xX7xX1xXdxX32xX6xX3xX30xX8cxX3xXbxX1xX623xXdxX3xX23xX1xXdxX1e7xX32xX3xXbxX1xX143xX23xX24xX3xX45xXc5xX3xX24xXbcxXbxX3xX1xX6xXdxX3xX5xX12fxX23xX3xX5xXdxXa1xX36xX3xX24xXadxX19xX3xX4xX1xX29xXexXe7xX3xX69xX77xX4xX3xX23xX1xX82xX3xX7xX3cxX3xX1xX431xX4xX3xX23axX13exX4xX3xXexX86xX23xX1xX3xXexX53fxX23xX24xX3xX7xX47xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX4xX1xX29xXexX3xX5xX82xX3xX138xX139xX340xXe7xX340xX340xX340xX3xX23xX24xX23axX426xXdxXe7xX3xX69xXcaaxX3xX7xX47xX4xX3xX4xX18xX6xX3xX81xXdxX1dxX4xX3xX7xX3cxX3xX1bxX278xX23xX24xX3xX81xX172xX3xX20xX1xX86xX3xX32xX13exXdxX3xX32xXc5xX23xX1xX3xX6dxX29xX23xX3xX23xXee4xXdxX74xX3xX23xX24xX82xX19xX3xX2xX139xX54xX346xX74xX3xX4xX1xX86xX23xX1xX3xXbxX1xX18xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xX3xXexX36xX19xX38xX23xX3xX30xX47xX3xX6dxX12fxX36xX3xX1xX82xX23xX24xX3xX81xXc0xX3xX6dxXdxXa1xX36xX3xX20xXdxX1dxX23xXe7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX31xX1bxX19xXaxX12xX0xX7xXexX8bxX31xX23xX24xX12xX50xX77xX31xX3xX4xX1xX86xX3xX264xXdxX38xX23xX3xX269xXc0xX3xX20xX1xXc0xX23xX24xX3xX81xXdxX29xXexX3xX24xX1ffxX3xX81xXa1xX3xX63xXdxX8bxX31xX7xX1xXdxX32xX6xX3xX81xX82xX3xX4bxX6xX24xX6xX7xX6xX20xXdxX0xX54xX7xXexX8bxX31xX23xX24xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX31xX1bxX19xXaxX12xX21c7xX1xX143xX23xX24xX3xX81xXdxX38xX23xX3xX4xX18xX6xX3xX6dxX82xXdxX3xX105xXb00xX10xX7xXexXdxX3xXe8fxX3exX10fxX3xX6dxX9dxX3xXexX1xXb1xX4xX3xX1xXdxX1dxX23xX3xX32xX565xXexX3xX4xX36xX565xX4xX3xX6dxXdxXa1xX36xX3xXexX8bxX6xX3xX30xX77xX31xX3xX4xX1xX86xX3xXexX1xXc0xX23xX24xX3xXabxX36xX6xX3xX4xX77xX4xX3xXexX8bxX6xX23xX24xX3xX30xX77xX31xX3xX4xX1xX86xX3xX264xXdxX38xX23xX3xX269xXc0xX3xX81xX82xX31xX3xX23xX1xX891xX23xX24xX3xX23xX24xX82xX19xX3xX63xXdxX8bxX31xX7xX1xXdxX32xX6xX3xX81xX82xX3xX4bxX6xX24xX6xX7xX6xX20xXdxX3xX30xX8cxX3xXexXbcxX23xX3xX4xXc0xX23xX24xX3xX1xXc5xXexX3xX23xX1xXadxX23xX74xX3xX23xX1xX23axX23xX24xX3xX20xX1xXc0xX23xX24xX3xX4xX143xX3xX32xX565xXexX3xX1bxX1b8xX23xX24xX3xX23xX82xX31xX3xX81xXdxX29xXexX3xX81xXa1xX3xX7xXb1xX3xX20xXdxX1dxX23xX3xX23xX82xX19xXe7xX3xX3exX431xXdxX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX20xX1xXc0xX23xX24xX3xX30xXdxX29xXexX3xX4xX1xX36xX19xX1dxX23xX3xX20xX1xX18xX23xX24xX3xX20xX1xXdxX29xXbxX3xX6dxX9dxX3xX45xX51xX19xX3xX8bxX6xX3xX81xX13exXdxX3xX4xX77xX4xX3xXexX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xXe7xX3xX3exX565xXexX3xX23xX1xX143xX32xX3xX4xX77xX4xX3xX23xX1xX82xX3xX23xX24xX31xXc5xXdxX3xX24xXdxX6xX31xX3xX264xXdxX38xX23xX3xX269xXc0xX3xX6dxX23axX24bxX4xX3xXbxX1xX77xXdxX3xX6dxX29xX23xX3xX63xXdxX8bxX31xX7xX1xXdxX32xX6xX3xX6dxX183xX3xX23xX1xX1ffxX23xX3xX32xX431xXdxX3xXexX1xX14xX3xX30xX16dxX23xX24xX3xX4xX1xX86xX23xX1xX3xX32xX1677xXexX3xX32xX1ffxX23xX1xXe7xX3xX4bxX1xX891xX23xX24xX3xX24xX1ffxX3xX1xX431xX3xX32xXc0xX3xXexX51xX3xX4xX1xX758xX3xX6dxX23axX24bxX4xX3xX24xXdxX51xXdxX3xX32xX4dxXexX3xX81xX82xX31xX3xX23xX133xX32xX3xX2a3xX340xX2xX139xXe7xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX31xX1bxX19xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xX30xX82xXdxX3xX30xX77xX31xX3xX4xX18xX6xX3x119f7xXe7xX3exXe7xX3xX264xX6xX30xX36xX23xX10xXexX7xX3xX105xXb00xX172xX3xX20xX1xX86xX3xX1xXc5xXexX3xX23xX1xXadxX23xX2a1xX3xX5xX8cxX4xX1xX3xX7xX3cxX3xXbxX1xX77xXexX3xXexX8bxXdxX183xX23xX3xX81xX82xX3xX1xX4dxX36xX3xXabxX36xX51xX3xX4xX1xX86xX23xX1xX3xXexX8bxX8cxX2ccxXbxX1xX77xXbxX3xX5xXa3xX3xX4xX18xX6xX3xX81xXdxX1dxX4xX3xX7xX3cxX3xX1bxX278xX23xX24xX3xX4xX1xXcaaxX23xX24xX10fxX74xX3xX32xX565xXexX3xX6dxX12fxX36xX3xX6dxXc5xX23xX3xX23xX1xXdxX1dxXexX3xX1xXc5xX4xX1xX3xX4xX143xX3xX4xXc0xX23xX24xX3xX7xX36xXbcxXexX3xX2a3xX340xX3exXexX3xX4xX143xX3xX20xX1xX51xX3xX23xX133xX23xX24xX3xXbxX1xX77xX3xX1xX18xX19xX3xX1xX31xX82xX23xX3xXexX31xX82xX23xX3xXexXbcxXexX3xX4xX51xX3xX4xX77xX4xX3xX23xX24xXc0xXdxX3xX23xX1xX82xX3xX81xX82xX3xX7xX6xX23xX3xX30xX16dxX23xX24xX3xX30xXa1xX3xX32xX250xXexX3xXexX8bxX77xXdxX3xX6dxXbcxXexX3xXexX8bxX31xX23xX24xX3xX30xX77xX23xX3xX20xX86xX23xX1xX3xX2a3xX138xX20xX32xXe7xX3xX4bxX143xX3xX1xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xXexXbcxXexX3xX4xX51xX3xX4xX77xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX81xX4dxXexX3xX7xX47xX23xX24xX3xX963xX3xX20xX1xX31xX51xX23xX24xX3xX4xX77xX4xX1xX3xX5xX38xX23xX3xXexX13exXdxX3xX2xX138xX340xX20xX32xX74xX3xX24xXadxX19xX3xXc0xX3xX23xX1xXdxX1e7xX32xX3xXbxX1xX143xX23xX24xX3xX45xXc5xX3xX20xX1xXc0xX23xX24xX3xX20xX1xX86xX74xX3xX23xX23axX13exX4xX3xX81xX82xX3xX6dxXbcxXexX2abxX3xXexX1xXdxX29xXexX3xX30xX8cxX3xX20xX3fxX3xXexX1xX36xX4dxXexX3xX30xX8cxX3xX5xX31xXc5xXdxX3xX20xX1xX834xXdxX3xX81xX1b8xX23xX24xX3xX4xX1xXdxX29xX23xX3xX6dxXbcxX36xX74xX3xX4xX77xX4xX3xX4xXc0xX23xX24xX3xXexX8bxX1ffxX23xX1xX3xX30xX8cxX3xXbxX1xX77xX3xX1xX18xX19xX74xX3xX4xX31xX23xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xX30xX8cxX3xX4xX1xX29xXexX3xX1xX82xX23xX24xX3xX5xX31xXc5xXexXe7xX3xX3exX565xXexX3xXabxX36xX51xX3xX30xX31xX32xX3xX6dxX18xX3xX6dxX183xX3xXbxX1xX77xX3xX1xX18xX19xX3xX30xXbcxXexX3xX20x14ee5xX3xXexX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX23xX82xX31xX3xXexX8bxX38xX23xX3xX1xX82xX23xX1xX3xXexXdxX23xX1xXe7xX54xXe7xX0xX54xXbxX12xX0xX1bxXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1bxX8bxX10xX5xX6xXexX10xX1bxXaxX12xX0xX7xXexX8bxX31xX23xX24xX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxX38xX23xX3xXabxX36xX6xX23xX2a1xX0xX54xX7xXexX8bxX31xX23xX24xX12xX0xX36xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2ccxXexX1xX36xX32xX30xX2ccxX6xX23xX1bxX2ccxX7xX6xXbxX31xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xX3xXexX23axX963xX23xX24xX3xX23xXdxX1dxX32xX3xX3efxX139xX3xX23xX133xX32xX3xX23xX24xX82xX19xX3xX3exX3fxX3xX23xX42xX32xX3xX30xX31xX32xX3xX45xX36xX47xX23xX24xX3xX63xXdxX8bxX31xX7xX1xXdxX32xX6xXaxX3xX1xX8bxX10x15bc2xX9xXaxX54xXabxX36xX31xX4xX2ccxXexX10xX54xX23xX1xX6xXexX2ccxX30xX6xX23xX2ccxXexX36xX31xX23xX24xX2ccxX23xXdxX10xX32xX2ccxX3efxX139xX2ccxX23xX6xX32xX2ccxX23xX24xX6xX19xX2ccxX32xX19xX2ccxX23xX10xX32xX2ccxX30xX31xX32xX2ccxX45xX36xX31xX23xX24xX2ccxX1xXdxX8bxX31xX7xX1xXdxX32xX6xX54xX2xX137xX348xX348xX341xX138xXe7xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX24xX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX54xX32xX10xX1bxXdxX6xX54xX2xX2a3xX340xX54xX23xX10xX33cxX7xX54xX2a3xX340xX341xX2xX54xX2xX2a3xX138xX1bxX138xX340xX346xX139xX341xX341xX348xXexX3efxX2xX346xX348xX5xX2xX340xX2ccxX2a3xXe7xX357xXbxX10xX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX1xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX1xX18xX23xX24xX3xX20xX1xXdxX29xXbxX3xX4xX18xX6xX3xX30xX31xX32xX3xX23xX24xX36xX19xX38xX23xX3xXexX3cxX3xX3exX3fxX3xX23xX42xX32xX3xX45xX36xX47xX23xX24xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX1bxXdxX81xX12xX0xX7xXexX8bxX31xX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xX3xXexX23axX963xX23xX24xX3xX23xXdxX1dxX32xX3xX3efxX139xX3xX23xX133xX32xX3xX23xX24xX82xX19xX3xX3exX3fxX3xX23xX42xX32xX3xX30xX31xX32xX3xX45xX36xX47xX23xX24xX3xX63xXdxX8bxX31xX7xX1xXdxX32xX6xXaxX3xX1xX8bxX10xX27ebxX9xXaxX54xXabxX36xX31xX4xX2ccxXexX10xX54xX23xX1xX6xXexX2ccxX30xX6xX23xX2ccxXexX36xX31xX23xX24xX2ccxX23xXdxX10xX32xX2ccxX3efxX139xX2ccxX23xX6xX32xX2ccxX23xX24xX6xX19xX2ccxX32xX19xX2ccxX23xX10xX32xX2ccxX30xX31xX32xX2ccxX45xX36xX31xX23xX24xX2ccxX1xXdxX8bxX31xX7xX1xXdxX32xX6xX54xX2xX137xX348xX348xX341xX138xXe7xX1xXexX32xXaxX12xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xX3xXexX23axX963xX23xX24xX3xX23xXdxX1dxX32xX3xX3efxX139xX3xX23xX133xX32xX3xX23xX24xX82xX19xX3xX3exX3fxX3xX23xX42xX32xX3xX30xX31xX32xX3xX45xX36xX47xX23xX24xX3xX63xXdxX8bxX31xX7xX1xXdxX32xX6xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX8bxX31xX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1bxXaxX12xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xX3xX7xX77xX23xX24xX3xX23xX6xX19xX3xX1041xX348xX54xX346xX1068xX3xXexX53fxX3xX4xX1xX14xX4xX3xX5xX1e7xX3xXexX23axX963xX23xX24xX3xX23xXdxX1dxX32xX3xX3efxX139xX3xX23xX133xX32xX3xX7xXb1xX3xX20xXdxX1dxX23xX3xXexX1xX82xX23xX1xX3xXbxX1xX47xX3xX63xXdxX8bxX31xX7xX1xXdxX32xX6xX3xX30xX8cxX3xX23xX42xX32xX3xX30xX31xX32xX3xX23xX24xX36xX19xX38xX23xX3xXexX3cxX3xX5xX82xX32xX3xX1xX82xX23xX24xX3xXexX8bxX133xX32xX3xX23xX24xX1xX1ffxX23xX3xX23xX24xX23axX426xXdxX3xXexX1xXdxX1dxXexX3xX32xXc5xX23xX24xXe7xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX1bxXdxX81xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xX3xX4xX6xX32xX3xX20xX29xXexX3xX1bxX36xX19xX3xXexX8bxX1ffxX3xX341xX3xX23xX24xX36xX19xX38xX23xX3xXexX1677xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX1xXc5xXexX3xX23xX1xXadxX23xXaxX3xX1xX8bxX10xX27ebxX9xXaxX54xX81xX36xX2ccxX20xX1xXdxX54xX23xX1xX6xXexX2ccxX30xX6xX23xX2ccxX4xX6xX32xX2ccxX20xX10xXexX2ccxX1bxX36xX19xX2ccxXexX8bxXdxX2ccxX341xX2ccxX23xX24xX36xX19xX10xX23xX2ccxXexX6xX4xX2ccxXbxX1xXdxX2ccxX1xX6xXexX2ccxX23xX1xX6xX23xX54xX2xX137xX348xX139xX340xX340xXe7xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX24xX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX54xX32xX10xX1bxXdxX6xX54xX2xX2a3xX340xX54xX23xX10xX33cxX7xX54xX2a3xX340xX341xX2xX54xX2xX340xX139xX1bxX2a3xX340xX139xX138xX2a3xX341xX348xXexX341xX340xX346xX348xX2a3xX5xX340xXe7xX357xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX1xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX1xX18xX23xX24xX3xX20xX1xXdxX29xXbxX3xX4xX18xX6xX3xX30xX31xX32xX3xX23xX24xX36xX19xX38xX23xX3xXexX3cxX3xX3exX3fxX3xX23xX42xX32xX3xX45xX36xX47xX23xX24xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX1bxXdxX81xX12xX0xX7xXexX8bxX31xX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xX3xX4xX6xX32xX3xX20xX29xXexX3xX1bxX36xX19xX3xXexX8bxX1ffxX3xX341xX3xX23xX24xX36xX19xX38xX23xX3xXexX1677xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX1xXc5xXexX3xX23xX1xXadxX23xXaxX3xX1xX8bxX10xX27ebxX9xXaxX54xX81xX36xX2ccxX20xX1xXdxX54xX23xX1xX6xXexX2ccxX30xX6xX23xX2ccxX4xX6xX32xX2ccxX20xX10xXexX2ccxX1bxX36xX19xX2ccxXexX8bxXdxX2ccxX341xX2ccxX23xX24xX36xX19xX10xX23xX2ccxXexX6xX4xX2ccxXbxX1xXdxX2ccxX1xX6xXexX2ccxX23xX1xX6xX23xX54xX2xX137xX348xX139xX340xX340xXe7xX1xXexX32xXaxX12xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xX3xX4xX6xX32xX3xX20xX29xXexX3xX1bxX36xX19xX3xXexX8bxX1ffxX3xX341xX3xX23xX24xX36xX19xX38xX23xX3xXexX1677xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX1xXc5xXexX3xX23xX1xXadxX23xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX8bxX31xX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1bxXaxX12xXcxX1xX18xX3xXexX23axX13exX23xX24xX3xXdacxX30xX10xX3xX13xX1xXdxX23x13e1dxX31xX3xXexX36xX19xX38xX23xX3xX30xX47xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xX3xX4xX6xX32xX3xX20xX29xXexX3xX1bxX36xX19xX3xXexX8bxX1ffxX3xX341xX3xX23xX24xX36xX19xX38xX23xX3xXexX1677xX4xX3xXbxX1xXdxX3xX1xXc5xXexX3xX23xX1xXadxX23xX74xX3xX24xX45fxX32xX2a1xX3xX5c6xX1xXc0xX23xX24xX3xX7xX51xX23xX3xX45xX36xXbcxXexX74xX3xX20xX1xXc0xX23xX24xX3xX7xX963xX3xX1xX891xX36xX3xX81xX82xX3xX20xX1xXc0xX23xX24xX3xX4xX1xX31xX3xXbxX1xX42xXbxX3xX81xX172xX3xX20xX1xX86xX3xX1xXc5xXexX3xX23xX1xXadxX23xX3xXexX45fxX23xX3xXexXc5xXdxX3xXexX8bxX38xX23xX3xX5xX9dxX23xX1xX3xXexX1xX53fxX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xXe7xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX1bxXdxX81xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX264xXb1xX4xX3xX5xX23axX24bxX23xX24xX3xX32xX77xX19xX3xX30xX6xX19xX3xX23xX42xX32xX3xX30xX31xX32xX3xX3exX3fxX3xX963xX3xX6dxXadxX36xX3xX7xX31xX3xX81xX13exXdxX3xX4bxX24xX6xXaxX3xX1xX8bxX10xX27ebxX9xXaxX54xX81xX36xX2ccxX20xX1xXdxX54xX5xX36xX4xX2ccxX5xX36xX31xX23xX24xX2ccxX32xX6xX19xX2ccxX30xX6xX19xX2ccxX23xX10xX32xX2ccxX30xX31xX32xX2ccxX32xX19xX2ccxX31xX2ccxX1bxX6xX36xX2ccxX7xX31xX2ccxX81xX31xXdxX2ccxX23xX24xX6xX54xX2xX346xX137xX2xX2xX137xXe7xX1xXexX32xXaxX12xX0xXdxX32xX24xX3xX7xX8bxX4xX9xXaxX54xX32xX10xX1bxXdxX6xX54xX2xX2a3xX340xX54xX23xX10xX33cxX7xX54xX2a3xX340xX2xX2xX54xX2xX340xX139xX1bxX340xX2xX340xX138xX348xX341xX139xXexX2xX340xX346xX2xX5xX348xX2ccxXbxX1xX31xXexX31xX2xX139xX346xX138xX3efxX137xX137xX348xX346xX341xX348xX2a3xX137xX2ccxX2xXe7xX357xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX1xX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX20xX1xX18xX23xX24xX3xX20xX1xXdxX29xXbxX3xX4xX18xX6xX3xX30xX31xX32xX3xX23xX24xX36xX19xX38xX23xX3xXexX3cxX3xX3exX3fxX3xX23xX42xX32xX3xX45xX36xX47xX23xX24xX3xX4bxX1xX4dxXexX3xX50xX51xX23xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX1bxXdxX81xX12xX0xX7xXexX8bxX31xX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX264xXb1xX4xX3xX5xX23axX24bxX23xX24xX3xX32xX77xX19xX3xX30xX6xX19xX3xX23xX42xX32xX3xX30xX31xX32xX3xX3exX3fxX3xX963xX3xX6dxXadxX36xX3xX7xX31xX3xX81xX13exXdxX3xX4bxX24xX6xXaxX3xX1xX8bxX10xX27ebxX9xXaxX54xX81xX36xX2ccxX20xX1xXdxX54xX5xX36xX4xX2ccxX5xX36xX31xX23xX24xX2ccxX32xX6xX19xX2ccxX30xX6xX19xX2ccxX23xX10xX32xX2ccxX30xX31xX32xX2ccxX32xX19xX2ccxX31xX2ccxX1bxX6xX36xX2ccxX7xX31xX2ccxX81xX31xXdxX2ccxX23xX24xX6xX54xX2xX346xX137xX2xX2xX137xXe7xX1xXexX32xXaxX12xX264xXb1xX4xX3xX5xX23axX24bxX23xX24xX3xX32xX77xX19xX3xX30xX6xX19xX3xX23xX42xX32xX3xX30xX31xX32xX3xX3exX3fxX3xX963xX3xX6dxXadxX36xX3xX7xX31xX3xX81xX13exXdxX3xX4bxX24xX6xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX8bxX31xX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1bxXaxX12xX264xXb1xX4xX3xX5xX23axX24bxX23xX24xX3xX23xX42xX32xX3xX30xX31xX32xX3xX4xX18xX6xX3xX5c6xX1xXc0xX23xX24xX3xXabxX36xXadxX23xX3xX3exX3fxX3xX6dxX6xX23xX24xX3xX24xX250xXbxX3xX20xX1xX18xX23xX24xX3xX1xX31xX51xX23xX24xX3xX23xX24xX1xXdxX38xX32xX3xXexX8bxX431xX23xX24xX74xX3xX1bxX31xX3xX7xX47xX3xX5xX23axX24bxX23xX24xX3xX32xX77xX19xX3xX30xX6xX19xX3xX23xX42xX32xX3xX30xX31xX32xX3xX23xX24xX82xX19xX3xX4xX82xX23xX24xX3xX86xXexX74xX3xX20xX1xX143xX3xX6dxX77xXbxX3xX14xX23xX24xX3xX19xX38xX36xX3xX4xX12fxX36xX3xXexX77xX4xX3xX4xX1xXdxX29xX23xX3xXexX1xXb1xX4xX3xXexX29xX3xX81xX82xX3xX23xX24xX82xX19xX3xX4xX82xX23xX24xX3xXexX278xXexX3xX1xX4dxX36xX3xX7xX31xX3xX81xX13exXdxX3xX4bxX24xX6xXe7xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX1bxXdxX81xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX36xX5xX12xX0xX1bxXdxX81xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX8bxXaxX12xX0xX54xX1bxXdxX81xX12xX0xX54xX1bxXdxX81xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX50xX31xX1bxX19xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX45xXexX2ccxX6xX5xXdxX24xX23xX2a1xX3xX8bxXdxX24xX1xXexX2abxXaxX12xX0xX10xX32xX12xXcxX1xX10xX31xX3xXb00xX21ccxXb00xX0xX54xX10xX32xX12xX0xX54xXbxX12