Bắn súng lập "cú đúp" huy chương cho đoàn TTVN tại Asiad 17
Sáng 20/9, đoàn TTVN đã giành 1 HCB và 1 HCĐ trong môn bắn súng ở nội dung 50m súng ngắn bắn chậm đồng đội nam và 50m súng ngắn bắn chậm cá nhân nam.
2095x57d8x3719x4c93x54e8x7e2bx92cdx71c5x3107xX7xa710x9c4exb5b3x4904x4ad8x6d0axX5x3bbaxXax84e7xb0a2x9265x5a71xX3xX7xa652xX15xac29xX3xX5x7e61xXbxX3xXaxX4xX18xX3xb2a0xX18xXbxXaxX3xX1x46fex35bexX3xX4xX1x73b5x4e44xX15xX1axX3xX4xX1x6998xX3xX24xX36x5935xX15xX3xXcxXcx5158x3c1dxX3xXexa9a4xXdxX3x7579xX7xXdxX6xa269xX3xX2x5439xX0x555cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8352xX10xX6xX4axXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xbe0cxXex4571xX6xX5xXdxX1axX15x7c97xX3x7a39xX2axX7xXexXdx8b79xX2bxXaxX12x7710x9419xX15xX1axX3xb61cxa139xX4fx33e9xac66xX3xX24xX36xX3axX15xX3xXcxXcxX3fxX40xX3xX24x2afcxX3xX1axXdxX3axX15xX1xX3xX2xX3xX5ex8e0dxX13xX3x3a44xX3axX3xX2xX3xX5exXa1x3f82xX3xXex7300xX36xX15xX1axX3xac4bx680dxX15xX3x87a3xX14xX15xX3xX7xX18xX15xX1axX3xb78cxX3xX15xc04dxXdxX3xX4axX2axX15xX1axX3xa0c1xX86xXb3xX3xX7xX18xX15xX1axX3xX15xX1axX14xX15xX3xXb7xX14xX15xX3xX4xX1xX1dxXb3xX3xX24x7ea4xX15xX1axX3xX24xXc3xXdxX3xX15xX6xXb3xX3xXa4xX3axX3xXcbxX86xXb3xX3xX7xX18xX15xX1axX3xX15xX1axX14xX15xX3xXb7xX14xX15xX3xX4xX1xX1dxXb3xX3xX4xX81xX3xX15xX1x90abxX15xX3xX15xX6xXb3x58caxX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xXb7xX5xX10xX3xXb7xX36xXaexX4axX10xXaexX9xXaxX86xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4axX4axXdxX15xX1axX9xXaxX2xXaxX3xb4cdxXdxX4axXexX1xX9xXaxX85xX86xX86xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xXaexXaxX12xX0xXexXb7xX36xX4axX2bxX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxXb3xX1axX3xX7xXaexX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX114xXb7xX6xX36xX1xX6xXexXdxX15xX1xX114xXa4xX15xX4fxX15xX10xX14bxX7xX4fxX2xbe08xbc8dxX4dxX4fxX2xX86x5a0bxX4axX19cxX2xX196xX2xX86xX86xX86xXexX19cxX2xX86xX85xX19cxX5xX86xX114xX77xXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX1xX2axXb3xXb7xX197xX86xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX4axX12xX0xX4fxXexXaexX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX36xX15xXaxX12x356axX43xX3xXexX1x74ffxX3xX40xX1axX2axX2bx7e18xX15xX3xX5exX36xX3axX15xX1axX3x5964xX1xX2fxX30xX15xX1axX3xXa4xb2d5xXdxX3xX85xX3xXex4f78xXb3xX3xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX30xX15xX1axX3xXexX43xXdxX3xX46xX7xXdxX6xX4axX3xX2xX4dxX114xX3x4386xX15xX1xX75xX3xaa43xXdxX15xX1xX3xXcxX2axX20dxX15xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX4axX12xX0xX4fxXexXaexX12xX0xX4fxXexXb7xX36xX4axX2bxX12xX0xX4fxXexX6xXb7xX5xX10xX12xX0xX4axXdxXa4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX1xX2axXb3xXb7xX15xX6xXdxX5xX7xXb7xX36xX6dxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX2axXb7xXcxXdxXexX5xX10xXaxX3xX7xXexX2bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX6dxXexX6fxX6xX5xXdxX1axX15xX75xX3xX77xX2axX7xXexXdxX7cxX2bxXaxX12x48e3xX2fxX207xXdxX3xX24xX10exX2bxX3xX5xX3axX3xX15xX1x4693xX15xX1axX3xX1x5c92xX15xX1xX3x7fb7xX15xX1xX3xX24xX81xX15xX1axX3xX15xX1xX207xX3xXexXaexX36xX15xX1axX3xXb7xX2ax5c9dxXdxX3xX7xX81xX15xX1axX3xXexX1xXdxX3xX24xX20dxX2axX3xX15xX1axX3axX2bxX3xX85xX86xX4fxX88xX3xX4xX1f0xX6xX3xX24xX36xX3axX15xX3xXcxXcxX3fxX40xX3xXexX43xXdxX3xX46xX7xXdxX6xX4axX3xX2xX4dxX3xXc0xX3xb63bxX15xX4xX1xX10xX36xX15xX3x9983xX5exX3axX15xX3x3096xX2axc674xX4x8e88xX75xX0xXb7xXaexX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xXb7xX5xX10xX3xXb7xX36xXaexX4axX10xXaexX9xXaxX86xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4axX4axXdxX15xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX14bxXdxX4axXexX1xX9xXaxX85xX86xX86xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xXaexXaxX12xX0xXexXb7xX36xX4axX2bxX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxXb3xX1axX3xX7xXaexX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX114xXb7xX6xX36xX1xX6xXexXdxX15xX1xX114xXa4xX15xX4fxX15xX10xX14bxX7xX4fxX2xX196xX197xX4dxX4fxX2xX86xX19cxX4axX19cxX2xX196xX2xX86xX86xX86xXexX85xX86xX2xXcbxX197xXcbxX85xX88xX85xX5xX2xX114xX77xXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xX304xXb3xX6xX1axX10xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX4axX12xX0xX4fxXexXaexX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX36xX15xXaxX12xX1ebxX43xX3xXexX1xX1f0xX3xX5exX36xX3axX15xX1axX3xX1ebxX2axX10exX15xX3xX3fxXdxX15xX1xX3xXexXaexX6xX36xX3xX24xX2cdxXdxX3xXa4xX207xXdxX3xX5ex31b6xX3fxX0xXb7xXaexX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX4axX12xX0xX4fxXexXaexX12xX0xX4fxXexXb7xX36xX4axX2bxX12xX0xX4fxXexX6xXb7xX5xX10xX12xX0xXexX6xXb7xX5xX10xX3xXb7xX36xXaexX4axX10xXaexX9xXaxX86xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4axX4axXdxX15xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX14bxXdxX4axXexX1xX9xXaxX85xX86xX86xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xXaexXaxX12xX0xXexXb7xX36xX4axX2bxX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxXb3xX1axX3xX7xXaexX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX114xXb7xX6xX36xX1xX6xXexXdxX15xX1xX114xXa4xX15xX4fxX15xX10xX14bxX7xX4fxX2xX196xX197xX4dxX4fxX2xX86xX19cxX4axX19cxX2xX196xX2xX86xX86xX86xXexX85xX86xX2xXcbxX197xXcbxX85xX88xX197xX5xX85xX114xX77xXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xX304xXb3xX6xX1axX10xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX4axX12xX0xX4fxXexXaexX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxXb3xX1axX3xX7xXaexX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX114xXb7xX6xX36xX1xX6xXexXdxX15xX1xX114xXa4xX15xX4fxX15xX10xX14bxX7xX4fxX2xX196xX197xX4dxX4fxX2xX86xX19cxX4axX19cxX2xX196xX2xX86xX86xX86xXexX85xX86xX2xXcbxX197xXcbxX85xX88xX196xX5xX197xX114xX77xXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xX304xXb3xX6xX1axX10xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX4axX12xX0xX4fxXexXaexX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxXb3xX1axX3xX7xXaexX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX114xXb7xX6xX36xX1xX6xXexXdxX15xX1xX114xXa4xX15xX4fxX15xX10xX14bxX7xX4fxX2xX196xX197xX4dxX4fxX2xX86xX19cxX4axX19cxX2xX196xX2xX86xX86xX86xXexX85xX86xX2xXcbxX197xXcbxX85xX88xXcbxX5xX196xX114xX77xXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xX304xXb3xX6xX1axX10xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX4axX12xX0xX4fxXexXaexX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX36xX15xXaxX12xX3fxXdxa376xXexX3xX40xX6xXb3xX3xX1axXdxX3axX15xX1xX3xX5exXa1xXabxX3xXc0xX3xX15xXc3xXdxX3xX4axX2axX15xX1axX3xXcbxX86xXb3xX3xX7xX18xX15xX1axX3xX15xX1axX14xX15xX3xXb7xX14xX15xX3xX4xX1xX1dxXb3xX3xX24xXe3xX15xX1axX3xX24xXc3xXdxX3xX15xX6xXb3xX3xXa4xX207xXdxX3xXexX2cdxX15xX1axX3xX24xXdx3eb9xXb3xX3xX5xX3axX3xX2xX114xX19cxX4dxX86xX3xX24xXdxX62dxXb3xX114xX3xX0xXb7xXaexX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX4axX12xX0xX4fxXexXaexX12xX0xX4fxXexXb7xX36xX4axX2bxX12xX0xX4fxXexX6xXb7xX5xX10xX12xX0xXexX6xXb7xX5xX10xX3xXb7xX36xXaexX4axX10xXaexX9xXaxX86xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4axX4axXdxX15xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX14bxXdxX4axXexX1xX9xXaxX85xX86xX86xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xXaexXaxX12xX0xXexXb7xX36xX4axX2bxX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxXb3xX1axX3xX7xXaexX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX114xXb7xX6xX36xX1xX6xXexXdxX15xX1xX114xXa4xX15xX4fxX15xX10xX14bxX7xX4fxX2xX196xX197xX4dxX4fxX2xX86xX19cxX4axX19cxX2xX196xX2xX86xX86xX86xXexX85xX86xX2xXcbxX197xXcbxX85xX88xX19cxX5xXcbxX114xX77xXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xX304xXb3xX6xX1axX10xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX4axX12xX0xX4fxXexXaexX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX36xX15xXaxX12xX3fxX207xXdxX3xX2xX114xX19cxX88xX85xX3xX24xXdxX62dxXb3xX89xX3xX197xX3xX3fxXabxX3fxX3xX4xX1f0xX6xX3xXcxXaexX2axX15xX1axX3xX311xX2axX313xX4xX3xX30cxX1axXdxX2afxX6xX315xX3xX4xc4f6xX15xX1axX3xX15xX1xX6xX2axX3xX1axXdxX3axX15xX1xX3xX5exXa1xX3fxX3xXc0xX3xX15xXc3xXdxX3xX4axX2axX15xX1axX3xX7xX18xX15xX1axX3xX15xX1axX14xX15xX3xXcbxX86xXb3xX3xX24xXe3xX15xX1axX3xX24xXc3xXdxX3xX15xX6xXb3xX114xX0xXb7xXaexX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX4axX12xX0xX4fxXexXaexX12xX0xX4fxXexXb7xX36xX4axX2bxX12xX0xX4fxXexX6xXb7xX5xX10xX12xX0xXexX6xXb7xX5xX10xX3xXb7xX36xXaexX4axX10xXaexX9xXaxX86xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4axX4axXdxX15xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX14bxXdxX4axXexX1xX9xXaxX85xX86xX86xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xXaexXaxX12xX0xXexXb7xX36xX4axX2bxX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxXb3xX1axX3xX7xXaexX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX114xXb7xX6xX36xX1xX6xXexXdxX15xX1xX114xXa4xX15xX4fxX15xX10xX14bxX7xX4fxX2xX196xX197xX4dxX4fxX2xX86xX19cxX4axX19cxX2xX196xX2xX86xX86xX86xXexX85xX86xX2xXcbxX197xXcbxX85xX88xX4dxX5xX19cxX114xX77xXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xX304xXb3xX6xX1axX10xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX4axX12xX0xX4fxXexXaexX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX36xX15xXaxX12x4e0exX3xX15xXc3xXdxX3xX4axX2axX15xX1axX3xXcbxX86xXb3xX3xX7xX18xX15xX1axX3xX15xX1axX14xX15xX3xXb7xX14xX15xX3xX4xX1xX1dxXb3xX3xX4xX81xX3xX15xX1xX10exX15xX3xX15xX6xXb3xX3xX15xX1axX6xX2bxX3xX7xX6xX2axX3xX24x6006xX89xX3xX3fxXabxX3fxX3xX40xX1axX2axX2bxX1f6xX15xX3xX5exX36xX3axX15xX1axX3xX1ffxX1xX2fxX30xX15xX1axX3xX1axX10exX2bxX3xXb7xX20dxXexX3xX15xX1ax42a2xX3x47fbxX1xXdxX3xX4xX8cfxX3xXb3x66d0xXexX3xXc0xX3xXexX36xXbxX3xX4xX43xX15xX1xX3xXexXaexX6xX15xX1xX3xX1xX2axX2bxX3xX4xX1xX2fxX30xX15xX1axX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX4axX12xX0xX4fxXexXaexX12xX0xX4fxXexXb7xX36xX4axX2bxX12xX0xX4fxXexX6xXb7xX5xX10xX12xX0xXexX6xXb7xX5xX10xX3xXb7xX36xXaexX4axX10xXaexX9xXaxX86xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4axX4axXdxX15xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX14bxXdxX4axXexX1xX9xXaxX85xX86xX86xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xXaexXaxX12xX0xXexXb7xX36xX4axX2bxX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxXb3xX1axX3xX7xXaexX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX114xXb7xX6xX36xX1xX6xXexXdxX15xX1xX114xXa4xX15xX4fxX15xX10xX14bxX7xX4fxX2xX196xX197xX4dxX4fxX2xX86xX19cxX4axX19cxX2xX196xX2xX86xX86xX86xXexX85xX86xX2xXcbxX197xXcbxX85xX88xc234xX5xX4dxX114xX77xXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xX304xXb3xX6xX1axX10xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX4axX12xX0xX4fxXexXaexX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX4axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa1xX6xXbxXexXdxX36xX15xXaxX12xXcxX2axX2bxX3xXa4xX1dxX2bxX89xX3xX5exX36xX3axX15xX1axX3xX1ffxX1xX2fxX30xX15xX1axX3xX30cxXexXaexX81xXdxX315xX3xX24xX3axX15xX1xX3xX1xX3axXdxX3xX5xa4adxX15xX1axX3xXa4xX207xXdxX3xX4xX1xXdxbb16xX4xX3xX5exXa1xX13xX3xXa4xX207xXdxX3xXexX2cdxX15xX1axX3xX2xX9cfxX197xX89xX196xX3xX24xXdxX62dxXb3xX3xX4xXa36xX15xX3x4ea6xX6xXdxX3x6063xXdxXexX2axX3xX30cx582dxX15xX3xXabxXc3xX315xX3xX15xX1xX1dxX15xX3xX5exXa1xX3fxX3xXa4xX207xXdxX3xX2xX9cfxX19cxX89xX85xX3xX24xXdxX62dxXb3xX114xX3xXabxX36xX43xXexX3xX5exXa1xXabxX3xX5xX3axX3x2d22xX6xX15xX1axX3xb1c9xX1xXdxX14bxX10xXdxX3xX4xX1f0xX6xX3xXcxXaexX2axX15xX1axX3xX311xX2axX313xX4xX3xX30cxX2xX19cxXcbxX89xX19cxX3xX24xXdxX62dxXb3xX315xX114xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX4axX12xX0xX4fxXexXaexX12xX0xX4fxXexXb7xX36xX4axX2bxX12xX0xX4fxXexX6xXb7xX5xX10xX12xX0xXexX6xXb7xX5xX10xX3xXb7xX36xXaexX4axX10xXaexX9xXaxX86xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4axX4axXdxX15xX1axX9xXaxX2xXaxX3xX14bxXdxX4axXexX1xX9xXaxX85xX86xX86xXaxX3xX6xX5xXdxX1axX15xX9xXaxX4xX10xX15xXexX10xXaexXaxX12xX0xXexXb7xX36xX4axX2bxX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX4axX12xX0xXdxXb3xX1axX3xX7xXaexX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX114xXb7xX6xX36xX1xX6xXexXdxX15xX1xX114xXa4xX15xX4fxX15xX10xX14bxX7xX4fxX2xX196xX197xX4dxX4fxX2xX86xX19cxX4axX19cxX2xX196xX2xX86xX86xX86xXexX85xX86xX2xXcbxX197xXcbxX85xX88xX88xX5xX9cfxX114xX77xXbxX1axXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xX304xXb3xX6xX1axX10xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX4axX12xX0xX4fxXexXaexX12xX0xXexXaexX12xX0xXexX4axX12xX0xX4fxXexX4axX12xX0xX4fxXexXaexX12xX0xX4fxXexXb7xX36xX4axX2bxX12xX0xX4fxXexX6xXb7xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX36xX2axXaexX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX36xX3xX13xX36xX15xX1axX4axX6xXbxX5xX2axX7xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX4axXdxXa4xX12
haixuanbht