Nga bất ngờ triển khai hơn 30 hệ thống tên lửa Pantsir-S tới Syria
Chuyên gia quân sự Nga, ông Sergei Khatylev ngày 27-11 cho biết, nước này vừa chuyển hơn 30 hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S tới Syria.
51d7x856bxb032xbda3xd3cdx6231x88d4x62eaxb141xX7xd1ecx8f93xc4e7xd932xa4e6xad67xX5xa10axXax6d97xb019x88a7xX6xX3xdc97xc2f3xXexX3x783bxX14x9d30xX3xXex7a81xXdx58f4xX1bxX3x86e7xX1xX6xXdxX3xX1xd5a6xX1bxX3x8cfbx805cxX3xX1xe279xX3xXexX1xa252xX1bxX14xX3xXex7404xX1bxX3xX5xcb1cxX6xX3xca6exX6xX1bxXexX7xXdxX20xa914xd967xX3xXex79cdxXdxX3xX4axb381xX20xXdxX6xX0x9288xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5736xX10xX6x7663xXaxX12xcabaxX1x68f4xX51xX3bxX1bxX3xX14xXdxX6xX3xc03cxX6dx8e3dxX1bxX3xX7xc0e5xX3xX13xX14xX6xb61fxX3xc2d1xX1bxX14xX3xX4axX10xX20xX14xX10xXdxX3xb9e0xX1xX6xXexX51xX5xX10x6d0exX3xX1bxX14xe29exX51xX3x8c92xde6bxX49xX2xX2xX3xX4xX1xcc23xX3xX17xXdx9ed0xXexX81xX3xX1bx9880xX4dxX4xX3xX1bxX99xX51xX3xX95xd895xX6xX3xX4xX1xX6dxX51xX22xX1bxX3xX1xX2bxX1bxX3xX2exX2fxX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXexX3bxX1bxX3xX5xX3fxX6xX3xcf3axX18xXexX3xXd8xX36xXdxX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xX42xX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX4axX3xXexX4dxXdxX3xX4axX51xX20xXdxX6xae48xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX10xX1bxXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxb31fxX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX10xX1bxXexX10xX20xX49xXdxX113xX14xX3xX4xX113xX7xX49xXbxX1xXa4xXexXa4xX3xXdxX6bxX10xX1bxXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX51xX5xX10xX9xXax8d7axXdxX68xXexX1xbb32xX3xb38fxX2x5861xXbxa021x82d6xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX147xX3xb9d4xX2fxa934xXbxX14dxX14exXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX56xX56xXdxXf9xX17xX6xXa4xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXf9xX95xX1bxX56xX1bxX10xX142xX7xX56xX2xX15axX158xX9dxX56xX2xX2fx7b97xX68xX158xX9cxX2xX2fxX2exX2fxX14bxXexX158xX9dxX182xX149xX15axX5xX2fxXf9xbd87xXbxX14x9398xX20xX9xX9dxX182xX9dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX14xX1dxX3xXexX20xXdxX22xX1bxX3xX25xX1xX6xXdxX3xX1xX2bxX1bxX3xX2exX2fxX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXexX3bxX1bxX3xX5xX3fxX6xX3xX42xX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX4axX3xXexX4dxXdxX3xX4axX51xX20xXdxX6xXaxX3xX68xX6xXexX6xX49xXbxX1xXa4xXexXa4xX49xXa4xX20xXdxX14xXdxX1bxX6xX5xX49xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX147xX56xX56xXdxX113xX6xX14xX10xXf9xX6xX1bxX1bxXdxX1bxX1xXexX1xX6dxX68xXa4xXf9xX95xX1bxX56xX6dxXbxX5xXa4xX6xX68xX10xX68xX56xX2xX158xX2xX56xX9cxX2fxX2xX15axdd97xX2xX2xX22fxX9cxX182xX56xX7xX158xX2fxX2fxXf9xX194xXbxX14xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxXa4xX1bxXaxX12xX65xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXexX3bxX1bxX3xX5xX3fxX6xX3xXd8xX18xXexX3xXd8xX36xXdxX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xX42xX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX4axX3xX4x65d5xX6xX3xX13xX14xX6xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5fdcxXa4xX68xX51xXaxX12xXaxX6bxX1xXa4xX3xXd8xXa8xX1bxX3xX1bxX6xX51xX81xX3xX1xX2bxX1bxX3xX2exX2fxX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXexX3bxX1bxX3xX5xX3fxX6xX3xXbxX1xe098xX1bxX14xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xX42xX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX4axX3xXd8xd01cxX3xXd8xXadxb6d0xX4xX3xXexX20xXdxX22xX1bxX3xX25xX1xX6xXdxX3xXexX4dxXdxX3xX4axX51xX20xXdxX6xXf9xX3xX13xX1xc4f4xX1bxX14xX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXexX3bxX1bxX3xX5xX3fxX6xX3xX1bxX99xX51xX3xXd8xXadxX2e0xX4xX3xX7x851fxX1bxX3xX14dxX6dxX18xXexX3xXexbb58xXdxX3xX6bx8fc4xX4xX3xXexX1xXdxXa8xXexX3xX25xXa8xX3xX68xX327xX1bxX14xX3xX4xX327xX3xX8exX299xX42xX3x6b6cxX3xXexX1xX99xX1bxX1xX3xXbxX1xX36xX3xXcxX6dxX5xX6xX81xX3xX13xX14xX6xXf9xX3x6f16xX78xX51xX3xX5xX99xX3xX1bxX1xX2fbxX1bxX14xX3xXexX3bxX1bxX3xX5xX3fxX6xX3xX95xX99xX3xXbxX1x8de2xXa4xX3xX1xXdxX32xX1bxX3xXd8xX323xXdxdfb6xX81xX3xX1xX2dcxX1bxX14xX3xXexXdxX1bxX3xX42xXa4xX5xXdxXexXdxX25xX6xX3xX4axX10xX14xXa4xX68xX1bxX51xX6xX3xX68x985exX1bxX3xX5xX1dxXdxX3xX83xX1bxX14xX3xX8exX1xX6xXexX51xX5xX10xX95xX3xX1bx8fcfxXdxXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX299xXa4xX68xX51xXaxX12xX6bxX1xX6dxX51xX3bxX1bxX3xX14xXdxX6xX3xX76xX6dxX78xX1bxX3xX7xX7cxX3xX13xX14xX6xX3xX4x9d7dxX1bxX14xX3xX5xXadxX6dxX3x6f02xX3xX20xe1afxX1bxX14xX81xX3xX113xae62xXexX3xX7xX36xX3xX5xXadxX2e0xX1bxX14xX3xXd8xX370xX1bxX14xX3xX25xX22xX3xX4xX370xX4xX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXexX3bxX1bxX3xX5xX3fxX6xX3xX1bxX1xXadxX3xX95x5f0exX51xX3xX1xXa4xX99xX1bxX3xXexXa4xX99xX1bxX3xX4xX3afxX3xXexX1xX22xX3xXd8x62c3xX51xX3xX5x540cxXdxX3xX113xX3f0xXexX3xX4xX6dxX3f0xX4xX3xXexX18xX1bxX3xX4xX83xX1bxX14xX3xXexX3bxX1bxX3xX5xX3fxX6xX3xX76xX6dxX51xX3xX113xX83xX3xX5xX4dxX1bxX3xX95xX4dxXdxX3xX1xX99xX1bxX14xX3xXexX20xbd7exX113xX3xXexX3bxX1bxX3xX5xX3fxX6xX3xX1xX99xX1bxX1xX3xXexX20x6ba3xX1bxX1xX3xX1xX6xX51xX3xXd8xX323xX1bxX3xXd8xX323xXa4xX81xX3xXd8xd851xX1bxX14xX3xXexX1xX1dxXdxX3xX17xX31axXa4xX3xX95xX32xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xXbxX1xX41exX1bxX3xXexX20xX3bxX1bxX3xX68xXdxX32xX1bxX3xXexb396xX4xX1xX3xX25xX1xXa4xX31axX1bxX14xX3xX2xX2fxXf9xX2fxX2fxX2fxX3xX25xX113xX9cxXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX299xXa4xX68xX51xXaxX12xX6bxXa4xX1bxX3xX7xX36xX3xX4xX1xX4b4xX1bxX1xX3xX14dxX370xX4xX3xX4xX370xX4xX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXbxX1xX2c7xX1bxX14xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xXexX20xX3bxX1bxX3xXd8xXadxX2e0xX4xX3xX76xX6dxX78xX1bxX3xXd8xX3f0xXdxX3xX13xX14xX6xX3xXd8xXdxde39xX6dxX3xXexX4dxXdxX3xX4axX51xX20xXdxX6xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xXd8xXadxX2e0xX4xX3xXexXdxXa8xXexX3xX5xX3f0xX81xX3xXexX6dxX51xX3xX1bxX1xXdxX3bxX1bxX81xX3xX1bxX3afxX3xX95xXadxX2e0xXexX3xX76xX6dxX6xX3xXd8xX370xX1bxX14xX3xX25xX22xX3xX7xX36xX3xX5xXadxX2e0xX1bxX14xX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXbxX1xX2c7xX1bxX14xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xXd8xXadxX2e0xX4xX3xXexX20xXdxX22xX1bxX3xX25xX1xX6xXdxX3xXexX20xX3bxX1bxX3xX5xX2dcxX1bxX1xX3xXexX1xe156xX3xX4axX51xX20xXdxX6xX3xX95xX99xXa4xX3xX1bxX46axX113xX3xX1bxX14xXa4xX370xXdxXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX299xXa4xX68xX51xXaxX12x877bxX3e7xX3xX68xXa4xX3xX25xX1xXdxXa8xX1bxX3xX13xX14xX6xX3xXexX20xXdxX22xX1bxX3xX25xX1xX6xXdxX3xX113xX3f0xXexX3xX5xXadxX2e0xX1bxX14xX3xX5xX4dxX1bxX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXexX3bxX1bxX3xX5xX3fxX6xX3xXd8xX18xXexX3xXd8xX36xXdxX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xX42xX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX4axX3xXexX4dxXdxX3xX4axX51xX20xXdxX6xX3xX1xXdxX32xX1bxX3xX4xX1xXadxX6xX3xXd8xXadxX2e0xX4xX3xX17xXdxXa8xXexX3xX20xb665xX81xX3xX7xXa4xX1bxX14xX3xXexX1xX10xXa4xX3xX4xX370xX4xX3xX1bxX1xX99xX3xXbxX1xX78xX1bxX3xXexX4b4xX4xX1xX81xX3xX13xX14xX6xX3xX4xX3afxX3xXexX1xX22xX3xX17xX31axXa4xX3xX95xX32xX3xX1xXa4xX99xX1bxX3xXexXa4xX99xX1bxX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xXbxX1xX41exX1bxX3xXexX20xX3bxX1bxX3xX1x727dxX6dxX3xX1xXa8xXexX3xX5xX2dcxX1bxX1xX3xXexX1xX59cxX3xX4axX51xX20xXdxX6xXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX299xXa4xX68xX51xXaxX12xX13xX14xX99xX51xX3xX2xX15axX49xX2xX2xX3xX95xXb6xX6xX3xX76xX6dxX6xX81xX3xX76xX6dxX78xX1bxX3xXd8xX3f0xXdxX3xb1c8xX7xX20xX6xX10xX5xX3xXd8xX2dcxX3xXexXdxXa8xX1bxX3xX1xX99xX1bxX1xX3xX4xX370xX4xX3xX4xX6dxX3f0xX4xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xX25xX4b4xX4xX1xX3xX4xX1xX36xX1bxX14xX3xX5xX323xXdxX3xX1xX99xX1bxX14xX3xX4xX1xX327xX4xX3xX113xX327xX4xX3xXexXdxX3bxX6dxX3xX6cdxX20xX6xX1bxX3xX33fxX3xX4axX51xX20xXdxX6xXf9xX3xXcxX1xX10xXa4xX3xX5c7xX7cxX4xX3xX5xXadxX2e0xX1bxX14xX3xX42xX1xX2c7xX1bxX14xX3xX95xX32xX3xX6cdxX7xX20xX6xX10xX5xX3x7dfexX6cdxb51fx607bx7511xX81xX3xX4xX370xX4xX3xX4xX6dxX3f0xX4xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xX25xX4b4xX4xX1xX3xX1bxX99xX51xX3xX1bxX1xX3eaxX113xX3xXd8xX370xXbxX3xXexX20xX31axX3xX1bxX1xX2fbxX1bxX14xX3xX76xX6dxX31axX3xX20xXa4xX4xX25xX10xXexX3xX17x9037xX1bxX3xXexXb6xX3xX25xX1xX6dxX3xX95xX7cxX4xX3xX6bxX6xXa4xX3xX1bxX14xX6dxX51xX3bxX1bxX3xdfe3xXa4xX5xX6xX1bxX3xX113xX3f0xXexX3xX1bxX14xX99xX51xX3xXexX20xXadxX4dxX4xX3xXd8xX3afxXf9xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX299xXa4xX68xX51xXaxX12xX6cdxX741xX742xX3xX1bxX3afxXdxX3xX20xX3eaxX1bxX14xX81xX3xX113xX3f0xXexX3xX7xX36xX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXbxX1xX2c7xX1bxX14xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xX4axX51xX20xXdxX6xX3xX4xX3dfxX1bxX14xX3xX17xd816xX3xXbxX1xX370xX3xX1xX284xX51xX3xX7xX6xX6dxX3xX25xX1xXdxX3xX4xX1x9f4bxX1bxX14xX3xX25xX1xX6xXdxX3xX1x6b2bxX6xX3xX95xX99xXa4xX3xX113xX370xX51xX3xX17xX6xX51xX3xX6cdxX7xX20xX6xX10xX5xXf9xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX95xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX20xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexX20xXa4xX1bxX14xX12xXcxXdxX1bxX3xX5xXdxX3bxX1bxX3xX76xX6dxX6xX1bxX147xX0xX56xX7xXexX20xXa4xX1bxX14xX12xX0xX6dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX49xXexX1xX6dxX113xX17xX49xX6xX1bxX68xX49xX7xX6xXbxXa4xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX42xX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX4axX2xX3xX5xX41exXbxX3xX25x5510xX3xX5xX327xX4xX3xX1xXdxX32xX6dxX3xX7xX6dxX18xXexX3xXexX370xX4xX3xX4xX1xXdxXa8xX1bxXf9xXf9xXf9xX3xX25x8721xX113xX3xX1bxX1xX18xXexX3xXexX20xXa4xX1bxX14xX3xX5xX7f9xX4xX1xX3xX7xX3fxXaxX3xX1xX20xX10xbe98xX9xXaxX56xX95xX6dxX49xX25xX1xXdxX56xXbxX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX7xX2xX49xX5xX6xXbxX49xX25xX51xX49xX5xX6dxX4xX49xX1xXdxX10xX6dxX49xX7xX6dxX6xXexX49xXexX6xX4xX49xX4xX1xXdxX10xX1bxX49xX25xX10xX113xX49xX1bxX1xX6xXexX49xXexX20xXa4xX1bxX14xX49xX5xXdxX4xX1xX49xX7xX6dxX56xX2xX182xX9cxX9dxX9dxX9cxXf9xX1xXexX113xXaxX12xX0xXdxX113xX14xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX56xX113xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX9cxX2fxX56xX1bxX10xX142xX7xX56xX2xX15axX158xX149xX56xX2xX2fxX182xX68xX149xX9cxX2xX9cxX149xX9cxX149xXexX2exX2fxX2fxX149xX182xX5xX2fxXf9xX194xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX14xX1dxX3xXexX20xXdxX22xX1bxX3xX25xX1xX6xXdxX3xX1xX2bxX1bxX3xX2exX2fxX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXexX3bxX1bxX3xX5xX3fxX6xX3xX42xX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX4axX3xXexX4dxXdxX3xX4axX51xX20xXdxX6xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX95xX12xX0xX7xXexX20xXa4xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX42xX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX4axX2xX3xX5xX41exXbxX3xX25xX8a5xX3xX5xX327xX4xX3xX1xXdxX32xX6dxX3xX7xX6dxX18xXexX3xXexX370xX4xX3xX4xX1xXdxXa8xX1bxXf9xXf9xXf9xX3xX25xX8c3xX113xX3xX1bxX1xX18xXexX3xXexX20xXa4xX1bxX14xX3xX5xX7f9xX4xX1xX3xX7xX3fxXaxX3xX1xX20xX10xX8ddxX9xXaxX56xX95xX6dxX49xX25xX1xXdxX56xXbxX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX7xX2xX49xX5xX6xXbxX49xX25xX51xX49xX5xX6dxX4xX49xX1xXdxX10xX6dxX49xX7xX6dxX6xXexX49xXexX6xX4xX49xX4xX1xXdxX10xX1bxX49xX25xX10xX113xX49xX1bxX1xX6xXexX49xXexX20xXa4xX1bxX14xX49xX5xXdxX4xX1xX49xX7xX6dxX56xX2xX182xX9cxX9dxX9dxX9cxXf9xX1xXexX113xXaxX12xX42xX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX4axX2xX3xX5xX41exXbxX3xX25xX8a5xX3xX5xX327xX4xX3xX1xXdxX32xX6dxX3xX7xX6dxX18xXexX3xXexX370xX4xX3xX4xX1xXdxXa8xX1bxXf9xXf9xXf9xX3xX25xX8c3xX113xX3xX1bxX1xX18xXexX3xXexX20xXa4xX1bxX14xX3xX5xX7f9xX4xX1xX3xX7xX3fxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX20xXa4xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xXcxX1xX10xXa4xX3xX4xX1xX6dxX51xX3bxX1bxX3xX14xXdxX6xX3xe109xXdxX25xXexXa4xX20xX3xadabxX6dxX20xX6xX25xX1xXa4xX95xX7xX25xX51xX3xXexX1xX47cxX3xXexX59cxX3xX1xX2e0xXbxX3xX42xX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX4axX2xX3xX68xXa4xX3xX76xX6dxX78xX1bxX3xXd8xX3f0xXdxX3xX13xX14xX6xX3xX7xX3fxX3xX68xX327xX1bxX14xX3xX4xX1xa478xX3xXd8xX323xXexX3xX1xXdxX32xX6dxX3xX7xX6dxX18xXexX3xXd8xX370xX1bxX1xX3xX4xX1x67ebxX1bxX3xXexX1xX99xX1bxX1xX3xX4xX83xX1bxX14xX3xX4xX3afxX3xX2xX15axd6b9xX3xXexX20xX3bxX1bxX3xX4xX1xXdxXa8xX1bxX3xXexX20xXadxX1dxX1bxX14xX81xX3xX1bxX1xXadxX1bxX14xX3xX4xXa4xX1bxX3xX7xX36xX3xX1bxX99xX51xX3xX95xX39axX1bxX3xX5xX99xX3xX20xX18xXexX3xX4xX6xXa4xX3xX25xX1xXdxX3xXd8xXb3dxXexX3xX4xX323xX1bxX1xX3xXexX1xX99xX1bxX1xX3xXexX4b4xX4xX1xX3xX4xX284xX6xX3xX17xXdxX1bxX1xX3xX5xX4b4xX1bxX1xX3xX4axX51xX20xXdxX6xXf9xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX95xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexXdxXa8xXexX3xX5xX3f0xX3xX1bxX1xXdxX32xX113xX3xX95xX327xX3xXd8xXb3dxX4xX3xX17xXdxX32xXexX3xX4xX284xX6xX3xX42xX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX4axX2xXaxX3xX1xX20xX10xX8ddxX9xXaxX56xX95xX6dxX49xX25xX1xXdxX56xX1bxX14xX6xX49xXexXdxX10xXexX49xX5xXa4xX49xX1bxX1xXdxX10xX113xX49xX95xX6dxX49xX68xX6xX4xX49xX17xXdxX10xXexX49xX4xX6dxX6xX49xXbxX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX7xX2xX56xX2xX182xX9cxX149xX9cxX2xXf9xX1xXexX113xXaxX12xX0xXdxX113xX14xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX56xX113xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX9cxX2fxX56xX1bxX10xX142xX7xX56xX2xX15axX158xX149xX56xX2xX2exX158xX68xX158xX2fxX14bxX2exX2xX2xX158xXexX2exX182xX2exX2exX15axX5xX2fxXf9xX194xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX14xX1dxX3xXexX20xXdxX22xX1bxX3xX25xX1xX6xXdxX3xX1xX2bxX1bxX3xX2exX2fxX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXexX3bxX1bxX3xX5xX3fxX6xX3xX42xX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX4axX3xXexX4dxXdxX3xX4axX51xX20xXdxX6xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX95xX12xX0xX7xXexX20xXa4xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexXdxXa8xXexX3xX5xX3f0xX3xX1bxX1xXdxX32xX113xX3xX95xX327xX3xXd8xXb3dxX4xX3xX17xXdxX32xXexX3xX4xX284xX6xX3xX42xX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX4axX2xXaxX3xX1xX20xX10xX8ddxX9xXaxX56xX95xX6dxX49xX25xX1xXdxX56xX1bxX14xX6xX49xXexXdxX10xXexX49xX5xXa4xX49xX1bxX1xXdxX10xX113xX49xX95xX6dxX49xX68xX6xX4xX49xX17xXdxX10xXexX49xX4xX6dxX6xX49xXbxX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX7xX2xX56xX2xX182xX9cxX149xX9cxX2xXf9xX1xXexX113xXaxX12xX13xX14xX6xX3xXexXdxXa8xXexX3xX5xX3f0xX3xX1bxX1xXdxX32xX113xX3xX95xX327xX3xXd8xXb3dxX4xX3xX17xXdxX32xXexX3xX4xX284xX6xX3xX42xX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX4axX2xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX20xXa4xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX356xXadxX2e0xX4xX3xX17xXdxXa8xXexX3xXd8xXa8xX1bxX3xX5xX99xX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXbxX1xX2c7xX1bxX14xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xX4xX7cxX4xX3xX113xX323xX1bxX1xX3xX1bxX1xXadxX1bxX14xX3xXexX1xX10xXa4xX3xXexXdxXa8xXexX3xX5xX3f0xX3xX4xX284xX6xX3xXbxX1xX2c7xX1bxX14xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xX13xX14xX6xX81xX3xX42xX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX4axX2xX3xX4xX2c7xX1bxX3xX5xX99xX3xX4xX2bxX1bxX3xX370xX4xX3xX113xX3f0xX1bxX14xX3xX95xX4dxXdxX3xX14dxX10xX3xXexX1xXdxXa8xXexX3xX14xXdxX370xXbxX3xX1xX323xX1bxX14xX3xX1bxXb3dxX1bxX14xXf9xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX95xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX1bxX78xX1bxX14xX3xX4xX18xXbxX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXbxX1xX2c7xX1bxX14xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xXd8xX36xXdxX3xXbxX1xX3afxX3xX113xX370xX51xX3xX17xX6xX51xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xX1bxX14xXadxX1dxXdxX3xX5xX370xXdxXaxX3xX1xX20xX10xX8ddxX9xXaxX56xX95xX6dxX49xX25xX1xXdxX56xX1bxX14xX6xX49xX1bxX6xX1bxX14xX49xX4xX6xXbxX49xX1xX10xX49xXexX1xXa4xX1bxX14xX49xXbxX1xXa4xX1bxX14xX49xX25xX1xXa4xX1bxX14xX49xX68xXa4xXdxX49xXbxX1xXa4xX49xX113xX6xX51xX49xX17xX6xX51xX49xX25xX1xXa4xX1bxX14xX49xX1bxX14xX6dxXa4xXdxX49xX5xX6xXdxX56xX2xX182xX9cxX2fxX149xX9dxXf9xX1xXexX113xXaxX12xX0xXdxX113xX14xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX56xX113xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX9cxX2fxX56xX1bxX10xX142xX7xX56xX2xX15axX158xX158xX56xX2xX2fxX182xX68xX2fxX9cxX9cxX158xX149xX9cxX2xXexX9dxX9dxX9cxX182xX2fxX5xX2fxXf9xX194xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX14xX1dxX3xXexX20xXdxX22xX1bxX3xX25xX1xX6xXdxX3xX1xX2bxX1bxX3xX2exX2fxX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXexX3bxX1bxX3xX5xX3fxX6xX3xX42xX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX4axX3xXexX4dxXdxX3xX4axX51xX20xXdxX6xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX95xX12xX0xX7xXexX20xXa4xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xX1bxX78xX1bxX14xX3xX4xX18xXbxX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXbxX1xX2c7xX1bxX14xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xXd8xX36xXdxX3xXbxX1xX3afxX3xX113xX370xX51xX3xX17xX6xX51xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xX1bxX14xXadxX1dxXdxX3xX5xX370xXdxXaxX3xX1xX20xX10xX8ddxX9xXaxX56xX95xX6dxX49xX25xX1xXdxX56xX1bxX14xX6xX49xX1bxX6xX1bxX14xX49xX4xX6xXbxX49xX1xX10xX49xXexX1xXa4xX1bxX14xX49xXbxX1xXa4xX1bxX14xX49xX25xX1xXa4xX1bxX14xX49xX68xXa4xXdxX49xXbxX1xXa4xX49xX113xX6xX51xX49xX17xX6xX51xX49xX25xX1xXa4xX1bxX14xX49xX1bxX14xX6dxXa4xXdxX49xX5xX6xXdxX56xX2xX182xX9cxX2fxX149xX9dxXf9xX1xXexX113xXaxX12xX13xX14xX6xX3xX1bxX78xX1bxX14xX3xX4xX18xXbxX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXbxX1xX2c7xX1bxX14xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xXd8xX36xXdxX3xXbxX1xX3afxX3xX113xX370xX51xX3xX17xX6xX51xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xX1bxX14xXadxX1dxXdxX3xX5xX370xXdxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX20xXa4xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xXaeaxX4dxXdxX3xXd8xX78xX51xX81xX3xX13xX14xX6xX3xXexX6dxX51xX3bxX1bxX3xX17xX36xX81xX3xX1bxX14xX99xX51xX3xX15axX56xX2xX2xX81xX3xX4xX370xX4xX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXbxX1xX2c7xX1bxX14xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xX4xX284xX6xX3xX1bxXadxX4dxX4xX3xX1bxX99xX51xX3xXd8xX2dcxX3xXd8xXadxX2e0xX4xX3xX1bxX78xX1bxX14xX3xX4xX18xXbxX3xXd8xX22xX3xXexXdxX3bxX6dxX3xX68xXdxX32xXexX3xX4xX370xX4xX3xXexX1xXdxXa8xXexX3xX17xX7f9xX3xX1xXdxX32xX1bxX3xXd8xX323xXdxX81xX3xX17xX6xXa4xX3xX14xX48exX113xX3xX4xX31axX3xX113xX370xX51xX3xX17xX6xX51xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xX1bxX14xXadxX1dxXdxX3xX5xX370xXdxXf9xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX95xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX1xX3fxX3xX1bxX14xX1xXdxX32xX113xX3xXd8xX370xX1bxX1xX3xX4xX1xXb3dxX1bxX3xXexX3bxX1bxX3xX5xX3fxX6xX3xX7xXdxX3bxX6dxX3xX78xX113xX3xX17xX3eaxX1bxX14xX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXbxX1xX2c7xX1bxX14xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xX4axX49xX158xX2fxX2fxXaxX3xX1xX20xX10xX8ddxX9xXaxX56xX95xX6dxX49xX25xX1xXdxX56xX1bxX14xX6xX49xXexX1xX6dxX49xX1bxX14xX1xXdxX10xX113xX49xX68xX6xX1bxX1xX49xX4xX1xX6xX1bxX49xXexX10xX1bxX49xX5xX6dxX6xX49xX7xXdxX10xX6dxX49xX6xX113xX49xX17xX6xX1bxX14xX49xX1xX10xX49xXexX1xXa4xX1bxX14xX49xXbxX1xXa4xX1bxX14xX49xX25xX1xXa4xX1bxX14xX49xX7xX49xX158xX2fxX2fxX56xX2xX182xX2xX15axX9dxX158xXf9xX1xXexX113xXaxX12xX0xXdxX113xX14xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX56xX113xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX9cxX2fxX56xX1bxX10xX142xX7xX56xX2xX15axX158xX158xX56xX2xX2fxX182xX68xX14bxX9cxX2xX9cxX2exX158xX9cxXexX149xX9cxX182xX9cxX5xX182xX49xXexX10xX1bxX49xX5xX6dxX6xX49xX2xXf9xX194xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xXexX3xX1bxX14xX1dxX3xXexX20xXdxX22xX1bxX3xX25xX1xX6xXdxX3xX1xX2bxX1bxX3xX2exX2fxX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXexX3bxX1bxX3xX5xX3fxX6xX3xX42xX6xX1bxXexX7xXdxX20xX49xX4axX3xXexX4dxXdxX3xX4axX51xX20xXdxX6xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX95xX12xX0xX7xXexX20xXa4xX1bxX14xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX3xXexX1xX3fxX3xX1bxX14xX1xXdxX32xX113xX3xXd8xX370xX1bxX1xX3xX4xX1xXb3dxX1bxX3xXexX3bxX1bxX3xX5xX3fxX6xX3xX7xXdxX3bxX6dxX3xX78xX113xX3xX17xX3eaxX1bxX14xX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXbxX1xX2c7xX1bxX14xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xX4axX49xX158xX2fxX2fxXaxX3xX1xX20xX10xX8ddxX9xXaxX56xX95xX6dxX49xX25xX1xXdxX56xX1bxX14xX6xX49xXexX1xX6dxX49xX1bxX14xX1xXdxX10xX113xX49xX68xX6xX1bxX1xX49xX4xX1xX6xX1bxX49xXexX10xX1bxX49xX5xX6dxX6xX49xX7xXdxX10xX6dxX49xX6xX113xX49xX17xX6xX1bxX14xX49xX1xX10xX49xXexX1xXa4xX1bxX14xX49xXbxX1xXa4xX1bxX14xX49xX25xX1xXa4xX1bxX14xX49xX7xX49xX158xX2fxX2fxX56xX2xX182xX2xX15axX9dxX158xXf9xX1xXexX113xXaxX12xX13xX14xX6xX3xXexX1xX3fxX3xX1bxX14xX1xXdxX32xX113xX3xXd8xX370xX1bxX1xX3xX4xX1xXb3dxX1bxX3xXexX3bxX1bxX3xX5xX3fxX6xX3xX7xXdxX3bxX6dxX3xX78xX113xX3xX17xX3eaxX1bxX14xX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXbxX1xX2c7xX1bxX14xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xX4axX49xX158xX2fxX2fxX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX20xXa4xX1bxX14xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xXcxX20xX6dxX1bxX14xX3xXd8xXa4xX99xX1bxX3xXexX3bxX1bxX3xX5xX3fxX6xX3xXbxX1xX2c7xX1bxX14xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xXexX1xX6dxX3f0xX4xX3xX5c7xX7cxX4xX3xX5xXadxX2e0xX1bxX14xX3xX8exX1xX83xX1bxX14xX3xX76xX6dxX78xX1bxX3xX49xX3xXae3xX3dfxX3xXexX20xX327xX3xX13xX14xX6xX3xX113xX4dxXdxX3xXd8xX78xX51xX3xXd8xX2dcxX3xXexX1xX3fxX3xX1bxX14xX1xXdxX32xX113xX3xXexX1xX99xX1bxX1xX3xX4xX83xX1bxX14xX3xX95xXdxX32xX4xX3xX7xX3fxX3xX68xX327xX1bxX14xX3xX1xX32xX3xXexX1xX36xX1bxX14xX3xXexX3bxX1bxX3xX5xX3fxX6xX3xXbxX1xX2c7xX1bxX14xX3xX25xX1xX83xX1bxX14xX3xXexX685xX113xX3xX14dxX6xX3xX4axX49xX158xX2fxX2fxX3xXcxX20xXdxX6dxX113xXbxX3xXd8xX22xX3xXd8xX370xX1bxX1xX3xX4xX1xXb3dxX1bxX3xX113xX3f0xXexX3xX7xX36xX3xXexX3bxX1bxX3xX5xX3fxX6xX3xX7xXdxX3bxX6dxX3xXexX1xX6xX1bxX1xX3xX742xX6xX95xXa4xX20xXdxXexX49x69e1xXaeaxXf9xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX95xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX6dxX5xX12xX0xX68xXdxX95xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX56xX68xXdxX95xX12xX0xX56xX68xXdxX95xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4axXa4xX6dxX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa4xX3x8b23xX13xXcxX356xX0xX56xXbxX12