Việt Nam điều trị nhân viên LHQ mắc Covid-19
Việt Nam đã tiếp nhận và điều trị khẩn cấp bệnh nhân là nhân viên LHQ nhiễm nCoV đang công tác tại một nước trong khu vực, theo đề nghị của LHQ.
ebebxf424x10b25x17a58x13981x1082cx15d44x1723ex129a9xX7x11de7x15717x173f8x16a97x1320ex13bdcxX5x13ed0xXax13b55x14d76xXdxf775xXexX3x12511xX6x1372bxX3xed5cxXdx1119cx14935xX3xXex16ac3x13ad8xX3x17ea1xX1x1289cxX25xX3x185a7xXdx14b92xX25xX3x149b4x12cafx104a2xX3xX1ax13e5fxX4xX3x17d1axf557xX2axXdx16c01x17415xX2x100fdxX0x15ccdxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6xX3bxXaxX12xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cx1326dxX3xXexXdx17db6xXbxX3xX25xX1x19125xX25xX3xX2ax18c34xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX3x18034xX1x17a59xX25xX3xX4x127dfxXbxX3x11362xX15xX25xX1xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX5xX6cxX3xX25xX1xX27xX25xX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX2fxX30xX31xX3xX25xX1xXdx17db2xX1axX3xX25xX37xX38xX13xX3xX1cxX6xX25xf4d5xX3xX4xfd61xX25xXa9xX3xXex13223xX4xX3xXexeed4xXdxX3xX1ax16d26xXexX3xX25x18837x18b3cxX4xX3xXexX22xX38xX25xXa9xX3xX77xX1xX1fxX3xX2ax11588xX4x109faxX3xXexX1xX10xX38xX3xX1cxX1exX3xX25xXa9xX1xX23xX3xX4x18a60xX6xX3xX2fxX30xX31x15864xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx190e0xX38xX3bx16ed6xXaxX12xXf4xX15xX25xX1xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX1cxXbdx10a27xX4xX3xX1cxXbdxX6xX3xX1cxX63xX25xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX80x13af8xX25xXa9xX3xX1axXb1xXf7xX3xX80xX6xXf7xX3xX22xXdxX2cxX25xXa9xX3xX3bxX38xX3xX18xX1x18b2exX1axX3xX4xXacxX25xXa9xX3xXexXb1xX4xX3xX7xfe99xX3xXexXb1xX25xX3xXf7xX3xXexX63xX3xX77xX1xX79xX25xX3xX4xX7dxXbxX3xX4xXdexX6xX3xX2fxX30xX31xX3x1481ax17d70x11f09x16a76xX15dxX13x146e8xX37x1055fxX3xXexX1xXccxX4xX3xX1xXdxX15xX25xXcexX3xXexX22xX38xX25xXa9xX3xXex129a6xX25xX1xX3xXexX22xXb5xX25xXa9xX3xX80xX15xX25xX1xX3xX4xX1xX1fxXf7x16f1bxX25xX3xX80xXdxX63xX25xX3xX25x186a5xX25xXa9xXcexX3xXexX1xX10xX38xX3xXexX1xXacxX25xXa9xX3xX4xXb1xX38xX3xX4xXdexX6xX3xXf4xXb9xX3xX18xXa9xX38xXb5xXdxX3xXa9xXdxX6xX38xXe4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX38xX3bxXf7xXaxX12x175cbxX6xX1fxX3x19649xX1fxXb1xX3xXexX22xX177xX25xX1xX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX3xXex13c8fxX4xX1xX3xX4xXccxX4xX3xXexX1xX10xX38xX3xX1d2xX1fxXf7xX3xXexX22xX177xX25xX1xX3xX4xXb1xX4xX1xX3xX5xXf7xX3xX4xX1xX193xXexX3xX4xX1x11260xXcexX3xX25xX1x18b68xX3xX25x18ffbxX25xXa9xX3xX5xXccxX4xX3xX4xX1xX1fxXf7xX2cxX25xX3xX1axXacxX25xX3xX2axX6cxX3xX7xXccxX3xXexX68xX25xX3xXexX177xX25xX1xX3xX4xXdexX6xX3xX4xXb1xX4xX3xXf7xXcexX3xX80xXb1xX4xX3xX7x1010axX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXcexX3xX80xX15xX25xX1xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX1cxX5fxX3xX80xX177xX25xX1xX3xXbxX1x17d42xX4xXcexX3xX1cxXbdxX106xX4xX3x12ecaxX1fxX7dxXexX3xX2axXdxX15xX25xX3xX2axX6cxX3xX22xX211xXdxX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX25xXa9xX6cxXf7xX3xX2x13d0dxX40x15fbexXe4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX6xXbxXexXdxX38xX25xXaxX12xX0xXdxX1axXa9xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX37xX10xX25xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexXf7xX5xX10xX9xXax10392xXdxX3bxXexX1x18329xX3xX2x11810xX2x15b04xXbxX26fx13f6bxX3xX1xX10xXdxXa9xX1xXexX2ccxX3xX291x1301cxX3exXbxX26fxX2d4xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXe4xX80xX6xX38xX1xX6xXexXdxX25xX1xXe4xX2axX25xX40xX25xX10xX2c7xX7xX40xfb4cxX2xX301x13a19xX40xX2xX2cfxX291xX3bx10a73xX301xX301xX30axX3exX30axX291xXexX28fxX28fxX2dfxX28fxX301xX5xX2cfxXe4x17736xXbxXa9x13777xX22xX9xX2d1xX291xX2cfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX2fxX30xX31xX3xX1axX34xX4xX3xX37xX38xX2axXdxX3bxX3cxX2xX3exXaxX3xX2c7xXdxX3bxXexX1xX9xXaxX2xX2cfxX2xX2d1xXaxX3xX1xX10xXdxXa9xX1xXexX9xXaxX291xX2dfxX3exXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX6xXbxXexXdxX38xX25xXaxX12xXf4xXb1xX4xX3xX7xX246xX3xXexX1xX214xX1axX3xX77xX1xXb1xX1axX3xX1axXb9xXexX3xX80xX15xX25xX1xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX37xX38xX2axXdxX3bxX3cxX2xX3exX3x16fb8xX3xX30x144f4xXdxX3xX15exXbdxX13fxX25xXa9xXe4xX3x12c7axX25xX1xX2ccxX3xXf4xXb9xX3x131b8xX3xXexX63xX3xXe4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX38xX3bxXf7xXaxX12x1075cxX27xXf7xX3xX5xX6cxX3xX5x11413xX25xX3xX1cxX3ecxX1fxX3xXexXdxX2cxX25xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexXdxX63xXbxX3xX25xX1xX68xX25xX3xX2axX6cxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX3xX1axXb9xXexX3xX80xX15xX25xX1xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX5xX6cxX3xX25xX1xX27xX25xX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX2fxXdxX2cxX25xX3xX30xX106xXbxX3xX31xX1fx1145axX4xX3xX15bxX2fxX30xX31xX163xX3xXexX1xX10xX38xX3xX4xX13fxX3xX4xX1xX63xX3xX15cxX15dxX15exX15dxX13xX161xX37xXcexX3xX1cxXb1xX25xX1xX3xX3bxX7dxX1fxX3xX80xXbdxXbexX4xX3xXbxX1xXb1xXexX3xXexX22xXdxX18axX25xX3xX1axXbexXdxX3xXexX22xX38xX25xXa9xX3xX1d2xX1fxX6xX25xX3xX1xX15xX3xX1xX106xXbxX3xXexXb1xX4xX3xXexX38xX6cxX25xX3xX3bxXdxX15xX25xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX3cxX3xX2fxX30xX31xXe4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX38xX3bxXf7xXaxX12xX18xXa9xX1xX246xX6xX3xX4x10715xX3xX25xX6cxXf7xX3xX1axXb9xXexX3xX5xX3ecxX25xX3xX25x11e1bxX6xX3xX77xX1x11f48xX25xXa9xX3xX1cxX23xX25xX1xX3xXexX22xX1fxXf7xX1exX25xX3xXexX1xX43dxX25xXa9xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX2axX214xX25xX3xX4xXdexX6xX3xX3bxX27xX25xX3xXexXb9xX4xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXcexX3xXexX1xXdxX15xX25xX3xX4xX1xX1e6xX3xX2axX6cxX3xX4xX6xX1axX3xX77xX63xXexX3xX1cxX132xX25xXa9xX3xXa9xX132xXbxX3xX4xXdexX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX2axX6cxX38xX3xX1xX106xXbxX3xXexXb1xX4xX3xX1d2xX1fxX43dxX4xX3xXexX63xX3xX1cxX18axX3xX4xX1xX1fxX25xXa9xX3xXexX6xXf7xX3x18eebxX25xXa9xX3xXbxX1xX132xX3xX2axXbexXdxX3xX1cxXb5xXdxX3xX3bxX23xX4xX1xX3xX37xX38xX2axXdxX3bxX3cxX2xX3exXe4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX38xX3bxXf7xXaxX12xX2fxX5fxX25xX1xX3xX1cxXb5xX38xX3xX2axX6cxX3xX1cxXb5xXdxX3xX3bxXdxX15xX25xX3xX2fxX30xX31xX3xX80xX6cxXf7xX3xXex18b3axX3xX7xXccxX3xX4xX3b7xX1axX3xX77xX1e6xX4xX1xX3xXexX22xXbdxXbexX4xX3xXexX1xXdxX15xX25xX3xX4xX1xX1e6xX3xX2axX6cxX3xXexXdxX25xX1xX3xXexX1xX3ecxX25xX3xX1cxX38xX6cxX25xX3xX77xX63xXexX3xX1d2xX1fxX43dxX4xX3xXexX63xX3xX4xXdexX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXcexX3xX1cx12109xX25xXa9xX3xXexX1xX211xXdxX3xX1cxXb1xX25xX1xX3xXa9xXdxXb1xX3xX4xX6xX38xX3xX25xX214xX25xXa9xX3xX5xXccxX4xX3xX4xX1xX1fxXf7xX2cxX25xX3xX1axXacxX25xXcexX3xX77xX1xX3b7xX3xX25xX214xX25xXa9xX3xX1cxX132xX25xXa9xX3xXa9xX132xXbxX3xX25xXa9xX6cxXf7xX3xX4xX6cxX25xXa9xX3xX5xXbexX25xX3xX4xXdexX6xX3xX25xXa9xX6cxX25xX1xX3xXf7xX3xXexX63xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX43dxXdxX3xX2axXbexXdxX3xX4xXacxX25xXa9xX3xXexXb1xX4xX3xX4xX1xX214xX1axX3xX7xX132xX4xX3xX2axX6cxX3xX80xX3b7xX38xX3xX2axX15xX3xX7xX558xX4xX3xX77xX1xX5a9xX10xX3xX25xXa9xXbdxX211xXdxX3xX3bxX27xX25xX3xX4x11d4fxX25xXa9xX3xX25xX1xXbdxX3xXa9xX132xXbxX3xXbxX1xX3ecxX25xX3xX1axX3b4xX3xX22xXb9xX25xXa9xX3xX1xX106xXbxX3xXexXb1xX4xX3xX1d2xX1fxX43dxX4xX3xXexX63xXcexX3xX25xX27xX25xXa9xX3xX4xX6xX38xX3xX2axX23xX3xXexX1xX63xX3xX1cxX7dxXexX3xX25xXbdxXbexX4xXe4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX38xX3bxXf7xXaxX12xef97xX1xX132xX3xXcx14591xX25xXa9xX3xXexX1xXbdxX3xX77x136d9xX3xX2fxX30xX31xX3xX161xXexX1fxX5xX3x13c75xX1xX6xX22xX10xX3xX25xX1xX7dxX25xX3xX1axXb5xX25xX1xX3xX2axXdxX15xX4xX3xX5xX6cxX1axX3xX25xX6cxXf7xX3xX4xX132xX3xX6f5xX3xX25xXa9xX1xX246xX6xX3xX1d2xX1fxX6xX25xX3xXexX22x10ef3xX25xXa9xXcexX3xXa9xX132xXbxX3xXbxX1xX3ecxX25xX3xX1x14a99xX3xXexX22xX106xX3xX2fxX30xX31xX3xX1xX38xX6cxX25xX3xXexX1xX6cxX25xX1xX3xX25xX1xXdxX15xX1axX3xX2axX266xX3xXexXb5xXdxX3xX77xX1xX1fxX3xX2axXccxX4xXcexX3xX1cxX5f4xX25xXa9xX3xXexX1xX211xXdxX3xX80xX6cxXf7xX3xXexX5a9xX3xX1axX38xX25xXa9xX3xX1axX1fxX43dxX25xX3xXexXdxX63xXbxX3xXexX266xX4xX3xX25xX1xX68xX25xX3xX1cxXbdxX106xX4xX3xX7xXccxX3xX1xX73exX3xXexX22xX106xX3xX4xXdexX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX22xX38xX25xXa9xX3xXexX1xX211xXdxX3xXa9xXdxX6xX25xX3xXexXbexXdxXe4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX38xX3bxXf7xXaxX12x161afxX25xXa9xX3xX161xXexX1fxX5xX3xX700xX1xX6xX22xX10xX3xX4xX68fxX25xXa9xX3xX4xX3b7xX1axX3xX13fxX25xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexXdxX63xXbxX3xXexX266xX4xX3xX4xX4c3xX3xX5xXccxX4xX3xX5xXbdxX106xX25xXa9xX3xXexX1xX6xX1axX3xXa9xXdxX6xX3xXf4xX15xX25xX1xX3xX2axXdxX15xX25xX3xX3bxX5fxX3xX4xX1xXdxX63xX25xX3xX4xX7dxXbxX3x17d36xX831xX3xXexXb5xXdxX3xX37xXb9xX25xXa9xX3xX1x13685xX6xX3xX18xX6xX1axX3xX1cexX1fxX3bxX6xX25xX3xX2axX6cxX3xX1cxX5fxX3xXexXdxX2cxX1axX3xX2axX6xX4xX4xXdxX25xX10xX3xX37xX38xX2axXdxX3bxX3cxX2xX3exX3xX4xX1xX38xX3xX4xXb1xX4xX3xX4xXb1xX25xX3xX80xXb9xXcexX3xX1d2xX1fxX27xX25xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX1cxXbdxX106xX4xX3xX4xX4c3xX3xX1cxXdxX3xX5xX6cxX1axX3xX25xX1xXdxX15xX1axX3xX2axX266xXe4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX38xX3bxXf7xXaxX12xX15cxX15dxX15exX15dxX13xX161xX37xX3xX1cxXbdxX106xX4xX3xX2fxX30xX31xX3xXexX1xX6cxX25xX1xX3xX5xX68xXbxX3xX25xX1xX11bxX1axX3xXexXb5xX38xX3xX77xX1xX1fxXacxX25xX3xX77xX1xX6ecxX3xXexX38xX6cxX25xX3xX4xX3ecxX1fxX3xX4xX1xX38xX3xX2axXdxX15xX4xX3xX7xX13fxX3xXexXb1xX25xX3xXf7xX3xXexX63xX3xX77xX1xX79xX25xX3xX4xX7dxXbxX3xX1cxX43dxXdxX3xX2axXbexXdxX3xX25xX1xX4d2xX25xXa9xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX2fxX30xX31xX3xX1cxX6xX25xXa9xX3xX5xX6cxX1axX3xX25xX1xXdxX15xX1axX3xX2axX266xX3xX2axX6cxX3xXexX22xX38xX25xXa9xX3xXexX177xX25xX1xX3xXexX22xXb5xX25xXa9xX3xX7xX558xX4xX3xX77xX1xX5a9xX10xX3xX1cxX193xX4xX3xX80xXdxX15xXexX3xX25xXa9xX1xXdxX2cxX1axX3xXexX22xX72fxX25xXa9xX3xX1axX6cxX3xXf7xX3xXexX63xX3xXexXb5xXdxX3xX7xX3b4xX3xXexXb5xXdxX3xX4xX132xX3xXexX1xX18axX3xX77xX1xXacxX25xXa9xX3xX1cxXb1xXbxX3xX558xX25xXa9xX3xX1cxXbdxX106xX4xX3xXf7xX2cxX1fxX3xX4xX3ecxX1fxXe4xX3xX18xX1xXdxX1exX1fxX3xX25xXbdxXbexX4xX3xXexX22xX38xX25xXa9xX3xX2axX6cxX3xX25xXa9xX38xX6cxXdxX3xX77xX1xX1fxX3xX2axXccxX4xX3xX1cxX5fxX3xXexX1xX6xX1axX3xXa9xXdxX6xX3xXexXdxX63xXbxX3xX25xX1xX68xX25xX3xX2axX6cxX3xX1cxXdxX1exX1fxX3xXexX22xX23xX3xX77xX1xX79xX25xX3xX4xX7dxXbxX3xX4xX1xX38xX3xX25xX1xX27xX25xX3xX2axXdxX2cxX25xX3xX2fxX30xX31xX3xXexX1xXacxX25xXa9xX3xX1d2xX1fxX6xX3xX4xX13fxX3xX4xX1xX63xX3xX15cxX15dxX15exX15dxX13xX161xX37xXe4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf4xX38xX3bxXf7xXaxX12xX2fxX30xX31xXcexX3xXexX1xXacxX25xXa9xX3xX1d2xX1fxX6xX3xX4xX13fxX3xX4xX1xX63xX3xX37x19628xX13xX161x150e4xXcexX3xX1cxX5fxX3xX4xX1xX1fxXf7xX18axX25xX3xX1cxX63xX25xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXa9xX3ecxX25xX3xX301xXcexX28fxX3xXexX22xXdxX15xX1fxX3xX5xXdxX1exX1fxX3xX2axX6xX4xX4xXdxX25xX10xX3xX37xX38xX2axXdxX3bxX3cxX2xX3exX3xXexX22xX38xX25xXa9xX3xXexX6ecxX25xXa9xX3xX7xX43dxX3xX30axX2d1xXcexX3exX3xXexX22xXdxX15xX1fxX3xX5xXdxX1exX1fxX3xX7xX20cxX3xX4xX1fxX25xXa9xX3xX4xX7dxXbxX3xX1axXdxX9exX25xX3xXbxX1xX1e6xX3xX4xX1xX38xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXe4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cexX38xX1fxX22xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX38xX3xX6e7xX1xXbdxX13fxX25xXa9xX3xX13xX68fxX40xX13xX18xX15dxX0xX40xXbxX12