Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh vẫn khám chữa bệnh bình thường
(Baohatinh.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để đảm bảo an toàn, kiểm soát tình trạng lây nhiễm dịch Covid-19, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh sẽ triển khai đặt lịch khám qua điện thoại.
368fx7000x3779x502cxc696x9ddbx6566x705cxdbc1xX7xc85fxf668x9d51x5df6xc55ex7cfaxX5x55c1xXaxX3xX7xXexdea1xX5xX10xX9xXaxXexX10x47f2xXexe088xX6xX5xXdxf1ccx472bxf715xX3x41e1xc35fxX7xXexXdx3755xX15xce55xXax57acx3ecax3f4fxX23xX1xX3x93b9xXdxX31xX23xX3xeb3dxX1x40e6xXdxX3xd2d8xa014xX3xXcx854fxX23xX1xX3xX35xe998xX23xX3x381exX1xfc50xc38dxX3xX4xX1xf9a1xX6xX3xe8d3xX31xX23xX1xX3xX55xf124xX23xX1xX3xXexX1x3d71xb744xX23xX22xX3xXbxX1xf760xX4xX3xX35xX68xX3xX23xX1xX27xX3xX4x868exX27xX3xX4xf365xX6xX3xX23xX22xX61xX62xXdxX3xfd28xfc51xX23xX0x6ecexX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6xX80xXaxX2fxXcxX1xf5acxX4xX3xX1xXdxX31xX23xX3x797axX1xb876xX3xXexX1x9623xX3xX7x4fbaxX3xX2x8be9xX84xXa3xXcxX1exXcxXcxX22xX3xX4xX77xX6xX3xXcxX1xX77xX3xXexX61x4f5axX23xX22xX3xXa3xX1x51a0xX23xX1xX3xXbxX1xX77xf030xX3xc2d2x8f41xX3xXd1x8053xX4exX3xX55xXd5x7ca8xX3xX6xX23xX3xXexXdaxX40xX23xXcfxX3xX4bxXdxXd2xX4exX3xX7xXdaxX4dxXexX3xXexX5bxX23xX1xX3xXexb070x8c15xX23xX22xX3xX5xX81xX15xX3xX23xX1xXdx7192xX4exX3xX80xXa9xX4xX1xX3xXa3xXdaxX35xXdxX80xX1exX2xc61cxXcfxX3xX30xX31xX23xX1xX3xX35xXdxX31xX23xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX7xf027xX3xXexXf5xXdxXd2xX23xX3xX4bxX1xX6xXdxX3xXd1x4820xXexX3xX5xXa9xX4xX1xX3xX4bxX1xX4dxX4exX3xf804xX27xX6xX3xXd1xXdxX31xX23xX3xXexX1xXdaxXf6xXdx4e0axX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXdaxX80xX15xX3xXbxXa3xX10xX23xXexX10xXf5xXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa3xX10xX23xXexX10xXf5xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxe60dxXdxX80xXexX1xX24xX3xXafxX2x911cxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xfaa3xX2x8d02xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX84xX84xXdxX154xX55xX6xXdaxX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xX35xX23xX84xX23xX10xX18exX7xX84xefb9xX1a6xX2xX197xX84xX2xX1a6xXafxX80xX1a4xX2xX197xX197x3e65xX1a4xX110xXexX1d4xX1d4xX1c7xX2xX5xX2xX1a6xX1exX2xX1a6xXafxX197x3af0x52f4xX80xXafxXafxX2bxX110xXafxX1e4xXafxX4xX1e4xX80xX2bxX1e4xX1d4xX154xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX1xX3xX35xXdxX31xX23xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX35xX48xX23xX3xX4bxX1xX4dxX4exX3xX4xX1xX52xX6xX3xX55xX31xX23xX1xX3xX55xX5bxX23xX1xX3xXexX1xX61xX62xX23xX22xX3xXbxX1xX68xX4xX3xX35xX68xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX73xX27xX3xX4xX77xX6xX3xX23xX22xX61xX62xXdxX3xX80xX81xX23xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa3xX6xXbxXexXdxXdaxX23xXaxX2fxX30xX31xX23xX1xX3xX35xXdxX31xX23xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xXd1xc769xX23xX22xX3xXexXf6xXdxX3xX1cxX286xX4exX3xX30xeaf8xX4xX3x5542xX27x6cdcxXcfxX3xXbxX1xX61xX62xX23xX22xX3xXcxX1xXf6xX4xX1xX3xX296xX27xX298xXcfxX3xXexX1xX40xX23xX1xX3xXbxX1xXacxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXdaxX80xX15xXaxX2fx9752xX22xX61xX62xXdxX3xX80xX81xX23xX3xX4xX286xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX73xX27xX3xX4bxX1xX4dxX4exX3xX55xX31xX23xX1xX3xX4xX286xX3xXexX1xXd2xX3xXd1xX139xXexX3xX5xXa9xX4xX1xX3xX146xX27xX6xX3xX30xX4dxX4xX3xX7xX43xX3x47cbxXdxX23xX1xX3xXcxX1xXa9xX3xX3fxXd5xXdxX3xX1exX3xXcxXf5xX61x94fexX23xX22xX3xX4bxX1xXdaxX6xX3xX4bxX1xX4dxX4exX3xX55xX31xX23xX1xX3xXexX1xX10xXdaxX3xX7xXacxX3xXd1xXdxX31xX23xX3xXexX1xXdaxXf6xXdxX24xX3xX1a6xX110xX1e4xX1a4xX1d4xX1e5xXafxX197xX1a4xX1e5xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXdaxX80xX15xX3xXbxXa3xX10xX23xXexX10xXf5xXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa3xX10xX23xXexX10xXf5xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX80xXexX1xX24xX3xXafxX2xX197xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX1d4xXafxX1a6xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX84xX84xXdxX154xX55xX6xXdaxX1xX6xXexXdxX23xX1xX154xX35xX23xX84xX23xX10xX18exX7xX84xX1c7xX1a6xX2xX197xX84xX2xX1a6xXafxX80xX1a4xX2xX197xX197xX197xX1a6xX1d4xXexX1d4xX1a4xX1e5xX110xX5xX1a4xX1exX27xX23xXexXdxXexX5xX10xX80xX1exX2xX154xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX1xX3xX35xXdxX31xX23xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX35xX48xX23xX3xX4bxX1xX4dxX4exX3xX4xX1xX52xX6xX3xX55xX31xX23xX1xX3xX55xX5bxX23xX1xX3xXexX1xX61xX62xX23xX22xX3xXbxX1xX68xX4xX3xX35xX68xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX73xX27xX3xX4xX77xX6xX3xX23xX22xX61xX62xXdxX3xX80xX81xX23xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xXdaxX80xX15xXaxX2fxXa3xX4dxX4xX3xX1xXdaxXf6xXexX3xXd1x5c8bxX23xX22xX3xX4bxX1xX4dxX4exX3xX4xX1xX52xX6xX3xX4xX77xX6xX3xX55xX31xX23xX1xX3xX35xXdxX31xX23xX3xX80xXdxX101xX23xX3xXf5xX6xX3xX55xX5bxX23xX1xX3xXexX1xX61xX62xX23xX22xX3xX35xX40xXdaxX3xXex499exXexX3xX4xXd5xX3xX4xX4dxX4xX3xX23xX22xX40xX15xX3xXexXf5xXdaxX23xX22xX3xXexX27xX73xX23xX3xXexX1xX10xXdaxX3xX4bxX1xX27xX23xX22xX3xX22xXdxX62xX3xX55xX27xX3cxXdxX3xX7xX4dxX23xX22xX3xXex6cd1xX3xX1d4xX1xX1e5xX1a6xX3xXd1x7259xX23xX3xX2xX2xX1xXcfxX3xX55xX27xX3cxXdxX3xX4xX1xXdxc104xX27xX24xX3xXexX4d4xX3xX2xX1a4xX1xX3xXd1xX4dcxX23xX3xX2xXafxX1xX1e5xX1a6xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xX80xXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX80xXf5xX10xX5xX6xXexX10xX80xXaxX2fxX0xX7xXexXf5xXdaxX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxc266xX23xX3xX146xX27xX6xX23xX24xX0xX84xX7xXexXf5xXdaxX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX4exX55xX1exX6xX23xX80xX1exX7xX6xXbxXdaxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX23xX1xX3xX35xXdxX31xX23xX3xX30dxX6xX3xX4bxX1xXdaxX6xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX80xXdxX101xX23xX3xXexec4axXbxX3xXbxX1xd003xX23xX22xX3xX4xX1xXacxX23xX22xX3xX80xXa9xX4xX1xX3xX35xXdxX529xX4exX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX4xX4a0xXbxX3xXaxX3xX1xXf5xX10xX2bxX9xXaxX84xX15xX1exXexX10xX84xX55xX10xX23xX1xX1exX35xXdxX10xX23xX1exX80xX6xX1exX4bxX1xXdaxX6xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX80xXdxX10xX23xX1exXexX6xXbxX1exXbxX1xXdaxX23xX22xX1exX4xX1xXdaxX23xX22xX1exX80xXdxX4xX1xX1exX35xXdxX10xX4exX1exXbxX1xXdaxXdxX1exX4xX6xXbxX1exX23xX55xX7xXbxX84xX2xX1e4xXafxX110xXafxX1e4xX154xX1xXexX4exXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX84xX4exX10xX80xXdxX6xX84xX2xX1c7xX1a6xX84xX23xX10xX18exX7xX84xX1c7xX1a6xX1a6xXafxX84xX2xX1a4xX1a4xX80xX2xX2xX1d4xX1a6xX1a4xX1c7xX1a4xXexX1e5xX1d4xX1a6xX2xX1a4xX5xX1a6xX154xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX1xX3xX35xXdxX31xX23xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX35xX48xX23xX3xX4bxX1xX4dxX4exX3xX4xX1xX52xX6xX3xX55xX31xX23xX1xX3xX55xX5bxX23xX1xX3xXexX1xX61xX62xX23xX22xX3xXbxX1xX68xX4xX3xX35xX68xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX73xX27xX3xX4xX77xX6xX3xX23xX22xX61xX62xXdxX3xX80xX81xX23xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xX6xX2fxX0xX80xXdxX35xX2fxX0xX7xXexXf5xXdaxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30xX31xX23xX1xX3xX35xXdxX31xX23xX3xX30dxX6xX3xX4bxX1xXdaxX6xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX80xXdxX101xX23xX3xXexX589xXbxX3xXbxX1xX58exX23xX22xX3xX4xX1xXacxX23xX22xX3xX80xXa9xX4xX1xX3xX35xXdxX529xX4exX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX4xX4a0xXbxX3xXaxX3xX1xXf5xX10xX2bxX9xXaxX84xX15xX1exXexX10xX84xX55xX10xX23xX1xX1exX35xXdxX10xX23xX1exX80xX6xX1exX4bxX1xXdaxX6xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX80xXdxX10xX23xX1exXexX6xXbxX1exXbxX1xXdaxX23xX22xX1exX4xX1xXdaxX23xX22xX1exX80xXdxX4xX1xX1exX35xXdxX10xX4exX1exXbxX1xXdaxXdxX1exX4xX6xXbxX1exX23xX55xX7xXbxX84xX2xX1e4xXafxX110xXafxX1e4xX154xX1xXexX4exXaxX2fxX30xX31xX23xX1xX3xX35xXdxX31xX23xX3xX30dxX6xX3xX4bxX1xXdaxX6xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX80xXdxX101xX23xX3xXexX589xXbxX3xXbxX1xX58exX23xX22xX3xX4xX1xXacxX23xX22xX3xX80xXa9xX4xX1xX3xX35xXdxX529xX4exX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX4xX4a0xXbxX3xX0xX84xX6xX2fxX0xX84xX7xXexXf5xXdaxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX2fxXcxXf5xX61xXc2xX4xX3xX80xXdxX101xX23xX3xX55xXdxX4dcxX23xX3xXbxX1x79edxX4xX3xXexXf6xXbxX3xX4xX77xX6xX3xX80xXa9xX4xX1xX3xX35xXdxX529xX4exX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX4xX4a0xXbxX3xX80xXdaxX3xX35xXdxXf5xX27xX7xX3xXa3xXdaxXf5xXdaxX23xX6xX3x4e82xX23xXa3xXdaxb51dx7462xX3xX22xX81xX15xX3xXf5xX6xXcfxX3xX4xX1xXdxX4ecxX27xX3xX2xX1a6xX84xX1c7xXcfxX3xX30xX31xX23xX1xX3xX35xXdxX31xX23xX3xX30dxX6xX3xX4bxX1xXdaxX6xX3xXexXa5xX23xX1xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xXexX3cxX3xX4xX1xX7cfxX4xX3xX80xXdxX101xX23xX3xXexX589xXbxXcfxX3xX4xX1xX27x42d3xX23xX3xX55xXa9xX3xX4xX4dxX4xX3xXbxX1xX61x5595xX23xX22xX3xX4dxX23xX3xX4xX1xX77xX3xXd1xX46bxX23xX22xX3xXbxX1xX58exX23xX22xX3xX4xX1xXacxX23xX22xX3xX80xXa9xX4xX1xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xX84xX80xXdxX35xX2fxX0xX84xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxd321xX40xX4exX3xX22xX5bxX3xXd1xXd2xX3xXexXf5xX4dxX23xX1xX3xX35xXdxXf5xX27xX7xX3xX4xXdaxXf5xXdaxX23xX6x70daxXaxX3xX1xXf5xX10xX2bxX9xXaxX84xX15xX1exXexX10xX84xX5xX6xX4exX1exX22xXdxX1exX80xX10xX1exXexXf5xX6xX23xX1xX1exX35xXdxXf5xX27xX7xX1exX4xXdaxXf5xXdaxX23xX6xX84xX2xX1e4xXafxX197xX1c7xXafxX154xX1xXexX4exXaxX2fxX0xXdxX4exX22xX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX84xX4exX10xX80xXdxX6xX84xX2xX1c7xX1a6xX84xX23xX10xX18exX7xX84xX1c7xX1a6xX1a6xX1a4xX84xX2xX1a6xXafxX80xXafxX2xX1a4xX1c7xX1d4xX1c7xX1a4xXexX110xXafxX197xX110xX5xX2xX154xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX1xX3xX35xXdxX31xX23xX3xX3axX1xX3cxXdxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX23xX1xX3xX35xX48xX23xX3xX4bxX1xX4dxX4exX3xX4xX1xX52xX6xX3xX55xX31xX23xX1xX3xX55xX5bxX23xX1xX3xXexX1xX61xX62xX23xX22xX3xXbxX1xX68xX4xX3xX35xX68xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX73xX27xX3xX4xX77xX6xX3xX23xX22xX61xX62xXdxX3xX80xX81xX23xXaxX3xX84xX2fxX0xX84xX6xX2fxX0xX80xXdxX35xX2fxX0xX7xXexXf5xXdaxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX897xX40xX4exX3xX22xX5bxX3xXd1xXd2xX3xXexXf5xX4dxX23xX1xX3xX35xXdxXf5xX27xX7xX3xX4xXdaxXf5xXdaxX23xX6xX8b3xXaxX3xX1xXf5xX10xX2bxX9xXaxX84xX15xX1exXexX10xX84xX5xX6xX4exX1exX22xXdxX1exX80xX10xX1exXexXf5xX6xX23xX1xX1exX35xXdxXf5xX27xX7xX1exX4xXdaxXf5xXdaxX23xX6xX84xX2xX1e4xXafxX197xX1c7xXafxX154xX1xXexX4exXaxX2fxX897xX40xX4exX3xX22xX5bxX3xXd1xXd2xX3xXexXf5xX4dxX23xX1xX3xX35xXdxXf5xX27xX7xX3xX4xXdaxXf5xXdaxX23xX6xX8b3xX0xX84xX6xX2fxX0xX84xX7xXexXf5xXdaxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX80xXaxX2fxX801xXdxXf5xX27xX7xX3xX4xXdaxXf5xXdaxX23xX6xX3xX4xX1xX77xX23xX22xX3xX4exXc2xXdxX3xX22xX81xX15xX3xX35xXdxX529xX4exX3xXd1xX61xX62xX23xX22xX3xX1xb7cbxX3xX1xX4a0xXbxX3xX4xX4a0xXbxX3xX7fdxX1xX6xX15xX3xX4xX58exX23xX3xX22x3e4exXdxX3xX5xX40xX3xX23xXa3xXdaxX801xXcfxX3xX35xXdxXf5xX27xX7xX3xX4xXdaxXf5xXdaxX23xX6xX3xX801x4e89xX3xX3fxX4dxX23xXcfxX3xX55xX31xX23xX1xX3xX35xXdxX529xX4exX3xXbxX1xX3cxXdxX3xX801xXa7cxX3xX3fxX4dxX23xX802xX3xXd1xX6xX23xX22xX3xX1xXdaxX40xX23xX1xX3xX1xX40xX23xX1xXcfxX3xX4bxX1xXdxX4dcxX23xX3xX23xX22xX61xX62xXdxX3xX4exX293xX4xX3xX55xX31xX23xX1xX3xX4xX286xX3xX4xX4dxX4xX3xX55xXdxXd2xX27xX3xX1xXdxX31xX23xX3xX23xX1xX61xX3xX1xXdaxXcfxX3xX7xXacxXexX3xX35xX40xX3xX4bxX1xX286xX3xXexX1xX31fxXcfxX3xX7xX27xX15xX3xX15xX4dcxX27xX3xX23xX46bxXdxX3xXexXf6xX23xX22xX154xX154xX154xX0xX84xXbxX2fxX0xX84xX80xXdxX35xX2fxX0xX84xX5xXdxX2fxX0xX84xX27xX5xX2fxX0xX80xXdxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf5xXaxX2fxX0xX84xX80xXdxX35xX2fxX0xX84xX80xXdxX35xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcd3axX27xXexX1xXdaxXf5xXaxX2fxX3axX154xX801xX0xX84xXbxX2f
P.V