Tết này, taxi vắng khách…
(Baohatinh.vn) - Tết này taxi "đói" là câu nói cửa miệng của hầu hết cánh lái xe taxi trên địa bàn TP Hà Tĩnh mà chúng tôi có dịp tiếp xúc trong những ngày đầu năm Kỷ Hợi 2019.
8eb4x10fb1xd81bxbdf8xf54fxf6f1xbd8bxd4bexd895xX7xfcbex99cdx112a5x98ecxc414xbbb4xX5x91a8xXaxda2exXcxe6bcxXexX3xf6ddxcfbex96bcx8ee0xX3xXexX6xcd47xXdxX3xa543xcc7fxX17xa16exX3xc046xX1x11380xX4xX1x98adxX0x96f0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx110a1xX10xX6xfdc0xXaxX12xXcxX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX6xX1exXdxX3xXax1127exf440xXdxXaxX3xX5xX18xX3xX4xc831xd99exX3xX17xX51xXdxX3xX4xb4bexX6xX3xcabcxXdxbb3axX17xX24xX3xX4xda92xX6xX3xX1xcbdfxX5axX3xX1xX14xXexX3xX4xX28xX17xX1xX3xX5xX28xXdxX3xX1exX10xX3xXexX6xX1exXdxX3xXexa016xd20exX17xX3xX50x105d1xX6xX3xe5a7xX18xX17xX3xXcxd53dxX3xX3cxX18xX3xXcx96d9xX17xX1xX3xX64xX18xX3xX4xX1x11408xX17xX24xX3xXexe866xXdxX3xX4xX51xX3xX3fxX8dxXbxX3xXexXdxX14xXbxX3xX1exXa4xX4xX3xXexX88xae34xX17xX24xX3xX17xX1xa670xX17xX24xX3xX17xX24xX18xX19xX3xX50xX6fxX5axX3xX17xe726xX64xX3xb74cxc07dxX3xX3cxfa14xXdxX3x99b5xa432xX2xb5c2xf634xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10abaxXbexX3fxX19xX3xXbx10384xX10xX17xXexX10xX88xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1exXexaf3bxX6xX5xXdxX24xX17xc4d7xX3xeec0xX5axX7xXexXdxabb8xX19x111c4xXaxX12xXcxX14xXexX3xX5xX5axXa9xX17xX3xX5xX18xX3xXexX1x11600xXdxX3xX50xXdxbdfaxX64xX3x11a24xX21xX18xX17xX24xb90cxX3xX4xX1xXbexX3xXexX1xX5axX3xX17xX1xbbeexXbxX3xX4xX6bxX6xX3xX17xX1xXc4xX17xX24xX3xXexX18xXdxX3xX1exX14xX3xXexX6xX1exXdxXe0xX3x1151fxX1xca4exX17xX24xX3xX17xXd2xX64xX3xX17xX6xX19xX3xXexX1xfb26xX3xX4xX51xX3xX5x10393xX3xX50xa30bxX3xX26xX1xXa9xX17xX24xX3xX4x9cd4xX17xX3xX50xXa4xX17xX24xX3xX17xXc4xX6xe37fxX3xX15cxX1xXc4xX17xX24xX3xX17xX24xX18xX19xX3xX50xX6fxX5axX3xX17xXd2xX64xX3xX64x9ff7xXdxX3xXaxX4xXbexX17xX3xX5xXd9xX17xXaxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX129xXdxX3xX24xXdxX6xX17xX3xX4xX28xX17xX1xX3xX5xX28xXdxX3xX1exX10xX3xXexX6xX1exXdxX3xX5xcacfxXdxX3xXexX1xX15exX129xX17xX24xX3xX90xX142xXexX3xX24xX1xX14xX3xX17xfd5fxX64xX3xX4xX1xX129xX3xX26xX1xX28xX4xX1xX3xXexX1cdxXdxX3xX4xX28xX4xX3xX17xX24xX175xX3xa1afxX1axX3xX17xX24xX175xX3x110e2xX1axX3xX4xX28xX4xX3xX50xXdxX12exX64xX3xX3fxff54xX17xX24xX3xX1exX10xX3xX90xX5axdb99xXexX1axX3xX1exX10xX3xX26xX1xX28xX4xX1xX3xXexX88xX89xX17xX3xX50xX8dxX6xX3xX90xX18xX17xX3xXexX1xX18xX17xX1xX3xXbxX1x941axX3xX3cxX18xX3xXcxX9bxX17xX1xX3xX4xX17exX17xX3xX17xX1xXdxd37fxX5axX3xX1xf728xX17xX3xX4xX1xX1cdxX19xX3xX50xX15exX6xX1axX3xX50xX51xX17xX3xX26xX1xX28xX4xX1xXe0xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXbexX3fxX19xX3xXbxXf6xX10xX17xXexX10xX88xXaxX12xX0xXdxX64xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX17xXexX10xX88xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXax9973xXdxX3fxXexX1xX10fxX3xa5ecxX2xb66bxXbxX1exX118xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX10fxX3xX200xX2xXddxXbxX1exX118xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10fxX2dxX2dxXdxXe0xX90xX6xXbexX1xX6xXexXdxX17xX1xXe0xX21xX17xX2dxX17xX10xX29dxX7xX2dxX2xXdfxXddxX2a6xX2dxX2xX1f9xXdfxX3fxX200xXddxX2xXddxX1f9xX1f9xXddxXexX2a4xX2a4xX1f9xX200xfb45xX5xXddxXe0xX111xXbxX24xdf97xX88xX9x114ffxXddxXddxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX6xX1exXdxX3xX21xX22xX17xX24xX3xX26xX1xX28xX4xX1xX2bxXaxX3xX2dxX12xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxXbexX17xXaxX12xXcxX6xX1exXdxX3xX4xX1xX129xX3xX26xX1xX28xX4xX1xX3xXexX1cdxXdxX3xXcxX95xX3xX3cxX18xX3xXcxX9bxX17xX1xXe0xXe0xXe0xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXbexX3fxX19xX3xXbxXf6xX10xX17xXexX10xX88xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1exXexX109xX6xX5xXdxX24xX17xX10fxX3xX111xX5axX7xXexXdxX116xX19xX118xXaxX12xXf6xX1xX129xX3xX5xX59xX5axX3xX7xX238xXexX3xX88xX5axa691xXexX1axX3xX6xX17xX1xX3xX15cxX24xX5axX19xf7d8xX17xX3x101f6xXd2xX17xX3xXcxX1xX18xX17xX1xX1axX3xde40xX5axX89xX3xX1exX175xX3xXcxX1xX1cdxX4xX1xX3xcd20xX18xXdxX3x11890xXcxX1xX1cdxX4xX1xX3xX3cxX18xa6dfxX1axX3xX4xX1xX238xX4xX3xX4xX1xX238xX4xX3xX5xX1cdxXdxX3xX17xX1xe36axX64xX3xX3fxX142xX19xX1axX3xX88xX6xX3xX26xX1xdfe8xXdxX3xX1exX10xX3xX21xX20dxX6xX3xX3bbxX5axX6xX17xX3xX7xX28xXexX3xX1exX5axX17xX24xX3xX3bbxX5axX6xX17xX1xX1axX3xX21xX20dxX6xX3xX5xX18xX64xX3xX21xX18xXdxX3xX50xX3a1xX17xX24xX3xXexX28xX4xX3xX5axX238xX17xX3xaf9fxXbexX3xX4xX1xX238xX17xX24xX3xX64xX3f5xXdxXe0xX3xa286xde67xXbxX3xXexXa9xXdxX1axX3xX4xX1xd7a8xX3xX26xX1xX28xX4xX1xX3xX3bbxX5axX10xX17xX3xX50xX175xX3xX2f0xX1axX2faxX3xX17xXd2xX64xX3xX17xX6xX19xX1axX3xXcxX1xX18xX17xX1xX3xX64xX20dxX17xX24xX3xX88xX6xX3xX64xX43cxXexX10fxX3xXaxXf6xX1xX238xX17xX24xX3xX14xX3xX4xX28xXdxX3xX6xX17xX1xX1axX3xX50xXdxX3xX50xX59xX5axX3xX10xX64xX3xX4xX1xf2c9xX1axX3xXexX20dxX3xX7xX28xX17xX24xX3xX50xX14xX17xX3xX24xXdxX129xX3xX3ccxX24xX6fxX17xX3xX2xX2f0xX1xX3xX17xX24xX18xX19xX3xX64x10ce2xX17xX24xX3xd4ffxX3a1xXexX3xXcxX14xXexX3d5xX3xX64xX19fxXdxX3xX50xX15exXd9xX4xX3xX1xX24dxX17xX3xXexX88xXdxX66xX5axX3xX90xX1cdxX4xXe0xX3xXcxX14xXexX3xX17xX1x9677xXexX3xXexX1xX14xX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX16cxX3xX4xX1xX14xXexX3xX50xX51xXdxX3xX64xX4e1xXexXaxX2bxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXbexX3fxX19xXaxX12xXcxXa9xXdxX3xX50xX4b6xX6xX3xX21xX5axXdxX1axX3xX17xX24xX18xX19xX3xX5xX18xX64xX3xXexX88xXdxX66xX5axX3xX90xX1cdxX4xX3xX4xX17exX17xX3xX50xX17exXdxX3xX24xX16cxX3xX17xXc4xX6xXe0xX3xXcxX1xX18xX17xX1xX3xX4xX1xX6xX5axX3xX64xX18xX19xX1axX3xX17xX51xXdxX10fxX3xXcxX88xXdxX66xX5axX3xX90xX1cdxX4xX1axX3xXexX88xX20dxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xc14exX3xX1exXd2xX17xX24xX3xX1exX10xX1axX3xX17xX3a1xXbxX3xX4xX1xceb5xX3xXexXdxX89xX5axX3xX4xX1xXbexX3xX4xXa9xX17xX24xX3xXexX19xX3xXexX1xX16cxX3xX4xX17exX17xX3xX50xX15exXd9xX4xX3xX64xX4e1xX19xX3xXexX88xXd2xX64xX3xX50xX59xX5axX3xX6xX17xX1xXe0xX3xXf6x1178bxX3xX17xXd2xX64xX3xX4xX1xX57exX3xXexX88xXa9xX17xX24xX3xX21xX18xXbexX3xX64xX4e1xX19xX3xX17xX24xX18xX19xX3xXcxX14xXexX3xX50xX12exX3xX90xX4b6xX3xX4xX1xXbexX3xX17xX1xXc4xX17xX24xX3xX17xX24xX18xX19xX3xX14xX3x9af8xX64xX1axX3xXexX1xX14xX3xX64xX18xX3xXexX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX4xf10dxX17xX24xX3xX4xX1xc8faxX17xX24xX3xX1xX24dxX17xX3xX24xX16cxX3xX17xX24xX18xX19xX3xXexX1xX15exX129xX17xX24xX1axX3xX64xX4e1xXexX3xXexXbexXdxX3xX4xX5b1xX3xXexX14xXexX1axX3xX5xX1cdxXdxX3xX88xX6xX3xX17xX1e0xX64xX3xX50xX6fxX5axX3xX50xX15exX129xX17xX24xX1axX3xX24xX51xX4xX3xX4xX1xXd9xX3xXexX1xX14xX3xX17xX18xX19xX3xX17xXc4xX6xXe0xX3xXcxX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX131xX50xX51xXdxX136xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX88x10164xXdxXe0xX3xXf6xX1xX57exX3xX21xX18xXbexX3xX1exX10xX1axX3xXcxX1xX18xX17xX1xX3xX17xX1xXd2xX17xX3xX17xX1xX51xX10fxX3xX131xXcxX88xX129xXdxX3xX17xX22xX17xX24xX3xX17xX51xX17xX24xX3xXexX1xX14xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX5fdxX17xX24xX3xX4xX1xX57exX3xX64xX494xX3xX4xX61xX6xX3xX17xX1e0xX64xX3xX1xXbexX43cxX4xX3xX5xXbexX6xX19xX3xX1xXbexX6xX19xX3xX3bbxX5axX6xX17xX1xX3xX1exX10xX3xX4xX1xec6exX3xX4xX51xX3xX3fxX28xX64xX3xX90xX142xXexX3xX50xXdxX249xX5axX3xX1xX17exX6xX3xX50xX59xX5axX2bxX136xXe0xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXbexX3fxX19xX3xXbxXf6xX10xX17xXexX10xX88xXaxX12xX0xXdxX64xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX17xXexX10xX88xX3xX3fxXexX1xX5axX64xX90xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX29dxXdxX3fxXexX1xX10fxX3xX2a4xX2xX2a6xXbxX1exX118xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX10fxX3xX200xX2xXddxXbxX1exX118xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10fxX2dxX2dxXdxXe0xX90xX6xXbexX1xX6xXexXdxX17xX1xXe0xX21xX17xX2dxX17xX10xX29dxX7xX2dxX2xXdfxXddxX2a6xX2dxX2xX1f9xXdfxX3fxX200xXddxX2xXddxX1f9xXdcxX2xXexXdfxX2a6xX2faxX2faxXdcxX5xXddxXe0xX111xXbxX24xX2f7xX88xX9xX1f9xX200xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX6xX1exXdxX3xX21xX22xX17xX24xX3xX26xX1xX28xX4xX1xX2bxXaxX3xX2dxX12xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxXbexX17xXaxX12xXcxX14xXexX3xX50xX15exXd9xX4xX3xX1exX10xX64xX3xX5xX18xX3xX64xX4b6xX6xX3xX5xX18xX64xX3xXd2xX17xX1axX3xX17xX1xX15exX17xX24xX3xX17xXd2xX64xX3xX17xX6xX19xX3xX3fxX8dxX4xX1xX3xX21xd432xX3xXexX6xX1exXdxX3xX4xX51xX3xX21xd7baxX3xXexX1xX4e1xXexX3xX90xX28xXexX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXbexX3fxX19xXaxX12xX3c8xXdxX66xX17xX3xX4xX1xXbexX3xXcxX88xX6fxX17xX3xX3cxXc4xX5axX3xXcxX4e1xX17xX1axX3xX64xX3a1xXexX3xX5xX28xXdxX3xX1exX10xX3xX3bbxX5axX10xX17xX3xX26xX1xX28xX4xX3xX50xX12exX3xX26xXdxX12exX64xX3xX4xX1xX6d0xX17xX24xX3xX21xXdxX66xX4xX3xX4xX1xX5axX19xX89xX17xX3xX4xX1xX494xX3xX26xX1xX28xX4xX1xX3xX17xX24xX18xX19xX3xXexX14xXexX1axX3xXcxX4e1xX17xX3xX90xX5b1xXbexX1axX3xX10xX64xX3xX64xX6xX19xX1axX3xX7xX28xX17xX24xX3xX64xX4b6xX17xX24xX3xXdcxX3xXexX14xXexX3xX4xX51xX3xX26xX1xX28xX4xX1xX3xX3bbxX5axX10xX17xX3xXexX1xX5axX89xX3xX50xX15exX6xX3xX4xX5b1xX3xX24xXdxX6xX3xX50xX16cxX17xX1xX3xX50xXdxX3xX3c8xXa9xX3x10871xX15exX24dxX17xX24xX3xX3ccxX15cxX24xX1xX66xX3xcdd2xX17xX3d5xXe0xX3xXf6xX5b1xX3xX50xXdxX1axX3xX21xX249xX3xXexX88xXbexX17xX24xX3xX17xX24xX18xX19xX3xX1x90cdxX3xXexX88xX5b1xX3xXdcxX3xXexX88xXdxX66xX5axXe0xX3xX131xXcxX1xX14xX3xX5xX18xX3xX17xX24xX18xX19xX3xX17xX18xX19xX3xX4e1xX64xX3xX88xX66axXdxX3xX90xX28xX4xX3xX1cdxXe0xX3xc9dcxX3xX17xX1xX18xX3xX4xX1xX1cdxX19xX3xX4xX1xX22xX4xX3xX4xX1xX603xX17xX24xX3xX50xX15exXd9xX4xX3xX21xX142xX19xX3xX50xX59xX5axXe0xX3xX3cxXa9xX64xX3xX3bbxX5axX6xX1axX3xX90xX3f5xX3xX4xX5b1xX3xX17xX24xX18xX19xX3xX64xX4b6xX17xX24xX3xX4baxX3a1xXexX3xXcxX14xXexX3xX50xX12exX3xX26xXdxX14xX64xX3xXexX1xX89xX64xX3xX50xX66axX17xX24xX3xX4xX1xXbexX3xX21xXd9xX3xX4xXbexX17xX3xX64xX18xX3xX4xX5fdxX17xX24xX3xX4xX1xX57exX3xX50xX15exXd9xX4xX3xX2xX1axXdcxX3xXexX88xXdxX66xX5axX2bxX136xX1axX3xXcxX4e1xX17xX3xX64xX20dxX17xX24xX1axX3xX17xX51xXdxX3xX3bbxX5axX6xX3xX50xXdxX66xX17xX3xXexX1xXbexX1cdxXdxXe0xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXbexX3fxX19xXaxX12xXcxX238xXdxX3xX64xX4b6xX17xX24xX3xXdcxX3xXcxX14xXexXe0xX3xX17xX24xX175xX3xXexX15exX3xX50xX15exX129xX17xX24xX3xX15cxX24xX5axX19xX3adxX17xX3x10248xX5axX3x9809xX3xXcxX88xX6fxX17xX3xX95xX1xXa4xX1axX3xX64xX3a1xXexX3xX17xX1xX51xX64xX3xX1f9xX3xX1exX10xX3xX4xX6bxX6xX3xX4xX28xX4xX3xX1xX175xX17xX24xX3xX4baxX6xXdxX3xX8c5xXdxX17xX1xX1axX3xX3cxX66axX17xX24xX3xX8c5xX6xX64xX2bxX3xX4xX5fdxX17xX24xX3xX50xX6xX17xX24xX3xX17xX1e0xX64xX3xX4xX1xX129xX3xX26xX1xX28xX4xX1xXe0xX3xX3b0xX59xX17xX1axX3xX64xX3a1xXexX3xXexX28xXdxX3xX1exX14xX3xX1xX175xX17xX24xX3xXexX6xX1exXdxX3xX3cxX66axX17xX24xX3xX8c5xX6xX64xX1axX3xX4xX1xXbexX3xX1xX6xX19xX10fxX3xXcxX20dxX3xX7xX6xX17xX24xX3xX50xX14xX17xX3xX24xXdxX129xX3xX4xX5fdxX17xX24xX3xX4xX1xX57exX3xX64xX19fxXdxX3xX50xX15exXd9xX4xX3xX2xX1axX2a6xX3xXexX88xXdxX66xX5axX3xX50xX66axX17xX24xXe0xX3xX4baxX6xX19xX3xX64xX18xX3xX10xX64xX3xX4xX51xX3xX17xX1xXdxX249xX5axX3xX26xX1xX28xX4xX1xX3xX3bbxX5axX10xX17xX1axX3xX4xX1xX6d0xX3xX64xX4e1xX19xX3xX5xX28xXdxX3xX26xX1xX28xX4xX3xX26xX1xXa9xX17xX24xX3xX4xX51xX3xX26xX1xX28xX4xX1xXe0xX3xX43bxXdxX129xX3xX17xX18xX19xX3xX4xX6bxX6xX3xX17xX1xXc4xX17xX24xX3xXcxX14xXexX3xXexX88xX15exX19fxX4xX3xX4xX5fdxX17xX24xX3xX26xXdxX14xX64xX3xX50xX15exXd9xX4xX3xXdcxX1axX2a6xX3xX9f3xX3xX24xX6fxX17xX3xX1f9xX3xXexX88xXdxX66xX5axXe0xX3xXcxX1xX14xX3xX64xX18xX3xXcxX14xXexX3xX17xX18xX19xX2bxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXbexX3fxX19xX3xXbxXf6xX10xX17xXexX10xX88xXaxX12xX0xXdxX64xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX17xXexX10xX88xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX29dxXdxX3fxXexX1xX10fxX3xX2a4xX2xX2a6xXbxX1exX118xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX10fxX3xX200xX2xXddxXbxX1exX118xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10fxX2dxX2dxXdxXe0xX90xX6xXbexX1xX6xXexXdxX17xX1xXe0xX21xX17xX2dxX17xX10xX29dxX7xX2dxX2xXdfxXddxX2a6xX2dxX2xX1f9xXdfxX3fxX200xXddxX2xXddxX2f0xX2xXdfxXexX2a6xX200xX1f9xXddxX200xX5xXddxXe0xX111xXbxX24xX2f7xX88xX9xX2xX2faxX2a6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX6xX1exXdxX3xX21xX22xX17xX24xX3xX26xX1xX28xX4xX1xX2bxXaxX3xX2dxX12xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxXbexX17xXaxX12xXcxX18xXdxX3xX1exX14xX3xXexX6xX1exXdxX3xX17xX24xX28xX17xX3xX17xX24xX5e9xX64xX3xX21xX16cxX3xXexX14xXexX3xX14xX3xX26xX1xX28xX4xX1xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXbexX3fxX19xXaxX12xXcxX1xX10xXbexX3xXcxX1xX18xX17xX1xX1axX3xX3b0xX59xX17xX3xX21xX18xX3xX64xX3a1xXexX3xX7xX238xX3xX5xX28xXdxX3xX1exX10xX3xX26xX1xX28xX4xX1axX3xX17xX24xX5axX19xX89xX17xX3xX17xX1xX59xX17xX3xX131xX50xX51xXdxX136xX3xX5xX18xX3xX3fxXbexX3xX17xX1xXdxX249xX5axX3xX1exX10xX1axX3xX56dxXexX3xX26xX1xX28xX4xX1xX1axX3xXexX1xX129xXdxX3xXexXdxX14xXexX3xX26xX1xXa9xX3xX88xX28xXbexX1axX3xX1exX10xX3xX90xX5axX216xXexX3xX1xXbexX1cdxXexX3xX50xX3a1xX17xX24xX3xX1xXdxX66xX5axX3xX3bbxX5axX5b1xX3xX21xX18xX3xX1exX10xX3xX4xX28xX3xX17xX1xX59xX17xX3xX17xX24xX18xX19xX3xX4xX18xX17xX24xX3xX5xX22xX64xXe0xXe0xXe0xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXbexX3fxX19xXaxX12x9c13xX17xX24xX3xX95xX1xX6xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3x1030fxX24dxX17xX3xX109xX3xXf6xX1xX6bxX3xXexX8dxX4xX1xX3xX3cxXdxX66xXbxX3xX3cxX3a1xXdxX3xX3b0xX142xX17xX3xXexX5b1xXdxX3xXcf5xX3xXexXa9xX3xX3cxX18xX3xXcxX9bxX17xX1xX3xX9f3xX3xX43bxXdxX28xX64xX3xX50xX238xX4xX3xXcxX6xX1exXdxX3xX3cxX18xX3xXcxX9bxX17xX1xX1axX3xX4xX5fdxX17xX24xX3xX50xX66axX17xX24xX3xXexX16cxX17xX1xX3xX21xX19fxXdxX3xX17xX1xX142xX17xX3xX1exX42dxXexX3xXexX88xX89xX17xXe0xX3xXcf5xX17xX24xX3xXd04xX24dxX17xX1axX3xX4xX1xXbexX3xX1xX6xX19xX10fxX3xX3cxXdxX66xX17xX3xXexX88xX89xX17xX3xX50xX8dxX6xX3xX90xX18xX17xX3xXexX57exX17xX1xX3xX4xX51xX3xXexX19fxXdxX3xX2xX2xX3xX1xX175xX17xX24xX3xX1exX10xX3xXexX6xX1exXdxX1axX3xX21xX19fxXdxX3xXexX88xX89xX17xX3xX200xXddxXddxX3xX50xX6fxX5axX3xX1exX10xXe0xX3xX3b0xXdxX66xX4xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX88xXdxX12exX17xX3xX3bbxX5axX28xX3xX17xX1xX6xX17xX1xX3xX7xX238xX3xX50xX6fxX5axX3xX1exX10xX3xXexX88xXbexX17xX24xX3xXexX1xX129xXdxX3xX24xXdxX6xX17xX3xX3bbxX5axX6xX3xX50xX175xX3xX26xX1xXdxX14xX17xX3xX4xX1xXbexX3xX4xX5axX17xX24xX3xX9f3xX3xX4xX6fxX5axX3xX64xX4e1xXexX3xX4xX59xX17xX3xX50xX238xXdxXe0xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXbexX3fxX19xXaxX12xXf6xX5fdxX17xX24xX3xXexX1xX10xXbexX3xXa9xX17xX24xX3xXd04xX24dxX17xX1axX3xX17xX1xX16cxX17xX3xX4xX1xX5axX17xX24xX1axX3xX64xX4e1xX19xX3xXcxX14xXexX3xX24xX6fxX17xX3xX50xX59xX19xX3xX4xX6d0xX3xX56dxXexX3xX26xX1xX28xX4xX1xX3xX3fxX6fxX17xXe0xX3xX15cxX14xX5axX3xXexX88xX129xXdxX3xX17xX22xX17xX24xX3xX88xX28xXbexX3xX17xX1xX15exX3xXcxX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xXexX1xX16cxX3xX131xX50xX51xXdxX136xX3xX5xX18xX3xX50xXa4xX17xX24xX3xXexX1xXa9xXdxXe0xX3xXd5xX1xX28xX4xX1xX3xX4xX1xX6bxX3xX19xX14xX5axX3xX494xX3xXexX57exX17xX1xX3xX26xX1xX28xX4xX3xX21xX249xX3xX3bbxX5axX89xX3xXd2xX17xX3xXcxX14xXexX1axX3xX1xX8ecxX3xX50xX15exXd9xX4xX3xX17xX24xX15exX129xXdxX3xX17xX1xX18xX3xX50xX15exX6xX1axX3xX50xX51xX17xX3xX90xX1e0xX17xX24xX3xX1exX10xX3xX64xX28xX19xX3xX50xX12exX3xX24xXdxX5b1xX64xX3xX90xX19fxXexX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX56dxX1axX3xX26xX1xXdxX3xXexX1xX129xXdxX3xXexXdxX14xXexX3xXexX1xX5axX142xX17xX3xX5xXd9xXdxX2bxX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXbexX3fxX19xX3xXbxXf6xX10xX17xXexX10xX88xXaxX12xX0xXdxX64xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf6xX10xX17xXexX10xX88xXaxX3xX7xXexX19xX5xX10xX9xXaxX29dxXdxX3fxXexX1xX10fxX3xX2a4xX2xX2a6xXbxX1exX118xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX10fxX3xX200xX2xXddxXbxX1exX118xXaxX3xX7xX88xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10fxX2dxX2dxXdxXe0xX90xX6xXbexX1xX6xXexXdxX17xX1xXe0xX21xX17xX2dxX17xX10xX29dxX7xX2dxX2xXdfxXddxX2a6xX2dxX2xX1f9xXdfxX3fxX200xXddxX2xXddxXdfxX1f9xX1f9xXexX1f9xXddxXddxX2a6xX1f9xX5xXddxXe0xX111xXbxX24xX2f7xX88xX9xX200xX1f9xXdcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX6xX1exXdxX3xX21xX22xX17xX24xX3xX26xX1xX28xX4xX1xX2bxXaxX3xX2dxX12xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf6xX6xXbxXexXdxXbexX17xXaxX12xXd04x9911xX3xX26xXdxX89xX17xX3xX17xX1x10a32xX17xX3xX4xX5fdxX17xX24xX3xX4xX51xX3xX26xX1xXdxX3xX50xX15exX6xX3xX5xX1cdxXdxX3xX26xX14xXexX3xX3bbxX5axX5b1xX3xXexX238xXexX3xX4xX1xXbexX3xX5xX28xXdxX3xX1exX10xX3xX17xX18xX19xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXbexX3fxX19xXaxX12xXcf5xX17xX24xX3xX3cxX66axX3xXd04x107efxX3xXf6xX15exX129xX17xX24xX3xX109xX3xX43bxXdxX28xX64xX3xX50xX238xX4xX3xXf6xXa9xX17xX24xX3xXexX19xX3xXcxX6xX1exXdxX3xX4baxX6xXdxX3xX8c5xXdxX17xX1xX3xX3cxX18xX3xXcxX9bxX17xX1xX1axX3xX50xX24dxX17xX3xX21xX8dxX3xX4xX51xX3xXexX88xX89xX17xX3xXdcxXddxXddxX3xX50xX6fxX5axX3xX1exX10xX1axX3xX4xX5fdxX17xX24xX3xXexX1xX20dxX6xX3xX17xX1xX142xX17xX1axX3xX3fxX4b6xX3xX50xX175xX3xX4xX51xX3xX7xXffcxX3xX4xX1xX5axX5e9xX17xX3xX90xX8dxX3xX4xX1xX5axX3xX50xX28xXbexX3xXexX20dxX3xXbxX1xX15exX24dxX17xX24xX3xXexXdxX66xX17xX3xX50xX14xX17xX3xX50xX3a1xXdxX3xX17xX24xX5fdxX3xX5xX28xXdxX3xX1exX10xX1axX3xXexXd2xX17xX24xX3xX4xX15exX129xX17xX24xX3xX21xXdxX66xX4xX3xX50xXdxX249xX5axX3xX1xX18xX17xX1xX1axX3xXexX88xXffcxX4xX3xXexX14xXexX2bxX3xX17xX1xX15exX17xX24xX3xX5xX15exXd9xX17xX24xX3xX26xX1xX28xX4xX1xX3xX24xX8ecxXdxX3xX3bbxX5axX6xX3xXexX3e8xX17xX24xX3xX50xX18xXdxX3xX4xX5fdxX17xX24xX3xX56dxXexX3xX1xX24dxX17xX3xX64xX8ecxXdxX3xXexX14xXexX3xXexX88xX15exX19fxX4xXe0xX3xX131xXcxX1xXffcxX4xX3xXexX14xX1axX3xXexX88xXbexX17xX24xX3xX1f9xX3xX17xX24xX18xX19xX3xX50xX6fxX5axX3xX4xX6bxX6xX3xXcxX14xXexX3xXd5xXd6xX3xX3cxXd9xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX5axX3xX17xX1xX142xXbxX3xX4xX6bxX6xX3xXexX20dxX17xX24xX3xX1exX10xX3xX4xX5fdxX17xX24xX3xX24xXdxX5b1xX64xX3xX17xX1xXdxX249xX5axX1axX3xX4xX1xX57exX3xX90xX1e0xX17xX24xX3xX17xX61xX6xX1axX3xX1exX10xX3xX17xX18xXbexX3xX4xX6xXbexX3xXexX1xX16cxX3xX90xX1e0xX17xX24xX3xXdcxX2dxX1f9xX3xX7xXbexX3xX21xX19fxXdxX3xX4xX28xX4xX3xXexX14xXexX3xXexX88xX15exX19fxX4xX2bxX136xX1axX3xXa9xX17xX24xX3xXf6xX15exX129xX17xX24xX1axX3xX4xX1xXbexX3xX90xXdxX14xXexX3xXexX1xX89xX64xXe0xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXbexX3fxX19xXaxX12xX15cxX24xXbexX18xXdxX3xX19xX14xX5axX3xXexX238xX3xXexX1xX129xXdxX3xXexXdxX14xXexX1axX3xX4xX51xX3xX17xX1xXdxX249xX5axX3xX1xX175xX17xX24xX3xXexX6xX1exXdxX3xX24xXdxX6xX3xX17xX1xX142xXbxX3xXexX1xX8dxX3xXexX88xX15exX129xX17xX24xX3xX3cxX18xX3xXcxX9bxX17xX1xX1axX3xX50xXdxX249xX5axX3xX26xXdxX66xX17xX3xX26xXdxX17xX1xX3xXexX14xX3xX4xX6bxX6xX3xX4xX28xX4xX3xX24xXdxX6xX3xX50xX16cxX17xX1xX3xX17xX24xX18xX19xX3xX4xX18xX17xX24xX3xX26xX1xX28xX3xX24xXdxX5b1xX1axX3xX1xX8ecxX3xX64xX5axX6xX3xX50xX15exXd9xX4xX3xX1exX10xX3xX88xXdxX89xX17xX24xX3xX50xX12exX3xXbxX1xX7f7xX4xX3xX21xX7f7xX3xX17xX1xX5axX3xX4xX6fxX5axX3xX50xXdxX3xX5xX1cdxXdxX3xX4xX5fdxX17xX24xX3xX5xX18xX3xX17xX24xX5axX19xX89xX17xX3xX17xX1xX59xX17xX3xX26xX1xXdxX14xX17xX3xXexX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX4xX28xX4xX3xX1xX175xX17xX24xX3xXexX6xX1exXdxX3xX14xX3xX26xX1xX28xX4xX1xXe0xX0xX2dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xXbexX3fxX19xXaxX12xXf6xX1xX57exX3xX4xX17exX17xX3xX64xX4e1xX19xX3xX17xX24xX18xX19xX3xX17xXc4xX6xX3xX5xX18xX3xX1xX14xXexX3xXcxX14xXexX3xXd5xXd6xX3xX3cxXd9xXdxXe0xX3xX15cxX24xXbexX18xXdxX3xX26xXdxX6xX1axX3xXexX6xX1exXdxX3xX17xX1xXdxX249xX5axX3xX4xX1xXdxX14xX4xX3xX21xX1005xX17xX3xX17xX1e0xX64xX2bxX3xX4xX1xX129xX3xX26xX1xX28xX4xX1xX189xX0xX2dxXbxX12xX0xX3fxXdxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3fxX88xX10xX5xX6xXexX10xX3fxXaxX12xX0xX7xXexX88xXbexX17xX24xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX89xX17xX3xX3bbxX5axX6xX17xX10fxX0xX2dxX7xXexX88xXbexX17xX24xX12xX0xX5axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX109xXexX1xX5axX64xX90xX109xX6xX17xX3fxX109xX7xX6xXbxXbexXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX18xXdxX3xX1exX14xX3xX17xX1xX18xX3xX1exX10xX3xX3b0xXdxX66xXexX3xXd5xX1xX28xX17xX1xX3xXexX238xX3xXa9xX17xX24xX3xX4xX1xX6bxX3xX26xX1xXa9xX17xX24xX3xXexX88xX5b1xX3xX5xX15exX24dxX17xX24xXaxX3xX1xX88xX10xX116xX9xXaxX2dxXbxX1xX6xXbxX109xX5xX5axX6xXexX109xX3fxXbexXdxX109xX7xXbexX17xX24xX2dxXexX6xXdxX109xX1exX10xX109xX17xX1xX6xX109xX1exX10xX109xX21xXdxX10xXexX109xX26xX1xX6xX17xX1xX109xXexXbexX109xXbexX17xX24xX109xX4xX1xX5axX109xX26xX1xXbexX17xX24xX109xXexX88xX6xX109xX5xX5axXbexX17xX24xX2dxX2xX2a4xX2faxXddxXdfxXddxXe0xX1xXexX64xXaxX12xX0xXdxX64xX24xX3xX7xX88xX4xX9xXaxX2dxX64xX10xX3fxXdxX6xX2dxX2xXdcxXddxX2dxX17xX10xX29dxX7xX2dxX2xXdfxXddxX2a6xX2dxX2f0xX2a6xX3fxX2xXddxXdfxX200xX2xXddxX2faxXexXdfxX2faxX1f9xX2a4xXdcxX5xXddxXe0xX111xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX6xX1exXdxX3xX21xX22xX17xX24xX3xX26xX1xX28xX4xX1xX2bxXaxX3xX2dxX12xX0xX2dxX6xX12xX0xX3fxXdxX21xX12xX0xX7xXexX88xXbexX17xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX18xXdxX3xX1exX14xX3xX17xX1xX18xX3xX1exX10xX3xX3b0xXdxX66xXexX3xXd5xX1xX28xX17xX1xX3xXexX238xX3xXa9xX17xX24xX3xX4xX1xX6bxX3xX26xX1xXa9xX17xX24xX3xXexX88xX5b1xX3xX5xX15exX24dxX17xX24xXaxX3xX1xX88xX10xX116xX9xXaxX2dxXbxX1xX6xXbxX109xX5xX5axX6xXexX109xX3fxXbexXdxX109xX7xXbexX17xX24xX2dxXexX6xXdxX109xX1exX10xX109xX17xX1xX6xX109xX1exX10xX109xX21xXdxX10xXexX109xX26xX1xX6xX17xX1xX109xXexXbexX109xXbexX17xX24xX109xX4xX1xX5axX109xX26xX1xXbexX17xX24xX109xXexX88xX6xX109xX5xX5axXbexX17xX24xX2dxX2xX2a4xX2faxXddxXdfxXddxXe0xX1xXexX64xXaxX12xXcxX18xXdxX3xX1exX14xX3xX17xX1xX18xX3xX1exX10xX3xX3b0xXdxX66xXexX3xXd5xX1xX28xX17xX1xX3xXexX238xX3xXa9xX17xX24xX3xX4xX1xX6bxX3xX26xX1xXa9xX17xX24xX3xXexX88xX5b1xX3xX5xX15exX24dxX17xX24xX0xX2dxX6xX12xX0xX2dxX7xXexX88xXbexX17xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX3c8xX14xX17xX3xXexX88xX15exX6xX3xX17xX6xX19xX3xX3ccxX17xX24xX18xX19xX3xX1f9xXddxX3xXcxX14xXexX3xXd5xXd6xX3xX3cxXd9xXdxX3d5xX1axX3xXf6xXa9xX17xX24xX3xXexX19xX3xXcxX15cxX3cxX3cxX3xXcxX88xX6xX21xX10xX5xX3xX15cxX24xX1xX66xX3xX8d1xX17xX3xX3ccxX15cxX1xX18xX3xX1exX10xX3xX3b0xXdxX66xXexX3xXd5xX1xX28xX17xX1xX3d5xX3xX26xX1xXa9xX17xX24xX3xXexX88xX5b1xX3xX5xX15exX24dxX17xX24xX3xX4xX1xXbexX3xX17xX24xX15exX129xXdxX3xX5xX6xXbexX3xX50xX3a1xX17xX24xX3xX21xX249xX3xX17xX24xX1xX57exX3xXexX14xXexXe0xX0xX2dxXbxX12xX0xX2dxX3fxXdxX21xX12xX0xX2dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxX24dxX17xX3xX2xXe0xXddxXddxXddxX3xX5xX28xXdxX3xX1exX10xX3xXexX5b1xXdxX3xX26xX216xX3xX4xX6xX64xX3xX26xX14xXexX3xX4xX1xX4e1xXbxX3xX1xX18xX17xX1xX3xX17xX24xX1xXdxX89xX64xX3xXbxX1xX28xXbxX3xX5xX5axX142xXexX3xX8d1xXcxX43bxXcxXaxX3xX1xX88xX10xX116xX9xXaxX2dxX6xX17xX109xX17xXdxX17xX1xX109xXexX88xX6xXexX109xXexX5axX2dxX1xXbexX17xX109xX2xX109xXddxXddxXddxX109xX5xX6xXdxX109xX1exX10xX109xXexX6xXdxX109xX26xX19xX109xX4xX6xX64xX109xX26xX10xXexX109xX4xX1xX6xXbxX109xX1xX6xX17xX1xX109xX17xX24xX1xXdxX10xX64xX109xXbxX1xX6xXbxX109xX5xX5axX6xXexX109xX6xXexX24xXexX2dxX2xX2a4xX2f0xX2f0xXdcxX200xXe0xX1xXexX64xXaxX12xX0xXdxX64xX24xX3xX7xX88xX4xX9xXaxX2dxX64xX10xX3fxXdxX6xX2dxX2xXdcxXddxX2dxX17xX10xX29dxX7xX2dxX2xXdfxXddxX200xX2dxX2xX1f9xX2a6xX3fxX2xXddxX2faxXddxX2f0xX2xX2f0xXexX2xX200xX2faxX2a6xX5xX2a6xX109xX2xX1f9xXdfxX3fxX2xXddxX2f0xX2xX200xX1f9xXddxXexX2a4xX2a4xX200xX2a4xX2xX5xXddxXe0xX111xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX6xX1exXdxX3xX21xX22xX17xX24xX3xX26xX1xX28xX4xX1xX2bxXaxX3xX2dxX12xX0xX2dxX6xX12xX0xX3fxXdxX21xX12xX0xX7xXexX88xXbexX17xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3cxX24dxX17xX3xX2xXe0xXddxXddxXddxX3xX5xX28xXdxX3xX1exX10xX3xXexX5b1xXdxX3xX26xX216xX3xX4xX6xX64xX3xX26xX14xXexX3xX4xX1xX4e1xXbxX3xX1xX18xX17xX1xX3xX17xX24xX1xXdxX89xX64xX3xXbxX1xX28xXbxX3xX5xX5axX142xXexX3xX8d1xXcxX43bxXcxXaxX3xX1xX88xX10xX116xX9xXaxX2dxX6xX17xX109xX17xXdxX17xX1xX109xXexX88xX6xXexX109xXexX5axX2dxX1xXbexX17xX109xX2xX109xXddxXddxXddxX109xX5xX6xXdxX109xX1exX10xX109xXexX6xXdxX109xX26xX19xX109xX4xX6xX64xX109xX26xX10xXexX109xX4xX1xX6xXbxX109xX1xX6xX17xX1xX109xX17xX24xX1xXdxX10xX64xX109xXbxX1xX6xXbxX109xX5xX5axX6xXexX109xX6xXexX24xXexX2dxX2xX2a4xX2f0xX2f0xXdcxX200xXe0xX1xXexX64xXaxX12xX3cxX24dxX17xX3xX2xXe0xXddxXddxXddxX3xX5xX28xXdxX3xX1exX10xX3xXexX5b1xXdxX3xX26xX216xX3xX4xX6xX64xX3xX26xX14xXexX3xX4xX1xX4e1xXbxX3xX1xX18xX17xX1xX3xX17xX24xX1xXdxX89xX64xX3xXbxX1xX28xXbxX3xX5xX5axX142xXexX3xX8d1xXcxX43bxXcxX0xX2dxX6xX12xX0xX2dxX7xXexX88xXbexX17xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xXcxX1xX10xXbexX3xX3cxXdxX66xXbxX3xX1xX3a1xXdxX3xX3b0xX142xX17xX3xXexX5b1xXdxX3xXa9xX3xXexXa9xX3xX3cxX18xX3xXcxX9bxX17xX1xX1axX3xXexX88xXbexX17xX24xX3xX17xXd2xX64xX3xXdcxXddxX2xX2faxX3xX21xX18xX3xXexX1xX28xX17xX24xX3xX50xX6fxX5axX3xX17xXd2xX64xX3xXdcxXddxX2xXdfxX1axX3xXd04xX494xX3xX43bxXcxX3b0xXcxX3xX3cxX18xX3xXcxX9bxX17xX1xX3xXexX3e8xX3xX4xX1xX6d0xX4xX3xXexX5axX19xX89xX17xX3xXexX88xX5axX19xX249xX17xX1axX3xXbxX1xX3e8xX3xX90xXdxX14xX17xX1axX3xX24xXdxX28xXbexX3xX3fxX7f7xX4xX3xXbxX1xX28xXbxX3xX5xX5axX142xXexX3xX4xX1xXbexX3xX24xX6fxX17xX3xX2xX2a6xXddxX3xX3fxXbexX6xX17xX1xX3xX17xX24xX1xXdxX66xXbxX3xX26xXdxX17xX1xX3xX3fxXbexX6xX17xX1xX3xX21xX142xX17xX3xXexX5b1xXdxX3xX1xX18xX17xX1xX3xX26xX1xX28xX4xX1xX1axX3xX21xX142xX17xX3xXexX5b1xXdxX3xX1xX18xX17xX24xX3xX1xX51xX6xX3xXexX88xX89xX17xX3xX50xX8dxX6xX3xX90xX18xX17xX3xXexXbexX18xX17xX3xXexX57exX17xX1xXe0xX0xX2dxXbxX12xX0xX2dxX3fxXdxX21xX12xX0xX2dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX18xXdxX3xX1exX14xX3xXexX6xX1exXdxX3xX3cxX18xX3xXcxX9bxX17xX1xX3xX50xf2a7xX3xX50xX802xX3xXexX1xX18xX17xX1xX3xX4xXa9xX17xX24xX3xX4xX1xXbexX3xX7xX5b1xX17xX3xXbxX1xX7f7xX3xXexX88xX89xX17xX3xX1exX10xXaxX3xX1xX88xX10xX116xX9xXaxX2dxX1exX6xX109xX1xXbexXdxX2dxXexX6xXdxX109xX1exX10xX109xXexX6xX1exXdxX109xX1xX6xX109xXexXdxX17xX1xX109xX3fxXbexX109xX3fxX10xX109xXexX1xX6xX17xX1xX109xX4xXbexX17xX24xX109xX4xX1xXbexX109xX7xX6xX17xX109xXbxX1xX5axX109xXexX88xX10xX17xX109xX1exX10xX2dxX2xX2a4xX2xXdcxXddxX2faxXe0xX1xXexX64xXaxX12xX0xXdxX64xX24xX3xX7xX88xX4xX9xXaxX2dxX64xX10xX3fxXdxX6xX2dxX2xXdcxXddxX2dxX17xX10xX29dxX7xX2dxX2xX2faxX1f9xX2faxX2dxX2xXddxX2a6xX3fxXdcxX2xX200xX200xX2a6xXddxXdcxXexX2a4xXdcxX2faxX1f9xX5xX2xX109xX200xX2xXdfxXdfxX2xX2faxX2a6xX2a6xX109xXdcxX2xX2faxXdfxX1f9xX2xX2f0xX2a4xX1f9xX2xX1f9xXe0xX111xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX6xX1exXdxX3xX21xX22xX17xX24xX3xX26xX1xX28xX4xX1xX2bxXaxX3xX2dxX12xX0xX2dxX6xX12xX0xX3fxXdxX21xX12xX0xX7xXexX88xXbexX17xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX18xXdxX3xX1exX14xX3xXexX6xX1exXdxX3xX3cxX18xX3xXcxX9bxX17xX1xX3xX50xX1999xX3xX50xX802xX3xXexX1xX18xX17xX1xX3xX4xXa9xX17xX24xX3xX4xX1xXbexX3xX7xX5b1xX17xX3xXbxX1xX7f7xX3xXexX88xX89xX17xX3xX1exX10xXaxX3xX1xX88xX10xX116xX9xXaxX2dxX1exX6xX109xX1xXbexXdxX2dxXexX6xXdxX109xX1exX10xX109xXexX6xX1exXdxX109xX1xX6xX109xXexXdxX17xX1xX109xX3fxXbexX109xX3fxX10xX109xXexX1xX6xX17xX1xX109xX4xXbexX17xX24xX109xX4xX1xXbexX109xX7xX6xX17xX109xXbxX1xX5axX109xXexX88xX10xX17xX109xX1exX10xX2dxX2xX2a4xX2xXdcxXddxX2faxXe0xX1xXexX64xXaxX12xXcxX18xXdxX3xX1exX14xX3xXexX6xX1exXdxX3xX3cxX18xX3xXcxX9bxX17xX1xX3xX50xX1999xX3xX50xX802xX3xXexX1xX18xX17xX1xX3xX4xXa9xX17xX24xX3xX4xX1xXbexX3xX7xX5b1xX17xX3xXbxX1xX7f7xX3xXexX88xX89xX17xX3xX1exX10xX0xX2dxX6xX12xX0xX2dxX7xXexX88xXbexX17xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3fxXaxX12xX4baxX3a1xXexX3xX7xX5b1xX17xX3xXbxX1xX7f7xX3xX4xX1xX5axX19xX12exX17xX3xX3fxX1cdxX3xX17xX24xX15exX129xXdxX3xXf6xX5e9xX64xX3xf486xX5axX19xX89xX17xX3xX50xX175xX3xX50xX15exXd9xX4xX3xXexX18xXdxX3xX1exX14xX3xX4xX6bxX6xX3xX1xX175xX17xX24xX3xXcxX6xX1exXdxX3xX4baxX6xXdxX3xX8c5xXdxX17xX1xX3xX3cxX18xX3xXcxX9bxX17xX1xX3xX50xX1999xX3xX50xX802xX3xXexX1xX18xX17xX1xX3xX4xXa9xX17xX24xX3xX17xX24xX6xX19xX3xXexX88xX89xX17xX3xX1exX10xXe0xX0xX2dxXbxX12xX0xX2dxX3fxXdxX21xX12xX0xX2dxX5xXdxX12xX0xX2dxX5axX5xX12xX0xX3fxXdxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX88xXaxX12xX0xX2dxX3fxXdxX21xX12xX0xX2dxX3fxXdxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8d1xX5axXexX1xXbexX88xXaxX12xXcxX88xX8ecxX17xX24xX3xXcxX5axX66xX0xX2dxXbxX12
Trọng Tuệ