Tổng thống Indonesia sắp thăm cấp nhà nước Việt Nam
Vợ chồng ông Joko Widodo sẽ thăm Việt Nam trong hai ngày vào tuần sau.
9fbaxb346xf793xf588xcd15xf3bbxc708xa1a5x10ffexX7xa707xacd2xc01ex107c0x114e7xb1d2xX5xb308xXaxd344xXcxc7b9xee7ex11e3dxX3xXexX1xa017xX15xX16xX3xefb0xX15xefe7x117c7xX15xX10xX7xXdxX6xX3xX7xd114xXbxX3xXexX1xe695xdfa7xX3xX4xf412xXbxX3xX15xX1xf0bexX3xX15xd37exd5a4xX4xX3x10f35xXdx119e5xXexX3xb529xX6xX2fxX0xea48xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11c99xX10xX6xX20xXaxX12xX3exa2f5xX3xX4xX1xe10axX15xX16xX3xf364xX15xX16xX3xb4d9xX21xc2c5xX21xX3xa1d3xXdxX20xX21xX20xX21xX3xX7xab2exX3xXexX1xX2exX2fxX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX2fxX3xXex1141exX21xX15xX16xX3xX1xX6xXdxX3xX15xX16xX37x11badxX3xfabexX37xX21xX3xXex10778x126d5xX15xX3xX7xX6xX9ax1029exX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeb39xX10xX15xXexX10xX87xXaxX12xX0xXdxX2fxX16xX3xXdxX20xX9xXaxb6f2xd3b6xXc2xfc2fx9fe4x104bexXaxX3xX7xXexX93xX5xX10xX9xXaxe210xXdxX20xXexX1xfbbcxX3xbd20xXc5xXc3xXbxc25exaaedxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexXd6xX3xe496xXc3xXc3xXbxXdcxXddxXaxX3xX7xX87xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXd6xX47xX47xXdxXa1xad0fxX6xX21xX1xX6xXexXdxX15xX1xXa1xX95xX15xX47xX15xX10xXd1xX7xX47xX2xc923xXe7xXc7xX47xX2xXc3xXc5xX20xXe7xXc2xX2xX2xXc5xXd8xXe7xXexXd8xXc5xXc5xX5xXc7xXa1x11999xXbxX16xa596xX87xX9xXc2xXd8xXc2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX15xX20xX21xX15xX10xX7xXdxX6xX3xX7xX29xXbxX3xXexX1xX2exX2fxX3xX4xX32xXbxX3xX15xX1xX37xX3xX15xX3axX3bxX4xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX2fxXaxX3xXfdxX21xX87xX20xX10xX87xX9xXaxXc3xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb1xX6xXbxXexXdxX21xX15xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX15xX20xX21xX15xX10xX7xXdxX6xX3xX69xX21xX6bxX21xX3xX6exXdxX20xX21xX20xX21xX3xXex1088exXdxX3xX4xX9axd60bxX4xX3xX1x114a4xXbxX3xXfdxd3a7xX21xX3xd89dxX3x10894xX21xX16xX21xX87xX3xX15xX16xX37xX93xX3xXe7xX2xX47xX110xXa1xX3x11b85xX15xX1xXd6xX3xcf29xae30xf9a3xXa1xX0xX47xXbxX12xX0xX6xX87xXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c4xX21xX20xX93xXaxX12xX1c4xX1b7xX3xX43xX16xX21xX1b2xXdxX3xX16xXdxX6xX21xX3xX1xX65xX2fxX3xX15xX6xX93xX3xXexX1xX65xX15xX16xX3xXfdxX1bfxX21xX3xXcxX14xX15xX16xX3xXexX1xX1axX15xX16xX3xX1exX15xX20xX21xX15xX10xX7xXdxX6xX3xX69xX21xX6bxX21xX3xX6exXdxX20xX21xX20xX21xX3xX95xX37xX3xXbxX1xX9axX3xX15xX1xd573xX15xX3xX7xX76xX3xXexX1xX2exX2fxX3xX4xX32xXbxX3xX15xX1xX37xX3xX15xX3axX3bxX4xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX2fxX3xX15xX16xX37xX93xX3xX2xX2x12626xX2xXc2xX47xXc6xXa1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c4xX21xX20xX93xXaxX12xb928xX15xX16xX3xX20x10c6axX3xX6bxXdxcb9axX15xX3xX20xX28exX3x10a3cxXdxe4d9xX15xX3xec15xX37xX15xX3xf73cxXdxX15xX1xX3xXexX292xX3xXcxX1xX292xX3xX16xXdxX3bxXdxX3xX95x106c0xX3xX1daxda55xe602xX1daxX43xX3xb47bxX6exX2b7xX1dbxX3xX1daxX2b6xX2b7xX1daxX43x105d6xX3xXc2xXc3xX2xX110x11327xX3xX20xXdxX29axX15xX3xX87xX6xX3xX15xX16xX37xX93xX3xX2xX2xX26exX2xXe7xX47xXc6xX3xX95xX3bxXdxX3xX4xX1xf6c1xX3xX29dxX2b3xX3xXaxX1daxX2b6xX2b7xX1daxX43xX3xXd8xXa1xXc3xXd6xX3xXcxXdxX15xX1xX3xXexX1xX9bxX15xX3xX20xX21xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX40xXbxX3xX95xX37xX3xXb1xX1bfxX4xX1xX3xX2fxX1b2xX15xX16xX3xXb1xX65xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX40xXbxX3xX5xX9bxX15xX3xXexX1xd25bxX3xXd8xXaxXa1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c4xX21xX20xX93xXaxX12xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX2fxX3xX95xX37xX3xX1exX15xX20xX21xX15xX10xX7xXdxX6xX3xXexX1xXdxX292xXexX3xX5x12677xXbxX3x10457xX1axXdxX3xXexX1bfxX4xX3xXb1xX1xXdxX292xX15xX3xX5xX3axX5dxX4xX3xX15xX2exX2fxX3xXc2xXc3xX2xXe7xXa1xX3xX2a1xXdxX2fxX3xX15xX16xX1b2xX4xX1xX3xXexX1xX3axc4b3xX15xX16xX3xX2fxX1b2xXdxX3xX1xX6xXdxX3xX15xX3axX3bxX4xX3xX15xX2exX2fxX3xXc2xXc3xX2xd5fbxX3xX29dxX1b2xXexX3xX1xX393xX15xX3xXc7xX2cbxXc5xX3xXexa92bxX3xd1a4xX2b6xX298xX2cbxX3xXexX87xX21xX15xX16xX3xX3abxX3xXexX1xX1bfxX15xX16xX3xX29dxX9bxX9axX3xX15xX2exX2fxX3xX15xX6xX93xX3xX29dxX1b2xXexX3xXd8xX2cbxX3abxX3xXexX3baxX3xX3bcxX2b6xX298xXa1xX3xX56xX6xXdxX3xXfdxb398xX15xX3xXbxX1xX32xX15xX3xX29dxX32xX9axX3xX29dxX1b2xXexX3xX2fxX1axX4xX3xX2xXc3xX3xXexX3baxX3xX3bcxX2b6xX298xX3xXexX1xeab8xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX3bxXdxXa1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c4xX21xX20xX93xXaxX12xX3exX2b3xX3xX29dxX9bxX9axX3xXexX3axX2cbxX3xX1exX15xX20xX21xX15xX10xX7xXdxX6xX3xX29dxX32fxX15xX16xX3xXexX1xX32fxX3xXc5xX3xXexX87xX21xX15xX16xX3xX1daxX2b6xX2b7xX1daxX43xX3xX95xX37xX3xX29dxX32fxX15xX16xX3xXexX1xX32fxX3xXe7xXc3xX3xX95xX2b3xX3xX29dxX9bxX9axX3xXexX3axX3xX95xX37xX21xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX2fxX3xXexe42cxX15xX1xX3xX29dxX292xX15xX3xXexX1xX1bfxX15xX16xX3xXc7xX3xX95xX3bxXdxX3xX3abxX2xX3xX20xX28exX3xX1bfxX15xX3xXexX87xac73xX3xX16xXdxX1bfxX3xXc5xX2xXd8xX3xXexX87xXdxX40xX9axX3xX3bcxX2b6xX298xXa1xX3xX56xX6xXdxX3xXfdxX3f0xX15xX3xX29dx1005exX3xXexX14xX3xX4xX1xX32fxX4xX3xX2xXc3xX3xX95x123d2xX15xX16xX3xX29dxX37xX2fxX3xXbxX1xX1bfxX15xX3xX95xX2b3xX3xXbxX1xX246xX15xX3xX29dxX4a3xX15xX1xX3xX95xc4edxX15xX16xX3xX29dxf761xX4xX3x10dfdxX9axX93xX2b3xX15xX3xX6bxXdxX15xX1xX3xXexX292xX2cbxX3xX6bx111dbxX3xXfdx10a2fxX15xX3xX16xX1xXdxX3xX15xX1xX3bxX3xX95xX2b3xX3xX1xX5dxXbxX3xXexX1bfxX4xX3xX15xX16xX1xX2b3xX3xX4xX1bfxX3xX95xX37xX3xX4xX1bfxX4xX3xX95xX32xX15xX3xX29dxX2b3xX3xXexX87xX3f0xX15xX3xXfdxXdx107e9xX15xX3xX15xX2exX2fxX3xXc2xXc3xX2xXc3xXa1xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b6xX21xX9axX87xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xX3exX15xX2b7xXdcxXbxX87xX10xX7xX7xX0xX47xXbxX12xX0xX47xX6xX87xXexXdxX4xX5xX10xX12