Hỗ trợ 24 tỷ cho các xã đăng ký hoàn thành 20 tiêu chí NTM năm 2017
(Baohatinh.vn) - Theo quyết định vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành, có 24 xã đăng ký thực hiện hoàn thành 20 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2017 được hỗ trợ mỗi xã 1 tỷ đồng.
6952x7a41x9e53xa6bcxc07dxc1aexb6f4xb9a3x73abxX7xcb37x8defx8c53x7f76xbac8x70f6xX5x9a3exXax6f90xdbbdx949bxX3xXex70d3x8be9xX3xe9f1xea06xX3xXexb873xX3xX4xX1x6ca5xX3xX4x83fcxX4xX3x9828x9157xX3xd885xc357x82f3xcbf5xX3xdffdxa72fxX3xX1xX22x7664xX2dxX3xXexX1xX35xX2dxX1xX3xX1axbd89xX3xXexXdxc201xcf52xX3xX4xX1xb59bxX3xa436xXcxac71xX3xX2dxX2cx725exX3xX1axX3fxX2x997axX0x9800xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x74aexXaxX12xXcxX1xX10xX22xX3x8a0exX44xb9b7xcc13xXexX3xX2bx9aa1xX2dxX1xX3xc7d2xe028xX6xX3xX2bxd694xX18xX4xX3x6ac6xX1xd007xX3xXexX78xX4xX1xX3xa92cxbfe1xX4axbe0dxX3xXexc7faxX2dxX1xX3xX13xX35xX3xXcxe0e0xX2dxX1xX3xX30xX31xX3xc50dxX6xX2dxX3xX1xX35xX2dxX1xc53axX3xX4xd530xX3xX1axX1bxX3xX28xX29xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xX3xXexX1xafaexX4xX3xX1xXdx7e71xX2dxX3xX1xX22xX35xX2dxX3xXexX1xX35xX2dxX1xX3xX1axX3fxX3xXexXdxX43xX44xX3xX4xX1xX48xX3xX2dxb980xX2dxX2exX3xXexX1xXe0xX2dxX3xX50xbbfbxXdxX3xXexX17xX22xX2dxX2exX3xX2dxX2cxX50xX3xX1axX3fxX2xX55xX3xX2bxX81xX18xX4xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX50xX14xXdxX3xX28xX29xX3xX2xX3xXexX1exX3xX2bx87caxX2dxX2ex8ae1xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX22xX69xX73xXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xX28xXexbd38xX6xX5xXdxX2exX2dxaf8dxX3xX4xX10xX2dxXexX10xX17x6f4bxXaxX12xX0xXdxX50xX2exX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxa213xXdxX69xXexX1xX13fxe286xX15cxX3fxXbxX28xX147xX1xX10xXdxX2exX1xXexX13fxae2ex931axX55xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX22xX3xXexX17xX22xX3xX1axX1bxX3xXexX73xX3xX4xX1xX22xX3xX4xX6xX4xX3xX28xX6xX3xX69xX6xX2dxX2exX3xX30xX73xX3xX1xX22xX6xX2dxX3xXexX1xX6xX2dxX1xX3xX1axX3fxX3xXexXdxX10xX44xX3xX4xX1xXdxX3xX2dxXexX50xX3xX2dxX6xX50xX3xX1axX3fxX2xX55xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX57xX57xXdxX118xXa3xX6xX22xX1xX6xXexXdxX2dxX1xX118xX7cxX2dxX57xX2dxX10xX156xX7xX57xX2xX55xX169xX16axX57xX2xX3fxX16axX69xX169xX2xX3fxX2xX16axX1axX15cxXexX169xX1bxX1bxX16axX5xX3fxX118xa558xXbxX2exXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxX22xX2dxXaxX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxXexX10xX28xXexX139xX6xX5xXdxX2exX2dxX13fxX3xX1f2xX44xX7xXexXdxce1dxX73xX147xXaxX12xX4axX2exX81xdaa4xXdxX3xX69xc1e3xX2dxX3xX28xX29xX3xd863xcf58xX4xX3xba0axX9cxX2dxX1xX3xafbax93fcxe9fbxX3x7953xX44xX6xX2dxX2ex996cxX3xX5xX35xX50xX3xX2bxX81xX231xX2dxX2exX3xXa3xX43xX3xXexXe0xX2dxX2exX3xX5xXdxX43xX2dxX3xX28xX29xX3xX2bxb629xX50xX3xXa3xX26axX22xX3xXexXdxX43xX44xX3xX4xX1xX44xa95axX2dxX3xX2dxXe0xX2dxX2exX3xXexX1xXe0xX2dxX3xX50xXeaxXdxX3xXexX1xX10xX22xX3xX4xX1xX87xX3xXexX17xX81x9385xX2dxX2exX3xX4axX1xX35xX3xX2dxX81xXeaxX4xX3xX7cxX35xX3xX2dxX1xX235xX2dxX3xX69xX235xX2dxX3xX4x6acexX2dxX2exX3xX5xX35xX50xX118xX3xX0xX10xX50xX12x767cxX2dxX1xX13fxX3xXcxXdxX74xX2dxX3xX91xX246xX2dxX2exX0xX57xX10xX50xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX22xX69xX73xXaxX12xX23bxXaexX3xX5xX35xX3xX4xX25xX4xX3xX28xX29xX13fxX3x6a97xa09fxX3xX23fxX235xX50xX3xX244xX2f3xX2f4xX3x69b7xX2dxX1xX24dxX147xX3xX2f3xX2f4xX3xX13xX22xX6xXabxX3xX2f3xX2f4xX3xX13xX35xX3xX244xXcx9bc5xX3xX2f3xX2f4xX3xX2fexX2dxX1xX24dxX147xX3xX85xX279xX50xX3xca33xX1xc6fdxX4xX3xX244xX85xX279xX50xX3xX314xX44xX73xX43xX2dxX24dxX147xX3xXcxX1xc436xX4xX1xX3xX13xX81xX2dxX2exX3xX244xXcxX323xX3xX13xX35xX3xXcxX9cxX2dxX1xX24dxX147xX3xXcxX1xX337xX4xX1xX3xX13xX81xX296xX2dxX2exXabxX3xXcxX1xX337xX4xX1xX3xX245xX9cxX2dxX1xX3xX244xXcxX1xX337xX4xX1xX3xX13xX35xX24dxX147xX3xXcxX1xX81xX18xX2dxX2exX3xX23fxacb4xX4xX3xX244xX85xX6xX2dxX3xX23fxX37axX4xX24dxX147xX3xX8fxX2b0xXdxX3xX314xX25xXabxX3xX23bxX23cxX4xX3xX23bxX115xX2dxX2exXabxX3xX23bxX23cxX4xX3xX23fxX235xX50xXabxX3xX23bxX23cxX4xX3xX4axX1xX235xX2dxXabxX3xX23bxX23cxX4xX3xX13xbae4xX6xXabxX3xX23bxX23cxX4xX3xX23fxX22xX2dxX2exXabxX3xX23bxX23cxX4xX3xXcxX2b0xX2dxX2exX3xX244xX23bxX23cxX4xX3xXcxX1xa300xX24dxX147xX3xX314xX44xX235xX2dxX3xX23bxX6xX2dxXabxX3xX314xX44xX235xX2dxX3xe767xXdxX6xX2dxX2exXabxX3xX314xX44xX235xX2dxX3xX13xX26axXdxXabxX3xX314xX44xX235xX2dxX3xX23fxX6xX50xXabxX3xX314xX44xX235xX2dxX3xX23fxXdxX43xX2dxX3xX244xX4axX2exX1xXdxX3xX314xX44xX235xX2dxX24dxX147xX3xdc8cxX296xX2dxX3xX4axXdxX2dxX1xX3xX244xX13xX81xX296xX2dxX2exX3xX415xX296xX2dxX24dxX147xX3xX13xX81xX296xX2dxX2exX3xX245xX9cxX2dxX1xX3xX244xX13xX81xX296xX2dxX2exX3xX2f3xX1xX43xX24dxX147xX3xX23bxX23cxX4xX3xX8fxX115xX2dxX2exX3xX244xX245xX246xX3xX248xX44xX6xX2dxX2exX24dxX3xX7cxX35xX3xX2fexX2dxX3xX23fxX37axX4xX3xX244xX23fxX37axX4xX3xX13xX35xX24dxX118xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX22xX69xX73xXaxX12xX85xX1xX87xX3xXexX78xX4xX1xX3xX8exX8fxX4axX91xX3xXexX94xX2dxX1xX3xX2exXdxX6xX22xX3xX8exX8fxX4axX91xX3xX4xX25xX4xX3xX1xX44xX73xXc5xX2dxXabxX3xXexX1xX35xX2dxX1xX3xXbxX1xe71fxXabxX3xXexX1xX78xX3xX28xX29xX3xX7cxX35xX3xX8exX8fxX4axX91xX3xX4xX25xX4xX3xX28xX29xX3xX2dxX43xX44xX3xXexX17xX43xX2dxX3xX4xXaexX3xXexX17xX25xX4xX1xX3xX2dxX1xXdxXc5xX50xX3xX71xX44xX26axX2dxX3xX5xX31xXabxX3xX7x8021xX3xX69xafbfxX2dxX2exX3xX2dxX2exX44xX115xX2dxX3xX7cxX4afxX2dxX3xX2bxX325xX2dxX2exX3xX50xX4edxX4xX3xX2bxX48xX4xX1xXabxX3xXbxX1xX25xXexX3xX1xX44xX73xX3xX1xXdxXc5xX44xX3xX71xX44xX26axX3xX7cxX35xX3xXexX1xX6xX2dxX1xX3xX71xX44xX73xX74xXexX3xXexX22xX25xX2dxX3xX2dxX2exX44xX115xX2dxX3xX7cxX4afxX2dxX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX2bxX325xX2dxX2exX3xX71xX44xX73xX3xX2bxX78xX2dxX1xX3xX1xXdxXc5xX2dxX3xX1xX35xX2dxX1xX118xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX22xX69xX73xXaxX12xX0xXdxX50xX2exX3xX7xXexX73xX5xX10xX9xXaxX156xXdxX69xXexX1xX13fxX15cxX15cxX3fxXbxX28xX147xX1xX10xXdxX2exX1xXexX13fxX6xX44xXexX22xX147xX50xX6xX28xX139xX156xXdxX69xXexX1xX13fxX1bxX16axX3fxXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX22xX3xXexX17xX22xX3xX1axX1bxX3xXexX73xX3xX4xX1xX22xX3xX4xX6xX4xX3xX28xX6xX3xX69xX6xX2dxX2exX3xX30xX73xX3xX1xX22xX6xX2dxX3xXexX1xX6xX2dxX1xX3xX1axX3fxX3xXexXdxX10xX44xX3xX4xX1xXdxX3xX2dxXexX50xX3xX2dxX6xX50xX3xX1axX3fxX2xX55xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX13fxX57xX57xXdxX118xXa3xX6xX22xX1xX6xXexXdxX2dxX1xX118xX7cxX2dxX57xX2dxX10xX156xX7xX57xX2xX55xX169xX16axX57xX2xX3fxX16axX69xX169xX2xX3fxX2xX16axX1axX15cxXexX2xX2xX55xX3fxX5xX2xX118xX1f2xXbxX2exXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX69xXexX1xX44xX50xXa3xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX6xXbxXexXdxX22xX2dxXaxX12xX2f3xX1xX44xX3xX69xX235xX2dxX3xX4xX81xX3xX30xXdx8d8fxX44xX3xX50xd24fxX44xX3xX4axX6xX50xX3xXcxX17xX35xXabxX3xX28xX29xX3xX13xX81xX296xX2dxX2exX3xXcxX17xX35xX3xX244xX13xX81xX296xX2dxX2exX3xX2f3xX1xX43xX24dxX118xX3xX0xX10xX50xX12xX2bdxX2dxX1xX13fxX3xXcxX1xX6xX2dxX1xX3xX13xX22xX35xXdxX0xX57xX10xX50xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX22xX69xX73xXaxX12xXcxX17xX81xX231xX2dxX2exX3xX1xX18xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX28xX29xX3xX30xX1xXe0xX2dxX2exX3xX2bxX337xXexX3xX4xX1xX44xX279xX2dxX3xX2dxX1xX81xX3xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX30xX31xXabxX3xX8exX8fxX4axX91xX3xX4xX25xX4xX3xX1xX44xX73xXc5xX2dxXabxX3xXexX1xX35xX2dxX1xX3xXbxX1xX4afxXabxX3xXexX1xX78xX3xX28xX29xX3xXbxX1xX26axXdxX3xX1xX22xX35xX2dxX3xXexX17xX26axX3xX5xX337xXdxX3xX7xX4afxX3xXexXdxdf27xX2dxX3xX2bxX29xX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX4xX1xX22xX3xX2dxX2exX235xX2dxX3xX7xX25xX4xX1xX3xXexX94xX2dxX1xX3xXexX17xX22xX2dxX2exX3xX2dxX2cxX50xX3xX1axX3fxX2xX55xX3xX1xX22xdb1bxX4xX3xX7x7842xX3xXexX17xX7dxX3xX7cxX35xX22xX3xX2dxX2exX44xX115xX2dxX3xX2dxX2exX235xX2dxX3xX7xX25xX4xX1xX3xX4xd371xXbxX3xXexX17xX43xX2dxX3xX1xX14xX3xXexX17xX18xX3xX28xX235xX73xX3xX69xXc0xX2dxX2exX3xX2dxXe0xX2dxX2exX3xXexX1xXe0xX2dxX3xX50xXeaxXdxX3xX2dxX2cxX50xX3xX1axX3fxX2xaa40xX3xX4xX1xX22xX3xX4xX25xX4xX3xX2bxX78xX6xX3xXbxX1xX81xX296xX2dxX2exX118xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX22xX69xX73xXaxX12xX415x716dxX3xXcxX35xXdxX3xX4xX1xX48xX2dxX1xX3xX4xX1xX87xX3xXexX17xc906xXabxX3xXbxX1xX4afxXdxX3xX1xX18xXbxX3xX245xX2cxX2dxX3xXbxX1xX3b2xX2dxX2exX3xX23bxXdxX720xX44xX3xXbxX1xX4afxXdxX3xX2dxXe0xX2dxX2exX3xXexX1xXe0xX2dxX3xX50xXeaxXdxX3xXexX94xX2dxX1xXabxX3xX4xX25xX4xX3xX7xX7c8xXabxX3xX2dxX2exX35xX2dxX1xX13fxX3xX2f3xX74xX3xX1xX22xX337xX4xX1xX3xX7cxX35xX3xX23bxc5bexX44xX3xXexX81xXabxX3xX4axXe0xX2dxX2exX3xX2dxX2exX1xXdxXc5xXbxX3xX7cxX35xX3xX323xX1xX25xXexX3xXexX17xXdxX661xX2dxX3xX2dxXe0xX2dxX2exX3xXexX1xXe0xX2dxXabxX3xX2f3xX1xX22xX3xXa3xX337xX4xX3xX4axX1xX35xX3xX2dxX81xXeaxX4xX3xXexX94xX2dxX1xX3xX30xXdxX661xX50xX3xXexX17xX6xXabxX3xX2exXdxX25xX50xX3xX7xX25xXexXabxX3xX1xX81xXeaxX2dxX2exX3xX69xX665xX2dxX3xX4xX25xX4xX3xX2bxX78xX6xX3xXbxX1xX81xX296xX2dxX2exX3xX7xX4eaxX3xX69xX4edxX2dxX2exXabxX3xX71xX44xX26axX2dxX3xX5xX31xX3xX2dxX2exX44xX115xX2dxX3xX7cxX4afxX2dxX3xXexX1xX10xX22xX3xX2bxX325xX2dxX2exX3xX71xX44xX73xX3xX2bxX78xX2dxX1xX3xX1xXdxXc5xX2dxX3xX1xX35xX2dxX1xX147xX3xXexX1xXc0xX4xX3xX1xXdxXc5xX2dxX3xX4xX1xX74xX3xX2bxX37axX3xXa3xX25xX22xX3xX4xX25xX22xX3xXexX1xX10xX22xX3xX71xX44xX73xX3xX2bxX78xX2dxX1xX118xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fexX44xXexX1xX22xX17xXaxX12xX0xXa3xX12xX4axX2exXe0xX3xXcxX1x6ac3xX2dxX2exX3xX0xX57xXa3xX12xX0xX57xXbxX12
Ngô Thắng