Nước tiếp tục dâng, một số nhà dân ở Hương Khê bắt đầu ngập
(Baohatinh.vn) - Thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Hương Khê, đến 14h chiều ngày 17/10, nước sông Ngàn Sâu dâng lên mức báo động 2, 4 xã bị chia cắt, nhà nhiều hộ dân đã bị ngập.
8d60x1078exde3dxf5cbx122bbxdf07x12502x1006fxebf0xX7x10379x1286ex985axdefdxcf53x99c2xX5xcb4dxXaxf0c9x11136x10619x9c59xX4xX3xXexXdxdce0xXbxX3xXexec50xX4xX3x117caxff18x108a3xe1d6xa72exX3xb4fcxec26xXexX3xX7xd621xX3xX23xX1xa9d9xX3xX21xX22xX23xX3xd68bxX3x10cabxX14x1153dxX23xX24xX3x11f86xX1xa998xX3xa2d2xa0fcxXexX3xd2dcx1221exed4dxX3xX23xX24x93bcxXbxX0xcac7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX10xX6xX21xXaxX12xXcxX1x90c9xX23xX24xX3xXexXdxX23xX3xXexe4b3xX3x12890xe4fcxX23xX3xXbxX1xeaddxX23xX24xX3xbc33xX6xX23xX3xX4xX1xc79bxX3xX1xX48x1237fxX3xd552xd783xXcxXcxfd78xXcxX3exX88xX13xX3xX1xX48xX85xf0f4xX23xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX3exX1xX40xX25xX3xX46xX1axX23xX3xX2x11de5xX1xX3xX4xX1xXdxdbe6xX48xX3xX23xX24xX30xX85xX3xX2xbfe0xX4fxX2x9d2fxX25xX3xX23xX14xX15xX4xX3xX7xX66xX23xX24xX3xX13xX24xX30xX23xX3xe886xX22xX48xX3xX21xX22xX23xX24xX3xX5xX40xX23xX3xX27xd75bxX4xX3xX42x12146xf2acxX3xX46xX28xX23xX24xX3xd649xX25xX3xXa7xX3xc8a8xb864xX3xX42xa225xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX43xXexX25xX3xX23xX1xX30xX3xX23xX1xXdxXadxX48xX3xX1xX28xX3xX21xX22xX23xX3xX46xXebxX3xX42xXeexX3xX23xX24xX4cxXbx1262bxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXdexX21xX85xXaxX12xX0xXdxX27xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX88xX10xX23xXexX10x101b7xXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxeeecxXdxX21xXexX1x98e9xX3xcd57xX2xf4f5xXbxXeax9b76xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX14cxX3xXa7xX2xXb9xXbxXeaxX153xXaxX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14cxX4fxX4fxXdxX115xX42xX6xXdexX1xX6xXexXdxX23xX1xX115xd9ecxX23xX4fxX23xX10xX147xX7xX4fxXe5xXb9xXa7xX2xX4fxX2xXe5xXe5xX21xX14exX2xe29dxX150xXa7xX150xXb6xXexXe5xXe5xX2xX2xbb5dxX5xXb9xX115xa948xXbxX24xdcd9xX13dxX9xXa7xXb9xX150xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xXexXdxX1axXbxX3xXexX1exX4xX3xX21xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX23xX1xX30xX3xX21xX22xX23xX3xX36xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX43xXexX3xX46xX47xX48xX3xX23xX24xX4cxXbxXaxX3xX147xXdxX21xXexX1xX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxXa7xX2xXb9xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxXdexX23xXaxX12x8f3axe204xX4xX3xX5xX14x1234fxX23xX24xX3xX4xX1xXd9xX4xX3xX23xX72xX23xX24xX3xX1xe425xX3xXexX13dxX224xX3xX42xX30xX3xX4xXdexX23xX3xX23xX1xX22xX23xX3xX21xX22xX23xX3xbd7exX48xX6xX3xX4xX47xX48xX3xXexe5f0xX27xX3xXcxXdexX30xX3xXcbxX10xX23xX3xX23xc1a8xX27xX3xXexX13dxX40xX23xX3xXexX81xX23xX1xX3xX5xX28xX3xX150xX150xX190xX3x10c33xXeaxXebxX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX21exX22xX27x1115exX115xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXdexX21xX85xXaxX12xX88xX1exX3xXexX1xd5c4xX25xX3xX5xX14xX224xX23xX24xX3xX27xX14xX6xX3xXexX6fxX3xX23xX24xX30xX85xX3xX2xX150xX4fxX2xXb9xX3xX46xX1axX23xX3xX2xXb6xX4fxX2xXb9xX3xX46xXdexX3xX46xX14xX224xX4xX3xXexX13dxX40xX23xX3xX46xXeexX6xX3xX42xX30xX23xX3xX5xX30xX3xX1xX3axX23xX3xXe5xXe5xX150xX27xX27xX115xX3x12349xX21fxX4xX3xX23xX14xX15xX4xX3xX7xX66xX23xX24xX3xX13xX24xX30xX23xX3xXcbxX22xX48xX3xXexX252xXdxX3xXcxX13dxX252xX27xX3xX88xX1xX48xX3xX5xd2d7xX3xXexX13dxX14xX6xX3xX23xX24xX30xX85xX3xX2xXb6xX4fxX2xXb9xX3xX5xX30xX3xX2xXe5xX25xX150xX27xX25xX3xX27xXd9xX4xX3xX42xXddxXdexX3xX46xX28xX23xX24xX3xXe5xX115xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXdexX21xX85xXaxX12xcb6exX1axX23xX3xX2xXa7xX1xX3xX4xX1xXdxXadxX48xX3xX23xX24xX30xX85xX3xX2xXb6xX4fxX2xXb9xX25xX3xX4xXddxX4xX3xXeaxXebxX3xX21exX28xX4xX3x11811xX40xX23xX25xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xXcxX13dxX252xX4xX1xX25xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX348xX66xX25xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX21exXdxX40xX23xX3xX17dxX30xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xXexX48xX85xX1axX23xX3xX46xX14x10943xX23xX24xX3xX1xX48xX85xX94xX23xX3xX5xX28xX3xXe5xX25xX3xX1xX48xX85xX94xX23xX3xX5xX28xX3xX14exX3xXeaxXebxX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xXcxX1xX48xce9fxX25xX3xX46xX14xX3a6xX23xX24xX3xX2xX150xX25xX3xX46xXdexX252xX23xX3xX249xX48xX6xX3xXeaxXebxX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX348xX66xX25xX3xX1xX48xX85xX94xX23xX3xX5xX28xX3xX2xXa7xX3xX46xXdexX252xX23xX3xX249xX48xX6xX3xXeaxXebxX3xX38xXdexX30xX3xX38xf424xXdxX3xX42xXeexX3xX23xX24xX4cxXbxX3xX7xX22xX48xX3xXexX6fxX3xX2xX3xX46xX1axX23xX3xXe5xX27xX115xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXdexX21xX85xXaxX12xX0xXdxX27xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX88xX10xX23xXexX10xX13dxXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX21xXexX1xX14cxX3xX14exX2xX150xXbxXeaxX153xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX14cxX3xXa7xX2xXb9xXbxXeaxX153xXaxX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14cxX4fxX4fxXdxX115xX42xX6xXdexX1xX6xXexXdxX23xX1xX115xX17dxX23xX4fxX23xX10xX147xX7xX4fxXe5xXb9xXa7xX2xX4fxX2xXe5xXe5xX21xX14exX2xX190xX150xX14exXe5xXb9xXexXb6xXe5xX19axX190xX14exX5xXb9xX115xX19exXbxX24xX1a1xX13dxX9xXb6xXa7xXb6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xXexXdxX1axXbxX3xXexX1exX4xX3xX21xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX23xX1xX30xX3xX21xX22xX23xX3xX36xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX43xXexX3xX46xX47xX48xX3xX23xX24xX4cxXbxXaxX3xX147xXdxX21xXexX1xX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxXa7xX2xXb9xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxXdexX23xXaxX12xX13xX1xXdxXadxX48xX3xX46xXeexX6xX3xXbxX1xX14xX3axX23xX24xX3xX36xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX3exX1xX40xX3xX46xX6xX23xX24xX3xX4xc988xX3xX23xX24xX48xX85xX3xX4xX3axX3xX5xcbc2xX3xX249xX48x11d2exXexX25xX3xX7xX252xXexX3xX5xX36xX3xX46xa8f2xXexX115xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXdexX21xX85xXaxX12xXcxX13dxXdexX23xX24xX3xX46xX553xX25xX3xX4xX553xX3xXa7xX3xXeaxXebxX3xX42xXeexX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX43xXexX3xX1xXdexX30xX23xX3xXexXdexX30xX23xX3xX5xX30xX14cxX3xX21exX28xX4xX3xX36dxX40xX23xX25xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3x126cfxXdxX6xX23xX24xX25xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xXcxX1xX48xX3cdxX3xX17dxX30xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX348xX66xX115xX3xd51cxXdxX40xX23xX24xX3xXexX252xXdxX3xXeaxXebxX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX46xX66xX3xX4xX553xX3xX150xX3xX1xX28xX3xX21xX22xX23xX3xXexX1xX66xX23xX3xcc01xX25xX3xX23xX14xX15xX4xX3xX5xX55exX3xX46xXebxX3xXexX13dxX30xX23xX3xX17dxX30xXdexX3xX23xX1xX30xX3xX23xX24xX4cxXbxX3xX7xX22xX48xX3xX1xX3axX23xX3xX2xX27xX115xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXdexX21xX85xXaxX12xX13xX24xXdexX30xXdxX3xX13dxX6xX25xX3xX4xXddxX4xX3xX1xX28xXdxX3xX249xX48xXddxX23xX3xXexX1xX66xX23xX3xX14exX25xX3xXexX1xX66xX23xX3xXb6xX3xXeaxXebxX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xXcxX1xX48xX3cdxX3xX4xX55exX23xX24xX3xX46xX6xX23xX24xX3xX42xXeexX3xX23xX24xX4cxXbxX3xX7xX22xX48xX115xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXdexX21xX85xXaxX12xX0xXdxX27xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX88xX10xX23xXexX10xX13dxXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX21xXexX1xX14cxX3xX14exX2xX150xXbxXeaxX153xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX14cxX3xXa7xX2xXb9xXbxXeaxX153xXaxX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14cxX4fxX4fxXdxX115xX42xX6xXdexX1xX6xXexXdxX23xX1xX115xX17dxX23xX4fxX23xX10xX147xX7xX4fxXe5xXb9xXa7xX2xX4fxX2xXe5xXe5xX21xX14exX2xX190xX150xXb6xX2xX190xXexXe5xX607xXb6xX150xXb9xX5xXb9xX115xX19exXbxX24xX1a1xX13dxX9xX2xX607xX14exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xXexXdxX1axXbxX3xXexX1exX4xX3xX21xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX23xX1xX30xX3xX21xX22xX23xX3xX36xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX43xXexX3xX46xX47xX48xX3xX23xX24xX4cxXbxXaxX3xX147xXdxX21xXexX1xX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxXa7xX2xXb9xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxXdexX23xXaxX12xX88xX3axX3xX249xX48xX6xX23xX3xX4xX1xXd9xX4xX3xX23xX72xX23xX24xX3xX46xX6xX23xX24xX3xXexXdxX1axXbxX3xXexX1exX4xX3xX4xX43xX27xX3xX42xXdxX29bxX23xX3xX4xX40dxX23xX1xX3xX42xXddxXdexX3xX23xX24xX48xX85xX3xX1xXdxX29bxX27xX3xXexX252xXdxX3xX4xXddxX4xX3xXexX48xX85xX1axX23xX3xX46xX14xX3a6xX23xX24xX3xX42xXeexX3xX23xX24xX4cxXbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXdexX21xX85xXaxX12xX5c1xX1xXdxX3xX23xX1xX4cxX23xX3xXexX13dxX40xX23xX3xX46xXeexX6xX3xX42xX30xX23xX25xX3xX23xX14xX15xX4xX3xXexX6fxX3xXexX1xX14xX224xX23xX24xX3xX23xX24xX48xd127xX23xX3xX7xX66xX23xX24xX3xX13xX24xX30xX23xX3xXcbxX22xX48xX25xX3xX7xX66xX23xX24xX3xXcxXdxX40xX27xX3xX46xX6xX23xX24xX3xX17dxXadxX3xX27xX252xX23xX1xX25xX3xX4xa179xX23xX24xX3xX17dxX15xXdxX3xX17dxXdxX94xX4xX3xXexX1xX48xX3cdxX3xX46xXdxX94xX23xX3xX38xX2cxX3xX38xX66xX3xXeaxXebxX3xX5xX55exX25xX3xX4xXddxX4xX3xXeaxXebxX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX21exX22xX27xX25xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX21exXdxX40xX23xX25xX3xX38xXdexX30xX3xX38xX40dxXdxX25xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX71x10805xX23xX1xX3xX4xX553xX3xX23xX24xX48xX85xX3xX4xX3axX3xX5xX55exX3xX249xX48xX562xXexX25xX3xX7xX252xXexX3xX5xX36xX3xX46xX56exXexX115xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXdexX21xX85xXaxX12xX0xXdxX27xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX88xX10xX23xXexX10xX13dxXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX21xXexX1xX14cxX3xX14exX2xX150xXbxXeaxX153xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX14cxX3xXa7xX2xXb9xXbxXeaxX153xXaxX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14cxX4fxX4fxXdxX115xX42xX6xXdexX1xX6xXexXdxX23xX1xX115xX17dxX23xX4fxX23xX10xX147xX7xX4fxXe5xXb9xXa7xX2xX4fxX2xXe5xXe5xX21xX14exX2xX190xX150xXb6xXa7xXb6xXexX150xX14exXb9xX2xXb9xX5xXb9xX115xX19exXbxX24xX1a1xX13dxX9xXa7xX19axX190xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xXexXdxX1axXbxX3xXexX1exX4xX3xX21xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX23xX1xX30xX3xX21xX22xX23xX3xX36xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX43xXexX3xX46xX47xX48xX3xX23xX24xX4cxXbxXaxX3xX147xXdxX21xXexX1xX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxXa7xX2xXb9xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxXdexX23xXaxX12xX115xX115xX115xX17dxX30xX3xX7x119c3xX23xX3xX7xX30xX23xX24xX3xX4xXddxX4xX3xXbxX1xX14xX3axX23xX24xX3xXddxX23xX3xXd9xX23xX24xX3xXbxX1xX553xX115xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXdexX21xX85xXaxX12xXcxX13dxX14xX15xX4xX3xX21xXdxX308xX23xX3xX42xXdxX1axX23xX3xXbxX1xXd9xX4xX3xXexX252xXbxX3xX4x11d69xX6xX3xX27xX14xX6xX3xX5xX55exX25xX3xX1xX48xX85xX94xX23xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX3exX1xX40xX3xX46xXebxX3xX4xX553xX3xX4xX66xX23xX24xX3xX46xXdxX94xX23xX3xX85xX40xX48xX3xX4xX47xX48xX3xX4xXddxX4xX3xX46xXeexX6xX3xXbxX1xX14xX3axX23xX24xX25xX3xX46xX3axX23xX3xX17dxXeexX3xXbxX1xX40dxXdxX3xXexXdxX1axX23xX3xX1xX30xX23xX1xX3xf085xXdxX29bxX27xX3xXexX13dxX6xX25xX3xX13dxX30xX3xX7xXdexXddxXexX3xX23xX24xX6xX85xX3xXexX56exXexX3xX4xX40dxX3xX4xXddxX4xX3xX17dxXeexX3xXexX13dx95bfxX3xX4xX553xX3xX23xX24xX48xX85xX3xX4xX3axX3xX4xX6xXdexX3xX17dxXadxX3xX7xX252xXexX3xX5xX36xX3xX46xX56exXexX25xX3xX5xX55exX3xX249xX48xX562xXexX25xX3xX23xX24xX4cxXbxX3xX5xX1exXexX3xX7xX22xX48xX3xX46xX29bxX3xX7xX72xX23xX3xX7xX30xX23xX24xX3xX7xX3axX3xXexXddxX23xX3xX21xX22xX23xX3xX46xbe17xX4xX3xX42xXdxX94xXexX3xX5xX30xX3xX4xXddxX4xX3xX17dxX859xX23xX24xX3xX21xX308xX3xX42xXeexX3xX7xX252xXexX3xX5xX36xX3xX42xX3a6xX3xX7xX66xX23xX24xX3xXexX252xXdxX3xX4xXddxX4xX3xXeaxXebxX14cxX3xX21exX28xX4xX3xX36dxX40xX23xX25xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3x8f89xX48xX22xX23xX25xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xXcxX13dxX252xX4xX1xX25xX3xX5c1xXdxX6xX3xX87xX1xX2cxX25xX3xX38xX30xX3xX21exXdxX23xX1xX25xX115xX115xX115xX153xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXdexX21xX85xXaxX12xX0xXdxX27xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX88xX10xX23xXexX10xX13dxXaxX3xX7xXexX85xX5xX10xX9xXaxX147xXdxX21xXexX1xX14cxX3xX14exX2xX150xXbxXeaxX153xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX14cxX3xXa7xX2xXb9xXbxXeaxX153xXaxX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14cxX4fxX4fxXdxX115xX42xX6xXdexX1xX6xXexXdxX23xX1xX115xX17dxX23xX4fxX23xX10xX147xX7xX4fxXe5xXb9xXa7xX2xX4fxX2xXe5xXe5xX21xX14exX2xX190xX150xX19axX2xX150xXexX150xXb6xXa7xXe5xXb6xX5xXb9xX115xX19exXbxX24xX1a1xX13dxX9xX2xXb9xX150xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xXexXdxX1axXbxX3xXexX1exX4xX3xX21xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX23xX1xX30xX3xX21xX22xX23xX3xX36xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX43xXexX3xX46xX47xX48xX3xX23xX24xX4cxXbxXaxX3xX147xXdxX21xXexX1xX9xXaxX14exX2xX150xXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxXa7xX2xXb9xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxXdexX23xXaxX12xXcbxXddxX23xX24xX3xX2xXb6xX4fxX2xXb9xX25xX3xX21exXebxX23xX1xX3xX46xX252xXdexX3xX1xX48xX85xX94xX23xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX3exX1xX40xX3xX46xXdxX3xXa83xXdxX29bxX27xX3xXexX13dxX6xX25xX3xX4xX1xX81xX3xX46xX252xXdexX3xX4xXddxX4xX3xX46xXeexX6xX3xXbxX1xX14xX3axX23xX24xX3xXd9xX23xX24xX3xXbxX1xX553xX3xX17dxX15xXdxX3xX27xX14xX6xX3xX5xX55exX115xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7bxXdexX21xX85xXaxX12xX88xXddxX4xX3xX17dxX859xX23xX24xX3xXexX13dxX82exX23xX24xX3xXa83xX10xXdexX25xX3xX46xX28xX3xX21xX2cxX4xX3xX5xX15xX23xX3xX4xX553xX3xX23xX24xX48xX85xX3xX4xX3axX3xX4xX6xXdexX3xX17dxXadxX3xX7xX252xXexX3xX5xX36xX3xX46xX56exXexX25xX3xX5xX55exX3xX2cxX23xX24xX25xX3xX5xX55exX3xX249xX48xX562xXexX3xXexX252xXdxX3xX4xXddxX4xX3xXeaxXebxX14cxX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX348xX66xX25xX3xX87xX1xb67cxX4xX3xXcxX13dxX252xX4xX1xX25xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX21exX22xX27xX25xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX21exXdxX40xX23xX25xX3xX38xX77xX6xX3xX38xX40dxXdxX25xX3xX87xX1xXd42xX3xX5c1xXdxX6xX25xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX71xX8abxX23xX1xX153xX3xXbxX1xX22xX23xX3xX4xX66xX23xX24xX3xX4xXddxX23xX3xX42xX28xX3xXexX1xX10xXdexX3xX21xe4ccxXdxX3xX4xX1exX3xXexX1xX29bxX3xX4xXddxX4xX3xX17dxX859xX23xX24xX3xX4xX553xX3xX23xX24xX48xX85xX3xX4xX3axX3xX4xX6xXdexX3xX17dxXadxX3xXexX1xXdxX40xX23xX3xXexX6xXdxX25xX3xX4xX1xXa2axX3xX46xX28xX23xX24xX3xXexX13dxXdxX29bxX23xX3xXa83xX1xX6xXdxX3xX4xXddxX4xX3xXbxX1xX14xX3axX23xX24xX3xXddxX23xX3xXd9xX23xX24xX3xXbxX1xX553xX3xXbxX1xX859xX3xX1xX224xXbxX153xX3xXexX1xX66xX23xX24xX3xX42xXddxXdexX3xX46xX1axX23xX3xXexX4cxX23xX3xXexX6fxX23xX24xX3xX1xX28xX3xX24xXdxX6xX3xX46x117a4xX23xX1xX3xX23xX25exX27xX3xXexX13dxXdexX23xX24xX3xX17dxX859xX23xX24xX3xX23xX24xX48xX85xX3xX1xXdxX29bxX27xX3xX46xX29bxX3xX4xX1xXa2axX3xX46xX28xX23xX24xX3xXd9xX23xX24xX3xXbxX1xX553xX25xX3xXbxX1xX77xX23xX24xX3xXexX13dxXddxX23xX1xX3xX1xXdxX94xX48xX3xX249xX48xX40dxX153xX3xX46xX40dxX27xX3xX42xX40dxXdexX3xX6xX23xX3xXexXdexX30xX23xX3xXexX48xX85xX94xXexX3xX46xX2cxXdxX3xXexXaaaxX23xX1xX3xX27xX252xX23xX24xX3xX4xX1xXdexX3xX23xX24xX14xX3a6xXdxX3xX21xX22xX23xX115xX0xX4fxXbxX12xX0xX21xXdxX17dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX21xX13dxX10xX5xX6xXexX10xX21xXaxX12xX0xX7xXexX13dxXdexX23xX24xX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxX40xX23xX3xX249xX48xX6xX23xX14cxX0xX4fxX7xXexX13dxXdexX23xX24xX12xX0xX48xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x127cfxXexX1xX48xX27xX42xXeddxX6xX23xX21xXeddxX7xX6xXbxXdexXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2e3xX14xX6xX3xX5xX15xX23xX3xX5xXdxX40xX23xX3xXexX1exX4xX25xX3xX23xX1xXdxXadxX48xX3xXa83xX1xX48xX3xX17dxX21fxX4xX3xX27xXdxXadxX23xX3xX23xXd42xXdxX3xX38xX30xX3xXcxX8abxX23xX1xX3xX23xX24xX4cxXbxX3xX4xX1exX4xX3xX42xX28xXaxX3xX1xX13dxX10xca2axX9xXaxX4fxXeaxX6xXeddxX1xXdexXdxX4fxX27xX48xX6xXeddxX5xXdexX23xXeddxX5xXdxX10xX23xXeddxXexX48xX4xXeddxX23xX1xXdxX10xX48xXeddxXa83xX1xX48xXeddxX17dxX48xX4xXeddxX27xXdxX10xX23xXeddxX23xX48xXdxXeddxX1xX6xXeddxXexXdxX23xX1xXeddxX23xX24xX6xXbxXeddxX4xX48xX4xXeddxX42xXdexX4fxXe5xXb9xXb9xXe5xX150xX19axX115xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX24xX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX4fxX27xX10xX21xXdxX6xX4fxX2xXe5xXb9xX4fxX23xX10xX147xX7xX4fxXe5xXb9xXa7xX2xX4fxX2xX150xXe5xX21xX14exX2xXb9xX2xXb6xX2xXe5xXexXe5xXa7xX19axXb6xXa7xX5xXb9xX115xX19exXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xXexXdxX1axXbxX3xXexX1exX4xX3xX21xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX23xX1xX30xX3xX21xX22xX23xX3xX36xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX43xXexX3xX46xX47xX48xX3xX23xX24xX4cxXbxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX21xXdxX17dxX12xX0xX7xXexX13dxXdexX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2e3xX14xX6xX3xX5xX15xX23xX3xX5xXdxX40xX23xX3xXexX1exX4xX25xX3xX23xX1xXdxXadxX48xX3xXa83xX1xX48xX3xX17dxX21fxX4xX3xX27xXdxXadxX23xX3xX23xXd42xXdxX3xX38xX30xX3xXcxX8abxX23xX1xX3xX23xX24xX4cxXbxX3xX4xX1exX4xX3xX42xX28xXaxX3xX1xX13dxX10xXf3dxX9xXaxX4fxXeaxX6xXeddxX1xXdexXdxX4fxX27xX48xX6xXeddxX5xXdexX23xXeddxX5xXdxX10xX23xXeddxXexX48xX4xXeddxX23xX1xXdxX10xX48xXeddxXa83xX1xX48xXeddxX17dxX48xX4xXeddxX27xXdxX10xX23xXeddxX23xX48xXdxXeddxX1xX6xXeddxXexXdxX23xX1xXeddxX23xX24xX6xXbxXeddxX4xX48xX4xXeddxX42xXdexX4fxXe5xXb9xXb9xXe5xX150xX19axX115xX1xXexX27xXaxX12xX2e3xX14xX6xX3xX5xX15xX23xX3xX5xXdxX40xX23xX3xXexX1exX4xX25xX3xX23xX1xXdxXadxX48xX3xXa83xX1xX48xX3xX17dxX21fxX4xX3xX27xXdxXadxX23xX3xX23xXd42xXdxX3xX38xX30xX3xXcxX8abxX23xX1xX3xX23xX24xX4cxXbxX3xX4xX1exX4xX3xX42xX28xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX13dxXdexX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX21xXaxX12xX2e3xX14xX6xX3xX5xX15xX23xX3xX21xX82exX23xX3xX21xX4cxXbxX3xXexX13dxXdexX23xX24xX3xX23xX1x9949xX23xX24xX3xX23xX24xX30xX85xX3xX249xX48xX6xX3xX46xXebxX3xXa83xX1xXdxX1axX23xX3xX23xX1xXdxXadxX48xX3xXa83xX1xX48xX3xX17dxX21fxX4xX3xX36xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX3exX1xX40xX25xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xXcbxX3axX23xX3xX272xX38xX30xX3xXcxX8abxX23xX1xX27fxX3xX42xXeexX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX43xXexX25xX3xX23xX1xXdxXadxX48xX3xXexX48xX85xX1axX23xX3xX46xX14xX3a6xX23xX24xX3xX5xXdxX40xX23xX3xXeaxXebxX25xX3xX5xXdxX40xX23xX3xXexX1xX66xX23xX3xX42xXeexX3xX23xX24xX4cxXbxX3xX23xXaf8xX23xX24xX115xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX21xXdxX17dxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX24xX14xX3a6xXdxX3xX21xX22xX23xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX3exX1xX40xX3xX7xX9ddxX23xX3xX7xX30xX23xX24xX3xdb3fxX7xX2cxX23xX24xX3xX4xX1xX48xX23xX24xX3xX17dxX15xXdxX3xX5xX55exdde0xXaxX3xX1xX13dxX10xXf3dxX9xXaxX4fxX23xX48xXdxXeddxX1xXdexX23xX24xXeddxX7xXdexX23xX24xXeddxX5xX6xX4fxX23xX24xX48xXdexXdxXeddxX21xX6xX23xXeddxX1xX48xXdexX23xX24xXeddxXa83xX1xX10xXeddxX7xX6xX23xXeddxX7xX6xX23xX24xXeddxX7xXdexX23xX24xXeddxX4xX1xX48xX23xX24xXeddxX17dxXdexXdxXeddxX5xX48xX4fxXe5xXb9xXb9xXe5xX190xX607xX115xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX24xX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX4fxX27xX10xX21xXdxX6xX4fxX2xXe5xXb9xX4fxX23xX10xX147xX7xX4fxXe5xXb9xXa7xX2xX4fxX2xX150xXe5xX21xX150xXe5xXb9xX2xX150xX2xXe5xXexX190xXb6xXe5xX150xX607xX5xXb9xX115xX19exXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xXexXdxX1axXbxX3xXexX1exX4xX3xX21xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX23xX1xX30xX3xX21xX22xX23xX3xX36xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX43xXexX3xX46xX47xX48xX3xX23xX24xX4cxXbxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX21xXdxX17dxX12xX0xX7xXexX13dxXdexX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX24xX14xX3a6xXdxX3xX21xX22xX23xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX3exX1xX40xX3xX7xX9ddxX23xX3xX7xX30xX23xX24xX3xX11eaxX7xX2cxX23xX24xX3xX4xX1xX48xX23xX24xX3xX17dxX15xXdxX3xX5xX55exX11fcxXaxX3xX1xX13dxX10xXf3dxX9xXaxX4fxX23xX48xXdxXeddxX1xXdexX23xX24xXeddxX7xXdexX23xX24xXeddxX5xX6xX4fxX23xX24xX48xXdexXdxXeddxX21xX6xX23xXeddxX1xX48xXdexX23xX24xXeddxXa83xX1xX10xXeddxX7xX6xX23xXeddxX7xX6xX23xX24xXeddxX7xXdexX23xX24xXeddxX4xX1xX48xX23xX24xXeddxX17dxXdexXdxXeddxX5xX48xX4fxXe5xXb9xXb9xXe5xX190xX607xX115xX1xXexX27xXaxX12xX13xX24xX14xX3a6xXdxX3xX21xX22xX23xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX3exX1xX40xX3xX7xX9ddxX23xX3xX7xX30xX23xX24xX3xX11eaxX7xX2cxX23xX24xX3xX4xX1xX48xX23xX24xX3xX17dxX15xXdxX3xX5xX55exX11fcxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX13dxXdexX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX21xXaxX12xX71xX15xXdxX3xXa83xXdxX23xX1xX3xX23xX24xX1xXdxX94xX27xX3xX7xX6xX48xX3xX23xX1xXdxXadxX48xX3xX27xX859xX6xX3xX4xX1xX2cxX23xX24xX3xX4xX1x11469xXdxX3xX17dxX15xXdxX3xX27xX14xX6xX3xX42xXebxXdexX25xX3xX23xX24xX14xX3a6xXdxX3xX21xX22xX23xX3xXeaxXebxX3xX348xXdxXadxX23xX3xX2e3xce0cxX3xXeddxX3xX23xX3axXdxX3xX46xX14xX224xX4xX3xX4xXdexXdxX3xX11eaxX13dxX2cxX23xX3xX5xX55exX11fcxX3xX4xXa2axX6xX3xX38xX30xX3xXcxX8abxX23xX1xX3xX46xXebxX3xX7xb5b5xX6xX3xX7xX6xX23xX24xX3xX23xX1xX30xX3xX23x116d1xXdxX25xX3xX4xX1xX48xd08axX23xX3xX42xXeexX3xX23xX1xX48xX3xX85xX1axX48xX3xXbxX1xX1442xX27xX3xX46xX29bxX3xX7xX9ddxX23xX3xX7xX30xX23xX24xX3xX11eaxX7xX2cxX23xX24xX3xX4xX1xX48xX23xX24xX3xX17dxX15xXdxX3xX5xX55exX11fcxX115xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX21xXdxX17dxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2e3xX14xX6xX3xX5xX15xX23xX3xX24xX22xX85xX3xX7xX252xXexX3xX5xX36xX3xX27xXaf8xXexX3xXa83xc6b6xX3xX22xX48xX3xXexX1xX48xX85xXadxX23xX25xX3xX46xX14xX3a6xX23xX24xX3xX24xXdxX6xXdexX3xXexX1xX66xX23xX24xX3xX23xX66xX23xX24xX3xXexX1xX66xX23xX3xX36xX3xX21exX28xX4xX3xX38xX30xX25xX3xX348xXd9xX4xX3xXcxX1xX13e1xXaxX3xX1xX13dxX10xXf3dxX9xXaxX4fxXeaxX6xXeddxX1xXdexXdxX4fxX27xX48xX6xXeddxX5xXdexX23xXeddxX24xX6xX85xXeddxX7xX6xXexXeddxX5xXdexXeddxX27xX6xXexXeddxXa83xX10xXeddxX6xX48xXeddxXexX1xX48xX85xX10xX23xXeddxX21xX48xXdexX23xX24xXeddxX24xXdxX6xXdexXeddxXexX1xXdexX23xX24xXeddxX23xXdexX23xX24xXeddxXexX1xXdexX23xXeddxXdexXeddxX5xXdexX4xXeddxX1xX6xXeddxX21xX48xX4xXeddxXexX1xXdexX4fxXe5xXb9xXb9xXe5xXe5xX607xX115xX1xXexX27xXaxX12xX0xXdxX27xX24xX3xX7xX13dxX4xX9xXaxX4fxX27xX10xX21xXdxX6xX4fxX2xXe5xXb9xX4fxX23xX10xX147xX7xX4fxXe5xXb9xXa7xX2xX4fxX2xXb9xX19axX21xX150xXe5xXb9xX2xXb6xX190xX150xXexX19axX14exXa7xXe5xX2xX5xXb9xX115xX19exXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xXexXdxX1axXbxX3xXexX1exX4xX3xX21xX22xX23xX24xX25xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX23xX1xX30xX3xX21xX22xX23xX3xX36xX3xX38xX14xX3axX23xX24xX3xX3exX1xX40xX3xX42xX43xXexX3xX46xX47xX48xX3xX23xX24xX4cxXbxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX21xXdxX17dxX12xX0xX7xXexX13dxXdexX23xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2e3xX14xX6xX3xX5xX15xX23xX3xX24xX22xX85xX3xX7xX252xXexX3xX5xX36xX3xX27xXaf8xXexX3xXa83xX14aaxX3xX22xX48xX3xXexX1xX48xX85xXadxX23xX25xX3xX46xX14xX3a6xX23xX24xX3xX24xXdxX6xXdexX3xXexX1xX66xX23xX24xX3xX23xX66xX23xX24xX3xXexX1xX66xX23xX3xX36xX3xX21exX28xX4xX3xX38xX30xX25xX3xX348xXd9xX4xX3xXcxX1xX13e1xXaxX3xX1xX13dxX10xXf3dxX9xXaxX4fxXeaxX6xXeddxX1xXdexXdxX4fxX27xX48xX6xXeddxX5xXdexX23xXeddxX24xX6xX85xXeddxX7xX6xXexXeddxX5xXdexXeddxX27xX6xXexXeddxXa83xX10xXeddxX6xX48xXeddxXexX1xX48xX85xX10xX23xXeddxX21xX48xXdexX23xX24xXeddxX24xXdxX6xXdexXeddxXexX1xXdexX23xX24xXeddxX23xXdexX23xX24xXeddxXexX1xXdexX23xXeddxXdexXeddxX5xXdexX4xXeddxX1xX6xXeddxX21xX48xX4xXeddxXexX1xXdexX4fxXe5xXb9xXb9xXe5xXe5xX607xX115xX1xXexX27xXaxX12xX2e3xX14xX6xX3xX5xX15xX23xX3xX24xX22xX85xX3xX7xX252xXexX3xX5xX36xX3xX27xXaf8xXexX3xXa83xX14aaxX3xX22xX48xX3xXexX1xX48xX85xXadxX23xX25xX3xX46xX14xX3a6xX23xX24xX3xX24xXdxX6xXdexX3xXexX1xX66xX23xX24xX3xX23xX66xX23xX24xX3xXexX1xX66xX23xX3xX36xX3xX21exX28xX4xX3xX38xX30xX25xX3xX348xXd9xX4xX3xXcxX1xX13e1xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX13dxXdexX23xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX21xXaxX12xX2e3xX14xX6xX3xX5xX15xX23xX3xXa83xX562xXdexX3xX21xX30xXdxX3xX46xXebxX3xX24xX22xX85xX3xX23xX24xX4cxXbxX3xX5xX1exXexX25xX3xX7xX252xXexX3xX5xX36xX3xX27xX28xXexX3xX7xX2cxX3xX23xX3axXdxX3xXexX13dxX40xX23xX3xX46xXeexX6xX3xX42xX30xX23xX3xX21exX28xX4xX3xX38xX30xX25xX3xX348xXd9xX4xX3xXcxX1xX13e1xX3xX272xX38xX30xX3xXcxX8abxX23xX1xX27fxX25xX3xX40dxX23xX1xX3xX1xX14xX36xX23xX24xX3xX5xX15xX23xX3xX46xX1axX23xX3xXexXe1axX23xX1xX3xX1xXe1axX23xX1xX3xX7xX40dxX23xX3xXeaxX48xX56exXexX3xX17dxX30xX3xX4xX48xX28xX4xX3xX7xX2cxX23xX24xX3xX4xXa2axX6xX3xX23xX24xX14xX3a6xXdxX3xX21xX22xX23xX115xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX21xXdxX17dxX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX48xX5xX12xX0xX21xXdxX17dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX13dxXaxX12xX0xX4fxX21xXdxX17dxX12xX0xX4fxX21xXdxX17dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdee3xX48xXexX1xXdexX13dxXaxX12x971dxX14xX3axX23xX24xX3xX88xX1xXdxX1axX23xX0xX4fxXbxX12
Dương Chiến