EU tiếp tục nới lỏng các quy định viện trợ chính phủ đến giữa năm 2021
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 13/10 thông báo sẽ tiếp tục nới lỏng các quy định viện trợ nhà nước cho đến giữa năm 2021 nhằm giúp các doanh nghiệp đối phó với các tác động tiêu cực do dịch COVID-19.
41c4x4c9ax877dx53a3xbb45x92d6xX2xX1x44b6xbe5cxa5d6x9a6bxX2x50f4x6f43x65bcx57d1x86b7x503dxbb06x57b4xX13x6d76xX11xX8xX4xXcx7702xX12xX9xX9xX7xX8xX9xXaxX2xXcxXdxXexXfxX10xX11xX12xX13xX13xX15xX11xX8x5434xX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX9xXaxX2xXcxXdxXexXfx5374xX12xX11xX8xX2fxX0x7e62xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xX2xX1xX7xX8xX12xX11xXaxX2xXcxX1axX15xXfx4facxX65x70f8x5901x5566x4d87xX8xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX15xXaxX12xX2xX1axX9xX4xXcxX1axX15xX12xX11x7864xX2x6626xX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxX2xX1xX7xX8xX65xX65xX67xX68xX69xX6axX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfx999bx5c9cx6e8fxX15xX7xX8xba05xX6axX6axX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxX9cxX9dxX9exX15xXfxX9exX12xb358xX15xX7xX8xb447xX2xX9ex6a93xX4xXax907cxX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxb159xX11xX1axX7xX8xXbaxXaxXaxX13xX9xaf32xX49xX49xX10xX10xX10xb990xX3xX2xX15xXaxX9exX12xXb3xX13xX1axXc5xX9xXd5xX3xX9exX49xX15xXc5xXfxXaxX2xX15xX13xXfxXaxXc5xXcxXfxX9exX9dxX2xXfxX1axX9dxX9ex6f44xXfxXcxX12xXcxXfx74cbxXc5xXexXfxX1xX2xX9exXbaxXfxX3xX2xX15xX9exXfxXaxX11xX9dxXfxXcxXbaxX2xX9exXbaxXfxX13xXbaxXc5xXfxX1xX15xX9exXfxXf8xX2xXc5xX12xXfxX9exX12xXb3xXfx5580xX68xX127xX6axX49xX65xX65xX67xX68xX69xX6axXd5xX3xX9exX13xX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxXaxX2xX1axX15xX7xX8x785ex7e22xX4xXaxX2xXbdxX13xX4xXaxa332xXcxX4xX9ex70b6xX2xX4xX1ax91cexX9exXf8xX4xXcx83a1xXcxX4xXfexXc5xXexX4x4f67x847fxX9exXbaxX4xX3xX2xa2acxX9exX4xXaxX11x566bxX4xXcxXbaxaf27xX9exXbaxX4xX13xXbax444cxX4xX160xXbdxX9exX4xXf8xX2x66e3xX12xX4xX9ex4f21xXb3xX4xX127xX68xX127xX6axX8xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX15xXaxX12xX2xX1axX9x76cbxX19exXbaxX15xX12xX1xX15xX11xX8xX2fxX0xXbaxX6axX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13x538dxX2xXaxX1axX15xX8xX2fxX143xX144xX4xXaxX2xXbdxX13xX4xXaxX14cxXcxX4xX9exX150xX2xX4xX1axX154xX9exXf8xX4xXcxX159xXcxX4xXfexXc5xXexX4xX160xX161xX9exXbaxX4xX3xX2xX167xX9exX4xXaxX11xX16cxX4xXcxXbaxX170xX9exXbaxX4xX13xXbaxX176xX4xX160xXbdxX9exX4xXf8xX2xX17exX12xX4xX9exX182xXb3xX4xX127xX68xX127xX6axX0xX49xXbaxX6axX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13x8ebaxX15xX12xX1xX8xX2fx9953xXexX4xX43xX12xX9exX4xXcxXbax7f54xXc5xX4x8a74xXc5xX4xa40cxX143x90bfx913axX4xX9exXf8x85b7xXexX4xX6axXa2xX49xX6axX68xX4xXaxXbaxb925xX9exXf8xX4xX43xX159xX9dxX4xX9xafa7xX4xXaxX2xXbdxX13xX4xXaxX14cxXcxX4xX9exX150xX2xX4xX1axX154xX9exXf8xX4xXcxX159xXcxX4xXfexXc5xXexX4xX160xX161xX9exXbaxX4xX3xX2xX167xX9exX4xXaxX11xX16cxX4xX9exXbaxX22dxX4xX9ex7f1dxX150xXcxX4xXcxXbaxX9dxX4xX160xXbdxX9exX4xXf8xX2xX17exX12xX4xX9exX182xXb3xX4xX127xX68xX127xX6axX4xX9exXbaxbefcxXb3xX4xXf8xX2x7ad9xX13xX4xXcxX159xXcxX4xX1xX9dxX12xX9exXbaxX4xX9exXf8xXbaxX2xX167xX13xX4xX160x9cb9xX2xX4xX13xXbax890cxX4xX3xX150xX2xX4xXcxX159xXcxX4xXaxX159xXcxX4xX160x49eaxX9exXf8xX4xXaxX2xc1a6xXc5xX4xXcx9d08xXcxX4xX1xX9dxX4xX1xX161xXcxXbaxX4xX228x8fabxb3dcx9d0dx967fxXfxX6axX67xXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX15xXaxX12xX2xX1axX9xX19exX19exX9xXc5xXb3xXb3xX12xX11xXexX4xXcxXb3xX9xXfxX1xX15xX9xXcxX8xX2fxX0xX2xXb3xXf8xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX2xX228xX15xX9exXaxX15xX11xX8xX4xX9xXaxXexX1axX15xX7xX8xX10xX2xX1xXaxXbaxXcfxX4xX65xX6axbcb6xX13xX83x5ca5xX4xXbaxX15xX2xXf8xXbaxXaxXcfxX4xXa2xX69xX69xX13xX83xX32bxX8xX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xX49xX2xXd5xX43xX12xX9dxXbaxX12xXaxX2xX9exXbaxXd5xX3xX9exX49xX9exX15xX10xX9xX49xX127xX68xb8e3xX6axX49xX6axX68xX69xX1xXa2xX68xX65xX68xX328xXa2xX35axXaxX69xX65xX6axX65xX1axa7eexXfxX15xXc5xXd5x99aaxX13xXf8xX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xX143xX144xX4xXaxX2xXbdxX13xX4xXaxX14cxXcxX4xX9exX150xX2xX4xX1axX154xX9exXf8xX4xXcxX159xXcxX4xXfexXc5xXexX4xX160xX161xX9exXbaxX4xX3xX2xX167xX9exX4xXaxX11xX16cxX4xXcxXbaxX170xX9exXbaxX4xX13xXbaxX176xX4xX160xXbdxX9exX4xXf8xX2xX17exX12xX4xX9exX182xXb3xX4xX127xX68xX127xX6axX8xX4xX10xX2xX1xXaxXbaxX7xX8xX65xX6axX328xX8xX4xXbaxX15xX2xXf8xXbaxXaxX7xX8xXa2xX69xX69xX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX15xXaxX12xX2xX1axX9xX19exX19exX9xXc5xXb3xXb3xX12xX11xXexX4xXcxXb3xX9xXfxX1xX15xX9xXcxX8xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX12xX11xXaxX2xXcxX1axX15xXfxX13xXbaxX9dxXaxX9dxX8xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX228xX12xX13xXaxX2xX9dxX9exX8xX2fxX226xb9a2xXf8xXc5xaea2xX9exXcfxX4x47c3xX15xXc5xXaxX15xX11xX9xX229xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xba4cxX9dxX1xXexX8xX2fxX217xXexX4xX43xX12xX9exX4xXcxXbaxX220xXc5xX4xX223xXc5xX4xX226xX143xX228xX229xX4xX9exXf8xX22dxXexX4xX6axXa2xX49xX6axX68xX4xXaxXbaxX238xX9exXf8xX4xX43xX159xX9dxX4xX9xX241xX4xXaxX2xXbdxX13xX4xXaxX14cxXcxX4xX9exX150xX2xX4xX1axX154xX9exXf8xX4xXcxX159xXcxX4xXfexXc5xXexX4xX160xX161xX9exXbaxX4xX3xX2xX167xX9exX4xXaxX11xX16cxX4xX9exXbaxX22dxX4xX9exX270xX150xXcxX4xXcxXbaxX9dxX4xX160xXbdxX9exX4xXf8xX2xX17exX12xX4xX9exX182xXb3xX4xX127xX68xX127xX6axXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX462xX9dxX1xXexX8xX2fx4313xX220xXexX4xX1axX22dxX4xXb3xX2baxXaxX4xX13xXbax4fcaxX9exX4xXaxX11xX9dxX9exXf8xX4xX9ex7405xX4xX1axX2c4xXcxX4xX9exXbaxX28cxXb3xX4xXf8xX2xX291xX13xX4xXcxX159xXcxX4xX1xX9dxX12xX9exXbaxX4xX9exXf8xXbaxX2xX167xX13xX4xX160xX2a6xX2xX4xX13xXbaxX2abxX4xX3xX150xX2xX4xXcxX159xXcxX4xXaxX159xXcxX4xX160xX2baxX9exXf8xX4xXaxX2xX2c0xXc5xX4xXcxX2c4xXcxX4xX1xX9dxX4xX1xX161xXcxXbaxX4xX3xX2xX2c0xXb3xX4xX160xX270x7003xX9exXf8xX4xXbaxX238xX4xXbaxaa25xX13xX4xXcxX561xX13xX4xX228xX2d0xX2d1xX2d2xX2d3xXfxX6axX67xXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX462xX9dxX1xXexX8xX2fxX1b4xX11xX9dxX9exXf8xX4xXaxXbaxX238xX9exXf8xX4xXcxX159xX9dxX4xX43xX159xX9dxX4xXcxXbaxX170xba6bxX4xX143xX228xX4xXdxXbax963bxX9exXf8xX4xX160xX161xX9exXbaxX4xX160xbaccxX4xXfexXc5xXexXbdxXaxX4xX160xX161xX9exXbaxX4xXf8xX2xX12xX4xXbax80c8xX9exX4xX43xX2xX167xX9exX4xX13xXbaxX159xX13xX4xX9exX22dxXexX4xX9exXbaxX28cxXb3xX4xX160xX159xX13xX4x6833xX9exXf8xX4xX9exXbaxXc5xX4xXcxX4fdxXc5xX4xX1axX2xX2c0xX9exX4xXaxX14cxXcxX4xXcxX176xX12xX4xXcxX159xXcxX4xX1xX9dxX12xX9exXbaxX4xX9exXf8xXbaxX2xX167xX13xX59dxX4xXcx558axX9exXf8xX4xX9exXbaxX270xX4xX43x77f5xX9dxX4xX3xX167xX4xXaxXbaxX161xX4xXaxX11xX270xX559xX9exXf8xX4xXcxXbaxXc5xX9exXf8xX4xXcxX176xX12xX4x9895xX2xX2c0xX9exX4xXb3xX2xX9exXbaxX4xXcxXbaxX220xXc5xX4xX223xXc5xX4xX226xX143xX144xX229xXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX462xX9dxX1xXexX8xX2fxX462xX2c0xX9exX4xXcxX5c0xX9exXbaxX4xX160xX2abxX59dxX4xX143xX228xX4xXcxX606xX9exXf8xX4xX160xX270xX12xX4xX11xX12xX4xX43xX2xX167xX9exX4xX13xXbaxX159xX13xX4xXb3xX150xX2xX4xX160x7075xX4xXcxX159xXcxX4xX9exX270xX150xXcxX4xXaxXbaxX22dxX9exXbaxX4xX3xX2xX2c0xX9exX4xXbaxX507xX4xXaxX11xX16cxX4xX9exXbaxX17exX9exXf8xX4xXcxX238xX9exXf8xX4xXaxXexX4xX160xX12xX9exXf8xX4xX13xXbaxX60fxX2xX4xXf8xX159xX9exXbaxX4xXcxXbaxX161xXc5xX4xXbax927fxXc5xX4xXfexXc5xX60fxXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX462xX9dxX1xXexX8xX2fxX4f0xX4fdxXc5xX4xX9exX182xXb3xX4xX127xX68xX127xX68xX59dxX4xX143xX228xX4xXcxX606xX9exXf8xX4xX160xX5aexX4xX9exX150xX2xX4xX1axX154xX9exXf8xX4xXcxX159xXcxX4xXfexXc5xXexX4xX160xX161xX9exXbaxX4xX9exX22dxXexX4xX160xXbdxX9exX4xX9exXf8xX22dxXexX4xXa2xX6axX49xX6axX127xX4xXaxX150xX2xX4xX3xX150xX2xX4xXbaxXexX4xX3x7a93xX9exXf8xX4xXcxX2abxX4xXaxXbaxX681xX4xXf8xX2xX60fxXb3xX4xXaxXbaxX2xX681xXc5xX4xXaxX159xXcxX4xX160xX2baxX9exXf8xX4xXcxX176xX12xX4xX160xX5c0xX2xX4xX1xX161xXcxXbaxX4xX228xX2d0xX2d1xX2d2xX2d3xXfxX6axX67xX4xX160xX2a6xX2xX4xX3xX150xX2xX4xX9ex7802xX9exX4xXdxX2xX9exXbaxX4xXaxXbdxXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX462xX9dxX1xXexX8xX2fxX4f0xX5c0xX2xX4xX1xX161xXcxXbaxX4xX228xX2d0xX2d1xX2d2xX2d3xXfxX6axX67xX4xX160xX5aexX4xXaxX159xXcxX4xX160xX2baxX9exXf8xX4xX9ex424fxX9exXf8xX4xX9exX769xX4xX160xXbdxX9exX4xX9exX769xX9exX4xXdxX2xX9exXbaxX4xXaxXbdxX4xXaxXbaxXbdxX4xXf8xX2xX150xX2xX59dxX4xXaxX11xX9dxX9exXf8xX4xX160xX2abxX4xXcxX2abxX4xX143xX144xX59dxX4xX1xX9dxX4xXbaxX4fdxXc5xX4xXbaxXbdxXaxX4xXcxX159xXcxX4xX9exX270xX150xXcxX4xX160xX769xXc5xX4xX13xXbaxX60fxX2xX4xX159xX13xX4xX160xX7a8xXaxX4xX43xX2xX167xX9exX4xX13xXbaxX159xX13xX4xX13xXbaxX9dxX9exXf8xX4xXaxX154xX12xX4xX9exXf8xXbaxX2xX2c0xXb3xX4xX9exXf8xX7a8xXaxX4xX9exXbaxX28cxXb3xX4xXdxXbaxX2a6xX9exXf8xX4xXcxXbaxXbdxX4xX9xX2c4xX4xX1axX220xXexX4xX1axX12xX9exX4xXcxX176xX12xX4xX1xX161xXcxXbaxX4xX228xX2d0xX2d1xX2d2xX2d3xXfxX6axX67xXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX462xX9dxX1xXexX8xX2fxX62axX2xX2c0xX9exX4xXfexXc5xX12xX9exX4xX160xXbdxX9exX4xXaxbd58xX9exXbaxX4xXbaxX86dxX9exXbaxX4xX1xX161xXcxXbaxX4xX43xX167xX9exXbaxX59dxX4xXcx8653xX9exXf8xX4xX9exXf8xX22dxXexX59dxX4xXcxX159xXcxX4xX9exX270xX150xXcxX4xX143xX144xX4xX160xX5aexX4xX9exXbaxX561xXaxX4xXaxX11xX170xX4xXb3xX2baxXaxX4xXfexXc5xXexX4xX160xX161xX9exXbaxX4xXcxXbaxXc5xX9exXf8xX4xX1axX2xX2c0xX9exX4xXfexXc5xX12xX9exX4xX160xXbdxX9exX4xX3xX2xX167xXcxX4xXbaxX5c0xX9exX4xXcxXbaxXbdxX4xX160xX2xX4xX1axX5c0xX2xXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX462xX9dxX1xXexX8xX2fxX1b4xX5c0xX2xX4xXcxXc5xX2baxXcxX4xXbaxX72bxX13xX4x42e7xX4xX62axXc5xX83xX15xXb3xX43xX9dxXc5xX11xXf8xX59dxX4xXcxX159xXcxX4xX9exXf8xX9dxX5c0xX2xX4xXaxX11xX270xX8fbxX9exXf8xX4xX160xXbdxX9exX4xXax633cxX4xX127xX36exX4xX9exX270xX150xXcxX4xX143xX144xX4xX160xX5aexX4xX9exXbaxX561xXaxX4xXaxX11xX170xX4xX3xX150xX2xX4xX160xX769xX4xX83xXc5xX561xXaxX59dxX4xXaxXbaxX15xX9dxX4xX160xX2abxX4xXbaxX22dxX9exXf8xX4xXaxXc5xX4fdxX9exX59dxX4xX1b4xX11xXc5xX9exXf8xX4xXaxX220xXb3xX4xXfexXc5xX60fxX9exX4xX1axacedxX4xX3xX22dxX4xX13xXbax73faxX9exXf8xX4xXcxXbaxX2a6xX9exXf8xX4xX1xX161xXcxXbaxX4xX43xX167xX9exXbaxX4xXcxXbaxX220xXc5xX4xX223xXc5xX4xX9xX241xX4xXcxX238xX9exXf8xX4xX43xX2a6xX4xXb3xX2baxXaxX4xX43xX60fxX9exX4xX160xX447xX4xX1xX161xXcxXbaxX4xX43xX167xX9exXbaxX4xX143xX144xX59dxX4xX3xX150xX2xX4xXcxX159xXcxX4xXb3xX22dxXc5xX4xXaxXbaxX15xX9dxX4xXaxX170xX9exX4xXbaxX2xX167xXc5xX4xX160xb20cxX9exX4xXf8xX2xX12xX9dxX4xXaxXbaxX238xX9exXf8xX4xXf8xX447xXb3xX4xXb3xX22dxXc5xX4xX83xX12xX9exXbaxX4xX1axX159xX4xXcxX220xXexX59dxX4xXb3xX22dxXc5xX4xX3xX22dxX9exXf8xX4xX3xX22dxX4xXb3xX22dxXc5xX4xX160xX154xX59dxX4xXcxXbaxX9dxX4xXaxXbaxX561xXexX4xX9exXf8xXc5xXexX4xXcx766bxX4xX1xX161xXcxXbaxX4xX43xX167xX9exXbaxX4xXaxX5c0xX2xX4xXb3xX507xX2xX4xXdxXbaxXc5xX4xX3xX2c4xXcxXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX462xX9dxX1xXexX8xX2fxX2d1xX2xX167xXcxX4xXcxXbaxX2xX12xX4xXb3xX22dxXc5xX4xX9exX22dxXexX4xX9xX241xX4xX160xX270xX16cxXcxX4xXfexXc5xXexXbdxXaxX4xX160xX161xX9exXbaxX4xX1xX2c4xX12xX4xXaxX11xX2c0xX9exX4xXcxX159xXcxX4xXexXbdxXc5xX4xXaxX2a6xX4xX1xX161xXcxXbaxX4xXaxa481xX59dxX4xXaxX11xX9dxX9exXf8xX4xX160xX2abxX4xXcxX2abxX4xX9xX2a6xX4xXcxX12xX4xX9exXbaxX2xXa80xXb3xX4xXaxX11xX2c0xX9exX4xX6axX68xX68xXd5xX68xX68xX68xX4xX9exXf8xX270xX559xX2xX4xX1xX220xX9exX4xXaxX11xX9dxX9exXf8xX4xX3xX96fxX9exXf8xX4xX6axX35axX4xX9exXf8xX22dxXexX59dxX4xX9xX2a6xX4xX1axX270xX16cxX9exXf8xX4xX83xb9fdxXaxX4xX9exXf8xXbaxX2xX167xXb3xX4xX3xX22dxX4xXax7b1exX4xX1axX167xX4xXcxX159xXcxX4xXcxX12xX4xX1xX270xXa10xX9exXf8xX4xXaxX170xX9exXbaxXd5xX4xX444xXbaxX17exX9exXf8xX4xXdxXbaxXc5xX4xX3xX2c4xXcxX4xXdxXbaxX238xX9exXf8xX4xX160xX176xX4xX1xX17exX4xX1axX2xX167xXc5xX4xX9xX241xX4xX160xX270xX16cxXcxX4xX160xX159xX9exXbaxX4xX1xX561xXc5xX4xXb3xX22dxXc5xX4xXf8xXbaxX2xXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX11xX15xX1axX12xXaxX15xX1xX8xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXf8xX2fxX1b4xX2xX9exX4xX1axX2xX2c0xX9exX4xXfexXc5xX12xX9exXcfxX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXf8xX2fxX0xXc5xX1axX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXaxX2xXaxX1axX15xXfxXaxXbaxXc5xXb3xX43xXfxX12xX9exX1xXfxX9xX12xX13xX9dxX8xX2fxX0xX1axX2xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xX62axX22dxX9dxX4xX9exX150xX2xX4xX1axX154xX9exXf8xX4xXcxX159xXcxX4xX43xX2xX167xX9exX4xX13xXbaxX159xX13xX4xX13xXbaxX96fxX9exXf8xX4xX228xX9dxX3xX2xX1xXfxX6axX67xX4xX160xX681xX4xXf8xX2xX60fxXb3xX4xXaxXbaxX2xX681xXc5xX4xXaxX159xXcxX4xX160xX2baxX9exXf8xX4xXdxX2xX9exXbaxX4xXaxXbdxX8xX4xXbaxX11xX15xX81xX7xX8xX49xXfexXc5xX9dxXcxXfxXaxX15xX49xX1axX12xX9dxXfxX9exX9dxX2xXfxX1axX9dxX9exXf8xXfxXcxX12xXcxXfxX43xX2xX15xX9exXfxX13xXbaxX12xX13xXfxX13xXbaxX9dxX9exXf8xXfxXcxX9dxX3xX2xX1xXfxX6axX67xXfxX1xX15xXfxXf8xX2xX12xXb3xXfxXaxXbaxX2xX15xXc5xXfxXaxX12xXcxXfxX1xX9dxX9exXf8xXfxXdxX2xX9exXbaxXfxXaxX15xX49xX6axX67xX67xX328xX6axX6axXd5xXbaxXaxXb3xX8xX2fxX0xX2xXb3xXf8xX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xXb3xX15xX1xX2xX12xX49xX6axX127xX68xX49xX9exX15xX10xX9xX49xX127xX68xXa2xX67xX49xX6axX127xX35axX1xX65xX6axX36exX127xXa2xXa2xX65xXaxX35axX35axX6axX35axX328xX1axX68xXd5xX373xX13xXf8xX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xX143xX144xX4xXaxX2xXbdxX13xX4xXaxX14cxXcxX4xX9exX150xX2xX4xX1axX154xX9exXf8xX4xXcxX159xXcxX4xXfexXc5xXexX4xX160xX161xX9exXbaxX4xX3xX2xX167xX9exX4xXaxX11xX16cxX4xXcxXbaxX170xX9exXbaxX4xX13xXbaxX176xX4xX160xXbdxX9exX4xXf8xX2xX17exX12xX4xX9exX182xXb3xX4xX127xX68xX127xX6axX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX12xX2fxX0xX1xX2xX3xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXf8xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xX62axX22dxX9dxX4xX9exX150xX2xX4xX1axX154xX9exXf8xX4xXcxX159xXcxX4xX43xX2xX167xX9exX4xX13xXbaxX159xX13xX4xX13xXbaxX96fxX9exXf8xX4xX228xX9dxX3xX2xX1xXfxX6axX67xX4xX160xX681xX4xXf8xX2xX60fxXb3xX4xXaxXbaxX2xX681xXc5xX4xXaxX159xXcxX4xX160xX2baxX9exXf8xX4xXdxX2xX9exXbaxX4xXaxXbdxX8xX4xXbaxX11xX15xX81xX7xX8xX49xXfexXc5xX9dxXcxXfxXaxX15xX49xX1axX12xX9dxXfxX9exX9dxX2xXfxX1axX9dxX9exXf8xXfxXcxX12xXcxXfxX43xX2xX15xX9exXfxX13xXbaxX12xX13xXfxX13xXbaxX9dxX9exXf8xXfxXcxX9dxX3xX2xX1xXfxX6axX67xXfxX1xX15xXfxXf8xX2xX12xXb3xXfxXaxXbaxX2xX15xXc5xXfxXaxX12xXcxXfxX1xX9dxX9exXf8xXfxXdxX2xX9exXbaxXfxXaxX15xX49xX6axX67xX67xX328xX6axX6axXd5xXbaxXaxXb3xX8xX2fxX62axX22dxX9dxX4xX9exX150xX2xX4xX1axX154xX9exXf8xX4xXcxX159xXcxX4xX43xX2xX167xX9exX4xX13xXbaxX159xX13xX4xX13xXbaxX96fxX9exXf8xX4xX228xX9dxX3xX2xX1xXfxX6axX67xX4xX160xX681xX4xXf8xX2xX60fxXb3xX4xXaxXbaxX2xX681xXc5xX4xXaxX159xXcxX4xX160xX2baxX9exXf8xX4xXdxX2xX9exXbaxX4xXaxXbdxX0xX49xX12xX2fxX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXf8xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXbaxX15xX12xX1xX8xX2fxX228xXbaxX170xX9exXbaxX4xX13xXbaxX176xX4xX62axX22dxX9dxX4xX160xX5aexX4xXcxXbaxX561xX13xX4xXaxXbaxXc5xX6c1xX9exX4xX3xX769xX4xX9exXf8xXc5xXexX2c0xX9exX4xXax9359xXcxX4xXcxXbaxX9dxX4xX13xXbaxXad0xX13xX4xXb3xX8fbxX4xX1axX5c0xX2xX4xXbaxX86dxX9exXbaxX4xXaxXbaxX5daxXcxX4xX1xXc5xX4xX1axX161xXcxXbaxX4xX9exXbaxX2abxXb3xX4xX160xX2a6xX2xX4xX3xX150xX2xX4xXdxXbaxX159xXcxXbaxX4xXaxX91fxX4xXfexXc5xX2a6xXcxX4xXf8xX2xX12xX4xXdxXbaxX238xX9exXf8xX4xXcxX2abxX4xX1xX161xXcxXbaxX4xX228xX9dxX3xX2xX1xXfxX6axX67xX4xXaxX11xX9dxX9exXf8xX4xXcxX2baxX9exXf8xX4xX160xX447xX9exXf8xX59dxX4xXaxX559xX4xX1b4xXbaxX559xX2xX4xX43xX159xX9dxX4xX2d1xX2xX2c0xX9exXf8xX4xX228xXbaxX182xX9exX4xX226xX2d1xX2xX15xX9exXaxX2xX12xX9exX15xX4xX1b4xX2xXb3xX15xX9xX229xX4xX1x5ef8xX9exX4xXaxXbaxX238xX9exXf8xX4xX43xX159xX9dxX4xXaxX91fxX4xX2d1xX182xX9exX4xX13xXbaxX96fxX9exXf8xX4xX1b4xXbaxX176xX4xXaxX270xX150xX9exXf8xX4xX62axX22dxX9dxX4xXcxXbaxX9dxX4xX43xX2xXbdxXaxXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1axX2xX2fxX0xX1axX2xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xX444xXbaxX6c1xXaxX4xX462xX60fxX9exX4xX9exX150xX2xX4xX1axX154xX9exXf8xX4xXbaxX5c0xX9exX4xXcxXbaxXbdxX4xX9exXbaxX6c1xX13xX4xXcxX60fxX9exXbaxX4xXcxXbaxX9dxX4xX9xX2xX9exXbaxX4xX3xX2xX2c0xX9exX4xX9exX270xX150xXcxX4xX9exXf8xX9dxX22dxX2xX8xX4xXbaxX11xX15xX81xX7xX8xX49xXfexXc5xX9dxXcxXfxXaxX15xX49xX9exXbaxX12xXaxXfxX43xX12xX9exXfxX9exX9dxX2xXfxX1axX9dxX9exXf8xXfxXbaxX12xX9exXfxXcxXbaxX15xXfxX9exXbaxX12xX13xXfxXcxX12xX9exXbaxXfxXcxXbaxX9dxXfxX9xX2xX9exXbaxXfxX3xX2xX15xX9exXfxX9exXc5xX9dxXcxXfxX9exXf8xX9dxX12xX2xX49xX6axX67xX36exX35axX67xX36exXd5xXbaxXaxXb3xX8xX2fxX0xX2xXb3xXf8xX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xXb3xX15xX1xX2xX12xX49xX6axX127xX68xX49xX9exX15xX10xX9xX49xX127xX68xXa2xXa2xX49xX6axX68xX328xX1xX68xX6axX35axX328xX36exX328xXa2xXaxXa2xX36exX127xX67xX1axX6axX68xXfxXaxXaxX83xX3xX9exX9exXbaxX12xXaxXfxX43xX12xX9exXfxXbaxX12xX9exXfxXcxXbaxXd5xX373xX13xXf8xX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xX143xX144xX4xXaxX2xXbdxX13xX4xXaxX14cxXcxX4xX9exX150xX2xX4xX1axX154xX9exXf8xX4xXcxX159xXcxX4xXfexXc5xXexX4xX160xX161xX9exXbaxX4xX3xX2xX167xX9exX4xXaxX11xX16cxX4xXcxXbaxX170xX9exXbaxX4xX13xXbaxX176xX4xX160xXbdxX9exX4xXf8xX2xX17exX12xX4xX9exX182xXb3xX4xX127xX68xX127xX6axX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX12xX2fxX0xX1xX2xX3xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXf8xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xX444xXbaxX6c1xXaxX4xX462xX60fxX9exX4xX9exX150xX2xX4xX1axX154xX9exXf8xX4xXbaxX5c0xX9exX4xXcxXbaxXbdxX4xX9exXbaxX6c1xX13xX4xXcxX60fxX9exXbaxX4xXcxXbaxX9dxX4xX9xX2xX9exXbaxX4xX3xX2xX2c0xX9exX4xX9exX270xX150xXcxX4xX9exXf8xX9dxX22dxX2xX8xX4xXbaxX11xX15xX81xX7xX8xX49xXfexXc5xX9dxXcxXfxXaxX15xX49xX9exXbaxX12xXaxXfxX43xX12xX9exXfxX9exX9dxX2xXfxX1axX9dxX9exXf8xXfxXbaxX12xX9exXfxXcxXbaxX15xXfxX9exXbaxX12xX13xXfxXcxX12xX9exXbaxXfxXcxXbaxX9dxXfxX9xX2xX9exXbaxXfxX3xX2xX15xX9exXfxX9exXc5xX9dxXcxXfxX9exXf8xX9dxX12xX2xX49xX6axX67xX36exX35axX67xX36exXd5xXbaxXaxXb3xX8xX2fxX444xXbaxX6c1xXaxX4xX462xX60fxX9exX4xX9exX150xX2xX4xX1axX154xX9exXf8xX4xXbaxX5c0xX9exX4xXcxXbaxXbdxX4xX9exXbaxX6c1xX13xX4xXcxX60fxX9exXbaxX4xXcxXbaxX9dxX4xX9xX2xX9exXbaxX4xX3xX2xX2c0xX9exX4xX9exX270xX150xXcxX4xX9exXf8xX9dxX22dxX2xX0xX49xX12xX2fxX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXf8xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXbaxX15xX12xX1xX8xX2fxX444xXbaxX17exX9exXf8xX4xXbaxX5c0xX9exX4xXcxXbaxXbdxX4xX160xX2a6xX2xX4xX3xX150xX2xX4xX9xX2xX9exXbaxX4xX3xX2xX2c0xX9exX4xX9exX270xX150xXcxX4xX9exXf8xX9dxX22dxX2xX4xXaxX11xX270xX150xXcxX4xXbaxXbdxXaxX4xX9xX241xX4xX160xX270xX16cxXcxX4xX9exX150xX2xX4xX1axX154xX9exXf8xX4xX160xX2a6xX2xX4xX3xX150xX2xX4xX9exXbaxX17exX9exXf8xX4xX9exXf8xX270xX559xX2xX4xX160xX270xX16cxXcxX4xX228xXbaxX170xX9exXbaxX4xX13xXbaxX176xX4xX444xXbaxX6c1xXaxX4xX462xX60fxX9exX4xX43xX60fxX9dxX4xXaxX11xX16cxX4xX3xX22dxX4xX9xX12xXc5xX4xX160xX2abxX4xX9xX241xX4xX160xX270xX16cxXcxX4xXb3xX8fbxX4xX11xX2baxX9exXf8xX4xXcxXbaxX9dxX4xX9xX2xX9exXbaxX4xX3xX2xX2c0xX9exX4xXfexXc5xX2a6xXcxX4xXaxXbdxX4xXaxX2c4xX4xXaxX291xXcxXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1axX2xX2fxX0xX1axX2xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xX143xX144xX4xXf8xX2xX12xX4xXbaxX5c0xX9exX4xXaxX11xX91fxX9exXf8xX4xX13xXbaxX5c0xXaxX4xXdxX2xX9exXbaxX4xXaxXbdxX4xX160xX2a6xX2xX4xX3xX150xX2xX4xX444xXf8xX12xX8xX4xXbaxX11xX15xX81xX7xX8xX49xX1xX2xX15xXb3xXfxX9exX9dxX9exXf8xX49xX15xXc5xXfxXf8xX2xX12xXfxXbaxX12xX9exXfxXaxX11xXc5xX9exXf8xXfxX13xXbaxX12xXaxXfxXdxX2xX9exXbaxXfxXaxX15xXfxX1xX9dxX2xXfxX3xX9dxX2xXfxX9exXf8xX12xX49xX6axX67xX35axX328xX328xX65xXd5xXbaxXaxXb3xX8xX2fxX0xX2xXb3xXf8xX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xXb3xX15xX1xX2xX12xX49xX6axX127xX68xX49xX9exX15xX10xX9xX49xX127xX68xX127xX65xX49xX6axX127xX35axX1xX127xX68xX67xX6axX328xXa2xX68xXaxX65xX127xXa2xX67xX1axX68xXfxX6axX127xX36exXa2xX328xX67xXa2xXd5xX373xX13xXf8xX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xX143xX144xX4xXaxX2xXbdxX13xX4xXaxX14cxXcxX4xX9exX150xX2xX4xX1axX154xX9exXf8xX4xXcxX159xXcxX4xXfexXc5xXexX4xX160xX161xX9exXbaxX4xX3xX2xX167xX9exX4xXaxX11xX16cxX4xXcxXbaxX170xX9exXbaxX4xX13xXbaxX176xX4xX160xXbdxX9exX4xXf8xX2xX17exX12xX4xX9exX182xXb3xX4xX127xX68xX127xX6axX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX12xX2fxX0xX1xX2xX3xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXf8xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xX143xX144xX4xXf8xX2xX12xX4xXbaxX5c0xX9exX4xXaxX11xX91fxX9exXf8xX4xX13xXbaxX5c0xXaxX4xXdxX2xX9exXbaxX4xXaxXbdxX4xX160xX2a6xX2xX4xX3xX150xX2xX4xX444xXf8xX12xX8xX4xXbaxX11xX15xX81xX7xX8xX49xX1xX2xX15xXb3xXfxX9exX9dxX9exXf8xX49xX15xXc5xXfxXf8xX2xX12xXfxXbaxX12xX9exXfxXaxX11xXc5xX9exXf8xXfxX13xXbaxX12xXaxXfxXdxX2xX9exXbaxXfxXaxX15xXfxX1xX9dxX2xXfxX3xX9dxX2xXfxX9exXf8xX12xX49xX6axX67xX35axX328xX328xX65xXd5xXbaxXaxXb3xX8xX2fxX143xX144xX4xXf8xX2xX12xX4xXbaxX5c0xX9exX4xXaxX11xX91fxX9exXf8xX4xX13xXbaxX5c0xXaxX4xXdxX2xX9exXbaxX4xXaxXbdxX4xX160xX2a6xX2xX4xX3xX150xX2xX4xX444xXf8xX12xX0xX49xX12xX2fxX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXf8xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXbaxX15xX12xX1xX8xX2fxX211xX5aexX9exXf8xX4xXaxXbaxX238xX9exXf8xX4xX1b4x7f23x42e1xX13f1xX4xX1xXeb7xX9exX4xXaxXbaxX238xX9exXf8xX4xX43xX159xX9dxX4xX11xX12xX4xX9exXf8xX22dxXexX4xX127xX67xX49xX65xX4xXcxX176xX12xX4xX211xX2baxX2xX4xX160xX447xX9exXf8xX4xXcxXbaxX220xXc5xX4xX223xXc5xX4xX226xX143xX228xX229xX4xXcxXbaxX9dxX4xX43xX2xXbdxXaxX59dxX4xX62axX2xX2c0xX9exX4xXb3xX2xX9exXbaxX4xXcxXbaxX220xXc5xX4xX223xXc5xX4xX226xX143xX144xX229xX4xX160xX5aexX4xXf8xX2xX12xX4xXbaxX5c0xX9exX4xXaxXbaxX2c0xXb3xX4xX65xX4xXaxXbaxX159xX9exXf8xX4xXcxX159xXcxX4xX43xX2xX167xX9exX4xX13xXbaxX159xX13xX4xXaxX11xX91fxX9exXf8xX4xX13xXbaxX5c0xXaxX4xXdxX2xX9exXbaxX4xXaxXbdxX4xX160xX2a6xX2xX4xX3xX150xX2xX4xX444xXf8xX12xX59dxX4xXcxXbaxX9dxX4xX160xXbdxX9exX4xX9exXf8xX22dxXexX4xXa2xX6axX49xX6axX49xX127xX68xX127xX6axXd5xX0xX49xX13xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1axX2xX2fxX0xX49xXc5xX1axX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXcxX1axX11xX8xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX13f1xX9dxXc5xX11xXcxX15xX8xX2fxX1b4xXbaxX15xX9dxX4xX2d1xX2xX15xXaxX9exX12xXb3x666cxX0xX49xX13xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2f