Quốc lộ 12A bị nứt gãy như động đất
Hơn 300 m quốc lộ 12A đoạn qua xã Dân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) bị sụt lún, nứt gãy do sạt lở đất.
2ae7xa550xa0ebx680ex9a2bx9230x42d8x6deax74ccxX7x4178x8a46x8bcbxa4a9x49f9x550axX5x5af0xXax982dx3a29x38b1x72c4xX4xX3xX5x7650xX3xX2x31edx725dxX3x8487x592fxX3x7a66x8c73xXexX3x5103x8760x54f4xX3xX22xX1x9bdfxX3x7c09xX19xX22xX26xX3xX2ex6081xXexX0x7b49xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx335dxX10xX6xacbbxXaxX12xX46x7ba7xX22xX3x7e80x342bxX51xX3x74f5xX3x7a10xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX2ex8158x5831xX22xX3xX56xX14xX6xX3x9f55xX27xX3x5039x8c11xX22xX3xX46x4f7cxX6xX3x4218x46e8xXdxX22xX1xX3xX46xX73xX6x84bbxX3xX13xX14x402cxX22xX26xX3x80c2x3428xX22xX1x95dexX3xX1fxX20xX3xX7x53ddxXexX3xX5x5d14xX22xX7fxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX49xX63xX3xX7xX64xXexX3xX5x5d25xX3xX2exX34xXex8331xX0xX37xXbxX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX54xX6x7162xX26xXdxX22x9516xX3xX1cxXbxX6bxX3xX6xX14xXexX63x4ee7xXaxX12xX0xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX54xX26xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX7xX64xXexX3xX5xXa9xX3xX83xX22xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc7xX37xX37xXdxXaexX1fxX6xX63xX1xX6xXexXdxX22xX1xXaex3965xX22xX37xX22xX10x6597xX7xX37xX1cxX51x971cxX1cxX37xX2xX1cx32d4xX49xX50xX2xX12bxX2xX2x73ddxX137xXexX130x2e90xX1cxX13bxX5xX2xXaex6becxXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX22xX1xX2cxX3xX2exX19xX22xX26xX3xX2exX34xXexXaxX3xX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa212xX6xXbxXexXdxX63xX22xXaxX12xX77xX2cxX6xX3xX5x47a1xX3xX5xXdx9f57xX22xX3xXexX91xX4xX3xX22xX1x4732xX22xX26xX3xX22xX26x466exX28xX3xX56xX14xX6xX3x79d8xX1xXdx4a4dxX22xX3xX56xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX7fxX3xX2exX63xX64xX22xX3xX56xX14xX6xX3xX6bxX27xX3xX6exX6fxX22xX3xX46xX73xX6xX3xX76xX77xXdxX22xX1xX3xX46xX73xX6xX8bxX7fxX3xX1fxX20xX3xX1xX2cxX3xX1x7cb1xX22xX26xX3xX49xX63xX3xX7xX64xXexX3xX5xXa9xX3xX2exX34xXexXaexX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xX37xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xX37xXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX54xX6xXc3xX26xXdxX22xXc7xX3xX1cxXbxX6bxX3xX6xX14xXexX63xXd1xXaxX12xX0xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX54xX26xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX7xX64xXexX3xX5xXa9xX3xX83xX22xX1xX3xX1cxXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc7xX37xX37xXdxXaexX1fxX6xX63xX1xX6xXexXdxX22xX1xXaexX121xX22xX37xX22xX10xX126xX7xX37xX1cxX51xX12bxX1cxX37xX2xX1cxX130xX49xX50xX2xX12bxX2xX2xX137xX137xXexX13bx30e2xX2xX2xX5xX1cxXaexX141xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX22xX1xX2cxX3xX2exX19xX22xX26xX3xX2exX34xXexXaxX3xX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX63xX22xXaxX12x69e9xX63xX64xX22xX3xX2exX2cxb02fxX22xX26xX3xX1xX2cxX3xX1xX1f1xX22xX26xX3xX49xX1b0xXdxX3xX50xX137xX51xX3xX54xXaexX3xX306xX6fxX28xX3xX5xX1b0xX3xXexX14xX28xX1baxX22xX3xX2exX19xX4xX3xX2exX64xX63xX3xX49x9b0cxX22xX3xX2exX1baxX22xX3xX18fxac3exX6xX3xX1b7xX1x77ebxX14xX3xX56xX14xX15xX4xX3xXexX1baxX3xX18fxX1xX6xX3x3c08xX63xXaexX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xX37xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xX37xXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX54xX6xXc3xX26xXdxX22xXc7xX3xX1cxXbxX6bxX3xX6xX14xXexX63xXd1xXaxX12xX0xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX54xX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX49xXexX1xX14xX54xX1fxXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX126xXdxX49xXexX1xXc7xX3x6601xX50xX13bxXbxX6bxXd1xX3xX1xX10xXdxX26xX1xXexXc7xX3xX12bxX137xX137xXbxX6bxXd1xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX7xX64xXexX3xX5xXa9xX3xX83xX22xX1xX3xX50xXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc7xX37xX37xXdxXaexX1fxX6xX63xX1xX6xXexXdxX22xX1xXaexX121xX22xX37xX22xX10xX126xX7xX37xX1cxX51xX12bxX1cxX37xX2xX1cxX130xX49xX50xX2xX12bxX2xX2xX137xX137xXexX130xX12bxX137xX2xX5xX50xXaexX141xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX22xX1xX2cxX3xX2exX19xX22xX26xX3xX2exX34xXexXaxX3xX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX63xX22xXaxX12xX18fxX4dxX3xX56xX14xX6xX22xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX22xa843xX22xX26xX3xX1xX14xX28x7514xX22xX3xX77xXdxX22xX1xX3xX46xX73xX6xX3xX2exX27xX3xX4xX34xX54xX3xX4x93f9xX4xX3xXbxX1xX2cxX4dxX22xX26xX3xXexXdxX4a6xX22xX3xX56xX14xX6xX3xX5xX64xXdxX3xX2ex7451xX3xX2exX83xX54xX3xX1fxX83xX63xX3xX6xX22xX3xXexX63xX1b0xX22xXaexX3x4a33xXdxX6xX63xX3xXexX1x5bfdxX22xX26xX3xX2exX1baxX22xX3xX18fxX342xX6xX3xX1b7xX1xX347xX14xX3xX56xX14xX15xX4xX3xXexX1baxX3xX18fxX1xX6xX3xX356xX63xX3xX1fxX20xX3xXexX1a1xX3xX5xXdxX4a6xXexX3xX1xX63xX1b0xX22xX3xXexX63xX1b0xX22xXaexX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xX37xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xX37xXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX54xX6xXc3xX26xXdxX22xXc7xX3xX1cxXbxX6bxX3xX6xX14xXexX63xXd1xXaxX12xX0xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX54xX26xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX7xX64xXexX3xX5xXa9xX3xX83xX22xX1xX3xX12bxXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc7xX37xX37xXdxXaexX1fxX6xX63xX1xX6xXexXdxX22xX1xXaexX121xX22xX37xX22xX10xX126xX7xX37xX1cxX51xX12bxX1cxX37xX2xX1cxX130xX49xX50xX2xX12bxX2xX2xX137xX137xXexX50xX1cxX130xX5xX12bxXaexX141xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX22xX1xX2cxX3xX2exX19xX22xX26xX3xX2exX34xXexXaxX3xX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX63xX22xXaxX12xXcx7dddxX22xX26xX3xXexX1xX83xX54xX3xX22xX1x812axX6xX3xX2exX2cxX30dxX22xX26xX3xX1fxX20xX3xX1fxX63xX22xX26xX3xXexXc3xX73xX4xXaexX3xX18fxX4baxX4xX3xX121xX1baxXexX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX1b7x9ea9xX63xX3xX49xX1b0xXdxX7fxX3xXc3xX19xX22xX26xX3xX1xX1b0xX22xX26xX3xX4xX1xX91xX4xX3xX4xX10xX22xXexXdxX54xX10xXexXaexX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xX37xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xX37xXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX54xX6xXc3xX26xXdxX22xXc7xX3xX1cxXbxX6bxX3xX6xX14xXexX63xXd1xXaxX12xX0xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX54xX26xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX7xX64xXexX3xX5xXa9xX3xX83xX22xX1xX3xX137xXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc7xX37xX37xXdxXaexX1fxX6xX63xX1xX6xXexXdxX22xX1xXaexX121xX22xX37xX22xX10xX126xX7xX37xX1cxX51xX12bxX1cxX37xX2xX1cxX130xX49xX50xX2xX12bxX2xX2xX137xX137xXexX2a9xX137xX3caxX13bxX5xX137xXaexX141xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX22xX1xX2cxX3xX2exX19xX22xX26xX3xX2exX34xXexXaxX3xX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX63xX22xXaxX12xX77xX19xXexX3xX121xX1b0xXdxX3xX2exX63xX64xX22xX3xX2exX2cxX30dxX22xX26xX3xX1fxX20xX3xXbxX1xX4baxX3xX1x4223xX28xX3xX1xX63xX1b0xX22xX3xXexX63xX1b0xX22xX3xXexXc3xXa9xX3xXexX1xX1b0xX22xX1xX3xX49x53f9xX22xX26xX3xX7xX14xX15xXdxX3xX4xX1xX83xX28xX3xX6bxXdxX1baxXexXaexX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xX37xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xX37xXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX54xX6xXc3xX26xXdxX22xXc7xX3xX1cxXbxX6bxX3xX6xX14xXexX63xXd1xXaxX12xX0xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX54xX26xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX7xX64xXexX3xX5xXa9xX3xX83xX22xX1xX3xX2a9xXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc7xX37xX37xXdxXaexX1fxX6xX63xX1xX6xXexXdxX22xX1xXaexX121xX22xX37xX22xX10xX126xX7xX37xX1cxX51xX12bxX1cxX37xX2xX1cxX130xX49xX50xX2xX12bxX2xX2xX137xX137xXexX50xX137xX2xX12bxX5xX2a9xXaexX141xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX22xX1xX2cxX3xX2exX19xX22xX26xX3xX2exX34xXexXaxX3xX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX63xX22xXaxX12xX50xX3xX49xX27xX28xX3xX22xX1xX1b0xX3xX4xX795xX6xX3xX306x5042xX22xX3xX87xXdxX1a1xX22xX3xXbxX1xX7adxX22xX26xX3xX18fxX342xX6xX3xX1b7xX1xX347xX14xX3xX56xX14xX15xX4xX3xXexX1baxX3xX18fxX1xX6xX3xX356xX63xX3xX1fxX20xX3xX7xX91xXexX3xX5xX95xX22xX7fxX3xX2ex43dexX3xX22xX26xX1xXdxX1a1xX22xX26xXaexX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xX37xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xX37xXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX54xX6xXc3xX26xXdxX22xXc7xX3xX1cxXbxX6bxX3xX6xX14xXexX63xXd1xXaxX12xX0xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX54xX26xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX7xX64xXexX3xX5xXa9xX3xX83xX22xX1xX3xX3caxXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc7xX37xX37xXdxXaexX1fxX6xX63xX1xX6xXexXdxX22xX1xXaexX121xX22xX37xX22xX10xX126xX7xX37xX1cxX51xX12bxX1cxX37xX2xX1cxX130xX49xX50xX2xX12bxX2xX2xX137xX137xXexX137xX13bxX12bxX50xX5xX3caxXaexX141xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX22xX1xX2cxX3xX2exX19xX22xX26xX3xX2exX34xXexXaxX3xX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX63xX22xXaxX12xXcxX63xX1b0xX3xX22xX1xX1b0xX3xX4xX1x96a6xX3xX1xX14xX28xX3xXbxX1x7386xX6xX3xXexXc3xX63xX22xX26xX3xX22xa4b2xX54xX3xX6bxXdxX1a1xX14xX3xX121x4365xX63xX3xX121xacbdxXdxX3xXc3xX34xXexX3xX22xX1xXdx54ccxX14xX3xX121xX1baxXexX3xX22xX23xXexXaexX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xX37xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xX37xXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX54xX6xXc3xX26xXdxX22xXc7xX3xX1cxXbxX6bxX3xX6xX14xXexX63xXd1xXaxX12xX0xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX54xX26xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX7xX64xXexX3xX5xXa9xX3xX83xX22xX1xX3xX130xXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc7xX37xX37xXdxXaexX1fxX6xX63xX1xX6xXexXdxX22xX1xXaexX121xX22xX37xX22xX10xX126xX7xX37xX1cxX51xX12bxX1cxX37xX2xX1cxX130xX49xX50xX2xX12bxX2xX2xX137xX137xXexX2a9xX137xX130xX2xX5xX130xXaexX141xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX22xX1xX2cxX3xX2exX19xX22xX26xX3xX2exX34xXexXaxX3xX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX63xX22xXaxX12x6f7axX4baxX22xX26xX3xX1cxX2xX37xX2xX51xX7fxX3xX4xX4baxX4xX3xX4xX4baxX22xX3xX1fxX19xX7fxX3xX4xX1xXdxX1baxX22xX3xX7x7421xX3xXa9xX3xX2exX8d2xX22xX3xX1fxXdxX1a1xX22xX3xXbxX1xX7adxX22xX26xX3xX121x47caxX22xX3xX4xX1xX14xX28xX4d2xX22xX3xX2exX8d2xX3xX2exX64xX4xX7fxX3xXexX1b0xXdxX3xX5xXdxX4a6xX14xX3xX2exX1baxX22xX3xX22xX4dxXdxX3xX6xX22xX3xXexX63xX1b0xX22xXaexX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xX37xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xX37xXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX54xX6xXc3xX26xXdxX22xXc7xX3xX1cxXbxX6bxX3xX6xX14xXexX63xXd1xXaxX12xX0xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX54xX26xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX7xX64xXexX3xX5xXa9xX3xX83xX22xX1xX3xX13bxXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc7xX37xX37xXdxXaexX1fxX6xX63xX1xX6xXexXdxX22xX1xXaexX121xX22xX37xX22xX10xX126xX7xX37xX1cxX51xX12bxX1cxX37xX2xX1cxX130xX49xX50xX2xX12bxX2xX2xX137xX137xXexX137xX1cxX12bxX2a9xX5xX13bxXaexX141xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX22xX1xX2cxX3xX2exX19xX22xX26xX3xX2exX34xXexXaxX3xX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX63xX22xXaxX12x3a7fxX1xXdxXa45xX14xX3xX4xX19xXexX3xX2exXdxX4a6xX22xX3xX49x7b7exX4xX3xX56xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX1fxX20xX3xX2exX905xX3xX1b7xX1xXdxX1baxX22xX3xX49xX6fxX28xX3xX2exXdxX4a6xX22xX7fxX3xX4xX4baxXbxX3xX22xXa2exX54xX3xX22xX26xX905xX22xX3xX22xX26xX6xX22xX26xX3xXexXc3xX1a1xX22xX3xX54x4d52xXexX3xX2exX2cxX30dxX22xX26xXaexX3xa1ecxX1xX14xX3xX121xX62fxX4xX3xX49xX6fxX22xX3xX4xX2cxX3xX26x576cxX22xX3xX1xXdxX4a6xX22xX3xXexXc3xX2cxX30dxX22xX26xX3xX54xX34xXexX3xX2exXdxX4a6xX22xX3xX1xX63xX1b0xX22xX3xXexX63xX1b0xX22xX3xX7xX6xX14xX3xX1b7xX1xXdxX3xX6bxX83xX28xX3xXc3xX6xX3xX7xX62fxX3xX4xX15xX3xX1xX4ecxX54xX3xX2xX13bxX37xX2xX51xXaexX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xX37xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xX37xXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX54xX6xXc3xX26xXdxX22xXc7xX3xX1cxXbxX6bxX3xX6xX14xXexX63xXd1xXaxX12xX0xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX54xX26xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX7xX64xXexX3xX5xXa9xX3xX83xX22xX1xX3xX2xX51xXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc7xX37xX37xXdxXaexX1fxX6xX63xX1xX6xXexXdxX22xX1xXaexX121xX22xX37xX22xX10xX126xX7xX37xX1cxX51xX12bxX1cxX37xX2xX1cxX130xX49xX50xX2xX12bxX2xX2xX137xX137xXexX3caxX130xX1cxX50xX5xX2xX51xXaexX141xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX22xX1xX2cxX3xX2exX19xX22xX26xX3xX2exX34xXexXaxX3xX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX63xX22xXaxX12xXb53xX4baxX22xX26xX3xX1cxX2xX37xX2xX51xX7fxX3xXcxX905xX22xX26xX3xX4xX91xX4xX3xX306xX2cxX30dxX22xX26xX3xX1fxX19xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX1x9353xXbxX3xX4x49bbxX22xX26xX3xXb53xXa9xX3xX4e5xXdxX6xX63xX3xXexX1xX4ecxX22xX26xX3x7ebbxXb86xX22xX3xXexX83xXdxX3xXexXa1cxX22xX1xX3xX13xX14xX83xX22xX26xX3xX87xX88xX22xX1xX3xX2exX1baxX22xX3xX1xXdxX4a6xX22xX3xXexXc3xX2cxX30dxX22xX26xX3xX1b7xX1xX83xX63xX3xX7xX4baxXexX3xX121xX1b0xX3xX5xX1a1xX22xX3xXbxX1xX2cxX4dxX22xX26xX3xX4baxX22xX3xX7xX342xX6xX3xX4xX1xX1aaxX6xXaexX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xX37xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xX37xXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX54xX6xXc3xX26xXdxX22xXc7xX3xX1cxXbxX6bxX3xX6xX14xXexX63xXd1xXaxX12xX0xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX54xX26xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX7xX64xXexX3xX5xXa9xX3xX83xX22xX1xX3xX2xX2xXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc7xX37xX37xXdxXaexX1fxX6xX63xX1xX6xXexXdxX22xX1xXaexX121xX22xX37xX22xX10xX126xX7xX37xX1cxX51xX12bxX1cxX37xX2xX1cxX130xX49xX50xX2xX12bxX2xX2xX137xX137xXexX12bxX1cxX3caxX2a9xX5xX2xX2xXaexX141xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX22xX1xX2cxX3xX2exX19xX22xX26xX3xX2exX34xXexXaxX3xX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX63xX22xXaxX12xXcb4xX26xX14xX28xX1a1xX22xX3xX22xX1xX6fxX22xX3xX49xX33axX22xX3xX2exX1baxX22xX3xX7xX62fxX3xX4xX15xX3xX22xX1b0xX28xX3xX5xX1b0xX3xX49xX63xX3xX1b7xX1xX15xXdxX3xX5xX2cxXe82xX22xX26xX3xX5xXa3bxX22xX3xX2exX34xXexX3xX2exX4baxX3xXexX624xX3xX56xX14xX83xX3xX2exX8d2xXdxX3xXbxX1xXa24xX6xX3xX7xX6xX14xX3xX306xX8d2xX22xX3xX87xXdxX1a1xX22xX3xXbxX1xX7adxX22xX26xX3xX4xX342xX6xX3xX1b7xX1xX347xX14xX3xX56xX14xX15xX4xX3xXexX1baxX3xX18fxX1xX6xX3xX356xX63xX3xX1fxX20xX3xX7xX64xXexX3xX5xXa9xXaexX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xX37xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xX37xXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xXexX6xX1fxX5xX10xX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX54xX6xXc3xX26xXdxX22xXc7xX3xX1cxXbxX6bxX3xX6xX14xXexX63xXd1xXaxX12xX0xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXdxX54xX26xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX56xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX7xX64xXexX3xX5xXa9xX3xX83xX22xX1xX3xX2xX1cxXaxX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXc7xX37xX37xXdxXaexX1fxX6xX63xX1xX6xXexXdxX22xX1xXaexX121xX22xX37xX22xX10xX126xX7xX37xX1cxX51xX12bxX1cxX37xX2xX1cxX130xX49xX50xX2xX12bxX2xX2xX137xX137xXexX137xX50xX50xX13bxX5xX2xX1cxXaexX141xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX22xX1xX2cxX3xX2exX19xX22xX26xX3xX2exX34xXexXaxX3xX37xX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xXexXc3xX12xX0xXexX49xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18fxX6xXbxXexXdxX63xX22xXaxX12xX4e5xXd18xX22xX3xX22xX4dxXdxX3xX6bxX83xX28xX3xXc3xX6xX3xX7xX64xXexX3xX5xXa9xXaexX3x8c84xX22xX1xXc7xX3xX4e5xX63xX63xX26xX5xX10xX3xX77xX6xXbxX7xXaexX0xX37xXbxX12xX0xX37xXexX49xX12xX0xX37xXexXc3xX12xX0xX37xXexX1fxX63xX49xX28xX12xX0xX37xXexX6xX1fxX5xX10xX12xX0xX49xXdxX121xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX49xXc3xX10xX5xX6xXexX10xX49xXaxX12xX0xX7xXexXc3xX63xX22xX26xX12xXcxXdxX22xX3xX5xXdxX1a1xX22xX3xX56xX14xX6xX22xXc7xX0xX37xX7xXexXc3xX63xX22xX26xX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x35a6xXexX1xX14xX54xX1fxX11f7xX6xX22xX49xX11f7xX7xX6xXbxX63xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX1b0xX3xXcxXb72xX22xX1xXc7xX3xXcb4xX2cxXa3bxX4xX3xXc3xX95xXexX3xX2exX1baxX22xX3xX2exX6fxX14xX7fxX3xX121xX4a6xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexXc3xX2cxX30dxX22xX26xX3xX5xXa3bxXbxX3xX2exX1baxX22xX3xX2exX73xX7fxX3xX4xX1xX14xX347xX22xX3xX1fxX20xX3xX2exX73xX22xX3xX1xXcc4xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexXc3xXa9xX3xX5xX64xXdxXaxX3xX1xXc3xX10xacecxX9xXaxX37xX26xXdxX6xX63xX11f7xX49xX14xX4xX37xX1xX6xX11f7xXexXdxX22xX1xX11f7xX22xX14xX63xX4xX11f7xXc3xX14xXexX11f7xX49xX10xX22xX11f7xX49xX6xX14xX11f7xX121xX10xX11f7xX7xXdxX22xX1xX11f7xXexXc3xX14xX63xX22xX26xX11f7xX5xX63xXbxX11f7xX49xX10xX22xX11f7xX49xX63xX11f7xX4xX1xX14xX6xX22xX11f7xX1fxXdxX11f7xX49xX63xX22xX11f7xX1xX63xX4xX11f7xX7xXdxX22xX1xX11f7xXexXc3xX63xX11f7xX5xX6xXdxX37xX1cxX51xX51xX137xX51xX130xXaexX1xXexX54xXaxX12xX0xXdxX54xX26xX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX37xX54xX10xX49xXdxX6xX37xX2xX1cxX51xX37xX22xX10xX126xX7xX37xX1cxX51xX12bxX1cxX37xX2a9xX130xX49xX50xX51xX13bxX12bxX51xX12bxX51xXexX12bxX2xX51xX1cxX2a9xX5xX51xXaexX141xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX22xX1xX2cxX3xX2exX19xX22xX26xX3xX2exX34xXexXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX49xXdxX121xX12xX0xX7xXexXc3xX63xX22xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX46xX1b0xX3xXcxXb72xX22xX1xXc7xX3xXcb4xX2cxXa3bxX4xX3xXc3xX95xXexX3xX2exX1baxX22xX3xX2exX6fxX14xX7fxX3xX121xX4a6xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexXc3xX2cxX30dxX22xX26xX3xX5xXa3bxXbxX3xX2exX1baxX22xX3xX2exX73xX7fxX3xX4xX1xX14xX347xX22xX3xX1fxX20xX3xX2exX73xX22xX3xX1xXcc4xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexXc3xXa9xX3xX5xX64xXdxXaxX3xX1xXc3xX10xX126exX9xXaxX37xX26xXdxX6xX63xX11f7xX49xX14xX4xX37xX1xX6xX11f7xXexXdxX22xX1xX11f7xX22xX14xX63xX4xX11f7xXc3xX14xXexX11f7xX49xX10xX22xX11f7xX49xX6xX14xX11f7xX121xX10xX11f7xX7xXdxX22xX1xX11f7xXexXc3xX14xX63xX22xX26xX11f7xX5xX63xXbxX11f7xX49xX10xX22xX11f7xX49xX63xX11f7xX4xX1xX14xX6xX22xX11f7xX1fxXdxX11f7xX49xX63xX22xX11f7xX1xX63xX4xX11f7xX7xXdxX22xX1xX11f7xXexXc3xX63xX11f7xX5xX6xXdxX37xX1cxX51xX51xX137xX51xX130xXaexX1xXexX54xXaxX12xX46xX1b0xX3xXcxXb72xX22xX1xXc7xX3xXcb4xX2cxXa3bxX4xX3xXc3xX95xXexX3xX2exX1baxX22xX3xX2exX6fxX14xX7fxX3xX121xX4a6xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexXc3xX2cxX30dxX22xX26xX3xX5xXa3bxXbxX3xX2exX1baxX22xX3xX2exX73xX7fxX3xX4xX1xX14xX347xX22xX3xX1fxX20xX3xX2exX73xX22xX3xX1xXcc4xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexXc3xXa9xX3xX5xX64xXdxX0xX37xX6xX12xX0xX37xX7xXexXc3xX63xX22xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xX77xX2cxX6xX3xX2exX27xX3xXexX64xX54xX3xX22xX26xXa3bxXexX7fxX3xX22xX2cxXa3bxX4xX3xX1fx746dxXexX3xX2exXd18xX14xX3xXc3xX95xXexX7fxX3xX22xX1xXdxXa45xX14xX3xXexXc3xX2cxX30dxX22xX26xX3xX1xXcc4xX4xX3xXa9xX3xX46xX1b0xX3xXcxXb72xX22xX1xX3xX2exX6xX22xX26xX3xXexXc3xX6xX22xX1xX3xXexX1xX795xX3xX54xXcc4xXdxX3xXexX1xX30dxXdxX3xX26xXdxX6xX22xX3xX2exX4d2xX3x6374xX22xX2cxXa3bxX4xX3xXc3xX95xXexX3xX2exX1baxX22xX3xX2exX6fxX14xX3xX121xX4a6xX3xX7xXdxX22xX1xX3xX2exX1baxX22xX3xX2exX73x9770xX7fxX3xX7xXa3bxX54xX3xX2exX73xX22xX3xX1xXcc4xX4xX3xX7xXdxX22xX1xX3xXexXc3xXa9xX3xX5xX64xXdxX3xXexXc3xX2cxX30dxX22xX26xXaexX0xX37xXbxX12xX0xX37xX49xXdxX121xX12xX0xX37xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcb4xX26xX2cxX30dxXdxX3xX49xX6fxX22xX3xX121xXe86xX22xX26xX3xX5xX19dxX3xXcxX1xX64xX4xX1xX3xX46xX1b0xX3xXexXdxX1baxXbxX3xX22xX1xXb86xX22xX3xX22xX1xXdxXa45xX14xX3xX7xX62fxX3xX7x33d0xX3xX4xX1xXdxX6xXaxX3xX1xXc3xX10xX126exX9xXaxX37xX22xX1xXdxXbxX11f7xX4xX6xX14xX11f7xX28xX10xX14xX11f7xXexX1xX14xX63xX22xX26xX37xX22xX26xX14xX63xXdxX11f7xX49xX6xX22xX11f7xX121xX14xX22xX26xX11f7xX5xX14xX11f7xXexX1xX6xX4xX1xX11f7xX1xX6xX11f7xXexXdxX10xXbxX11f7xX22xX1xX6xX22xX11f7xX22xX1xXdxX10xX14xX11f7xX7xX14xX11f7xX7xX10xX11f7xX4xX1xXdxX6xX37xX1cxX51xX51xX12bxX137xX2xXaexX1xXexX54xXaxX12xX0xXdxX54xX26xX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX37xX54xX10xX49xXdxX6xX37xX2xX1cxX51xX37xX22xX10xX126xX7xX37xX1cxX51xX12bxX1cxX37xX2xX50xX2xX49xX1cxX2xX130xX2xX2xX1cxX13bxXexX13bxX51xX1cxX3caxX137xX5xX51xXaexX141xXbxX26xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX22xX1xX2cxX3xX2exX19xX22xX26xX3xX2exX34xXexXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX49xXdxX121xX12xX0xX7xXexXc3xX63xX22xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcb4xX26xX2cxX30dxXdxX3xX49xX6fxX22xX3xX121xXe86xX22xX26xX3xX5xX19dxX3xXcxX1xX64xX4xX1xX3xX46xX1b0xX3xXexXdxX1baxXbxX3xX22xX1xXb86xX22xX3xX22xX1xXdxXa45xX14xX3xX7xX62fxX3xX7xX1575xX3xX4xX1xXdxX6xXaxX3xX1xXc3xX10xX126exX9xXaxX37xX22xX1xXdxXbxX11f7xX4xX6xX14xX11f7xX28xX10xX14xX11f7xXexX1xX14xX63xX22xX26xX37xX22xX26xX14xX63xXdxX11f7xX49xX6xX22xX11f7xX121xX14xX22xX26xX11f7xX5xX14xX11f7xXexX1xX6xX4xX1xX11f7xX1xX6xX11f7xXexXdxX10xXbxX11f7xX22xX1xX6xX22xX11f7xX22xX1xXdxX10xX14xX11f7xX7xX14xX11f7xX7xX10xX11f7xX4xX1xXdxX6xX37xX1cxX51xX51xX12bxX137xX2xXaexX1xXexX54xXaxX12xXcb4xX26xX2cxX30dxXdxX3xX49xX6fxX22xX3xX121xXe86xX22xX26xX3xX5xX19dxX3xXcxX1xX64xX4xX1xX3xX46xX1b0xX3xXexXdxX1baxXbxX3xX22xX1xXb86xX22xX3xX22xX1xXdxXa45xX14xX3xX7xX62fxX3xX7xX1575xX3xX4xX1xXdxX6xX0xX37xX6xX12xX0xX37xX7xXexXc3xX63xX22xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xXcb4xX26xX2cxX30dxXdxX3xX49xX6fxX22xX3xX121xXe86xX22xX26xX3xX5xX19dxX3xXa9xX3xXcxX1xX64xX4xX1xX3xX46xX1b0xX3xX76xX46xX1b0xX3xXcxXb72xX22xX1xX8bxX3xX2exX6xX22xX26xX3xX22xX1xXb86xX22xX3xX2exX2cxXe82xX4xX3xX7xX62fxX3xX56xX14xX6xX22xX3xXexX6fxX54xX7fxX3xX1x8878xX3xXexXc3xXe82xX3xX1b7xX20xXbxX3xXexX1xX30dxXdxX3xX4xX83xX3xX1xX4a6xX3xXexX1xX15xX22xX26xX3xX4xX1xXa24xX22xX1xX3xXexXc3xX20xX3xX121xX1b0xX3xX4xX4baxX4xX3xXexX905xX3xX4xX1xX23xX4xX3xXexX1xXdxX4a6xX22xX3xX22xX26xX14xX28xX4a6xX22xX3xX2exX4d2xX3xX121xX2cxXe82xXexX3xX56xX14xX6xX3xX4xX4dxX3xX1fxXb72xX3xX4xX62fxX4xXaexX0xX37xXbxX12xX0xX37xX49xXdxX121xX12xX0xX37xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX87xXa24xX3xXexX1xX2cxX3xXcxXa1cxX22xX1xX3xX795xX28xX3xX46xX63xX1b0xX22xX26xX3xXcxXc3xX14xX22xX26xX3xX6exX19dxX22xX26xX3xXexX1xX49fxX54xX3xX1xX1f1xXdxX7fxX3xXexXcfexX22xX26xX3xX56xX14xX1b0xX3xX2exX8d2xX22xX26xX3xX1fxX1b0xX63xX3xX121xXe86xX22xX26xX3xX5xX19dxX3xX18fxX347xX54xX3x48b0xX14xX28xX1a1xX22xXaxX3xX1xXc3xX10xX126exX9xXaxX37xX4xX1xXdxX22xX1xX11f7xXexXc3xXdxX37xX1fxXdxX11f7xXexX1xX14xX11f7xXexXdxX22xX1xX11f7xX14xX28xX11f7xX1xX63xX6xX22xX26xX11f7xXexXc3xX14xX22xX26xX11f7xX49xX14xX22xX26xX11f7xXexX1xX6xX54xX11f7xX1xX63xXdxX11f7xXexX6xX22xX26xX11f7xX56xX14xX6xX11f7xX49xX63xX22xX26xX11f7xX1fxX6xX63xX11f7xX121xX14xX22xX26xX11f7xX5xX14xX11f7xX4xX6xX54xX11f7xX6bxX14xX28xX10xX22xX37xX1cxX51xX51xX12bxX3caxX3caxXaexX1xXexX54xXaxX12xX0xXdxX54xX26xX3xX7xXc3xX4xX9xXaxX37xX54xX10xX49xXdxX6xX37xX2xX1cxX51xX37xX22xX10xX126xX7xX37xX1cxX51xX12bxX1cxX37xX2xX51xX2a9xX49xX1cxX2xX130xX51xX130xX137xX137xXexX50xX3caxX13bxX50xX137xX5xX51xXaexX1fxX54xXbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX2xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xX28xX3xX22xX1xX2cxX3xX2exX19xX22xX26xX3xX2exX34xXexXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX49xXdxX121xX12xX0xX7xXexXc3xX63xX22xX26xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX87xXa24xX3xXexX1xX2cxX3xXcxXa1cxX22xX1xX3xX795xX28xX3xX46xX63xX1b0xX22xX26xX3xXcxXc3xX14xX22xX26xX3xX6exX19dxX22xX26xX3xXexX1xX49fxX54xX3xX1xX1f1xXdxX7fxX3xXexXcfexX22xX26xX3xX56xX14xX1b0xX3xX2exX8d2xX22xX26xX3xX1fxX1b0xX63xX3xX121xXe86xX22xX26xX3xX5xX19dxX3xX18fxX347xX54xX3xX183fxX14xX28xX1a1xX22xXaxX3xX1xXc3xX10xX126exX9xXaxX37xX4xX1xXdxX22xX1xX11f7xXexXc3xXdxX37xX1fxXdxX11f7xXexX1xX14xX11f7xXexXdxX22xX1xX11f7xX14xX28xX11f7xX1xX63xX6xX22xX26xX11f7xXexXc3xX14xX22xX26xX11f7xX49xX14xX22xX26xX11f7xXexX1xX6xX54xX11f7xX1xX63xXdxX11f7xXexX6xX22xX26xX11f7xX56xX14xX6xX11f7xX49xX63xX22xX26xX11f7xX1fxX6xX63xX11f7xX121xX14xX22xX26xX11f7xX5xX14xX11f7xX4xX6xX54xX11f7xX6bxX14xX28xX10xX22xX37xX1cxX51xX51xX12bxX3caxX3caxXaexX1xXexX54xXaxX12xX87xXa24xX3xXexX1xX2cxX3xXcxXa1cxX22xX1xX3xX795xX28xX3xX46xX63xX1b0xX22xX26xX3xXcxXc3xX14xX22xX26xX3xX6exX19dxX22xX26xX3xXexX1xX49fxX54xX3xX1xX1f1xXdxX7fxX3xXexXcfexX22xX26xX3xX56xX14xX1b0xX3xX2exX8d2xX22xX26xX3xX1fxX1b0xX63xX3xX121xXe86xX22xX26xX3xX5xX19dxX3xX18fxX347xX54xX3xX183fxX14xX28xX1a1xX22xX0xX37xX6xX12xX0xX37xX7xXexXc3xX63xX22xX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX49xXaxX12xX18fxX1xXdxXa45xX14xX3xX1cxX51xX37xX2xX51xX7fxX3xX87xXa24xX3xXexX1xX2cxX3xXcxXa1cxX22xX1xX3xX795xX28xX3xX46xX63xX1b0xX22xX26xX3xXcxXc3xX14xX22xX26xX3xX6exX19dxX22xX26xX3xX2exX27xX3xX2exX1baxX22xX3xX2exX19xX22xX26xX3xX121xXdxX1a1xX22xX7fxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX1575xX3xX121xXa3bxXdxX3xX22xX1xX1aaxX22xX26xX3xX1b7xX1xX73xX3xX1b7xX1xX49fxX22xX3xX121xXa3bxXdxX3xXcb4xX1xX6fxX22xX3xX49xX6fxX22xX3xX121xXe86xX22xX26xX3xX5xX19dxX3xX18fxX347xX54xX3xX183fxX14xX28xX1a1xX22xXaexX3xX306xX64xXdxX3xXexX4baxX3xX356xX1a1xX3xXd08xX1xX149fxX4xX3xXcxX1xX14xX28xX1baxXexX3xX11f7xX3xX4e5xXdxX4baxX54xX3xX2exX15xX4xX3xX18fxX4ecxX22xX26xX3xX6xX22xX3xX46xX1b0xX3xXcxXb72xX22xX1xX3xX4xXe86xX22xX26xX3xX2exXdxX3xX121xXa3bxXdxX3xX2exX63xX1b0xX22xXaexX0xX37xXbxX12xX0xX37xX49xXdxX121xX12xX0xX37xX5xXdxX12xX0xX37xX14xX5xX12xX0xX49xXdxX121xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXc3xXaxX12xX0xX37xX49xXdxX121xX12xX0xX37xX49xXdxX121xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb53xX63xX14xXc3xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX63xX3x7001xXdxX22xX26xX0xX37xXbxX12