Năng động, sáng tạo, quyết tâm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Can Lộc vào cuộc sống
(Baohatinh.vn) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) khóa XXXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra.
66c4x9ce9xf8bex11317xdc6bxefdbxc496x99f9x7fd8xX7xeb64xf875x11049xaf23x1053cxeb00xX5x764dxXaxX3xX7xXexc302xX5xX10xX9xXaxXexX10xc182xXexa8e3xX6xX5xXdx66e8x10451x103d9xX3x11cb3xf2c1xX7xXexXdxa8a7xX15x9ba2xXaxfdbexd4b7xcc0dxX23xX22xX3xf8ccx984axX23xX22x9adfxX3xX7xb289xX23xX22xX3xXexd77dxacddxX39xX3x109baxX27xX15x89d4xXexX3xXexaf3exe9dexX3xX7x1180axX4dxX3xX35xe875xX6xX3xX30xX22xX1x10b94xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3x9b71xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xa358xX23xX22xX3x119dbxX36xX3xX1xX27xX15xa29exX23xX3xee18xX6xX23xX3x12102xX36xX4xX3x6aeax8b0dxX42xX3xX4xX27xX36xX4xX3xX7x7538xX23xX22xX0xff72xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd199xX10xX6xab23xXaxX2fxd3f4xX6xX27xX3xbcdbxX3xX23xX22xX81xX15xX3xX5xX81xX4dxX3xX80xXdxX75xX4xX3xc995xX1xfb07xX23xX3xXexaf31xX54x9e84xX23xX22xX39xX3xXexXbdxX3cxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX75xX4dxX39xX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX35xX41xXdxX3xX6fxXdx109a4xX27xX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xe837xX9dxX81xX3xXcxd822xX23xX1xbe24xX3xXb7xX1xbebfxX6xX3x7acfxX107xX107x9e70xc8baxX3xX23xX1xXdxX75xX4dxX3xXb7x8745xX3x8846x10273xX116xX117xX3xX1exX3xX116xX117xX116x10c52xX3xX35xad19xX3xXexX1xX81xX23xX1xX3xX4xaff4xX23xX22xX3xXexX8axXexX3xX35x93c1xXbxX39xX3xX1xX42xX81xX23xX3xXexX1xX81xX23xX1xX3xXexX42xX81xX23xX3xX6fxX36xX3xX23xX36xXdxX3xXa0xX27xX23xX22xX3xX35x10501xX3xXbdxX6xd17exX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxa62axXdxXa0xXexX1xX24xX3x697fxX116xX117xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX120x94d6xd4cexXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8exX8exXdxX15axX6fxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15axX80xX23xX8exX23xX10xX18exX7xX8exX116xX117xX116xX2xX8exX2xXa7xXa7xXa0xX120xX117xX195xX117xX117xX2xd4d8xXexX120xX116xc9cfxX195xX116xX5xX117xX15axX26xXbxX22xd9eexXbdxX9xX1dbxX1dfxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX39xX3xX7xX3cxX23xX22xX3xXexX41xX42xX39xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX7xX50xX4dxX3xX35xX54xX6xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xX80xX81xX42xX3xX4xX27xX36xX4xX3xX7xX8axX23xX22xXaxX3xX8exX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX2fxX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX35xX123xX3xX5xX81xX4dxX3xX80xXdxX75xX4xX3xXexXbdxX3cxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX75xX4dxX39xX3xX1xX42xX81xX23xX3xXexX1xX81xX23xX1xX3xXexX42xX81xX23xX3xX6fxX36xX3xX23xX36xXdxX3xXa0xX27xX23xX22xX3xX35xX156xX3xXbdxX6xX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx70a5xX42xXa0xX15xX3xXbxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXa3xX3cxX23xX22xX3xX23xX6xX15xX3xXf8xX116xX1dfxX8exX120xX100xX39xX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX35xX41xXdxX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xXb7xX1xX104xX6xX3xX107xX107xX107xX10axX10bxX3xX23xX1xXdxX75xX4dxX3xXb7xX114xX3xX116xX117xX116xX117xX3xX1exX3xX116xX117xX116xX120xX3xXex10f5bxX3xX4xX1xbebdxX4xX3xXbxX1xXdxbd08xX23xX3xX6fxX48xX3xX4dxX41xX4xX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xX3xXbxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxXa0xXexX1xX24xX3xX195xX116xX117xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX120xX1a5xX1a6xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8exX8exXdxX15axX6fxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15axX80xX23xX8exX23xX10xX18exX7xX8exX116xX117xX116xX2xX8exX2xXa7xXa7xXa0xX120xX117xX195xX117xX117xXa7xX120xXexX1dbxX1dfxX1dfxX1dbxX1dbxX5xX117xX15axX26xXbxX22xX1e8xXbdxX9xX195xX1dbxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX39xX3xX7xX3cxX23xX22xX3xXexX41xX42xX39xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX7xX50xX4dxX3xX35xX54xX6xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xX80xX81xX42xX3xX4xX27xX36xX4xX3xX7xX8axX23xX22xXaxX3xX8exX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX2fxX78xX3cxX4xX3xX35xX41xXdxX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xXexX1xX6xX4dxX3xXa0xb4f6xX3xX1xX36xXdxX3xX23xX22xX1xX5axX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xXaxX2fxff7cx10f61xX3xX35xe272xX27xX3xXbxX1xXdxX34exX23xX3xX5xX81xX4dxX3xX80xXdxX75xX4xX39xX3xX35xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX35xX123xX3xX23xX22xX1xX10xX3xXb7xX48xXexX3xX45xX27xX6bxX3xXbxX1xXdxX34exX23xX3xX1x1100fxXbxX3xXexX1xX348xX3xX23xX1x1044bxXexX3xX2c0xX6xX23xX3xX78xX1xX4e3xXbxX3xX1xX81xX23xX1xX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX23xX1xXdxX75xX4dxX3xXb7xX114xX3xX116xX117xX116xX117xX3xX1exX3xX116xX117xX116xX120xX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xX3xXbxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxXa0xXexX1xX24xX3xX195xX116xX117xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX120xX1a5xX1a6xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8exX8exXdxX15axX6fxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15axX80xX23xX8exX23xX10xX18exX7xX8exX116xX117xX116xX2xX8exX2xXa7xXa7xXa0xX120xX117xX1a6xX120xX1a5xX2xX195xXexX1dbxX116xX195xX1dfxX1dfxX5xX117xX15axX26xXbxX22xX1e8xXbdxX9xX1a6xX116xX1a6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX39xX3xX7xX3cxX23xX22xX3xXexX41xX42xX39xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX7xX50xX4dxX3xX35xX54xX6xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xX80xX81xX42xX3xX4xX27xX36xX4xX3xX7xX8axX23xX22xXaxX3xX8exX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX62xcbfcxX23xX22xX3xX4xX1x69eexX3xX2c0xe918xXdxX3xX10axX31xX23xX3xXa3xXbfxX23xX3xX1exX3xXcxXbdxX54xX4a5xX23xX22xX3xX6fxX6xX23xX3xXcxX344xX3xX4xX1xX348xX4xX3xX9dxX27xX15xX75xX23xX3xa8cbxX15xX3xX6fxX3cxX42xX3xX4xX3cxX42xX3xXb7xX48xXexX3xX45xX27xX6bxX3xXbxX1xXdxX34exX23xX3xX1xX4daxXbxX3xXexX1xX348xX3xX23xX1xX4e3xXexX3xX2c0xX6xX23xX3xX78xX1xX4e3xXbxX3xX1xX81xX23xX1xX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xXb7xX1xX104xX6xX3xX107xX107xX107xX10axX10bxX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xXaxX2fxXcxX1xX10xX42xX3xX35xX104xX39xX3xX23xX22xX42xX81xXdxX3xX35xX64exX23xX22xX3xX4xX1xX654xX3xX2c0xX654xX3xXexX1xX54xX3xX9dxX27xX15xX75xX23xX3xX67dxX15xX3xX35xX123xX3xX35xX54xae6fxX4xX3xX6fxX4a8xX27xX3xXexXbdxX484xX4xX3xXexXdxX48xXbxX3xXexX41xXdxX3xX35xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX39xX3xXbxX1xXdxX34exX23xX3xX1xX4daxXbxX3xX35xX123xX3xX6fxX4a8xX27xX3xX2xX2xX3xX35xX64exX23xX22xX3xX4xX1xX654xX3xX80xX81xX42xX3xX2c0xX6xX23xX3xXcxX1xX54x9c78xX23xX22xX3xX80x10770xX3xX9dxX27xX15xX75xX23xX3xX67dxX15xX39xX3xX35xX64exX23xX22xX3xX4xX1xX654xX3xX62x10a38xX23xX22xX3xXcxXbdxX4a8xX23xX3xcf9exX1xX42xX23xX22xX3xX35xX54xX70cxX4xX3xX6fxX4a8xX27xX3xX22xXdx6752xX3xX4xX1xX348xX4xX3xX776xX1xX104xX3xX2c0xX654xX3xXexX1xX54xX3xX9dxX27xX15xX75xX23xX3xX67dxX15xX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xXaxX2fxX776xX1xXdxX34exX23xX3xX1xX4daxXbxX3xX4x10790xX23xX22xX3xX35xX123xX3xX6fxX4a8xX27xX3xXbdxX6xX3xb38fxX15xX3xX6fxX6xX23xX3x8959xXdxXdfxX4dxX3xXexXbdxX6xX3xX9dxX27xX15xX75xX23xX3xX67dxX15xX3xX22xX64exX4dxX3xX1a6xX3xX35xX64exX23xX22xX3xX4xX1xX654xX39xX3xXexXbdxX42xX23xX22xX3xX35xX104xX3xX35xX64exX23xX22xX3xX4xX1xX654xX3xX62xX81xX42xX3xX107xX27xX4cxX23xX3xXcxX657xX23xX22xX3xX35xX54xX70cxX4xX3xX6fxX4a8xX27xX3xX22xXdxX787xX3xX4xX1xX348xX4xX3xX78xX1xX67dxX3xX23xX1xXdxX75xX4dxX3x11c88xX2c0xX7d7xXcxX3xX9dxX27xX15xX75xX23xX3xX67dxX15xX3xX23xX1xXdxX75xX4dxX3xXb7xX114xX3xX116xX117xX116xX117xX3xX1exX3xX116xX117xX116xX120xX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xX3xXbxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxXa0xXexX1xX24xX3xX195xX116xX117xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX120xX1a5xX1a6xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8exX8exXdxX15axX6fxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15axX80xX23xX8exX23xX10xX18exX7xX8exX116xX117xX116xX2xX8exX2xXa7xXa7xXa0xX120xX117xX1dfxX120xX1a6xX116xX2xXexX1a5xX120xX120xX2xX195xX5xX117xX15axX26xXbxX22xX1e8xXbdxX9xX120xX1dbxX1dfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX39xX3xX7xX3cxX23xX22xX3xXexX41xX42xX39xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX7xX50xX4dxX3xX35xX54xX6xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xX80xX81xX42xX3xX4xX27xX36xX4xX3xX7xX8axX23xX22xXaxX3xX8exX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX2fxX2c0xX654xX3xXexX1xX54xX3xX9dxX27xX15xX75xX23xX3xX67dxX15xX3xX30xX22xX27xX15x6742xX23xX3xX30xX1xX54xX3x84f1xX7c2xX23xX22xX3xX80xX81xX3xX776xX1xX104xX3xX2c0xX654xX3xXexX1xX54xX3xX9dxX27xX15xX75xX23xX3xX67dxX15xX3xX62xX76dxX23xX22xX3xXcxXbdxX4a8xX23xX3xX776xX1xX42xX23xX22xX3xXexX76dxX23xX22xX3xX1xX42xX6xX3xX4xX3cxX4xX3xX35xX64exX23xX22xX3xX4xX1xX654xX3xXb7xX1xX12cxX23xX22xX3xXexX3cxXdxX3xX4x9ef0xX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xXaxX2fxXcxX41xXdxX3xXbxX1xXdxX34exX23xX3xX6fxX48xX3xX4dxX41xX4xX39xX3xX35xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX35xX123xX3xXexXdxX48xX23xX3xX1xX81xX23xX1xX3xX6fxX4a8xX27xX3xX6fxX4a8xX27xX3xX2xX1dfxX3xX35xX41xXdxX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xX4xX1xX654xX23xX1xX3xXexX1xX348xX4xX39xX3xX116xX3xX35xX41xXdxX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xXa0xX484xX3xXb7xX1xX27xX15xX48xXexX3xX35xXdxX3xXa0xX484xX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX41xXdxX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xXexef43xX23xX1xX3xX5xX4a8xX23xX3xXexX1xX348xX3xX107xX10bxX107xX39xX3xX23xX1xXdxX75xX4dxX3xXb7xX114xX3xX116xX117xX116xX117xX3xX1exX3xX116xX117xX116xX120xX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xX3xXbxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX23xXexX10xXbdxX3xXa0xXexX1xX27xX4dxX6fxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxXa0xXexX1xX24xX3xX195xX116xX117xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX120xX1a5xX1a6xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8exX8exXdxX15axX6fxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15axX80xX23xX8exX23xX10xX18exX7xX8exX116xX117xX116xX2xX8exX2xXa7xXa7xXa0xX120xX117xX1a6xX120xX120xX120xX1dfxXexX2xX1a5xX1dbxX1a6xX1a6xX5xX117xX15axX26xXbxX22xX1e8xXbdxX9xX120xX195xX1dfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX39xX3xX7xX3cxX23xX22xX3xXexX41xX42xX39xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX7xX50xX4dxX3xX35xX54xX6xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xX80xX81xX42xX3xX4xX27xX36xX4xX3xX7xX8axX23xX22xXaxX3xX8exX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX2fxX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xXexX1xX12cxX23xX22xX3xX45xX27xX6xX3xX4xXbfxX3xX4xX4e3xX27xX39xX3xX7xX8axX3xX5xX54xX70cxX23xX22xX3xX35xX41xXdxX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX41xXdxX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xXexXa6cxX23xX1xX3xX5xX4a8xX23xX3xXexX1xX348xX3xX107xX10bxX107xX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xX3xXbxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxXa0xXexX1xX24xX3xX195xX116xX117xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX120xX1a5xX1a6xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8exX8exXdxX15axX6fxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15axX80xX23xX8exX23xX10xX18exX7xX8exX116xX117xX116xX2xX8exX2xXa7xXa7xXa0xX120xX117xX1a6xX120xX1dbxX120xX1a6xXexX1a5xX2xX120xX116xX2xX5xX117xX15axX26xXbxX22xX1e8xXbdxX9xX195xX116xX1a6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX39xX3xX7xX3cxX23xX22xX3xXexX41xX42xX39xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX7xX50xX4dxX3xX35xX54xX6xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xX80xX81xX42xX3xX4xX27xX36xX4xX3xX7xX8axX23xX22xXaxX3xX8exX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xX3xXbxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxXa0xXexX1xX24xX3xX195xX116xX117xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX120xX1a5xX1a6xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8exX8exXdxX15axX6fxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15axX80xX23xX8exX23xX10xX18exX7xX8exX116xX117xX116xX2xX8exX2xXa7xXa7xXa0xX120xX117xX1a6xX120xX1a6xX116xX2xXexX1dbxX1dfxX120xX195xX195xX5xX117xX15axX26xXbxX22xX1e8xXbdxX9xX1dfxX2xX117xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX39xX3xX7xX3cxX23xX22xX3xXexX41xX42xX39xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX7xX50xX4dxX3xX35xX54xX6xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xX80xX81xX42xX3xX4xX27xX36xX4xX3xX7xX8axX23xX22xXaxX3xX8exX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX2fxX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX6fx849dxX3xXbxX1xXdxX48xX27xX3xX6fxX4a8xX27xX3xX35xX41xXdxX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xX35xXdxX3xXa0xX484xX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX41xXdxX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xXexXa6cxX23xX1xX3xX5xX4a8xX23xX3xXexX1xX348xX3xX107xX10bxX107xX39xX3xX23xX1xXdxX75xX4dxX3xXb7xX114xX3xX116xX117xX116xX117xX1exX116xX117xX116xX120xX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xXaxX2fxX78xX7c2xX23xX22xX3xXexXbdxX42xX23xX22xX3xXbxX1xXdxX34exX23xX3xX5xX81xX4dxX3xX80xXdxX75xX4xX3xX7xX3cxX23xX22xX3xX23xX6xX15xX39xX3xX35xXdfxX3xX5xX81xX4dxX3xX7xX4cxX27xX3xX7xd2a5xX4xX3xX1xXbfxX23xX3xX4xX3cxX4xX3xX4dxX757xX4xX3xXexXdxX34exX27xX39xX3xX23xX1xXdxX75xX4dxX3xX80xX757xX3xX4xX1xX42xX3xX23xX1xXdxX75xX4dxX3xXb7xX114xX3xX4dxX50xXdxX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX35xX41xXdxX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xXexXdxX48xXbxX3xXexX757xX4xX3xXex92daxXbxX3xXexXbdxX27xX23xX22xX3xXexX1xX6bxX42xX3xX5xX27xXf1bxX23xX3xX7xX12cxXdxX3xX23xX344xXdxX3xX80xX156xX3xX4xX3cxX4xX3xX22xXdxX6bxXdxX3xXbxX1xX3cxXbxX3xXexX1x10d04xX4xX3xX35xXb9xX15xX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexXbdxXdxXdfxX23xX3xXexX1xX54xXbfxX23xX22xX3xX4dxX41xXdxX39xX3xXa0xX5axX4xX1xX3xX80xX757xX3xX80xX81xX3xXa0xX27xX3xX5xX5axX4xX1xX3xXexXbdxX34exX23xX3xX35xX5axX6xX3xX6fxX81xX23xX2dxX3xXexX1xX484xX4xX3xX1xXdxX75xX23xX3xX4xX1xX54xXbfxX23xX22xX3xXexXbdx8173xX23xX1xX3xX4a4xXcxea05x9523xX3xX1cxX4cxX15xX3xXa0xX484xX23xX22xX3xX30xXcxX4a4xX39xX3xX23xX1xX4e3xXexX3xX5xX81xX3xX1cxX4cxX15xX3xXa0xX484xX23xX22xX3xX1cxX123xX3xX30xXcxX4a4xX3xX23xX4cxX23xX22xX3xX4xX6xX42xX3xX80xX81xX3xX30xXcxX4a4xX3xXb7xXdxXdfxX27xX3xX4dxfc21xX27xX2dxX3xX1cxX4cxX15xX3xXa0xX484xX23xX22xX3xXfa1xX776xX3xX1exX3x121b3xX30xX2dxX3xX23xX4cxX23xX22xX3xX4xX6xX42xX3xX4xX1xX4e3xXexX3xX5xX54xX70cxX23xX22xX39xX3xX1xXdxX75xX27xX3xX45xX27xX6bxX3xX4xX12cxX23xX22xX3xXexX3cxX4xX3xX22xXdxX3cxX42xX3xXa0xX757xX4xX3xX4xX1xX654xX23xX1xX3xXexXbdxX5axX39xX3xXexX54xX3xXexX54xX4a5xX23xX22xX15axX15axX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xX3xXbxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxXa0xXexX1xX24xX3xX195xX116xX117xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX120xX1a5xX1a6xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8exX8exXdxX15axX6fxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15axX80xX23xX8exX23xX10xX18exX7xX8exX116xX117xX116xX2xX8exX2xXa7xXa7xXa0xX120xX117xX195xX117xX116xX120xXa7xXexX120xX120xX1dbxX120xXa7xX5xX117xX15axX26xXbxX22xX1e8xXbdxX9xX1a6xX116xX1a6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX39xX3xX7xX3cxX23xX22xX3xXexX41xX42xX39xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX7xX50xX4dxX3xX35xX54xX6xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xX80xX81xX42xX3xX4xX27xX36xX4xX3xX7xX8axX23xX22xXaxX3xX8exX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX62xX41xXdxX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xX30xX22xX12cxX3xX107xX27xX4cxX23xX3xX9dxX6bxXdxX3xX1exX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX78xXbfxX3xX45xX27xX6xX23xX3xX78xX1xX654xX23xX1xX3xX45xX27xX15xX156xX23xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xXexX1xX6bxX42xX3xX5xX27xXf1bxX23xX3xX4xX3cxX4xX3xX22xXdxX6bxXdxX3xXbxX1xX3cxXbxX3xXexX1xXf49xX4xX3xX35xXb9xX15xX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexXbdxXdxXdfxX23xX3xXexX1xX54xXbfxX23xX22xX3xX4dxX41xXdxX39xX3xXa0xX5axX4xX1xX3xX80xX757xX3xX80xX81xX3xXa0xX27xX3xX5xX5axX4xX1xX3xXexXbdxX34exX23xX3xX35xX5axX6xX3xX6fxX81xX23xX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xXaxX2fxX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX4xX7c2xX23xX22xX3xX35xX123xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xXexX1xX12cxX23xX22xX3xX45xX27xX6xX3xX6fxX3cxX42xX3xX4xX3cxX42xX3xXexX344xX23xX22xX3xX1xX70cxXbxX3xea8bxX3xXb7xXdxX48xX23xX3xX22xX104xXbxX3xX124axX3xX80xX81xX42xX3xXa0xX484xX3xXexX1xX6bxX42xX3xX80xX31xX23xX3xXb7xXdxX75xX23xX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xXexXa6cxX23xX1xX3xX5xX4a8xX23xX3xXexX1xX348xX3xX107xX10bxX107xX3xX80xX81xX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX35xX41xXdxX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xXexX42xX81xX23xX3xX45xX27xX8axX4xX3xX5xX4a8xX23xX3xXexX1xX348xX3xX107xX10bxX10bxX10bxX3xX4xX67dxX6xX3xX62xX6bxX23xX22xX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xX3xXbxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxXa0xXexX1xX24xX3xX195xX116xX117xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX120xX1a5xX1a6xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8exX8exXdxX15axX6fxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15axX80xX23xX8exX23xX10xX18exX7xX8exX116xX117xX116xX2xX8exX2xXa7xXa7xXa0xX120xX117xX1dfxX120xX1a5xX2xX1dfxXexX1dbxX1a5xX1a5xX195xX195xX5xX117xX15axX26xXbxX22xX1e8xXbdxX9xX195xX1dbxX120xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX39xX3xX7xX3cxX23xX22xX3xXexX41xX42xX39xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX7xX50xX4dxX3xX35xX54xX6xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xX80xX81xX42xX3xX4xX27xX36xX4xX3xX7xX8axX23xX22xXaxX3xX8exX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX776xX1xX104xX3xX2c0xX654xX3xXexX1xX54xX3xX9dxX27xX15xX75xX23xX3xX67dxX15xX3xX62xX76dxX23xX22xX3xXcxXbdxX4a8xX23xX3xX776xX1xX42xX23xX22xX3xX6fxX3cxX42xX3xX4xX3cxX42xX3xXexX344xX23xX22xX3xX1xX70cxXbxX3xX124axX3xXb7xXdxX48xX23xX3xX22xX104xXbxX3xX124axX3xX80xX81xX42xX3xXa0xX484xX3xXexX1xX6bxX42xX3xX2c0xX3cxX42xX3xX4xX3cxX42xX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xXexXa6cxX23xX1xX3xX5xX4a8xX23xX3xXexX1xX348xX3xX107xX10bxX107xX3xX80xX81xX3xXexX1xX8axX23xX22xX3xX23xX1xX4e3xXexX3xX78xX1xX54xXbfxX23xX22xX3xXexXbdxXf9bxX23xX1xX3xX1xX81xX23xX1xX3xX35xX36xX23xX22xX3xXexX1xX484xX4xX3xX1xXdxX75xX23xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX35xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xXaxX2fxXcxX1xX12cxX23xX22xX3xX45xX27xX6xX3xXa0xX484xX3xXexX1xX6bxX42xX3xX23xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX35xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX80xX81xX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xXb7xX1xX104xX6xX3xX107xX107xX107xX10axX10bxX39xX3xX23xX1xXdxX75xX4dxX3xXb7xX114xX3xX116xX117xX116xX117xX1exX116xX117xX116xX120xX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xX3xXbxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxXa0xXexX1xX24xX3xX195xX116xX117xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX120xX1a5xX1a6xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8exX8exXdxX15axX6fxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15axX80xX23xX8exX23xX10xX18exX7xX8exX116xX117xX116xX2xX8exX2xXa7xXa7xXa0xX120xX117xX1dfxX120xX1dfxXa7xX195xXexX195xX195xX117xX120xX120xX5xX117xX15axX26xXbxX22xX1e8xXbdxX9xXa7xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX39xX3xX7xX3cxX23xX22xX3xXexX41xX42xX39xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX7xX50xX4dxX3xX35xX54xX6xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xX80xX81xX42xX3xX4xX27xX36xX4xX3xX7xX8axX23xX22xXaxX3xX8exX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX2fxX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xXexX1xX12cxX23xX22xX3xX45xX27xX6xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xXb7xX1xX104xX6xX3xX107xX107xX107xX10axX10bxX39xX3xX23xX1xXdxX75xX4dxX3xXb7xX114xX3xX116xX117xX116xX117xX1exX116xX117xX116xX120xX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xXaxX2fxX2c0xX48xX3xX4dxX41xX4xX3xX35xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX39xX3xX2c0xX654xX3xXexX1xX54xX3xX9dxX27xX15xX75xX23xX3xX67dxX15xX3xX30xX22xX27xX15xX985xX23xX3xX30xX1xX54xX3xX98cxX7c2xX23xX22xX3xXb7xX1x6acdxX23xX22xX3xX35xX5axX23xX1xX24xX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX35xX123xX3xXa0xXdxX985xX23xX3xXbdxX6xX3xXexXbdxX42xX23xX22xX3xXb7xX1xX12cxX23xX22xX3xXb7xX1xX654xX3xXbxX1xX4e3xX23xX3xXb7xX1xX4a5xXdxX39xX3xXa0xX4cxX23xX3xX4xX1xX67dxX39xX3xX35xX42xX81xX23xX3xXb7xX48xXexX3xX80xX81xX3xXbxX1xX3cxXexX3xXexXbdxXdxXdfxX23xX39xX3xXexX1xX484xX4xX3xX1xXdxX75xX23xX3xX35xX4a8xX15xX3xX35xX67dxX3xX23xX22xX1xXdxX34exX4dxX3xXexXf49xX4xX3xX4xX3cxX4xX3xX45xX27xX15xX3xX35xX5axX23xX1xX3xX80xX81xX3xX1xX54xX50xX23xX22xX3xXa0xXfe0xX23xX3xX4xX67dxX6xX3xX4xX4e3xXbxX3xX27x7681xX3xX4xX4e3xXbxX3xXexXbdxX34exX23xX3xX80xX81xX3xX23xX22xX27xX15xX34exX23xX3xXexXed4xX4xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX42xX41xXexX3xX62xX6bxX23xX22xX15axX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX35xX123xX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xXexX1xX12cxX23xX22xX3xX45xX27xX6xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX5xX4a8xX23xX3xXexX1xX348xX3xX107xX107xX107xX10axX10bxX3xX80xX81xX3xX78xX1xX54xXbfxX23xX22xX3xXexXbdxXf9bxX23xX1xX3xX1xX81xX23xX1xX3xX35xX36xX23xX22xX3xXexX1xX484xX4xX3xX1xXdxX75xX23xX3xX23xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX35xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX35xXdfxX3xX5xX81xX4dxX3xXexXdxX156xX23xX3xX35xX156xX3xX1cxX4cxX15xX3xXa0xX484xX23xX22xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX1xX54xXbfxX23xX22xX3xXexXbdxXf9bxX23xX1xX39xX3xXb7xX48xX3xX1xX42xX41xX4xX1xX39xX3xX35xX156xX3xX3cxX23xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX6bxX3xX23xX1xXdxX75xX4dxX3xXb7xX114xX3xX80xX81xX3xX1xX42xX41xXexX3xX35xX36xX23xX22xX3xX1xX81xX23xX22xX3xX23xX31xX4dxX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xX3xXbxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX78xX10xX23xXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxXa0xXexX1xX24xX3xX195xX116xX117xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX120xX1a5xX1a6xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX8exX8exXdxX15axX6fxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xX15axX80xX23xX8exX23xX10xX18exX7xX8exX116xX117xX116xX2xX8exX2xXa7xXa7xXa0xX120xX2xX117xX117xX116xXa7xX195xXexX195xX120xX1a6xX1a6xX1a6xX5xX117xX15axX26xXbxX22xX1e8xXbdxX9xX120xX195xX116xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX39xX3xX7xX3cxX23xX22xX3xXexX41xX42xX39xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX7xX50xX4dxX3xX35xX54xX6xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xX80xX81xX42xX3xX4xX27xX36xX4xX3xX7xX8axX23xX22xXaxX3xX8exX2fxX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX78xX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX2fxX2c0xX654xX3xXexX1xX54xX3xX9dxX27xX15xX75xX23xX3xX67dxX15xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xX30xX22xX27xX15xX985xX23xX3xX30xX1xX54xX3xX98cxX7c2xX23xX22xX3xX6fxX48xX3xX4dxX41xX4xX3xX35xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xXaxX2fxX2c0xX654xX3xXexX1xX54xX3xX9dxX27xX15xX75xX23xX3xX67dxX15xX3xX35xX156xX3xX23xX22xX1xX5axX39xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX7xX6xX27xX3xX35xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX4xX4e3xXbxX3xX67dxX15xX3xX4xX4a8xX23xX3xX1cxX4cxX15xX3xXa0xX484xX23xX22xX3xXb7xX48xX3xX1xX42xX41xX4xX1xX3xXexX344xX3xX4xX1xX348xX4xX3xX45xX27xX3cxX23xX3xXexXbdxXdxX75xXexX3xX7xX4cxX27xX3xXbdxX36xX23xX22xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX35xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX35xX48xX23xX3xXexXf1bxX23xX3xX4xX3cxX23xX3xX6fxX36xX39xX3xX35xX6bxX23xX22xX3xX80xXdxX34exX23xX3xX80xX81xX3xXexX27xX15xX34exX23xX3xXexXbdxX27xX15xX156xX23xX3xXbdxX36xX23xX22xX3xXbdxX123xXdxX3xX35xX48xX23xX3xX4xX3cxX4xX3xXexX4a8xX23xX22xX3xX5xX50xXbxX3xX30xX1xX4cxX23xX3xXa0xX4cxX23xX3xXexXbdxX42xX23xX22xX3xXexX42xX81xX23xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xXaxX2fxX2c0xX6xX23xX3xX78xX1xX4e3xXbxX3xX1xX81xX23xX1xX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xXb7xX1xXb9xX23xX3xXexXbdxX54xXbfxX23xX22xX3xX1cxX4cxX15xX3xXa0xX484xX23xX22xX3xX45xX27xX15xX3xX4xX1xX48xX3xX5xX81xX4dxX3xX80xXdxX75xX4xX39xX3xX4xX1xX54xXbfxX23xX22xX3xXexXbdxXf9bxX23xX1xX3xX4xX12cxX23xX22xX3xXexX3cxX4xX3xXexX42xX81xX23xX3xXb7xX1xX104xX6xX2dxX3xX35xX64exX23xX22xX3xXexX1xX752xXdxX3xX4xX1xXa6cxX3xX35xX41xX42xX3xX1cxX4cxX15xX3xXa0xX484xX23xX22xX3xX4xX1xX54xXbfxX23xX22xX3xXexXbdxXf9bxX23xX1xX3xX1xX81xX23xX1xX3xX35xX36xX23xX22xX3xXexX1xX484xX4xX3xX1xXdxX75xX23xX3xX4xX3cxX4xX3xX23xX36xXdxX3xXa0xX27xX23xX22xX3xX35xX36xXexX3xXbxX1xX3cxX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX23xX1xXdxX75xX4dxX3xX80xX757xX3xXexXbdxX4daxX23xX22xX3xXexX4cxX4dxX3xX35xX123xX3xX35xX54xX70cxX4xX3xX35xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX1cxX3cxX4xX3xX35xX5axX23xX1xX15axX3xXfa1xX27xX6xX3xX35xX104xX39xX3xX22xX104xXbxX3xXbxX1xX4a8xX23xX3xXexX1xXf49xX4xX3xX35xXb9xX15xX39xX3xX35xX344xXdxX3xX4dxX50xXdxX3xX4dxX41xX23xX1xX3xX4dx7273xX3xX23xX1xXf1bxX23xX3xXexX1xX348xX4xX3xX80xX81xX3xX1xX81xX23xX1xX3xX35xX36xX23xX22xX3xX4xX67dxX6xX3xX4dxec8dxXdxX3xX4xX4e3xXbxX3xX67dxX15xX39xX3xX4xX3cxX23xX3xX6fxX36xX39xX3xX35xX6bxX23xX22xX3xX80xXdxX34exX23xX3xX80xX81xX3xX30xX1xX4cxX23xX3xXa0xX4cxX23xX3xX35xXdfxX3xX5xX27xX12cxX23xX3xX23xX34exX27xX3xX4xX6xX42xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX4a8xX23xX3xX15xX34exX27xX3xX23xX54xX50xX4xX39xX3xX124axX3xX4xX1xX654xX3xXexX484xX3xX5xX484xX4xX39xX3xXexX484xX3xX4xX54xX752xX23xX22xX39xX3xX23xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX39xX3xX7xX3cxX23xX22xX3xXexX41xX42xX39xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX35xX54xX6xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX5xX4a8xX23xX3xXexX1xX348xX3xX107xX107xX107xX10axX10bxX3xX7xX50xX4dxX3xX35xXdxX3xX80xX81xX42xX3xX4xX27xX36xX4xX3xX7xX8axX23xX22xX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX42xXa0xX15xXaxX2fxX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xXb7xX34exX27xX3xX22xX4daxXdxX3xXexX42xX81xX23xX3xX62xX6bxX23xX22xX39xX3xXexX42xX81xX23xX3xXa0xX4cxX23xX39xX3xXexX42xX81xX23xX3xX45xX27xX4cxX23xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX23xX1xX81xX3xXexXdxX48xXbxX3xXexX757xX4xX3xXbxX1xX3cxXexX3xX1xX27xX15xX3xX23xX1xX787xX23xX22xX3xXexX1xX81xX23xX1xX3xX45xX27xX6bxX3xX80xX81xX3xXb7xXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX75xX4dxX3xX35xX123xX3xX35xX41xXexX3xX35xX54xX70cxX4xX39xX3xX35xX42xX81xX23xX3xXb7xX48xXexX3xX4dxX36xXexX3xX5xe505xX23xX22xX39xX3xX23xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX3xX7xX3cxX23xX22xX3xXexX41xX42xX39xX3xX23xX1c2axX3xX5xX484xX4xX3xXbxX1xX4e3xX23xX3xX35xX4e3xX27xX39xX3xX35xXb9xX15xX3xX4dxX41xX23xX1xX3xX4xX3cxX4xX3xXbxX1xX42xX23xX22xX3xXexXbdxX81xX42xX3xXexX1xXdxX3xX35xX27xX6xX3xX15xX34exX27xX3xX23xX54xX50xX4xX39xX3xX4xX1xX81xX42xX3xX4dxc7e2xX23xX22xX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX35xX41xXdxX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xXexXa6cxX23xX1xX3xX5xX4a8xX23xX3xXexX1xX348xX3xX107xX10bxX107xX39xX3xX1xX54xX50xX23xX22xX3xXexX50xXdxX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX35xX41xXdxX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xXexX42xX81xX23xX3xX45xX27xX8axX4xX3xX5xX4a8xX23xX3xXexX1xX348xX3xX107xX10bxX10bxX10bxX3xX4xX67dxX6xX3xX62xX6bxX23xX22xX39xX3xXexX1xX484xX4xX3xX1xXdxX75xX23xX3xXexX1xXed4xX23xX22xX3xX5xX70cxXdxX3xX4xX3cxX4xX3xX4dxX757xX4xX3xXexXdxX34exX27xX39xX3xX23xX1xXdxX75xX4dxX3xX80xX757xX3xX4dxX81xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX35xX41xXdxX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX5xX4a8xX23xX3xXexX1xX348xX3xX107xX107xX107xX10axX10bxX3xX35xX156xX3xXbdxX6xX39xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX1cxX4cxX15xX3xXa0xX484xX23xX22xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xX7xX50xX4dxX3xX35xX41xXexX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX30xXcxX4a4xX3xX23xX4cxX23xX22xX3xX4xX6xX42xX39xX3xXexX1xX484xX4xX3xX7xX484xX3xX22xXdxX81xX27xX3xX4dxX41xX23xX1xX39xX3xX80xX31xX23xX3xX4dxXdxX23xX1xX15axX0xX8exXbxX2fxX0xXa0xXdxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXa0xXbdxX10xX5xX6xXexX10xXa0xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX4dxX6fxX1exX6xX23xXa0xX1exX7xX6xXbxX42xXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa3xX50xX4dxX3xXexXbdxXdxXdfxX23xX3xXb7xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX54xXbfxX23xX22xX3xXexXbdxXf9bxX23xX1xX3xX1xX81xX23xX1xX3xX35xX36xX23xX22xX39xX3xX35xX54xX6xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xXcxX1xX41xX4xX1xX3xX9dxX81xX3xX35xXdxX3xX80xX81xX42xX3xX4xX27xX36xX4xX3xX7xX8axX23xX22xXaxX3xX1xXbdxX10xX2bxX9xXaxX8exX1cxX6xX15xX1exXa0xX27xX23xX22xX1exXa0xX6xX23xX22xX8exX7xX42xX4dxX1exXexXbdxXdxX10xX23xX1exXb7xX1xX6xXdxX1exX4xX1xX27xX42xX23xX22xX1exXexXbdxXdxX23xX1xX1exX1xX6xX23xX1xX1exXa0xX42xX23xX22xX1exXa0xX27xX6xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX45xX27xX15xX10xXexX1exXa0xX6xXdxX1exX1xX42xXdxX1exXa0xX6xX23xX22xX1exX6fxX42xX1exX1xX27xX15xX10xX23xX1exXexX1xX6xX4xX1xX1exX1xX6xX1exXa0xXdxX1exX80xX6xX42xX1exX4xX27xX42xX4xX1exX7xX42xX23xX22xX8exX2xX1dfxX116xX195xX1a6xX116xX15axX1xXexX4dxXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX8exX4dxX10xXa0xXdxX6xX8exX2xX116xX117xX8exX23xX10xX18exX7xX8exX116xX117xX116xX2xX8exX2xXa7xX2xXa0xX1a5xX117xX1dfxX1a5xX1dbxXa7xX1a6xXexX116xX117xX116xX117xX117xX5xX117xX15axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX39xX3xX7xX3cxX23xX22xX3xXexX41xX42xX39xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX7xX50xX4dxX3xX35xX54xX6xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xX80xX81xX42xX3xX4xX27xX36xX4xX3xX7xX8axX23xX22xXaxX3xX8exX2fxX0xX8exX6xX2fxX0xXa0xXdxX80xX2fxX0xX7xXexXbdxX42xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa3xX50xX4dxX3xXexXbdxXdxXdfxX23xX3xXb7xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX54xXbfxX23xX22xX3xXexXbdxXf9bxX23xX1xX3xX1xX81xX23xX1xX3xX35xX36xX23xX22xX39xX3xX35xX54xX6xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xXcxX1xX41xX4xX1xX3xX9dxX81xX3xX35xXdxX3xX80xX81xX42xX3xX4xX27xX36xX4xX3xX7xX8axX23xX22xXaxX3xX1xXbdxX10xX2bxX9xXaxX8exX1cxX6xX15xX1exXa0xX27xX23xX22xX1exXa0xX6xX23xX22xX8exX7xX42xX4dxX1exXexXbdxXdxX10xX23xX1exXb7xX1xX6xXdxX1exX4xX1xX27xX42xX23xX22xX1exXexXbdxXdxX23xX1xX1exX1xX6xX23xX1xX1exXa0xX42xX23xX22xX1exXa0xX27xX6xX1exX23xX22xX1xXdxX1exX45xX27xX15xX10xXexX1exXa0xX6xXdxX1exX1xX42xXdxX1exXa0xX6xX23xX22xX1exX6fxX42xX1exX1xX27xX15xX10xX23xX1exXexX1xX6xX4xX1xX1exX1xX6xX1exXa0xXdxX1exX80xX6xX42xX1exX4xX27xX42xX4xX1exX7xX42xX23xX22xX8exX2xX1dfxX116xX195xX1a6xX116xX15axX1xXexX4dxXaxX2fxXa3xX50xX4dxX3xXexXbdxXdxXdfxX23xX3xXb7xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX54xXbfxX23xX22xX3xXexXbdxXf9bxX23xX1xX3xX1xX81xX23xX1xX3xX35xX36xX23xX22xX39xX3xX35xX54xX6xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xXcxX1xX41xX4xX1xX3xX9dxX81xX3xX35xXdxX3xX80xX81xX42xX3xX4xX27xX36xX4xX3xX7xX8axX23xX22xX0xX8exX6xX2fxX0xX8exX7xXexXbdxX42xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXa0xXaxX2fxXa3xX6xX27xX3xXa7xX3xX23xX22xX81xX15xX3xX5xX81xX4dxX3xX80xXdxX75xX4xX3xX23xX22xX1xXdxX34exX4dxX3xXexXf49xX4xX39xX3xXexXbdxX3cxX4xX1xX3xX23xX1xXdxX75xX4dxX3xX80xX50xXdxX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX4a8xX23xX3xX35xX42xX81xX23xX3xXb7xX48xXexX39xX3xXa0xX4cxX23xX3xX4xX1xX67dxX39xX3xX35xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX35xXdxXdfxX4dxX3xX4xX4e3xXbxX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX35xX4a8xX27xX3xXexXdxX34exX23xX3xX4xX67dxX6xX3xXexXa6cxX23xX1xX3xX9dxX81xX3xXcxXfdxX23xX1xX3xX35xX123xX3xXexX1xX81xX23xX1xX3xX4xX12cxX23xX22xX3xXexX8axXexX3xX35xX135xXbxX15axX0xX8exXbxX2fxX0xX8exXa0xXdxX80xX2fxX0xX8exX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa7xX195xX3xX35xX64exX23xX22xX3xX4xX1xX654xX3xX35xX54xX70cxX4xX3xX6fxX4a8xX27xX3xX80xX81xX42xX3xX2c0xX6xX23xX3xX78xX1xX4e3xXbxX3xX1xX81xX23xX1xX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xXb7xX1xX104xX6xX3xX107xX107xX107xX10axX10bxXaxX3xX1xXbdxX10xX2bxX9xXaxX8exX1cxX6xX15xX1exXa0xX27xX23xX22xX1exXa0xX6xX23xX22xX8exXa7xX195xX1exXa0xX42xX23xX22xX1exX4xX1xXdxX1exXa0xX27xX42xX4xX1exX6fxX6xX27xX1exX80xX6xX42xX1exX6fxX6xX23xX1exX4xX1xX6xXbxX1exX1xX6xX23xX1xX1exXa0xX6xX23xX22xX1exX6fxX42xX1exX1xX27xX15xX10xX23xX1exX23xX6fxX7xXbxX1exX4xX6xX23xX1exX5xX42xX4xX1exXb7xX1xX42xX6xX1exX1cxX1cxX1cxX80xXdxX8exX2xX1dfxX116xX195xX1dbxX116xX15axX1xXexX4dxXaxX2fxX0xXdxX4dxX22xX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX8exX4dxX10xXa0xXdxX6xX8exX2xX116xX117xX8exX23xX10xX18exX7xX8exX116xX117xX116xX2xX8exX2xX116xX1a6xXa0xX1a5xX2xX2xX2xX117xXa7xX116xXexX1dbxX1dbxX195xX1a6xX5xX2xX117xX1exX2xX117xX195xXa0xX1a5xX2xX117xXa7xX195xX2xX120xXexXa7xX1dfxX1dfxX1a5xX195xX5xX117xX15axX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX31xX23xX22xX3xX35xX36xX23xX22xX39xX3xX7xX3cxX23xX22xX3xXexX41xX42xX39xX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xXexX4cxX4dxX3xX7xX50xX4dxX3xX35xX54xX6xX3xX30xX22xX1xX5axX3xX45xX27xX15xX48xXexX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xX80xX81xX42xX3xX4xX27xX36xX4xX3xX7xX8axX23xX22xXaxX3xX8exX2fxX0xX8exX6xX2fxX0xXa0xXdxX80xX2fxX0xX7xXexXbdxX42xX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa7xX195xX3xX35xX64exX23xX22xX3xX4xX1xX654xX3xX35xX54xX70cxX4xX3xX6fxX4a8xX27xX3xX80xX81xX42xX3xX2c0xX6xX23xX3xX78xX1xX4e3xXbxX3xX1xX81xX23xX1xX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xXb7xX1xX104xX6xX3xX107xX107xX107xX10axX10bxXaxX3xX1xXbdxX10xX2bxX9xXaxX8exX1cxX6xX15xX1exXa0xX27xX23xX22xX1exXa0xX6xX23xX22xX8exXa7xX195xX1exXa0xX42xX23xX22xX1exX4xX1xXdxX1exXa0xX27xX42xX4xX1exX6fxX6xX27xX1exX80xX6xX42xX1exX6fxX6xX23xX1exX4xX1xX6xXbxX1exX1xX6xX23xX1xX1exXa0xX6xX23xX22xX1exX6fxX42xX1exX1xX27xX15xX10xX23xX1exX23xX6fxX7xXbxX1exX4xX6xX23xX1exX5xX42xX4xX1exXb7xX1xX42xX6xX1exX1cxX1cxX1cxX80xXdxX8exX2xX1dfxX116xX195xX1dbxX116xX15axX1xXexX4dxXaxX2fxXa7xX195xX3xX35xX64exX23xX22xX3xX4xX1xX654xX3xX35xX54xX70cxX4xX3xX6fxX4a8xX27xX3xX80xX81xX42xX3xX2c0xX6xX23xX3xX78xX1xX4e3xXbxX3xX1xX81xX23xX1xX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xXb7xX1xX104xX6xX3xX107xX107xX107xX10axX10bxX0xX8exX6xX2fxX0xX8exX7xXexXbdxX42xX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXa0xXaxX2fxXcxX41xXdxX3xXbxX1xXdxX34exX23xX3xXb7xX1xX6xXdxX3xX4dxX41xX4xX3xX62xX41xXdxX3xX1xX36xXdxX3xX35xX41xXdxX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xX62xX6bxX23xX22xX3xX6fxX36xX3xX1xX27xX15xX75xX23xX3xX78xX6xX23xX3xX7cxX36xX4xX3xXf8xX9dxX81xX3xXcxXfdxX23xX1xX100xX3xXb7xX1xX104xX6xX3xX107xX107xX107xX10axX10bxX39xX3xX23xX1xXdxX75xX4dxX3xXb7xX114xX3xX116xX117xX116xX117xX1exX116xX117xX116xX120xX3xXa0xXdxX985xX23xX3xXbdxX6xX3xX7xX3cxX23xX22xX3xX23xX6xX15xX39xX3xX4xX3cxX4xX3xX35xX41xXdxX3xX6fxXdxXdfxX27xX3xX35xX123xX3xXexXdxX48xX23xX3xX1xX81xX23xX1xX3xX6fxXe36xX3xXbxX1xXdxX48xX27xX3xX6fxX4a8xX27xX3xXa7xX195xX3xX35xX64exX23xX22xX3xX4xX1xX654xX3xX80xX81xX42xX3xX2c0xX6xX23xX3xX78xX1xX4e3xXbxX3xX1xX81xX23xX1xX15axX0xX8exXbxX2fxX0xX8exXa0xXdxX80xX2fxX0xX8exX5xXdxX2fxX0xX8exX27xX5xX2fxX0xXa0xXdxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXbdxXaxX2fxX0xX8exXa0xXdxX80xX2fxX0xX8exXa0xXdxX80xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXff2xX27xXexX1xX42xXbdxXaxX2fxX30xX1xX104xX4dxX3xX776xX15axX10axX0xX8exXbxX2f
Nhóm P.V