Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 phải thực hiện dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.
e0c3x18518x12796x16befx1a46ax1270ax17db8x1095ex1656fxX7x1a289xe2b0x184d9x1237cx161e7x13c53xX5x18448xXaxX3xX7xXex13f7cxX5xX10xX9xXaxXexX10x19600xXex1226exX6xX5xXdx19222x19748x1057cxX3x135e6x1bee9xX7xXexXdx18e3axX15xXax10e29xf1e6xf4c0xXdxX3xX23xX22xX1x17a9exX3xXex12df5xe555xX23xX3x166b0xX27x1934axX4xX3xXex12faaxXdx116f0xX23xX3x1973fxX1xX6xXdxX3xX4x14bdbxX23xX22xX3xXex122b0xX4xX3xe726xf4aaxX27xX3xX4x168bdxX3x104dfx194c8xXdxX3xX56xXdxX45xX27xX3x1a677xX27xX3fxX4xX3xX1xX30xXdxX3x1b353xX3axX3xX2fxX30xXdxX3x18077x19166xX23xX22xX3xX23xX1x13e7fxX23xX3x1b5cbxX7dxX23xX0xea8cxX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX6xX80xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex14de2xX27xX30xX4xX3xX56xX57xX27xX3xX4xX5bxX3xX76xX5exXdxX3xX56xXdxX45xX27xX3xX66xX27xX3fxX4xX3xX1xX30xXdxX3xX6fxX3axX3xX76xX5exXdxX3xX56xXdxX45xX27xX3xX2fxX30xXdxX3xX76xX77xX23xX22xX3xX23xX1xX7dxX23xX3xX80xX7dxX23xX3xX4xX53xX4xX3xX4x1a631xXbxX3xX23xX1xXdx127dcx17fd0xX3xX48xf90fxX3x11792x158d1xX2xX2xX3xX1exX3xX102xX103xX2x11d39xX3xXbxX1x19d4fxXdxX3xXexX1x178ffxX4xX3xX1xXdxXfcxX23xX3xX80xX7dxX23xX3xX4xX1x1085dx1c677xX3xX76x11f82xX23xX22xX3xXbxX1xX53xXbxX3xX5xX27x185f3xXexX124xX3xX6xX23xX3xXexX39xX3axX23xX124xX3xXexXdx1669axXexX3xX48xXdxXfcxXfdxX124xX3xXexX1xX115xX4xX3xX7xX115xX3xX5xX3axX3xX23xX22xX3axX15xX3xX1xX30xXdxX3xX4xX123xX6xX3xXexX39xX3axX23xX3xX80xX7dxX23x1675dxX0xX84xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19671xX39xX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex18d51xX1xX53xXexX3xX56xXdxX45xX27xX3xX48xX1xX6xXdxX3xXfdxX5exX4xX3xX2fxX30xXdxX3xX23xX22xX1xX36xX3xXexX39xX3axX23xX3xX3dxX27xX3fxX4xX3xXexX43xXdxX45xX23xX3xX48xX1xX6xXdxX3xXb5xX1x13b3cxX3xXexX1xX36xX3xX4xX123xX6xX3xX17axX30xX3xXb5xX1x1b925xX23xX1xX3xXexX43xX36xX3xX6fx15e70xX3xX5xf910xX23xX1xX3xX76xX5exX39xX3xX4xX27xX30xX4xX3xX56xX57xX27xX3xX4xX5bxX3xX76xX5exXdxX3xX56xXdxX45xX27xX3xX66xX27xX3fxX4xX3xX1xX30xXdxX3xX48xX1x19077xX6xX3x1047bx1901fxX216xX216xX3xX6fxX3axX3xX56xX57xX27xX3xX4xX5bxX3xX76xX5exXdxX3xX56xXdxX45xX27xX3xX2fxX30xXdxX3xX76xX77xX23xX22xX3x142f1xX1xX7dxX23xX3xX80xX7dxX23xX3xX23xX1xXdxXfcxXfdxX3xX48xX100xX3xX102xX103xX2xX2xX3xX1exX3xX102xX103xX2xX10cxX124xX3xX48xX1xX6xXdxX3xXfdxX5exX4xX3xX7xX53xX23xX22xX3xX2xX103xX84xX102xX124xX3xXcx13d46xX23xX22xX3xX17axX1dexX3xXexX1xef89xX124xX3xXb5xX1xX123xX3xXexX36xX4xX1xX3xX66xX27xX3fxX4xX3xX1xX30xXdxX124xX3xXb5xX1xX123xX3xXexX36xX4xX1xX3xX2fxX30xXdxX3xX76xX77xX23xX22xX3xX56xX57xX27xX3xX4xX5bxX3xX236xX22xX27xX15x101fdxX23xX3xX19cxX1xX127xX3xXcxX43x16074xX23xX22xX3xX48xX1x143ecxX23xX22xX3xX76xX36xX23xX1xX124xX3xXexXdxX141xXbxX3xXexX1xX10xX39xX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX4xX4exX23xX22xX3xX4xX123xX6xX3xX5dxX5exXdxX3xX1xX30xXdxX3xX5xX57xX23xX3xXexX1x1588dxX3xX215xX216xX3xX4xX123xX6xX3xX5dxX110xX23xX22xX124xX3xX4xX27xX30xX4xX3xX56xX57xX27xX3xX4xX5bxX3xX76xX5exXdxX3xX56xXdxX45xX27xX3xX66xX27xX3fxX4xX3xX1xX30xXdxX3xX48xX1xX212xX6xX3xX215xX216xX216xX216xX3xX6fxX3axX3xX56xX57xX27xX3xX4xX5bxX3xX2fxX30xXdxX3xX76xX77xX23xX22xX3xX23xX1xX7dxX23xX3xX80xX7dxX23xX3x1c443xX2fxX5dxX236x1316ax11e76xX3xX4xX53xX4xX3xX4xXf6xXbxX3xX23xX1xXdxXfcxXfdxX3xX48xX100xX3xX102xX103xX2xX2xX3xX1exX3xX102xX103xX2xX10cxX3xX5xX3axX3xX7xX115xX3xX48xXdxXfcxX23xX3xXexX43xX2afxX23xX22xX3xX76xX5exXdxX3xX4xX123xX6xX3xX23xfb09xXfdxX3xX102xX103xX2xX2xX16axX3xXb5xX27xX30xX4xX3xX56xX57xX27xX3xX4xX5bxX3xX76xX273x10ae8xX4xX3xXexX43xXdxX45xX23xX3xX48xX1xX6xXdxX124xX3xX4xX1xX27x1665cxX23xX3xX56xX36xX3xX6fxX3axX3xXexXdxX141xX23xX3xX1xX3axX23xX1xX3xX23xX22xX6xX15xX3xX7xX6xX27xX3xX48xX1xXdxX3xX48xX141xXexX3xXexX1xX127xX4xX3xXexX1x17957xX23xX22xX3xX5xX38exXdxX3xX5dxX5exXdxX3xX1xX30xXdxX3xX215xX216xX3xX4xX123xX6xX3xX5dxX110xX23xX22xX3xX43xXf6xXexX3xX4xX212xX3x1c3fcxX3xX23xX22xX1x19186xX6xX3xX6fx15a1axXdxX3xX23xX1xXdxX1e7xX27xX3xXexX1xX27xX132xX23xX3xX5xX38exXdxX3xX4x190b1xX3xX56xX110xX23xX16axX0xX84xXbxX2exX0xXexX6xX56xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX80xX80xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xf52exXdxX80xXexX1xX9xXaxX102xX103xX103xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX43xXdxX22xX1xXexXaxX3xX56xX39xX43xX80xX10xX43xX9xXaxX103xXaxX2exX0xXexX56xX39xX80xX15xX2exX0xXexX43xX2exX0xXexX80xX2exX0xXdxXfdxX22xX3xX7xX43xX4xX9xXaxX84xX84xXdxX16axX56xX6xX39xX1xX6xXexXdxX23xX1xX16axX6fxX23xX84xX23xX10xX43cxX7xX84xX2xX2xX103xX10cxX84xX2xX103xX10cxX80x12126xX103x13283x1012dxX103xX103xX103xXexX2xX2xX49cxX499xX103xX5xX103xX16axX26xXbxX22xXaxX3xX84xX2exX0xX84xXexX80xX2exX0xX84xXexX43xX2exX0xXexX43xX2exX0xXexX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb5xX6xXbxXexXdxX39xX23xXaxX2exXcxX26axX23xX22xX3xX17axX1dexX3xXexX1xX273xX124xX3xXb5xX1xX123xX3xXexX36xX4xX1xX3xX66xX27xX3fxX4xX3xX1xX30xXdxX3xX236xX22xX27xX15xX2a6xX23xX3xX19cxX1xX127xX3xXcxX43xX2afxX23xX22xX3xXbxX1xX53xXexX3xX56xXdxX45xX27xX3xXexX5exXdxX3xX2fxX30xXdxX3xX23xX22xX1xX36xX0xX84xXexX80xX2exX0xX84xXexX43xX2exX0xX84xXexX56xX39xX80xX15xX2exX0xX84xXexX6xX56xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX39xX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX5dxX77xX23xX22xX3xX4xX1xX1dexX3xX236xX22xX27xX15xX2a6xX23xX3xX19cxX1xX127xX3xXcxX43xX2afxX23xX22xX3xX23x198f3xX27xX3xX43xfeb9xX124xX3xX76xX7dxX15xX3xX5xX3axX3xX80xX36xXbxX3xX76xX45xX3xX23xX1xX7dxX23xX3xX80xX7dxX23xX3xX4xX110xX3xX23xX273xX3f7xX4xX3xXbxX1xX53xXexX3xX1xX27xX15xX3xX3dxX27xX15xX1e7xX23xX3xX5xX3axXfdxX3xX4xX1xX123xX124xX3xX7xX53xX23xX22xX3xX7xX27xX3fxXexX3xX5xX115xX6xX3xX4xX1xX2afxX23xX124xX3xX22xXdxX3f7xXdxX3xXexX1xXdxXfcxX27xX3xX6fxX3axX3xX56xX57xX27xX3xX43xX6xX3xX23xX1x1a737xX23xX22xX3xX23xX22xX273x1ae83xXdxX3xXexXdxX57bxX27xX3xX56xXdxX45xX27xX124xX3xX76xX123xX3xX76xX2e6xX4xX3xX76xX123xX3xXexX3axXdxX124xX3xX1cxX2e6xX23xX22xX3xX76xX53xX23xX22xX3xX4xX1xX39xX3xX3eexX3xX4xX1xX1dexX124xX3xX23xX22xX27xX15xXfcxX23xX3xX6fxX2afxX23xX22xX3xX4xX123xX6xX3xX23xX1xX7dxX23xX3xX80xX7dxX23xX16axX3xXb5xX53xX4xX3xX4xXf6xXbxX3xX123xX15xX3xX76xX110xX23xX22xX124xX3xX4xX1xX1dexX23xX1xX3xX3dxX27xX15xX1e7xX23xX124xX3x11b41x191c1xXexX3xXexX43xX132xX23xX3xXcxX26axX3xX3dxX27xX3fxX4xX3xX4xX57xX23xX3xX76xX1e7xX3xX4xX6xX39xX3xXexX43xX53xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXfcxXfdxX124xX3xXexX132xXbxX3xXexX43xX27xX23xX22xX3xX5xX1eaxX23xX1xX3xX76xX5exX39xX124xX3xX4xX1xX1cfxX3xX76xX5exX39xX124xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX1xX38exXbxX3xXexX1xX115xX4xX3xX1xXdxXfcxX23xX3xX4xX212xX3xX1xXdxXfcxX27xX3xX3dxX27xX110xX3xXb5xX1xX1cfxX3xXexX1xX36xX3xX4xX123xX6xX3xX17axX30xX3xX4xX1xX1dexX23xX1xX3xXexX43xX36xX3xX6fxX3axX3xX4xX53xX4xX3xX6fxX377xX23xX3xX56xX110xX23xX3xX5xXdxX57bxX23xX3xX3dxX27xX6xX23xX3xXexX43xX39xX23xX22xX3xX4xX4exX23xX22xX3xXexX53xX4xX3xX56xX57xX27xX3xX4xX5bxX16axX0xX84xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx119e3xX27xX56xXcxXdxXexX5xX10xXaxX2exX5dxX38exXexX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX39xX5exXexX3xX4xX1xX1dexX23xX1xX3xXexX43xX36xX3xX7xX7dxX27xX3xX43xX30xX23xX22xX3xXexX43xX39xX23xX22xX3xXexX39xX3axX23xX3xX1cxX1eaxX3xX1xX30xXdxX0xX84xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX39xX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX26axX23xX22xX3xX17axX1dexX3xXexX1xX273xX124xX3xXb5xX1xX123xX3xXexX36xX4xX1xX3xX66xX27xX3fxX4xX3xX1xX30xXdxX3xX236xX22xX27xX15xX2a6xX23xX3xX19cxX1xX127xX3xXcxX43xX2afxX23xX22xX3xX23xX1xXf6xX23xX3xXfdxX5exX23xX1xX124xX3xe1aexXbxX1xX110xXdxX3xX4xX39xXdxX3xX76xX7dxX15xX3xX5xX3axX3xX76xX38exXexX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX39xX5exXexX3xX4xX1xX1dexX23xX1xX3xXexX43xX36xX3xX7xX7dxX27xX3xX43xX30xX23xX22xX3xXexX43xX39xX23xX22xX3xXexX39xX3axX23xX3xX1cxX1eaxX3xX1xX30xXdxX124xX3xX3dxX27xX6xX3xX76xX212xX3xXbxX1xX53xXexX3xX1xX27xX15xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX57xX23xX3xX15xX57bxX27xX3xX23xX273xX3f7xX4xX3xX4xX123xX6xX3xXfdxX2afxXdxX3xXexX57xX23xX22xX3xX5xX3f7xXbxX3xX23xX1xX7dxX23xX3xX80xX7dxX23xX124xX3xX23xX7dxX23xX22xX3xX4xX6xX39xX3xX1xX40bxX23xX3xX23xX5e4xX6xX3xX23xX1xX132xX23xX3xXexX1xX2e6xX4xX3xX6fxX1e7xX3xX3dxX27xX15xX1e7xX23xX124xX3xX23xX22xX1xX3f3xX6xX3xX6fx16c25xX3xX4xX1xX1dexX23xX1xX3xXexX43xX36xX124xX3xXexX43xX53xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXfcxXfdxX3xX4xX123xX6xX3xX4xX4exX23xX22xX3xX80xX7dxX23xX3xXexX43xX39xX23xX22xX3xX6fxXdxXfcxX4xX3xX1cxX7dxX15xX3xX80xX115xX23xX22xX124xX3xX4xX123xX23xX22xX3xX4xX3fxX3xX23xX1xX3axX3xX23xX273xX3f7xX4xX3xXbxX1xX53xXbxX3xX3dxX27xX15xX1e7xX23xX3xX215xX2fxXb5xX236xX3xX4xX123xX6xX3xX23xX1xX7dxX23xX3xX80xX7dxX23xX124xX3xX80xX39xX3xX23xX1xX7dxX23xX3xX80xX7dxX23xX124xX3xX6fx13f31xX3xX23xX1xX7dxX23xX3xX80xX7dxX23x11d41xX16axX0xX84xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX39xX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX10xX39xX3xX76xX77xX23xX22xX3xX4xX1xX1dexX3xX236xX22xX27xX15xX2a6xX23xX3xX19cxX1xX127xX3xXcxX43xX2afxX23xX22xX124xX3xXexX43xX57bxX23xX3xX4xX40bxX3xX7x1aec0xX3xX3dxX27xX15xX3xX76xX36xX23xX1xX3xX4xX123xX6xX3xXbxX1xX53xXbxX3xX5xX27xX132xXexX124xX3xX5xX1eaxX23xX1xX3xX76xX5exX39xX3xXexX3fxXexX3xX4xX4exX23xX22xX3xXexX53xX4xX3xX4xX1xX27xX3a0xX23xX3xX56xX36xX3xX23xX1xX7dxX23xX3xX7xX115xX124xX3xX22xX3cbxX23xX3xX6fxX3f7xXdxX3xX48xX141xXexX3xX3dxX27xX110xX3xX23xX1xX7dxX23xX3xX7xX115xX3xX4xX123xX6xX3xX5dxX5exXdxX3xX1xX30xXdxX3xX5dxX110xX23xX22xX3xX4xX53xX4xX3xX4xXf6xXbxX3xX6fxX3axX3xX3dxX27xX15xX3xX1xX39xX5exX4xX1xX3xX4xX53xX23xX3xX56xX30xX124xX3xX76xX45xX3xX5xX115xX6xX3xX4xX1xX2afxX23xX3xX6fxX3axX3xX22xXdxX3f7xXdxX3xXexX1xXdxXfcxX27xX3xX23xX22xX273xX5ebxXdxX3xX43xX6xX3xX2e6xX23xX22xX3xX4xX5bxX124xX3xXexX26axX3xX4xX1xX2e6xX4xX3xXexX3fxXexX3xX4xX53xX4xX3xX1xX30xXdxX3xX23xX22xX1xX36xX3xX1xXdxXfcxXbxX3xXexX1xX273xX40bxX23xX22xX124xX3xX22xXdxX3f7xXdxX3xXexX1xXdxXfcxX27xX3xX23xX22xX273xX5ebxXdxX3xXexX6xX3xX2e6xX23xX22xX3xX4xX5bxX3xX76xX5exXdxX3xX56xXdxX45xX27xX3xX66xX27xX3fxX4xX3xX1xX30xXdxX3xX6fxX3axX3xX2fxX30xXdxX3xX76xX77xX23xX22xX3xX23xX1xX7dxX23xX3xX80xX7dxX23xX3xX4xX53xX4xX3xX4xXf6xXbxX124xX3xX4xX1xX127xX3xXexX43xX2afxX23xX22xX3xXfdxX3fxXdxX3xX3dxX27xX6xX23xX3xX1xXfcxX3xX22xXdxX5e4xX6xX3xXexXdxX57bxX27xX3xX4xX1xX27xX3a0xX23xX3xX6fxX3axX3xX4xX40bxX3xX4xXf6xX27xX16axX0xX84xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX39xX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX43xX57bxX23xX3xX4xX40bxX3xX7xX946xX3xXexXdxX57bxX27xX3xX4xX1xX27xX3a0xX23xX3xXfdxX3axX3xX1cxX53xX4xX3xX76xX36xX23xX1xX3xX4xX40bxX3xX4xXf6xX27xX3xXexX1xX1dexX4xX1xX3xX1xX38exXbxX124xX3xX56xX110xX39xX3xX76xX110xXfdxX3xXexX1dexX23xX1xX3xX76xX5exXdxX3xX80xXdxXfcxX23xX3xX4xX1xX39xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX1xX57xX23xX3xX76xX5exXdxX3xX76xX39xX3axX23xX3xX48xX141xXexX3xX80xX7dxX23xX3xXexX30xX4xX124xX3xX23xX22xX273xX5ebxXdxX3xX76xX273xX38exX4xX3xX22xXdxX3f7xXdxX3xXexX1xXdxXfcxX27xX3xX2e6xX23xX22xX3xX4xX5bxX3xXbxX1xX110xXdxX3xX1xX30xXdxX3xX76xX123xX3xXbxX1xX3a0xXfdxX3xX4xX1xXf6xXexX124xX3xX23xX377xX23xX22xX3xX5xX115xX4xX3xXexX43xX8e0xX23xX1xX3xX76xX30xX3xX6fxX3axX3xX48xX1xX110xX3xX23xX377xX23xX22xX3xXexX1xX115xX4xX3xX1xXdxXfcxX23xX3xX23xX1xXdxXfcxXfdxX3xX6fxX868xX3xX4xX123xX6xX3xX23xX22xX273xX5ebxXdxX3xX76xX5exXdxX3xX56xXdxX45xX27xX3xX23xX1xX7dxX23xX3xX80xX7dxX23xX16axX0xX84xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX39xX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX17axX57bxX23xX3xX4xX5exX23xX1xX3xX76xX212xX124xX3xX4xX57xX23xX3xX5xX1eaxX23xX1xX3xX76xX5exX39xX3xXexX3fxXexX3xX76xX45xX3xX23xX22xX273xX5ebxXdxX3xX2e6xX23xX22xX3xX4xX5bxX3xXexXdxX141xXbxX3xX1cxX127xX4xX3xX6fxX3f7xXdxX3xX4xX5bxX3xXexX43xXdxX124xX3xXexX43xX8e0xX23xX1xX3xX56xX3axX15xX3xX4xX1xX273xX40bxX23xX22xX3xXexX43xX8e0xX23xX1xX3xX1xX3axX23xX1xX3xX76xX30xX23xX22xX3xX4xX123xX6xX3xXfdxX8e0xX23xX1xX3xX23xX141xX27xX3xX76xX273xX38exX4xX3xXexX43xX127xX23xX22xX3xX4xX5bxX3xX76xX5exXdxX3xX56xXdxX45xX27xX3xX66xX27xX3fxX4xX3xX1xX30xXdxX3xX6fxX3axX3xX76xX5exXdxX3xX56xXdxX45xX27xX3xX2fxX5dxX236xX33dxX16axX3xX5dxX7dxX15xX3xX48xX1xX4exX23xX22xX3xX4xX1xX1cfxX3xX5xX3axX3xX4xX4exX23xX22xX3xX6fxXdxXfcxX4xX3xX4xX123xX6xX3xX655xX656xXexX3xXexX43xX132xX23xX3xXcxX26axX3xX3dxX27xX3fxX4xX124xX3xX4xX123xX6xX3xX4xX53xX4xX3xXexX26axX3xX4xX1xX2e6xX4xX3xXbxX1xX868xX3xXexX43xX53xX4xX1xX3xX56xX57xX27xX3xX4xX5bxX124xX3xXfdxX3axX3xX4x15aedxX23xX3xX5xX3axX3xXexX43xX53xX4xX1xX3xX23xX1xXdxXfcxXfdxX3xX4xX123xX6xX3xX4xX53xX4xX3xX4xXf6xXbxX3xX123xX15xX3xX76xX110xX23xX22xX124xX3xX4xX1xX1dexX23xX1xX3xX3dxX27xX15xX1e7xX23xX124xX3xX4xX53xX4xX3xXexX26axX3xX4xX1xX2e6xX4xX3xX76xX39xX3axX23xX3xXexX1xX45xX16axX0xX84xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX39xX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX5dxXdxX1e7xX27xX3xX3dxX27xX6xX23xX3xXexX43xX2afxX23xX22xX3xX5xX3axX3xXbxX1xX110xXdxX3xX56xX110xX39xX3xX76xX110xXfdxX3xX80xX7dxX23xX3xX4xX1xX123xX124xX3xX56xX8e0xX23xX1xX3xX76xX2b5xX23xX22xX124xX3xX76xX127xX23xX22xX3xXbxX1xX53xXbxX3xX5xX27xX132xXexX124xX3xX48xXdxX57bxX23xX3xX3dxX27xX15xX141xXexX3xX23xX22xX377xX23xX3xX4xX1xX656xX23xX3xX5xX38exXdxX3xX80xX868xX23xX22xX3xX80xX7dxX23xX3xX4xX1xX123xX3xX76xX45xX3xX5xX3axXfdxX3xXexX43xX53xXdxX3xX76xX273xX5ebxX23xX22xX3xX5xX3fxXdxX3xX4xX1xX123xX3xXexX43xX273xX40bxX23xX22xX3xX4xX123xX6xX3xX5dxX110xX23xX22xX124xX3xXbxX1xX53xXbxX3xX5xX27xX132xXexX3xX4xX123xX6xX3xX236xX1xX3axX3xX23xX273xX3f7xX4xX16axX0xX84xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX711xX27xX56xXcxXdxXexX5xX10xXaxX2exX5dxX5exXdxX3xX56xXdxX45xX27xX3xXbxX1xX110xXdxX3xX5xX3axX3xX23xX22xX273xX5ebxXdxX3xX48xXdxX57bxX23xX3xX3dxX27xX15xX141xXexX3xX76xXf6xX27xX3xXexX43xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX3fxX23xX22xX3xXexX1xX6xXfdxX3xX23xX1x18e75xX23xX22xX0xX84xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX39xX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX1xX6xX15xX3xXfdxX656xXexX3xX2fxX30xXdxX3xX76xX77xX23xX22xX3xX17axX57xX27xX3xX4xX5bxX124xX3x1ae92xX15xX3xX6fxXdxX57bxX23xX3xX17axX30xX3xXb5xX1xX1dexX23xX1xX3xXexX43xX36xX124xX3xX19cxX1xX212xX3xXb5xX1xX123xX3xXexX36xX4xX1xX3xX66xX27xX3fxX4xX3xX1xX30xXdxX124xX3xX19cxX1xX212xX3xXb5xX1xX123xX3xXexX36xX4xX1xX3xXcxX1xX273xX5ebxX23xX22xX3xXexX43xX115xX4xX3xX2fxX30xXdxX3xX76xX77xX23xX22xX3xX17axX57xX27xX3xX4xX5bxX3xXcxXce5xX23xX22xX3xXcxX1xX36xX3xX19cxX1xX212xX23xX22xX3xX76xX1eaxX3xX3dxX27xX53xX23xX3xXexX43xXdxXfcxXexX3xXb5xX1xX1cfxX3xXexX1xX36xX3xX7xX3fxX3xX499xX103xX84xXb5xXcxX1exXcx10b8axX3xX4xX123xX6xX3xX17axX30xX3xXb5xX1xX1dexX23xX1xX3xXexX43xX36xX3xX6fxX1e7xX3xX4xX27xX30xX4xX3xX56xX57xX27xX3xX4xX5bxX3xX76xX5exXdxX3xX56xXdxX45xX27xX3xX66xX27xX3fxX4xX3xX1xX30xXdxX3xX6fxX3axX3xX56xX57xX27xX3xX4xX5bxX3xX76xX5exXdxX3xX56xXdxX45xX27xX3xX2fxX5dxX236xX33dxX3xX4xX53xX4xX3xX4xXf6xXbxX3xX23xX1xXdxXfcxXfdxX3xX48xX100xX3xX102xX103xX2xX2xX3xX1exX3xX102xX103xX2xX10cxX16axX0xX84xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX39xX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXb5xX1xX1cfxX3xXexX1xX36xX3xX4xX123xX6xX3xX17axX30xX3xXb5xX1xX1dexX23xX1xX3xXexX43xX36xX3xX23xX57bxX27xX3xX43xX57fxX124xX3xX4xX27xX30xX4xX3xX56xX57xX27xX3xX4xX5bxX3xX5xX57xX23xX3xX23xX3axX15xX3xX5xX3axX3xX80xX36xXbxX3xX76xX45xX3xXexXdxX141xXbxX3xXexX868xX4xX3xX1cxX7dxX15xX3xX80xX115xX23xX22xX124xX3xX4xX123xX23xX22xX3xX4xX3fxX3xX6fxX3axX3xX1xX39xX3axX23xX3xXexX1xXdxXfcxX23xX3xX236xX1xX3axX3xX23xX273xX3f7xX4xX3xXbxX1xX53xXbxX3xX3dxX27xX15xX1e7xX23xX3xX215xX2fxXb5xX236xX3xX4xX123xX6xX3xX23xX1xX7dxX23xX3xX80xX7dxX23xX124xX3xX80xX39xX3xX23xX1xX7dxX23xX3xX80xX7dxX23xX124xX3xX6fxX8e0xX3xX23xX1xX7dxX23xX3xX80xX7dxX23xX16axX0xX84xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX39xX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX17axX30xX3xXb5xX1xX1dexX23xX1xX3xXexX43xX36xX3xX15xX57bxX27xX3xX4xX57xX27xX3xX4xX53xX4xX3xX4xXf6xXbxX3xX123xX15xX124xX3xXexX26axX3xX4xX1xX2e6xX4xX3xX76xX110xX23xX22xX3xX5xX1eaxX23xX1xX3xX76xX5exX39xX124xX3xX4xX1xX1cfxX3xX76xX5exX39xX3xXexX1xX115xX4xX3xX1xXdxXfcxX23xX3xXexX3fxXexX3xX23xX1xX5e4xX23xX22xX3xX15xX57bxX27xX3xX4xX57xX27xX3xX23xX1xX273xX3xX5xX1eaxX23xX1xX3xX76xX5exX39xX3xXexX3fxXexX3xX4xX4exX23xX22xX3xXexX53xX4xX3xX23xX1xX7dxX23xX3xX7xX115xX3xX6fxX3axX3xXbxX1xX53xXexX3xX1xX27xX15xX3xX80xX7dxX23xX3xX4xX1xX123xX124xX3xX76xX5exXdxX3xX56xXdxX45xX27xX3xXbxX1xX110xXdxX3xX5xX3axX3xX23xX22xX273xX5ebxXdxX3xX5xXdxX57bxX23xX3xX1xXfcxX3xX4xX1xX656xXexX3xX4xX1x13e54xX3xX6fxX3f7xXdxX3xX23xX1xX7dxX23xX3xX80xX7dxX23xX124xX3xX5xX3cbxX23xX22xX3xX23xX22xX1xX10xX3xX6fxX3axX3xXexX4exX23xX3xXexX43xX2afxX23xX22xX3xX3eexX3xX48xXdxX141xX23xX3xX4xX123xX6xX3xX23xX1xX7dxX23xX3xX80xX7dxX23xX124xX3xX48xX1xX4exX23xX22xX3xXexX1xX6xXfdxX3xX23xX1xXe5dxX23xX22xX3xX6fxX3axX3xX48xXdxX57bxX23xX3xX3dxX27xX15xX141xXexX3xX76xXf6xX27xX3xXexX43xX6xX23xX1xX3xX4xX1xX3fxX23xX22xX3xXexX1xX6xXfdxX3xX23xX1xXe5dxX23xX22x116a9xX3xX4xX39xXdxX3xXexX43xX2afxX23xX22xX3xXexXdxX57bxX27xX3xX4xX1xX27xX3a0xX23xX3xX6fxX1e7xX3xXbxX1xX3a0xXfdxX3xX4xX1xXf6xXexX3xX4xX1xX1dexX23xX1xX3xXexX43xX36xX124xX3xX76xX5exX39xX3xX76xX2e6xX4xX124xX3xX5xX3fxXdxX3xX7xX3fxX23xX22xX3xX6fxX3axX3xX23xX377xX23xX22xX3xX5xX115xX4xX16axX16axX16axX0xX84xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX39xX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex15260xXdxX3f7xXdxX3xXexX1xXdxXfcxX27xX3xX48xX141xX3xX1xX39xX5exX4xX1xX3xXexX43xXdxX45xX23xX3xX48xX1xX6xXdxX3xX4xX27xX30xX4xX3xX56xX57xX27xX3xX4xX5bxX124xX3xXeabxX15xX3xX6fxXdxX57bxX23xX3xXeabxX15xX3xX56xX6xX23xX3xXcxX1xX273xX5ebxX23xX22xX3xX6fxX868xX3xX66xX27xX3fxX4xX3xX1xX30xXdxX124xX3xXcxX43xX273xX946xX23xX22xX3xX56xX6xX23xX3xXb5xX4exX23xX22xX3xXexX53xX4xX3xX76xX5exXdxX3xX56xXdxX45xX27xX124xX3xXcxX26axX23xX22xX3xXcxX1xX273xX3xX48xX3eexX3xX2fxX30xXdxX3xX76xX77xX23xX22xX3xX17axX57xX27xX3xX4xX5bxX3xX19cxX1xX5exXfdxX3xX655xXdxX23xX1xX3xXcxX27xX15xX57bxX23xX3xX4xX1xX39xX3xX56xXdxX141xXexX124xX3xX2fxX30xXdxX3xX76xX77xX23xX22xX3xX17axX57xX27xX3xX4xX5bxX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX5xX132xXbxX3x13a4cxX3xXexXdxX45xX27xX3xX56xX6xX23xX3xX22xXdxX127xXbxX3xX6fxXdxXfcxX4xX124xX3xX22xX77xXfdxX3xXcxXdxX45xX27xX3xX56xX6xX23xX3xX4xX1xX1cfxX3xX76xX5exX39xX3xX4xX4exX23xX22xX3xXexX53xX4xX3xX22xXdxX110xXdxX3xX3dxX27xX15xX141xXexX3xX48xX1xXdxX141xX27xX3xX23xX5exXdxX124xX3xXexX3fxX3xX4xX53xX39xX3xX6fxX1e7xX3xX56xX57xX27xX3xX4xX5bxX124xX3xXcxXdxX45xX27xX3xX56xX6xX23xX3xXcxX27xX15xX57bxX23xX3xXexX43xX27xX15xX1e7xX23xX3xX6fxX3axX3xXcxXdxX45xX27xX3xX56xX6xX23xX3xX56xX110xX39xX3xX76xX110xXfdxX3xX6xX23xX3xX23xXdxX23xX1xX124xX3xX6xX23xX3xXexX39xX3axX23xX3xX1cxX1eaxX3xX1xX30xXdxX16axX0xX84xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX39xX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX17axX57bxX23xX3xX4xX5exX23xX1xX3xX76xX212xX124xX3xX7xX115cxX3xXexXdxX141xX23xX3xX1xX3axX23xX1xX3xX130exX3xX6fxXce5xX23xX22xX3xX1xXdxXfcxXbxX3xXexX1xX273xX40bxX23xX22xX3xX22xXdxX3f7xXdxX3xXexX1xXdxXfcxX27xX3xX23xX22xX273xX5ebxXdxX3xX2e6xX23xX22xX3xX4xX5bxX3xX76xX5exXdxX3xX56xXdxX45xX27xX3xX66xX27xX3fxX4xX3xX1xX30xXdxX3xX6fxX3axX3xX2fxX5dxX236xX33dxX3xX4xX53xX4xX3xX4xXf6xXbxX3xX6fxX3axX3xXexX1xX3axX23xX1xX3xX5xX132xXbxX3xX4xX53xX4xX3xX76xX39xX3axX23xX3xX22xXdxX53xXfdxX3xX7xX53xXexX124xX3xX48xXdxX45xXfdxX3xXexX43xX6xX3xX4xX27xX30xX4xX3xX56xX57xX27xX3xX4xX5bxX16axX0xX84xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX39xX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exXcxX5exXdxX3xX1xX30xXdxX3xX23xX22xX1xX36xX124xX3xX17axX30xX3xXexX43xX273xX946xX23xX22xX3xX17axX30xX3xX236xX30xXdxX3xX6fxX868xX124xX3xXeabxX15xX3xX6fxXdxX57bxX23xX3xX2fxX30xXdxX3xX76xX77xX23xX22xX3xX17axX57xX27xX3xX4xX5bxX3xXcxX43xX57xX23xX3x174dcxX377xX23xX3xXcxX27xXf6xX23xX3xX76xX1eaxX3xXbxX1xX26axX3xX56xXdxX141xX23xX3xXb5xX1xX1cfxX3xXexX1xX36xX3xX4xX123xX6xX3xXcxX1xX123xX3xXexX273xX3f7xX23xX22xX3xXb5xX1xX1dexX23xX1xX3xXbxX1xX123xX3xX6fxX1e7xX3xXexX26axX3xX4xX1xX2e6xX4xX3xX4xX27xX30xX4xX3xX56xX57xX27xX3xX4xX5bxX3xX76xX5exXdxX3xX56xXdxX45xX27xX3xX66xX27xX3fxX4xX3xX1xX30xXdxX3xX6fxX3axX3xX76xX5exXdxX3xX56xXdxX45xX27xX3xX2fxX5dxX236xX33dxX3xX4xX53xX4xX3xX4xXf6xXbxX3xX23xX1xXdxXfcxXfdxX3xX48xX100xX3xX102xX103xX2xX2xX1exX102xX103xX2xX10cxX16axX16axX16axX0xX84xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17axX39xX80xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xXexX6xX56xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX103xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX80xX80xXdxX23xX22xX9xXaxX499xXaxX3xX43cxXdxX80xXexX1xX9xXaxX10cxX103xX49cxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX43xXaxX3xX56xX22xX4xX39xX5xX39xX43xX9xXax183c9xX10x12cd4xX10xX10xX2bxX6xXaxX3xX56xX39xX43xX80xX10xX43xX9xXaxX103xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX43cxXdxX80xXexX1xX24xX3xX10cxX103xX49cxXbxX1cxX11d1xX3xX56xX39xX43xX80xX10xX43xX1exX4xX39xX5xX5xX6xXbxX7xX10xX24xX3xX7xX10xXbxX6xX43xX6xXexX10xX11d1xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x1b4a5xX499xXbxX1cxXaxX2exX0xXexX56xX39xX80xX15xX2exX0xXexX43xX2exX0xXexX80xX2exX0xX7xXexX43xX39xX23xX22xX2exX236xX22xX3axX15xX3xX102xX49bxX84xX49cxX124xX3xX2fxX30xXdxX3xX76xX77xX23xX22xX3xX17axX57xX27xX3xX4xX5bxX3xX5xX132xXbxX3xX6fxX3axX3xX4xX4exX23xX22xX3xX56xX3fxX3xX80xX6xX23xX1xX3xX7xX53xX4xX1xX3xX23xX1xX5e4xX23xX22xX3xX23xX22xX273xX5ebxXdxX3xX2e6xX23xX22xX3xX4xX5bxX3xXexX1xX10xX39xX3xXex1978cxX23xX22xX3xX76xX40bxX23xX3xX6fxX36xX3xX56xX57xX27xX3xX4xX5bxX3xXexX43xX39xX23xX22xX3xX4xX110xX3xX23xX273xX3f7xX4xX3xXexX1xX10xX39xX3xX80xX6xX23xX1xX3xX7xX53xX4xX1xX3xX4xX1xX1dexX23xX1xX3xXexX1xX2e6xX4xX3xX80xX39xX3xX655xX656xXexX3xXexX43xX132xX23xX3xXcxX26axX3xX3dxX27xX3fxX4xX3xX14eaxXdxXfcxXexX3xX236xX6xXfdxX3xX6fxX3axX3xXeabxX15xX3xX56xX6xX23xX3xX17axX57xX27xX3xX4xX5bxX3xX22xX5bxXdxX3xX76xX141xX23xX16axX0xX84xX7xXexX43xX39xX23xX22xX2exX0xXbxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xX7xXexX43xX39xX23xX22xX2exX236xX22xX3axX15xX3xX2xX102xX84xX499xX124xX3xX2fxX30xXdxX3xX76xX77xX23xX22xX3xX17axX57xX27xX3xX4xX5bxX3xX6fxX3axX3xXeabxX15xX3xX56xX6xX23xX3xX17axX57xX27xX3xX4xX5bxX3xX23xX22xX273xX23xX22xX3xX1cxX10xXfdxX3xX1cx19b65xXexX124xX3xX22xXdxX110xXdxX3xX3dxX27xX15xX141xXexX3xXfdxX2afxXdxX3xX48xX1xXdxX141xX27xX3xX23xX5exXdxX124xX3xXexX3fxX3xX4xX53xX39xX124xX3xX48xXdxX141xX23xX3xX23xX22xX1xX36xX3xX6fxX1e7xX3xX23xX22xX273xX5ebxXdxX3xX2e6xX23xX22xX3xX4xX5bxX3xX6fxX3axX3xX6fxXdxXfcxX4xX3xX5xX132xXbxX3xX80xX6xX23xX1xX3xX7xX53xX4xX1xX3xX23xX22xX273xX5ebxXdxX3xX2e6xX23xX22xX3xX4xX5bxX16axX0xX84xX7xXexX43xX39xX23xX22xX2exX0xX84xXbxX2exX0xXbxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xX7xXexX43xX39xX23xX22xX2exX236xX22xX3axX15xX3xX56xX57xX27xX3xX4xX5bxX3xX76xX5exXdxX3xX56xXdxX45xX27xX3xX66xX27xX3fxX4xX3xX1xX30xXdxX3xX6fxX3axX3xX56xX57xX27xX3xX4xX5bxX3xX76xX5exXdxX3xX56xXdxX45xX27xX3xX2fxX5dxX236xX33dxX3xX4xX53xX4xX3xX4xXf6xXbxX3xX6fxX3axX39xX3xXb5xX1xX123xX3xX23xX1xX132xXexX124xX3xX102xX102xX84xX499xX84xX102xX103xX2xX2xX16axX0xX84xX7xXexX43xX39xX23xX22xX2exX0xX84xXbxX2exX0xX84xXexX80xX2exX0xX84xXexX43xX2exX0xX84xXexX56xX39xX80xX15xX2exX0xX84xXexX6xX56xX5xX10xX2exX0xX84xXbxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX711xX39xX27xX43xX4xX10xXaxX2exX236xX22xX27xX77xX23xX24xX3xX0xX7xXexX43xX39xX23xX22xX2exXb5xX1xXdxX23xX1xXbxX1xX27xX16axX6fxX23xX0xX84xX7xXexX43xX39xX23xX22xX2exX0xX84xXbxX2e
SyDong