Cách vợ chiều lòng ông chồng tham lam
Một lão giàu có nhưng rất tham lam, ích kỷ, lúc nào cũng dặn dò vợ khi lão chết phải chôn toàn bộ vòng vàng, kim cương chung với mình.
40a5x8181x7303xa962x630dx90ddx76e7x9b6ax943exX7xba8ex7af8xbc02x4222x54a5x9babxX5xb9aexXax66b4x8ca1x957bxX4xX1xX3x9664x4733xX3xX4xX1xXdx965ax8ab2xX3xX5x9f94xb283x7f6dxX3xb30bxX23xX24xX3xX4xX1xc87bxX23xX24xX3xXexX1xX6x94c4xX3xX5xX6xX33xX0xa21axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9393xX10xX6x458dxXaxX12x40e2xc497xXexX3xX5x5094x94c1xX3xX24xXdxc55dxX1fxX3xX4x5018xX3xX23xX1x5803xX23xX24xX3x51d9x8aedxXexX3xXexX1xX6xX33xX3xX5xX6xX33x7f77xX3x5378xX4xX1xX3x8abcxb4f0xX70xX3xX5xa1a9xX4xX3xX23xX58xX54xX3xX4x5e64xX23xX24xX3xX4bx477fxX23xX3xX4bxX22xX3xX18xX19xX3xX76xX1xXdxX3xX5xX53xX54xX3xX4xX1x777dxXexX3xXbxX1x7282xXdxX3xX4xX1xX26xX23xX3xXexX54xX58xX23xX3xa98exX4fxX3xX18xX22xX23xX24xX3xX18xX58xX23xX24xX70xX3xX76xXdxX33xX3xX4xX60x698fxX23xX24xX3xX4xX1xX1fxX23xX24xX3xX18x6773xXdxX3xX33x7b79xX23xX1xa3f4xX0xX39xXbxX12xX0xX6xX64xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX54xX23xXexX10xX23xXex4b00xX4bxX10xXexX6xXdxX5xX3x7f3cxX4xX76xXefxX4bxX10xXexX6xXdxX5xX3xc055xXdxX4bxXexX1xXefxX4xX54xX33xX33xX54xX23xX3xXadxX5xX54xX4xX76xXefxX6xX4bxX7xXefxX4xX54xX23xX23xX10xX4xXexXaxX12xX0xXexX6xXadxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXbxX5xX13xX6xXbxXexXdxX54xX23xXaxX3xXadxX54xX64xX4bxX10xX64xX9xXaxa5eexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX24xX9xXaxX144xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4bxX4bxXdxX23xX24xX9xXax4a15xXaxX3xX6xX5xXdxX24xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX64xXaxX12xX0xXexXadxX54xX4bx94a5xX12xX0xXexX64xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXdxX33xX24xX3xX7xX64xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxbf3bxX39xX39xXdxXd3xXadxX6xX54xX1xX6xXexXdxX23xX1xXd3xX18xX23xX39xX23xX10xX102xX7xX39xX2xa71bx8811xX1acxX39xX2xX144xa9c7xX4bxX1acxX144xX1b1x9b39xac36xX1acxX2xXexX1b1x6253xX1b6xX1b1xX5xX2xXd3x9971xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX1exX1fxX3xX5xX22xX23xX24xX3xX26xX23xX24xX3xX4xX1xX2cxX23xX24xX3xXexX1xX6xX33xX3xX5xX6xX33xXaxX3xX4bxX6xXexX6x811exX23xX6xXexX1fxX64xX6xX5xX1f7xX102xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX1bcxX144xX144xXaxX3xX4bxX6xXexX6xX1f7xX102xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX1bcxX144xX144xXaxX3xX4bxX6xXexX6xX1f7xXbxX102xXdxX4bxXexX1xX9xXaxX1bcxX144xX144xXaxX3xX39xX12xX0xX39xXexX4bxX12xX0xX39xXexX64xX12xX0xX39xXexXadxX54xX4bxX17bxX12xX0xX39xXexX6xXadxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4ea5xX54xX4bxX17bxXaxX12xX256xX58xX3xX4xX54xX23xX3xXadx920cxX23xX3xXadxac51xX3xX5x8c17xXdxX3x5e65xX5cxX33xX3xX6xXdxX3xX4xX83xX23xX24xX3xXadxXdxX9bxXexX3xX4xX1xX1fxX17bxb8aaxX23xX3xX23xX58xX17bxX3xX18xX58xX3x49dbxX10xX33xX3xX5xX22xX23xX24xX3xXexX4fxXdxX3xX23xX24xX1xXdxX283xXbxX3xX4xX1xX54xX3xXadxX58xX3xX18xX19xX3xX26exX65xX1fxX3xX7xX26bxXd3xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX256xX54xX4bxX17bxXaxX12x8e73xX24xX58xX17bxX3xX4xX1xX26xX23xX3xX4xX65xXexX3xX5xX53xX54xX70xX3xXexX64xX54xX23xX24xX3xX76xX1xXdxX3xXadxX58xX3xX18xX19xX3xX28dxX6xX23xX24xX3xX76xX1xX5cxX4xX3xXexX1xX60xXc1xX23xX24xX3xX4xX1xX2cxX23xX24xX3xXexX1xXd0xX3xXadxX58xX3xXadxX264xX23xX3xXexX1x68faxX23xX3xX28dxX9bxX23xX3xX76xX1exX3xXexX6xXdxX3xX1x81efxXdxX3xX23xX1xX31dxX193xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX256xX54xX4bxX17bxXaxX12xX1f7xX3xXcxX1xX9bxX3xX4xX1x99a1xX3xX4xX5cxX3xX4xX1xX26xX23xX3xXexX58xXdxX3xX7xXa0xX23xX3xX4xX1xX54xX3xX5xX53xX54xX3xX76xX1xX26xX23xX24x9550xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX256xX54xX4bxX17bxXaxX12xX256xX58xX3xX18xX19xX3xX7x8d3fxXexX3xX7x99c3xXdxX3xXexX1xX31dxX3xXexX1x59f1xX193xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX256xX54xX4bxX17bxXaxX12xX1f7xX3xX13xb83fxX6xX3xX4xX1xX2cxX23xX24xX3xX33xX58xX70xX3xX26xX23xX24xX3xX65xX17bxX3xX28dxX22xXdxX3xX4xX1xX26xX23xX3xX4xX1xX1fxX23xX24xX3xXexX1xXd0xX3xXexX26xXdxX3xXbxX1xXa0xXdxX3xX5xX58xX33xX3xXexX1xX10xX54xX70xX3xX23xX1xX60xX23xX24xX3xXexX26xXdxX3xX28dxX53xX3xX4xb4c3xX23xX3xXexX1xad05xX23xX70xX3xXadxX14xX23xX3xX1xX9bxXexX3xXexX1xX58xX23xX1xX3xXexXdxX1exX23xX3xX33xX88xXexX3xX64xX2cxXdxX3xX76x5873xX3xX4xX1xX54xX3x9457xX23xX24xX3xX4xX14xXdxX3xX7xa9f9xX4xX3xX64xX2cxXdxXd3xX0xX39xXbxX12xX0xX39xX6xX64xXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx66f3xX54xX1fxX64xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX54xX3x62e3xX2c7xb8cbxX0xX39xXbxX12