Mời thầu mua sắm thiết bị làm quen với tin học
Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kế hoạch và Tài chính Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, số 105 - đường Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh; điện thoại: 0393 857636; Fax: 0393 853324.
a867x15701x16b65x17131xfcf5x16da6x15e91xffb0x1348bxX7x17650x11017xd4fdx150e3xebedx13394xX5xa88bxXax16593x170cdx10ca8xXdxX3xXexX1x127abxb74bxX3x16bddxX1axX6xX3xX7x13a72xX1cxX3xXexX1xXdx144a6xXexX3x1308fx10dfaxX3xX5x12bf1xX1cxX3xeb1cxX1axX10xf56dxX3x136d0x16a90xXdxX3xXexXdxX34xX3xX1xfc37xX4xX0xa9c9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11d6fxX10xX6x14fb0xXaxX12x15c49xX2bxX6xX3xd724xXdx17305xX1cxX3xXbxX1xe965xXexX3xX1xX2exX34xX1xX3xX51xb695xX13xXcx13b4axX3x1228bxX1xccadxX34x106afxX3x1334exX27xX3xX1xc41exfd32xX4xX1xX3xX36xX2exX3xXcxX2exXdxX3xX4xX1x100e2xX34xX1xX3xX6bx1332cxX3x16c2cx16a05x10789xX57xXcxX3xX51xX2exX3xXcx10257xX34xX1x10989xX3xX7x105f9xX3xX2x11e97x105bbxX3xe923xX3xX5bx12557xX14xX34xX74xX3xX70xX1xX6xX34xX3xX57x167edxX34xX1xX3xX70xX1x13b5cxX34xX74xX3xXa5xX3xXcxX70xX3xX51xX2exX3xXcxX99xX34xX1xaa05xX3xX5bxXdxc39fxX34xX3xXexX1xX7axX7bxXdxX6exX3xXa2xc452xec83xXd8xX3xf745xXa3x10cd3xb80dxXd8xXdfxXc9xX3x153a9xX6x14cd6xX6exX3xXa2xXd8xXd9xXd8xX3xXdcxXa3xXd8xXd8x11cd4x137eax13c13xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbf5fxX7axX54xcd3exXaxX3xX7xXexX107xX5xX10xX9xXaxXexX10xXe6xXexXa5xX6xX5xXdxX74xX34xX6exX3xX4xX10xX34xXexX10x15fdexXc9xXaxX12xX0xX7xXexX122xX7axX34xX74xX12xXcxX1x16fecxX34xX74xX3xX2axX62xX7axX3xX1cxX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX0xX42xX7xXexX122xX7axX34xX74xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX7axX54xX107xXaxX12xX0xX7xXexX122xX7axX34xX74xX12xX2xXf4xX3xXcx17254xX34xX3xX74x125b1xXdxX3xXexX1xX19xX1axX6exX0xX42xX7xXexX122xX7axX34xX74xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX7axX54xX107xXaxX12xX8fxX16exXdxX3xX7xX9fxX3xXa2xX2xX42xXcxX104xX42xXf2xXa2xX2xXdfxX6exX3xX13xX1axX6xX3xX7xX21xX1cxX3xXexX1xXdxX27xXexX3xX2axX2bxX3xX5xX2exX1cxX3xX31xX1axX10xX34xX3xX36xX37xXdxX3xXexXdxX34xX3xX1xX3fxX4xXf4xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX7axX54xX107xXaxX12xX0xX7xXexX122xX7axX34xX74xX12xXf2xXf4xX3xXcxX16axX34xX3xX54x15ac7xX3xX62xX34xX6exX0xX42xX7xXexX122xX7axX34xX74xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX7axX54xX107xXaxX12xX90xX1f2xX3xX62xX34xX3xX1x17695xX3xXexX122x14beaxX3xXbxX1x1012exX3xX4x1001axXbxX3xX74xXdxX62xX7axX3xX54xfda3xX4xX3xX1cxX19xX1cxX3xX34xX7axX34xX3xXa3xX3xXexX1axX224xXdxX9cxX3xXe6xX16exX6xX3xX1cxXb9xX3xX4xX1xb601xX3xX36xX2exX3xX4xX1xX9fxX34xX74xX3xXexX62xXdxX3xX1cxXb9xX3xX4xX1xX24cxX9cxX3xX54xX1axX107xX3xXexX122xXb3xX3xd962xX27xXexX3xX31xX1ax120ccxX3xXbxX1xX224xX3xX4xX227xXbxX3xX74xXdxX62xX7axX3xX54xX230xX4xX3xXexXdxX5dxX1axX3xX1xX3fxX4xX9cxX3xXexX1xX1f2xX4xX3xX1xXdxXcdxX34xX3xXbxX1xX224xX3xX4xX227xXbxX3xX74xXdxX62xX7axX3xX54xX230xX4xX3xXcxX51xbfa2xX6bxX3xX5bxe09dxX34xX74xX3xX5bx150d5xX3xXexX1axX224xXdxX3xX36xX2exX3xX1xX21cxX3xXexX122xX220xX3xXbxX1xX224xX3xX4xX227xXbxX3xX74xXdxX62xX7axX3xX54xX230xX4xX3xXexX122xX1axX34xX74xX3xX1xX3fxX4xXc9xX3xX5bx11902xX3xX62xX34xX3xXbxX1xX62xXexX3xXexX122xXdxX5dxX34xX3xX74xXdxX62xX7axX3xX54xX230xX4xX3xX5bxX27xX34xX3xX34x12d1bxX1cxX3xXf2xXa2xX2xXa3xX3xX36xX2exX3xX34xX1xX24cxX34xX74xX3xX34xX300xX1cxX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX1xX10xX7axXf4xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX7axX54xX107xXaxX12xX0xX7xXexX122xX7axX34xX74xX12xXd8xXf4xX3xae28xX74xX1ax134a1xX34xX3xX36xX9fxX34xX6exX0xX42xX7xXexX122xX7axX34xX74xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX7axX54xX107xXaxX12xX33fxX74xfa00xX34xX3xX7xX62xX4xX1xX3xX34xX1xX2exX3xX34xXa8xX37xX4xXf4xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX7axX54xX107xXaxX12xX0xX7xXexX122xX7axX34xX74xX12xXf3xXf4xX3xX51xXb3xX34xX1xX3xXexX1xb2f6xX4xX3xX5xX1f2xX6xX3xX4xX1xX3fxX34xX3xX34xX1xX2exX3xXexX1xX19xX1axX6exX0xX42xX7xXexX122xX7axX34xX74xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX7axX54xX107xXaxX12xX57x10812xX1axX3xXexX1xX19xX1axX3xX122xX2b4xX34xX74xX3xX122x14368xXdxX3xXexX122xX7axX34xX74xX3xX34xXa8xX37xX4xXf4xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX7axX54xX107xXaxX12xX0xX7xXexX122xX7axX34xX74xX12xXa3xXf4xX3xX70xX1xXa8x11d84xX34xX74xX3xXexX1xX3a1xX4xX3xX5xX1f2xX6xX3xX4xX1xX3fxX34xX3xX34xX1xX2exX3xXexX1xX19xX1axX6exX0xX42xX7xXexX122xX7axX34xX74xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX7axX54xX107xXaxX12xX13xX2b4xXexX3xX74xXdxX6xXdxX3xX5bxX7axX7bxX34xX3xX1cxX2b4xXexX3xXexX2afxXdxX3xX1xX342xX3xX7xX414xXf4xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX7axX54xX107xXaxX12xX0xX7xXexX122xX7axX34xX74xX12xXdfxXf4xX3xXcxX1xX14xXdxX3xX74xXdxX6xX34xX3xXbxX1xX62xXexX3xX1xX2exX34xX1xX3xX51xX6bxX13xXcxX6exX0xX42xX7xXexX122xX7axX34xX74xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX7axX54xX107xXaxX12xXcxbdadxX3xXd9xX1xX9cxX3xX34xX74xX2exX107xX3xXf2xXdexX42xXdexX42xXf2xXa2xX2xXdfxX3xX5bxX27xX34xX3xXexX122xXa8xX37xX4xX3xXd9xX1xX9cxX3xX34xX74xX2exX107xX3xX2xXa2xX42xXdcxX42xXf2xXa2xX2xXdfxX3xeb53xX26bxX5dxX3xX4xX271xX3xX34xX74xX2exX107xX3xX34xX74xX1x1345bx14643xXf4xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX7axX54xX107xXaxX12xX0xX7xXexX122xX7axX34xX74xX12xXdexXf4xX3xX57xX2bxX6xX3xX5bxXdxX5dxX1cxX3xXbxX1xX62xXexX3xX1xX2exX34xX1xX3xX51xX6bxX13xXcxX6exX0xX42xX7xXexX122xX7axX34xX74xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX7axX54xX107xXaxX12xX70xX1xX72xX34xX74xX3xX76xX27xX3xX1xX7axX7bxX4xX1xX3xX36xX2exX3xXcxX2exXdxX3xX4xX1xX88xX34xX1xX3xX6bxX8dxX3xX8fxX90xX91xX57xXcxX3xX51xX2exX3xXcxX99xX34xX1xX9cxX3xX7xX9fxX3xX2xXa2xXa3xX3xXa5xX3xX5bxXa8xX14xX34xX74xX3xX70xX1xX6xX34xX3xX57xXb3xX34xX1xX3xX70xX1xXb9xX34xX74xX3xXa5xX3xXcxX70xX3xX51xX2exX3xXcxX99xX34xX1xXc9xX3xX5bxXdxXcdxX34xX3xXexX1xX7axX7bxXdxX6exX3xXa2xXd8xXd9xXd8xX3xXdcxXa3xXdexXdfxXd8xXdfxXc9xX3xXe4xX6xXe6xX6exX3xXa2xXd8xXd9xXd8xX3xXdcxXa3xXd8xXd8xXf2xXf3xXf4xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX7axX54xX107xXaxX12xX0xX7xXexX122xX7axX34xX74xX12xXdcxXf4xX3xXcxX1xX14xXdxX3xX5bxXdxX5dxX1cxX3xX5bxX16exX34xX74xX3xXexX1xX19xX1axX6exX0xX42xX7xXexX122xX7axX34xX74xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX7axX54xX107xXaxX12xXd9xX1xX9cxX3xX34xX74xX2exX107xX3xX2xXa2xX42xXdcxX42xXf2xXa2xX2xXdfxXc9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX7axX54xX107xXaxX12xX0xX7xXexX122xX7axX34xX74xX12xXd9xXf4xX3xXcxX1xX14xXdxX3xX5bxXdxX5dxX1cxX3xX1cxX8dxX3xXexX1xX19xX1axX6exX0xX42xX7xXexX122xX7axX34xX74xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX104xX7axX54xX107xXaxX12xXd9xX1xXd8xXa2xc97axX9cxX3xX34xX74xX2exX107xX3xX2xXa2xX42xXdcxX42xXf2xXa2xX2xXdfxXf4xX0xXdxX1cxX74xX3xX7xXexX107xX5xX10xX9xXaxb916xXdxX54xXexX1xX6exXa3xXa3xXa2xXbxXe6xXc9xX1xX10xXdxX74xX1xXexX6exXd8xXdfxXdfxXbxXe6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xXexX1xX1axX1cxX2axX3xX54xX1xXdxX54xX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1cxX7axXdxX3xXexX1xX6xX1axX3xX1cxX1axX6xX3xX7xX6xX1cxX3xXexX1xXdxX10xXexX3xX2axXdxX3xX5xX6xX1cxX3xX31xX1axX10xX34xX3xX36xX7axXdxX3xXexXdxX34xX3xX1xX7axX4xXaxX3xX7xX122xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXf4xX2axX6xX7axX1xX6xXexXdxX34xX1xXf4xX36xX34xX42xX34xX10xX6b7xX7xX42xX2xXdfxXd8xX2xX42xXdexXdfxX54xXd8xXa2xXdcxX2xXa3xXa2xXdfxXexXf3xX2xXa3xX2xX5xXd8xXf4x14dd4xXbxX74xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12