Cải thiện môi trường làm việc cho người lao động
(Baohatinh.vn) - Những năm gần đây, vấn đề cải thiện, đảm bảo môi trường làm việc cho người lao động đã được các cấp, ngành, chủ sử dụng lao động quan tâm, nhất là những đơn vị trực tiếp SXKD. Các cấp công đoàn đã vào cuộc tích cực, đồng bộ và hiệu quả...
bb58x1338exd802x15d11x14526xdf4ex12747x12895xe3daxX7x16c73x141a2x117dbx15c31xc4dex12e70xX5xffc2xXax141f7x1539bxd90exXdxX3xXexX1xXdx11ee0x13127xX3x1332dxca46xXdxX3xXexda34x12a34xc30axX1bx10e97xX3xX5xfcb4xX1dxX3x12113xXdxX1axX4xX3xX4xX1xcbc0xX3xX1bxX26xX23xX24xXdxX3xX5xX6xX33xX3x13e9dxeeb5xX1bxX26xX0xd1e0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14bf1xX10xX6x10330xXaxX12x1001cxX1xf983xX1bxX26xX3xX1bx126ffxX1dxX3xX26x15c6fxX1bxX3xX3fx14d0bx1639ax10913xX3xX2cx11bc9xX1bxX3xX3fxe7a4xX3xX4xX14xXdxX3xXexX1xXdxX1axX1bxX6axX3xX3fxX14xX1dxX3xcb89xX14xX33xX3xX1dxX1exXdxX3xXexX22xX23xX24xX1bxX26xX3xX5xX29xX1dxX3xX2cxXdxX1axX4xX3xX4xX1xX33xX3xX1bxX26xX23xX24xXdxX3xX5xX6xX33xX3xX3fxX40xX1bxX26xX3xX3fx167b2xX3xX3fxX23xfe00xX4xX3xX4x12287xX4xX3xX4xX6dxXbxX6axX3xX1bxX26xX29xX1bxX1xX6axX3xX4xX1xbdb0xX3xX7x133a2xX3xX56x11f82xX1bxX26xX3xX5xX6xX33xX3xX3fxX40xX1bxX26xX3x12ab8xf9adxX6xX1bxX3xXexX68xX1dxX6axX3xX1bxX1xX6dxXexX3xX5xX29xX3xX1bxX1xX5bxX1bxX26xX3xX3fx1374fxX1bxX3xX2cxed45xX3xXexX22xcb4bxX4xX3xXexXdx11bedxXbxX3xcf36x1054dxc34bx1381exdaffxX3xX13xXb6xX4xX3xX4xX6dxXbxX3xX4xX1exX1bxX26xX3xX3fxX33xX29xX1bxX3xX3fxXaexX3xX2cxX29xX33xX3xX4xXdbxX40xX4xX3xXex166a0xX4xX1xX3xX4xXfbxX4xX6axX3xX3fxd5f8xX1bxX26xX3xX82xX40xX3xX2cxX29xX3xX1xXdxX1axXdbxX3xXdaxXdbxX14xX107xX107xX107xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1663dxX33xX56xX69xXaxX12xX106xX33xX3xXexX128xX1bxX1xX3xX4xX1xX6dxXexX3xX3fx1647exX4xX3xXexX1x119b7xX3xXexX22xX33xX1bxX26xX3xX103xX104xX105xX106xX3xX1bxf026xX1bxX3xX2cxX6dxX1bxX3xX3fxX71xX3xX3fxX14xX1dxX3xX82xX14xX33xX3xX6xX1bxX3xXexX33xX29xX1bxX6axX3xX2cxX1axX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXex15fadxXdxX3xX104xX128xX3xX1bxX26xX1xXdxX1axXbxX3xX13xX6dxXbxX3xX1bxX23xcfb2xX4xX3xX59xX26xX1xXdxX3xX104xXdbxX68xX1bxX3xdeacxXexX1xXdbxX40xX4xX3xX13xX1exX1bxX26xX3xXexX69xX3xX13x12e0dxX3xX13xX6dxXbxX3xX1bxX23xX1b4xX4xX3xX53xX29xX3xXcx10623xX1bxX1xc9fbxX3x12458xX3xXexX1xX1exX1bxX3x11fecxX6axX3x15521xXaexX3xX104xXdbxX68xX1bxX3xbfe9x1621exX3xX5xXdbxX1exX1bxX3xX3fxX23xXb2xX4xX3xX3fxX16axXexX3xX5xX17dxX1bxX3xX1xX29xX1bxX26xX3xX3fxX64xXdbxX107xX3xX105xX1xXdxX3xX2cx11dcfxX6xX3xX82xX23xX1b4xX4xX3xX4xX1xX68xX1bxX3xX2cxX29xX33xX3xX3fxXf3xX1bxX3xX2cxXf7xX6axX3xX4xX1xbe48xX1bxX26xX3xXexX1exXdxX3xX3fxXaexX3xX4xX14xX1dxX3xX1bxX1x16379xX1bxX3xX3fxX23xXb2xX4xX3x12cd5xX3xXexX1x10beaxX4xX6axX3xXexX22xXb6xX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX1axX1dxX3xX4xXc7xX6xX3xX4xXb6xX1bxX3xX82xX40xX6axX3xX4xX1exX1bxX26xX3xX1bxX1xX68xX1bxX3xX2cxXdxX17dxX1bxX3xX1bxXf3xXdxX3xX3fxX68xX69xX3xXdaxXdbxX6xX3xc73axX1xXdbxX1exX1bxX3xX2cxXdxX17dxX1bxX3xXexX1xX33xXb6xX1bxX26xX3xX22xX40xX1bxX26xX6axX3xX3fxX14xX1dxX3xX82xX14xX33xX3xX1efxX6xX1bxX1xX3x1422exX3xX7xX1a1xX4xX1xX3xX2afxX3xX3fx167f5xXbxX3xX2cxX29xX3xX1bxX1xX5bxX1bxX26xX3xX28axX1xce3axXdbxX3xX1xXdxX1axXdbxX6axX3xXdaxXdbxX69xX3xX3fxXf7xX1bxX1xX3xX3fxX23xXb2xX4xX3xXexX22xX10xX33xX3xX1e5xX3xX1bxX1xXdxX71xXdbxX3xX1bxXf3xXdxX107xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX33xX56xX69xXaxX12xX0xXdxX1dxX26xX3xX7xX22xX4xX9xXaxX44xX44xXdxX107xX82xX6xX33xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX107xX2cxX1bxX44xX1bxX10x169b2xX7xX44xX2xeff6xbd35xeec4xX44xX2xX327x14449xX56xX326xX326xX326xX326x113f5xd912xX326xXexX2xX32bxX326xX326xX5xX331xX107xd993xXbxX26xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxX321xXdxX56xXexX1x1326dxX32bxX32bxX327xXbxX1efx136dbxX1xX10xXdxX26xX1xXexX34dxX332xX331xX1ecxXbxX1efxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX6xXdxX3xXexX1xXdxX10xX1bxX3xX1dxX33xXdxX3xXexX22xXdbxX33xX1bxX26xX3xX5xX6xX1dxX3xX2cxXdxX10xX4xX3xX4xX1xX33xX3xX1bxX26xXdbxX33xXdxX3xX5xX6xX33xX3xX56xX33xX1bxX26xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX33xX1bxXaxX12xX1d1xX1xd022xX3xX13xX1xXc7xX3xXexXf7xX4xX1xX3xbff6x15eeaxX3c0xX3c1xX3xXex16441xX1bxX1xX3xXcxX22xX64xX1bxX3xX106xX6xX1bxX1xX3xXcxX23xXf3xX1bxX26xX3xX2cxX29xX3xX3fxX33xX29xX1bxX3xX5xXdxX17dxX1bxX3xX1bxX26xX29xX1bxX1xX3xX28axXdxdfdfxX1dxX3xXexX22xX6xX3xX4xX1exX1bxX26xX3xXexXb6xX4xX3xXbxX1x13c5fxX1bxX26xX3xX4xX1xc731xX1bxX26xX3xX4xX1xXb6xX69xX3xX1bx1635axX6axX3xX6xX1bxX3xXexX33xX29xX1bxX3xX2cxX1axX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX5xX6xX33xX3xX3fxX40xX1bxX26xX3xXexX1a1xXdxX3xX53xXcxX104xX3xX105xX1xX6xXdxX3xXexX1xXb6xX4xX3xX3fxXb6xX3xX326xX325xX44xX332xX107xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX33xX56xX69xXaxX12xXcxX22xX6xX33xX3xX3fxX411xXdxX3xX2cxX1b4xXdxX3xbf25xXdxXb6xX1dxX3xX3fxX407xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX1bxX1xXb6xX1bxX1xX3xX1d1xX1xX6xX1bxX3x122b9xX1bxX1xX3xXcxX1xf2dbxX1bxX26xX6axX3xX3fxX23xXb2xX4xX3xX82xXdxX100xXexX34dxX3xX2cxX1b4xXdxX3xX7xXfbxX3x1543cxX4xX1xXc7xX3xX4xX1exX1bxX26xeb17xX3xX4xXc7xX6xX3xXexX411xX3xX4xX1xX253xX4xX3xX4xX1exX1bxX26xX3xX3fxX33xX29xX1bxX3xX2cxX29xX3xX7xXfbxX3xX2cxX29xX33xX3xX4xXdbxX40xX4xX3xX4xXc7xX6xX3xX4xXb6xX4xX3xX3fxX33xX29xX1bxX3xXexX1xX3efxX3xX28axX1xXb6xX4xX6axX3xX4xX1exX1bxX26xX3xXexXb6xX4xX3xX3fxX14xX1dxX3xX82xX14xX33xX3xX6xX1bxX3xXexX33xX29xX1bxX3xX2cxX1axX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX5xX6xX33xX3xX3fxX40xX1bxX26xX6axX3xXbxX1xX401xX1bxX26xX3xX4xX1xX407xX1bxX26xX3xX4xX1xXb6xX69xX3xX1bxX411xX3xX1c1xX481xXcx10cc5xX103xX3c0xX3c1xX3x1563cxX3xX1d1xX13xX13xX59xX1e3xX6axX3xXdaxXdbxX14xX1bxX3xX5xX24fxX3xX6xX1bxX3xXexX33xX29xX1bxX3xX1xX3b5xX6xX3xX4xX1xX6dxXexX6axX3xX7xXcaxX3xX56xXcdxX1bxX26xX3xXexX1xXdxX100xXexX3xX82xXf7xX3xX82xX14xX33xX3xX2cxX1axX6axX3xX2cxX1axX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1dxX1exXdxX3xXexX22xX23xX24xX1bxX26xX107xX107xX107xX3xX5xXdbxX1exX1bxX3xX3fxX23xXb2xX4xX3xX4xX1xX236xX3xXexX22x148c3xX1bxX26xX3xXexX1xXfbxX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXexX407xXexX107xX3xXcxX22xX33xX1bxX26xX3xX7xX14xX1bxX3xX1efxXdbxX6dxXexX6axX3xX4xXb6xX1bxX3xX82xX40xX6axX3xX4xX1exX1bxX26xX3xX1bxX1xX68xX1bxX3xXexXdbxX68xX1bxX3xXexX1xXc7xX3xX2cxXdxX1axX4xX3xX2cxX247xX1bxX3xX1xX29xX1bxX1xX3xX1dxXb6xX69xX3xX1dxX3b5xX4xX3xX3fxX14xX1dxX3xX82xX14xX33xX3xXdaxXdbxX69xX3xXexX22x11bbcxX1bxX1xX6axX3xX82xX14xX33xX3xX56xX23xc8ffxX1bxX26xX3xXexX1xX10xX33xX3xX3fxXf7xX1bxX1xX3xX28axd88bxX6axX3xX5xX487xXbxX3xX3fxX16axXexX3xX4xXb6xX4xX3xX4xX1exX1bxX26xX3xXexX22xX5f0xX1bxX1xX3xX3fxX14xX1dxX3xX82xX14xX33xX3xX4xX1xX6dxXexX3xX5xX23xXb2xX1bxX26xX3xX2cxX29xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX1dxX23xXdbxX6axX3xX3fxX71xX3xX1efxXdbxX6dxXexX3xX4x106fexX1bxX26xX3xX1bxX1xX23xX3xXexX1xXfbxX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX1bxX1xXdxX71xXdbxX3xX82xXdxX1axX1bxX3xXbxX1xXb6xXbxX3xX3fxX3efxX3xXexXdxX100xXexX3xX28axXdxX1axX1dxX3xX1bxX23xX1b4xX4xX6axX3xX26xXdxX14xX1dxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX128xX3xX7xX14xX1bxX3xX1efxXdbxX6dxXexX6axX3xX3fxX14xX1dxX3xX82xX14xX33xX3xX1dxX1exXdxX3xXexX22xX23xX24xX1bxX26xX107xX3xX59xX26xX33xX29xXdxX3xX22xX6xX6axX3xX1xX29xX1bxX26xX3xX1bxX60xX1dxX6axX3xX4xX1exX1bxX26xX3xX1bxX1xX68xX1bxX3xXexX22xX33xX1bxX26xX3xX3fxXf3xX1bxX3xX2cxXf7xX3xX3fxX71xXdbxX3xX3fxX23xXb2xX4xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX26xXdxX6xX3xXexX247xXbxX3xX1xXdbxX6dxX1bxX6axX3xXexXdbxX69xX17dxX1bxX3xXexX22xXdbxX69xX71xX1bxX3xX2cxX71xX3xX4xX1exX1bxX26xX3xXexXb6xX4xX3xX3fxX14xX1dxX3xX82xX14xX33xX3xX6xX1bxX3xXexX33xX29xX1bxX3xX5xX6xX33xX3xX3fxX40xX1bxX26xX3xX1bxX17dxX1bxX3xX1bxX1xX247xX1bxX3xXexX1xX253xX4xX6axX3xX24fxX3xXexX1xX253xX4xX3xX4xX1xX6dxXbxX3xX1xX29xX1bxX1xX3xX3fxX23xXb2xX4xX3xX1bxX68xX1bxX26xX3xX5xX17dxX1bxX107xX107xX107xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX33xX56xX69xXaxX12xX13xXb6xX4xX3xX4xX6dxXbxX3xX4xX1exX1bxX26xX3xX3fxX33xX29xX1bxX3xX3fxXaexX3xXexX22xX6xX1bxX1xX3xXexX1xXc7xX3xX7xXfbxX3xX5xXaexX1bxX1xX3xX3fxX1a1xX33xX6axX3xX4xX1xX3c6xX3xX3fxX1a1xX33xX3xX4xXc7xX6xX3xX4xXb6xX4xX3xX4xX6dxXbxX3xXc7xX69xX3xX3fxX14xX1bxX26xX6axX3xXbxX1xX407xXdxX3xX1xXb2xXbxX3xX2cxX1b4xXdxX3xX4xX1xX128xX1bxX1xX3xXdaxXdbxX69xX71xX1bxX6axX3xX4xX1xXdbxX69xX17dxX1bxX3xX1dxX1exX1bxX3xX3fxX132xX1bxX26xX3xX4xX6dxXbxX3xXexXdbxX69xX17dxX1bxX3xXexX22xXdbxX69xX71xX1bxX3xX7xX68xXdbxX3xX22xX40xX1bxX26xX3xX2cxX71xX3xX481xXcxX527xX103xX3c0xX3c1xX3xX52cxX3xX1d1xX13xX13xX59xX3xX3fxX100xX1bxX3xX4xXb6xX4xX3xX3fxXf3xX1bxX3xX2cxXf7xX6axX3xX4xXf3xX3xX7xX1e5xX3xX2cxX71xX3xX4xXb6xX4xX3xX82xX40xX3xX5xXdbxX247xXexX6axX3xX2cxX60xX1bxX3xX82xX14xX1bxX3xX5xXdxX17dxX1bxX3xXdaxXdbxX6xX1bxX107xX3xX13xX1exX1bxX26xX3xXexXb6xX4xX3xXexX1xX1exX1bxX26xX3xXexXdxX1bxX6axX3xXexXdbxX69xX17dxX1bxX3xXexX22xXdbxX69xX71xX1bxX3xX3fxX23xXb2xX4xX3xXexX1xXfbxX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX82x14067xX1bxX26xX3xX1bxX1xXdxX71xXdbxX3xX1xX5f0xX1bxX1xX3xXexX1xX253xX4xX6axX3xX1dxX6xX1bxX26xX3xXexX128xX1bxX1xX3xXexX1xX23xX24xX1bxX26xX3xX1efxXdbxX69xX17dxX1bxX6axX3xX4xX3b5xX3xX7xXfbxX3xXexX1xX6xX1dxX3xX26xXdxX6xX3xX4xXc7xX6xX3xX1bxX1xXdxX71xXdbxX3xX4xX6dxXbxX6axX3xX1bxX1xXdxX71xXdbxX3xX1bxX26xX29xX1bxX1xX6axX3xX4xX3b5xX3xX4xX1xXc7xX3xX3fxX71xX6axX3xX4xX1xXc7xX3xX3fxXdxX3efxX1dxX3xX2cxX29xX3xX3fxX23xXb2xX4xX3xXexX1xXfbxX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX3fxX247xX1dxX3xX3fxX16axX4xX3xXexX22xX33xX1bxX26xX3xXexXdbxX64xX1bxX3xX5x15626xX3xXdaxXdbxX407xX4xX3xX26xXdxX6xX3xX481xXcxX527xX103xX3c0xX3c1xX3xX52cxX3xX1d1xX13xX13xX59xX3xX1xX29xX1bxX26xX3xX1bxX60xX1dxX107xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX33xX56xX69xXaxX12xX469xX487xX1bxX3xX2cxX1b4xXdxX3xX4xX1exX1bxX26xX3xXexXb6xX4xX3xXexXdbxX69xX17dxX1bxX3xXexX22xXdbxX69xX71xX1bxX6axX3xX2cxX247xX1bxX3xX3fxX40xX1bxX26xX6axX3xX1dxcb7fxXdxX3xX1bxX60xX1dxX6axX3xX4xXb6xX4xX3xX4xX6dxXbxX3xX4xX1exX1bxX26xX3xX3fxX33xX29xX1bxX3xX3fxXaexX3xX4xX1xXc7xX3xX3fxX40xX1bxX26xX3xXbxX1xX407xXdxX3xX1xXb2xXbxX3xX2cxX1b4xXdxX3xX4xXb6xX4xX3xX4xX6dxXbxX6axX3xX1bxX26xX29xX1bxX1xX3xX4xX1xX253xX4xX3xX1bxX60xX1bxX26xX3xX28axXdxX3efxX1dxX3xXexX22xX6xX6axX3xX26xXdxXb6xX1dxX3xX7xXb6xXexX3xX2cxX71xX3xXexX1xXfbxX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX82xX14xX33xX3xX1xX40xX3xX5xX6xX33xX3xX3fxX40xX1bxX26xX3xX481xXcxX527xX103xX3c0xX3c1xX3xX52cxX3xX1d1xX13xX13xX59xX3xX3fxX407xXdxX3xX2cxX1b4xXdxX3xX28axX1xX33xX14xX1bxX26xX3xX326xX327xX327xX52cxX326xX32bxX327xX3xX3fxXf3xX1bxX3xX2cxXf7xX6axX3xX56xX33xX6xX1bxX1xX3xX1bxX26xX1xXdxX1axXbxX3xX1c1xX106xX59xX1e3xX107xX3xeff0xXdbxX6xX3xX3fxX3b5xX6axX3xX28axXf7xXbxX3xXexX1xX24xXdxX3xX3fxX40xX1bxX26xX3xX2cxXdxX17dxX1bxX6axX3xX28axX1xXdbxX69xX100xX1bxX3xX28axX1xX128xX4xX1xX3xX4xXb6xX4xX3xX3fxXf3xX1bxX3xX2cxXf7xX3xX5xX29xX1dxX3xXexX407xXexX3xX2cxX29xX3xX4xX1xX6dxX1bxX3xX4xX1xX3c6xX1bxX1xX6axX3xX22xX60xX1bxX3xX3fxX10xX3xX1bxX1xX5bxX1bxX26xX3xX1bxXf3xXdxX3xX4xX1xX23xX6xX3xXexX407xXexX353xX3xX26xX3b5xXbxX3xXbxX1xX64xX1bxX3xX4xX14xXdxX3xXexX1xXdxX1axX1bxX3xX3fxXdxX71xXdbxX3xX28axXdxX1axX1bxX3xX5xX29xX1dxX3xX2cxXdxX1axX4xX6axX3xX1bxX68xX1bxX26xX3xX4xX6xX33xX3xX7xX253xX4xX3xX28axX1xbd24xX10xX3xX1bxX26xX23xX24xXdxX3xX5xX6xX33xX3xX3fxX40xX1bxX26xX6axX3xXbxX1xX401xX1bxX26xX3xX1bxX26xX21bxX6xX3xXexX6xXdxX3xX1bxX1a1xX1bxX3xX5xX6xX33xX3xX3fxX40xX1bxX26xX3xX2cxX29xX3xX82xX1axX1bxX1xX3xX1bxX26xX1xX71xX3xX1bxX26xX1xXdxX1axXbxX6axX3xX1d1xX13xX13xX59xX107xX107xX107xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX33xX56xX69xXaxX12x125baxX3c1xX3efxX3xX26xX3b5xXbxX3xXbxX1xX64xX1bxX3xX4xX14xXdxX3xXexX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1exXdxX3xXexX22xX23xX24xX1bxX26xX3xX5xX29xX1dxX3xX2cxXdxX1axX4xX6axX3xXbxX1xX33xX1bxX26xX3xXexX22xX29xX33xX3xX49exX104xX6xX1bxX1xX3xX52cxX3xX7xX1a1xX4xX1xX3xX52cxX3xX3fxX2b9xXbxX6axX3xX82xX14xX33xX3xX3fxX14xX1dxX3xX481xXcxX527xX103xX3c0xX3c1xX4a7xX3xX3fxXaexX3xX3fxX23xXb2xX4xX3xXexX411xX3xX4xX1xX253xX4xX3xX4xX1exX1bxX26xX3xX3fxX33xX29xX1bxX3xXbxX1xXb6xXexX3xX3fxX40xX1bxX26xX3xX7xX68xXdbxX3xX22xX40xX1bxX26xX6axX3xX3fxX23xXb2xX4xX3xX13xX59xX527xX13xX52cxX3c0xX3c1xX3xX1bxX1xXdxX1axXexX3xXexX5f0xX1bxX1xX3xX1xX23xX1e5xX1bxX26xX3xX253xX1bxX26xX6axX3xX26xX487xX1bxX3xX2cxX1b4xXdxX3xXbxX1xX33xX1bxX26xX3xXexX22xX29xX33xX3xX1efxX68xX69xX3xX56xXfbxX1bxX26xX3xX4xXf3xX3xXdaxXdbxX6xX1bxX6axX3xX3fxXf3xX1bxX3xX2cxXf7xX6axX3xX106xX59xX3xX2cxX60xX1bxX3xX1xX3b5xX6xX107xX3xX59xX26xX33xX29xXdxX3xX2cxXdxX1axX4xX3xXbxX1xXb6xXexX3xXexX22xXdxX3efxX1bxX3xX2cxX29xX3xX1bxX68xX1bxX26xX3xX4xX6xX33xX3xX2cxX6xXdxX3xXexX22xX401xX3xX4xXc7xX6xX3xX3fxX40xXdxX3xX1bxX26xX64dxX3xXexXdbxX69xX17dxX1bxX3xXexX22xXdbxX69xX71xX1bxX3xX2cxXdxX17dxX1bxX6axX3xX4xXb6xX4xX3xX4xX6dxXbxX3xX4xX1exX1bxX26xX3xX3fxX33xX29xX1bxX3xXbxX1xX407xXdxX3xX1xXb2xXbxX3xX2cxX1b4xXdxX3xX4xX1xX128xX1bxX1xX3xXdaxXdbxX69xX71xX1bxX6axX3xX4xX1xXdbxX69xX17dxX1bxX3xX1dxX1exX1bxX3xX3fxX132xX1bxX26xX3xX4xX6dxXbxX6axX3xX1bxX26xX23xX24xXdxX3xX7xXcaxX3xX56xXcdxX1bxX26xX3xX5xX6xX33xX3xX3fxX40xX1bxX26xX3xX3fxX3efxX3xX4xX3b5xX3xX28axX100xX3xX1xX33xX1a1xX4xX1xX3xX2cxX29xX3xX82xXdxX1axX1bxX3xXbxX1xXb6xXbxX3xX4xXcdxX3xXexX1xX3efxX6axX3xX3fxX64xXdbxX3xXexX23xX3xX28axXdxX1bxX1xX3xXbxX1xX128xX3xX3fxX236xX1bxX26xX3xX1dxX253xX4xX3xXexX22xXdxX3efxX1bxX3xX28axX1xX6xXdxX3xXbxX1xX33xX1bxX26xX3xXexX22xX29xX33xX3xX1xXdxX1axXdbxX3xXdaxXdbxX14xX3xX1bxX1xX6dxXexX107xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX33xX56xX69xXaxX12xXa22xXdbxX6xX3xXexX5f0xX1dxX3xX1xXdxX3efxXdbxX3xX4xX1xX33xX3xXexX1xX6dxX69xX6axX3xX1bxX1xXdxX71xXdbxX3xX106xX59xX3xX3fxXaexX3xX1dxX1a1xX1bxX1xX3xX56xX1a1xX1bxX3xX3fxX64xXdbxX3xXexX23xX3xX1dxXdbxX6xX3xX7xX487xX1dxX3xXexX22xX6xX1bxX26xX3xXexX1xXdxX100xXexX3xX82xXf7xX3xX1dxXb6xX69xX3xX1dxX3b5xX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xX3fxX1a1xXdxX6axX3xX3fxX132xX1bxX26xX3xX82xX40xX3xX26xX487xX1bxX3xX2cxX1b4xXdxX3xX2cxXdxX1axX4xX3xX1bxX68xX1bxX26xX3xX4xX6xX33xX3xXexX6xX69xX3xX1bxX26xX1xX71xX3xX3fxX3efxX3xX5xX29xX1dxX3xX4xX1xXc7xX3xXexX1xXdxX100xXexX3xX82xXf7xX3xX2cxX29xX3xXexX22xX6xX1bxX26xX3xX82xXf7xX3xX82xX14xX33xX3xX1xX40xX3xX3fxX3efxX3xX3fxX14xX1dxX3xX82xX14xX33xX3xX6xX1bxX3xXexX33xX29xX1bxX3xX4xX1xX33xX3xX4xX1exX1bxX26xX3xX1bxX1xX68xX1bxX107xX3xX59xX26xX29xX69xX3xX4xX29xX1bxX26xX3xX4xX3b5xX3xX1bxX1xXdxX71xXdbxX3xX3fxXf3xX1bxX3xX2cxXf7xX3xX1efxX68xX69xX3xX56xXfbxX1bxX26xX3xX4xX1xX23xXf3xX1bxX26xX3xXexX22xX5f0xX1bxX1xX3xX4xX14xXdxX3xXexX1xXdxX1axX1bxX3xX3fxXdxX71xXdbxX3xX28axXdxX1axX1bxX6axX3xX1dxX1exXdxX3xXexX22xX23xX24xX1bxX26xX3xX4xX1exX1bxX26xX3xXexXb6xX4xX3xX82xX873xX1bxX26xX3xX4xXb6xX4xX1xX3xX1xX23xX1e5xX1bxX26xX3xX253xX1bxX26xX3xX1bxX1xXdxX1axXexX3xXexX5f0xX1bxX1xX3xX4xXb6xX4xX3xXbxX1xX33xX1bxX26xX3xXexX22xX29xX33xX3xX1bxX1xX23xX34dxX3xX49exX527xX60xX1bxX3xX1xX3b5xX6xX3xX6xX1bxX3xXexX33xX29xX1bxX4a7xX6axX3xX49exX469xX3b5xX4xX3xX1efxX23xX1e5xX1bxX26xX3xX6xX1bxX3xXexX33xX29xX1bxX4a7xX6axX3xX49exX104xX6xX1bxX1xX3xX52cxX3xX7xX1a1xX4xX1xX3xX52cxX3xX3fxX2b9xXbxX4a7xX353xX3xX2cxX247xX1bxX3xX3fxX40xX1bxX26xX3xX1dxX58exXdxX3xX1bxX26xX23xX24xXdxX3xX4xX1xX6dxXbxX3xX1xX29xX1bxX1xX3xX1bxX26xX1xXdxX17dxX1dxX3xX5xXdbxX247xXexX3xXbxX1xXb6xXbxX6axX3xX4xX1xX100xX3xX3fxX40xX6axX3xX4xX1xX128xX1bxX1xX3xX7xXb6xX4xX1xX3xX82xX14xX33xX3xX1xX40xX3xX5xX6xX33xX3xX3fxX40xX1bxX26xX6axX3xXexX1xXfbxX4xX3xX1xXdxX1axX1bxX3xXexX407xXexX3xX4xXb6xX4xX3xXexXdxX17dxXdbxX3xX4xX1xXdbxX2c7xX1bxX3xX481xXcxX527xX103xX3c0xX3c1xX353xX3xXexX128xX4xX1xX3xX4xXfbxX4xX3xXexX22xX132xX1bxX26xX3xX2cxX29xX3xX4xX1xX60xX1dxX3xX7xX3b5xX4xX3xX4xX68xX69xX3xX1efxX6xX1bxX1xX6axX3xX2cxX23xX24xX1bxX3xX1xX33xX6xX6axX3xX4xX68xX69xX3xX4xX14xX1bxX1xX6axX3xX5xX29xX1dxX3xX7xX1a1xX4xX1xX3xX3fxX2b9xXbxX3xX1bxXf3xXdxX3xX5xX29xX1dxX3xX2cxXdxX1axX4xX3xX2cxX29xX3xX4xX14xX1bxX1xX3xXdaxXdbxX6xX1bxX3xX3fxXf3xX1bxX3xX2cxXf7xX107xX107xX107xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX33xX56xX69xXaxX12xf2c8xX1bxX26xX3xXcxX22xX64xX1bxX3xX106xX6xX1bxX1xX3xXcxX23xXf3xX1bxX26xX3xX52cxX3xX1d1xX1xX3b5xX3xX13xX1xXc7xX3xXexXf7xX4xX1xX3xX3c0xX3c1xX3c0xX3c1xX3xXexX3c6xX1bxX1xX3xX4xX1xX33xX3xX82xXdxX100xXexX3xXexX1xX17dxX1dxX34dxX3xX1f7xX16axX4xX3xX56xX16fxX3xX4xX401xX1bxX3xX4xX3b5xX3xX1bxX1xX5bxX1bxX26xX3xXexX132xX1bxX3xXexX1a1xXdxX6axX3xX1xX1a1xX1bxX3xX4xX1xX100xX3xX1bxX1xX6dxXexX3xX3fxXf7xX1bxX1xX3xX1bxX1xX23xX1bxX26xX3xX2cxXdxX1axX4xX3xX4xX14xXdxX3xXexX1xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1exXdxX3xXexX22xX23xX24xX1bxX26xX3xX5xX29xX1dxX3xX2cxXdxX1axX4xX3xX2cxX29xX3xX4xX1exX1bxX26xX3xXexXb6xX4xX3xX3fxX14xX1dxX3xX82xX14xX33xX3xX481xXcxX527xX103xX3c0xX3c1xX3xX52cxX3xX1d1xX13xX13xX59xX3xXexX22xX17dxX1bxX3xX3fxXf7xX6xX3xX82xX29xX1bxX3xXexX3c6xX1bxX1xX3xX3fxXaexX3xX4xX3b5xX3xX1bxX1xXdxX71xXdbxX3xX4xX1xXdbxX69xX3efxX1bxX3xX82xXdxX100xX1bxX3xXexX128xX4xX1xX3xX4xXfbxX4xX107xX3xX3c1xX3efxX3xX5xX29xX1dxX3xXexX407xXexX3xX1xXf3xX1bxX3xX4xX1exX1bxX26xX3xXexXb6xX4xX3xX1bxX29xX69xX6axX3xXexX411xX3xX4xX1xX253xX4xX3xX4xX1exX1bxX26xX3xX3fxX33xX29xX1bxX3xXexXdxX100xXbxX3xXexXcdxX4xX3xX2cxX29xX33xX3xX4xXdbxX40xX4xX3xXexX128xX4xX1xX3xX4xXfbxX4xX6axX3xX3fxX132xX1bxX26xX3xX82xX40xX3xX2cxX29xX3xX1xXdxX1axXdbxX3xXdaxXdbxX14xX3xXexX1xX1exX1bxX26xX3xXdaxXdbxX6xX3xX2cxXdxX1axX4xX3xX3fxX2c7xX69xX3xX1dxX1a1xX1bxX1xX3xXexXdbxX69xX17dxX1bxX3xXexX22xXdbxX69xX71xX1bxX3xX1bxX68xX1bxX26xX3xX4xX6xX33xX3xX1bxX1xX247xX1bxX3xXexX1xX253xX4xX6axX3xXbxX1xXb6xXexX3xX1xXdbxX69xX3xX2cxX6xXdxX3xXexX22xX401xX3xX4xXc7xX6xX3xX5xXfbxX4xX3xX5xX23xXb2xX1bxX26xX3xX2cxX1axX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX2cxXdxX17dxX1bxX6axX3xXexX411xX3xX4xX1xX253xX4xX3xXexX1xX17dxX1dxX3xX1bxX1xXdxX71xXdbxX3xX5xX1b4xXbxX3xXexX247xXbxX3xX1xXdbxX6dxX1bxX3xX2cxX29xX3xXexX60xX1bxX26xX3xX4xX23xX24xX1bxX26xX3xXbxX1xXb6xXexX3xXexX22xXdxX3efxX1bxX3xX3fxX33xX29xX1bxX3xX2cxXdxX17dxX1bxX3xXexX22xX33xX1bxX26xX3xX4xXb6xX4xX3xX106xX59xX3xX3fxX3efxX3xX82xX14xX33xX3xX3fxX14xX1dxX3xX4xX1xX253xX4xX3xX1bxX60xX1bxX26xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX26xXdxX6xX3xX82xX14xX33xX3xX2cxX1axX6axX3xX4xX1xX60xX1dxX3xX5xX33xX3xX4xX1xX33xX3xX1bxX26xX23xX24xXdxX3xX5xX6xX33xX3xX3fxX40xX1bxX26xX107xX107xX107xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX481xXdbxXexX1xX33xX22xXaxX12xXcxXdxX100xX1bxX3xX1d1xX1xX236xX4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xX33xX56xX69xXaxX12xXb1exX0xX44xXbxX12
Tiến Phúc