Toyota Vios 2017 giá từ 388 triệu đồng sắp về Việt Nam
Phiên bản Toyota Vios 2017 có giá từ 609.000 Baht đến 789.000 Baht (tương đương từ 388 triệu đồng đến 503 triệu đồng) tại Thái Lan.
8960xa085xdfe3xeb5execf1x93d8x972fx9d64xb2ddxX7xbb05xc13ax10543xfa2ex9dafxeebexX5xf116xXaxb7c1xXcx10d7axd091xX14xXexX6xX3xacb8xXdxX14xX7xX3xe66cx8cc1xX2xcf5cxX3x9be9xXdxafd9xX3xXexc0b3xX3xf0a3xf6c7xX2cxX3xXexc79cxXdx96a0xd27exX3xf131xb897xf94dxX24xX3xX7xeb0cxXbxX3xab74x8a88xX3xX1axXdxX32xXexX3xff2axX6xcd3exX0xdfa3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbfc5xX10xX6xdfedxXaxX12xa3d7xX1xXdx8b32xX37xX3xb214x9c4dxX37xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axXdxX14xX7xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX4x10a04xX3xX24xXdxX26xX3xXexX29xX3xf2f0xX20xfc31x8f89xX20xX20xX20xX3xbda2xX6xX1xXexX3xX35xd754xX37xX3xX22xX2cxX86xX87xX20xX20xX20xX3xX8cxX6xX1xXexX3xef60xXexa9ccxf898xX37xX24xX3xX35xXa4xXa5xX37xX24xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX2cxX3xXexX30xXdxX32xX33xX3xX35xX36xX37xX24xX3xX35xX92xX37xX3x95ccxX20xX2bxX3xXexX30xXdxX32xX33xX3xX35xX36xX37xX24xc131xX3xXexb908xXdxX3xXcxX1xX26xXdxX3xbf04xX6xX37xX87xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX14xX5cxX15xXaxX12xX0xXdxX48xX24xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX5cxXdxX7xXbxX5xX6xX15xd551xX65xX5xX14xX4xdadfxb287xX48xX6xX30xX24xXdxX37xbb5bxX5xX10xe285xXexX10axX6xX33xXexX14xX110xX48xX6xX30xX24xXdxX37xX117xX30xXdxX24xX1xXexX10axX6xX33xXexX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX14xXexX6xX3xX3exXdxX14xX7xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xXdxX6xX3xXexX33xX3xX2bxX2cxX2cxX3xXexX30xXdxX10xX33xX3xX5cxX14xX37xX24xX3xX7xX6xXbxX3xX3exX10xX3xX3exXdxX10xXexX3xX37xX6xX48xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4axX4axXdxX87xX65xX6xX14xX1xX6xXexXdxX37xX1xX87xX3exX37xX4axX37xX10xbb35xX7xX4axX2xX22xX2xX2xX4axX22xX22xX5cxXc5xX20xX86xXexf062xX86xX2cxX1fxX5xX20xX87xffd9xXbxX24xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX14xX5cxX15xXaxX12xX5fxX1xXdxX62xX37xX3xX65xX66xX37xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX1axXdxX14xX7xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX37xcca3xX37xX24xX3xX4xefb3xXbxX3xX24xXdxd931xX6xX3xX3exff9exX37xX24xX3xX35xe75axXdxX3xX35xXa4xc917xX4xX3xX30xX6xX3xX48xX3bxXexX3xX35xe1e9xX33xX3xXexXdxX62xX37xX3xXexXd6xXdxX3xXexX1xc711xX3xXexX30xXa4xX1f0xX37xX24xX3xXcxX30xX33xX37xX24xX3xdf4exX33xa4e9xX4xX3xXexX29xX3xX4xX26xX4xX1xX3xX35xX1ddxX15xX3xX24xX200xX37xX3xX2xX3xX37xb356xX48xX87xX3xc280xX6xX33xX3xX35xX7bxd32fxX3xX1axXdxX14xX7xX3xX48xc7e3xXdxX3xX4x10511xX37xX24xX3xX35xf118xX3xXexX247xXdxX3xXexX1xX20exX3xXexX30xXa4xX1f0xX37xX24xX3xX3excabcxX14xX3xXexX1xX26xX37xX24xX3xX2xX4axX1fxX20xX2xX22xX3xX3exX29xX6xX3xb323xX33xX6xX3xX3exX262xX3xXexX30xX14xX37xX24xX3xXexX1xX1f0xXdxX3xX24xXdxX6xX37xX3xXexX247xXdxX23fxX3xX37xX1xXdxX3fxX33xX3xX37xXa4xX247xX4xX3xd1c3xf37dxX37xX24xX3xX46xX6xX48xX3xc1ccxX3xX117xX3xXexX30xX14xX37xX24xX3xX35xX7bxX3xX4xX7bxX3xX1axXdxX32xXexX3xX46xX6xX48xX3xX7xaa27xX3xXexXdxX92xXbxX3xXexbb89xX4xX3xX35xXa4xX1f5xX4xX3xX35xX7bxX37xX3xX37xX1xecdfxX37xX3xXbxX1xXdxX62xX37xX3xX65xX66xX37xX3xX37xX1ddxX37xX24xX3xX4xX1e2xXbxX3xX37xX262xX15xX87xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX14xX5cxX15xXaxX12xX0xXdxX48xX24xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX5cxXdxX7xXbxX5xX6xX15xX10axX65xX5xX14xX4xX10fxX110xX48xX6xX30xX24xXdxX37xX117xX5xX10xX11axXexX10axX6xX33xXexX14xX110xX48xX6xX30xX24xXdxX37xX117xX30xXdxX24xX1xXexX10axX6xX33xXexX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX14xXexX6xX3xX3exXdxX14xX7xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xXdxX6xX3xXexX33xX3xX2bxX2cxX2cxX3xXexX30xXdxX10xX33xX3xX5cxX14xX37xX24xX3xX7xX6xXbxX3xX3exX10xX3xX3exXdxX10xXexX3xX37xX6xX48xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4axX4axXdxX87xX65xX6xX14xX1xX6xXexXdxX37xX1xX87xX3exX37xX4axX37xX10xX18fxX7xX4axX2xX22xX2xX2xX4axX22xX22xX5cxXc5xX20xX86xXexXc5xX1fxX5xX2xX87xX1a5xXbxX24xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX14xX5cxX15xXaxX12xXcxX30xX62xX37xX3xX1axXdxX14xX7xX3xX48xX247xXdxX23fxX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX35xX250xX3xXexX1xX6xX15xX3xX4xX66xX37xX3xXexX30xXa4xX247xX4xX3xX4xf988xX6xX3xX4xX1xXdxX92xX4xX3x107b5xX10xX3xX3exX247xXdxX3xX10fxX1xX10xX3xX1xec66xXexX3xX24xXdxX7bxX3xX5xX262xX48xX3xX48xX26xXexX3xX1x8f90xX37xX1xX3xX5xX2c8xX4xX3xX24xXdxX26xX4xX3xX7xXdxX62xX33xX3xX30x10355xX37xX24xX23fxX3xX35xXa4xX1f5xX4xX3xXexaa69xX4xX1xX3xX1xX1f5xXbxX3xX35xX200xX15xX3xX35xX3f6xX3xX35x90e1xX37xX3xX7xXa4xXa5xX37xX24xX3xX48xf288xX3xX3exX262xX3xX35xX449xX37xX3xXdexaffbxe4d0xX3xX35xX20exX37xX1xX3xX3exX20exX3xX65xX6xX37xX3xX37xX24xX262xX15xX3x8977xX3xX1fxX3xX65xX62xX37xX87xX3xXcxX1xXdxX92xXexX3xX10fxX92xX3xXexXa4xXa5xX37xX24xX3xXex10a14xX3xX35xX250xX3xX35xXa4xX1f5xX4xX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX26xXbxX3xX5cxX2c8xX37xX24xX3xX4xX1xX14xX3xf489xX6xX48xX30xX15xX3xXbxX1xXdxX62xX37xX3xX65xX66xX37xX3xea1bxe1b6xX87xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX14xX5cxX15xXaxX12xX0xXdxX48xX24xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX5cxXdxX7xXbxX5xX6xX15xX10axX65xX5xX14xX4xX10fxX110xX48xX6xX30xX24xXdxX37xX117xX5xX10xX11axXexX10axX6xX33xXexX14xX110xX48xX6xX30xX24xXdxX37xX117xX30xXdxX24xX1xXexX10axX6xX33xXexX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX14xXexX6xX3xX3exXdxX14xX7xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xXdxX6xX3xXexX33xX3xX2bxX2cxX2cxX3xXexX30xXdxX10xX33xX3xX5cxX14xX37xX24xX3xX7xX6xXbxX3xX3exX10xX3xX3exXdxX10xXexX3xX37xX6xX48xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4axX4axXdxX87xX65xX6xX14xX1xX6xXexXdxX37xX1xX87xX3exX37xX4axX37xX10xX18fxX7xX4axX2xX22xX2xX2xX4axX22xX22xX5cxXc5xX20xX86xXexX22xXc5xX19exX5xX1fxX87xX1a5xXbxX24xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX14xX5cxX15xXaxX12xX46xX24xX14xX262xXdxX3xX4xX66xX37xX3xXexX30xXa4xX247xX4xX23fxX3xX35xX449xX37xX3xXbxX1xX6xX3xX4xX3f6xX6xX3xX3ffxX10xX3xX4xX24bxX37xX24xX3xX4xX7bxX3xX1xX41bxX37xX1xX3xX5cxX26xX37xX24xX3xX1xX14xX262xX37xX3xXexX14xX262xX37xX3xX48xX247xXdxX23fxX3xXexX1x10334xX3xXexX1xX6xX14xX3xX3exX262xX3xX1xXdxX32xX37xX3xX35xXd6xXdxX3xX1xXa5xX37xX3xX10fxX1xXdxX3xX35xXa4xX1f5xX4xX3xX3exX33xX21fxXexX3xX3exX3fxX3xXbxX1xX439xX6xX3xX7xX6xX33xX3xX3exX262xX3xX4xX24bxX37xX24xX3xX4xX7bxX3xXexX30xX6xX37xX24xX3xX65xX20exX3xX4xX26xX4xX3xX5cxX66xXdxX3xXdexX45dxX45exX3xX35x10dcaxXbxX3xX48xX3bxXexX87xX3xXdexX262xX3xX48xX42exXexX3xX65xX66xX37xX3xX37xX1ddxX37xX24xX3xX4xX1e2xXbxX3xX24xXdxX1e7xX6xX3xX3exX1ebxX37xX24xX3xX35xX1f0xXdxX23fxX3xXcxX14xX15xX14xXexX6xX3xX4xX24bxX37xX24xX3xX10fxX1xX29exX37xX24xX3xX276xX33xX62xX37xX3xXexX1xX6xX15xX3xXexX1xX92xX3xX65xX42exX3xX48xX1ddxX48xX3xX3ffxX10xX3xX65x104a1xX37xX24xX3xXexX1xXdxX92xXexX3xX10fxX92xX3xX2cxX3xX4xX26xX37xX1xX3xX10fxe0fbxXbxX3xX48xX247xXdxX3xX35xX200xX15xX3xXexX1xX6xX37xX1xX3xX5xX20exX4xX1xX87xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX14xX5cxX15xXaxX12xX0xXdxX48xX24xX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX14xXexX6xX3xX3exXdxX14xX7xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xXdxX6xX3xXexX33xX3xX2bxX2cxX2cxX3xXexX30xXdxX10xX33xX3xX5cxX14xX37xX24xX3xX7xX6xXbxX3xX3exX10xX3xX3exXdxX10xXexX3xX37xX6xX48xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4axX4axXdxX87xX65xX6xX14xX1xX6xXexXdxX37xX1xX87xX3exX37xX4axX37xX10xX18fxX7xX4axX2xX22xX2xX2xX4axX22xX22xX5cxXc5xX20xX86xXexX2bxX1fxX2cxX5xX2bxX87xX1a5xXbxX24xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX14xX5cxX15xXaxX12xa763xX3xXbxX1xX439xX6xX3xX7xX6xX33xX23fxX3xX4xX26xX4xX3xX1xX42exXbxX3xX35xX449xX37xX3xX1xX2d6xX33xX3xX4xX7bxX3xX1xX41bxX37xX1xX3xX5cxX26xX37xX24xX3xX24xXdxX1e7xX3xX37xX24xX33xX15xX62xX37xX23fxX3xX37xX1xXa4xX37xX24xX3xX7xea22xX3xX5cxX2c8xX37xX24xX3xX4xX1xX7bxX6xX3xX35xX449xX37xX3xX10fxX1xX26xX4xX87xX3xX4b7xX42exXexX3xX5cxX66xXdxX3xX4xX1xX30xX14xX48xX10xX3xX4xX1xXd6xX15xX3xX37xX24xX6xX37xX24xX3xX1fxX3xX35xX449xX37xX3xX1xX2d6xX33xX3xX4xX453xX37xX24xX3xX4xX66xX37xX3xX7xX6xX33xX3xX48xX247xXdxX3xX4xX24bxX37xX24xX3xX24xXdxX40bxXbxX3xX4xX1xX14xX3xX1axXdxX14xX7xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xXexX30xX471xX3xX37xX62xX37xX3xX5cxdaa5xX3xX37xX1xX2d6xX37xX3xX65xXdxX92xXexX3xX1xXa5xX37xX3xX7xX14xX3xX3exX247xXdxX3xXbxX1xXdxX62xX37xX3xX65xX66xX37xX3xX4xX24bxX87xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX14xX5cxX15xXaxX12xX0xXdxX48xX24xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX5cxXdxX7xXbxX5xX6xX15xX10axX65xX5xX14xX4xX10fxX110xX48xX6xX30xX24xXdxX37xX117xX5xX10xX11axXexX10axX6xX33xXexX14xX110xX48xX6xX30xX24xXdxX37xX117xX30xXdxX24xX1xXexX10axX6xX33xXexX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX14xXexX6xX3xX3exXdxX14xX7xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xXdxX6xX3xXexX33xX3xX2bxX2cxX2cxX3xXexX30xXdxX10xX33xX3xX5cxX14xX37xX24xX3xX7xX6xXbxX3xX3exX10xX3xX3exXdxX10xXexX3xX37xX6xX48xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4axX4axXdxX87xX65xX6xX14xX1xX6xXexXdxX37xX1xX87xX3exX37xX4axX37xX10xX18fxX7xX4axX2xX22xX2xX2xX4axX22xX22xX5cxXc5xX20xX86xXexX86xX2xX86xX20xX5xX19exX87xX1a5xXbxX24xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX14xX5cxX15xXaxX12xX8cxX62xX37xX3xXexX30xX14xX37xX24xX3xX37xX42exXdxX3xXexX1xX1e2xXexX23fxX3xX1axXdxX14xX7xX3xX65xX66xX37xX3xX37xX1ddxX37xX24xX3xX4xX1e2xXbxX3xX48xX247xXdxX3xX7xX2c0xX3xX4xX7bxX3xX4xX26xX4xX3xX3exX2d6xXexX3xX5xXdxX32xX33xX3xX1xX14xX262xX37xX3xXexX1xXdxX32xX37xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX1e2xXbxX3xX1xXa5xX37xX87xX3xX5fxX1xXdxX62xX37xX3xX65xX66xX37xX3xX4xX6xX14xX3xX4xX1e2xXbxX3xX4xX3f6xX6xX3xX3ffxX10xX3xX7xX2c0xX3xX4xX7bxX3xXexX1xX62xX48xX3xX1xX32xX3xXexX1xX21fxX37xX24xX3xXexX1xX29exX37xX24xX3xXexXdxX37xX3xX24xXdxX66xXdxX3xXexX30xX439xX3xX3exX247xXdxX3xX48xX262xX37xX3xX1xX41bxX37xX1xX3xX4xX66xX48xX3x10de9xX37xX24xX3xX22xX3xXdxX37xX4xX1xX3xX3exX262xX3xX1xX32xX3xXexX1xX21fxX37xX24xX3xX35xXdxX3fxX33xX3xX1xX1ebxX6xX3xXexX48axX3xX35xX42exX37xX24xX87xX3xX4a7xX26xX4xX3xXexX30xX6xX37xX24xX3xX65xX20exX3xX6xX37xX3xXexX14xX262xX37xX3xX65xX6xX14xX3xX24xX36xX48xX3xX1xX32xX3xXexX1xX21fxX37xX24xX3xa046xX37xX3xX35xX20exX37xX1xX3xX35xXdxX32xX37xX3xXexX78fxX3xX1axX239xX4a7xX23fxX3xX9f3xX37xX3xX35xX20exX37xX1xX3xX5xX48axX4xX3xX10fxX698xX14xX3xXcxb6fcxX4a7xX3xX3exX262xX3xX4xX6xX48xX10xX30xX6xX3xX5xX453xXdxX3xX65xX62xX37xX3xX4xXd6xX37xX1xX3xX37xX1xX1e7xX37xX24xX3xX1xX32xX3xXexX1xX21fxX37xX24xX3xX35xX6xX37xX24xX3xX4xX7bxX3xXexX30xX62xX37xX3xX1axXdxX14xX7xX3xX1xXdxX32xX37xX3xX37xX6xX15xX87xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX14xX5cxX15xXaxX12xX0xXdxX48xX24xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX5cxXdxX7xXbxX5xX6xX15xX10axX65xX5xX14xX4xX10fxX110xX48xX6xX30xX24xXdxX37xX117xX5xX10xX11axXexX10axX6xX33xXexX14xX110xX48xX6xX30xX24xXdxX37xX117xX30xXdxX24xX1xXexX10axX6xX33xXexX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX14xXexX6xX3xX3exXdxX14xX7xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xXdxX6xX3xXexX33xX3xX2bxX2cxX2cxX3xXexX30xXdxX10xX33xX3xX5cxX14xX37xX24xX3xX7xX6xXbxX3xX3exX10xX3xX3exXdxX10xXexX3xX37xX6xX48xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4axX4axXdxX87xX65xX6xX14xX1xX6xXexXdxX37xX1xX87xX3exX37xX4axX37xX10xX18fxX7xX4axX2xX22xX2xX2xX4axX22xX22xX5cxXc5xX20xX86xXexX22xX19exX2cxX86xX5xXc5xX87xX1a5xXbxX24xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX14xX5cxX15xXaxX12xX1axX3fxX3xX35xX42exX37xX24xX3xX4xXa5xX23fxX3xX1axXdxX14xX7xX3xX7xX2c0xX3xX4xX7bxX3xXbxX1xXdxX62xX37xX3xX65xX66xX37xX3xX48xX26xX15xX3xX48xX247xXdxX3xX1fxX46xXa19xX117xe76fxX8cxX45dxX3xX2xX87xXc5xX5xX3xX45exX33xX6xX5xX3xX1axX1axXcxb750xX23fxX3xX35xXd6xXexX3xX4xX29exX37xX24xX3xX7xX33xX1e2xXexX3xXexX21fxXdxX3xX35xX6xX3xX2xX20xX2cxX3xX48xX250xX3xX5xX48axX4xX3xX3exX262xX3xX48xX29exX117xX48xX10xX37xX3xX3ffxX14xX3bxX37xX3xX4xX48axX4xX3xX35xXd6xXdxX3xX2xX19exX20xX3xX46xX48xX23fxX3xX10fxX92xXexX3xX1xX1f5xXbxX3xX4xX453xX37xX24xX3xX1xX42exXbxX3xX7xX21fxX3xXexX48axX3xX35xX42exX37xX24xX3xX3exX29exX3xX4xX1e2xXbxX3xX4a7xX1axXcxX87xX3xX4a7xX26xX4xX3xXbxX1xXdxX62xX37xX3xX65xX66xX37xX3xX35xX42exX37xX24xX3xX4xXa5xX3xX1xXdxX32xX37xX3xXexXd6xXdxX3xX5cxX48axX3xX35xX14xX26xX37xX3xX3exbd46xX37xX3xX7xX2c0xX3xXexXdxX92xXbxX3xXexX2c8xX4xX3xX35xXa4xX1f5xX4xX3xX24xXdxX1e7xX3xX37xX24xX33xX15xX62xX37xX87xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX14xX5cxX15xXaxX12xX0xXdxX48xX24xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX5cxXdxX7xXbxX5xX6xX15xX10axX65xX5xX14xX4xX10fxX110xX48xX6xX30xX24xXdxX37xX117xX5xX10xX11axXexX10axX6xX33xXexX14xX110xX48xX6xX30xX24xXdxX37xX117xX30xXdxX24xX1xXexX10axX6xX33xXexX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX14xX15xX14xXexX6xX3xX3exXdxX14xX7xX3xX1fxX20xX2xX22xX3xX24xXdxX6xX3xXexX33xX3xX2bxX2cxX2cxX3xXexX30xXdxX10xX33xX3xX5cxX14xX37xX24xX3xX7xX6xXbxX3xX3exX10xX3xX3exXdxX10xXexX3xX37xX6xX48xXaxX3xX7xX30xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10axX4axX4axXdxX87xX65xX6xX14xX1xX6xXexXdxX37xX1xX87xX3exX37xX4axX37xX10xX18fxX7xX4axX2xX22xX2xX2xX4axX22xX22xX5cxXc5xX20xX86xXexXc5xX2cxX2bxX2cxX5xX84xX87xX1a5xXbxX24xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX14xX5cxX15xXaxX12xX59xXdxX32xX37xX3xXexXd6xXdxX3xX471xX3xXexX1xX20exX3xXexX30xXa4xX1f0xX37xX24xX3xXcxX1xX26xXdxX3xXdexX6xX37xX23fxX3xX1axXdxX14xX7xX3xX48xX247xXdxX3xX35xXa4xX1f5xX4xX3xX65xX26xX37xX3xX3exX247xXdxX3xX19exX3xXbxX1xXdxX62xX37xX3xX65xX66xX37xX3xX2xX87xXc5x9aa6xX23fxX3xX2xX87xXc5xX45dxX23fxX3xX2xX87xXc5xd1cfxX3xX3exX262xX3xX2xX87xXc5xX239xX23fxX3xX35xXdxX3xX10fxX449xX48xX3xX5xX262xX3xX24xXdxX26xX3xX65xX26xX37xX3xX5cxX6xX14xX3xX35xX42exX37xX24xX3xXexX29xX3xX84xX20xX86xX87xX20xX20xX20xX3xX8cxX6xX1xXexX3xX35xX92xX37xX3xX22xX2cxX86xX87xX20xX20xX20xX3xX8cxX6xX1xXexX3xXa2xXexXa4xXa5xX37xX24xX3xX35xXa4xXa5xX37xX24xX3xXexX29xX3xX2bxX2cxX2cxX117xX3xXc5xX20xX2bxX3xXexX30xXdxX32xX33xX3xX1axX46xX29dxXd3xX87xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX239xX14xX33xX30xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xa008xXdxX10xX37xXexX1xX33xX4xX87xX37xX10xXexX0xX4axXbxX12