Ba thanh niên khốn đốn vì con đường trơn trượt
Trời mưa khiến cho việc đi lại trên con đường trở nên vô cùng khó khăn với bất cứ ai.
ad9axc3c4x1332dx11966xbdd4x15106x12a34xf0aex13a1exX7xd95dx11b61x13f0fx1178bx124f0xbcb0xX5xb82bxXaxbe91xeca5xX6xX3xXexX1xX6xc83axX1xX3xX19xXdx12fddxX19xX3x110bfxX1x110b6xX19xX3x1117fxX23xX19xX3xc8d1xe6c6xX3xX4x10b77xX19xX3xX26xdeb1xde7axX19x136c6xX3xXexc2a8x13169xX19xX3xXexX38xX32x1138exXexX0x1138dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1365bxX10xX6xff40xXaxX12xXcxX38xX33xXdxX3x1518exX32xX6xX3xX21xX1xXdx127adxX19xX3xX4xX1xX2exX3xX2axXdxb5f3xX4xX3xX26xXdxX3xX5xc8abxXdxX3xXexX38xX1exX19xX3xX4xX2exX19xX3xX26xX32xX33xX19xX35xX3xXexX38x14a91xX3xX19xX1exX19xX3xX2axf952xX3xX4x13c04xX19xX35xX3xX21xX1xc74bxX3xX21xX1xd695xX19xX3xX2axb72bxXdxX3x1121dxc678xXexX3xX4x13514xX3xX6xXdx149c6xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX10xX7xX4xX38xXdxXbxXexXdxX2exX19xXaxX3xX7xXex12ab8xX5xX10xX9xXaxXexX10x14e40xXexf236xX6xX5xXdxX35xX19xb9d0xX3xX4xX10xX19xXexX10xX38x1458cxXaxX12xX0xXdxX5cxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxX4xX10xXd2xX2exXa2x11077xX10xX4xXexX3xX54xX35xX5cxX10xX54xXdxX6xX3xX2axXdxX54xX10xX2exX3xX5cxXbx133fcxXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxe747xXdxX54xXexX1xXd8xX3x14a26xX2xd4b9xXbxXd0xXe0xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexXd8xX3x13633xX10axX10axXbxXd0xXe0xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX42xX6xXbxXbxX7xX42xX2exXbxX10xX19xX42xX5cxX10xX54xXdxX6xX42xXexX1xbfd0xX5cxXa2xb778xXbxX9xX19xX10xX114xX7xX42xX2xcb1exX10axX2xX42xX2xX12ax14010xX54xX2x152c2xefddxedfdxX11bxX12axX12axXexX11dxX161xX161xX160xX5xX2xXd2xX14axX19xXexXdxXexX5xX10xX54xX10axXd2xX2xX161xX15cxX15fxX11bxX156xX161xX160xX12axX15fxXabxXbxX19xX35xXaxX3xX54xX6xXexX6xXd2xXexXc9xXbxX10xX9xXaxX2axXdxX54xX10xX2exX42xX5cxXbxX10axXaxX3xX54xX6xXexX6xXd2xX10xX19xX4xX2exX54xX10xX9xXax14422xX11dxX13xX38xXf5x11bacxX11dxX51xX1afx10cccx137e5x13e5cxX7xXbx12bccxX2axX1b5xX15cxX42x11de2x10f12xX6xXc9xXd0x140afxX51xe134xX35xXa2xX10ax139cdxd842xX114xf15cxXc9xX15cxX1afxX161x1440bxX11bx11522xX1b3xX4x14f3cx1442bxX1cbxfbf6xX10axX114xXc9xX1c2xX1b8xX4xX114xXbxX1aaxX11dxX13xX4xXbxX1d8xX1b3xX15cxX5xX1cbxX1b4xX1afxX21x113b4xX14axX19xX2x13845xX1b8xX1b3xd513xXc9xXa2xX5cxXc9xX2axXc9xXc9xX15fxX14axX13x13e05xX15cxX161xX1f2xX1b3xX1eexX1c2xX1b3xX38xX2axX156xX54xX2xXf5xX156xX5cxX11bxX6xX1f2xX1d6xX13xX1bdxX1b8xX51xX200xX1afxe3e5xX1eexX1d6xX1b5xX11dxX21axX1d2xX2xX5xX12axX11bxX1d0xbf2fxX1c8xX6xX11dxX1b8xX114xX11bxX6xX1d8xX19xX226xX15fxX1b8xX54xX1bdxX1c9xX6xX19xX1d8xX1afxce9axX1c2xX1b4xX42xX1c9xX1cbxX1d0xX156xX42xX114xX1aaxX12axX1f5xX1aaxX12axX1f5xXaxX3xX54xX6xXexX6xXd2xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX10xX7xX4xX38xXdxXbxXexXdxX2exX19xX3xXbxX200xX10xX19xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd0xXexXd2xX6xX5xXdxX35xX19xXd8xX3xX4xX10xX19xXexX10xX38xXe0xXaxX12xX0xXdxX5cxX35xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xXexX1xX14axX5cxXa2xX3xX54xX1xXdxX54xX10xX3xXdxX200xX10xX19xXexX10xX38xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX114xXdxX54xXexX1xXd8xX3xX11bxX2xX161xXbxXd0xXe0xX3xX1xX10xXdxX35xX1xXexXd8xX3xX10axX2xX2xXbxXd0xXe0xXaxX3xX7xX38xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXabxXa2xX6xX2exX1xX6xXexXdxX19xX1xXabxX2axX19xX42xX19xX10xX114xX7xX42xX2xX156xX10axX2xX42xX2xX15fxX160xX54xX2xX15fxX156xX15fxX161xX2xX2xXexX2xX160xX2xX156xX5xX11dxXd2xX14axX19xXexXdxXexX5xX10xX54xXd2xX2xXd2xX4xX2exXbxXc9xXabxXf5xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX1exX19xX3xX21xX1xX23xX19xX3xX26xX23xX19xX3xX2axX2bxX3xX4xX2exX19xX3xX26xX32xX33xX19xX35xX3xXexX38xX39xX19xX3xXexX38xX32xX3fxXexXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xX54xXdxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX38xX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX12xX0xX7xXexX38xX2exX19xX35xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX1exX19xX3xX1d2xX14axX6xX19xXd8xX0xX42xX7xXexX38xX2exX19xX35xX12xX0xX14axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXd2xXexX1xX14axX5cxXa2xXd2xX6xX19xX54xXd2xX7xX6xXbxX2exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cbxX1xXdxX3xX19xX1xd538xX19xX35xX3xX4xX8exX3xX35xb7a4xXdxX3xX54xc8b9xX19xX1xX3xXexX2bxX19xX1xX3xXc9xX1exX14axX3xX4xX1xX2exX3xXa2xX97xX19xX35xX3xX26xX3d7xXaxX3xX1xX38xX10xX1d8xX9xXaxX42xX4xX5xXdxXbxXd2xX1xX6xXdxX42xX21xX1xXdxXd2xX19xX1xX14axX19xX35xXd2xX4xX2exXd2xX35xX6xXdxXd2xX54xX6xX19xX1xXd2xXexXdxX19xX1xXd2xXc9xX10xX14axXd2xX4xX1xX2exXd2xXa2xX2exX19xX35xXd2xX54xX6xX42xX2xX15cxX12axX10axX15cxX15fxXabxX1xXexX5cxXaxX12xX0xXdxX5cxX35xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX42xX5cxX10xX54xXdxX6xX42xX2xX11dxX15fxX42xX19xX10xX114xX7xX42xX2xX156xX11dxX2xX42xX2xX15fxX11bxX54xX10axX15fxX160xX11dxX15cxX2xX2xXexX11dxX11bxX15fxX2xX15fxX5xX15fxXabxXf5xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX1exX19xX3xX21xX1xX23xX19xX3xX26xX23xX19xX3xX2axX2bxX3xX4xX2exX19xX3xX26xX32xX33xX19xX35xX3xXexX38xX39xX19xX3xXexX38xX32xX3fxXexXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX2axX12xX0xX7xXexX38xX2exX19xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1cbxX1xXdxX3xX19xX1xX3cfxX19xX35xX3xX4xX8exX3xX35xX3d7xXdxX3xX54xX3dbxX19xX1xX3xXexX2bxX19xX1xX3xXc9xX1exX14axX3xX4xX1xX2exX3xXa2xX97xX19xX35xX3xX26xX3d7xXaxX3xX1xX38xX10xX1d8xX9xXaxX42xX4xX5xXdxXbxXd2xX1xX6xXdxX42xX21xX1xXdxXd2xX19xX1xX14axX19xX35xXd2xX4xX2exXd2xX35xX6xXdxXd2xX54xX6xX19xX1xXd2xXexXdxX19xX1xXd2xXc9xX10xX14axXd2xX4xX1xX2exXd2xXa2xX2exX19xX35xXd2xX54xX6xX42xX2xX15cxX12axX10axX15cxX15fxXabxX1xXexX5cxXaxX12xX1cbxX1xXdxX3xX19xX1xX3cfxX19xX35xX3xX4xX8exX3xX35xX3d7xXdxX3xX54xX3dbxX19xX1xX3xXexX2bxX19xX1xX3xXc9xX1exX14axX3xX4xX1xX2exX3xXa2xX97xX19xX35xX3xX26xX3d7xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX38xX2exX19xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX200xX3d7xX4xX3xX4xX8exX3xX35xX3d7xXdxX3xX5cxX1exX3xXa2xX97xX19xX35xX3xX26xX3d7xX3xXexX1xX32xX33xX19xX35xX3xX4xX97xX3xXex10a72xX19xX1xX3xX4xX3d7xX4xX1xX3xX5cxX73xX19xX1xX3xX5cx118e5xd031xX3xXexX1xd8bdxX3xX2ax11e47xX3xX19xX1xX32xX3xX4xX1xX5a1xX19xX1xX3xX7xX87xX3xXexX1xX5a1xX4xX1xX3xX4x1383bxX6xX3xX1x10809xX3xX2axf991xXc9xXabxX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX2axX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX200xX8exX3xX35xX3d7xXdxX3xXd0xXdxX19xX1xX3xX26xd7d0xXbxX3xX4xX1xX39xXdxX3xX35xXdxX6xXdxX3xX26xXdxX6cxX14axX3xXexX1xXdxX1exX19xX3xXexX1x1362exX19xX3xXexe7dexX3x100e1xX19xX1xX73xX4xX3xX4xb2a9xf1f0xX3xX21xX1xX8exX19xX35xX3xX6xXdxX3xX19xX35xX33xXaxX3xX1xX38xX10xX1d8xX9xXaxX42xX4xX5xXdxXbxXd2xX1xX6xXdxX42xX4xX2exXd2xX35xX6xXdxXd2xXd0xXdxX19xX1xXd2xX54xX10xXbxXd2xX4xX1xX2exXdxXd2xX35xXdxX6xXdxXd2xX54xXdxX10xX14axXd2xXexX1xXdxX10xX19xXd2xXexX1xX6xX19xXd2xXexX14axXd2xX19xX1xX6xX4xXd2xX4xX14axXd2xX21xX1xX2exX19xX35xXd2xX6xXdxXd2xX19xX35xX2exX42xX2xX15cxX11dxX11bxX11dxX11bxXabxX1xXexX5cxXaxX12xX0xXdxX5cxX35xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX42xX5cxX10xX54xXdxX6xX42xX2xX11dxX15fxX42xX19xX10xX114xX7xX42xX2xX156xX2xX156xX42xX2xX15fxX11bxX54xX11dxX15fxX160xX12axX156xX15fxX10axXexX2xX161xX15cxX161xX161xX5xX15fxXabxXf5xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX1exX19xX3xX21xX1xX23xX19xX3xX26xX23xX19xX3xX2axX2bxX3xX4xX2exX19xX3xX26xX32xX33xX19xX35xX3xXexX38xX39xX19xX3xXexX38xX32xX3fxXexXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX2axX12xX0xX7xXexX38xX2exX19xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX200xX8exX3xX35xX3d7xXdxX3xXd0xXdxX19xX1xX3xX26xX602xXbxX3xX4xX1xX39xXdxX3xX35xXdxX6xXdxX3xX26xXdxX6cxX14axX3xXexX1xXdxX1exX19xX3xXexX1xX61cxX19xX3xXexX620xX3xX622xX19xX1xX73xX4xX3xX4xX629xX62axX3xX21xX1xX8exX19xX35xX3xX6xXdxX3xX19xX35xX33xXaxX3xX1xX38xX10xX1d8xX9xXaxX42xX4xX5xXdxXbxXd2xX1xX6xXdxX42xX4xX2exXd2xX35xX6xXdxXd2xXd0xXdxX19xX1xXd2xX54xX10xXbxXd2xX4xX1xX2exXdxXd2xX35xXdxX6xXdxXd2xX54xXdxX10xX14axXd2xXexX1xXdxX10xX19xXd2xXexX1xX6xX19xXd2xXexX14axXd2xX19xX1xX6xX4xXd2xX4xX14axXd2xX21xX1xX2exX19xX35xXd2xX6xXdxXd2xX19xX35xX2exX42xX2xX15cxX11dxX11bxX11dxX11bxXabxX1xXexX5cxXaxX12xX200xX8exX3xX35xX3d7xXdxX3xXd0xXdxX19xX1xX3xX26xX602xXbxX3xX4xX1xX39xXdxX3xX35xXdxX6xXdxX3xX26xXdxX6cxX14axX3xXexX1xXdxX1exX19xX3xXexX1xX61cxX19xX3xXexX620xX3xX622xX19xX1xX73xX4xX3xX4xX629xX62axX3xX21xX1xX8exX19xX35xX3xX6xXdxX3xX19xX35xX33xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX38xX2exX19xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX23axd242xXexX3xX4xX8exX3xX35xX3d7xXdxX3xXd0xXdxX19xX1xX3xX26xX602xXbxX3xX26x12fcbxX3xX7x14a2bxX3xX54xX629xX19xX35xX3xX5cxX826xXexX3xX5xX2exX73xXdxX3xX622xX19xX1xX73xX4xX3xX4xX629xX62axX3xX26x14710xX4xX3xXa2xXdxX6cxXexX3xX26x12091xX3xXexX73xX2exX3xX19xX1exX19xX3xX19xX1xX3cfxX19xX35xX3xX35xXdxX6xXdxX3xX26xXdxX6cxX14axX3xXexX1xXdxX1exX19xX3xXexX1xX61cxX19xX3xX35xXdxX3cfxX6xX3xXexX1xXdxX1exX19xX3xX19xX1xXdxX1exX19xX3xXa2xX2bxX19xX1xX3xXc9xX1exX19xX3xX26xX63xX19xX3xX19xX6xX2exX3xX5x13a65xX19xX35xXabxX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX2axX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX200xX8exX3xX35xX3d7xXdxX3xXexX38x13250xX3xXexX3dbxXdxX3xX7xX5b5xXexX3xXbxX1xX73xXexX3xX21xX1xXdxX63xX19xX3xX4xX1xX3dbxX19xX35xX3xXexX38xX6xXdxX3xX21xX1xX23xX19xX3xX26xX23xX19xXaxX3xX1xX38xX10xX1d8xX9xXaxX42xX4xX5xXdxXbxXd2xX1xX6xXdxX42xX4xX2exXd2xX35xX6xXdxXd2xXexX38xX2exXd2xXexX6xXdxXd2xX7xX14axXexXd2xXbxX1xX6xXexXd2xX21xX1xXdxX10xX19xXd2xX4xX1xX6xX19xX35xXd2xXexX38xX6xXdxXd2xX21xX1xX2exX19xXd2xX54xX2exX19xX42xX2xX15cxX2xX2xX156xX15fxXabxX1xXexX5cxXaxX12xX0xXdxX5cxX35xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX42xX5cxX10xX54xXdxX6xX42xX2xX11dxX15fxX42xX19xX10xX114xX7xX42xX2xX156xX2xX10axX42xX2xX12axX15cxX54xX11bxX2xX2xX161xX15cxX10axX2xXexX161xX161xX10axX10axX5xX2xXd2xX14axX19xXexXdxXexX5xX10xX54xX11bxXd2xX2xX161xX161xX10axX160xX11bxX11dxX10axX11dxX156xXabxXf5xXbxX35xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX1exX19xX3xX21xX1xX23xX19xX3xX26xX23xX19xX3xX2axX2bxX3xX4xX2exX19xX3xX26xX32xX33xX19xX35xX3xXexX38xX39xX19xX3xXexX38xX32xX3fxXexXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX2axX12xX0xX7xXexX38xX2exX19xX35xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX200xX8exX3xX35xX3d7xXdxX3xXexX38xX8d3xX3xXexX3dbxXdxX3xX7xX5b5xXexX3xXbxX1xX73xXexX3xX21xX1xXdxX63xX19xX3xX4xX1xX3dbxX19xX35xX3xXexX38xX6xXdxX3xX21xX1xX23xX19xX3xX26xX23xX19xXaxX3xX1xX38xX10xX1d8xX9xXaxX42xX4xX5xXdxXbxXd2xX1xX6xXdxX42xX4xX2exXd2xX35xX6xXdxXd2xXexX38xX2exXd2xXexX6xXdxXd2xX7xX14axXexXd2xXbxX1xX6xXexXd2xX21xX1xXdxX10xX19xXd2xX4xX1xX6xX19xX35xXd2xXexX38xX6xXdxXd2xX21xX1xX2exX19xXd2xX54xX2exX19xX42xX2xX15cxX2xX2xX156xX15fxXabxX1xXexX5cxXaxX12xX200xX8exX3xX35xX3d7xXdxX3xXexX38xX8d3xX3xXexX3dbxXdxX3xX7xX5b5xXexX3xXbxX1xX73xXexX3xX21xX1xXdxX63xX19xX3xX4xX1xX3dbxX19xX35xX3xXexX38xX6xXdxX3xX21xX1xX23xX19xX3xX26xX23xX19xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX38xX2exX19xX35xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX1eexX6xX5cxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX1exX19xX3xX19xX1x140f8xXc9xX3xX5xX1exX19xX3xX35xX97xX4xX3xX4xX1xX3cfxX3xX622xX1d0xX62axX3xX4xX5cexX6xX3xX21xX1xX14axX19xX35xX3xXexX1xX3dbxX19xX1xX3xX26xX861xX3xX35xXdxX5b5xXbxX3xX19xX35xX32xX33xXdxX3xX26xX602xXbxX3xX7xX5b5xXexX3xXa2xX97xX19xX35xX3xX19xX1xX32xX19xX35xX3xX21xX63xXexX3xX1d2xX14axXac9xX3xX5xX73xXdxX3xX21xX1xX8exX19xX35xX3xX19xX1xX32xX3xX5cxX39xXabxX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX2axX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX42xX14axX5xX12xX0xX54xXdxX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX38xXaxX12xX0xX42xX54xXdxX2axX12xX0xX42xX54xXdxX2axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1afxX2exX14axX38xX4xX10xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xXd0xXexXd2xX6xX5xXdxX35xX19xXd8xX3xX4xX10xX19xXexX10xX38xXe0xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX1b4xX1eexX21axX0xX42xXbxX12