Tiết lộ 3 nhân vật được ông Putin “chọn mặt, gửi vàng” cho chiến dịch tái tranh cử
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/1 đã bổ nhiệm 3 đồng chủ chủ tịch quản lý chiến dịch tái tranh cử của mình và chính thức khởi động chiến dịch vận động tranh cử.
ab61xbac9xfc3exd64dxd1e8xf84dxc3f7xd166x12198xX7xf99bxb932xd6cbxcd03x12c2dxee80xX5x10864xXaxf268xXcxXdxd509xXexX3xX5x10d88xX3x13146xX3x11920xX1x10e3bxX1dxX3xefd1xe720xXexX3x129a1x1194ax12e64xX4xX3xb793xX1dx1177exX3xd597x10d55xXexXdxX1dxX3x12df6xX4xX1x11608xX1dxX3xb133x12dddxXex10cd1xX3xX2dxe1e7xXdxX3xX22xd150xX1dxX2dxb4ecxX3xX4xX1xdf58xX3xX4xX1xXdxX15xX1dxX3xaea3x1391dxX4xX1xX3xXex10529xXdxX3xXex11d04xX6xX1dxX1xX3xX4xX41xX0xcbb9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd32xX10xX6xX54xXaxX12xXcxe30dxX1dxX2dxX3xXexX1xcd9dxX1dxX2dxX3x10805xX2dxX6xX3xb33fxX5xX6xX54xXdxX3bxXdxX5exX3xX2fxX30xXexXdxX1dxX3xX1dxX2dxX45xc682xX3xX2x11ddaxX66xX2xX3xX26xc6daxX3x128e5xX7cxX3xX1dxX1xXdx10833xX3bxX3xX1bxX3xX26x11dc9xX1dxX2dxX3xX4xX1xcd43xX3xX4xX1xXb8xX3xXexX55xX4xX1xX3xf480xX30x1349cxX1dxX3xX5x12963xX3xX4xX1xXdxX15xX1dxX3xX54xX55xX4xX1xX3xXexX5axXdxX3xXexX5exX6xX1dxX1xX3xX4xX41xX3xX4xXb8xX6xX3xX3bx12f90xX1dxX1xX3xX22xX45xX3xX4xX1x130c5xX1dxX1xX3xXexX1x10fb7xX4xX3x10102xX1xedcaxXdxX3xX26xX19xX1dxX2dxX3xX4xX1xXdxX15xX1dxX3xX54xX55xX4xX1xX3xX22xX23xX1dxX3xX26xX19xX1dxX2dxX3xXexX5exX6xX1dxX1xX3xX4xX41x103f9xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb51xX4cxX54xX9cxXaxX12xX0xXdxX3bxX2dxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxX3bxX6x12990xe88excec1xXdxX54xXexX1x10ec4xX2xX9fxX9fxe2a0xf18exX146xXdxX54xXexX1xX14bxb341xd481xX9fxXbxX144xX150xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX14bxX158x11cd6xX157xXbxX144xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexXdxX10xXexX3xX5xX4cxX3xX1bxX3xX1dxX1xX6xX1dxX3xX22xX6xXexX3xX54xX30xX4cxX4xX3xX4cxX1dxX2dxX3xXbxX30xXexXdxX1dxX3xX4xX1xX4cxX1dxX3xX3bxX6xXexX3xX2dxX30xXdxX3xX22xX6xX1dxX2dxX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX1xXdxX10xX1dxX3xX54xXdxX4xX1xX3xXexX6xXdxX3xXexX5exX6xX1dxX1xX3xX4xX30xXaxX3xX7xX5exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14bxX66xX66xXdxX120xXa6xX6xX4cxX1xX6xXexXdxX1dxX1xX120xX22xX1dxX66xX1dxX10xX146xX7xX66xX2xf1b2xX9fxX165xX66xf381xX1e6xX54xX158xX2xX165xceb5xX2xX165xX9fxXexe955xX1bxX9fxX165xX5xX9fxX120xde43xXbxX2dxXaxX3xX66xX12xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe95axX6xXbxXexXdxX4cxX1dxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX144xXexX145xX6xX5xXdxX2dxX1dxX14bxX3xX4xX10xX1dxXexX10xX5exX150xX3xX3bxX6xX5exX2dxXdxX1dxX14bxX3xX9fxXbxX144xX150xXaxX12xXcxX7cxX1dxX2dxX3xXexX1xX82xX1dxX2dxX3xX86xX2dxX6xX3xX8axX5xX6xX54xXdxX3bxXdxX5exX3xX2fxX30xXexXdxX1dxX3x107bdx118a3xX1dxX1xX14bxX3x12667xX10xXexXexX9cxfb56xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX4cxX54xX9cxXaxX12xXcxX1xX10xX4cxX3xX26xf3b3xX3exX3xX1bxX3xX1dxX2dxX27xebccxXdxX3xX26xX27xX28xX4xX3xX4xX1xf888xX3xX26xX55xX1dxX1xX3xXc3xX30xXc5xX1dxX3xX5xXc9xX3xX4xX1xXdxX15xX1dxX3xX54xX55xX4xX1xX3xXexX5axXdxX3xXexX5exX6xX1dxX1xX3xX4xX41xX3xX4xXb8xX6xX3xXcxX7cxX1dxX2dxX3xXexX1xX82xX1dxX2dxX3xX86xX2dxX6xX3xX2fxX30xXexXdxX1dxX3xX2dxXb2xX3bxX3xX4xX285xX3xX2bxX1dxX2dxX3xd7b9xX5xX10xX144xX6xX1dxX54xX10xX5exX3xe238xX30xX3bxX9cxX6xX1dxXexX7xX10xX22xX3xX145xX3xXcxX7cxX1dxX2dxX3xX2dxXdxX5axX3bxX3xX26xX82xX4xX3xXcxX5exX30xX1dxX2dxX3xXexX1fxX3bxX3xX1dxX2dxX1xXdx1278fxX1dxX3xX4xXf7xX30xX3xXc3xX30xX82xX4xX3xX2dxXdxX6xX3xd026xX3bxXdxXexX5exX9cxX3xX2ecxX4cxX2dxX6xX4xX1xX10xX22xX150xX3xX2bxX1dxX2dxX3xd9edxX10xX5exX2dxX10xXdxX3xb04axX4cxX2dxX4cxX2dxXdxX1dxX3xX145xX3xX264xXdxX5axX3bxX3xX26xX82xX4xX3xX26xXdx118fdxX30xX3xX1xX45xX1dxX1xX3xX4xX2bxX1dxX2dxX3xXexX9cxX3xX4xX1xX15xX3xXex1374dxX4cxX3xX2bxX3xXexX2bxX3xX341xX2e2x10b3axX2e2x110d4xX150xX3xXa6xX45xX3xb90dxX10xX5xX10xX1dxX6xX3xX33axX1xX3bxX10xX5xX9cxX4cxX22xX6xX3xX145xX3xX264xXdxX5axX3bxX3xX26xX82xX4xX3xXexX5exX30xX1dxX2dxX3xXexX1fxX3bxX3xX2dxXdxX5axX4cxX3xX54x13845xX4xX3xXexX5exfbe6xX3xX10xX3bxX3xX1dx1390dxX1dxX2dxX3xXfaxX1xXdxX15xX30xX120xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX4cxX54xX9cxXaxX12xX20exX5axX4xX3xX26xXb2xX1dxX2dxX3xX4xX1xXb8xX3xXexX55xX4xX1xX3xX1dxX45xX9cxX3xX22xX45xX3xXexX4cxX45xX1dxX3xXa6xX19xX3xX4xX5axX4xX3xXexX1xX45xX1dxX1xX3xX22xXdxX315xX1dxX3xXfaxX1xX5axX4xX3xXexX5exX4cxX1dxX2dxX3xX26xX19xXdxX3xX1dxX2dxd57dxX3xXexX5exX6xX1dxX1xX3xX4xX41xX3xX4xXb8xX6xX3xX2bxX1dxX2dxX3xX2fxX30xXexXdxX1dxX3xX26xX356xX30xX3xX5xX45xX3xX1dxX1x13248xX1dxX2dxX3xXexXe8xX1dxX1xX3xX1dxX2dxX30xX9cxXacxX1dxX3xX22xXdxX315xX1dxX3xX35xXfaxX1xX2bxX1dxX2dxX3xX5xX27x12c7cxX1dxX2dxX48xX3exX3xXa6xX45xX3xX33axX1xX3bxX10xX5xX9cxX4cxX22xX6xX3xX4xX1xX4cxX3xXa6xXdxX15xXexX120xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX4cxX54xX9cxXaxX12xXcxX5exX4cxX1dxX2dxX3xX3bxX19xXexX3xX54xXdx1026axX1dxX3xXa6xXdxX15xX1dxX3xX5xXdxX315xX1dxX3xXc3xX30xX6xX1dxX3xXfaxX1xX5axX4xX3exX3xX2bxX1dxX2dxX3xX2fxX30xXexXdxX1dxX3xX1dxX2dxX45xX9cxX3xX2xX9fxX66xX2xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX2dxXdxX6xX3xX4xX30xX19xX4xX3xX3bxXf1xXexX145xXexXdxX1dxX1xX3xX4xX1xXf1xX1dxX1xX3xXexX1xXf7xX4xX3xX26xe798xX30xX3xXexXdxX315xX1dxX3xXexX5exX4cxX1dxX2dxX3xX4xX1xXdxX15xX1dxX3xX54xX55xX4xX1xX3xXa6xX4e0xX30xX3xX4xX41xX3xX4xXb8xX6xX3xX3bxXe8xX1dxX1xX3xXexX36bxXdxX3xXexX1xXb8xX3xX26xX2bxX3xX375xX4cxX7xX4xX4cxX146xX120xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX4cxX54xX9cxXaxX12xXcxX7cxX1dxX2dxX3xXexX1xX82xX1dxX2dxX3xX2fxX30xXexXdxX1dxX3xXexX30xX9cxX315xX1dxX3xXa6xX82xX3xXexX5exX6xX1dxX1xX3xX4xX41xX3xX1dxX1xXdxXacxX3bxX3xXfaxbc39xX3xX158xX3xX22xX45xX4cxX3xX26xX4e0xX30xX3xXexX1xX5axX1dxX2dxX3xX2xX165xX3xX1dxX3b4xX3bxX3xX1dxX2dxX4cxX5axXdxX3exX3xXfaxX1xX4cxXc5xX1dxX2dxX3xX1xX454xX1dxX3xX1bxX3xXexX1xX5axX1dxX2dxX3xXexX5exX27xe032xX4xX3xX4xX30xX19xX4xX3xXa6xX4e0xX30xX3xX4xX41xX3xX54xff58xX3xXfaxXdxX15xX1dxX3xX54xXdxX491xX1dxX3xX5exX6xX3xX22xX45xX4cxX3xX1dxX2dxX45xX9cxX3xX2xX1e2xX66xX1bxX3xXexX590xXdxX120xX3xX341xX1xX5axX4xX3xX22xX590xXdxX3xX4xX5axX4xX3xX1dxX1xXdxXacxX3bxX3xXfaxX55axX3xXexX5exX27xX590xX4xX3exX3xX5xX4e0xX1dxX3xX1dxX45xX9cxX3exX3xX2bxX1dxX2dxX3xX2fxX30xXexXdxX1dxX3xXexX30xX9cxX315xX1dxX3xXa6xX82xX3xXexX5axXdxX3xXexX5exX6xX1dxX1xX3xX4xX41xX3xX22xX590xXdxX3xXexX27xX3xX4xX5axX4xX1xX3xXf7xX1dxX2dxX3xX22xXdxX315xX1dxX3xX26xX19xX4xX3xX5xX23xXbxX120xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX4cxX54xX9cxXaxX12xddccxX9cxX3xXa6xX6xX1dxX3xXa6xX4e0xX30xX3xX4xX41xX3xXexX5exX30xX1dxX2dxX3xX27xX454xX1dxX2dxX3xX86xX2dxX6xX3xXexX30xX4e0xX1dxX3xXexX5exX27xX590xX4xX3xX4xX1xX4cxX3xXa6xXdxX15xXexX3xX26xXa4xX3xX1dxX1xX23xX1dxX3xX26xX27xX28xX4xX3xX1xXb2xX3xX7xX454xX3xXexX5exX6xX1dxX1xX3xX4xX41xX3xX4xXb8xX6xX3xX158xX1bxX3xXf7xX1dxX2dxX3xX22xXdxX315xX1dxX3xX26xX19xX4xX3xX5xX23xXbxX3xX22xX45xX3xX165xX2xX3xXf7xX1dxX2dxX3xX22xXdxX315xX1dxX3xX4xXb8xX6xX3xX4xX5axX4xX3xX26xXc5xX1dxX2dxX120xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX130xX4cxX54xX9cxXaxX12xXcxXf1xX1dxX1xX3xX26xX15xX1dxX3xX1dxX2dxX45xX9cxX3xX1ecxX66xX2xX3exX3xXc3xX30xb3f6xX3xX22xX23xX1dxX3xX26xX19xX1dxX2dxX3xXexX5exX6xX1dxX1xX3xX4xX41xX3xX4xXb8xX6xX3xXcxX7cxX1dxX2dxX3xXexX1xX82xX1dxX2dxX3xX86xX2dxX6xX3xX8axX5xX6xX54xXdxX3bxXdxX5exX3xX2fxX30xXexXdxX1dxX3xX26xXa4xX3xX1dxX1xX23xX1dxX3xXc3xX30xX9cxX315xX1dxX3xX2dxX285xXbxX3xX1xX454xX1dxX3xX158xX9fxX9fxX3xXexX5exXdxXacxX30xX3xX2ecx1202dxXbxX3xX25exX1xX454xX1dxX3xX1e6xX3xXexX5exXdxXacxX30xX3xe4b0xX33axX325xX269xX3xXexX5exX4cxX1dxX2dxX3xXfaxX1xXdxX3xX26xX285xX3exX3xXfaxX1xX4cxXc5xX1dxX3xX26xXa4xX3xX4xX1xXdxX3xX5xX45xX3xX1xX454xX1dxX3xX2xX1bxX3xXexX5exXdxXacxX30xX3xX2ecxX73cxXbxX3xX25exX165xX1bxX158xX120xX9fxX9fxX9fxX3xX74cxX33axX325xX269xX120xX3xX20exX3a9xX3xXexX1xe594xX3exX3xX7xX82xX3xXexXdxX356xX1dxX3xX1dxX45xX9cxX3xX4xX1xXb8xX3xX9cxX15xX30xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX4cxX3xX22xXdxXacxX4xX3xX7xXc5xX1dxX3xX144xX30xf8f5xXexX3xX22xX45xX3xXbxX1xX1fxX1dxX3xXbxX1xX82xXdxX3xX4xX5axX4xX3xXexX45xXdxX3xX5xXdxXacxX30xX3xX22xX23xX1dxX3xX26xX19xX1dxX2dxX3xXexX5exX6xX1dxX1xX3xX4xX41xX120xX0xX66xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33axX4cxX30xX5exX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4cxX3xX0xXdxX12xXcxX1fxX1dxX3xX75xX4cxX6xX3xc531xXa4xX66xX325xX6xX1dxXexX5exXdxX0xX66xXdxX12xX0xX66xXbxX12