Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tuyển dụng 30 viên chức y tế năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 1076/KH-SYT ngày 22/4/2020 của Sở Y tế về việc tuyển dụng bác sỹ năm 2020; Căn cứ Kế hoạch số 632/KH-BVĐKT ngày 09/9/2020 về việc tuyển dụng viên chức y tế năm 2020 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh;
1bc1x431cx6811x249bx4fb9x9574x6434x746bx326axX7x4caex78ebx8f66x23a5x3fabx4543xX5x7fe8xXax27caxX0x238cxX12x53aex3dcdx9277xX1xX3x8f70xXdxX17xX18xX3x30daxX6xX3x2de5xX1x33b0xX6xX3x7ed5x6ed6xX3xXcx20fdxX18xX1xX3xXex32dex2871x21b4xX18xX3x979bx3757xX18x9be7xX3x5de1x367cxX3xX1bxXdx2d0dxX18xX3xX4xX1x5d8bxX4xX3xX32xX3xXex82ebxX3xX18x7274x280fxX3x6dc4xX3cxX51xX3cxX0x3ec3xX14xX12xX0xX56xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28xX10xX6xX36xXaxX12xXcxX1x75dbxX4xX3xX1xXdxX17xX18xX3x6173xX4bxX3xX1xX25x6793xX4xX1xX3xX7x76b6xX3xX2xX3cx592dx29a9xX56xX79xX28x52fbx742cx3596xXcxX3xX18xX39xX29xX32xX3xX51xX51xX56xa32cxX56xX51xX3cxX51xX3cxX3xX4x546axX6xX3xX8dx8c0fxX3xX8exX3xXexX4bxX3xX1bx26edxX3xX1bxXdxX17xX4xX3xXexX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xX39xX3xX14x21abxX4xX3xX7x25d1xX3xX18xX4exX4fxX3xX51xX3cxX51xX3cxa2e4xX3x3faaxX4exX18xX3xX4xX45xX3xX79xX4bxX3xX1xX25xX7exX4xX1xX3xX7xX83xX3xX88xX3bxX51xX56xX79xX28xX8cxX16x98e8xX20xX79xXcxX3xX18xX39xX29xX32xX3xX3cx8529xX56xXf6xX56xX51xX3cxX51xX3cxX3xX1bxXadxX3xX1bxXdxX17xX4xX3xXexX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xX39xX3xX1bxXdxX40xX18xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX32xX3xXexX4bxX3xX18xX4exX4fxX3xX51xX3cxX51xX3cxX3xX4xXa1xX6xX3xX16xX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX17xX18xX3xX20xX6xX3xX23xX1xX25xX6xX3xXexa359xX18xX1xX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX18xX1xXcexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX25xX36xX32xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxXexX10x6eb3xXexX8cxX6xX5xXdxX39xX18x86dbxX3xX4xX10xX18xXexX10x8188xXcexXaxX12xX0xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xXcxX28x6767x9eaex2caaxX3xX16x841cx82afxX0xX56xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX25xX36xX32xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX8cxX6xX5xXdxX39xX18xX173xX3xX4xX10xX18xXexX10xX17axXcexXaxX12xX0xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xXcx473exX8ex21caxX189xX3x6aaax39aexX189xX18axX3xXebx5548x7904xX189xX3xXd0xX28x9fa4xXd0xX3xX8exX3xXcx2b6cxX3xX189x8b96x661fxX3xX51xX3cxX51xX3cxX3xXcx6c04xX1ddxX3xX16x85ecxX189xX28xX3xXebxX1ddxX1f9xX189xX0xX56xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX25xX36xX32xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX8cxX6xX5xXdxX39xX18xX173xX3xX4xX10xX18xXexX10xX17axXcexXaxX12xX0xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xX3xX20x4f3bxX3xX79xX28xX18exX245xX3xXcx697cxX189xX28xX3xX28x7fdaxX3xXcx6137xX189xX28xX0xX56xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX25xX36xX32xXaxX12xXcxX1xX71xX4xX3xX1xXdxX17xX18xX3xX79xX4bxX3xX1xX25xX7exX4xX1xX3xX7xX83xX3xX2xX3cxX87xX88xX56xX79xX28xX8cxX8dxX8exXcxX3xX18xX39xX29xX32xX3xX51xX51xX56xX99xX56xX51xX3cxX51xX3cxX3xX4xXa1xX6xX3xX8dxXa5xX3xX8exX3xXexX4bxX3xX1bxXadxX3xX1bxXdxX17xX4xX3xXexX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xX39xX3xX14xXc0xX4xX3xX7xXc4xX3xX18xX4exX4fxX3xX51xX3cxX51xX3cxXcexX3xXd0xX4exX18xX3xX4xX45xX3xX79xX4bxX3xX1xX25xX7exX4xX1xX3xX7xX83xX3xX88xX3bxX51xX56xX79xX28xX8cxX16xXebxX20xX79xXcxX3xX18xX39xX29xX32xX3xX3cxXf6xX56xXf6xX56xX51xX3cxX51xX3cxX3xX1bxXadxX3xX1bxXdxX17xX4xX3xXexX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xX39xX3xX1bxXdxX40xX18xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX32xX3xXexX4bxX3xX18xX4exX4fxX3xX51xX3cxX51xX3cxX3xX4xXa1xX6xX3xX16xX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX17xX18xX3xX20xX6xX3xX23xX1xX25xX6xX3xXexX141xX18xX1xX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX18xX1xXcexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX25xX36xX32xXaxX12xX16xX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX17xX18xX3xX20xX6xX3xX23xX1xX25xX6xX3xXexX141xX18xX1xX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX18xX1xX3xXexX1x785cxX18xX39xX3xX14xXc0xX25xX3xXexX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xX39xX3xX16xXc0xX4xX3xX7xXc4xX3x28cfxX6xX3xX23xX1xX25xX6xa00cxX3xX1bxXdxX40xX18xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX1xX7exX18xX39xX3xX1ddxX1ddxX1ddxX173xX3xX3bxX3cxX3xX4xX1xX141xX3xXexXdxX40xX31xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX25xX36xX32xXaxX12xX0xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xX28x2954xX18xX1xX3xXexX1xX45xX4xX3xXexX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xX39xX173xX0xX56xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xX3x688cx7238xXexX3xXexX31xX32xX33xX18xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX25xX36xX32xXaxX12xX0xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xX8exX40xX31xX3xX4x70c9xX31xX173xX0xX56xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xX3xXcxX83xXexX3xX18xX39xX1xXdxX17xXbxX3xX3a4xX7exXdxX3xX1x8ec4xX4xX3xXbxX1x658dxX3xX1x5a50xXbxX3xX1bx5498xXdxX3xX4xX1xX31xX32xX40xX18xX3xX18xX39xX29xX18xX1xX3xXexX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xX39x2a34xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX25xX36xX32xXaxX12xX0xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12x411dxX1xXdxX4bxX31xX3xX3a4xX4exX18xX39xX3xX23x7bdbxX3xX36xX71xX3xXexX31xX32xX33xX18xX3abxX3xXexX1xX38axX18xX39xX3xX14xXc0xX25xX3xX0xX56xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xX0xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xX4xX1xXdxX3xXexXdxX4bxXexX3xX3a4xX4exX18xX39xX3xXexX17axX40xX18xX3x496cxX10xX14xX7xXdxXexX10xX173xX3xX1xXexXexXbxX173xX56xX56xX7xX25xX32xXexX10xX476xX1xX6xXexXdxX18xX1xX476xX39xX25xX1bxX476xX1bxX18xXcexX3xX14xX1bxX36xX23xX1xXexX476xX1bxX18xX0xX56xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX25xX36xX32xXaxX12xX0xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xXcxX1x2e10xXdxX3xX39xXdxX6xX18xX3xX18xX1x9127xX18xX3xXbxX1xXdxX4bxX31xX3xX3a4xX4exX18xX39xX3xX23xX4a0xX3xX36xX71xX3xXexX31xX32xX33xX18xX173xX0xX56xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xX3xXcx5d3cxX3xX18xX39xX29xX32xX3xX51xX51xX56xXf6xX56xX51xX3cxX51xX3cxX3xX3a4xX4bxX18xX3xX1xX4bxXexX3xX18xX39xX29xX32xX3xX51xX2xX56xX2xX3cxX56xX51xX3cxX51xX3cxX476xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX25xX36xX32xXaxX12xX0xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xXcxX1xX530xXdxX3xX39xXdxX6xX18xX3xX36xX71xX3xX23xXdxX4bxX18xX3xX16bxX409xXexX3xXexX31xX32xX33xX18xX173xX0xX56xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xX3xXcxX55fxX3xX18xX39xX29xX32xX3xX2xX51xX56xX2xX2xX56xX51xX3cxX51xX3cxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX25xX36xX32xXaxX12xX0xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xX20x4575xX6xX3xX3a4xXdxX33xX4fxX3xX18xX1xX53axX18xX3xX1x4b82xX3xX7x8eafxX173xX0xX56xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xX3xXexX7exXdxX3xX494xX1x2ccaxX18xX39xX3xXcx319bxX3xX4xX1xX45xX4xX3xX4xXc0xX18xX3xX14x9979xX3xX16xX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX17xX18xX3xX20xX6xX3xX23xX1xX25xX6xX3xXexX141xX18xX1xX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX18xX1xX476xX3x7d74xXcxX1x7a97xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX17axX71xX4xX3xXexXdxX4bxXbxX3xX18xX62fxXbxX3xXbxX1xXdxX4bxX31xX3xX3a4xX4exX18xX39xX3xX23xX4a0xX3xX36xX71xX3xXexX31xX32xX33xX18x9c1bxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX25xX36xX32xXaxX12xX0xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xX20xXdxX17xX18xX3xXexX1xX25xX7exXdxX3xX5xXdxX40xX18xX3xX1xX17xX173xX0xX56xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xX3xX3cxX51xX3bxXf6xX3bxX476x8d18x637bxXf6xX99xXf6xX6c1xX476xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX25xX36xX32xXaxX12xX0xXdxX4fxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX36xXexX1xX31xX4fxX14xX3xX36xX1xXdxX36xX10xX3xXdxXd0xX10xX18xXexX10xX17axXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxX4daxXdxX36xXexX1xX173xX3xX88xX2xX6c1xXbxX16bxXcexX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX173xX3xX99xX2xX3cxXbxX16bxXcexXaxX3xX7xX17axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX173xX56xX56xXdxX476xX14xX6xX25xX1xX6xXexXdxX18xX1xX476xX1bxX18xX56xX18xX10xX4daxX7xX56xX51xX3cxX3bxX6c0xX56xX2xX3bxX87xX36xX51xX2xX6c1xX3bxX2xX3bxX3cxXexX3bxX51xX2xX3bxX5xX3bxX8cxX14xX6xX4xX8cxX7xXdxX8cxXexX1xX6xX4fxX8cxX4fxX32xX8cxX4xX6xX18xX8cxX36xX476x3fdaxXbxX39xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX1xX3xX1bxXdxX17xX18xX3xX20xX6xX3xX23xX1xX25xX6xX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX18xX1xX3xXexX31xX32xX33xX18xX3xX36xX37xX18xX39xX3xX3bxX3cxX3xX1bxXdxX40xX18xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX32xX3xXexX4bxX3xX18xX4exX4fxX3xX51xX3cxX51xX3cxXaxX3xX4daxXdxX36xXexX1xX9xXaxX88xX2xX6c1xXaxX3xX1xX10xXdxX39xX1xXexX9xXaxX99xX2xX3cxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX25xX36xX32xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX8cxX6xX5xXdxX39xX18xX173xX3xX4xX10xX18xXexX10xX17axXcexXaxX12xX0xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xX18axX1ddxX18dxX1edxX3xX20x1e28xXd0xX3xX0xX56xX7xXexX17axX25xX18xX39xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX25xX36xX32xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxXexX10xX16bxXexX8cxX6xX5xXdxX39xX18xX173xX3xX4xX10xX18xXexX10xX17axXcexXaxX12xX28xX25xX29xX18xX39xX3x5a47xX31xX6xX18xX39xX3xXcxX17axX31xX18xX39xX0xX56xXbxX12