Cô gái nhặt dép trả lại tên cướp
Đoạn clip ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Hầu hết người dùng đều không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng có '1-0-2' này.
f23x3d0ax6698x60ccx80abx274fx8190x5f31x782axX7x5e30x3b73x317cx1246x3964x436cxX5x21f8xXax3c9dx40bfx34e2xX3x6ac4x7548xXdxX3x5133xX1x773fxXexX3x6eb5x7a1dxXbxX3xXex5790x9299xX3xX5x8182xXdxX3xXex1e85xX1axX3xX4x5dbax78b4xXbxX0x6d4cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1710xX10xX6xX1fxXaxX12x51d3x2c06xX28xX1axX3xX4xX5xXdxXbxX3xX16xX1xXdxX3xX5xX28xXdxX3xX7x2d87xX3x27e4xXdx3dcdxX4xX3x9182xX30x6258xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x7935xX3xXexX24xX2cxX1axX3x249exX28xX1axX16xX3x8860x3b18xX3xX1x4eacxXdxX3xX63xX7bxX3xX1axX1x3993xX1axX3xX5ex5e40xX3xX1axX1xXdxX8ax6dcbxX3xX7xX5cxX3x1160xX90xX6xX1axX3xXex7968xX75x8601xX3xX4xX1x4a3dxX3x31a8x9510xX3xX43x85dfxX90xX3xX1x20e4xXexX3xX1axX16xX30x1436xXdxX3xX1fx7c09xX1axX16xX3xX63xX8axX90xX3x2cb8xX1xX14xX1axX16xX3xXbdxX1x6508xXdxX3xX1axX16xX28xX4xX3xX1axX1xXdxX2cxX1axX3xXbdxX1xXdxX3xX4xX1x7100xX1axX16xX3xXbdxXdxXabxX1axX3xX4xX25xX1axX1xX3xXexX30xX65xX1axX16xX3xX4x1658xX3x6fedxX2x280cx3c60xXf2x816bx9450xX3xX1ax1ab2x3847xXa4xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8849xX4axX1fxXfaxXaxX12xX0xXdxX75xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX75xX4xX10xXf2xX4ax926cx21e0xX10xX4xXexX3xX1fxX16xX75xX10xX1fxXdxX6xX3xX5exXdxX1fxX10xX4axX3xX75xXbx13ffxX3xXdxX13xX10xX1axXexX10xX24xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXax1b6fxXdxX1fxXexX1x1217xX3xX2xXf3xXf3x36b9x7db3xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14fxX3x13a1xXf5xXf3xXbxX7axX155xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX34xX6xXbxXbxX7xX34xX4axXbxX10xX1axX34xX75xX10xX1fxXdxX6xX34xXexX1xX90xX75xX122x4203xXbxX9xX1axX10xX14axX7xX34xXf5xX2xXf5x2966xX34xX2xXf3x3582xX1fxXf3xXf3x15dexX138xXf5xXf5xX15fxXexX195xX191xX15fxX138xX5xXf3xXa4xX123xXbxX16xXaxX3xX1fxX6xXexX6xXf2xXexXfaxXbxX10xX9xXaxX5exXdxX1fxX10xX4axX34xX75xXbxX138xXaxX3xX1fxX6xXexX6xXf2xX10xX1axX4xX4axX1fxX10xX9xXax7165x1f09x9033xX18dxXcxX15fx770fx9267xX7axX1d1xfa4xX122xX10bxX1d1xX16xX95xXbxX10bxX5x51ddxX1ddxXf3xXdxXf5xX7axX1ccxX6xX10bx4c64xX75x827fx5d51x419exXf3xX1xX1e6xX138xX7axX5exX1e6xX1axX1xX15fxXf5xX5exX24x75d7xX1ddxX10bxX14axX18dxX10bxX122xX5xX7xXdxX1axX1axXfaxX75xX95xX43xX15fxX4x22c1xX75x18b2xX1f8x652fxX1cbxX1xXfaxX14axX1d0xX24xX14ax5678x36f5x73a4x7035xX16xX218xX123xX154xXf5xX10bxX10xX34xX4x5cddx234fxX2xX90xX1d0xX1e6xX195xX10bx47a0xX7ax7349xX18dxX34xX1d0xXexX7axX195xX1d0x2f9fxX20cxX1eaxX123x8dbbxX4xXdxX1ccxX122xX1d1xX1ccxX95xX1d0xX1cbxX154xXf5xX10bxX1ccxX1fxX18dxX1fxX7xX224xXf5xX1fxXcxX217xX4axX1d0xX1d0xX5exX95xXf3xX1cbxX20axX235xX22dxX195xX1f8xX1e8xX138xX15fxX14axX6xX20cxX1fxX1eaxX154xX15fxX1d4xX154xX15fxX1d4xXaxX3xX1fxX6xXexX6xXf2xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1fxX6xXexX6xXf2xX6xX24xX16xX7xX9xXaxX15fxXf5xXa4xX15fxXf5xX14fxXf3xX14fxX2xX191xX195xX14fxXf3xX14fxX2xX14fxX2xX14fxX2xXf3xXf3xX154xX14fxXf3xX14fxX191xX138xXf3xX14fxX15fxX191xXf3xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10bxX4axX1fxXfaxXaxX12xX0xXdxX75xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1fxXexX1xX90xX75xX122xX3xX1fxX1xXdxX1fxX10xX3xXdxX13xX10xX1axXexX10xX24xXaxX3xX7xXexXfaxX5xX10xX9xXaxX14axXdxX1fxXexX1xX14fxX3xX138xX195xX138xXbxX7axX155xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX14fxX3xX15fxXf5xX195xXbxX7axX155xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX34xX34xXdxXa4xX122xX6xX4axX1xX6xXexXdxX1axX1xXa4xX5exX1axX34xX1axX10xX14axX7xX34xXf5xX2xXf5xX18dxX34xX2xXf3xX191xX1fxXf3xXf3xX195xX138xX15fxX15fxX195xXexX217xXf3xX138xX217xXf5xX5xXf3xXa4xX123xXbxX16xX182xX24xX9xX217xX217xX18dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXdxX3xX1axX1xX1cxXexX3xX1fxX20xXbxX3xXexX24xX25xX3xX5xX28xXdxX3xXexX2cxX1axX3xX4xX30xX31xXbxXaxX3xX14axXdxX1fxXexX1xX9xXaxX138xX195xX138xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX15fxXf5xX195xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX224xX4axX90xX24xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4axX3xX216xX1axX219xX7axXbxX24xX10xX7xX7xX0xX34xXbxX12