Bạn sẽ gặp nhiều rủi ro nếu để lộ thông tin CMND, căn cước công dân
Bạn có thể gặp rủi ro, thiệt hại về tài sản, tốn thời gian để xử lý vướng mắc… nếu bị lộ thông tin trên Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân của mình.
a98bx13956x10993xe73ax12bd8xdf04xa9a8xe116x10f68xX7x13080xe916xe6efxec44xbb96x1104fxX5x11f51xXax1175cx11c01xb673xd4f5xX3xX7x12c74xX3x13b2cx13620xXbxX3xX15xX1xXdxc531xaf19xX3x128fexb434xXdxX3xX24xccbaxX3xX15xd88fxX22xX3x11c6fxf531xX3xX5xd034xX3xXexX1xc09dxX15xX1axX3xXexXdxX15xX3xf8caxab16xb6c4xee0fx134b0xX3xX4x10bb4xX15xX3xX4xc385x10146xX4xX3xX4xX37xX15xX1axX3x13b5bx10569xX15xX0x1431axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1224fxX10xX6xX53xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX4x13981xX3xXexX1xX30xX3xX1axX1bxXbxX3xX24xX25xXdxX3xX24xX29xX43xX3xXexX1xXdxba7exXexX3xX1xX14xXdxX3x13616xX21xX3xXex11b58xXdxX3xX7x12a57xX15xX43xX3xXexb9a0xX15xX3xXexX1xe2daxXdxX3xX1axXdxX6xX15xX3xX2fxX30xX3xda36x1371fxX3xX5xfc0fxX3xX8dxX4axX4bxX15xX1axX3xaad1x13240xX4xe52axX3xX15xX2cxX22xX3x122c3xd62bxX3xX5xX33xX3xXexX1xX37xX15xX1axX3xXexXdxX15xX3xXexX24x129b7xX15xX3xX3fxX1xe951xX15xX1axX3xXb6xXdxX15xX1xX3xX15xX1xX54xX15xX3xX53xX54xX15xX57xX3xX3fxX46xX15xX3xX4xX4axX4bxX4xX3xX4xX37xX15xX1axX3xX53xX54xX15xX3xX4xX25xX6xX3xXb6xd2c2xX15xX1x13f15xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX53xd12fxX3xXbxX3fxX10xX15xXexX10xX24xXaxX12xX0xXdxXb6xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX3fxX10xX15xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX116xX5xX10xX9xXaxf50bxXdxX53xXexX1x144d5xX3xc465xX2xcfcaxXbxXaaxc191xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX142xX3x104c6xX2x14068xXbxXaaxX149xXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX142xX57xX57xXdxX103xXbfxX6xX29xX1xX6xXexXdxX15xX1xX103xX8dxX15xX57xX15xX10xX13dxX7xX57xX2x130dfxb597xX144xX57x13082xX180xX53xX17dxX2xX155xX146xX144xee5bxX155xXexcd77xX188xX180xX155xX5xX188xc044xX188xX188xX188xX103x140f7xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1xXdxX21xX22xX3xX24xX25xXdxX3xX24xX29xX3xX15xX2cxX22xX3xX2fxX30xX3xX5xX33xX3xXexX1xX37xX15xX1axX3xXexXdxX15xX3xX3fxX40xX41xX42xX43xX3xX4xX46xX15xX3xX4xX4axX4bxX4xX3xX4xX37xX15xX1axX3xX53xX54xX15xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX6xXbxXexXdxX29xX15xXaxX12x14078xX15xX1xX3xXb6xXdxX15xX1xX3xX1xfe4axX6xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX53xX116xXaxX12xb130xX6xX22xX3xX2fxX54xX116xX43xX3xX5xX91xX3xXb6xX33xXexX3xX7xX9axX3xX24xX25xXdxX3xX24xX29xX3xX4x13065xX3xXbfxX95xX15xX3xXb6xX91xX3xXbfxX14xX15xX3xX4xX71xX3xXexX1xX30xX3xXb6xXb7xX4xX3xXbxX1xX95xXdxX3xX15xX2cxX22xX3x12536xX1xX37xX15xX1axX3xXb6xX6xX116xX3xXbfxXc0xX3xX5xX33xX3xXexX1xX37xX15xX1axX3xXexXdxX15xX3xX3fxX1xXd6xX15xX1axX3xXb6xXdxX15xX1xX3xX15xX1xX54xX15xX3xX53xX54xX15xX57xX3fxX46xX15xX3xX4xX4axX4bxX4xX3xX4xX37xX15xX1axX3xX53xX54xX15xX103xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX53xX116xXaxX12xX0xX7xXexX24xX29xX15xX1axX12xX2xX103xX3xX1ffxX15xX1xX3xX1xX4axcf7cxX15xX1axX3xX2fxX2cxX15xX3xbbb4xX22xX116xX21xX15xX3xX24xXdxXd1xX15xX1axX3xXexX4axX0xX57xX7xXexX24xX29xX15xX1axX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX53xX116xXaxX12xX42xb6acxX6xX3xX8dxX91xX29xX3xXexX1xX37xX15xX1axX3xXexXdxX15xX3xXexX24xXd1xX15xX3xX3fxX1xXd6xX15xX1axX3xXb6xXdxX15xX1xX3xX15xX1xX54xX15xX3xX53xX54xX15xX57xX3fxX46xX15xX3xX4xX4axX4bxX4xX3xX4xX37xX15xX1axX3xX53xX54xX15xX3xX7xX18xX3xXbfxXdxX2cxXexX3xX24x143acxX3xX15xX23bxXdxX3xX2c2xX3xX4xX25xX6xX3xXbfxX14xX15xX43xX3xX8dxX91xX3xXexf04cxX3xX2fxX71xX3xXexX1xX10xX29xX3xX53xX33cxXdxX3xXbfxX14xX15xX3xX2fxX30xX3xXbxX1xa9d2xX4xX3xX8dxX368xX3xX4xX1xX29xX3xXaexX3xX2fxfbe3xX3xX25cxX1xX37xX15xX1axX3xX1xX6xX116xX3xXexX351xX3xX1xX209xX103xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX53xX116xXaxX12xX0xX7xXexX24xX29xX15xX1axX12xX188xX103xX3x10888xXb7xX4xX3xX24xX9axXdxX3xX8dxX21xX3xXb6xcd0cxX3xX7xX9axX3xXexX1xX22xX2cxX0xX57xX7xXexX24xX29xX15xX1axX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX53xX116xXaxX12xX41xX1xXdxX21xX22xX3xXexX24xX4axX9fxX15xX1axX3xX1x140ebxXbxX3xX15xX1xed4bxX15xX1axX3xX53xX29xX6xX15xX1xX3xX15xX1axX1xXdxX86xXbxX3xX5xX91xXb6xX3xX46xX15xX3xX1axXdxX6xX15xX3xX53xX9axXdxX3xX2fxX3b3xX3xX5xbbb9xX116xX3xXexX1xX37xX15xX1axX3xXexXdxX15xX3xXexX24xXd1xX15xX3xX3fxX1xXd6xX15xX1axX3xXb6xXdxX15xX1xX3xX15xX1xX54xX15xX3xX53xX54xX15xX57xX3fxX46xX15xX3xX4xX4axX4bxX4xX3xX4xX37xX15xX1axX3xX53xX54xX15xX3xX4xX25xX6xX3xXbfxX14xX15xX3xX2fxX30xX3xX2fxX46xX15xX1axX3xX25cxXaexX3xXb6xX3b3xX3xX7xX9axX3xXexX1xX22xX2cxX3xXb6xX91xX3xXbfxX14xX15xX3xX25cxX1xX37xX15xX1axX3xX1xX21xX3xX1xX6xX116xX3xXbfxXdxX2cxXexX103xX3x13cc0xX2cxX15xX3xX25cxX1xXdxX3xXbfxX14xX15xX3xX4xf665xX15xX3xX4xX71xX3xXb6xX3b3xX3xX7xX9axX3xXexX1xX22xX2cxX3xX4xX1xX29xX3xX24xXdxXd1xX15xX1axX3xXb6xX100xX15xX1xX3xXexX1xX100xX3xXb6xX4bxXdxX3xXbxX1x11b15xXexX3xX1xXdxX86xX15xX43xX3xX25cxX1xXdxX3xX2fxX71xX3xXbfxX14xX15xX3xXbxX1xX95xXdxX3xXexX9axX15xX3xXexX1xX9fxXdxX3xX1axXdxX6xX15xX3xX5xXdxXd1xX15xX3xX1xX86xX3xX8dxX4bxXdxX3xX4xX23bxX3xX2caxX22xX6xX15xX3xXexX1xX22xX2cxX3xX2fxX30xX3xX1xX25xX116xX3xXb6xX3b3xX3xX7xX9axX3xX2fxX71xX3xX8dxX91xX3xXaaxXdxX15xX3xX4xX412xXbxX3xXb6xX3b3xX3xX7xX9axX3xXexX1xX22xX2cxX3xXb6xX4bxXdxX103xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX53xX116xXaxX12xX0xX7xXexX24xX29xX15xX1axX12xX17dxX103xX3xXcxX1xXdxX86xXexX3xX1xX14xXdxX3xX8dxX21xX3xXexX91xXdxX3xX4xX1xeaafxX15xX1xX0xX57xX7xXexX24xX29xX15xX1axX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX53xX116xXaxX12xafbcxXdxX86xX4xX3xX5xX33xX3xXexX1xX37xX15xX1axX3xXexXdxX15xX3xXexX24xXd1xX15xX3xX3fxX1xXd6xX15xX1axX3xXb6xXdxX15xX1xX3xX15xX1xX54xX15xX3xX53xX54xX15xX57xX3fxX46xX15xX3xX4xX4axX4bxX4xX3xX4xX37xX15xX1axX3xX53xX54xX15xX3xX7xX18xX3xXexX14xX29xX3xX2fxXdxX21xX22xX3xX25cxXdxX86xX15xX3xXexX1xX22x12e0exX15xX3xX5xX3e8xXdxX3xX4xX1xX29xX3xX25cx13ec9xX3xXaaxX412xX22xX3xX1xX6xX4xX25cxX3xXexX1xX37xX15xX1axX3xXexXdxX15xX3xXexX24xXd1xX15xX3xXexX91xXdxX3xX25cxX1xX29xX95xX15xX3xX15xX1axX54xX15xX3xX1xX91xX15xX1axXb9xX3xX1axX54xX116xX3xXexX1xXdxX86xXexX3xX1xX14xXdxX3xX4xX1xX29xX3xXexX91xXdxX3xX4xX1xX556xX15xX1xX3xX4xX25xX6xX3xXbfxX14xX15xX103xX3xX41xX1axX29xX91xXdxX3xX24xX6xX43xX3xX1xX209xX3xX7xXabxX3xX53xX368xX15xX1axX3xXexX1xX37xX15xX1axX3xXexXdxX15xX3xX2fxX71xX3xXexX24xX29xX15xX1axX3xX8dxXdxX86xX4xX3xX5xXd1xX15xX3xX25cxX2cxX3xX1xX29xX14xX4xX1xX3xX5xX351xX6xX3xX2fxX95xX29xX3xXbfxX14xX15xX3xX8dxX91xX3xX15xX1axX4axX9fxXdxX3xXexX1xX54xX15xX3xX4xX25xX6xX3xXbfxX14xX15xXb9xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX29xX53xX116xXaxX12xX13xX2c2xXdxX3xX8dxX5c8xX116xX43xX3xXb6xX209xXdxX3xX15xX1axX4axX9fxXdxX3xX1xX3b3xX116xX3xXbfxX95xX29xX3xXb6xX5c8xXexX3xXexX9axXdxX3xX2fxX6xX3xXexX1xX37xX15xX1axX3xXexXdxX15xX3xXexX24xXd1xX15xX3xX3fxX1xXd6xX15xX1axX3xXb6xXdxX15xX1xX3xX15xX1xX54xX15xX3xX53xX54xX15xX57xX3fxX46xX15xX3xX4xX4axX4bxX4xX3xX4xX37xX15xX1axX3xX53xX54xX15xX3xX4xX25xX6xX3xXb6xX100xX15xX1xX43xX3xX25cxX1xX37xX15xX1axX3xX15xXd1xX15xX3xXexe69cxX116xX3xXexXdxX86xX15xX3xX4xX22xX15xX1axX3xX4xX412xXbxX3xX4xX1xX29xX3xX15xX1axX4axX9fxXdxX3xX25cxX1xX4b9xX4xX3xd075xX4xX1x1179fxX3xX4xX22xX15xX1axX3xX4xX412xXbxX3xX25cxX1xXdxX3xXexX1xX5c8xXexX3xX7xX2f7xX3xX4xX48fxX15xX3xXexX1xXdxX2cxXexX3xX8dxX91xX3xX4xX95xXb6xX3xXexX1xX412xX116xX3xX6xX15xX3xXexX29xX91xX15x114fdxX103xX3xX3fxX71xX3xX15xX1xX4axX3xX8dxX5c8xX116xX3xXb6xX4bxXdxX3xX2fxX95xXb6xX3xXbfxX95xX29xX3xX7xX2f7xX3xX6xX15xX3xXexX29xX91xX15xX3xX8dxX91xX3xXexX24xX4b9xX15xX1xX3xX24xX25xXdxX3xX24xX29xX3xX4xX1xX29xX3xXb6xX100xX15xX1xX3xX8dxX91xX3xX15xX1axX4axX9fxXdxX3xXexX1xX54xX15xX103xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX220xX29xX22xX24xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xXcxX1xX22xX8dxXdxX10xX15xXbxX1xX6xXbxX5xX22xX6xXexX103xX8dxX15xX0xX57xXbxX12