Những điểm nào lạnh giá nhất hành tinh?
Cùng với Nam Cực, một số địa điểm dưới đây được coi là những nơi lạnh giá và có khí hậu khắc nghiệt nhất thế giới.
13d3x7401x1590x7d63xa8ccx6192xb395xa4fexa2c4xX7x63b3xb387xc31dxcd1dxae2cx5cb7xX5x661fxXaxX3xX7xXex808dxX5xX10xX9xXaxXexX10xc376xXex3d38xX6xX5xXdx2a38x2d80xd386xX3x8f3dx4453xX7xXexXdxaf8dxX15xXax7a2cxc55cxX1xaf55xX23xX22xX3x3ed4xXdx968ex9055xX3xX23xcba5x71d3xX3xX5x4badxX23xX1xX3xX22xXdxa9c6xX3xX23xX1x88f7xXexX3xX1xX3bxX23xX1xX3xXexXdxX23xX1xd6f0xX0x4a6cxX1xX2xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc58axX10xX6xc91dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2ex868cx825fxX23xX22xX3x569dx30bdxXdxX3xX2fxX6xX38xX3xX88x74faxX4xa1c5xX3xX38xba63xXexX3xX7x6364xX3xX35x8589xX6xX3xX35xXdxX37xX38xX3xX69xc060xX8exXdxX3xX35xc773xX15xX3xX35xXabx830exX4xX3xX4xX3cxXdxX3xX5xX3bxX3xX23xX1xX31xX23xX22xX3xX23x70aaxXdxX3xX5xX3fxX23xX1xX3xX22xXdxX45xX3xX8dxX3bxX3xX4x8f3fxX3xaa91xX1x4c90xX3xX1xb27axX27xX3xXd8xX1x1707xX4xX3xX23xX22xX1xXdx3a3fxXexX3xX23xX1xX49xXexX3xXexX1x1518xX3xX22xXdxX8exXdx5557xX0xX57xXbxX2exX0xXexX6x7970xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX69xX69xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX101xX3cx55a8xX69xX10xX127xX9xXaxc5c3xXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX127xXaxX3x76aaxXdxX69xXexX1xX9xXax8b0dxX12dxX12dxXaxX2exX0xXexX101xX3cxX69xX15xX2exX0xXexX127xX2exX0xXexX69xX2exX0xXdxX38xX22xX3xX7xX127xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf9xX101xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xX8dxX23xX57xX23xX10xX13fxX7xX57xX2xc4f2xX17bx4457xX57xX2xX12dxb42exX69xX2xX12dx9f60xb272xX185xX12dxX12dxXexX181xX17bxX17bxX2xX17dxX5xX12dxXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cx3725xX38xX6xX22xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX69xXexX1xX24xX17dxX12dxX12dxXbxX1cx9558xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX186xX17dxX185xXbxX1cxXaxX3xX57xX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX127xX2exX0xXexX127xX2exX0xXexX69xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX3cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX2xXf9xX3x4b7fxX3cxX7xXexX3cxXd8xX98xX3xX2fxX6xX38xX3xX88xX96xX4xX24xX3xX0xX57xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX233xX3cxX7xXexX3cxXd8xX3xX5xX3bxX3xX38xX9bxXexX3xXexX127xX3fxX38xX3xX23xX22xX1xXdxd46axX23xX3xX4x8e6axX27xX3xX2fxX6xX38xX3xX88xX96xX4xX3xX4x42e5xX6xX3xX2fxX22xX6xX98xX3xX23x2406xX38xX3x2f7fxX3xXexX127xX27xX23xX22xX3xXexXb0xX38xX3xXbxX1xXdaxX6xX3xX35x227exX23xX22xX3xX2fxX6xX38xX3xX4xX96xX4xXf9xX3xX233xX8exXdxX3xX23xX1xXdxXe9xXexX3xX35xX9bxX3xX1exX2xX146xX185xX98xX181xX3xa8adxX3xX5xX3bxX3xX38xX9bxXexX3xXexX127xX3cxX23xX22xX3xX23xX1xX31xX23xX22xX3xX23xXc6xXdxX3xX5xX3fxX23xX1xX3xX23xX1xX49xXexX3xXexX127xX264xX23xX3xXexX1xXf3xX3xX22xXdxX8exXdxXf9xX3xcc60xXb0xX15xX3xX5xX3bxX3xXd8xX1xX27xX3xX8dxX96xX4xX3xXd8xX1xXd6xX3xXexXdxXf3xXbxX3xX4xXddxX23xX3xX23xX1xX49xXexX3xX280xX3xX2fxX6xX38xX3xX4xX96xX4xX98xX3xX23xX1xXabxX23xX22xX3xX5xX3fxXdxX3xX5xX3bxX3xX38xX9bxXexX3xXexX127xX3cxX23xX22xX3xX23xX1xX31xX23xX22xX3xX23xXc6xXdxX3xXexX9fxXdxX3xXabxX27xX3xX35xX37xX3xd3a2xX27xX6xX23xX3xX7xX45xXexX3xX23xX1xX31xX23xX22xX3xXexX1xX6xX15xX3xX35x3a30xXdxX3xXd8xX1xXdaxX3xX33cxX27xX15xX37xX23xX3xX4xX274xX6xX3xXcxX127xX45xXdxX3xX35xX49xXexXf9xX3xc126xX89xX6xX3xX1xb299xX3xXexX1xXabx89d1xX23xX22xX3xX4xXd6xX3xX146xX17dxX3xX23xX1xX3bxX3xXd8xX1xX3cxX6xX3xX1x2649xX4xX3xX8dxX3bxX3xXd8xc2e6xX3xX7xXabxX3xX23xX22xX1xXdxX264xX23xX3xX4xX268xX27xX3xXexX3fxXdxX3xX35xXb0xX15xX98xX3xX38xX89xX6xX3xX35xX292xX23xX22xX3xX4xX1x9760xX3xX4xc601xX23xX3xX2xX186xX3xX23xX22xXabxX376xXdxXf9xX0xX57xXbxX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX127xX2exX0xX57xXexX101xX3cxX69xX15xX2exX0xX57xXexX6xX101xX5xX10xX2exX0xXexX6xX101xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX69xX69xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX101xX3cxX127xX69xX10xX127xX9xXaxX12dxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX127xXaxX3xX13fxXdxX69xXexX1xX9xXaxX146xX12dxX12dxXaxX2exX0xXexX101xX3cxX69xX15xX2exX0xXexX127xX2exX0xXexX69xX2exX0xXdxX38xX22xX3xX7xX127xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf9xX101xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xX8dxX23xX57xX23xX10xX13fxX7xX57xX2xX17bxX17bxX17dxX57xX2xX12dxX181xX69xX2xX12dxX185xX186xX185xX12dxX12dxXexX181xX17bxX17bxX2xX181xX5xX2xXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxX1a0xX38xX6xX22xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX69xXexX1xX24xX17dxX12dxX12dxXbxX1cxX1b9xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX186xd868xX17dxXbxX1cxXaxX3xX57xX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX127xX2exX0xXexX127xX2exX0xXexX69xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX3cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX146xXf9xX3xX88xX6xX3cxX3xX23xX22xX27xX15xX264xX23xX3x7f5dxXexX6xXexXdxX3cxX23xX98xX3xX2fxX6xX38xX3xX88xX96xX4xX24xX3xX0xX57xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX2e5xXabxXb5xX4xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xX5xXddxXbxX3xX8dxX3bxX3xX35xXdx55c0xX27xX3xX1xX3bxX23xX1xX3xX101xX280xXdxX3x3359xX27xX391xX3xd302xX1xX3cxX6xX3xX1xX38axX4xX3xX541xX27xX9fxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX8dxX3bxX3xX66x6502xXdxX3xX33cxX27xXb0xX23xX3xX66xX3cxX6xX3xX545xcda2xX98xX3xX4xX6xX3cxX3xX23xX22xX27xX15xX264xX23xX3xX1xXdxXe9xX23xX3xX5xX3bxX3xX38xX9bxXexX3xXexX127xX3fxX38xX3xX23xX22xX1xXdxX264xX23xX3xX4xX268xX27xX3xX4xX274xX6xX3xX36cxX391xX3xX23xX27dxX38xX3xX280xX3xXexX127xX27xX23xX22xX3xXexXb0xX38xX3xX4xX6xX3cxX3xX23xX22xX27xX15xX264xX23xX3xX2fxX6xX38xX3xX88xX96xX4xXf9xX3xXcxX1xX45xX23xX22xX3xX5xX3fxX23xX1xX3xX23xX1xX49xXexX3xX4xX274xX6xX3xX23xXc6xXdxX3xX23xX3bxX15xX3xX5xX3bxX3xXexX1xX45xX23xX22xX3xa33axX55bxX15xX3xXd8xX1xXdxX3xX23xX1xXdxXe9xXexX3xX35xX9bxX3xX1cxX27xX9fxX23xX22xX3xX35xXf3xX23xX3xX1exX2xX2x5babxX98xX146xX3xX2b3xXf9xX0xX57xXbxX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX127xX2exX0xX57xXexX101xX3cxX69xX15xX2exX0xX57xXexX6xX101xX5xX10xX2exX0xXexX6xX101xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX69xX69xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX101xX3cxX127xX69xX10xX127xX9xXaxX12dxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX127xXaxX3xX13fxXdxX69xXexX1xX9xXaxX146xX12dxX12dxXaxX2exX0xXexX101xX3cxX69xX15xX2exX0xXexX127xX2exX0xXexX69xX2exX0xXdxX38xX22xX3xX7xX127xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf9xX101xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xX8dxX23xX57xX23xX10xX13fxX7xX57xX2xX17bxX17bxX17dxX57xX2xX12dxX181xX69xX2xX12dxX185xX186xX185xX12dxX12dxXexX181xX17bxX17bxX2xX4a6xX5xX146xXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxX1a0xX38xX6xX22xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX69xXexX1xX24xX17dxX12dxX12dxXbxX1cxX1b9xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX186xX146xX4a6xXbxX1cxXaxX3xX57xX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX127xX2exX0xXexX127xX2exX0xXexX69xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX3cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX186xXf9xX3x6f90xX15xX38xX15xX6xXd8xX3cxX23xX98xX3xX2fxX22xX6xX24xX3xX0xX57xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX2fxX27dxX38xX3xX280xX3xX8dxXa2xX3xXexX127xXdaxX3xX4a6xX17dxX12dxX38xX3xX7xX3cxX3xX8dxX8exXdxX3xX38xX96xX4xX3xX23xXabxX8exX4xX3xX101xXdxX37xX23xX98xX3xX23xX1xXdxXe9xXexX3xX35xX9bxX3xX280xX3xX73dxX15xX38xX15xX6xXd8xX3cxX23xX3xX8dxX3bxX3cxX3xXd8xX1xX3cxX55bxX23xX22xX3xX1exX4a6xX2xX98xX2x481dxX88xXf9xX3xXcxX264xX23xX3xX22xX38axXdxX3xX73dxX15xX38xX15xX6xXd8xX3cxX23xX3xX35xXabxXb5xX4xX3xX101xXe2xXexX3xX23xX22xX27x96b7xX23xX3xXexd214xX3xX7xX292xX23xX22xX3xX73dxX15xX38xX15xX6xXd8xX3cxX23xX3xX8dxX3bxX3xX4xXd6xX3xX7xX9fxX3xX69xXb0xX23xX3xX127xX49xXexX3xXdaxXexX3xXd8xX1xX3cxX55bxX23xX22xX3xX17bxX4a6xX146xX3xX23xX22xXabxX376xXdxX98xX3xX23xX1xXdxX535xX27xX3xX23xX22xXabxX376xXdxX3xX35x4733xX3xX4xX1xX27xX15xX37xX23xX3xXexX8exXdxX3xX7xX9fxX23xX22xX3xX280xX3xX23xX1xX31xX23xX22xX3xX23xX22xX292xXdxX3xX5xX3bxX23xX22xX3xX49xX38xX3xX45xXbxX3xX1xXc6xX23xXf9xX0xX57xXbxX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX127xX2exX0xX57xXexX101xX3cxX69xX15xX2exX0xX57xXexX6xX101xX5xX10xX2exX0xXexX6xX101xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX69xX69xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX101xX3cxX127xX69xX10xX127xX9xXaxX12dxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX127xXaxX3xX13fxXdxX69xXexX1xX9xXaxX146xX12dxX12dxXaxX2exX0xXexX101xX3cxX69xX15xX2exX0xXexX127xX2exX0xXexX69xX2exX0xXdxX38xX22xX3xX7xX127xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf9xX101xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xX8dxX23xX57xX23xX10xX13fxX7xX57xX2xX17bxX17bxX17dxX57xX2xX12dxX181xX69xX2xX12dxX185xX186xX185xX12dxX12dxXexX181xX17bxX17bxX2xX185xX5xX186xXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxX1a0xX38xX6xX22xX10xX3xX69xXexX1xX27xX38xX101xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX69xXexX1xX24xX17dxX12dxX12dxXbxX1cxX1b9xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX146xX600xX600xXbxX1cxXaxX3xX57xX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX127xX2exX0xXexX127xX2exX0xXexX69xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX3cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX17bxXf9xX3xX233xX10xX127xXd8xX1xX3cxX15xX6xX23xX7xXd8xX98xX3xX2fxX22xX6xX24xX0xX57xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX3xX2fxX27dxX38xX3xXexX127xX264xX23xX3xX7xX292xX23xX22xX3x6e26xX6xX23xX6xX98xX3xX5e2xXe2xX4xX3xX88xX96xX4xX3xX8dxX3bxX3xX4xX45xX4xX1xX3xX99exX6xXd8xX27xXexX7xXd8xX3xX181xX4a6xX17dxXd8xX38xX98xX3xX233xX10xX127xXd8xX1xX3cxX15xX6xX23xX7xXd8xX3xX4xXd6xX3xX7xX9fxX3xX69xXb0xX23xX3xX2xXf9xX186xX2xX2xX3xX23xX22xXabxX376xXdxX3xX8dxX3bxX3xX23xX1xXdxXe9xXexX3xX35xX9bxX3xX280xX3xX35xXb0xX15xX3xX5xX3bxX3xX1exX181xX4a6xX98xX185xX7a1xX88xXf9xX3xX233xX10xX127xXd8xX1xX3cxX15xX6xX23xX7xXd8xX3xX4xXd6xX3xXd8xX1xXdaxX3xX1xXddxX27xX3xXd8xX1xX292xX3xX8dxX8exXdxX3xX5xXabxXb5xX23xX22xX3xX38xXabxX6xX3xX127xX49xXexX3xXdaxXexX3xX8dxX3bxX3xX23xX1xXdxX535xX27xX3xXexX27xX15xXf3xXexXf9xX3xX2e5xXb0xX15xX3xX35xXabxXb5xX4xX3xX4xX3cxXdxX3xX5xX3bxX3xX23xXc6xXdxX3xX5xX3fxX23xX1xX3xX23xX1xX49xXexX3xX4xX274xX6xX3xX101xX45xX23xX3xX4x4a45xX27xX3xX5e2xXe2xX4xXf9xX0xX57xXbxX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX127xX2exX0xX57xXexX101xX3cxX69xX15xX2exX0xX57xXexX6xX101xX5xX10xX2exX0xXexX6xX101xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX69xX69xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX101xX3cxX127xX69xX10xX127xX9xXaxX12dxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX127xXaxX3xX13fxXdxX69xXexX1xX9xXaxX146xX12dxX12dxXaxX2exX0xXexX101xX3cxX69xX15xX2exX0xXexX127xX2exX0xXexX69xX2exX0xXdxX38xX22xX3xX7xX127xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf9xX101xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xX8dxX23xX57xX23xX10xX13fxX7xX57xX2xX17bxX17bxX17dxX57xX2xX12dxX181xX69xX2xX12dxX185xX186xX185xX12dxX12dxXexX181xX17bxX17bxX2xX600xX5xX17bxXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxX1a0xX38xX6xX22xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX69xXexX1xX24xX17dxX12dxX12dxXbxX1cxX1b9xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX146xX185xX186xXbxX1cxXaxX3xX57xX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX127xX2exX0xXexX127xX2exX0xXexX69xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX3cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX17dxXf9xX3x16efxXdxX7xX38xXdxXexXexX10xX98xX3x6c3bxX127xX10xX10xX23xX5xX6xX23xX69xX24xX0xX57xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX3xX545xX1xX292xX23xX22xX3xX4xXd6xX3xX4xX3cxX23xX3xX23xX22xXabxX376xXdxX3xX7xX9fxX23xX22xX3xX280xX3xXba8xXdxX7xX38xXdxXexXexX10xX3xX8dx69daxX3xX35xXb0xX15xX3xX5xX3bxX3xX38xX9bxXexX3xXexX127xX3cxX23xX22xX3xX23xX1xX31xX23xX22xX3xX23xXc6xXdxX3xX5xX3fxX23xX1xX3xX23xX1xX49xXexX3xX280xX3xXbb2xX127xX10xX10xX23xX5xX6xX23xX69xXf9xX3xX2fxXc6xXdxX3xX23xX3bxX15xX3xX23xX27dxX38xX3xX280xX3xX35xX9bxX3xX4xX6xX3cxX3xX186xXf9xX12dxX12dxX12dxX38xX3xX8dxX3bxX3xX4xXd6xX3xX23xX1xXdxXe9xXexX3xX35xX9bxX3xXexX1xX49xXbxX3xX23xX1xX49xXexX3xXd8xX1xX3cxX55bxX23xX22xX3xX1exX181xX17bxX98xX600xX7a1xX88xXf9xX0xX57xXbxX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX127xX2exX0xX57xXexX101xX3cxX69xX15xX2exX0xX57xXexX6xX101xX5xX10xX2exX0xXexX6xX101xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX69xX69xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX101xX3cxX127xX69xX10xX127xX9xXaxX12dxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX127xXaxX3xX13fxXdxX69xXexX1xX9xXaxX146xX12dxX12dxXaxX2exX0xXexX101xX3cxX69xX15xX2exX0xXexX127xX2exX0xXexX69xX2exX0xXdxX38xX22xX3xX7xX127xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf9xX101xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xX8dxX23xX57xX23xX10xX13fxX7xX57xX2xX17bxX17bxX17dxX57xX2xX12dxX181xX69xX2xX12dxX185xX186xX185xX12dxX12dxXexX181xX17bxX17bxX146xX12dxX5xX17dxXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxX1a0xX38xX6xX22xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX69xXexX1xX24xX17dxX12dxX12dxXbxX1cxX1b9xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX186xX186xX600xXbxX1cxXaxX3xX57xX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX127xX2exX0xXexX127xX2exX0xXexX69xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX3cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX181xXf9xX3xX506xX23xX6xX22xX98xX3xX88xX6xX23xX6xX69xX6xX24xX3xX0xX57xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX88xX45xX4xX1xX3xX146xX17dxXd8xX38xX3xX8dxX535xX3xXbxX1xXdaxX6xX3xX23xX6xX38xX3xX5e2xX10xX6xX8dxX10xX127xX3xX88xX127xX10xX10xXd8xX98xX3xX23xX1xXabxX23xX22xX3xXd8xX1xXd6xX3xX4xXd6xX3xX6xXdxX3xX4xXd6xX3xXexX1xX37xX3xX38xX3fxX3cxX3xX1xXdxX37xX38xX3xXexX8exXdxX3xX506xX23xX6xX22xX3xX35xX37xX3xX4xX1xXdxX264xX38xX3xX23xX22xXabx72d8xX23xX22xX3xX8dx8a42xX3xX35x2816xXbxX3xXexX96xX3xX23xX1xXdxX264xX23xX3xX4xX274xX6xX3xX23xXd6xXf9xX3xX5e2xX280xXdxX3xX5x8410xX3xX35xXb0xX15xX3xX5xX3bxX3xX38xX9bxXexX3xXexX127xX3cxX23xX22xX3xX23xX1xX31xX23xX22xX3xX35xXdxX37xX38xX3xX35xXf3xX23xX3xX5xX3fxX23xX1xX3xX23xX1xX49xXexX3xX280xX3xX88xX6xX23xX6xX69xX6xXf9xX3xX88xXd6xX3xXexX1xX37xX3xX7xX9fxX23xX22xX3xX7xXd6xXexX3xX280xX3xX23xX1xXdxXe9xXexX3xX35xX9bxX3xX1exX181xX186xX7a1xX88xX3xX5xX3bxX3xX35xXdxX535xX27xX3xXd8xX1xX292xX23xX22xX3xXexX1xX37xX3xX1cxX55bxX15xX3xX127xX6xXf9xX0xX57xXbxX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX127xX2exX0xX57xXexX101xX3cxX69xX15xX2exX0xX57xXexX6xX101xX5xX10xX2exX0xXexX6xX101xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX69xX69xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX101xX3cxX127xX69xX10xX127xX9xXaxX12dxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX127xXaxX3xX13fxXdxX69xXexX1xX9xXaxX146xX12dxX12dxXaxX2exX0xXexX101xX3cxX69xX15xX2exX0xXexX127xX2exX0xXexX69xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX3cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX0xXdxX38xX22xX3xX7xX127xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf9xX101xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xX8dxX23xX57xX23xX10xX13fxX7xX57xX2xX17bxX17bxX17dxX57xX2xX12dxX181xX69xX2xX12dxX185xX186xX185xX12dxX12dxXexX181xX17bxX17bxX146xX2xX5xX181xXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxX1a0xX38xX6xX22xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX69xXexX1xX24xX17dxX12dxX12dxXbxX1cxX1b9xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX186xX186xX186xXbxX1cxXaxX3xX57xX2exX0xX57xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX0xX57xXbxX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX127xX2exX0xXexX127xX2exX0xXexX69xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX3cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX4a6xXf9xX3xX2b3xX3cxX127xXexX3xX506xX10xX5xXd8xXdxX127xXd8xX98xX3xX88xX6xX23xX6xX69xX6xX24xX3xX0xX57xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exXcxX1xX45xX23xX22xX3xX22xXdxX264xX23xX22xX3xX35xXabxXb5xX4xX3xX4xX3cxXdxX3xX5xX3bxX3xXexX1xX45xX23xX22xX3xX5xX3fxX23xX1xX3xX23xX1xX49xXexX3xX280xX3xX2b3xX3cxX127xXexX3xX506xX10xX5xXd8xXdxX127xXd8xX3xX8dxX8exXdxX3xX23xX1xXdxXe9xXexX3xX35xX9bxX3xXexX1xX49xXbxX3xX23xX1xX49xXexX3xX35xXabxXb5xX4xX3xX22xX1xXdxX3xX23xX1xXddxX23xX3xX5xX3bxX3xX1exX17dxX185xX98xX600xX3xX7a1xX88xXf9xX3xX2b3xX3cxX127xXexX3xX506xX10xX5xXd8xXdxX127xXd8xX3xX35xXabxXb5xX4xX3xX4xX3cxXdxX3xX5xX3bxX3xX35xXdxX37xX38xX3xX69xX7c6xX23xX22xX3xX4xX1xXb0xX23xX3xX33cxX27xX6xX23xX3xXexX127xX38axX23xX22xX3xX69xX38axX4xX3xXexX1xX10xX3cxX3xX7xX292xX23xX22xX3xX99exX27xXd8xX3cxX23xX98xX3xX23xX1xXabxX23xX22xX3xX23xXd6xX3xXd8xX1xX292xX23xX22xX3xX4xXd6xX3xX35xXabxX376xX23xX22xX3xX101xX9bxX98xX3xX23xX264xX23xX3xX38xX27xX9fxX23xX3xXexX8exXdxX3xX35xXabxXb5xX4xX3xX35xXb0xX15xX98xX3xX101xX3fxX23xX3xX4xX1xX3b5xX3xX4xXd6xX3xXexX1xX37xX3xX35xXdxX3xX101xX27dxX23xX22xX3xXexX1xX27xX15xX535xX23xX3xX1xX3cx270axX4xX3xX38xX45xX15xX3xX101xX6xX15xX3xXexX127xX96xX4xX3xXexX1x2018xX23xX22xXf9xX0xX57xXbxX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX127xX2exX0xX57xXexX101xX3cxX69xX15xX2exX0xX57xXexX6xX101xX5xX10xX2exX0xXexX6xX101xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX69xX69xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX101xX3cxX127xX69xX10xX127xX9xXaxX12dxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX127xXaxX3xX13fxXdxX69xXexX1xX9xXaxX146xX12dxX12dxXaxX2exX0xXexX101xX3cxX69xX15xX2exX0xXexX127xX2exX0xXexX69xX2exX0xXdxX38xX22xX3xX7xX127xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf9xX101xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xX8dxX23xX57xX23xX10xX13fxX7xX57xX2xX17bxX17bxX17dxX57xX2xX12dxX181xX69xX2xX12dxX185xX186xX185xX12dxX12dxXexX181xX17bxX17bxX146xX146xX5xX4a6xXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxX1a0xX38xX6xX22xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX69xXexX1xX24xX17dxX12dxX12dxXbxX1cxX1b9xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX186xX4a6xX17dxXbxX1cxXaxX3xX57xX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX127xX2exX0xXexX127xX2exX0xXexX69xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX3cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX185xXf9xX3xX36cxX6xX15xX3cxX98xX3xX88xX6xX23xX6xX69xX6xX24xX3xX0xX57xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX2fxX22xX292xXdxX3xX5xX3bxX23xX22xX3xX23xX1xc535xX3xX23xX3bxX15xX3xX5xX3bxX3xX23xXc6xXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7xX9fxX23xX22xX3xX4xX274xX6xX3xX17bxX12dxX12dxX3xX23xX22xXabxX376xXdxX3xX69xXb0xX23xXf9xX3xX88xX27xX9bxX4xX3xX7xX9fxX23xX22xX3xX280xX3xX38xX9bxXexX3xX23xXc6xXdxX3xX4xXd6xX3xX23xX1xXdxXe9xXexX3xX35xX9bxX3xXexX1xX49xXbxX3xX23xX1xX49xXexX3xX5xX3bxX3xX1exX181xX146xX98xX146xX3xX7a1xX88xX3xX5xX3bxX3xX8dxX292xX3xX4xX89xX23xX22xX3xXd8xX1xXd6xX3xXd8xX1xX114bxX23xXf9xX3xXcxX27xX15xX3xX8dxXddxX15xX98xX3xX1xX38axX3xX8dx31adxX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX1xX3cxX3fxXexX3xX101xXbeaxX23xX1xX3xXexX1xXabxX376xX23xX22xX3xX23xX1xXabxX3xX38xX38axXdxX3xX23xXc6xXdxX3xXd8xX1xX45xX4xX3xX8dxX3bxX3xX4xXd6xX3xX38xX9bxXexX3xXexX127xXabxX376xX23xX22xX3xX1xX38axX4xX3xX4xX274xX6xX3xX127xXdxX264xX23xX22xX3xX38xXbeaxX23xX1xXf9xX0xX57xXbxX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX127xX2exX0xX57xXexX101xX3cxX69xX15xX2exX0xX57xXexX6xX101xX5xX10xX2exX0xXexX6xX101xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX69xX69xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX101xX3cxX127xX69xX10xX127xX9xXaxX12dxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX127xXaxX3xX13fxXdxX69xXexX1xX9xXaxX146xX12dxX12dxXaxX2exX0xXexX101xX3cxX69xX15xX2exX0xXexX127xX2exX0xXexX69xX2exX0xXdxX38xX22xX3xX7xX127xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf9xX101xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xX8dxX23xX57xX23xX10xX13fxX7xX57xX2xX17bxX17bxX17dxX57xX2xX12dxX181xX69xX2xX12dxX185xX186xX185xX12dxX12dxXexX181xX17bxX17bxX146xX17bxX5xX185xXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxX1a0xX38xX6xX22xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX69xXexX1xX24xX17dxX12dxX12dxXbxX1cxX1b9xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX186xX186xX17bxXbxX1cxXaxX3xX57xX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX127xX2exX0xXexX127xX2exX0xXexX69xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX3cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX600xXf9xX3xcd73xX127xX3cxX7xXbxX10xX4xXexX3xX88xX127xX10xX10xXd8xX98xX3x227fxX5xX6xX7xXd8xX6xX98xX3xX36cxX391xX24xX3xX0xX57xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX14b0xX127xX3cxX7xXbxX10xX4xXexX3xX88xX127xX10xX10xXd8xX3xX5xX3bxX3xX38xX9bxXexX3xXd8xX1xX27xX3xX35xXa2xX23xX1xX3xX4xXabxX3xX23xX1xX12a9xX3xX101xadc8xX3xX4xX45xX4xX1xX3xXd8xX1xX3cxX55bxX23xX22xX3xX146xX600xX12dxXd8xX38xX3xX8dxX535xX3xXbxX1xXdaxX6xX3xX101xXe2xX4xX3xX2b3xX6xXdxX127xX101xX6xX23xXd8xXf9xX3xX36cxX1139xX4xX3xX69xX89xX3xX23xX1xXdxXe9xXexX3xX35xX9bxX3xX127xX49xXexX3xXexX1xX49xXbxX98xX3xXd8xX1xX3cxX55bxX23xX22xX3xX1exX3xX181xX146xX3xX7a1xX88xX3xX23xX1xXabxX23xX22xX3xX4xX27xX9bxX4xX3xX7xX9fxX23xX22xX3xX4xX274xX6xX3xX35xX9bxX23xX22xX3xXexX1xX96xX4xX3xX8dxXddxXexX3xX280xX3xX35xXb0xX15xX3xX8dxX132bxX23xX3xXexXabxXc6xX23xX22xX3xX35xX9fxXdxX3xX35xX6xX3xX69xX3fxX23xX22xXf9xX3xX14b0xX127xX3cxX7xXbxX10xX4xXexX3xX88xX127xX10xX10xXd8xX3xX23xX1xXdxX535xX27xX3xX5xXa6axX23xX3xX35xX809xX3xX35xXabxXb5xX4xX3xX38xX280xX3xX127xX9bxX23xX22xX3xX23xX1xXabxX23xX22xX3xX69xX3cxX3xX35xXdxX535xX27xX3xXd8xXdxXe9xX23xX3xXd8xX1xXe2xX4xX3xX23xX22xX1xXdxXe9xXexX3xX23xX264xX23xX3xX5xX3fxXdxX3xX101xXa2xX3xXexX1xX27xX3xX1xXe11xXbxX3xX23xX1xXdxX535xX27xX3xX7xX3cxX3xX8dxX8exXdxX3xXexX127xXabxX8exX4xX3xX35xXb0xX15xXf9xX0xX57xXbxX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX127xX2exX0xX57xXexX101xX3cxX69xX15xX2exX0xX57xXexX6xX101xX5xX10xX2exX0xXexX6xX101xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX69xX69xXdxX23xX22xX9xXaxX2xXaxX3xX101xX3cxX127xX69xX10xX127xX9xXaxX12dxXaxX3xX6xX5xXdxX22xX23xX9xXaxX4xX10xX23xXexX10xX127xXaxX3xX13fxXdxX69xXexX1xX9xXaxX146xX12dxX12dxXaxX2exX0xXexX101xX3cxX69xX15xX2exX0xXexX127xX2exX0xXexX69xX2exX0xXdxX38xX22xX3xX7xX127xX4xX9xXaxX57xX57xXdxXf9xX101xX6xX3cxX1xX6xXexXdxX23xX1xXf9xX8dxX23xX57xX23xX10xX13fxX7xX57xX2xX17bxX17bxX17dxX57xX2xX12dxX181xX69xX2xX12dxX185xX186xX185xX12dxX12dxXexX181xX17bxX17bxX146xX17dxX5xX600xXf9xX26xXbxX22xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3cxX1a0xX38xX6xX22xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX13fxXdxX69xXexX1xX24xX17dxX12dxX12dxXbxX1cxX1b9xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX186xX186xX186xXbxX1cxXaxX3xX57xX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX127xX2exX0xXexX127xX2exX0xXexX69xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX88xX6xXbxXexXdxX3cxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xXaxX2exX0xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX2xX12dxXf9xX3xX2fxX3cxX127xXexX1xX3xX1a0xX4xX10xX98xX3xXbb2xX127xX10xX10xX23xX5xX6xX23xX69xX24xX3xX0xX57xX7xXexX127xX3cxX23xX22xX2exX2fxX3cxX127xXexX1xX3xX1a0xX4xX10xX3xX5xX3bxX3xXexX264xX23xX3xX4xX274xX6xX3xX38xX9bxXexX3xXexX127xX3fxX38xX3xX23xX22xX1xXdxX264xX23xX3xX4xX268xX27xX3xX35xXabxXb5xX4xX3xX1xXbeaxX23xX1xX3xXexX1xX3bxX23xX1xX3xXexX7c6xX3xX4xX27xX9bxX4xX3xX8dxXdx1ae9xX23xX3xX4xX1xXdxX23xX1xX3xX4xX274xX6xX3xX33cxX27xXb0xX23xX3xX14c0xX23xX1xX3xXexX8exXdxX3xXbb2xX127xX10xX10xX23xX5xX6xX23xX69xX3xX22xXdxX31xX6xX3xX23xX114bxX38xX3xX2xX600xX17dxX146xX1exX2xX600xX17dxX17bxXf9xX3xX2fxX1xXdxXe9xXexX3xX35xX9bxX3xX280xX3xX35xXb0xX15xX3xX5xX27xX292xX23xX3xX22xXdxX31xX3xX38xX268xX4xX3xX69xXabxX8exXdxX3xX1exX181xX181xX98xX2xX3xX7a1xX88xXf9xX3xXcxX1xXddxXexX3xXd8xX1xXd6xX3xX4xXd6xX3xXexX1xX37xX3xXexXabxX280xX23xX22xX3xXexXabxXb5xX23xX22xX3xX8dxX535xX3xX4xX45xX4xX1xX3xX38xX3bxX3xX4xX45xX4xX3xX35xX9bxXdxX3xXexX1xX45xX38xX3xX1xXdxX37xX38xX3xX5xX3bxX38xX3xX8dxXdxXe9xX4xX3xX69xXabxX8exXdxX3xX35xXdxX535xX27xX3xXd8xXdxXe9xX23xX3xXexX1xX376xXdxX3xXexXdxXf3xXexX3xXd8xX1xXe2xX4xX3xX23xX22xX1xXdxXe9xXexX3xX23xX1xXabxX3xX8dxXddxX15xX0xX57xXbxX2exX0xX57xXexX69xX2exX0xX57xXexX127xX2exX0xX57xXexX101xX3cxX69xX15xX2exX0xX57xXexX6xX101xX5xX10xX2exX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX506xX3cxX27xX127xX4xX10xXaxX2exXcxX1xX10xX3cxX3xX14b0xX1xXabxXc6xX23xX22xX3xX36cxX6xXdxX57xc939xXdxX23xX22xXf9xX8dxX23xX0xX57xXbxX2e
namthanh