Gợi ý đáp án bài thi Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020
Sáng nay, thí sinh đã hoàn thành bài thi Ngữ văn, môn đầu tiên của kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020.
83efx87cdx91e8xccafx12582xacefxX2xX1xf740xadc6x1162cxf955xX2xbf8cx9d65xcabfxcf1fx10a37xf319xdeb4x9abexX13xf9acxX11xX8xX4xXcx10951xX12xX9xX9xX7xX8xX9xXaxX2xXcxXdxXexXfxX10xX11xX12xX13xX13xX15xX11xX8x8414xX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX9xXaxX2xXcxXdxXexXfxfe27xX12xX11xX8xX2fxX0xf92cxX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xX2xX1xX7xX8xX12xX11xXaxX2xXcxX1axX15xXfx9c4bx13780xX65xX66x13534xa4d1xX8xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX15xXaxX12xX2xX1axX9xX4xXcxX1axX15xX12xX11x101fdxX2x88f5xX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxX2xX1xX7xX8xX65xX66xX65xX66xX69xX6axX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxbaacxb56dx9e6fxX15xX7xX8x8a13xX69xX65xX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxX9cxX9dxX9exX15xXfxX9exX12xea30xX15xX7xX8x9b3axX2x88d2xX9dxX4xX1x10f2dxXcxX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxdbffxX11xX1axX7xX8x111caxXaxXaxX13xX9xc095xX49xX49xX10xX10xX10xa202xX3xX2xX15xXaxX9exX12xXb3xX13xX1axXc6xX9xXd6xX3xX9exX49xc03exX9dxX2xXfxXexXfxX1xX12xX13xXfxX12xX9exXfxX43xX12xX2xXfxXaxXcbxX2xXfxX9exXe6xXc6xXfxX3xX12xX9exXfxXdxXexXfxXaxXcbxX2xXfxXaxX9dxXaxXfxX9exXe6xXcbxX2xX15xX13xXfxXaxX11xXc6xX9exXe6xXfxXcbxX9dxXcxXfxX13xXcbxX9dxXfxXaxXcbxX9dxX9exXe6xX49xX65xX66xX65xX66xX69xX6axXd6xX3xX9exX13xX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxXaxX2xX1axX15xX7xX8xXb7x13028xX2xX4x12a54xX4xe7cfxXb9xX13xX4xXb9xX9exX4xX43xfec3xX2xX4xXaxXcbxX2xX4x10a9cxXe6x9426xX4xX3xba3dxX9ex8ed4xX4xXdxc076xX4xXaxXcbxX2xX4x9934xc304xXaxX4xX9exXe6xXcbxX2xb78bxX13xX4xX165xX11xXc6xX9exXe6xX4xXcbx86bcxXcxX4xX13xXcbx126c1xX4xXaxXcbx1289cxX9exXe6xX4xX8xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX15xXaxX12xX2xX1axX9xbc72xX199xXcbxX15xX12xX1xX15xX11xX8xX2fxX0xXcbxX69xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX165xX2xXaxX1axX15xX8xX2fxXb7xX141xX2xX4xX144xX4xX146xXb9xX13xX4xXb9xX9exX4xX43xX14exX2xX4xXaxXcbxX2xX4xX155xXe6xX157xX4xX3xX15axX9exX4x10620xX15fxX4xXaxXcbxX2xX4xXaxX166xXaxX4xX9exXe6xXcbxX2xX16dxX13xX4xX165xX11xXc6xX9exXe6xX4xXcbxX177xXcxX4xX13xXcbxX17cxX4xXaxXcbxX180xX9exXe6xX4xfe75x8723xX1f9xX1faxX0xX49xXcbxX69xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13x1028cxX15xX12xX1xX8xX2fx1201axXb9xX9exXe6xX4xX9exX12xXexX15cxX4xXaxXcbxd493xX4xX9xX2xX9exXcbxX4xX146xf520xX4xXcbxX9dxX14exX9exX4xXaxXcbxX14exX9exXcbxX4xX43xX14exX2xX4xXaxXcbxX2xX4xX155xXe6xX157xX4xX3xX15axX9exX15cxX4xXb3xX180xX9exX4xX146x11c76xXc6xX4xXaxX2xbf00xX9exX4xXcxc450xX12xX4xXdxX15fxX4xXaxXcbxX2xX4xX165xX166xXaxX4xX9exXe6xXcbxX2xX16dxX13xX4xX165xX11xXc6xX9exXe6xX4xXcbxX177xXcxX4xX13xXcbxX17cxX4xXaxXcbxX180xX9exXe6xX4xX1f9xX1faxX1f9xX1faxXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX15xXaxX12xX2xX1axX9xX199xX199xX9xXc6xXb3xXb3xX12xX11xXexX4xXcxXb3xX9xXfxX1xX15xX9xXcxX8xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX12xX11xXaxX2xXcxX1axX15xXfxX13xXcbxX9dxXaxX9dxX8xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX0xX2xXb3xXe6xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX2xe7d2xX15xX9exXaxX15xX11xX8xX4xX9xXaxXexX1axX15xX7xX8xX10xX2xX1xXaxXcbxXd0xX4xX65xX69xX66xX13xX83x1217axX4xXcbxX15xX2xXe6xXcbxXaxXd0xX4xX6axX65xX1f9xX13xX83xX2f7xX8xX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xX49xX2xXd6xX43xX12xX9dxXcbxX12xXaxX2xX9exXcbxXd6xX3xX9exX49xX9exX15xX10xX9xX49xX1f9xX1faxXa2xX69xX49xX69xX1faxdc62xX1xX1faxX69xX69xX6axX65xX1faxc4a4xXaxX69xX65xX32bxX1f9xX1axX1faxXfxX2xXb3xXe6xXfxX1f9xX1faxX1f9xX1faxX1faxX32bxX1faxX32bxXfxX69xX6axXa2xXa2xX1faxX66xXd6xcde5xX13xXe6xX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xXb7xX141xX2xX4xX144xX4xX146xXb9xX13xX4xXb9xX9exX4xX43xX14exX2xX4xXaxXcbxX2xX4xX155xXe6xX157xX4xX3xX15axX9exX4xX1d3xX15fxX4xXaxXcbxX2xX4xXaxX166xXaxX4xX9exXe6xXcbxX2xX16dxX13xX4xX165xX11xXc6xX9exXe6xX4xXcbxX177xXcxX4xX13xXcbxX17cxX4xXaxXcbxX180xX9exXe6xX4xX1f9xX1faxX1f9xX1faxX8xX4xX10xX2xX1xXaxXcbxX7xX8xX65xX69xX66xX8xX4xXcbxX15xX2xXe6xXcbxXaxX7xX8xX6axX65xX1f9xX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX12xX11xXaxX2xXcxX1axX15xXfxX13xXcbxX9dxXaxX9dxX8xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX2dcxX12xX13xXaxX2xX9dxX9exX8xX2fxX165xXcbxX21fxX4xX9xX2xX9exXcbxX4xX1x857axX4xXaxXcbxX2xX4xX165xX166xXaxX4xX9exXe6xXcbxX2xX16dxX13xX4xX165xX11xXc6xX9exXe6xX4xXcbxX177xXcxX4xX13xXcbxX17cxX4xXaxXcbxX180xX9exXe6xXd6xX4xb56fx114a2xX9exXcbxXd0xX4x10dc1xXcbxd6fcxXb3xX4xd41fxX12xX2xX49x8ca0xX2xX15xXaxX9exX12xXb3xf53fxcd4cxX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xe94dxX9dxX1xXexX8xX2fxc772x10972xX4xXaxXcbxX2xX4xXb3xX180xX9exX4xX155xXcbxX157xX4xX3xX15axX9exX4xX9xXb9xX9exXe6xX4xX9exX12xXexX4xX146xb0bbxX141xXcxX4xXaxXcbxX21fxX4xX9xX2xX9exXcbxX4xX146xXb9xX9exXcbxX4xXe6xX2xXb9xX4xX1axX14exX4xXdxXcbxX180xX9exXe6xX4xa4abxXc6xXb9xX4xXdxXcbxbfe4xXd6xX4xX155xXcbxX2xX461xXc6xX4xXaxXcbxX21fxX4xX9xX2xX9exXcbxX4xXaxf434xX4xX11xX12xX4xX11x97d1xXaxX4xXcbxX14exX9dxX4xXcbxca99xX9exXe6xX4xX3x9622xX2xX4xXcxf326xXc6xX4xXcbxX4b5xX2xX4xX9exXe6xXcbxc6aaxX4xX1axXc6x138d7xX9exX4xX3xX461xX4xX3xX4bbxX9exX4xX146xX461xX4xXaxX11xX4ccxX9exX4xXaxX11xX177xX9exXe6xX4xXcxXc6xeb08xXcxX4xX9xX166xX9exXe6xX4xXcbxX2xX16dxX9exX4xXaxX43bxX2xXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX0xX15xXb3xX2fxX460xX461xX4xXaxXcbxX2xX4xX9exXcbxX47dxX4xX9xX12xXc6xXd0xX0xX49xX15xXb3xX2fxX0xX49xX13xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX12xX11xXaxX2xXcxX1axX15xXfxX13xXcbxX9dxXaxX9dxX8xX2fxX0xX12xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xXcbxX9dxXaxX9dxX8xX4xXcbxX11xX15xX81xX7xX8xXcbxXaxXaxX13xX9xXd0xX49xX49xXcxX1xX9exX2xXb3xXe6xXd6xX3xX2xX15xXaxX9exX12xXb3xX13xX1axXc6xX9xXd6xX3xX9exX49xXc6xX13xX1axX9dxX12xX1xX15xX1xX49xXaxXcbxX13xX10xX9dxXcbxXaxX49xX1f9xX1faxX1f9xX1faxX199xX1faxX32bxX199xX1fax92e8xX49xX69xX69xX333xXa2xXa2xX1f9xX69xX5a0xX66xX199xX65xXa2xX1faxX65xX5a0xX32bxX1f9xX6axX333xX66xX333xX6axX5a0xX5a0xX66xX199xX65xX69xX333xX1f9xX1faxX5a0xX32bxX32bxX333xX69xX6axXa2xX65xX5a0xX66xX5a0xX65xX69xX1faxX199xX9exX199xX69xXd6xX350xX13xXe6xX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxX1xX15xX9xXcxX7xX8xX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxX2xX9exX1xX15xX83xX7xX8xX69xX8xX2fxX0xX2xXb3xXe6xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXcxXb3xX9xXfxX13xXcbxX9dxXaxX9dxX8xX4xX9xXaxXexX1axX15xX7xX8xX1xX2xX9xX13xX1axX12xXexXd0xX4xX43xX1axX9dxXcxXdxX2f7xX4xXb3xX12xX11xXe6xX2xX9exXfxX1axX15xX81xXaxXd0xX4xX12xXc6xXaxX9dxX2f7xX4xXb3xX12xX11xXe6xX2xX9exXfxX11xX2xXe6xXcbxXaxXd0xX4xX12xXc6xXaxX9dxX2f7xX8xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xXb7xX141xX2xX4xX144xX4xX146xXb9xX13xX4xXb9xX9exX4xX43xX14exX2xX4xXaxXcbxX2xX4xX155xXe6xX157xX4xX3xX15axX9exX15cxX4xXdxX15fxX4xXaxXcbxX2xX4xX165xX166xXaxX4xX9exXe6xXcbxX2xX16dxX13xX4xX165xX11xXc6xX9exXe6xX4xXcbxX177xXcxX4xX13xXcbxX17cxX4xXaxXcbxX180xX9exXe6xX4xXcbxd850xX9exXcbxX4xa6f6xX9exXcbxX4xX1f9xX8xX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xX49xX2xXd6xX43xX12xX9dxXcbxX12xXaxX2xX9exXcbxXd6xX3xX9exX49xX9exX15xX10xX9xX49xX1f9xX1faxXa2xX69xX49xX69xX1faxX32bxX1xX1faxX69xX69xX6axX32bxX1f9xX66xXaxXa2xX1faxX1faxX1axX69xXd6xX350xX13xXe6xX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xXb7xX141xX2xX4xX144xX4xX146xXb9xX13xX4xXb9xX9exX4xX43xX14exX2xX4xXaxXcbxX2xX4xX155xXe6xX157xX4xX3xX15axX9exX4xX1d3xX15fxX4xXaxXcbxX2xX4xXaxX166xXaxX4xX9exXe6xXcbxX2xX16dxX13xX4xX165xX11xXc6xX9exXe6xX4xXcbxX177xXcxX4xX13xXcbxX17cxX4xXaxXcbxX180xX9exXe6xX4xX1f9xX1faxX1f9xX1faxX8xX4xX1xX12xXaxX12xXfxX13xXcbxX9dxXaxX9dxXfxX9dxX11xX2xXe6xX2xX9exX12xX1axXfxX9xX11xXcxX7xX8xXcbxXaxXaxX13xX9xXd0xX49xX49xXcxX1xX9exX2xXb3xXe6xXd6xX3xX2xX15xXaxX9exX12xXb3xX13xX1axXc6xX9xXd6xX3xX9exX49xXaxX65xX1f9xX1faxX49xXc6xX13xX1axX9dxX12xX1xX15xX1xX49xXaxXcbxX13xX10xX9dxXcbxXaxX49xX1f9xX1faxX1f9xX1faxX199xX1faxX32bxX199xX1faxX5a0xX49xX69xX69xX333xXa2xXa2xX1f9xX69xX5a0xX66xX199xX65xXa2xX1faxX65xX5a0xX32bxX1f9xX6axX333xX66xX333xX6axX5a0xX5a0xX66xX199xX65xX69xX333xX1f9xX1faxX5a0xX32bxX32bxX333xX69xX6axXa2xX65xX5a0xX66xX5a0xX65xX69xX1faxX199xX9exX199xX69xXd6xX350xX13xXe6xX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX12xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fx11307xX47dxX4c8xX2xX4xX146xX4ccxXexX4xX1axX14exX4xXe6xX141xX2xX4xX144xX4xX146xXb9xX13xX4xXb9xX9exX4xXcxX253xX12xX4xXcxXb9xXcxX4xXe6xX2xXb9xX9dxX4xX3xX2xX24fxX9exX4xX20dxX16dxX4xXaxXcbxX166xX9exXe6xX4xXe6xX2xXb9xX9dxX4xX1xXbdxXcxX4xX20dxfc85xX2dcxX43exc688xb2cbxXd0xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX439xX20dx105ebxX155xX4xX816xXd0xX4xX460xce5axX2dcxX4xX20dxX816xb9aax11150xX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX2dcxX4ccxXc6xX4xX69xXd0xX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX4xX439xXcbxX47dx86efxX9exXe6xX4xXaxXcbxX4c3xXcxX4xX43xX2x12c94xXc6xX4xX146xX43bxXaxX4xXcxXcbxX21fxX9exXcbxX4xX146xX47dxX141xXcxX4xX9xb164xX4xX1xXbdxX9exXe6xX4xXaxX11xX9dxX9exXe6xX4xX146xX9dxX43bxX9exX4xXaxX11xX21fxXcxXcbxX4xX1axX14exX4xX9exXe6xXcbxX4d6xX4xX1axXc6xX4daxX9exXd6xX4xX433xX1faxX15cxX66xX4xX146xX2xX889xXb3xX44axX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX2dcxX4ccxXc6xX4xX1f9xXd0xX4xX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX2dcxXb9xXcxX4xX1axX9dxX14exX2xX4xXaxXcbxX40dxXcxX4xX3xX4daxXaxX4x975dxX4xX3xc79fxX9exXe6xX4xX165xX9xXc6xX9exX9dxX1xX12xX4xXaxXcbxXc6xX4f4xXcxX4xX45ax96ccxXcxX4xXcxX40dxXcxX4xX0xX15xXb3xX2fxX146xXc6xX12xX4xX9exXcbxX12xXc6xX4xX9exX69bxXexX4xXb3xX24axXb3xX15cxX4xX9exX90bxX4xXaxXcbxX4daxXaxX4xX9exXcbxX2xX461xXc6xX4xXcbxX9dxX12xX15cxX4xXdxc3d8xXaxX4xXcbxX43bxXaxX15cxX4xXcxXcbxX15xX9exX4xXcxXcbx12f21xXcxX4xX3xX47dxX87exX9exX4xXb3xX697xX9exXcbxX4xXaxX11xX9dxX9exXe6xX4xXdxXcbxX9dxX69bxX9exXe6xX4xXdxXcbxX180xX9exXe6xX4xX3xX4c8xX2xX4xXb3xX69bxX9exXcbxX4xX146xd18axX2xX4xXaxXcbxX4daxXaxX4xX9exXe6xX921xX9exX4xX9exXe6xX253xX2xX4xX0xX49xX15xXb3xX2fxXe6xX2xX157xX12xX4xXb3xX90exX12xX4xXcbxdbd3xXd6xX4xX433xX1faxX15cxX66xX4xX146xX2xX889xXb3xX44axX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX2dcxX4ccxXc6xX4xXa2xXd0xX4xX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX213xX40dxX4xXaxX47dxX87exX9exXe6xX4xX146x1391axX9exXe6xX4xX3xX461xX4xX9xX40dxX4xX9xX166xX9exXe6xX4xXcxX253xX12xX4xXcxXb9xXcxX4xX1axX9dxX14exX2xX4xXaxXcbxX40dxXcxX4xX3xX4daxXaxX4xX90bxX4xX3xX90exX9exXe6xX4xX165xX9xXc6xX9exX9dxX1xX12xX4xX90bxX4xX45axX921xXcxX4xXcxX40dxXcxX4xX3xX14exX4xX90bxX4xX3xX90exX9exXe6xX4xX9xX12xX4xXb3xX43bxXcxX4xX213xX12xXcbxX12xX11xX12xX4xXaxX11xX9dxX9exXe6xX4xX146xX9dxX43bxX9exX4xXaxX11xX21fxXcxXcbxXd0xX4xX7d4xX90exX4xX9xX166xX9exXe6xX4xXaxX11xX9dxX9exXe6xX4xX146xX2xX461xXc6xX4xXdxX2xX16dxX9exX4xXdxXcbxX921xXcxX4xX9exXe6xXcbxX2xX16dxXaxX4xX3xX4c8xX2xX4xX3xaad2xX9exXe6xX4xX146xX98bxX2xX4xX9exXe6xX921xX9exX4xX9exXe6xX253xX2xX15cxX4xXcxXb9xXcxX4xX1axX9dxX14exX2xX4xXaxXcbxX40dxXcxX4xX3xX4daxXaxX4xX3xcbd2xX9exX4xX9exX69bxXexX4xXb3xX24axXb3xX15cxX4xX146xX87exXb3xX4xXcbxX9dxX12xX15cxX4xXdxX952xXaxX4xXcbxX43bxXaxX4xX3xX14exX4xXe6xX2xX15xX9dxX4xXb3xX24axXb3xX4xX9xX40dxX4xX9xX166xX9exXe6xX4xXcxXcbxX9dxX4xXaxXcbxX952xX4xXcbxX16dxX4xX9xX12xXc6xXd6xX4xX433xX69xX15cxX1faxX4xX146xX2xX889xXb3xX44axX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX2dcxX4ccxXc6xX4xX6axXd0xX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX20dxX177xXcxX4xX9xX2xX9exXcbxX4xX9exX24fxXc6xX4xX11x13b8axX4xX49cxXc6xX12xX9exX4xX146xX2xX889xXb3xX4xX146xX9f0xX9exXe6xX4xXaxX697xX9exXcbxX4xXcbxX9dxea65xXcxX4xXdxXcbxX180xX9exXe6xX4xX146xX9f0xX9exXe6xX4xXaxX697xX9exXcbxX15cxX4xX9xXc6xXexX4xX9exXe6xXcbx8881xX4xXcxXb9xX4xX9exXcbxX4ccxX9exXd6xX4xX2dcxX24axX9exX4xX1axX21fxX4xXe6xX2xX69bxX2xX4xXaxXcbxXc6xXexX952xXaxX4xX13xXcbxXbdxXcxX15cxX4xXcbxX141xX13xX4xX1axX21fxXd6xX4xX433xX69xX15cxX1faxX4xX146xX2xX889xXb3xX44axX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX213xX12xXc6xX4xX146xX4ccxXexX4xX1axX14exX4xXe6xX141xX2xX4xX144xXd0xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxXfxX4xX165xX47dxX87exX9exXe6xX4xX1axX12xX2xX4xX146xX47dxX141xXcxX4xXaxX43bxX9dxX4xX9exX24fxX9exX4xXax11408xX4xX49cxXc6xXb9xX4xXdxXcbxX4c3xX4xX3xX14exX4xXcbxX2xX16dxX9exX4xXaxX43bxX2xXd6xX4xX45axX90bxX2xX4xX3xX4daxXexX15cxX4xX9xX166xX9exXe6xX4xXcbxX952xXaxX4xXb3xX697xX9exXcbxX4xX90bxX4xXcbxX2xX16dxX9exX4xXaxX43bxX2xX4xXcxXcbxX21fxX9exXcbxX4xX1axX14exX4xXaxX2xX461xX9exX4xX146xX461xX4xX146xX889xX4xXaxX43bxX9dxX4xX9exX24fxX9exX4xXb3xX4f4xXaxX4xXaxX47dxX87exX9exXe6xX4xX1axX12xX2xX4xXaxX166xXaxX4xX146xd2b7xX13xX15cxX4xX1xX90exX4xX1axX14exX4xX9exXcbxX4b5xX4xX43xcd1exXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxXfxX4xX213xX166xX9exXe6xX4xXcbxX952xXaxX4xXb3xX697xX9exXcbxX4xX90bxX4xXcbxX2xX16dxX9exX4xXaxX43bxX2xX4xX9xfee3xX4xXb3xX12xX9exXe6xX4xX1axX43bxX2xX4xXcxXcbxX9dxX4xXcxX9dxX9exX4xX9exXe6xX47dxX98bxX2xX4xX9exXcbxX157xX9exXe6xX4xXdxX2xX9exXcbxX4xX9exXe6xXcbxX2xX16dxXb3xX4xX3xX180xX4xXe6xX2xXb9xX15cxX4xX9exXcbxX157xX9exXe6xX4xXaxX11xX69bxX2xX4xX9exXe6xXcbxX2xX16dxXb3xX4xX146xXb9xX9exXe6xX4xX49cxXc6xX144xX4xX9xXca9xX4xXaxX11xX90bxX4xXaxXcbxX14exX9exXcbxX4xXcbxX14exX9exXcbxX4xXaxX11xX12xX9exXe6xX4xX146xX47dxX12xX4xXcxX9dxX9exX4xX9exXe6xX47dxX98bxX2xX4xX146xX952xX9exX4xXaxX47dxX87exX9exXe6xX4xX1axX12xX2xefe9xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX439xX20dxX837xX155xX4xX816xX816xXd0xX4x130fdx127dfxX43exX4xX442x8d33xX155xX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX2dcxX4ccxXc6xX4xX69xXd0xX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX460xX461xX4xX43xX14exX2xXd0xX4xX165xXbffxX4xX9exX4f4xX2xX4xX1xXc6xX9exXe6xX4xX146xX9dxX43bxX9exX4xXaxX11xX21fxXcxXcbxX4xX90bxX4xX13xXcbxX24axX9exX4xX460xX177xXcxX4xXcbxX2xX889xXc6xX15cxX4xX12xX9exXcbxX49xXcxXcbxX4d6xX4xXcbxX227xXexX4xX3xX2xX952xXaxX4xXb3xX4f4xXaxX4xX146xX9dxX43bxX9exX4xX3xX15axX9exX4xX433xXdxXcbxX9dxX69bxX9exXe6xX4xX1f9xX1faxX1faxX4xXcxXcbxX157xX44axX4xXaxX11xX697xX9exXcbxX4xX43xX14exXexX4xX9xXc6xXexX4xX9exXe6xXcbxXb74xX4xXcxX253xX12xX4xX43xX69bxX9exX4xXaxXcbxX4ccxX9exX4xX3xX461xX4xX9xX40dxX4xXcxX24axX9exX4xXaxXcbxX2xX952xXaxX4xX13xXcbxX69bxX2xX4xX0xX15xXb3xX2fxXaxX11xX4ccxX9exX4xXaxX11xX177xX9exXe6xX4xXcxXc6xX4f4xXcxX4xX9xX166xX9exXe6xX4xXb3x10812xX2xX4xX9exXe6xX14exXexXd6xX0xX49xX15xXb3xX2fxX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX69xXd6xX4xX0xX15xXb3xX2fxX460xX69bxXb3xX4xX43xX69bxX9dxX4xXexX24fxXc6xX4xXcxX24axXc6xX4xX3xX461xX4xXcbxX697xX9exXcbxX4xXaxXcbxX4c3xXcxX4xX146xX9dxX43bxX9exX4xX3xX15axX9exX4xX0xX49xX15xXb3xX2fxX433xX1faxX15cxX1f9xX66xX4xX146xX2xX889xXb3xX44axX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxXfxX4xX442xX2xX952xXaxX4xXaxXcbxX14exX9exXcbxX4xX146xX9dxX43bxX9exX4xX3xX15axX9exX4xX433xXdxXcbxX9dxX69bxX9exXe6xX4xX1f9xX1faxX1faxX4xXcxXcbxX157xX44axXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxXfxX4xX2dcxX4a2xX4xXaxXcbxX889xX4xXaxX11xX697xX9exXcbxX4xX43xX14exXexX4xX146xX9dxX43bxX9exX4xX3xX15axX9exX4xXaxXcbxX15xX9dxX4xXcxXb9xXcxXcbxX4xX1xX2x87b9xX9exX4xX1xX4d6xXcxXcbxX15cxX4xX49cxXc6xXexX4xX9exX43bxX13xX15cxX4xXaxX17cxX9exXe6xXfxX13xXcbxX4ccxX9exXfxXcbxX141xX13xX15cxX4xXb3xX4a2xXcxX4xX83xX21fxXcxXcbxX4xXcbxX9dxXb59xXcxX4xX9xX9dxX9exXe6xX4xXcbxX14exX9exXcbxXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX1f9xXd6xX4xX0xX15xXb3xX2fx12345xXb9xXcxX4xX146xX4d6xX9exXcbxX4xX146xX961xX9exXe6xX4xX3xX4bbxX9exX4xX146xX461xX4xXcxX24axX9exX4xX9exXe6xXcbxX4d6xX4xX1axXc6xX4daxX9exX4xX0xX49xX15xXb3xX2fxX433xX1faxX15cxX1f9xX66xX4xX146xX2xX889xXb3xX44axX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX213xX40dxX4xXcxX24axX9exX4xXaxXcbxX2xX952xXaxX4xX13xXcbxX69bxX2xX4xXaxX11xX4ccxX9exX4xXaxX11xX177xX9exXe6xX4xXcxXc6xX4f4xXcxX4xX9xX166xX9exXe6xX4xXb3xXe58xX2xX4xX9exXe6xX14exXexXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxXa2xXd6xX4xX0xX15xXb3xX2fxX165xX11xX2xX889xX9exX4xXdxXcbxX12xX2xX4xX3xX4bbxX9exX4xX146xX461xX4xX9exXe6xXcbxX4d6xX4xX1axXc6xX4daxX9exX4xX0xX49xX15xXb3xX2fxX433xX69xX15cxX1faxX4xX146xX2xX889xXb3xX44axX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX165xXcbxX21fxX4xX9xX2xX9exXcbxX4xX1axX40dxX12xX4xXcxXcbxX177xX9exX4xXcxXb9xXcxX4xXaxXcbxX12xX9dxX4xXaxXb9xXcxX4xX1axX4daxX13xX4xX1axXc6xX4daxX9exX4xX13xXcbxX90exX4xXcbxX141xX13xX4xX146xX889xX4xXaxX11xX2xX889xX9exX4xXdxXcbxX12xX2xX4xX3xX4bbxX9exX4xX146xX461xX4xX9exXe6xXcbxX4d6xX4xX1axXc6xX4daxX9exX4xXaxXcbxX15xX9dxX4xX9exXcbxX2xX461xXc6xX4xXcxXb9xXcxXcbxX4xX9exXcbxX47dxX9exXe6xX4xX13xXcbxX69bxX2xX4xX1axX14exXb3xX4xX11xXb41xX4xX0xX15xXb3xX2fxX9xX40dxX4xXcxX24axX9exX4xXaxXcbxX2xX952xXaxX4xX13xXcbxX69bxX2xX4xXaxX11xX4ccxX9exX4xXaxX11xX177xX9exXe6xX4xXcxXc6xX4f4xXcxX4xX9xX166xX9exXe6xX4xXb3xXe58xX2xX4xX9exXe6xX14exXexX0xX49xX15xXb3xX2fxXd6xX4xX2dcxX4a2xX4xXaxXcbxX889xX4xXaxXcbxX15xX9dxX4xXcbxX47dxX4c8xX9exXe6xX4xX9xX12xXc6xXd0xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxXfxX4xXb7xX2xX69bxX2xX4xXaxXcbxX21fxXcxXcbxXd0xX4xX0xX15xXb3xX2fxX165xX11xX4ccxX9exX4xXaxX11xX177xX9exXe6xX4xXcxXc6xX4f4xXcxX4xX9xX166xX9exXe6xX4xXb3xXe58xX2xX4xX9exXe6xX14exXexX0xX49xX15xXb3xX2fxX4xX1axX14exX4xXaxXcbxXb9xX2xX4xX146xX4f4xX4xX49cxXc6xX144xX4xXaxX11xX177xX9exXe6xX15cxX4xX9exX4ccxX9exXe6xX4xX9exX2xXc6xX15cxX4xXaxX4daxX9exX4xX1xXbdxX9exXe6xX4xXb3xX177xX2xX4xXdxXcbxX9dxX69bxX9exXcbxX4xXdxXcbxX921xXcxX4xXcxX253xX12xX4xXcbxX2xX16dxX9exX4xXaxX43bxX2xX15cxX4xXdxXcbxX180xX9exXe6xX4xX43xX4b5xX4xX13xXcbxX21fxX4xX1xX90exX4xXcxXcbxfd98xX4xXb3xX4f4xXaxX4xXe6xX2xX4ccxXexX4xX13xXcbxX961xXaxX4xX9exXcbxX4b5xX4xX43xXc76xXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxXfxX4xX213xX40dxX4xXcxX24axX9exX4xXaxXcbxX2xX952xXaxX4xX13xXcbxX69bxX2xX4xXaxX11xX4ccxX9exX4xXaxX11xX177xX9exXe6xX4xXcxXc6xX4f4xXcxX4xX9xX166xX9exXe6xX4xXb3xXe58xX2xX4xX9exXe6xX14exXexXd0xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX449xX4xX43exXe58xX2xX4xX9exXe6xX14exXexX4xX1axX14exX4xXb3xX4f4xXaxX4xX13xXcbxX24axX9exX4xXaxX43bxX9dxX4xX9exX24fxX9exX4xX1xXa81xX9exXe6xX4xXcxXcbxX69bxXexX4xX1xX14exX2xX4xXcxX253xX12xX4xXcxXc6xX4f4xXcxX4xX9xX166xX9exXe6xXd6xX4xX165xX11xX4ccxX9exX4xXaxX11xX177xX9exXe6xX4xXcxXc6xX4f4xXcxX4xX9xX166xX9exXe6xX4xXb3xXe58xX2xX4xX9exXe6xX14exXexX4xXe6xX2xX961xX13xX4xXaxX12xX4xXcbxX2xX889xXc6xX4xX146xX47dxX141xXcxX4xX144xX4xX9exXe6xXcbxXb74xX12xX4xXcxX253xX12xX4xXaxXbffxX9exXe6xX4xX146xX2xX461xXc6xX4xX9exXcbxX4b5xX4xX43xXc76xX4xX146xX889xX4xXaxX43bxX9dxX4xX9exX461xX9exX4xXaxX69bxX9exXe6xX4xX3xX157xX9exXe6xX4xXcxXcbxX921xXcxX4xXcxXcbxX9dxX4xXaxX47dxX87exX9exXe6xX4xX1axX12xX2xXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX449xX4xX165xX11xX4ccxX9exX4xXaxX11xX177xX9exXe6xX4xXcxXc6xX4f4xXcxX4xX9xX166xX9exXe6xX4xXb3xXe58xX2xX4xX9exXe6xX14exXexX4xXe6xX2xX961xX13xX4xXcxX9dxX9exX4xX9exXe6xX47dxX98bxX2xX4xX9xX166xX9exXe6xX4xXaxX11xX177xX9exX4xX3xXc67xX9exX4xXaxX11xX9dxX9exXe6xX4xXaxXbffxX9exXe6xX4xXdxXcbxX9dxX69bxX9exXcbxX4xXdxXcbxX921xXcxX15cxX4xX9xX166xX9exXe6xX4xXcxX4a2xX4xX144xX4xX9exXe6xXcbxXb74xX12xXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX449xX4xX165xX11xX4ccxX9exX4xXaxX11xX177xX9exXe6xX4xXcxXc6xX4f4xXcxX4xX9xX166xX9exXe6xX4xXb3xXe58xX2xX4xX9exXe6xX14exXexX4xX1axX14exX4xXaxXcbxXb9xX2xX4xX146xX4f4xX4xX9xX166xX9exXe6xX4xXaxX21fxXcxXcbxX4xXcxX40dxXcxX15cxX4xXcxXcbxX11c6xX4xX9exXcbxX157xX9exXe6xX4xX9exXe6xX47dxX98bxX2xX4xX43xX2xX952xXaxX4xXaxX11xX4ccxX9exX4xXaxX11xX177xX9exXe6xX4xXaxXbffxX9exXe6xX4xXdxXcbxX9dxX69bxX9exXcbxX4xXdxXcbxX921xXcxX15cxX4xXaxX4ccxX9exX4xX1xXbdxX9exXe6xX4xX9exX4a2xX4xXb3xX4c8xX2xX4xXcxX4a2xX4xXaxXcbxX889xX4xXaxX43bxX9dxX4xX9exX24fxX9exX4xXaxXcbxX14exX9exXcbxX4xXcxX180xX9exXe6xXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX6axXd6xX4xX0xX15xXb3xX2fxX2dcxXcbxX21fxX9exXcbxX4xXaxX69bxX15cxX4xX9exXe6xX157xX4xX13xXcbxXb9xX13xX4xX0xX49xX15xXb3xX2fxX433xX1faxX15cxX1f9xX66xX4xX146xX2xX889xXb3xX44axX460xX69bxXb3xX4xX43xX69bxX9dxX4xXcxXcbxXc6xd642xX9exX4xXcxXcbxX21fxX9exXcbxX4xXaxX69bxX15cxX4xX9exXe6xX157xX4xX9exXe6xXcbxXb74xX12xX15cxX4xX9exXe6xX157xX4xX13xXcbxXb9xX13xX4xXaxX2xX952xX9exXe6xX4xX442xX2xX16dxXaxXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX66xXd6xX4xX0xX15xXb3xX2fxX213xXb9xX9exXe6xX4xXaxX43bxX9dxX4xX0xX49xX15xXb3xX2fxX433xX1faxX15cxX1f9xX66xX4xX146xX2xX889xXb3xX44axX2dcxX4a2xX4xXcxXb9xXcxXcbxX4xX1xX2xXf39xX9exX4xX146xX43bxXaxX4xXb3xX4c8xX2xX4xXb3xd893xX15cxX4xXaxXcbxX889xX4xXcbxX2xX16dxX9exX4xX9xXc6xXexX4xX9exXe6xXcbxXb74xX4xX9xX4ccxXc6xX4xX9xX921xXcxX4xX3xX461xX4xX3xX4bbxX9exX4xX146xX461xX4xX9exXe6xXcbxX4d6xX4xX1axXc6xX4daxX9exXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX2dcxX4ccxXc6xX4xX1f9xXd0xX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX460xX461xX4xX43xX14exX2xXd0xX4xX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX439xXcbxX4ccxX9exX4xXaxX21fxXcxXcbxX4xXaxX47dxX4xXaxX47dxX90bxX9exXe6xX4xf2bcxX460xX4bbxXaxX4xX155xX47dxX4c8xXcxX4xXcxX253xX12xX4xX155xXcbxX4ccxX9exX4xX1xX4ccxX9exe8f7xX0xX15xXb3xX2fxX0xX49xX15xXb3xX2fxX146xX47dxX141xXcxX4xX9exXcbxX14exX4xXaxXcbxX87exX4xX155xXe6xXc6xXexXf39xX9exX4xX1d3xXcbxX9dxX12xX4xX460xX2xX461xXb3xX4xXaxXcbxX889xX4xXcbxX2xX16dxX9exX4xXaxX11xX9dxX9exXe6xX4xX146xX9dxX43bxX9exX4xXaxXcbxX87exXd6xX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX69xXd6xX4xX0xX15xXb3xX2fxX460xX69bxXb3xX4xX43xX69bxX9dxX4xXcxX4bbxXc6xX4xXaxX11xX961xXcxX4xX43xX14exX2xX4xX3xX15axX9exX4xX9exXe6xXcbxX4d6xX4xX1axXc6xX4daxX9exX4xX0xX49xX15xXb3xX2fxX433xX1faxX15cxX1f9xX66xX4xX146xX2xX889xXb3xX44axX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX0xX15xXb3xX2fxX43exX90bxX4xX43xX14exX2xX0xX49xX15xXb3xX2fxX4xXe6xX2xX4c8xX2xX4xXaxXcbxX2xX16dxXc6xX4xX146xX47dxX141xXcxX4xX3xX4bbxX9exX4xX146xX461xX15cxX4xX0xX15xXb3xX2fxX165xXcbxX4ccxX9exX4xX43xX14exX2xX4xX0xX49xX15xXb3xX2fxXaxX11xX2xX889xX9exX4xXdxXcbxX12xX2xX4xX146xX47dxX141xXcxX4xX3xX4bbxX9exX4xX146xX461xX15cxX4xX0xX15xXb3xX2fxX1d3xX952xXaxX4xX43xX14exX2xX4xX0xX49xX15xXb3xX2fxXdxXcbxXb9xX2xX4xX49cxXc6xXb9xXaxX4xX146xX47dxX141xXcxX4xX3xX4bbxX9exX4xX146xX461xXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX1f9xXd6xX4xX0xX15xXb3xX2fxXf8exXb9xXcxX4xX146xX4d6xX9exXcbxX4xX146xX961xX9exXe6xX4xX3xX4bbxX9exX4xX146xX461xX4xXcxX24axX9exX4xX9exXe6xXcbxX4d6xX4xX1axXc6xX4daxX9exX4xX0xX49xX15xXb3xX2fxX433xX1faxX15cxX66xX4xX146xX2xX889xXb3xX44axX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX165xX47dxX4xXaxX47dxX90bxX9exXe6xX4xX1576xX460xX4bbxXaxX4xX155xX47dxX4c8xXcxX4xXcxX253xX12xX4xX155xXcbxX4ccxX9exX4xX1xX4ccxX9exX158cxX0xX15xXb3xX2fxX0xX49xX15xXb3xX2fxX146xX47dxX141xXcxX4xXaxXcbxX889xX4xXcbxX2xX16dxX9exX4xXaxX11xX9dxX9exXe6xX4xX146xX9dxX43bxX9exX4xXaxXcbxX87exXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxXa2xXd6xX4xX0xX15xXb3xX2fxX165xX11xX2xX889xX9exX4xXdxXcbxX12xX2xX4xX3xX4bbxX9exX4xX146xX461xX4xX9exXe6xXcbxX4d6xX4xX1axXc6xX4daxX9exX4xXaxXcbxX14exX9exXcbxX4xXcxXb9xXcxX4xX1axXc6xX4daxX9exX4xX146xX2xX889xXb3xX0xX49xX15xXb3xX2fxX12xXd6xX4xXb7xX2xX4c8xX2xX4xXaxXcbxX2xX16dxXc6xX4xXdxXcbxXb9xX2xX4xX49cxXc6xXb9xXaxX4xX3xX461xX4xXaxXb9xXcxX4xXe6xX2xX69bxX4xX155xXe6xXc6xXexXf39xX9exX4xX1d3xXcbxX9dxX12xX4xX460xX2xX461xXb3xX15cxX4xXaxX11xX47dxX98bxX9exXe6xX4xXcxX12xX4xX0xX15xXb3xX2fxX43exXb59xXaxX4xX146xX47dxX98bxX9exXe6xX4xXdxXcbxXb9xXaxX4xX3xX177xX9exXe6xX4xX0xX49xX15xXb3xX2fxX3xX14exX4xX146xX9dxX43bxX9exX4xXaxX11xX21fxXcxXcbxX0xX15xXb3xX2fxX0xX49xX15xXb3xX2fxX433xX1faxX15cxX66xX4xX146xX2xX889xXb3xX44axX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX43xXd6xX0xX15xXb3xX2fxX0xX49xX15xXb3xX2fxX165xX11xX2xX889xX9exX4xXdxXcbxX12xX2xX4xXcbxX16dxX4xXaxXcbxX166xX9exXe6xX4xX1axXc6xX4daxX9exX4xX146xX2xX889xXb3xX4xX433xXa2xX15cxX66xX4xX146xX2xX889xXb3xX44axX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxcd31xX4xXb7xX2xX69bxX2xX4xXaxXcbxX21fxXcxXcbxXd0xX4xX165xX47dxX4xXaxX47dxX90bxX9exXe6xX4xX1576xX460xX4bbxXaxX4xX155xX47dxX4c8xXcxX4xXcxX253xX12xX4xX155xXcbxX4ccxX9exX4xX1xX4ccxX9exX158cxX4xXaxXcbxX889xX4xXcbxX2xX16dxX9exX4xX49cxXc6xX12xX9exX4xX9exX2xX16dxXb3xX15cxX4xX9xXc6xXexX4xX9exXe6xXcbxXb74xX4xX9xX4ccxXc6xX4xX9xX921xXcxX4xXcxX253xX12xX4xX9exXcbxX14exX4xXaxXcbxX87exX4xX3xX461xX4xX146xX4bbxXaxX4xX9exX47dxX4c8xXcxXd0xX4xXe6xX921xX9exX4xX146xX4bbxXaxX4xX9exX47dxX4c8xXcxX4xX3xX4c8xX2xX4xXcxX180xX9exXe6xX4xX1axX12xX9dxX4xXcxX253xX12xX4xX9exXcbxX157xX9exXe6xX4xX9exXe6xX47dxX98bxX2xX4xX1xX4ccxX9exX4xX3xX180xX4xX1xX12xX9exXcbxXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX1884xX4xX45axX2xX889xXc6xX4xXcbxX2xX16dxX9exX4xXaxX47dxX4xXaxX47dxX90bxX9exXe6xX4xX1576xX460xX4bbxXaxX4xX155xX47dxX4c8xXcxX4xXcxX253xX12xX4xX155xXcbxX4ccxX9exX4xX1xX4ccxX9exX158cxX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxXfxX4xXd51xX4d6xXcxXcbxX4xX9xX89cxX4xX6axX1faxX1faxX1faxX4xX9exX15axXb3xX4xXcxX253xX12xX4xX1xX4ccxX9exX4xXaxX4f4xXcxX4xX146xX47dxX141xXcxX4xXaxX43bxX9dxX4xX9exX24fxX9exX4xXaxXbffxX4xXb3xX9f0xX4xXcbxX180xX2xX4xX3xX14exX4xX83xX47dxX87exX9exXe6xX4xXb3xXb9xXc6xX4xXcxX253xX12xX4xX9exXcbxX4ccxX9exX4xX1xX4ccxX9exXd0xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX449xX4xX20dxX177xX4xX1axX14exX4xX9exXcbxX157xX9exXe6xX4xX9exXe6xX47dxX98bxX2xX4xXcxX9dxX9exX4xXaxX11xX12xX2xX15cxX4xXcxX9dxX9exX4xXe6xXb9xX2xX4xX43xX697xX9exXcbxX4xX1xX4d6xX4xX9exXcbxX47dxX9exXe6xX4xXaxXcbxX47dxX98bxX9exXe6xX4xXaxX11xX40dxXcxX4xXaxX697xX9exXcbxX4xXexX24fxXc6xX4xX9exX47dxX4c8xXcxX15cxX4xX3xXbffxX12xX4xXcbxX15axX9exXe6xX4xX9xX12xXexX4xX1axX12xX9dxX4xX146xX4f4xX9exXe6xX15cxX4xX3xXbffxX12xX4xX1x12315xX9exXe6xX4xXcxX69bxXb3xX4xXcxXcbxX2xX952xX9exX4xX146xX4bbxXc6xXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX449xX4xX165xXb9xXcxX4xXe6xX2xX69bxX4xX146xX461xX4xXcxX12xX9dxX4xX3xX12xX2xX4xXaxX11xXa81xX4xXcxX253xX12xX4xX9exXcbxX157xX9exXe6xX4xXcxX9dxX9exX4xX9exXe6xX47dxX98bxX2xX4xX3xX180xX4xX1xX12xX9exXcbxX4xX1axX14exXb3xX4xX9exX24fxX9exX4xX1axX4d6xXcxXcbxX4xX9xX89cxXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxXfxX4xX155xXcbxX4ccxX9exX4xX1xX4ccxX9exX4xX146xX4a2xX9exXe6xX4xX3xX12xX2xX4xXaxX11xXa81xX4xXcxXcbxX253xX4xXaxXcbxX889xX4xXaxX11xX9dxX9exXe6xX4xXcxX180xX9exXe6xX4xXcxXc6xX4f4xXcxX4xX83xX4ccxXexX4xX1xX40dxX9exXe6xX4xX3xX14exX4xX43xX69bxX9dxX4xX3xX16dxX4xX146xX4bbxXaxX4xX9exX47dxX4c8xXcxXd0xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX449xX4xX155xXcbxX4ccxX9exX4xX1xX4ccxX9exX4xX1axX14exX4xX9exXcbxX157xX9exXe6xX4xX9exXe6xX47dxX98bxX2xX4xX146xX227xX4xX1axX14exXb3xX4xX11xX12xX15cxX4xXe6xX2xX157xX4xXe6xX697xX9exX4xX3xX14exX4xX9xXb9xX9exXe6xX4xXaxX43bxX9dxX4xX9exXcbxX157xX9exXe6xX4xXe6xX2xXb9xX4xXaxX11xX4d6xX4xX3xX4daxXaxX4xXcxXcbxX4bbxXaxX15cxX4xXaxX2xX9exXcbxX4xXaxXcbxX24axX9exX15cxX4xX3xX15axX9exX4xXcbxX4a2xX12xX4xXcxXcbxX9dxX4xX146xX4bbxXaxX4xX9exX47dxX4c8xXcxXd0xX4xX1576xXaxX11xXc6xXexX461xX9exX4xXcbxX43bxXaxX4xX1axX961xX12xX158cxX15cxX4xX1576xXcxXcbxXc6xXexX461xX9exX4xX1axX89cxX12xX158cxX15cxX4xX1576xXaxX11xXc6xXexX461xX9exX4xXe6xX2xX177xX9exXe6xX4xX9exX4a2xX2xX158cxX15cxX4xX1576xXe6xXb9xX9exXcbxX4xXaxXcbxX15xX9dxX4xXaxX24fxX9exX4xX83xX227xX15cxX4xXaxX24fxX9exX4xX1axX14exX9exXe6xX158cxXd6xXd6xXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX449xX4xX20dxX177xX4xXcxXcbxX2xX952xX9exX4xX146xX4bbxXc6xX4xX3xX4c8xX2xX4xX9exXe6xX9dxX43bxX2xX4xX83xX4ccxXb3xX4xX3xX14exX4xX9exX4f4xX2xX4xXaxXcbxX90exX4xX146xX889xX4xX43xX69bxX9dxX4xX3xX16dxX4xX146xX4bbxXaxX4xX9exX47dxX4c8xXcxXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxXfxX4xX165xX47dxX4xXaxX47dxX90bxX9exXe6xX4xX1576xX460xX4bbxXaxX4xX155xX47dxX4c8xXcxX4xXcxX253xX12xX4xX155xXcbxX4ccxX9exX4xX1xX4ccxX9exX158cxX4xXcxX253xX12xX4xX155xXe6xXc6xXexXf39xX9exX4xX1d3xXcbxX9dxX12xX4xX460xX2xX461xXb3xX4xXcxX4a2xX4xX9xX40dxX4xXdxX952xX4xXaxXcbxXbffxX12xX4xX3xX14exX4xX13xXcbxXb9xXaxX4xXaxX11xX2xX889xX9exX4xXaxX11xX9dxX9exXe6xX4xXaxXcbxX98bxX2xX4xX146xX43bxX2xX4xXb3xX4c8xX2xX15cxX4xXaxXcbxX98bxX2xX4xX146xX43bxX2xX4xXcxXcbxX166xX9exXe6xX4xX43exXb74xX4xXcxX4c3xXc6xX4xX9exX47dxX4c8xXcxXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX1884xX4xX155xXe6xXcbxX16dxX4xXaxXcbxXc6xX4daxXaxX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxXfxX4xX165xXcbxX889xX4xX1axX9dxX43bxX2xX4xXaxX11xX47dxX98bxX9exXe6xX4xXcxX12xX4xX3xX4c8xX2xX4xXcxXb9xXcxX4xXcxX4ccxXc6xX4xXaxXcbxX87exX4xX1xX14exX2xX4xX9exXe6xX921xX9exX4xX146xX12xX9exX4xX83xX15xX9exXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxXfxX4xX213xX89cxX4xX1xXbdxX9exXe6xX4xX9exXcbxXc6xX24axX9exX4xX9exXcbxXc6xXexXf39xX9exX4xX3xX14exX4xX9xXb9xX9exXe6xX4xXaxX43bxX9dxX4xXcxXb9xXcxX4xXcxXcbxX4bbxXaxX4xX1axX2xX16dxXc6xX4xX3xX15axX9exX4xXcbxX4a2xX12xX4xX1xX4ccxX9exX4xXe6xX2xX12xX9exXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxXfxX4xXb7xX2xX177xX9exXe6xX4xX146xX2xX16dxXc6xX4xXaxXcbxX2xX952xXaxX4xXaxXcbxX12xX15cxX4xXaxXcbxX253xX4xXaxXcbxX11c6xXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxXfxX4xX2dcxXb9xXcxXcbxX4xX3xX2xX952xXaxX4xXcbxX9dxX12xX4xX1576xX460xX4bbxXaxX4xX155xX47dxX4c8xXcxX158cxX15cxX4xX1576xX155xXcbxX4ccxX9exX4xX1xX4ccxX9exX158cxXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX6axXd6xX4xX0xX15xXb3xX2fxX2dcxXcbxX21fxX9exXcbxX4xXaxX69bxX15cxX4xX9exXe6xX157xX4xX13xXcbxXb9xX13xX4xX0xX49xX15xXb3xX2fxX433xX1faxX15cxX1f9xX66xX4xX146xX2xX889xXb3xX44axX460xX69bxXb3xX4xX43xX69bxX9dxX4xXcxXcbxXc6xX1459xX9exX4xXcxXcbxX21fxX9exXcbxX4xXaxX69bxX15cxX4xX9exXe6xX157xX4xX9exXe6xXcbxXb74xX12xX15cxX4xX9exXe6xX157xX4xX13xXcbxXb9xX13xX4xXaxX2xX952xX9exXe6xX4xX442xX2xX16dxXaxXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX45axX9dxX1xXexX8xX2fxX66xXd6xX4xX0xX15xXb3xX2fxX213xXb9xX9exXe6xX4xXaxX43bxX9dxX0xX49xX15xXb3xX2fxX4xX433xX1faxX15cxX66xX4xX146xX2xX889xXb3xX44axX2dcxX4a2xX4xXcxXb9xXcxXcbxX4xX1xX2xXf39xX9exX4xX146xX43bxXaxX4xXb3xX4c8xX2xX4xXb3xX14d0xX15cxX4xXaxXcbxX889xX4xXcbxX2xX16dxX9exX4xX9xXc6xXexX4xX9exXe6xXcbxXb74xX4xX9xX4ccxXc6xX4xX9xX921xXcxX4xX3xX461xX4xX3xX4bbxX9exX4xX146xX461xX4xX9exXe6xXcbxX4d6xX4xX1axXc6xX4daxX9exXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX1xX11xX15xX1axX12xXaxX15xX1xX8xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX165xX2xX9exX4xX1axX2xX24fxX9exX4xX49cxXc6xX12xX9exXd0xX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX0xXc6xX1axX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXaxX2xXaxX1axX15xXfxXaxXcbxXc6xXb3xX43xXfxX12xX9exX1xXfxX9xX12xX13xX9dxX8xX2fxX0xX1axX2xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xX165xXcbxX21fxX4xX9xX2xX9exXcbxX4xX20dxX14exX4xX165xXb74xX9exXcbxX4xX146xXb9xX9exXcbxX4xXe6xX2xXb9xX4xX3xX461xX4xXb3xX180xX9exX4xXaxXcbxX2xX4xX146xX24axXc6xX4xXaxX2xX24fxX9exXd0xX4xX1576xX460xX461xX4xX442xX15axX9exX4xXcbxX12xXexX15cxX4xX3xXbffxX12xX4xX9xX4c3xXcxX4xX3xX14exX4xXdxXcbxX180xX9exXe6xX4xX49cxXc6xXb9xX4xX43xX4bbxXaxX4xX9exXe6xX98bxX158cxX8xX4xXcbxX11xX15xX81xX7xX8xX49xXe6xX2xX12xX9dxXfxX1xXc6xXcxX49xXaxXcbxX2xXfxX9xX2xX9exXcbxXfxXcbxX12xXfxXaxX2xX9exXcbxXfxX1xX12xX9exXcbxXfxXe6xX2xX12xXfxX3xX15xXfxXb3xX9dxX9exXfxXaxXcbxX2xXfxX1xX12xXc6xXfxXaxX2xX15xX9exXfxX1xX15xXfxX3xX12xX9exXfxXcbxX12xXexXfxX3xXc6xX12xXfxX9xXc6xXcxXfxX3xX12xXfxXdxXcbxX9dxX9exXe6xXfxX49cxXc6xX12xXfxX43xX12xXaxXfxX9exXe6xX9dxX49xX69xX5a0xX65xX333xX5a0xXa2xXd6xXcbxXaxXb3xX8xX2fxX0xX2xXb3xXe6xX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xXb3xX15xX1xX2xX12xX49xX69xX1f9xX1faxX49xX9exX15xX10xX9xX49xX1f9xX1faxXa2xX69xX49xX69xX66xX6axX1xX1faxX69xX1faxXa2xX1f9xX1f9xX69xXaxXa2xX1faxX5a0xXa2xX66xX1axX1faxXd6xX350xX13xXe6xX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xXb7xX141xX2xX4xX144xX4xX146xXb9xX13xX4xXb9xX9exX4xX43xX14exX2xX4xXaxXcbxX2xX4xX155xXe6xX157xX4xX3xX15axX9exX4xX1d3xX15fxX4xXaxXcbxX2xX4xXaxX166xXaxX4xX9exXe6xXcbxX2xX16dxX13xX4xX165xX11xXc6xX9exXe6xX4xXcbxX177xXcxX4xX13xXcbxX17cxX4xXaxXcbxX180xX9exXe6xX4xX1f9xX1faxX1f9xX1faxX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX12xX2fxX0xX1xX2xX3xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xX165xXcbxX21fxX4xX9xX2xX9exXcbxX4xX20dxX14exX4xX165xXb74xX9exXcbxX4xX146xXb9xX9exXcbxX4xXe6xX2xXb9xX4xX3xX461xX4xXb3xX180xX9exX4xXaxXcbxX2xX4xX146xX24axXc6xX4xXaxX2xX24fxX9exXd0xX4xX1576xX460xX461xX4xX442xX15axX9exX4xXcbxX12xXexX15cxX4xX3xXbffxX12xX4xX9xX4c3xXcxX4xX3xX14exX4xXdxXcbxX180xX9exXe6xX4xX49cxXc6xXb9xX4xX43xX4bbxXaxX4xX9exXe6xX98bxX158cxX8xX4xXcbxX11xX15xX81xX7xX8xX49xXe6xX2xX12xX9dxXfxX1xXc6xXcxX49xXaxXcbxX2xXfxX9xX2xX9exXcbxXfxXcbxX12xXfxXaxX2xX9exXcbxXfxX1xX12xX9exXcbxXfxXe6xX2xX12xXfxX3xX15xXfxXb3xX9dxX9exXfxXaxXcbxX2xXfxX1xX12xXc6xXfxXaxX2xX15xX9exXfxX1xX15xXfxX3xX12xX9exXfxXcbxX12xXexXfxX3xXc6xX12xXfxX9xXc6xXcxXfxX3xX12xXfxXdxXcbxX9dxX9exXe6xXfxX49cxXc6xX12xXfxX43xX12xXaxXfxX9exXe6xX9dxX49xX69xX5a0xX65xX333xX5a0xXa2xXd6xXcbxXaxXb3xX8xX2fxX165xXcbxX21fxX4xX9xX2xX9exXcbxX4xX20dxX14exX4xX165xXb74xX9exXcbxX4xX146xXb9xX9exXcbxX4xXe6xX2xXb9xX4xX3xX461xX4xXb3xX180xX9exX4xXaxXcbxX2xX4xX146xX24axXc6xX4xXaxX2xX24fxX9exXd0xX4xX1576xX460xX461xX4xX442xX15axX9exX4xXcbxX12xXexX15cxX4xX3xXbffxX12xX4xX9xX4c3xXcxX4xX3xX14exX4xXdxXcbxX180xX9exXe6xX4xX49cxXc6xXb9xX4xX43xX4bbxXaxX4xX9exXe6xX98bxX158cxX0xX49xX12xX2fxX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXcbxX15xX12xX1xX8xX2fxX213xX12xXc6xX4xX69xX1f9xX1faxX4xX13xXcbxX961xXaxX4xX1axX14exXb3xX4xX43xX14exX2xX15cxX4xXaxX11xX47dxX12xX4xX9exX12xXexX4xX433xX5a0xX49xX32bxX44axX15cxX4xXcbxX87exX9exX4xX69xX66xXd6xX1faxX1faxX1faxX4xXaxXcbxX21fxX4xX9xX2xX9exXcbxX4xX90bxX4xX20dxX14exX4xX165xXb74xX9exXcbxX4xX146xX227xX4xXdxX952xXaxX4xXaxXcbxX961xXcxX4xXb3xX180xX9exX4xXaxXcbxX2xX4xX146xX24axXc6xX4xXaxX2xX24fxX9exX4xXfxX4xXb3xX180xX9exX4xX155xXe6xX157xX4xX3xX15axX9exXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1axX2xX2fxX0xX1axX2xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xX20dxX87exX9exX4xX69xX66xX4xX9exXe6xX14exX9exX4xXaxXcbxX21fxX4xX9xX2xX9exXcbxX4xX20dxX14exX4xX165xXb74xX9exXcbxX4xX43xX47dxX4c8xXcxX4xX3xX14exX9dxX4xX9exXe6xX14exXexX4xXaxXcbxX2xX4xX146xX24axXc6xX4xXaxX2xX24fxX9exX4xX1d3xX15fxX4xXaxXcbxX2xX4xXaxX166xXaxX4xX9exXe6xXcbxX2xX16dxX13xX4xX165xX20dxX439xX165xX4xX1f9xX1faxX1f9xX1faxX8xX4xXcbxX11xX15xX81xX7xX8xX49xXe6xX2xX12xX9dxXfxX1xXc6xXcxX49xXcbxX9dxX9exXfxX69xX66xXfxX9exXe6xX12xX9exXfxXaxXcbxX2xXfxX9xX2xX9exXcbxXfxXcbxX12xXfxXaxX2xX9exXcbxXfxX43xXc6xX9dxXcxXfxX3xX12xX9dxXfxX9exXe6xX12xXexXfxXaxXcbxX2xXfxX1xX12xXc6xXfxXaxX2xX15xX9exXfxXdxXexXfxXaxXcbxX2xXfxXaxX9dxXaxXfxX9exXe6xXcbxX2xX15xX13xXfxXaxXcbxX13xXaxXfxX1f9xX1faxX1f9xX1faxX49xX69xX5a0xX65xX333xX333xX6axXd6xXcbxXaxXb3xX8xX2fxX0xX2xXb3xXe6xX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xXb3xX15xX1xX2xX12xX49xX69xX1f9xX1faxX49xX9exX15xX10xX9xX49xX1f9xX1faxXa2xX69xX49xX69xX1faxX32bxX1xX1faxX1faxX333xX1faxX69xX69xX32bxXaxX69xX333xX69xX1faxX5a0xX1axX1faxXd6xX350xX13xXe6xX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xXb7xX141xX2xX4xX144xX4xX146xXb9xX13xX4xXb9xX9exX4xX43xX14exX2xX4xXaxXcbxX2xX4xX155xXe6xX157xX4xX3xX15axX9exX4xX1d3xX15fxX4xXaxXcbxX2xX4xXaxX166xXaxX4xX9exXe6xXcbxX2xX16dxX13xX4xX165xX11xXc6xX9exXe6xX4xXcbxX177xXcxX4xX13xXcbxX17cxX4xXaxXcbxX180xX9exXe6xX4xX1f9xX1faxX1f9xX1faxX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX12xX2fxX0xX1xX2xX3xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xX20dxX87exX9exX4xX69xX66xX4xX9exXe6xX14exX9exX4xXaxXcbxX21fxX4xX9xX2xX9exXcbxX4xX20dxX14exX4xX165xXb74xX9exXcbxX4xX43xX47dxX4c8xXcxX4xX3xX14exX9dxX4xX9exXe6xX14exXexX4xXaxXcbxX2xX4xX146xX24axXc6xX4xXaxX2xX24fxX9exX4xX1d3xX15fxX4xXaxXcbxX2xX4xXaxX166xXaxX4xX9exXe6xXcbxX2xX16dxX13xX4xX165xX20dxX439xX165xX4xX1f9xX1faxX1f9xX1faxX8xX4xXcbxX11xX15xX81xX7xX8xX49xXe6xX2xX12xX9dxXfxX1xXc6xXcxX49xXcbxX9dxX9exXfxX69xX66xXfxX9exXe6xX12xX9exXfxXaxXcbxX2xXfxX9xX2xX9exXcbxXfxXcbxX12xXfxXaxX2xX9exXcbxXfxX43xXc6xX9dxXcxXfxX3xX12xX9dxXfxX9exXe6xX12xXexXfxXaxXcbxX2xXfxX1xX12xXc6xXfxXaxX2xX15xX9exXfxXdxXexXfxXaxXcbxX2xXfxXaxX9dxXaxXfxX9exXe6xXcbxX2xX15xX13xXfxXaxXcbxX13xXaxXfxX1f9xX1faxX1f9xX1faxX49xX69xX5a0xX65xX333xX333xX6axXd6xXcbxXaxXb3xX8xX2fxX20dxX87exX9exX4xX69xX66xX4xX9exXe6xX14exX9exX4xXaxXcbxX21fxX4xX9xX2xX9exXcbxX4xX20dxX14exX4xX165xXb74xX9exXcbxX4xX43xX47dxX4c8xXcxX4xX3xX14exX9dxX4xX9exXe6xX14exXexX4xXaxXcbxX2xX4xX146xX24axXc6xX4xXaxX2xX24fxX9exX4xX1d3xX15fxX4xXaxXcbxX2xX4xXaxX166xXaxX4xX9exXe6xXcbxX2xX16dxX13xX4xX165xX20dxX439xX165xX4xX1f9xX1faxX1f9xX1faxX0xX49xX12xX2fxX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXcbxX15xX12xX1xX8xX2fxX213xXb9xX9exXe6xX4xX9exX12xXexX4xX433xX5a0xX49xX32bxX44axX15cxX4xXcbxX87exX9exX4xX69xX66xX4xX9exXe6xX14exX9exX4xXaxXcbxX21fxX4xX9xX2xX9exXcbxX4xX20dxX14exX4xX165xXb74xX9exXcbxX4xX43xX47dxX4c8xXcxX4xX3xX14exX9dxX4xX9exXe6xX14exXexX4xXaxXcbxX2xX4xX146xX24axXc6xX4xXaxX2xX24fxX9exX4xXcxX253xX12xX4xX1d3xX15fxX4xXaxXcbxX2xX4xXaxX166xXaxX4xX9exXe6xXcbxX2xX16dxX13xX4xX165xX20dxX439xX165xX4xX1f9xX1faxX1f9xX1faxXd6xX4xX2dcxX180xX9exXe6xX4xXaxXb9xXcxX4xX13xXcbxXa81xX9exXe6xX4xX1xX4d6xXcxXcbxX4xX146xX47dxX141xXcxX4xXaxXcbxX40dxXcxX4xXcbxX2xX16dxX9exX4xX9exXe6xXcbxX2xX24fxXb3xX4xX9exXe6xXb59xXaxX4xX3xX4c8xX2xX4xXb3xXbdxXcxX4xXaxX2xX24fxXc6xX4xX146xX69bxXb3xX4xX43xX69bxX9dxX4xX12xX9exX4xXaxX9dxX14exX9exX4xXaxXc6xXexX16dxXaxX4xX146xX166xX2xX4xXcxXcbxX9dxX4xXdxX15fxX4xXaxXcbxX2xXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1axX2xX2fxX0xX1axX2xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xX20dxX43bxX9exX4xXcxXc6xX166xX2xX4xX9exX4f4xX13xX4xXcbxX9f0xX4xX9xX87exX4xXaxXcbxX2xX4xXaxX166xXaxX4xX9exXe6xXcbxX2xX16dxX13xX4xX165xX20dxX439xX165xX4xX3xX14exX4xX83xXc76xXaxX4xXaxXc6xXexX889xX9exX4xX146xX43bxX2xX4xXcbxX177xXcxX4xX1axX14exX4xXa2xX1faxX49xX65xX8xX4xXcbxX11xX15xX81xX7xX8xX49xXe6xX2xX12xX9dxXfxX1xXc6xXcxX49xXcbxX12xX9exXfxXcxXc6xX9dxX2xXfxX9exX9dxX13xXfxXcbxX9dxXfxX9xX9dxXfxXaxXcbxX2xXfxXaxX9dxXaxXfxX9exXe6xXcbxX2xX15xX13xXfxXaxXcbxX13xXaxXfxX3xX12xXfxX83xX15xXaxXfxXaxXc6xXexX15xX9exXfxX1xX12xX2xXfxXcbxX9dxXcxXfxX1axX12xXfxXa2xX1faxXfxX65xX49xX69xX5a0xX6axX66xX66xX5a0xXd6xXcbxXaxXb3xX8xX2fxX0xX2xXb3xXe6xX4xX9xX11xXcxX7xX8xX49xXb3xX15xX1xX2xX12xX49xX69xX1f9xX1faxX49xX9exX15xX10xX9xX49xX1f9xX1faxX1f9xX65xX49xX69xX1f9xX32bxX1xX1f9xX69xX1faxXa2xX1f9xX6axX32bxXaxX6axX6axX1f9xX6axX1axX69xXd6xX350xX13xXe6xX8xX4xX12xX1axXaxX7xX8xX4xXb7xX141xX2xX4xX144xX4xX146xXb9xX13xX4xXb9xX9exX4xX43xX14exX2xX4xXaxXcbxX2xX4xX155xXe6xX157xX4xX3xX15axX9exX4xX1d3xX15fxX4xXaxXcbxX2xX4xXaxX166xXaxX4xX9exXe6xXcbxX2xX16dxX13xX4xX165xX11xXc6xX9exXe6xX4xXcbxX177xXcxX4xX13xXcbxX17cxX4xXaxXcbxX180xX9exXe6xX4xX1f9xX1faxX1f9xX1faxX8xX4xX49xX2fxX0xX49xX12xX2fxX0xX1xX2xX3xX2fxX0xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX0xX12xX4xXaxX2xXaxX1axX15xX7xX8xX20dxX43bxX9exX4xXcxXc6xX166xX2xX4xX9exX4f4xX13xX4xXcbxX9f0xX4xX9xX87exX4xXaxXcbxX2xX4xXaxX166xXaxX4xX9exXe6xXcbxX2xX16dxX13xX4xX165xX20dxX439xX165xX4xX3xX14exX4xX83xXc76xXaxX4xXaxXc6xXexX889xX9exX4xX146xX43bxX2xX4xXcbxX177xXcxX4xX1axX14exX4xXa2xX1faxX49xX65xX8xX4xXcbxX11xX15xX81xX7xX8xX49xXe6xX2xX12xX9dxXfxX1xXc6xXcxX49xXcbxX12xX9exXfxXcxXc6xX9dxX2xXfxX9exX9dxX13xXfxXcbxX9dxXfxX9xX9dxXfxXaxXcbxX2xXfxXaxX9dxXaxXfxX9exXe6xXcbxX2xX15xX13xXfxXaxXcbxX13xXaxXfxX3xX12xXfxX83xX15xXaxXfxXaxXc6xXexX15xX9exXfxX1xX12xX2xXfxXcbxX9dxXcxXfxX1axX12xXfxXa2xX1faxXfxX65xX49xX69xX5a0xX6axX66xX66xX5a0xXd6xXcbxXaxXb3xX8xX2fxX20dxX43bxX9exX4xXcxXc6xX166xX2xX4xX9exX4f4xX13xX4xXcbxX9f0xX4xX9xX87exX4xXaxXcbxX2xX4xXaxX166xXaxX4xX9exXe6xXcbxX2xX16dxX13xX4xX165xX20dxX439xX165xX4xX3xX14exX4xX83xXc76xXaxX4xXaxXc6xXexX889xX9exX4xX146xX43bxX2xX4xXcbxX177xXcxX4xX1axX14exX4xXa2xX1faxX49xX65xX0xX49xX12xX2fxX0xX49xX9xXaxX11xX9dxX9exXe6xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXcbxX15xX12xX1xX8xX2fxX20dxX180xXb3xX4xX9exX12xXexX15cxX4xX9exXe6xX14exXexX4xXa2xX1faxX49xX65xX15cxX4xX1axX14exX4xXcbxX43bxX9exX4xXcxXc6xX166xX2xX4xXcxX90exX9exXe6xX4xX146xX889xX4xXaxXcbxX21fxX4xX9xX2xX9exXcbxX4xX146xX15axX9exXe6xX4xXdxX144xX4xXaxXcbxX12xXb3xX4xX1xX40dxX4xX1d3xX15fxX4xXaxXcbxX2xX4xX165xX166xXaxX4xX9exXe6xXcbxX2xX16dxX13xX4xX165xX11xXc6xX9exXe6xX4xXcbxX177xXcxX4xX13xXcbxX17cxX4xXaxXcbxX180xX9exXe6xX4xX9exX15axXb3xX4xX1f9xX1faxX1f9xX1faxX4xX3xX14exX4xX146xX15axX9exXe6xX4xXdxX144xX4xX83xXc76xXaxX4xXaxXc6xXexX889xX9exX4xX146xX43bxX2xX4xXcbxX177xXcxX4xX1xX40dxX12xX4xXaxX11xX24fxX9exX4xX146xX2xX889xXb3xX4xXdxX15fxX4xXaxXcbxX2xX4xX9exX14exXexXd6xX0xX49xX13xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1axX2xX2fxX0xX49xXc6xX1axX2fxX0xX1xX2xX3xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xXcxX1axX11xX8xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX13xX4xXcxX1axX12xX9xX9xX7xX8xX13xX213xX9dxXc6xX11xXcxX15xX8xX2fxX165xXcbxX15xX9dxX4xX442xX2xX15xXaxX9exX12xXb3xX449xX0xX49xX13xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2fxX0xX49xX1xX2xX3xX2f