Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, nguyên Tổng Bí thư Lê Khải Phiêu luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.
e700x1650exed68x168d6x12437x13ff3x167f3x11e8bx13497xX7x16fd3x113dfx10b2fx128cax16a02x1722dxX5x1385dxXax16a4ax104c4x168b9x16a16xX4xX3x167e5x16387xXdxX3x14b66xf5d7xX3xX7x1544axX3xfa24xef64xX1xXdx109b0xXbxX3xX4x12502xX6xX3xX22xX23xX14xfec5x10d8cxX22xX3xXcxfc8fxX22xX23xX3x128eax14e6bxX3xXexX1x16301xX3x15792xX31xX3xec66xX1x16c77xX3x157cexX1xXdxX31xX14xX0x129bcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1735fxX10xX6x11f30xXaxX12xXcxf75ax12097xX22xX23xX3xX7xX14x16da6xXexX3xX4xX14xX15xX4xX3xX18xX19xXdxX3xX1xX64x13453xXexX3xX18xX15xX22xX23xX3xX4x10662xX4xX1xX3x160b5xX78xX22xX23xe9d7xX3x10c02xX3xX4xX3ex16751xX22xX23xX3xX1cxeb7bxX3xX4x1129cxX22xX23xX3xXexX81xX4xX3xX22xX1dxX64xX89xX3xX22xX23xX14xX30xX31xX22xX3xXcxX35xX22xX23xX3xX39xX3axX3xXexX1xX3exX3xX40xX31xX3xX43xX1xX45xXdxX3xX47xX1xXdxX31xX14xX3xX5xX14xX97xX22xX3xX1xX64xX1dxX22xX3xXexX1xX1dxX22xX1xX3x13df2xX14xe94fxXexX3xX7x160c5xX4xX3xXexX63x10a44xX22xX23xX3xXexX63xX81xX4xX1xX3xXexX63xX3ex15434xX4xX3x111a5xX45xX22xX23xX89xX3xe816xX1xX1dxX3xX22xX3exXedxX4xX3xX1cxX1dxX3xX22xX1x15857xX22xX3xX5fxX104xX22x13d0exX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX64xX5fxX30xXaxX12xX0xXdxX85xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX22xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXax167b7xXdxX5fxXexX1x136abxX3xf662x14c7dx172a9xXbxXd5x11fb3xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX141xX3xX2xea54xX2x10d30xXbxXd5xX148xXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX10ax15504xX6xX64xX1xX6xXexXdxX22xX1xX10axX1cxX22xX4dxX22xX10xX13cxX7xX4dxX144xX145xX155xX2xX4dxX2xX145x12732xX5fx13653xX145x1195fxX17fxX145xX155xX153xXexX2xX2xX143xX155xX5xX181x1388axX145xX153xX145xX143xX18dxXdxX22x148d8xX64xX18dxX5xX10xX18dx13b75xX1xX6xX18dxXbxX1xXdxX10ax13000xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX1xXdxX26xXbxX3xX4xX2axX6xX3xX22xX23xX14xX30xX31xX22xX3xXcxX35xX22xX23xX3xX39xX3axX3xXexX1xX3exX3xX40xX31xX3xX43xX1xX45xX3xX47xX1xXdxX31xX14xXaxX3xX13cxXdxX5fxXexX1xX9xXaxX143xX144xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX2xX153xX2xX155xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX64xX5fxX30xXaxX12xX0xXdxX85xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxXexX1xX14xX85xX164xX3xX5fxX1xXdxX5fxX10xX3xXdxX13xX10xX22xXexX10xX63xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX13cxXdxX5fxXexX1xX141xX3xX143xX144x10fd1xXbxXd5xX148xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX141xX3xX17fxX17fxX145xXbxXd5xX148xXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX10axX164xX6xX64xX1xX6xXexXdxX22xX1xX10axX1cxX22xX4dxX22xX10xX13cxX7xX4dxX144xX145xX155xX2xX4dxX2xX145xX17dxX5fxX17fxX145xX181xX17fxX2xX144xX143xXexX155xX24bxX155xX145xX153xX5xX145xX10axX1a3xXbxX23x10300xX63xX9xX24bxX2xX17dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX3xX7xX20xX3xX22xX23xX1xXdxX26xXbxX3xX4xX2axX6xX3xX22xX23xX14xX30xX31xX22xX3xXcxX35xX22xX23xX3xX39xX3axX3xXexX1xX3exX3xX40xX31xX3xX43xX1xX45xX3xX47xX1xXdxX31xX14xXaxX3xX13cxXdxX5fxXexX1xX9xXaxX143xX144xX24bxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX17fxX17fxX145xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXexX6xX164xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXd5xX6xX22xX1xX22xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX22xX23xX9xXaxX145xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5fxX5fxXdxX22xX23xX9xXaxX17fxXaxX12xX0xXexX164xX64xX5fxX30xX12xX0xXexX63xX12xX0xXexX5fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX64xX5fxX30xXaxX12xXcxX1xX10xX64xX3xXexXdxX22xX3xXex111bfxX3xX39xX6xX22xX3xX39xX45xX64xX3xX1cxX26xX89xX3xX4xX1x11303xX85xX3xX7x114efxX4xX3xX7x10e80xX4xX3xX19bxX1x1258dxX10xX3xX4xX81xX22xX3xX164xX15xX3xXcxX63xX14xX22xX23xX3xX3exX8fxX22xX23xX89xX3xX97xX22xX23xX3xX40xX31xX3xX43xX1xX45xX3xX47xX1xXdxX31xX14xX89xX3xX22xX23xX14xX30xX31xX22xX3xXcxX35xX22xX23xX3xX39xX3axX3xXexX1xX3exX3xXf0xX45xX22xX23xX3xX13xX15xX22xX23xX3xX7xX45xX22xX3xeb53xXdxX26xXexX3xXf6xX6xX85xX89xX3xX18x11d2dxX3xXexX360xX3xXexX63x15487xX22xX3xX1cxX1dxX64xX3xX1x16cb1xXdxX3xX144xX3xX23xXdxX19xX3xX17fxX144xX3xXbxX1x1199cxXexX3xX22xX23xX1dxX30xX3xX153xX4dxX143xX3xXexX78xXdxX3xX5cxX1dxX3xXf6xX15xXdxX10axX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX64xX5fxX30xXaxX12xXcxX63xX64xX22xX23xX3xX7xX14xX6axXexX3xX4xX14xX15xX4xX3xX18xX19xXdxX3xX1xX64xX78xXexX3xX18xX15xX22xX23xX3xX4xX81xX4xX1xX3xX85xX78xX22xX23xX89xX3xX8bxX3xX4xX3exX8fxX22xX23xX3xX1cxX94xX3xX4xX97xX22xX23xX3xXexX81xX4xX3xX22xX1dxX64xX89xX3xX22xX23xX14xX30xX31xX22xX3xXcxX35xX22xX23xX3xX39xX3axX3xXexX1xX3exX3xX40xX31xX3xX43xX1xX45xXdxX3xX47xX1xXdxX31xX14xX3xX4x12599xX22xX23xX3xX5xX14xX97xX22xX3xX1xX64xX1dxX22xX3xXexX1xX1dxX22xX1xX3xXd5xX14xXd7xXexX3xX7xXdbxX4xX3xXexX63xXe0xX22xX23xX3xXexX63xX81xX4xX1xX3xXexX63xX3exXedxX4xX3xXf0xX45xX22xX23xX89xX3xXf6xX1xX1dxX3xX22xX3exXedxX4xX3xX1cxX1dxX3xX22xX1xX104xX22xX3xX5fxX104xX22xX89xX3xX5xX14xX97xX22xX3xX23xXdx10a13xX3xX1cxX4d0xX22xX23xX3xX19bxX1xX3axX3xXexXdx150d5xXexX89xX3xXbxX1x107c5xX85xX3xX4xX1xXd7xXexX3xX4xX2axX6xX3xX22xX23xX3exX19xXdxX3xX4xX15xX22xX23xX3xX7xX45xX22xX89xX3xX5xX14xX97xX22xX3xXex14da3xX22xX3xXexX104xX85xX89xX3xXexX505xX22xX3xX5xX20xX4xX3xX1cx15280xX3xX22xX3exXedxX4xX89xX3xX1cxX516xX3xX5fxX104xX22xX10axX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxXexX5fxX12xX0xX4dxXexX63xX12xX0xX4dxXexX164xX64xX5fxX30xX12xX0xX4dxXexX6xX164xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11a86xX64xX14xX63xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX64xX3xXcxXcx13788xX3c6xXf6xX0xX4dxXbxX12