Cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh ủng hộ đồng bào vùng lũ
(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, chiều 22/10, Công đoàn cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh đã ủng gần 50 triệu đồng để cùng chia sẻ, ủng hộ Nhân dân tỉnh nhà bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.
6879xef64x12203x10450x109cfx106fexf2cdx8b32x132c2xX7x12944xa053xc20bx1170cx110d5xb64fxX5xbb98xXaxfdcdxb056x11962xX3xc633xf057xX6x127d1xX3xf6b0xdfe4xX19xX3xXbxX1x10bd1xX19xd14axX3xbba5x114c6x9e11xX19xX3xX25xc3f3x13023x9ce8xe449xX3xX2dxX25x9d8dxbd0cxX2exX3x9c03xX2bxX32xX33xX3xXex10a85xX19xX1xX3xe851xX19xX23xX3xX1xfce7xX3x119d3x1358bxX19xX23xX3x130fexX27xX26xX3xa7f7x8c04xX19xX23xX3xX5xcf93xX0xe5f4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2dxX10xX6xfccbxXaxX12xX2dxad2cx754fxX19xX23xX3xcda2xX19xX23xX3xX5xcc55xXdxX3xde3fxe8c6xX17xX3xX23x832dxXdxX3xX4xX40xX6xX3x10a29x6a0dxX3xX4cxX6xX19xX3xe2b2xe38axXexX3xXex8464xf42bxX19xX3xXcx1194exX3xX16xX17xfba0xX4xX3xXexX3cxX19xX1xX2exX3xX4xX1xXdx90d9xX17xX3x9093xXabxX58xX2xb854xX2exX3xX13xcdafxX19xX23xX3xX47xX26xX27xX19xX3xX4xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xXbxX1xX21xX19xX23xX3xX25xX26xX27xX19xX3xX25xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX2dxX25xX32xX33xX2exX3xX36xX2bxX32xX33xX3xXexX3cxX19xX1xX3xX47x1257exX3xX40xX19xX23xX3xX23xaa75xX19xX3x8881xXafxX3xXexX93xXdxfefdxX17xX3xX47xX48xX19xX23xX3xX47x842dxX3xX4xX51xX19xX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x8ad6xX2exX3xX40xX19xX23xX3xX1xX45xX3xX32xX1xb299xX19xX3xX6axX11cxX19xX3xXexX3cxX19xX1xX3xX19xX1xX27xX3xX4cxf981xX3xXexX1xXdxXfaxXexX3xX1xd5e6xXdxX3xX6axX26xX3xd971xX6exX6xX3xX5xX56xX3xX23xX11cxX88xX3xX93xX6x92e9xX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xX4cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axXexX4cxX5xX19xXaxX3xX7xXexX88xX5xX10xX9xXaxdfebxXdxX6axXexX1xd5c0xX3x135f6xXabxXafxXbx7417x11407xX3xX13cxX6xX93xX23xXdxX19xc1acxX5xX10x7815xXexX16fxX3xX6xX17xXexX26xX176xX3xX13cxX6xX93xX23xXdxX19xX17exX93xXdxX23xX1xXexX16fxX3xX6xX17xXexX26xX176xXaxX12xX0xXexX4cxX26xX6axX88xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX13cxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX93xXaxX3xX7xXexX88xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX6axXexX1xX16fxX3xX171xXabxXafxXbxX175xX176xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX16fxX3xXf4x8bd4xf9f4xXbxX175xX176xXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX149xX4cxX6xX26xX1xX6xXexXdxX19xX1xX149xX50xX19xX58xX19xX10xX16axX7xX58xXabxXafxX1e2xXabxX58xX2xXafxXf4xX6axX1e2xX2xXf4xXf4xX1e3x11e2cxd568xXexX1e3xXabxX1e2x1030fxXabxX5xXafxX149x117d0xXbxX23xaf21xX93xX9xX218xXf4xX1e2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xXbxX1xX21xX19xX23xX3xX25xX26xX27xX19xX3xX25xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX2dxX25xX32xX33xX2exX3xX36xX2bxX32xX33xX3xXexX3cxX19xX1xX3xX40xX19xX23xX3xX1xX45xX3xX47xX48xX19xX23xX3xX4cxX27xX26xX3xX50xX51xX19xX23xX3xX5xX56xXaxX3xX16axXdxX6axXexX1xX9xXaxX171xXabxXafxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxXf4xX1e2xX1e3xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX93xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX13cxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX93xXaxX3xX7xXexX88xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX6axXexX1xX16fxX3xX171xXabxXafxXbxX175xX176xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX16fxX3xXf4xX1e2xX1e3xXbxX175xX176xXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX149xX4cxX6xX26xX1xX6xXexXdxX19xX1xX149xX50xX19xX58xX19xX10xX16axX7xX58xXabxXafxX1e2xXabxX58xX2xXafxXf4xX6axX1e2xX2xXf4xXf4xX1e3xX1e2xX171xXexX1e3xX213xX1e3xX2xX2xX5xXafxX149xX21dxXbxX23xX220xX93xX9xX171xXafxX218xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xXbxX1xX21xX19xX23xX3xX25xX26xX27xX19xX3xX25xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX2dxX25xX32xX33xX2exX3xX36xX2bxX32xX33xX3xXexX3cxX19xX1xX3xX40xX19xX23xX3xX1xX45xX3xX47xX48xX19xX23xX3xX4cxX27xX26xX3xX50xX51xX19xX23xX3xX5xX56xXaxX3xX16axXdxX6axXexX1xX9xXaxX171xXabxXafxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxXf4xX1e2xX1e3xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX93xX12xX0xX58xXexX4cxX26xX6axX88xX12xX0xX58xXexX6xX4cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX26xX6axX88xXaxX12xX87xX88xX3xX50xXdxX7cxX19xX3xX2bxX13xX2dxX3xXcxX93xX17xX19xX23xX3xX6exX14xX19xX23xX3xX25x6ea7xX19xX23xX2exX3xX13xX1xX40xX3xXexX12dxX4xX1xX3xX2dxX25xX32xX33xX3xXexX3cxX19xX1xX3x83a4xX7cxX3xX25xfecaxX19xX1xX3xf009xX14xX19xX176xX3x7922xX1x11b1exX3xX2bx8d6exX3xXexX1xX6exX3xXcxX3cxX19xX1xX3xX40xX88xX2exX3xX13xX1xX40xX3xXexX12dxX4xX1xX3xX36xX2bxX32xX33xX3xXexX3cxX19xX1xX3xXcxX93xXf1xX19xX3xXcxXdxdf9bxX19xX3xX2dxX6exX19xX23xX176xX3xX4xe82bxX4xX3xX3e7xX1xX3e9xX3xX13xX1xX40xX3xXexX12dxX4xX1xX3xX2dxX25xX32xX33xX3xXexX3cxX19xX1xX3xX32xX23xX17xX88xf29cxX19xX3xXcxX1xX12dxX3xX32x69daxX3x97f0xX2exX3xXcxX93xX6exX14xX19xX23xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX2dxX17xX88xXa8xX19xX176xX3xX3e7xX1xX3e9xX3xX13xX1xX40xX3xXexX12dxX4xX1xX3xX36xX2bxX32xX33xX3xXexX3cxX19xX1xX3xX32xX23xX17xX88xX43dxX19xX3xX2dxX48xX19xX23xX3xX3dax12405xX19xX1xX176xX3xX4xX41fxX4xX3xX50xX12dxX3xX47xX136xXdxX3xX4cxXdxX103xX17xX3xX2cxX17xX9cxX4xX3xX1xX45xXdxX176xX3xX5xXeaxX19xX1xX3xX47xX136xX26xX3xXcxX1xX6exX78xX19xX23xX3xXexX93x11647xX4xX3xX2dxX25xX32xX33xX2exX3xX36xX2bxX32xX33xX2exX3xX4xX41fxX4xX3xX2bxX6xX19xX3xX2dxX25xX32xX33xX3xXexX3cxX19xX1xX3xX4xX51xX19xX23xX3xXexX26xX27xX19xX3xXexX1xX103xX3xX4xX41fxX19xX3xX4cxX45xX2exX3xX4xXb3xX19xX23xX3xX4xX1xX73xX4xX2exX3xX50xXdxX7cxX19xX3xX4xX1xX73xX4xX2exX3xX47xX26xX27xX19xX3xX50xXdxX7cxX19xX2exX3xX19xX23xX6exX78xXdxX3xX5xX6xX26xX3xX47xX45xX19xX23xX3xX4xX51xX19xX23xX3xX6axX4b3xX3xX4cxX17xX98xXdxX3xX5xX43dxX149xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX26xX6axX88xXaxX12xXcxX1xX10xX26xX3xX4cxX41fxX26xX3xX4xX41fxX26xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX2exX3xXexX3ecxX19xX1xX3xX47xX415xX19xX3xX2xX1e3xX1xX3xX19xX23xX27xX88xX3xXabxX2xX58xX2xXafxX2exX3xXexX93xX7cxX19xX3xX47xX12dxX6xX3xX4cxX27xX19xX3xXexX3cxX19xX1xX3xX4xX21xX19xX3xXabxX213xX3xX175xXeaxX3xX4cxX12dxX3xX19xX23xX94xXbxX3xX50xdbeexXdxX3xXf4xX149xX171xX1e2xX212xX3xX1xX45xX3xX4cxX12dxX3xX19xX23xX94xXbxX3xX19xX6exX591xX4xX149xX3xX25xXeaxX3xX4xX3e9xX3xX218xX3xX19xX23xX6exX78xXdxX3xX4xX1xX415xXexX176xX3xX4xX41fxX4xX3xX1xX17xX88xXfaxX19xX3xX13x101aexX13cxX3xa0c8xX17xX88xX7cxX19xX2exX3xXcxX1xX136xX4xX1xX3xX2dxX27xX3xX50xX27xX3xX13cxX45xXexX3xX7xX9cxX3xX175xXeaxX2exX3xXbxX1xX6exX78xX19xX23xX3xX4xX40xX6xX3xXexX1xX27xX19xX1xX3xXbxX1xX9cxX3xX2dxX27xX3xXcxX482xX19xX1xX3xX4cxX12dxX3xX19xX23xX94xXbxX3xX19xX8fxX19xX23xX149xX3xX32xX1xXdxXa8xX17xX3xXexX27xXdxX3xX7xX3c2xX19xX2exX3xX5xX6exX14xX19xX23xX3xXexX1xX4b3xX4xX2exX3xX1xX26xX6xX3xX13cxX27xX17xX2exX3xX1xX48xX3xX47xX94xXbxX2exX3xX4xXf1xX17xX3xX47xX6exX78xX19xX23xd892xX3xX1xX6exX3xX1x79f5xX19xX23xX3xX19xX8fxX19xX23xX149xX0xX58xXbxX12xX0xXexX6xX4cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axXexX4cxX5xX19xXaxX3xX7xXexX88xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX6axXexX1xX16fxX3xX171xXabxXafxXbxX175xX176xX3xX13cxX6xX93xX23xXdxX19xX17exX5xX10xX181xXexX16fxX3xX6xX17xXexX26xX176xX3xX13cxX6xX93xX23xXdxX19xX17exX93xXdxX23xX1xXexX16fxX3xX6xX17xXexX26xX176xXaxX12xX0xXexX4cxX26xX6axX88xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX13cxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX93xXaxX3xX7xXexX88xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX6axXexX1xX16fxX3xX171xXabxXafxXbxX175xX176xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX16fxX3xXf4xX1e2xX1e3xXbxX175xX176xXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX149xX4cxX6xX26xX1xX6xXexXdxX19xX1xX149xX50xX19xX58xX19xX10xX16axX7xX58xXabxXafxX1e2xXabxX58xX2xXafxXf4xX6axX1e2xX2xXf4xXf4xX1e3xXf4xX171xXexX2xX1e2xX171xX213xXf4xX5xXafxX149xX21dxXbxX23xX220xX93xX9xXf4xX2xX1e2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xXbxX1xX21xX19xX23xX3xX25xX26xX27xX19xX3xX25xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX2dxX25xX32xX33xX2exX3xX36xX2bxX32xX33xX3xXexX3cxX19xX1xX3xX40xX19xX23xX3xX1xX45xX3xX47xX48xX19xX23xX3xX4cxX27xX26xX3xX50xX51xX19xX23xX3xX5xX56xXaxX3xX16axXdxX6axXexX1xX9xXaxX171xXabxXafxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxXf4xX1e2xX1e3xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX93xX12xX0xXexX93xX12xX0xXexX6axX12xX0xXdxX13cxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX19xXexX10xX93xXaxX3xX7xXexX88xX5xX10xX9xXaxX16axXdxX6axXexX1xX16fxX3xX1e2xX1e2xX171xX171xXbxX175xX176xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX16fxX3xX212xXafxX1e2xX171xXbxX175xX176xXaxX3xX7xX93xX4xX9xXaxX58xX58xXdxX149xX4cxX6xX26xX1xX6xXexXdxX19xX1xX149xX50xX19xX58xX19xX10xX16axX7xX58xXabxXafxX1e2xXabxX58xX2xXafxXf4xX6axX1e2xX2xXf4xXf4xX171xXafxX171xXexX1e3xX213xX2xXabxXafxX5xXafxX149xX21dxXbxX23xX220xX93xX9xX212xXf4xXf4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xXbxX1xX21xX19xX23xX3xX25xX26xX27xX19xX3xX25xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX2dxX25xX32xX33xX2exX3xX36xX2bxX32xX33xX3xXexX3cxX19xX1xX3xX40xX19xX23xX3xX1xX45xX3xX47xX48xX19xX23xX3xX4cxX27xX26xX3xX50xX51xX19xX23xX3xX5xX56xXaxX3xX16axXdxX6axXexX1xX9xXaxX1e2xX1e2xX171xX171xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX212xXafxX1e2xX171xXaxX3xX58xX12xX0xX58xXexX6axX12xX0xX58xXexX93xX12xX0xX58xXexX4cxX26xX6axX88xX12xX0xX58xXexX6xX4cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX26xX6axX88xXaxX12xX36xX2bxX32xX33xX3xXexX3cxX19xX1xX2exX3xX4xX41fxX4xX3xX19xX23xX27xX19xX1xX3xX4xX1xX73xX4xX3xX19xX1cxX19xX23xX3xX47xXeaxX3xX1xX17xX88xX3xX47xX45xX19xX23xX3xX2xX1e2xX3xX19xX23xX1xX3dexX19xX3xXexX1xX51xX19xX23xX3xX13cxe2d1xX3xXexXb3xX13cxX2exX3xX1xX14xX19xX3xX2xX218xX3xX19xX23xX1xX3dexX19xX3xX7bxa3a5xXexX3xX19xX6exX591xX4xX3xX17xX9cxX19xX23xX2exX3xXabxXafxX3xXex11c41xX19xX3xX23xX136xX26xX2exX3xX171xX149xXf4xXafxXafxX3xX7bxX23xX3xX1xX3e9xX6xX3xX4xX1xX920xXexX3xX175xcd27xX3xX5xdaf1xX3xX19xX6exX591xX4xX176xX3xX1xX14xX19xX3xX171xX2xX3xX19xX23xX1xX3dexX19xX3xX4xX41fxX19xX3xX4cxX45xX2exX3xX4xX1xXdxX415xX19xX3xX7xf5c1xX176xX3xX2xX212xX171xX3xXexX27xX17xX2exX3xX175xX17xX48xX19xX23xX3xX50xX27xX3xX212xX218xXf4xX3xXb3xX3xXexXb3xX3xX4xX41fxX4xX3xX5xX26xX136xXdxX64bxX3xX47xX103xX3xX4xX73xX17xX3xXexX93xeec8xX2exX3xX1xa5baxX3xXexX93xX993xX3xX7bxX1xX5caxX19xX3xX4xX920xXbxX3xX19xX23xX6exX78xXdxX3xX6axX11cxX19xX149xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bxX26xX6axX88xXaxX12xX13xX51xX19xX23xX3xX50xX591xXdxX3xX19xX23xX17xX48xX19xX3xX19xX23xX11cxX19xX3xX7xX41fxX4xX1xX2exX3xX4cxX6exX591xX4xX3xX47xXf1xX17xX3xX47xXeaxX3xX4xX3e9xX3xX1xX27xX19xX23xX3xXexX93xX1cxX13cxX3xXexX98xX3xX4xX1xX73xX4xX2exX3xX4xX41fxX3xX19xX1xX11cxX19xX3xX40xX19xX23xX3xX1xX45xX3xX4xX41fxX4xX3xX19xX1xX17xX3xX4xXf1xX17xX3xXexX1xXdxX415xXexX3xX88xX415xX17xX3xX47xX103xX3xX4xX73xX17xX3xXexX93xX993xX3xX19xX23xX6exX78xXdxX3xX6axX11cxX19xX3xX4cxX12dxX3xX19xX23xX94xXbxX3xX5xde49xXexX149xX3xX25xX415xX19xX3xX4xX1xXdxXa8xX17xX3xXabxX2xX58xX2xXafxX2exX3xX2bxX6xX19xX3xX1bxX94xX19xX3xX47xX45xX19xX23xX3xX4xX73xX17xX3xXexX93xX993xX3xXexX3cxX19xX1xX3xX47xXeaxX3xXexXdxX415xXbxX3xX19xX1xX94xX19xX3xX47xX1cxX19xX23xX3xX7bxX93exX3xX50xX27xX3xXexX93xX4b3xX4xX3xXexXdxX415xXbxX3xX40xX19xX23xX3xX1xX45xX3xX4xX40xX6xX3xX1xX27xX19xX23xX3xX4xX1xXa44xX4xX3xXexX94xXbxX3xXexX1xX103xX2exX3xX4xX41fxX3xX19xX1xX11cxX19xX3xXexX93xX26xX19xX23xX3xX50xX27xX3xX19xX23xX26xX27xXdxX3xXexX3cxX19xX1xX3xX50xX591xXdxX3xXexX98xX19xX23xX3xX7xX9cxX3xXexXdxXa8xX19xX3xX2xX2xX2exX2xX213xXf4xX3xXexa58bxX3xX47xX48xX19xX23xX176xX3xXexX93xX26xX19xX23xX3xX47xX3e9xX3xX4xX3e9xX3xX2xXafxX2exX213xX212xX212xX3xXexXae8xX3xX47xX48xX19xX23xX3xXexXdxXa8xX19xX3xX13cxX8fxXexX3xX50xX27xX3xX1xXdxXfaxX19xX3xX50xX94xXexX3xXexX93xX12dxX3xX23xXdxX41fxX3xXabxX218xXabxX3xXexX93xXdxXfaxX17xX3xX47xX48xX19xX23xX149xX0xX58xXbxX12xX0xX6axXdxX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6axX93xX10xX5xX6xXexX10xX6axXaxX12xX0xX7xXexX93xX26xX19xX23xX12xXcxXdxX19xX3xX5xXdxX7cxX19xX3xX16xX17xX6xX19xX16fxX0xX58xX7xXexX93xX26xX19xX23xX12xX0xX17xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX17exXexX1xX17xX13cxX4cxX17exX6xX19xX6axX17exX7xX6xXbxX26xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3daxXeaxX19xX1xX3xX47xX136xX26xX3xXexX3cxX19xX1xX3xX4xX3c2xX13cxX3xX14xX19xX3xXexX920xX13cxX3xX5xX21xX19xX23xX3xX4xX40xX6xX3xX47xX48xX19xX23xX3xX4cxX27xX26xX3xX4xX3c2xX3xX19xX6exX591xX4xX3xX1xX6exX591xX19xX23xX3xX50xXa8xX3xX2dxX27xX3xXcxX482xX19xX1xXaxX3xX1xX93xX10xX181xX9xXaxX58xX19xX1xXdxXbxX17exX4xX6xX17xX17exX88xX10xX17xX17exXexX1xX17xX26xX19xX23xX58xX5xX6xX19xX1xX17exX6axX6xX26xX17exXexXdxX19xX1xX17exX4xX6xX13cxX17exX26xX19xX17exXexX6xX13cxX17exX5xX26xX19xX23xX17exX4xX17xX6xX17exX6axX26xX19xX23xX17exX4cxX6xX26xX17exX4xX6xX17exX19xX17xX26xX4xX17exX1xX17xX26xX19xX23xX17exX50xX10xX17exX1xX6xX17exXexXdxX19xX1xX58xXabxXafxXafxXf4xX213xXabxX149xX1xXexX13cxXaxX12xX0xXdxX13cxX23xX3xX7xX93xX4xX9xXaxX58xX13cxX10xX6axXdxX6xX58xX2xXabxXafxX58xX19xX10xX16axX7xX58xXabxXafxX1e2xXabxX58xX2xXabxX213xX6axX1e2xX2xX2xXafxXafxXf4xX2xXexXabxX212xX218xX218xX213xX5xXafxX149xX21dxXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX19xX3xXbxX1xX21xX19xX23xX3xX25xX26xX27xX19xX3xX25xX2bxX2cxX2dxX2exX3xX2dxX25xX32xX33xX2exX3xX36xX2bxX32xX33xX3xXexX3cxX19xX1xX3xX40xX19xX23xX3xX1xX45xX3xX47xX48xX19xX23xX3xX4cxX27xX26xX3xX50xX51xX19xX23xX3xX5xX56xXaxX3xX58xX12xX0xX58xX6xX12xX0xX6axXdxX50xX12xX0xX7xXexX93xX26xX19xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3daxXeaxX19xX1xX3xX47xX136xX26xX3xXexX3cxX19xX1xX3xX4xX3c2xX13cxX3xX14xX19xX3xXexX920xX13cxX3xX5xX21xX19xX23xX3xX4xX40xX6xX3xX47xX48xX19xX23xX3xX4cxX27xX26xX3xX4xX3c2xX3xX19xX6exX591xX4xX3xX1xX6exX591xX19xX23xX3xX50xXa8xX3xX2dxX27xX3xXcxX482xX19xX1xXaxX3xX1xX93xX10xX181xX9xXaxX58xX19xX1xXdxXbxX17exX4xX6xX17xX17exX88xX10xX17xX17exXexX1xX17xX26xX19xX23xX58xX5xX6xX19xX1xX17exX6axX6xX26xX17exXexXdxX19xX1xX17exX4xX6xX13cxX17exX26xX19xX17exXexX6xX13cxX17exX5xX26xX19xX23xX17exX4xX17xX6xX17exX6axX26xX19xX23xX17exX4cxX6xX26xX17exX4xX6xX17exX19xX17xX26xX4xX17exX1xX17xX26xX19xX23xX17exX50xX10xX17exX1xX6xX17exXexXdxX19xX1xX58xXabxXafxXafxXf4xX213xXabxX149xX1xXexX13cxXaxX12xX3daxXeaxX19xX1xX3xX47xX136xX26xX3xXexX3cxX19xX1xX3xX4xX3c2xX13cxX3xX14xX19xX3xXexX920xX13cxX3xX5xX21xX19xX23xX3xX4xX40xX6xX3xX47xX48xX19xX23xX3xX4cxX27xX26xX3xX4xX3c2xX3xX19xX6exX591xX4xX3xX1xX6exX591xX19xX23xX3xX50xXa8xX3xX2dxX27xX3xXcxX482xX19xX1xX0xX58xX6xX12xX0xX58xX7xXexX93xX26xX19xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6axXaxX12xXcxX1xXb3xX19xX23xX3xX16xX17xX6xX3xX2bxX6xX19xX3xX13xX73xX17xX3xXexX93xX993xX3xXexX3cxX19xX1xX2exX3xX4xX41fxX4xX3xXexX98xX3xX4xX1xX73xX4xX2exX3xX4xX41fxX3xX19xX1xX11cxX19xX3xXexXdxX415xXbxX3xXexXa44xX4xX3xX40xX19xX23xX3xX1xX45xX3xX4cxX27xX3xX4xX26xX19xX3xX32xX1xX11cxX19xX3xX6axX11cxX19xX3xX2dxX27xX3xXcxX482xX19xX1xX3xX50xX51xX19xX23xX3xX4cxX12dxX3xX3c2xX19xX1xX3xX1xX6exX6fxX19xX23xX3xX6axX26xX3xX5xX56xX3xX5xXa44xXexX149xX3xX2bxX3ecxX3xXexX1xX6exX3xXcxX3cxX19xX1xX3xX40xX88xX3xX2dxX26xX27xX19xX23xX3xXcxX93xX17xX19xX23xX3xX33xX56xX19xX23xX2exX3xX13xX1xX40xX3xXexX12dxX4xX1xX3xX87xX88xX3xX4cxX6xX19xX3xX8exXcxXcxX2cxX3xXexX3cxX19xX1xX3xX2dxX27xX3xX1bxX1cxX19xX3xX2dxX51xX19xX23xX3xXexXdxX415xXbxX3xX47xX3e9xX19xX3xX4xX41fxX4xX3xX47xX26xX27xX19xX149xX0xX58xXbxX12xX0xX58xX6axXdxX50xX12xX0xX58xX5xXdxX12xX0xX58xX17xX5xX12xX0xX6axXdxX50xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX93xXaxX12xX0xX58xX6axXdxX50xX12xX0xX58xX6axXdxX50xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10aaexX17xXexX1xX26xX93xXaxX12xX3daxX6exX17xX3xXcxX1xX27xX19xX1xX0xX58xXbxX12
Lưu Thành