Can Lộc diệt hơn 98 ngàn con chuột
(Baohatinh.vn) - Trong những ngày qua, người dân Can Lộc ( Hà Tĩnh) đã tiêu diệt được hơn 98 ngàn con chuột đề phòng phá hoại mùa màng.
4908xc9c4x5077x9b8bx5433xc2e4xff29x11f3exe112xX7x7b77xfddex95c4x6d80x1234ax5e91xX5xb4d8xXax6562x9092xX6xa1cexX3xd1dcxf66fxX4xX3xd7faxXdxf158xXexX3xX1x12886xX15xX3xbdb5xd1c8xX3xX15xa6ccxe583xX15xX3xX4x11845xX15xX3xX4xX1xd508xX18xXexX0x8e7cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8188xX10xX6xX1bxXaxX12xXcxb2e3xX2dxX15xX28xX3xX15xX1x11aa9xX15xX28xX3xX15xX28xX29x1154cxX3xc3f3xX32xX6x7b66xX3xX15xX28xeb58x11996xXdxX3xX1bx49eaxX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xb59cxX3xX45xX29xX3xXcx9d84xX15xX1xc2aaxX3x10fdex49ebxX3xXexXdxec94xX32xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX7exX63xb134xX4xX3xX1xX21xX15xX3xX24xX25xX3xX15xX28xX29xX15xX3xX4xX2dxX15xX3xX4xX1xX32xX18xXexX3xX7ex11374xX3xXbxX1x5f0fxX15xX28xX3xXbxX1x56f6xX3xX1xX2dx60a2xXdxX3xe914x8d44xX6xX3xXb8xX29xX15xX28x10efbxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa3a4xX2dxX1bxX5axXaxX12xX0xXdxXb8xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXax77adxXdxX1bxXexX1xd4cdxX3xc1b6xX2x6559xXbxfb31x9791xX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexXf7xX3xf5e8xX2x9e8dxXbxXfdxXfexXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX36xX36xXdxXc0x5172xX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc0x8dc2xX15xX36xX15xX10xXf2xX7xX36x5546xX10axX108xX130xX36xXf9xX25xX1bx11102xX2xX25xX108xX10axX138xX24xXexX138xX108xX2x7b71xX138xX5xX10axXc0x618axXbxX28xf2f0xX4cxX9xXf9xXfbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX1xX21xX15xX3xX24xX25xX3xX15xX28xX29xX15xX3xX4xX2dxX15xX3xX4xX1xX32xX18xXexXaxX3xXf2xXdxX1bxXexX1xX9xXaxXf9xX2xXfbxXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX108xX2xX10axXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12x6b78x11bcdxX15xX28xX3xX1bxX68xX15xX3xXcxX4cxX32xX15xX28xX3xX17xX18xX4xX3xX7exX7fxX3xX4cxX6xX3xX7exd346xX15xX28xX3xX1xX63xdb5axX15xX28xX3xX63x8601xX15xX28xX3xX4xX1xXdxbd1cxX15xX3xX1bx4bb7xX4xX1xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX4xX1xX32xX18xXexX3xX128xX1d4xXdxX3xX4xXb1xX4xX1xX3xX5xX29xXb8xX3xX7exX29xX2dxX3xX1xX6xX15xX28xX5fxX3xX7ex9f14xX3xX15xX63xX1d4xX4xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX2dxX1bxX5axXaxX12xXcxX4cxX6xX15xX1xX3xXexX1x971exX3xX7xX6xX32xX3xXb8xX63xX6xX3xX5x10228xX5fxX3xX1xX32xX5axX1dxX15xX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX7exX7fxX3xXbxX1xXb1xXexX3xX7exX18xX15xX28xX3xXbxX1xX2dxX15xX28xX3xXexX4cxX29xX2dxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX4xX1xX32xX18xXexX3xX11ex75b9xX2dxX3xX128xX1dxX3xXb8xXb9xX6xX3xXb8xX29xX15xX28xX3xXexX4cxX2dxX15xX28xX3xXexX2dxX29xX15xX3xX1bxX68xX15xXc0xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX2dxX1bxX5axXaxX12xX17xbd02xX5axX3xX5xef80xX4xX3xX5xX63xX8dxX15xX28xX3xX1xX18xXdxX3xX15xX1b0xX15xX28xX3xX1bxX68xX15xX3xX5xX29xXb8xX3xX15xXabxX15xX28xX3xX4xc334xXexX5fxX3xXexX4cxX2dxX15xX28xX3xX130xX3xX15xX28xX29xX5axX3xXex1139exX3xX130xX10axX3x10cf8xX3xX130xX2xX36xX2xX10axX3xXexX2dxX29xX15xX3xX1xX32xX5axX1dxX15xX3xX7exX7fxX3xX4x126d7xX3xX143xX36xX2xX25xX3xXfdxX7fxX5fxX3xXexX1xX1dfxX3xXexX4cxX29dxX15xX3xX4cxX6xX3xX5cxX32xX68xX15xX3xX73x1020bxX1xXb1xX15xX1xX3xd5eaxX79xX15xX1xX3x869exX83xX15xX5fxX3xaabaxX32xX6xX15xX28xX3xX17xX18xX4xX5fxX3xXcxX4cxX32xX15xX28xX3xX17xX18xX4xX5fxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX17xX18xX4xX5fxX3x4d64xX32xX68xX15xX3xX17xX18xX4xX5fxX3xXcxX1xX1dfxX3xXcxX4cxX29dxX15xX3xX1afxX28xX1xb359xX15xX5fxX3xXcxX1xXdxX83xX15xX3xX17xX18xX4xX7cxXc0xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX2dxX1bxX5axXaxX12xX0xXdxXb8xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX1bxXexX1xXf7xX3xXf9xX2xXfbxXbxXfdxXfexX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexXf7xX3xX108xX2xX10axXbxXfdxXfexXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX36xX36xXdxXc0xX11exX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc0xX128xX15xX36xX15xX10xXf2xX7xX36xX130xX10axX108xX130xX36xXf9xX25xX1bxX138xX2xX25xX108xX2xX108xX143xXexX130xXfbxX24xX10axX10axX5xX10axXc0xX148xXbxX28xX14bxX4cxX9xX138xX25xXf9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX1xX21xX15xX3xX24xX25xX3xX15xX28xX29xX15xX3xX4xX2dxX15xX3xX4xX1xX32xX18xXexXaxX3xXf2xXdxX1bxXexX1xX9xXaxXf9xX2xXfbxXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX108xX2xX10axXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12x6271xX1xX2dxX15xX28xX3xXexX4cxX29xX2dxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX4xX1xX32xX18xXexX3xX1cfxX3xXcxX1xX1dfxX3xXexX4cxX29dxX15xX3xX1afxX28xX1xX353xX15xX3xX4xXabxX15xX3xX4xX2efxX3xX7xX2a1xX3xXexX1xX6xXb8xX3xX28xXdxX6xX3xX4xX229xX6xX3xX7exX2dxX29xX15xX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX15xXdxX83xX15xX3xXcxX4cxX63xX64xX15xX28xX3xXcxX45xX450xXcxX3xX1afxX28xX1xX353xX15xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX2dxX1bxX5axXaxX12x10ddbxX1dbxX15xX3xXexX1xX64xXdxX3xX7exXdxf85bxXb8xX3xX1xXdxX1dxX15xX3xXexXb5xXdxX5fxX3xXexX2dxX29xX15xX3xX1xX32xX5axX1dxX15xX3xX7exX7fxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX7exX63xX8dxX4xX3xX1xX21xX15xX3xX24xX25xX3xX15xX28xX29xX15xX3xX4xX2dxX15xX3xX4xX1xX32xX18xXexXc0xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX2dxX1bxX5axXaxX12xX0xXdxXb8xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX5axX5xX10xX9xXaxXf2xXdxX1bxXexX1xXf7xX3xXf9xX2xXfbxXbxXfdxXfexX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexXf7xX3xX108xX2xX10axXbxXfdxXfexXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf7xX36xX36xXdxXc0xX11exX6xX2dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc0xX128xX15xX36xX15xX10xXf2xX7xX36xX130xX10axX108xX130xX36xXf9xX25xX1bxX138xX2xX25xX108xX130xX138xX10axXexX143xX138xX2xXfbxX108xX5xX10axXc0xX148xXbxX28xX14bxX4cxX9xXf9xX2xXf9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX1xX21xX15xX3xX24xX25xX3xX15xX28xX29xX15xX3xX4xX2dxX15xX3xX4xX1xX32xX18xXexXaxX3xXf2xXdxX1bxXexX1xX9xXaxXf9xX2xXfbxXaxX3xX1xX10xXdxX28xX1xXexX9xXaxX108xX2xX10axXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2dxX15xXaxX12xXcxX4cxX2dxX15xX28xX3xX130xX3xX15xX28xX29xX5axX3xX15xX28xX63xX64xXdxX3xX1bxX68xX15xX3xX30cxX1xXb1xX15xX1xX3xX312xX79xX15xX1xX3xX317xX83xX15xX3xX7exX7fxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX1xX21xX15xX3xX2xX25xX3xX15xX28xX29xX15xX3xX4xX2dxX15xX3xX4xX1xX32xX18xXexX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX2dxX1bxX5axXaxX12xacacxX15xX1xX3xX1afxX28xX32xX5axf358xX15xX3xX312x5516xX15xX3xX45xXb9xX15xX28xX3xX2d8xX3xX13xX1xX229xX3xXexX1dfxX4xX1xX3xe5f9xXd0xX1afxa1a4xX3xXfdxX7fxX3xX30cxX1xXb1xX15xX1xX3xX312xX79xX15xX1xX3xX317xX83xX15xX3xX4xX1xX2dxX3xX11exXdxX1dbxXexXf7xX3xbe79xX312xd55axX3xX33dxX32xX68xX15xX3xX15xX65cxXb8xX3xX15xX6xX5axX5fxX3xXexX2dxX29xX15xX3xXfdxX7fxX3xX4xX2efxX3xX24xX10axX10axX3xX1xX6xX3xX5x119d1xX6xXc0xX3xX4c4xX4cfxX3xX11exX269xX2dxX3xX128xX1dxX3xXb8xXb9xX6xX3xXb8xX29xX15xX28xX5fxX3xXexX4cxX2dxX15xX28xX3xX130xX3xX15xX28xX29xX5axX3xX5cxX32xX6xX5fxX3xX4xX1xX6b5xX15xX28xX3xXexX1b0xXdxX3xX7exX7fxX3xX1xX32xX5axX3xX7exX18xX15xX28xX3xX1xX29xX15xX28xX3xXexX4cxX65cxXb8xX3xX15xX28xX63xX64xXdxX3xX4cxX6xX3xX7exX1c9xX15xX28xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX4xX1xX32xX18xXexXc0xX3xX4c4xX1dbxX15xX3xX15xX6xX5axX5fxX3xXexX2dxX29xX15xX3xXfdxX7fxX3xX7exX7fxX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX7exX63xX8dxX4xX3xX1xX21xX15xX3xX2xX25xX3xX15xX28xX29xX15xX3xX4xX2dxX15xX5fxX3xX4xX1xXdxX1dbxX15xX3xX1bxX1dfxX4xX1xX3xX15xX29xX5axX3xX7xc320xX3xX7exX63xX8dxX4xX3xXfdxX7fxX3xXexXdxX1dbxXbxX3xXexX692xX4xX3xX4xX1xX2dxX3xX7exX1dbxX15xX3xX4xX32xX2c1xXdxX3xXexX1xXb1xX15xX28xX3xX2xX10axbb77xXc0xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX2dxX1bxX5axXaxX12xX4c4xX63xX8dxX4xX3xX11exXdxX1dbxXexX5fxX3xX128xX692xX3xX33dxX32xX68xX15xX3xX15xX65cxXb8xX3xX15xX6xX5axX5fxX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxX2a1xX3x7ba5xXdxX1dbxX15xX3xX7xX269xX15xX3xXfdxX32xX29dxXexX3xX1xX21xX15xX3xX24xX10axX10axX10axX3xX1xX6xXc0xX3xX312x4cf7xX3xXexX1xX1dbxX5fxX3xX128xXdxX1dxX4xX3xX4cxX6xX3xX5cxX32xX68xX15xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX4xX1xX32xX18xXexX3xX7exX63xX8dxX4xX3xXfdxX10xXb8xX3xX5xX29xX3xXb8xX18xXexX3xXexX4cxX2dxX15xX28xX3xX15xX1xX53xX15xX28xX3xX28xXdxX269xXdxX3xXbxX1xXb1xXbxX3xX5cxX32xX6xX15xX3xXexX4cxcb38xX15xX28xX3xX7exX4cfxX3xX11exX269xX2dxX3xX128xX1dxX3xXb8xXb9xX6xX3xXb8xX29xX15xX28xXc0xX3xX672xX2a1xX3xX7bexXdxX1dbxX15xX5fxX3xX4xX1xXdxX1dbxX15xX3xX1bxX1dfxX4xX1xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX4xX1xX32xX18xXexX3xX1cfxX3xX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX7xX758xX3xX7bexf79exX2dxX3xX1bxX29xXdxX3xXexX2d3xX3xX15xX6xX5axX3xX7exX1dbxX15xX3xX4xX32xX2c1xXdxX3xXexX1xXb1xX15xX28xX3xX2xX10axXc0xX0xX36xXbxX12xX0xX1bxXdxX128xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1bxX4cxX10xX5xX6xXexX10xX1bxXaxX12xX0xX7xXexX4cxX2dxX15xX28xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX83xX15xX3xX5cxX32xX6xX15xXf7xX0xX36xX7xXexX4cxX2dxX15xX28xX12xX0xX32xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX2d8xXexX1xX32xXb8xX11exX2d8xX6xX15xX1bxX2d8xX7xX6xXbxX2dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4c4x5ce6xX4xX3xXcxX1xX826xX3xX4cxX6xX3xX5cxX32xX68xX15xX3xXexXdxX83xX32xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX2xX10axX10axX3xX15xX28xX29xX15xX3xX4xX2dxX15xX3xX4xX1xX32xX18xXexXaxX3xX1xX4cxX10x11f43xX9xXaxX36xX15xX2dxX15xX28xX2d8xX15xX28xX1xXdxX10xXbxX36xX1bxX32xX4xX2d8xXexX1xX2dxX2d8xX4cxX6xX2d8xX5cxX32xX6xX15xX2d8xXexXdxX10xX32xX2d8xX1bxXdxX10xXexX2d8xX2xX10axX10axX2d8xX15xX28xX6xX15xX2d8xX4xX2dxX15xX2d8xX4xX1xX32xX2dxXexX36xX130xX10axX10axX108xX143xX138xXc0xX1xXexXb8xXaxX12xX0xXdxXb8xX28xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX36xXb8xX10xX1bxXdxX6xX36xX2xX130xX10axX36xX15xX10xXf2xX7xX36xX130xX10axX108xX130xX36xX25xX10axX1bxX130xX2xXf9xX108xX2xX108xX138xXexX143xX25xX24xX130xX138xX5xX10axXc0xX148xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX1xX21xX15xX3xX24xX25xX3xX15xX28xX29xX15xX3xX4xX2dxX15xX3xX4xX1xX32xX18xXexXaxX3xX36xX12xX0xX36xX6xX12xX0xX1bxXdxX128xX12xX0xX7xXexX4cxX2dxX15xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4c4xX8f4xX4xX3xXcxX1xX826xX3xX4cxX6xX3xX5cxX32xX68xX15xX3xXexXdxX83xX32xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX2xX10axX10axX3xX15xX28xX29xX15xX3xX4xX2dxX15xX3xX4xX1xX32xX18xXexXaxX3xX1xX4cxX10xX924xX9xXaxX36xX15xX2dxX15xX28xX2d8xX15xX28xX1xXdxX10xXbxX36xX1bxX32xX4xX2d8xXexX1xX2dxX2d8xX4cxX6xX2d8xX5cxX32xX6xX15xX2d8xXexXdxX10xX32xX2d8xX1bxXdxX10xXexX2d8xX2xX10axX10axX2d8xX15xX28xX6xX15xX2d8xX4xX2dxX15xX2d8xX4xX1xX32xX2dxXexX36xX130xX10axX10axX108xX143xX138xXc0xX1xXexXb8xXaxX12xX4c4xX8f4xX4xX3xXcxX1xX826xX3xX4cxX6xX3xX5cxX32xX68xX15xX3xXexXdxX83xX32xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX2xX10axX10axX3xX15xX28xX29xX15xX3xX4xX2dxX15xX3xX4xX1xX32xX18xXexX0xX36xX6xX12xX0xX36xX7xXexX4cxX2dxX15xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1bxXaxX12xff0axX63xX6xX3xX5xX234xX5fxX3xX15xX63xX1d4xX4xX3xX1cfxX3xX4xXb1xX4xX3xX7bexX1xX32xX3xX128xX2a1xX4xX3xX15xX18xXdxX3xX7exX1c9xX15xX28xX3xX1bxX68xX15xX28xX3xX4xX6xX2dxX5fxX3xX5xX29xX3xXexX1xX64xXdxX3xX7exXdxX4cfxXb8xX3xXexX1xX32xb906xX15xX3xX5xX8dxXdxX3xX15xX1xX29dxXexX3xX7exX4cfxX3xX15xX28xX63xX64xXdxX3xX1bxX68xX15xX3xX4c4xX8f4xX4xX3xXcxX1xX826xX3xX73xX45xX29xX3xXcxX79xX15xX1xX7cxX3xXexX1xX6xXb8xX3xX28xXdxX6xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX4xX1xX32xX18xXexX3xX11exX269xX2dxX3xX128xX1dxX3xXb8xXb9xX6xX3xXb8xX29xX15xX28xXc0xXc0xXc0xX0xX36xXbxX12xX0xX36xX1bxXdxX128xX12xX0xX36xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1afxX28xX63xX64xXdxX3xX1bxX68xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX45xX29xX3xX4cxX6xX3xX5cxX32xX68xX15xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX1xX21xX15xX3xX108xXfbxX3xX15xX28xX29xX15xX3xX4xX2dxX15xX3xX4xX1xX32xX18xXexX5fxX3xX11exX269xX2dxX3xX128xX1dxX3xXb8xXb9xX6xX3xXb8xX29xX15xX28xXaxX3xX1xX4cxX10xX924xX9xXaxX36xX15xX2dxX15xX28xX2d8xX15xX28xX1xXdxX10xXbxX36xX15xX28xX32xX2dxXdxX2d8xX1bxX6xX15xX2d8xX5xX2dxX4xX2d8xX1xX6xX2d8xX4cxX6xX2d8xX5cxX32xX6xX15xX2d8xX1bxXdxX10xXexX2d8xX1xX2dxX15xX2d8xX108xXfbxX2d8xX15xX28xX6xX15xX2d8xX4xX2dxX15xX2d8xX4xX1xX32xX2dxXexX2d8xX11exX6xX2dxX2d8xX128xX10xX2d8xXb8xX32xX6xX2d8xXb8xX6xX15xX28xX36xX130xX10axX10axX10axX2xX10axXc0xX1xXexXb8xXaxX12xX0xXdxXb8xX28xX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX36xXb8xX10xX1bxXdxX6xX36xX2xX130xX10axX36xX15xX10xXf2xX7xX36xX130xX10axX108xX2xX36xX24xX108xX1bxX2xX130xX10axX2xX25xX108xXf9xXexXfbxX143xX24xX138xX138xX5xX10axXc0xX148xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX1xX21xX15xX3xX24xX25xX3xX15xX28xX29xX15xX3xX4xX2dxX15xX3xX4xX1xX32xX18xXexXaxX3xX36xX12xX0xX36xX6xX12xX0xX1bxXdxX128xX12xX0xX7xXexX4cxX2dxX15xX28xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1afxX28xX63xX64xXdxX3xX1bxX68xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX45xX29xX3xX4cxX6xX3xX5cxX32xX68xX15xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX1xX21xX15xX3xX108xXfbxX3xX15xX28xX29xX15xX3xX4xX2dxX15xX3xX4xX1xX32xX18xXexX5fxX3xX11exX269xX2dxX3xX128xX1dxX3xXb8xXb9xX6xX3xXb8xX29xX15xX28xXaxX3xX1xX4cxX10xX924xX9xXaxX36xX15xX2dxX15xX28xX2d8xX15xX28xX1xXdxX10xXbxX36xX15xX28xX32xX2dxXdxX2d8xX1bxX6xX15xX2d8xX5xX2dxX4xX2d8xX1xX6xX2d8xX4cxX6xX2d8xX5cxX32xX6xX15xX2d8xX1bxXdxX10xXexX2d8xX1xX2dxX15xX2d8xX108xXfbxX2d8xX15xX28xX6xX15xX2d8xX4xX2dxX15xX2d8xX4xX1xX32xX2dxXexX2d8xX11exX6xX2dxX2d8xX128xX10xX2d8xXb8xX32xX6xX2d8xXb8xX6xX15xX28xX36xX130xX10axX10axX10axX2xX10axXc0xX1xXexXb8xXaxX12xX1afxX28xX63xX64xXdxX3xX1bxX68xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX45xX29xX3xX4cxX6xX3xX5cxX32xX68xX15xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX1xX21xX15xX3xX108xXfbxX3xX15xX28xX29xX15xX3xX4xX2dxX15xX3xX4xX1xX32xX18xXexX5fxX3xX11exX269xX2dxX3xX128xX1dxX3xXb8xXb9xX6xX3xXb8xX29xX15xX28xX0xX36xX6xX12xX0xX36xX7xXexX4cxX2dxX15xX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX1bxXaxX12xX130xX3xX15xX28xX29xX5axX3xX5cxX32xX6xX5fxX3xX15xX1xXdxXa7xX32xX3xX7exX1dfxX6xX3xXbxX1xX63xX21xX15xX28xX3xX1cfxX3xX1xX32xX5axX1dxX15xX3xX17xX18xX4xX3xX45xX29xX3xX73xX45xX29xX3xXcxX79xX15xX1xX7cxX3xX7exX7fxX3xXexXaebxXbxX3xXexX4cxX32xX15xX28xX3xX4cxX6xX3xX5cxX32xX68xX15xX3xXexXdxX83xX32xX3xX1bxXdxX1dxXexX3xX7exX63xX8dxX4xX3xX1xX21xX15xX3xX108xXfbxX3xX15xX28xX29xX15xX3xX4xX2dxX15xX3xX4xX1xX32xX18xXexX5fxX3xX11exX269xX2dxX3xX128xX1dxX3xXb8xXb9xX6xX3xXb8xX29xX15xX28xXc0xX0xX36xXbxX12xX0xX36xX1bxXdxX128xX12xX0xX36xX5xXdxX12xX0xX36xX32xX5xX12xX0xX1bxXdxX128xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4cxXaxX12xX0xX36xX1bxXdxX128xX12xX0xX36xX1bxXdxX128xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX650xX32xXexX1xX2dxX4cxXaxX12xXcxX1xX63xX2d8xX3xX4c4xX1b0xX15xX28xX0xX36xXbxX12
Thư- Đông