Nước lũ trắng xóa làng quê Hà Tĩnh nhìn từ flycam
(Baohatinh.vn) - Đỉnh lũ đã đi qua, nước bắt đầu rút, nhưng những gì thiên tai để lại thật khủng khiếp. Làng mạc tiêu điều, xơ xác giữa mênh mông nước lũ đục ngầu.
df3x1372x82dbx3bfax96c6xa2aax1db8x1538x481bxX7x9ac7xa4e8x26cfx50acx2b15xa261xX5x884axXax8cbax23a7x5597x806dxX4xX3xX5x85b8xX3xXex4261x3aadx7608x8b5bxX3x7aa2x89b0xX6xX3xX5xa3a1xX1exX1fxX3xa09fx4084x4d8axX3x93c3xX26xX3xXcx7046xX1exX1xX3xX1exX1x53dexX1exX3xXex7747xX3x2371xX5x8143xX4xX6x365dxX0x9928xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX10xX6x3184xXaxX12x9611x7a12xX1exX1xX3xX5xX19xX3x6decx5f1exX3xX62xXdxX3xX2axX2bxX6x8abexX3xX1exX14xX15xX4xX3x1e24xX1dxXexX3xX62x83e6xX2bxX3xX1cx577bxXexX6bxX3xX1exX1xX14xX1exX1fxX3xX1exX1x5ebfxX1exX1fxX3xX1fxX38xX3xXexX1xXdxX2cxX1exX3xXexX6xXdxX3xX62x28acxX3xX5x891axXdxX3xXexX1x95b9xXexX3x8f7dxX1x61acxX1exX1fxX3xXa4xX1xXdx746axXbx7337xX3x34e2xX26xX1exX1fxX3xX43xX9cxX4xX3xXexXdxX2cxX2bxX3xX62xXdx3362xX2bxX6bxX3xX21x23f2xX3xX21x4bf4xX4xX3xX1fxXdxX87xX6xX3xX43xX2cxX1exX1xX3xX43x1604xX1exX1fxX3xX1exX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xX62x4ae5xX4xX3xX1exX1fxX77xX2bxXafxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx122ax7b80xX57xX40xXaxX12xX0xXdxX43xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx1a01xX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxb184xXdxX57xXexX1x8603xX3xX2xX2x634fx2cc8xXbxX21x8685xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX122xX3x36cex7836xX127xXbxX21xX12axXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX45xX45xXdxXafxX72xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX1exX1xXafx72b3xX1exX45xX1exX10xX11dxX7xX45x39f9xX127xX126xX15cxX45xX2xX15cxX135xX57xae14xX2x438cxX165xX15cxX134xX2xXex4d45xX165xX2x6e23xX165xX5xX127xXafx875dxXbxX1fx4dbexX1cxX9xX167xX2xX126xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX3xX5xX26xX1exX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX3xX1exX1xX38xX1exX3xXexX3cxX3xX3exX5xX40xX4xX6xX43xXaxX3xX11dxXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xX2xX126xX127xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX134xX135xX127xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX6xXbxXexXdxXfcxX1exXaxX12xXafxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX57xX40xXaxX12xX0xXdxX43xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10exX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX57xXexX1xX122xX3xX2xX2xX126xX127xXbxX21xX12axX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX122xX3xX135xX167xX127xXbxX21xX12axXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX45xX45xXdxXafxX72xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX1exX1xXafxX154xX1exX45xX1exX10xX11dxX7xX45xX15cxX127xX126xX15cxX45xX2xX15cxX135xX57xX165xX2xX134xX15cxX16dxX126xX127xXexX167xX127xX126xX167xX134xX5xX127xXafxX175xXbxX1fxX178xX1cxX9xX16dxX126xX126xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX3xX5xX26xX1exX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX3xX1exX1xX38xX1exX3xXexX3cxX3xX3exX5xX40xX4xX6xX43xXaxX3xX11dxXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xX2xX126xX127xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX135xX167xX127xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX6xXbxXexXdxXfcxX1exXaxX12xXcxXfcxX26xX1exX3xX4xac1axX1exX1xX3xX154x5aacxX1exX1fxX3xX1xX9cxX3xX5xX14xX2bxX3xX1xafe1xX3x85acx51a6xX3x612bx1547xX3xXexX1xX2bx4a23xX4xX3xX1xX2bxX40x5316xX1exX3xX10ex327bxX43xX3x9c8axX2bxX40xX2cxX1exX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX57xX40xXaxX12xX0xXdxX43xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10exX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX57xXexX1xX122xX3xX2xX2xX126xX127xXbxX21xX12axX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX122xX3xX167xX126xX2xXbxX21xX12axXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX45xX45xXdxXafxX72xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX1exX1xXafxX154xX1exX45xX1exX10xX11dxX7xX45xX15cxX127xX126xX15cxX45xX2xX15cxX135xX57xX165xX2xX126xX134xX134xX126xX16dxXexX126xX134xX127xX127xX2xX5xX127xXafxX175xXbxX1fxX178xX1cxX9xX170xX165xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX3xX5xX26xX1exX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX3xX1exX1xX38xX1exX3xXexX3cxX3xX3exX5xX40xX4xX6xX43xXaxX3xX11dxXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xX2xX126xX127xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX167xX126xX2xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX6xXbxXexXdxXfcxX1exXaxX12xX10exXc9xX4xX3xX21xX63xX3xX154xX2f8xX1exX1fxX3xX1xX9cxX3xX5xX14xX2bxX3xX1fxX304xX43xX122xX3xX10exX319xX43xX3x3c49xX2bxX315xX6bxX3xX10exX319xX43xX3x8a22x5d76xX6bxX3xX10exX319xX43xX3xXcxX1xX26xX1exX1xX6bxX3xX10exX319xX43xX3xXcxX1xX9cxX4xX1xX6bxX3xX10exX319xX43xX3x9743x16b2xX1exX1xXafxXafxXafxX3xX62xX5bxX1exX1xX3xX5xX19xX3xX1ex68efxX43xX3xX15cxX127xX15cxX127xX3x15e2xX3xX43xb0e1xX4xX3xX4xX6xXfcxX3xX1xXc6xX1exX3xX1exX475xX43xX3xX15cxX127xX2xX127xX3xXexX3cxX3xX126xX127xX3x746exX3xX167xX127xX3xX4xX43xXafxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX57xX40xXaxX12xX0xXdxX43xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10exX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX57xXexX1xX122xX3xX2xX2xX126xX127xXbxX21xX12axX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX122xX3xX167xX126xX2xXbxX21xX12axXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX45xX45xXdxXafxX72xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX1exX1xXafxX154xX1exX45xX1exX10xX11dxX7xX45xX15cxX127xX126xX15cxX45xX2xX15cxX135xX57xX165xX2xX126xX134xX167xX127xX126xXexX15cxX2xX170xX127xX135xX5xX127xXafxX175xXbxX1fxX178xX1cxX9xX126xX165xX134xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX3xX5xX26xX1exX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX3xX1exX1xX38xX1exX3xXexX3cxX3xX3exX5xX40xX4xX6xX43xXaxX3xX11dxXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xX2xX126xX127xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX167xX126xX2xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX6xXbxXexXdxXfcxX1exXaxX12xXcxX1xX10xXfcxX3xXexX1x16dbxX1exX1fxX3xXa4xX2cxX6bxX3xX4xX22xX3xXa4xX1xXfcxX2f3xX1exX1fxX3xX2xX165xXafxX165xX126xX127xX3xX1xX30fxX45xX126xX165xXafxX127xX165xX127xX3xX1exX1x98c9xX1exX3xXa4xX1xX319xX2bxX3xX47dxX3xX10exX319xX43xX3xX31cxX2bxX40xX2cxX1exX3xX72xX465xX3xX1exX1fxXa1xXbxXafxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX57xX40xXaxX12xX0xXdxX43xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10exX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX57xXexX1xX122xX3xX2xX2xX126xX127xXbxX21xX12axX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX122xX3xX167xX126xX2xXbxX21xX12axXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX45xX45xXdxXafxX72xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX1exX1xXafxX154xX1exX45xX1exX10xX11dxX7xX45xX15cxX127xX126xX15cxX45xX2xX15cxX135xX57xX165xX2xX126xX134xX167xX2xX16dxXexX16dxX167xX170xX127xX167xX5xX127xXafxX175xXbxX1fxX178xX1cxX9xX2xX170xX126xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX3xX5xX26xX1exX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX3xX1exX1xX38xX1exX3xXexX3cxX3xX3exX5xX40xX4xX6xX43xXaxX3xX11dxXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xX2xX126xX127xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX167xX126xX2xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX6xXbxXexXdxXfcxX1exXaxX12xX13xX14xX15xX4xX3xX62xX63xX3xX1cxX7bxXexX3xX1exX1xXdxXc1xX2bxXafxXafxXafxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX57xX40xXaxX12xX0xXdxX43xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10exX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX57xXexX1xX122xX3xX2xX2xX126xX127xXbxX21xX12axX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX122xX3xX167xX126xX2xXbxX21xX12axXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX45xX45xXdxXafxX72xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX1exX1xXafxX154xX1exX45xX1exX10xX11dxX7xX45xX15cxX127xX126xX15cxX45xX2xX15cxX135xX57xX165xX2xX134xX15cxX16dxX15cxX126xXexX134xX126xX127xX165xX2xX5xX127xXafxX175xXbxX1fxX178xX1cxX9xX16dxX16dxX16dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX3xX5xX26xX1exX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX3xX1exX1xX38xX1exX3xXexX3cxX3xX3exX5xX40xX4xX6xX43xXaxX3xX11dxXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xX2xX126xX127xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX167xX126xX2xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX6xXbxXexXdxXfcxX1exXaxX12xXafxXafxXafxX1exX1xX14xX1exX1fxX3xX62xXadxX1exX3xX4xX1xXdxXc1xX2bxX3xX15cxX2xX45xX2xX127xX6bxX3xX1exX1xXdxXc1xX2bxX3xX21xX63xX3xX154xX2f8xX1exX1fxX3xX1xX9cxX3xX5xX14xX2bxX3xX4xXa6xX6xX3xX10exX319xX43xX3xX31cxX2bxX40xX2cxX1exX3xX154x6df8xX1exX3xX72xX465xX3xX4xXd7xX3xX5xXa1xXbxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX57xX40xXaxX12xX0xXdxX43xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10exX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX57xXexX1xX122xX3xX2xX2xX126xX127xXbxX21xX12axX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX122xX3xX167xX126xX2xXbxX21xX12axXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX45xX45xXdxXafxX72xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX1exX1xXafxX154xX1exX45xX1exX10xX11dxX7xX45xX15cxX127xX126xX15cxX45xX2xX15cxX135xX57xX165xX2xX126xX134xX167xX15cxX170xXexX15cxX134xX127xX2xX16dxX5xX127xXafxX175xXbxX1fxX178xX1cxX9xX126xX2xX15cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX3xX5xX26xX1exX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX3xX1exX1xX38xX1exX3xXexX3cxX3xX3exX5xX40xX4xX6xX43xXaxX3xX11dxXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xX2xX126xX127xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX167xX126xX2xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX6xXbxXexXdxXfcxX1exXaxX12xX13xX1xX87xX1exX1fxX3xX4xXfcxX1exX3xX62xX14x274bxX1exX1fxX3xXexX1cxXe4xX4xX3xX4xX1x7594xX1exX1xX3xX154xX26xXfcxX3xX4xXc9xX4xX3xX21xX63xX3xX72xX465xX3xX1exX1fxXa1xXbxX3xX1exX14xX15xX4xX3xX1exX6xX40xX3xX62xX63xX3xX4xX22xX3xXexX1xX99xX3xX5xX14xX2bxX3xXexX1xXd7xX1exX1fxX3xXexX1cxX47dxX3xX5xX9cxXdxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX57xX40xXaxX12xX0xXdxX43xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10exX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX57xXexX1xX122xX3xX2xX2xX126xX127xXbxX21xX12axX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX122xX3xX167xX126xX2xXbxX21xX12axXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX45xX45xXdxXafxX72xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX1exX1xXafxX154xX1exX45xX1exX10xX11dxX7xX45xX15cxX127xX126xX15cxX45xX2xX15cxX135xX57xX165xX2xX126xX134xX134xX15cxX15cxXexX126xX167xX165xX135xX135xX5xX127xXafxX175xXbxX1fxX178xX1cxX9xX170xX170xX127xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX3xX5xX26xX1exX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX3xX1exX1xX38xX1exX3xXexX3cxX3xX3exX5xX40xX4xX6xX43xXaxX3xX11dxXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xX2xX126xX127xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX167xX126xX2xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX6xXbxXexXdxXfcxX1exXaxX12xX13xX1xX14xX1exX1fxX3xX4xX77xX1exX3xX7x57bfxX3xX62xXdxXc1xX2bxX3xXexXdxXadxXexX3xX4xXa6xX6xX3xX4xXc6xX3xX2axX2bxX6xX1exX3xX4xX1xX480xX4xX3xX1exX475xX1exX1fxX3xX1exX1x3fabxX43xX3xXexX1cxXc9xX1exX1xX3xX1exX1xX87xX1exX1fxX3xX7xXaa5xX3xX4xX5a9xX3xX62xXc9xX1exX1fxX3xXexXdxXadxX4xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX57xX40xXaxX12xX0xXdxX43xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10exX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX57xXexX1xX122xX3xX2xX2xX126xX127xXbxX21xX12axX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX122xX3xX167xX126xX2xXbxX21xX12axXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX45xX45xXdxXafxX72xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX1exX1xXafxX154xX1exX45xX1exX10xX11dxX7xX45xX15cxX127xX126xX15cxX45xX2xX15cxX135xX57xX165xX2xX134xX134xX165xX127xX170xXexX167xX15cxX170xX2xX165xX5xX127xXafxX175xXbxX1fxX178xX1cxX9xX165xX170xX135xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX3xX5xX26xX1exX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX3xX1exX1xX38xX1exX3xXexX3cxX3xX3exX5xX40xX4xX6xX43xXaxX3xX11dxXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xX2xX126xX127xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX167xX126xX2xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX6xXbxXexXdxXfcxX1exXaxX12xX2exX304xX3xX306xX307xX3xX309xX30axX3xX62xX63xX3xX1fxXdxX2f3xX43xX3xX5xX14xX2bxX3xX5xX14x2577xX1exX1fxX3xX21xX2f3xX3xX5xX19xX3xXexX3cxX3xX134xX127xX127xX3xX43xX0xX7xX2bxXbxX12xX165xX0xX45xX7xX2bxXbxX12xX45xX7xX3xX21xX2bxX5a9xX1exX1fxX3xX4x38b2xX1exX3xX15cxX134xX127xX3xX43xX0xX7xX2bxXbxX12xX165xX0xX45xX7xX2bxXbxX12xX45xX7xX3xX154xX26xXfcxX3xX4xX1xXdxXc1xX2bxX3xX1exX6xX40xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX57xX40xXaxX12xX0xXdxX43xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10exX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX57xXexX1xX122xX3xX2xX2xX126xX127xXbxX21xX12axX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX122xX3xX167xX126xX2xXbxX21xX12axXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX45xX45xXdxXafxX72xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX1exX1xXafxX154xX1exX45xX1exX10xX11dxX7xX45xX15cxX127xX126xX15cxX45xX2xX15cxX135xX57xX165xX2xX134xX134xX2xX165xX167xXexX134xX134xX16dxX165xX126xX5xX127xXafxX175xXbxX1fxX178xX1cxX9xX165xX127xX126xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX3xX5xX26xX1exX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX3xX1exX1xX38xX1exX3xXexX3cxX3xX3exX5xX40xX4xX6xX43xXaxX3xX11dxXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xX2xX126xX127xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX167xX126xX2xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX6xXbxXexXdxXfcxX1exXaxX12xXcxX2bxX40xX3xX1exX1xXdxX2cxX1exX6bxX3xXa4xX1xX2bxX3xX154xXaa5xX4xX3xXbxX1xX14xX954xX1exX1fxX3xX5axX9cxXdxX3xX13xX26xXdxXafxXafxXafxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX57xX40xXaxX12xX0xXdxX43xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10exX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX57xXexX1xX122xX3xX2xX2xX126xX127xXbxX21xX12axX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX122xX3xX167xX126xX2xXbxX21xX12axXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX45xX45xXdxXafxX72xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX1exX1xXafxX154xX1exX45xX1exX10xX11dxX7xX45xX15cxX127xX126xX15cxX45xX2xX15cxX135xX57xX165xX2xX134xX134xX15cxX15cxX2xXexX165xX167xX127xX167xX134xX5xX127xXafxX175xXbxX1fxX178xX1cxX9xX165xX135xX167xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX3xX5xX26xX1exX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX3xX1exX1xX38xX1exX3xXexX3cxX3xX3exX5xX40xX4xX6xX43xXaxX3xX11dxXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xX2xX126xX127xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX167xX126xX2xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX6xXbxXexXdxXfcxX1exXaxX12xXafxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfbxXfcxX57xX40xXaxX12xX0xXdxX43xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10exX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX11dxXdxX57xXexX1xX122xX3xX2xX2xX126xX127xXbxX21xX12axX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX122xX3xX167xX126xX2xXbxX21xX12axXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX122xX45xX45xXdxXafxX72xX6xXfcxX1xX6xXexXdxX1exX1xXafxX154xX1exX45xX1exX10xX11dxX7xX45xX15cxX127xX126xX15cxX45xX2xX15cxX135xX57xX165xX2xX167xX165xX165xX126xX135xXexX16dxX16dxX126xX126xX15cxX5xX127xXafxX175xXbxX1fxX178xX1cxX9xX170xX134xX135xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX3xX5xX26xX1exX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX3xX1exX1xX38xX1exX3xXexX3cxX3xX3exX5xX40xX4xX6xX43xXaxX3xX11dxXdxX57xXexX1xX9xXaxX2xX2xX126xX127xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX167xX126xX2xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10exX6xXbxXexXdxXfcxX1exXaxX12xXafxXafxXafxX154xX26xX3xXbxX1xX14xX954xX1exX1fxX3xX464xX475xX1exX3x339cxX2cxX1exX3x304cxXcx9058xX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1x74d4xX3xX154xX83cxX1exX3xX4xXc26xX1exX3xX72xX465xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xX1dxXexX3xX57xXfcxX3xX5xX14xXbfexX1exX1fxX3xX1exX14xX15xX4xX3xX1cxX7bxXexX3xX1cx7832xXexX3xX4xX1xXa1xX43xX0xX45xXbxX12xX0xX57xXdxX154xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xX1cxX10xX5xX6xXexX10xX57xXaxX12xX0xX2bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10x8686xXexX1xX2bxX43xX72xXfe9xX6xX1exX57xXfe9xX7xX6xXbxXfcxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX1exX3xX154xX2bxXdxX122xX3xX446xXaa5xX4xX3xX1exX14xX15xX4xX3xX21xX2bxX5a9xX1exX1fxX3xX1exX1xX6xX1exX1xX6bxX3xX21xX2f3xX3xXexX1cxX26xX1exX3xX1xX304xX3xX306xX307xX3xX309xX30axX3xX1fxXdxX2f3xX43xX3xX4xXc26xX1exX3xX165xX127xX127xX43xX0xX7xX2bxXbxX12xX165xX0xX45xX7xX2bxXbxX12xX45xX7xXaxX3xX1xX1cxX10xX3exX9xXaxX45xX21xX6xXfe9xX1xXfcxXdxX45xXexXdxX1exXfe9xX154xX2bxXdxXfe9xX43xX2bxX4xXfe9xX1exX2bxXfcxX4xXfe9xX21xX2bxXfcxX1exX1fxXfe9xX1exX1xX6xX1exX1xXfe9xX21xX6xXfe9xXexX1cxX6xX1exXfe9xX1xXfcxXfe9xXa4xX10xXfe9xX1fxXfcxXfe9xX1fxXdxX6xX43xXfe9xX4xXfcxX1exXfe9xX165xX127xX127xX43xXfe9xX7xX2bxXbxXfe9xX165xXfe9xX7xX2bxXbxXfe9xX7xX45xX15cxX127xX127xX134xX165xX2xXafxX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX1fxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX45xX43xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX15cxX127xX45xX1exX10xX11dxX7xX45xX15cxX127xX126xX15cxX45xX2xX127xX167xX57xX165xX2xX126xX165xX16dxX165xX126xXexX170xX170xX165xX16dxX5xX15cxXfe9xX2xX2xX135xX57xX2xX2xX127xX134xX167xX127xX16dxXexX167xX127xX167xX15cxX126xX5xX127xXafxX175xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX3xX5xX26xX1exX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX3xX1exX1xX38xX1exX3xXexX3cxX3xX3exX5xX40xX4xX6xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX154xX12xX0xX7xXexX1cxXfcxX1exX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX1exX3xX154xX2bxXdxX122xX3xX446xXaa5xX4xX3xX1exX14xX15xX4xX3xX21xX2bxX5a9xX1exX1fxX3xX1exX1xX6xX1exX1xX6bxX3xX21xX2f3xX3xXexX1cxX26xX1exX3xX1xX304xX3xX306xX307xX3xX309xX30axX3xX1fxXdxX2f3xX43xX3xX4xXc26xX1exX3xX165xX127xX127xX43xX0xX7xX2bxXbxX12xX165xX0xX45xX7xX2bxXbxX12xX45xX7xXaxX3xX1xX1cxX10xX3exX9xXaxX45xX21xX6xXfe9xX1xXfcxXdxX45xXexXdxX1exXfe9xX154xX2bxXdxXfe9xX43xX2bxX4xXfe9xX1exX2bxXfcxX4xXfe9xX21xX2bxXfcxX1exX1fxXfe9xX1exX1xX6xX1exX1xXfe9xX21xX6xXfe9xXexX1cxX6xX1exXfe9xX1xXfcxXfe9xXa4xX10xXfe9xX1fxXfcxXfe9xX1fxXdxX6xX43xXfe9xX4xXfcxX1exXfe9xX165xX127xX127xX43xXfe9xX7xX2bxXbxXfe9xX165xXfe9xX7xX2bxXbxXfe9xX7xX45xX15cxX127xX127xX134xX165xX2xXafxX1xXexX43xXaxX12xXcxXdxX1exX3xX154xX2bxXdxX122xX3xX446xXaa5xX4xX3xX1exX14xX15xX4xX3xX21xX2bxX5a9xX1exX1fxX3xX1exX1xX6xX1exX1xX6bxX3xX21xX2f3xX3xXexX1cxX26xX1exX3xX1xX304xX3xX306xX307xX3xX309xX30axX3xX1fxXdxX2f3xX43xX3xX4xXc26xX1exX3xX165xX127xX127xX43xX0xX7xX2bxXbxX12xX165xX0xX45xX7xX2bxXbxX12xX45xX7xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX1cxXfcxX1exX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xXb1xX7bxX4xX3xX2xX126xX1xX165xX127xXaxX3xX4xX1xXdxXc1xX2bxX3xX15cxX2xX45xX2xX127xX6bxX3xXd7xX1exX1fxX3xX13xX1fxX2bxX40x641fxX1exX3xX464xX475xX1exX3xXcxX5cexX43xX3xXfe9xX3xXf86xX1xX22xX3xX309xXdxXc9xX43xX3xX62xX5a9xX4xX3xXbxX1xXe4xX3xXexX1cxXc9xX4xX1xX3xX10exXd7xX1exX1fxX3xXexX40xX3xXcxX13xX2exX2exX3xX446xXcxX464xX3xXcxX1xXa6xX40xX3xX5xXbfexXdxX3xX13xX6xX43xX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX3xX72xXc9xXfcxX3xXexXdxX1exX3xX154xX2bxXdxX6bxX3xX43xXaa5xX4xX3xX1exX14xX15xX4xX3xX1xX304xX3xX306xX307xX3xX309xX30axX3xX62xX6xX1exX1fxX3xX21xX2bxX5a9xX1exX1fxX3xX1exX1xX6xX1exX1xX3xX1exX2cxX1exX3xX62xXdxXc1xX2bxX3xXexXdxXadxXexX3xX21xX2f3xX3xXexX1cxX26xX1exX3xX62xX63xX3xX62xX14xXbfexX4xX3xX1fxXdxX2f3xX43xX3xX43xX9cxX1exX1xXafxX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX154xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exXc6xX1exX3xX165xX3xX1fxXdxX954xX3xX62xXdxX3xXexX1cxXfcxX1exX1fxX3x8777xXexX5cexX43xX3xX5xX19x1a66xX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX6bxX3xX1exXc6xXdxX3xX1xX9cxX3xX57xX2bxX3xX1xX304xX3xX306xX307xX3xX309xX30axXaxX3xX1xX1cxX10xX3exX9xXaxX45xX21xX6xXfe9xX1xXfcxXdxX45xX1xXfcxX1exXfe9xX165xXfe9xX1fxXdxXfcxXfe9xX57xXdxXfe9xXexX1cxXfcxX1exX1fxXfe9xXexX6xX43xXfe9xX5xX2bxXfe9xX1xX6xXfe9xXexXdxX1exX1xXfe9xX1exXfcxXdxXfe9xX1xX6xXfe9xX57xX2bxXfe9xX1xXfcxXfe9xXa4xX10xXfe9xX1fxXfcxX45xX15cxX127xX127xX126xX167xX126xXafxX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX1fxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX45xX43xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX15cxX127xX45xX1exX10xX11dxX7xX45xX15cxX127xX126xX15cxX45xX2xX127xX134xX57xX15cxX2xX167xX2xX16dxX2xX2xXexX135xX2xX16dxX2xX5xX165xXfe9xX2bxX1exXexXdxXexX5xX10xX57xXfe9xX2xXafxX175xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX3xX5xX26xX1exX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX3xX1exX1xX38xX1exX3xXexX3cxX3xX3exX5xX40xX4xX6xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX154xX12xX0xX7xXexX1cxXfcxX1exX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exXc6xX1exX3xX165xX3xX1fxXdxX954xX3xX62xXdxX3xXexX1cxXfcxX1exX1fxX3xX1360xXexX5cexX43xX3xX5xX19xX1367xX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX6bxX3xX1exXc6xXdxX3xX1xX9cxX3xX57xX2bxX3xX1xX304xX3xX306xX307xX3xX309xX30axXaxX3xX1xX1cxX10xX3exX9xXaxX45xX21xX6xXfe9xX1xXfcxXdxX45xX1xXfcxX1exXfe9xX165xXfe9xX1fxXdxXfcxXfe9xX57xXdxXfe9xXexX1cxXfcxX1exX1fxXfe9xXexX6xX43xXfe9xX5xX2bxXfe9xX1xX6xXfe9xXexXdxX1exX1xXfe9xX1exXfcxXdxXfe9xX1xX6xXfe9xX57xX2bxXfe9xX1xXfcxXfe9xXa4xX10xXfe9xX1fxXfcxX45xX15cxX127xX127xX126xX167xX126xXafxX1xXexX43xXaxX12xX2exXc6xX1exX3xX165xX3xX1fxXdxX954xX3xX62xXdxX3xXexX1cxXfcxX1exX1fxX3xX1360xXexX5cexX43xX3xX5xX19xX1367xX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX6bxX3xX1exXc6xXdxX3xX1xX9cxX3xX57xX2bxX3xX1xX304xX3xX306xX307xX3xX309xX30axX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX1cxXfcxX1exX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX5axXadxX1exX3xXexX1cxX14xX6xX3xX15cxX127xX45xX2xX127xX6bxX3xX1xX26xX1exX1fxX3xX4xX1xXe4xX4xX3xX1exX1fxX1xX38xX1exX3xX1exX1fxXd7xXdxX3xX1exX1xX26xX3xX47dxX3xX1360xXexX5cexX43xX3xX5xX19xX1367xX3xX10exX319xX43xX3xX31cxX2bxX40xX2cxX1exX3xXf84xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xXf8fxX3xX154xX83cxX1exX3xX4xX1xX38xX43xX3xXexX1cxXfcxX1exX1fxX3xX72xXdxX99xX1exX3xX1exX14xX15xX4xX3xX43xX2cxX1exX1xX3xX43xXd7xX1exX1fxXafxX3xX446xX30fxXexX3xX7xX5a9xX3xX1exX1fxX14xX954xXdxX3xX154xX83cxX1exX3xX62xX6xX1exX1fxX3xX43xX1dxX4xX3xXa4x76e9xXexX6bxX3xX4xX1xX954xX3xX5xXaa5xX4xX3xX5xX14xXbfexX1exX1fxX3xX4xX1xX480xX4xX3xX1exX475xX1exX1fxX3xXexX15xXdxX3xX1fxXdxX2f3xXdxX3xX4xX480xX2bxXafxX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX154xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXdxXc1xX2bxX3xXa4xX1xX2bxX3xX154xXaa5xX4xX3xX47dxX3xXexX1xX26xX1exX1xX3xXbxX1xX5a9xX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX3xX154xX83cxX1exX3xX1exX1fxXa1xXbxX3xX7xX5cexX2bxX3xX1xXc6xX1exX3xX2xX43xXaxX3xX1xX1cxX10xX3exX9xXaxX45xX21xX6xXfe9xX1xXfcxXdxX45xX1exX1xXdxX10xX2bxXfe9xXa4xX1xX2bxXfe9xX154xX2bxX4xXfe9xXfcxXfe9xXexX1xX6xX1exX1xXfe9xXbxX1xXfcxXfe9xX1xX6xXfe9xXexXdxX1exX1xXfe9xX154xX6xX1exXfe9xX1exX1fxX6xXbxXfe9xX7xX6xX2bxXfe9xX1xXfcxX1exXfe9xX2xX43xX45xX15cxX127xX127xX126xX134xX134xXafxX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX1fxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX45xX43xX10xX57xXdxX6xX45xX2xX15cxX127xX45xX1exX10xX11dxX7xX45xX15cxX127xX126xX15cxX45xX16dxX126xX57xX15cxX2xX165xX134xX15cxX134xX165xXexX16dxX135xX170xX126xX2xX5xX127xXafxX175xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX4xX3xX5xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX1fxX3xX21xX22xX6xX3xX5xX26xX1exX1fxX3xX2axX2bxX2cxX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX3xX1exX1xX38xX1exX3xXexX3cxX3xX3exX5xX40xX4xX6xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX57xXdxX154xX12xX0xX7xXexX1cxXfcxX1exX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xXdxXc1xX2bxX3xXa4xX1xX2bxX3xX154xXaa5xX4xX3xX47dxX3xXexX1xX26xX1exX1xX3xXbxX1xX5a9xX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX3xX154xX83cxX1exX3xX1exX1fxXa1xXbxX3xX7xX5cexX2bxX3xX1xXc6xX1exX3xX2xX43xXaxX3xX1xX1cxX10xX3exX9xXaxX45xX21xX6xXfe9xX1xXfcxXdxX45xX1exX1xXdxX10xX2bxXfe9xXa4xX1xX2bxXfe9xX154xX2bxX4xXfe9xXfcxXfe9xXexX1xX6xX1exX1xXfe9xXbxX1xXfcxXfe9xX1xX6xXfe9xXexXdxX1exX1xXfe9xX154xX6xX1exXfe9xX1exX1fxX6xXbxXfe9xX7xX6xX2bxXfe9xX1xXfcxX1exXfe9xX2xX43xX45xX15cxX127xX127xX126xX134xX134xXafxX1xXexX43xXaxX12xX13xX1xXdxXc1xX2bxX3xXa4xX1xX2bxX3xX154xXaa5xX4xX3xX47dxX3xXexX1xX26xX1exX1xX3xXbxX1xX5a9xX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX3xX154xX83cxX1exX3xX1exX1fxXa1xXbxX3xX7xX5cexX2bxX3xX1xXc6xX1exX3xX2xX43xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexX1cxXfcxX1exX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX57xXaxX12xX2exXdxX315xX1exX3xX1exX6xX40xX6bxX3xX4xXd7xX1exX1fxX3xXexXc9xX4xX3xX4xX480xX2bxX3xX1xX30fxX6bxX3xX4xX480xX2bxX3xXexX1cxXbfexX3xXexX9cxXdxX3xXcxXf86xX3xX2exX26xX3xXcxX32xX1exX1xX3xX62xX6xX1exX1fxX3xX62xX14xXbfexX4xX3xX4xXc9xX4xX3xX4xXfb8xXbxX3xX62xXfcxX26xX1exX3xXexX1xX99xX3xXexX95fxX4xX1xX3xX4xXaa5xX4xX3xXexX1cxXdxX99xX1exX3xXa4xX1xX6xXdxXafxX3xXcxX2bxX40xX3xX1exX1xXdxX2cxX1exX6bxX3xX1exX1xXdxXc1xX2bxX3xXa4xX1xX2bxX3xX154xXaa5xX4xX3xXexX1cxX2cxX1exX3xX62xX465xX6xX3xX72xX26xX1exX3xX1exX1fxXa1xXbxX3xX7xX5cexX2bxX3xXa4xX1xXdxXadxX1exX3xX154xXdxX315xX4xX3xXexXdxXadxXbxX3xX4xXa1xX1exX3xX4xXc9xX4xX3xX154xX2f8xX1exX1fxX3xX1cxXfb8xXexX3xXa4xX1xX22xX3xXa4xX1xX475xX1exXafxXafxXafxX0xX45xXbxX12xX0xX45xX57xXdxX154xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX2bxX5xX12xX0xX57xXdxX154xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1cxXaxX12xX0xX45xX57xXdxX154xX12xX0xX45xX57xXdxX154xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8fcdxX2bxXexX1xXfcxX1cxXaxX12xXcxXfb8xX1exX3xXfe9xX3xX13xX6xX43xX3xXfe9xX3xXcxX2f8xX1exX1fxX0xX45xXbxX12
Tấn - Nam - Tùng