Bộ Tài chính lý giải việc thu ngân sách tăng, trong khi GDP giảm
“Mặc dù GDP giảm, nhưng số thu vẫn tăng và số tăng này chủ yếu đến từ nguồn thu từ đất đai và phí, lệ phí. Đây là thu tăng, chứ không phải tăng thu; cũng không phải vì tăng trưởng kinh tế giảm, mà tận thu, tăng thu”.
af37x110b4xf7ffxdd73x121bdxf1f2xfeb4x11473x13cfdxX7xdb0bx13ab5xcc4dx141e5x12d87xfa8axX5xf1f3xXaxe6c6x12c28xb303xX3xXcx10102xXdxX3xX4xX1x13d6bxd0cexX1xX3xX5xd221xX3xb134xXdx11869xXdxX3x102ecxXdx142f6xX4xX3xXexX1xbd3exX3xX1dxX23xdf98xX1dxX3xX7x111e8xX4xX1xX3xXex13230xX1dxX23xc40axX3xXex11d21xf4a9xX1dxX23xX3x119f2xX1xXdxX3x11d90x11b4ax1438fxX3xX23xXdxX25xec9dxX0xeb00xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb709xX10xX6x12173xXaxX12xXax11e1bx11289xX4xX3xX66x13a30xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX23xXdxX25xX52xX3fxX3xX1dxX1xd128xX1dxX23xX3xX7x105d2xX3xXexX1xX2fxX3xX28x1250exX1dxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xX28xX17xX3xX7xX82xX3xXexX3cxX1dxX23xX3xX1dxX17xc1c8xX3xX4xX1x1017dxX3xX9ex12ab1xX2fxX3x13fcaxXa5xX1dxX3xXex11667xX3xX1dxX23xX2fx12d70xX1dxX3xXexX1xX2fxX3xXexXadxX3xXa8xefc9xXexX3xXa8xX6xXdxX3xX28xX17xX3xXbxX1xX1cxX3fxX3xX5xX2axX3xXbxX1xX1cxb17exX3xe8abxX33xX9exX3xX5xX17xX3xXexX1xX2fxX3xXexX3cxX1dxX23xX3fxX3xX4xX1xb600xX3xX47xX1xe727xX1dxX23xX3xXbxX1xX25xXdxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xXexX1xX2fxdab3xX3xX4xf313xX1dxX23xX3xX47xX1xXebxX1dxX23xX3xXbxX1xX25xXdxX3xX28xaf62xX3xXexX3cxX1dxX23xX3xXexX42xX7dxb40bxX1dxX23xX3xX47xXdxX1dxX1xX3xXexXa5xX3xX23xXdxX25xX52xX3fxX3xX52xX17xX3xXex11dcexX1dxX3xXexX1xX2fxX3fxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xXexX1xX2fxXaxXd2xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX43xX66xX9exXaxX12xX0xXdxX52xX23xX3xX6xX5xXexX9xXax10e16xX43xX3xXexX6xXdxX3xX4xX1xXdxX1dxX1xX3xX5xX9exX3xX23xXdxX6xXdxX3xX28xXdxX10xX4xX3xXexX1xX2fxX3xX1dxX23xX6xX1dxX3xX7xX6xX4xX1xX3xXexX6xX1dxX23xX3xXexX42xX43xX1dxX23xX3xX47xX1xXdxX3xX23xX66xXbxX3xX23xXdxX6xX52xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxX66xXdxX7xXbxX5xX6xX9ex113abxX160xX5xX43xX4xX47xXfcxX52xX6xX42xX23xXdxX1dxc707xX5xX10x10173xXexX1afxX6xX2fxXexX43xXfcxX52xX6xX42xX23xXdxX1dxX1bcxX42xXdxX23xX1xXexX1afxX6xX2fxXexX43xXaxX3xX7xX42xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1afxX54xX54xXdxXd2xX160xX6xX43xX1xX6xXexXdxX1dxX1xXd2xX28xX1dxX54xX1dxX10xf50axX7xX54xX2xbb3bxX2x101e3xX54xX1fbxX1fbxX66x128caxc2bcxX1fdxXexX1fbx1435cx10cd9xe714xX5xX203xXd2xc33bxXbxX23xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx137efxX6xXbxXexXdxX43xX1dxXaxX12x1274axX1dxX23xX3xedc0xX23xX2fxX9exe3e1xX1dxX3xXd4xce99xXdxX3xXcxX42xX1cxX3fxX3xX4dxX1x1049axX3xXcxe328xX1dxX23xX3xX223x13fc9xX4xX3xXexX42xX7dxX119xX1dxX23xX3xXcxX245xX1dxX23xX3xX4xX24axX4xX3xXcxX1xX2fxXa5xX3xXexX238xXdxX3xX160xX2fxX245xXdxX3xX1x10444xXbxX3xX160xX37xX43xXd2xX3xefc6xX1dxX1xX1afxX3xX4cxXcxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX43xX66xX9exXaxX12xXd4xX242xX3xX5xX17xX3xX4xX33xX2fxX3xX5xX21xX3xX23xXdxX25xXdxX3xX4xXa2xX6xX3xXebxX1dxX23xX3xX230xX23xX2fxX9exX234xX1dxX3xXd4xX238xXdxX3xXcxX42xX1cxX3fxX3xX4dxX1xX242xX3xXcxX245xX1dxX23xX3xX4xX24axX4xX3xXexX42xX7dxX119xX1dxX23xX3xXcxX245xX1dxX23xX3xX4xX24axX4xX3xXcxX1xX2fxXa5xX3xXexX42xX7dx13fe9xX4xX3xX4xX33xX2fxX3xX1xc7dbxXdxX3xX4xXa2xX6xX3xXbxX1xX242xX1dxX23xX3xX28xXdxc374xX1dxX3xXexX238xXdxX3xX160xX2fxX245xXdxX3xX1xX26cxXbxX3xX160xX37xX43xX3xXexX1xX7dx11fc3xX1dxX23xX3xX47x141ecxX3x13de1xX2fxX21xX3xf82cxX54xX202xX203xX2xX1fbxX3xX66xX43xX3xX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xXexX245xX3xX4xX1xXe7xX4xX3xX4xX1xXdx11029xX2fxX3xX2xX203xX54xX209xXd2xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX43xX66xX9exXaxX12xXcxX1xXebxX1dxX23xX3xXexXdxX1dxX3xXexX238xXdxX3xX160xX2fxX245xXdxX3xX1xX26cxXbxX3xX160xX37xX43xX3fxX3xXa8xX238xXdxX3xX66xXdxX2axX1dxX3xX13xX14xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xX4xX1xX43xX3xX160xXdxXa5xXexX3fxX3xXexX245xX1dxX23xX3xXexX1xX2fxX3xX4xX33xX1dxX3xXa8xX82xXdxX3xX230x128eexX230xX230xX3xXexX1xX37xX1dxX23xX3xX208xX3xX7dxX2dfxX4xX3xXa8xX238xXexX3x12e7bxX202xX3fxX2xX1fbxX3xX1dxX23xX1xX10fxX1dxX3xXexe289xX3xXa8xXb2xX1dxX23xXfcxX3xX5xXffxX9exX3xX47xXa5xX3xXexX1xX2fxX3xX208xX3xXexX1xX37xX1dxX23xX3xXa8xX238xXexX3xX202x1427bxX203xX3fxX3b9xX3xX1dxX23xX1xX10fxX1dxX3xXexX3c6xX3xXa8xXb2xX1dxX23xX3fxX3xX160x11c47xX1dxX23xX3xX202xX208xX3fxX202x12da6xX3xX66x11d51xX3xXexX43xX37xX1dxX3xX1dxX3cxX52xX3fxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xX2xX1fdxX3fxX202xX403xX3xX7xX43xX3xX4xX6fxX1dxX23xX3xX47xX312xX3xX1dxX3cxX52xX3xX202xX203xX2xX207xXd2xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX43xX66xX9exXaxX12xXcxX42xX43xX1dxX23xX3xXa8xX242xX3fxX3xXexX1xX2fxX3xX1dxX14xXdxX3xXa8xec71xX6xX3xXexX1xX406xX4xX3xX1xXdxX2axX1dxX3xXexX1xX37xX1dxX23xX3xX208xX3xX7dxX2dfxX4xX3xXa8xX238xXexX3xX1fbxX208xX3fxX2xX1fdxX3xX1dxX23xX1xX10fxX1dxX3xXexX3c6xX3xXa8xXb2xX1dxX23xX3fxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xX2xX1fbxX3fxX3b9xX403xX3xc624xXexX7dx126b4xX1dxX23xX3xXe7xX1dxX23xX3xX47xX1xX43xX25xX1dxX23xX3xX2xX2xX3fxX2xX3xX1dxX23xX1xX10fxX1dxX3xXexX3c6xX3xXa8xXb2xX1dxX23xcbbfxX3xX7xX43xX3xX28xX2dfxXdxX3xXexX1xX37xX1dxX23xX3xXexX42xX7dxX2dfxX4xXd2xX3x131f0xXffxX9exX3xX47xXa5xX3xXexX1xX2fxX3xX314xX2fxX21xX3xX318xX3xXa8xX238xXexX3xX202xX208xX202xX3xX1dxX23xX1xX10fxX1dxX3xXexX3c6xX3xXa8xXb2xX1dxX23xX3fxX3xX160xX3fbxX1dxX23xX3xX202xX208xX3fxX209xX403xX3xX66xX406xX3xXexX43xX37xX1dxX3xX1dxX3cxX52xX3fxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xX2xX208xX3fxX208xX403xX3xX7xX43xX3xX28xX2dfxXdxX3xX4xX6fxX1dxX23xX3xX47xX312xX3xX1dxX3cxX52xX3xX202xX203xX2xX207xXd2xX3x12a14xX1xXebxX1dxX23xX3xX47xb8d1xX3xXexX1xX2fxX3xXexXdxX33axX1dxX3xX7xd213xX3xX66xX24axX1dxX23xX3xXa8xXbdxXexX3fxX3xXexX1xX2fxX3xX4xX245xX3xXexXe7xX4xX3fxX3xX5xfd29xXdxX3xX1dxX1xX2fxX12fxX1dxX3xX4x107abxX1dxX3xX5xX238xXdxX3xX28xX17xX3xXexX1xX2fxX3xXexXadxX3xX1xX43xX238xXexX3xXa8xX14xX1dxX23xX3xbb73xX245xX3xX7xX82xX3xX47xXdxXa5xX1dxX3xXexX1xXdxXa5xXexX3fxX3xXexX1xX10fxX3xXexX1xX2fxX3xX1dxX14xXdxX3xXa8xX459xX6xX3xX314xX2fxX21xX3xX318xX3xXa8xX238xXexX3xX202xX209xX403xX3xX66xX406xX3xXexX43xX37xX1dxX3xX1dxX3cxX52xX3fxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xX2xX2xX3fxX2xX403xX3xX7xX43xX3xX4xX6fxX1dxX23xX3xX47xX312xX3xX1dxX3cxX52xX3xXexX42xX7dxX2dfxX4xXd2xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX43xX66xX9exXaxX12xXcxX1xX2fxX3xXexXadxX3xX66x12204xX2fxX3xXexX1xXebxX3fxX3xXexX1xX406xX4xX3xX1xXdxX2axX1dxX3xXexX1xX37xX1dxX23xX3xX208xX3xX7dxX2dfxX4xX3xXa8xX238xXexX3xX208xX3fxX3b9xX1fdxX3xX1dxX23xX1xX10fxX1dxX3xXexX3c6xX3xXa8xXb2xX1dxX23xX3fxX3xX23xXdxX25xX52xX3xX23xX5ffxX1dxX3xX209xX203xX203xX3xXexX3c6xX3xXa8xXb2xX1dxX23xX3xX7xX43xX3xX28xX2dfxXdxX3xXexX1xX37xX1dxX23xX3xXexX42xX7dxX2dfxX4xXd2xX3xX4d0xX2fx11a3exX3xX47xXa5xX3xXexX1xX2fxX3xX314xX2fxX21xX3xX318xX3xX7dxX2dfxX4xX3xXa8xX238xXexX3xX2xX2xX3xX1dxX23xX1xX10fxX1dxX3xXexX3c6xX3xXa8xXb2xX1dxX23xX3fxX3xX160xX3fbxX1dxX23xX3xX202xX3e6xX3fxX3b9xX403xX3xX66xX406xX3xXexX43xX37xX1dxX3xX1dxX3cxX52xX3fxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xX2xX1fdxX3fxX3b9xX403xX3xX7xX43xX3xX28xX2dfxXdxX3xX4xX6fxX1dxX23xX3xX47xX312xX3xX1dxX3cxX52xX3xX202xX203xX2xX207xXd2xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX43xX66xX9exXaxX12xXcxX1xX2fxX3xX1dxX23xX33xX1dxX3xX7xX37xX4xX1xX3xXexXadxX3xX1xX43xX238xXexX3xXa8xX14xX1dxX23xX3xX585xX2fxXbdxXexX3xX1dxX1xX12fxXbxX3xX47xX1xc4d4xX2fxX3fxX3xXexX1xX406xX4xX3xX1xXdxX2axX1dxX3xXexX1xX37xX1dxX23xX3xX208xX3xX7dxX2dfxX4xX3xXa8xX238xXexX3xX202xX1fdxX3xX1dxX23xX1xX10fxX1dxX3xXexX3c6xX3xXa8xXb2xX1dxX23xX3fxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xX2xX3b9xX403xX3xX496xXexX7dxX499xX1dxX23xX3xXe7xX1dxX23xX3xX47xX1xX43xX25xX1dxX23xX3xX209xX3xX1dxX23xX1xX10fxX1dxX3xXexX3c6xX3xXa8xXb2xX1dxX23xX4baxX3xX7xX43xX3xX28xX2dfxXdxX3xXexX1xX37xX1dxX23xX3xXexX42xX7dxX2dfxX4xX3fxX3xX4xX1xXa2xX3xX9exXa5xX2fxX3xX1dxX1xX30dxX3xX1xX43xX238xXexX3xXa8xX14xX1dxX23xX3xX585xX2fxXbdxXexX3xX1dxX1xX12fxXbxX3xX47xX1xX700xX2fxX3xXexX1xX37xX1dxX23xX3xX208xX54xX202xX203xX2xX1fbxX3xXexXdxXa5xXbxX3xXexX24axX4xX3xX66xX2fxX9exX3xXexX42xX10fxX3xXa8xX17xX3xXexX3cxX1dxX23xX3xXexX42xX7dxX119xX1dxX23xXd2xX3xX4d0xX2fxX660xX3xX47xXa5xX3xXexX1xX2fxX3xX314xX2fxX21xX3xX318xX3xXa8xX238xXexX3xX207xX207xX3fxX3e6xX3xX1dxX23xX1xX10fxX1dxX3xXexX3c6xX3xXa8xXb2xX1dxX23xX3fxX3xX160xX3fbxX1dxX23xX3xX202xX208xX3fxX209xX403xX3xX66xX406xX3xXexX43xX37xX1dxX3xX1dxX3cxX52xX3fxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xX2xX3e6xX3fxX1fdxX403xX3xX7xX43xX3xX28xX2dfxXdxX3xX4xX6fxX1dxX23xX3xX47xX312xX3xX1dxX3cxX52xX3xX202xX203xX2xX207xXd2xX3xX3a5xX6xX2fxX3xX47xX1xXdxX3xXexX1xX406xX4xX3xX1xXdxX2axX1dxX3xX1xX43xX17xX1dxX3xXexX1xX2fxXa5xX3xX23xXdxX37xX3xXexX42xX459xX3xX23xXdxX6xX3xXexX3cxX1dxX23xX3xXexX1xX10xX43xX3xX4xX1xXa5xX3xXa8xX14xX3xX496xX202xX3b9xX3xX1dxX23xX1xX10fxX1dxX3xXexX3c6xX3xXa8xXb2xX1dxX23xX4baxX3fxX3xXexX1xX2fxX3xX4xX33xX1dxX3xXa8xX82xXdxX3xX230xX3a5xX230xX230xX3xXa8xX238xXexX3xX208xX1fbxX3fxX3e6xX3xX1dxX23xX1xX10fxX1dxX3xXexX3c6xX3xXa8xXb2xX1dxX23xX3fxX3xX160xX3fbxX1dxX23xX3xX202xX2xX403xX3xX66xX406xX3xXexX43xX37xX1dxX3fxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xX202xX3e6xX3fxX207xX403xX3xX7xX43xX3xX4xX6fxX1dxX23xX3xX47xX312xX3xX1dxX3cxX52xX3xX202xX203xX2xX207xXd2xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX43xX66xX9exXaxX12xX223xX1xX43xX3xX21xX3xX47xXdxXa5xX1dxX3xX28xX33axX3xX4xX33xX2fxX3xX1xX2e7xXdxX3xX4xXa2xX6xX3xXbxX1xX242xX1dxX23xX3xX28xXdxX2f6xX1dxX3xXaxXexX238xXdxX3xX7xX6xX43xX3xX4bxX4cxX4dxX3xX23xXdxX25xX52xX3xX52xX17xX3xX1dxX23xX2fxXb2xX1dxX3xXexX1xX2fxX3xX5xX238xXdxX3xXexX3cxX1dxX23xd75dxe64axX3fxX3xXebxX1dxX23xX3xX230xX23xX2fxX9exX234xX1dxX3xXd4xX238xXdxX3xXcxX42xX1cxX3fxX3xX4dxX1xX242xX3xXcxX245xX1dxX23xX3xX4xX24axX4xX3xXexX42xX7dxX119xX1dxX23xX3xXcxX245xX1dxX23xX3xX4xX24axX4xX3xXcxX1xX2fxXa5xX3xX47xX1x1155exX1dxX23xX3xXa8xX459xX1dxX1xX1afxX3xX931xX534xX1xXebxX1dxX23xX3xX4xX242xX3xX4xX1xX2fxX9exX2axX1dxX3xX28xX10fxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xXexX42xX7dxX119xX1dxX23xX3xX47xXdxX1dxX1xX3xXexXa5xX3xX23xXdxX25xX52xX3fxX3xX52xX17xX3xXbxX1xX25xXdxX3xXexX12fxX1dxX3xXexX1xX2fxX3fxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xXexX1xX2fxX931xXd2xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX43xX66xX9exXaxX12xX22cxX1dxX23xX3xXcxX42xX1cxX3xX5xX21xX3xX23xXdxX25xXdxX3xX42xX3fbxX1dxX23xX3fxX3xX4xX499xX3xX4xXbdxX2fxX3xX1dxX23xX2fxXb2xX1dxX3xXexX1xX2fxX3xXa8xX238xXexX3xX47xX1xX37xX3fxX3xX4xX1xXa2xX3xX9exXa5xX2fxX3xXa8xXa5xX1dxX3xXexXadxX3xX1dxX23xX2fxXb2xX1dxX3xXexX1xX2fxX3xXexXadxX3xXa8xXbdxXexX3xXa8xX6xXdxX3xX28xX17xX3xXbxX1xX1cxX3fxX3xX5xX2axX3xXbxX1xX1cxXd2xX3xb3a7xXdxX2f6xX1dxX23xX3xX28xX2dfxXdxX3xXbxX1xX1cxX3xX28xX17xX3xX5xX2axX3xXbxX1xX1cxX3fxX3xX314xX2fxX21xX3xX318xX3xX7dxX2dfxX4xX3xXa8xX238xXexX3xX208xX2xX3fxX208xX403xX3xX66xX406xX3xXexX43xX37xX1dxX3fxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xX23xXbdxXbxX3xX23xX5ffxX1dxX3xX208xX3xX5xX5ffxX1dxX3xX7xX43xX3xX28xX2dfxXdxX3xX4xX6fxX1dxX23xX3xX47xX312xXd2xX3xX230xX23xX2fxX9exX2f6xX1dxX3xX1dxX1xX33xX1dxX3xX5xX17xX3xXexXadxX3xX2xX54xX2xX54xX202xX203xX2xX1fbxX3fxX3xX52xX14xXexX3xX7xX82xX3xX47xX1xX43xX25xX1dxX3xXexX1xX2fxX3xXexXadxX3xXbxX1xX1cxX3fxX3xX5xX2axX3xXbxX1xX1cxX3xXa8xX7dxX560xX4xX3xXexX1cxX1dxX1xX3xXexX42xX43xX1dxX23xX3xX4xX33xX1dxX3xXa8xX82xXdxX3xX1dxX1xX7dxX3xXbxX1xX1cxX3xX7xX547xX3xX66xX24axX1dxX23xX3xXa8xX7dxX30dxX1dxX23xX3xX160xX14xX3xXexX1xX2fxX3xXexX42xX2f6xX1dxX3xXa8xX5ffxX2fxX3xXbxX1xX7dxX499xX1dxX23xX3xXexXdxX2axX1dxX3xXebxX3xXexXebxX3fxX3xXbxX1xX1cxX3xXa8xX25xX52xX3xX160xX25xX43xX3xX1xX17xX1dxX23xX3xX1xX25xXdxX3fxXd2xXd2xXd2xX3xX13xX2f6xX1dxX3xX4xX238xX1dxX1xX3xXa8xX242xX3fxX3xX4xXffxX1dxX23xX3xXexXadxX3xX2xX54xX2xX54xX202xX203xX2xX1fbxX3fxX3xXexX1xX406xX4xX3xX1xXdxX2axX1dxX3xX230xX23xX1xX459xX3xXa8xX459xX1dxX1xX3xX2xX208xX3b9xX54xX202xX203xX2xX207xX54xX230xXd4xX1bcxX223xX4dxX3fxX3xXexX1xX2fxXa5xX3xX52xXebxX1dxX3xX160xX17xXdxX3xXexX42xX7dxX2dfxX4xX3xXa8xX33xX9exX3xXa8xX7dxX560xX4xX3xX4xX1xX2fxX9exX53bxX1dxX3xX7xX6xX1dxX23xX3xX5xX2axX3xXbxX1xX1cxX3xX52xXebxX1dxX3xX160xX17xXdxXd2xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX43xX66xX9exXaxX12xX931xXd4xXdxX33axX2fxX3xX1dxX17xX9exX3xX23xXdxX25xXdxX3xXexX1xX1cxX4xX1xX3xX4xX1xX43xX3xX160xX3cxX1dxX3xX47xX1xX43xX3cxX1dxX3xX42xX3fbxX1dxX23xX3fxX3xX52xX6bxX4xX3xX66xX6fxX3xX4bxX4cxX4dxX3xX23xXdxX25xX52xX3fxX3xX1dxX1xX7dxX1dxX23xX3xX7xX82xX3xXexX1xX2fxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xX28xX17xX3xX7xX82xX3xXexX3cxX1dxX23xX3xX1dxX17xX9exX3xX4xX1xXa2xX3xX9exXa5xX2fxX3xXa8xXa5xX1dxX3xXexXadxX3xXa8xXbdxXexX3xXa8xX6xXdxX3xX28xX17xX3xXbxX1xX1cxX3fxX3xX5xX2axX3xXbxX1xX1cxXd2xX3xXd4xX33xX9exX3xX5xX17xX3xX160xX25xX1dxX3xX4xX1xXbdxXexX3xX4xXa2xX6xX3xX28xXbdxX1dxX3xXa8xX33axX3xX4xX1xXe7xX3xX47xX1xXebxX1dxX23xX3xXbxX1xX25xXdxX3xX5xX17xX3xX28xX10fxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xXexX42xX7dxX119xX1dxX23xX3xX47xXdxX1dxX1xX3xXexXa5xX3xX23xXdxX25xX52xX3fxX3xX52xX17xX3xXbxX1xX25xXdxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xXexX1xX2fxXd2xX3xX63xX6xX9exX3xX1dxX242xXdxX3xX52xX14xXexX3xX4xX37xX4xX1xX3xX47xX1xX37xX4xX3xX5xX17xX3xXexX1xX2fxX3xXexX3cxX1dxX23xX3fxX3xX4xX1xXe7xX3xX47xX1xXebxX1dxX23xX3xXbxX1xX25xXdxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xXexX1xX2fxX931xX3fxX3xXebxX1dxX23xX3xX230xX23xX2fxX9exX234xX1dxX3xXd4xX238xXdxX3xXcxX42xX1cxX3xX1dxX242xXdxXd2xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX43xX66xX9exXaxX12xX223xXffxX1dxX23xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexX1xXebxX1dxX23xX3xXexXdxX1dxX3xXexX238xXdxX3xX160xX2fxX245xXdxX3xX1xX26cxXbxX3xX160xX37xX43xX3fxX3xXexX245xX1dxX23xX3xX4xX1xXdxX3xX230xX3a5xX230xX230xX3xXexX1xX37xX1dxX23xX3xX208xX3xX7dxX2dfxX4xX3xXa8xX238xXexX3xX2xX2xX203xX3fxX202xX3xX1dxX23xX1xX10fxX1dxX3xXexX3c6xX3xXa8xXb2xX1dxX23xXfcxX3xX5xXffxX9exX3xX47xXa5xX3xX4xX1xXdxX3xX314xX2fxX21xX3xX318xX3xX7dxX2dfxX4xX3xXa8xX238xXexX3xX202xX3e6xX209xX3fxX3b9xX207xX3xX1dxX23xX1xX10fxX1dxX3xXexX3c6xX3xXa8xXb2xX1dxX23xX3fxX3xX160xX3fbxX1dxX23xX3xX202xX203xX3fxX1fdxX403xX3xX66xX406xX3xXexX43xX37xX1dxX3xX1dxX3cxX52xX3fxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xX1fbxX3fxX3e6xX403xX3xX7xX43xX3xX28xX2dfxXdxX3xX4xX6fxX1dxX23xX3xX47xX312xX3xX1dxX3cxX52xX3xX202xX203xX2xX207xXd2xX3xXcxX42xX43xX1dxX23xX3xXa8xX242xX1afxX3xX223xX1xXdxX3xXa8xX5ffxX2fxX3xXexX7dxX3xXbxX1xX37xXexX3xXexX42xXdxX53bxX1dxX3xX7dxX2dfxX4xX3xXexX1xX406xX4xX3xX1xXdxX2axX1dxX3xX208xX3xXexX1xX37xX1dxX23xX3xXa8xX238xXexX3xX209xX209xX3fxX2xX207xX3xX1dxX23xX1xX10fxX1dxX3xXexX3c6xX3xXa8xXb2xX1dxX23xX3fxX3xX160xX3fbxX1dxX23xX3xX2xX202xX3fxX209xX403xX3xX66xX406xX3xXexX43xX37xX1dxX3xX1dxX3cxX52xX3fxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xX3b9xX403xX3xX7xX43xX3xX28xX2dfxXdxX3xX4xX6fxX1dxX23xX3xX47xX312xX3xX1dxX3cxX52xX3xX202xX203xX2xX207xXfcxX3xX4xX1xXdxX3xXexX42xX25xX3xX1dxX560xX3xX5xe341xXdxX3fxX3xX7dxX2dfxX4xX3xXexX1xX406xX4xX3xX1xXdxX2axX1dxX3xX4xX1xXdxX3xX208xX3xXexX1xX37xX1dxX23xX3xXa8xX238xXexX3xX202xX3b9xX3fxX2xX3xX1dxX23xX1xX10fxX1dxX3xXexX3c6xX3xXa8xXb2xX1dxX23xX3fxX3xX160xX3fbxX1dxX23xX3xX202xX3b9xX3fxX209xX403xX3xX66xX406xX3xXexX43xX37xX1dxX3xX1dxX3cxX52xX3fxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xX207xX3fxX1fbxX403xX3xX7xX43xX3xX28xX2dfxXdxX3xX4xX6fxX1dxX23xX3xX47xX312xX3xX1dxX3cxX52xX3xX202xX203xX2xX207xXfcxX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xX7dxX30dxX1dxX23xX3xX585xX2fxX9exX2f6xX1dxX3xX7dxX2dfxX4xX3xXexX1xX406xX4xX3xX1xXdxX2axX1dxX3xXa8xX238xXexX3xX202xX2xX2xX3fxX202xX3xX1dxX23xX1xX10fxX1dxX3xXexX3c6xX3xXa8xXb2xX1dxX23xX3fxX3xX160xX3fbxX1dxX23xX3xX202xX208xX3fxX207xX403xX3xX66xX406xX3xXexX43xX37xX1dxX3xX1dxX3cxX52xX3fxX3xXexX3cxX1dxX23xX3xX1fbxX3fxX1fdxX403xX3xX7xX43xX3xX4xX6fxX1dxX23xX3xX47xX312xX3xX1dxX3cxX52xX3xX202xX203xX2xX207xXd2xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX43xX66xX9exXaxX12xX223xX6fxX1dxX23xX3xX28xX2dfxXdxX3xXa8xX242xX3fxX3xXexX42xX43xX1dxX23xX3xX208xX3xXexX1xX37xX1dxX23xX3xXa8xX5ffxX2fxX3xX1dxX3cxX52xX3fxX3xX160xX14xXdxX3xX4xX1xXdxX3xX230xX3a5xX230xX230xX3xX7dxX2dfxX4xX3xX5xX17xX3xX209xX3fxX203xX1fdxX203xX3xX1dxX23xX1xX10fxX1dxX3xXexX3c6xX3xXa8xXb2xX1dxX23xX3fxX3xX160xX3fbxX1dxX23xX3xX47xX1xX43xX25xX1dxX23xX3xX202xX3fxX202xX1fbxX403xX3xX66xX406xX3xXexX43xX37xX1dxX3xX1dxX3cxX52xXd2xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX160xX5xX10xX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX66xXexX1xX1afxX3xX1fdxX203xX203xXbxX585xXfcxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX1afxX3xX202xX1fbxXbxX585xXfcxXaxX3xX160xX43xX42xX66xX10xX42xX9xXaxX202xXaxX3xX42xX2fxX5xX10xX7xX9xXaxX1dxX43xX1dxX10xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1dxX23xX9xXaxX203xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX66xX66xXdxX1dxX23xX9xXaxX203xXaxX3xX6xX5xXdxX23xX1dxX9xXaxX4xX10xX1dxXexX10xX42xXaxX12xX0xXexX160xX43xX66xX9exX12xX0xXexX42xX12xX0xXexX66xX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxXbxX6xX66xX66xXdxX1dxX23xX1afxX3xX1fdxXbxX585xXfcxX3xXexX10xX585xXexX1bcxX6xX5xXdxX23xX1dxX1afxX3xX5xX10xX1bfxXexXfcxX3xX160xX6xX4xX47xX23xX42xX43xX2fxX1dxX66xX1bcxX4xX43xX5xX43xX42xX1afxX3x121f2xX10xX208xX10xX66xX1bfxX1fbxXfcxXaxX3xX6xX5xXdxX23xX1dxX9xXaxX5xX10xX1bfxXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX43xX66xX9exXaxX12xX0xX10xX52xX12xX223xXebxX1dxX23xX3xXexX37xX4xX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xX17xX1dxX1xX3xXexX42xX37xXdxX3xXbxX1xXdxXa5xX2fxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xXa2xX3xX1dxX3cxX52xX3xX202xX203xX2xX1fbxX3xX47xX1xX37xX3xXexX1xX2fxX12fxX1dxX3xX5xX560xXdxX3fxX3xXa8xX37xXbxX3xXe7xX1dxX23xX3xX47xX459xXbxX3xXexX1xX30dxXdxX3xX4xX37xX4xX3xX1dxX1xXdxX2axX52xX3xX28xX24axX3xX4xX1xXdxX3xX1dxX23xX33xX1dxX3xX7xX37xX4xX1xX3xXexX1xX10xX43xX3xX66xX406xX3xXexX43xX37xX1dxXd2xX3xXd4xXa5xX1dxX3xX1xXa5xXexX3xX1dxX23xX17xX9exX3xX208xX2xX54xX208xX54xX202xX203xX2xX1fbxX3fxX3xXa8xXe63xX3xXbxX1xX37xXexX3xX1xX17xX1dxX1xX3xXa8xX7dxX560xX4xX3xX1fdxX207xXd2xX209xX3b9xX1fbxX3xXexX3c6xX3xXa8xXb2xX1dxX23xX3xXexX42xX37xXdxX3xXbxX1xXdxXa5xX2fxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xXa2xX3fxX3xX160xX3fbxX1dxX23xX3xX208xX203xX3fxX3e6xX403xX3xX47xXa5xX3xX1xX43xX238xX4xX1xX3xX1dxX3cxX52xX3xX202xX203xX2xX1fbxXd2xX3xX0xX54xX10xX52xX12xX0xX54xXbxX12xX0xX54xXexX66xX12xX0xX54xXexX42xX12xX0xX54xXexX160xX43xX66xX9exX12xX0xX54xXexX6xX160xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a5xX43xX2fxX42xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xX4cxX2fxX9exX3xXcxX1xX37xXdxX54xXcxX1xX30dxXdxX3xX160xX37xX43xX3xXcxX17xXdxX3xX4xX1xX1cxX1dxX1xX0xX54xXbxX12