Rau quả theo đại gia bán lẻ Thái đổ bộ vào Việt Nam
Sau nhiều năm xếp sau, nay Thái Lan đã vượt Trung Quốc để trở thành nước xuất khẩu rau quả vào Việt Nam nhiều nhất.
80c3xead5xcd81x92f5xf3f1x9257x10133x103ebxa2e8xX7xbf54xef03xe01axe2afx86c0xb439xX5xb709xXaxf93ex10a06xX6x10d93xX3x1011bxX15xb519xX3xXexX1xX10x9076xX3xa5ffxf66exXdxX3xf0ffxXdxX6xX3xd85dx1021bxafdexX3xX5x10116xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX20x8b1axX3xX28xebfbxX3x10b42xcd6fxX1exX3xfb32xXdxe500xXexX3xa2e2xX6xcd77xX0xc97exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa310xX10xX6x11442xXaxX12xec4dxX6xX15xX3xX2axX1xXdx11449xX15xX3xX2axe11axX45xX3xdc54x99efxXbxX3xX7xX6xX15x105a4xX3xX2axX6xd0a4xX3xXcxX1xX29xXdxX3xd327xX6xX2axX3xX20xeb5cxX3xX3axe66ex825fxXexX3xXcxa273xX15xX2axX24xX3xbd22xX15x9fb3xX4xX3xX20xadc6xX3xXexX89x110a6xX3xXexX1xX3bxX2axX1xX3xX2axX84x10095xX4xX3xX6axX15xc2cdxXexX3xbc04xX1x10b22xX15xX3xX89xX6xX15xX3xX17xX15xX19xX3xX3axX3bxX1exX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX2axX1xXdxX63xX15xX3xX2axX1xXa7xXexf980xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe2d5xX1exX59xX75xXaxX12xX0xXdxX45xX24xX3xX7xX89xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxcf8bxX47xX47xXdxXcexX28xX6xX1exX1xX6xXexXdxX2axX1xXcexX3axX2axX47xX2axX10x10073xX7xX47xX2xd46dxX2xX2xX47xX10axX10axX59xX2xX2x10b1exXexdb57xX115xf30bxX5xfc4dxXcexda62xXbxX24xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxX59xXdxX7xXbxX5xX6xX75xXf2xX28xX5xX1exX4xXaaxffcfxX45xX6xX89xX24xXdxX2ax93e7xX5xX10xc6c5xXexXf2xX6xX15xXexX1exX134xX45xX6xX89xX24xXdxX2axX13bxX89xXdxX24xX1xXexXf2xX6xX15xXexX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX89xX6xX15xX3xX17xX15xX6xX3xXexX1xX10xX1exX3xX59xX6xXdxX3xX24xXdxX6xX3xX28xX6xX2axX3xX5xX10xX3xXexX1xX6xXdxX3xX59xX1exX3xX28xX1exX3xX3axX6xX1exX3xX3axXdxX10xXexX3xX2axX6xX45xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9f6axX6xXbxXexXdxX1exX2axXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6axXexX13bxX6xX5xXdxX24xX2axXf2xX3xX11bxX15xX7xXexXdxX13exX75xX134xXaxX12xXcxX89xX1exX2axX24xX3xXexX1xX29xX2axX24xX3xX117xX3xX20xb662xX15xX3xX2axX67xX45xX3xX2axX6xX75xX71xX3xX4xX19xX3xX2axX84xXa2xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX1exX3xX2axX1xe0c6xXbxX3xXaaxX1xXacxX15xX3xX45xf2c3xXexX3xX1xX3bxX2axX24xX3xX2axX3bxX75xX3xX5xX3bxX3xb6cbxX10axX3xXexX89xXdxX40xX15xX3xb5f3xX5cxc0bbxX71xX3xX5xe3bexX75xX3xXaaxX6bxX3xX117xX3xXexX1xX29xX2axX24xX3xX20xX1d9xX15xX3xX2axX67xX45xX3xX20xX21xXexX3xX2xX20fxX115xX3xXexX89xXdxX40xX15xX3xX218xX5cxX21axX71xX3xXexX84xc9d2xX2axX24xX3xX20xX84xX249xX2axX24xX3xXaaxX1xX1exX19xX2axX24xX3x10502xXcexX10axX117xX119xX3xXexf1c2xX3xX20xe874xX2axX24xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xX0xX7xXexX89xX1exX2axX24xX12xX25axX2xX3xXexX261xX47xX2axX24xX3bxX75xX3xX45xX15xX6xX3xX89xX6xX15xX3xX17xX15xX19xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX7cxX6xX2axX0xX47xX7xXexX89xX1exX2axX24xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xXcxX35xX2axX24xX3xX4xd3f5xX4xX3xX56xX19xXdxX3xX17xX15xX6xX2axX3xX3axa0c4xX6xX3xX4x103a5xX2axX24xX3xX28xX90xX3xXexdf08xX2axX1xX3xX1xX2e1xX2axX1xX3xX2axX1xX1f7xXbxX3xXaaxX1xXacxX15xX3xX4xX29xX4xX3xX45xX200xXexX3xX1xX3bxX2axX24xX3xX89xX6xX15xX3xX4x10314xX3xX17xX15xX19xX3xX3axX63xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xXexX89xX1exX2axX24xX3xXexX1xX29xX2axX24xX3xX117xX3xX3axX3bxX3xX117xX3xXexX1xX29xX2axX24xX3xX20xX1d9xX15xX3xX2axX67xX45xX3xX117xX119xX2xX10axXcexX3xX1a4xX2c8xX3xXexX1xX94xX71xX3xXexX89xX1exX2axX24xX3xXexX1xX29xX2axX24xX3xX117xX71xX3xX4xX19xX3xX2axX84xXa2xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xX1exX3xX2axX1xX1f7xXbxX3xXaaxX1xXacxX15xX3xX45xX200xXexX3xX1xX3bxX2axX24xX3xX2axX3bxX75xX3xX5xX3bxX3xX20fxX10axX3xXexX89xXdxX40xX15xX3xX218xX5cxX21axX71xX3xX5xX21exX75xX3xXaaxX6bxX3xX117xX3xXexX1xX29xX2axX24xX3xX20xX1d9xX15xX3xX2axX67xX45xX3xX20xX21xXexX3xX2xX20fxX115xX3xXexX89xXdxX40xX15xX3xX218xX5cxX21axX71xX3xXexX84xX249xX2axX24xX3xX20xX84xX249xX2axX24xX3xXaaxX1xX1exX19xX2axX24xX3xX25axXcexX10axX117xX119xX3xXexX261xX3xX20xX264xX2axX24xX71xX3xXexX67xX2axX24xX3xX113xX115xX71xX10ax9072xX3xX7xX1exX3xX3axXa2xXdxX3xX4x8283xX2axX24xX3xXaaxa7dcxX3xX2axX67xX45xX3xXexX89xX84xXa2xX4xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xXcxb48exX2axX1xX3xXexX89xX15xX2axX24xX3xX28xX2e1xX2axX1xX3xX45x9747xXdxX3xX2axX24xX3bxX75xX3xX2axX24xX84xf6c1xXdxX3xX3exXdxX40xXexX3xX4xX1xXdxX3xXaaxX1xX1exX19xX2axX24xX3xX20fxX117xX3xXexX261xX3xX20xX264xX2axX24xX3xX20xX94xX3xX2axX1xX1f7xXbxX3xXaaxX1xXacxX15xX3xX89xX6xX15xX3xX4xX306xX3xX17xX15xX19xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xX1a4xX29xX4xX3xXexX1x88f9xX3xXexX89xX84xX42fxX2axX24xX3xX2axX1xX1f7xXbxX3xXaaxX1xXacxX15xX3xX89xX6xX15xX3xX4xX306xX3xX17xX15xX19xX3xX4xX1xX306xX3xX75xX6bxX15xX3xX4xX306xX6xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX5xX3bxXf2xX3xa963xdc97xX3xX3axXa2xXdxX3xX2xX25axX3xXexX89xXdxX40xX15xX3xX218xX5cxX21axX71xX3xX4xX1xXdxX6bxX45xX3xe3edxX3e3xX3xX24xXdxX29xX3xXexX89xX480xX134xX3xX43xX10xX106xX3xe709xX10xX6xX5xX6xX2axX59xX3xX20xX21xXexX3xX25axX71xX4d2xX3xXexX89xXdxX40xX15xX3xX218xX5cxX21axX71xX3xX4xX1xXdxX6bxX45xX3xX1xX249xX2axX3xX117xX71xX25axX3e3xX3xX24xXdxX29xX3xXexX89xX480xX71xX3xf423xX4xX3xX5xX3bxX3xX117xX71xX113xX3xXexX89xXdxX40xX15xX3xX218xX5cxX21axX71xX3xX4xX1xXdxX6bxX45xX3xX1xX249xX2axX3xX2xX71xX113xX3e3xX3xX24xXdxX29xX3xXexX89xX480xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xaab9xX200xX4xX3xX28xXdxX40xXexX71xX3xX5xXa2xX2axX3xX2axX1xXa7xXexX3xX5xX3bxX3xXexX1xX480xX3xXexX89xX84xX42fxX2axX24xX3xX89xX6xX15xX3xX4xX306xX3xX17xX15xX19xX3xX2axX1xX1f7xXbxX3xXexX2d5xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX7cxX6xX2axX3xX117xX3xXexX1xX29xX2axX24xX3xX20xX1d9xX15xX3xX2axX67xX45xX3xX5xd06fxX2axX3xX20xX6bxX2axX3xX4d2xX117xX3xXexX89xXdxX40xX15xX3xX218xX5cxX21axX71xX3xX4xX1xXdxX6bxX45xX3xX1xX249xX2axX3xX113xX119xX3e3xX3xX24xXdxX29xX3xXexX89xX480xX3xX2axX1xX1f7xXbxX3xXaaxX1xXacxX15xX3xX4xX19xX3xX2axX84xXa2xX4xX134xX3xX1xX1exX6xX3xX17xX15xX19xX3xXcxX89xX15xX2axX24xX3xX8exX15xX90xX4xX3xX20xX21xXexX3xX25axX2xX3xXexX89xXdxX40xX15xX3xX218xX5cxX21axX71xX3xX4xX1xXdxX6bxX45xX3xX1xX249xX2axX3xX2xfae2xX3e3xX3xX24xXdxX29xX3xXexX89xX480xX3xX2axX1xX1f7xXbxX3xXaaxX1xXacxX15xX3xX4xX19xX3xX2axX84xXa2xX4xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xX3exXa2xXdxX3xX4xX1exX2axX3xX7xX90xX3xX2axX3bxX75xX71xX3xX59xc823xX3xXexX414xX2axX1xX3xX45xX424xXdxX3xX2axX24xX3bxX75xX3xX2axX24xX84xX42fxXdxX3xX3exXdxX40xXexX3xX4xX1xXdxX3xXaaxX1xX1exX19xX2axX24xX3xX25axX2xX3xXexX261xX3xX20xX264xX2axX24xX3xX20xX94xX3xX45xX15xX6xX3xX89xX6xX15xX3xX17xX15xX19xX3xXexX2d5xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX7cxX6xX2axX3xX3axX3bxX3xX24xX1d9xX2axX3xX2xX119xX3xXexX261xX3xX45xX15xX6xX3xXexX2d5xX3xXcxX89xX15xX2axX24xX3xX8exX15xX90xX4xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xX43xX1xX84xX3xX3axX1f7xX75xX71xX3xX1xX1exX6xX3xX17xX15xX19xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX7cxX6xX2axX71xX3xXcxX89xX15xX2axX24xX3xX8exX15xX90xX4xX3xX20xX35xX3xX3axX3bxX1exX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX2axX1xXdxX63xX15xX3xX2axX1xXa7xXexX3xXexX89xX1exX2axX24xX3xX7xX90xX3xX4xX29xX4xX3xXexX1xX480xX3xXexX89xX84xX42fxX2axX24xX3xX2axX1xX1f7xXbxX3xXaaxX1xXacxX15xX3xX1xX1exX6xX3xX17xX15xX19xX3xX4xX306xX6xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX71xX3xX4xX1xXdxX6bxX45xX3xX24xX1d9xX2axX3xX10axX119xX3e3xX3xXaaxXdxX45xX3xX2axX24xX21xX4xX1xX3xX2axX1xX1f7xXbxX3xXaaxX1xXacxX15xX71xX3xXexX84xX249xX2axX24xX3xbd89xX2axX24xX3xX3axXa2xXdxX3xX5xX84xX85xX2axX24xX3xX2axX1xX1f7xXbxX3xX29xXbxX3xX20xX19xX1exX3xX7xX1exX3xX3axXa2xXdxX3xX4xX29xX4xX3xXexX1xX480xX3xXexX89xX84xX42fxX2axX24xX3xXaaxX1xX29xX4xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xX556xX29xX2axX24xX3xX2axf66axXdxX71xX3xX7xX1exX3xX3axXa2xXdxX3xX4xX3edxX2axX24xX3xXaaxX3f2xX3xX2axX67xX45xX3xX117xX119xX2xX20fxX71xX3xX24xXdxX29xX3xXexX89xX480xX3xX2axX1xX1f7xXbxX3xXaaxX1xXacxX15xX3xX89xX6xX15xX3xX4xX306xX3xX17xX15xX19xX3xXexX2d5xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX7cxX6xX2axX3xX3axX63xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX117xX3xXexX1xX29xX2axX24xX3xX2axX67xX45xX3xX117xX119xX2xX10axX3xXexX67xX2axX24xX3xX1xX249xX2axX3xX115xX117xX3xXexX89xXdxX40xX15xX3xX218xX5cxX21axX71xX3xX24xX1d9xX2axX3xX24xXa7xXbxX3xX20xX2d9xXdxX3xX7xX1exX3xX3axXa2xXdxX3xX4xX3edxX2axX24xX3xXaaxX3f2xX3xX2axX67xX45xX3xXexX89xX84xXa2xX4xXcexX3xX1a4xX29xX4xX3xX45xX200xXexX3xX1xX3bxX2axX24xX3xX89xX6xX15xX3xX17xX15xX19xX3xXexX2d5xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX7cxX6xX2axX3xX2axX1xX1f7xXbxX3xX3axX63xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX2axX24xX3bxX75xX3xX4xX3bxX2axX24xX3xX5xXa2xX2axX3xX3axX3bxX3xX4xX7c7xX3xX7xf193xX3xX24xXdxX6xX3xXexX67xX2axX24xX3xX45xX21xX2axX1xX3xX45xa386xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xX0xX7xXexX89xX1exX2axX24xX12xd45dxX1a4xX1d9xX2axX3xX6ax905exX75xX3xX59xX8aexX2axX24xX3xX7cxX15xX1f7xXexX3xXdexX29xX2axX3xX5xX2dx101d1xX0xX47xX7xXexX89xX1exX2axX24xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xX1a4xX15xX38xX4xX3xX20xX35xX3xX28xX38xX3xX4xX306xX6xX3xX1xX3bxX2axX24xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX3axX3bxX1exX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX59xX655xX3xX1xXdxX94xX15xX3xX3axX2e1xX3xX5xaf11xX2axX24xX3xXexXdxX2axX3xX4xX306xX6xX3xX2axX24xX84xX42fxXdxX3xX59xX3edxX2axX24xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX59xX3bxX2axX1xX3xX4xX1xX1exX3xX1xX3bxX2axX24xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX20xX81xX3xX20xX84xX85xX4xX3xXexX414xX4xX1xX3xX5xX15xX4b8xX3xX17xX15xX6xX3xX2axX1xXdxX63xX15xX3xX2axX67xX45xX71xX3xXexX2d5xX3xX1xX3bxX2axX24xX3xX4xX2d9xX2axX24xX3xX2axX24xX1xX40xX71xX3xX20xX264xX3xX24xXdxX6xX3xX59xX2c8xX2axX24xX3xX20xX6bxX2axX3xXexX1xX8aexX4xX3xXbxX1xXacxX45xX3xX89xX6xX15xX3xX17xX15xX19xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xX556xX200xX4xX3xX28xXdxX40xXexX71xX3xXaaxX1xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX8dexX20xX21xXdxX3xX24xXdxX6xX8f7xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX7cxX6xX2axX3xXexX1xX8e4xX15xX3xXexX7c7xX45xX3xX1xX40xX3xXexX1xX90xX2axX24xX3xX28xX29xX2axX3xX5xX2dxX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX4xX3edxX2axX24xX3xX3axXa2xXdxX3xX4xX1xX414xX2axX1xX3xX7xX29xX4xX1xX3xX3axX63xX3xXexX1xX15xX6bxX3xX17xX15xX6xX2axX3xXaaxX1xXdxX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX45xX98xX3xX4xa873xX6xX3xX2axX1xX84xX3xX6axX1exX29xX3xX28xa534xX3xX2xX119xX119xX3e3xX3xXexX1xX15xX6bxX3xX17xX15xX6xX2axX3xX20xX90xXdxX3xX3axXa2xXdxX3xX1xX3bxX2axX24xX3xX1xX1exX29xX3xX2axX1xX1f7xXbxX3xXaaxX1xXacxX15xX3xXexX2d5xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX7cxX6xX2axXcexX3xX56xX1exX6xX3xX17xX15xX19xX71xX3xX28xX29xX2axX1xX3xXaaxa655xX1exX3xXcxX1xX29xXdxX3xX2axbf1exX45xX3xXexX89xX1exX2axX24xX3xX7xX90xX3xX2axX1x95ecxX2axX24xX3xX45xX200xXexX3xX1xX3bxX2axX24xX3xX1xX84xX98xX2axX24xX3xX5xX85xXdxX3xXexX2d5xX3xX4xX1xX414xX2axX1xX3xX7xX29xX4xX1xX3xX2axX3bxX75xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xXcxX1xX8aexX4xX3xXexX6bxX71xX3xXexX89xX1exX2axX24xX3xX3axX948xX2axX24xX3xX1xX6xXdxX3xX2axX67xX45xX3xX117xX119xX2xX113xX13bxX117xX119xX2xX20fxX71xX3xX1xX6xXdxX3xX20xX21xXdxX3xX7xXdxX5a4xX15xX3xXexX1xX480xX3xX28xX29xX2axX3xX5xX2dxX71xX3xX28xX29xX2axX3xX28xX15xX2d9xX2axX3xX5xXa2xX2axX3xX2axX1xXa7xXexX3xXexX21xXdxX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX24xX264xX45xX3xXdexXdxX24xX3xX1a4xX3xX3axX3bxX3xX4b7xX10xXexX89xX1exX3xX20xX81xX3xX3axX63xX3xXexX6xX75xX3xX2axX24xX84xX42fxXdxX3xXcxX1xX29xXdxX3xX5xX3bxX3xX1a4xX10xX2axXexX89xX6xX5xX3xd5dfxX89xX1exX15xXbxX3xX3axX3bxX3xXcxX1f7xXbxX3xX20xX1exX3bxX2axX3xXdexX10xX89xX5xXdxX3x8da0xX15xX4xXaaxX10xX89xX3xd9d3xXdexXbb1xX1a4x10086xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xX556xXdxX63xX15xX3xX2axX3bxX75xX3xX20xX264xX2axX24xX3xX2axX24xX1x90dfxX6xX3xX3axXa2xXdxX3xX45xX38xXexX3xX5xX84xX85xX2axX24xX3xX5xXa2xX2axX3xXexX1xX480xX3xXbxX1xX1d9xX2axX3xX28xX29xX2axX3xX5xX2dxX3xX89xX249xXdxX3xX3axX3bxX1exX3xXexX6xX75xX3xX2axX24xX84xX42fxXdxX3xXcxX1xX29xXdxXcexX3xX1a4xX29xX4xX3xX5xX1exX21xXdxX3xX89xX6xX15xX3xX4xX306xX3xX17xX15xX19xX3xX4xX306xX6xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX4xX21exX2axX24xX3xXexX1xX2d9xX2axX24xX3xX17xX15xX6xX3xXaaxX5a4xX2axX1xX3xXbxX1xX8e4xX2axX3xXbxX1xX90xXdxX3xX20xX21xXdxX3xX7xXdxX5a4xX15xX3xXexX1xX480xX71xX3xX28xX29xX2axX3xX5xX2dxX3xX1xXdxX40xX2axX3xX20xX21xXdxX3xXbb8xX4xX1xX15xX424xXdxX3xX7xXdxX5a4xX15xX3xXexX1xX480xX3xX5xXa2xX2axX71xX3xX4xXa5exX6xX3xX1xX3bxX2axX24xX3xXexXdxX40xX2axX3xX414xX4xX1xXcexXcexXcexXbbcxX3xX45xX3bxX3xX3axX3bxX1exX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX3axXa2xXdxX3xX45xe57fxX15xX3xX45xX81xX3xX28x92cdxXexX3xX45xXcc1xXexX71xX3xX24xXdxX29xX3xX4xX19xX3xXexX84xX249xX2axX24xX3xX20xX84xX249xX2axX24xX3xX3axXa2xXdxX3xX45xX200xXexX3xX1xX3bxX2axX24xX3xXexX89xX1exX2axX24xX3xX2axX84xXa2xX4xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xXdexX5a4xX2axX3xX4xX21xX2axX1xX3xX20xX7c7xX71xX3xX4xX1xXdxX6bxX2axX3xX5xX84xX85xX4xX3xX4xX306xX6xX3xX4xX29xX4xX3xX59xX1exX6xX2axX1xX3xX2axX24xX1xXdxX40xXbxX3xXcxX1xX29xXdxX3xX7cxX6xX2axX3xX4xX948xX2axX3xXbxX1xX19xXdxX3xXaaxX94xX3xX20xX6bxX2axX3xX3axXdxX40xX4xX3xX20xXacxX75xX3xX45xX21xX2axX1xX3xX89xX6xX15xX3xX17xX15xX19xX3xX3axX3bxX1exX3xX4xX29xX4xX3xXaaxX5a4xX2axX1xX3xXbxX1xX8e4xX2axX3xXbxX1xX90xXdxX3xX5xX2dxX3xX3axX3bxX1exX3xX4xX29xX4xX3xX4xXa5exX6xX3xX1xX3bxX2axX24xX3xX4xX1xX15xX75xX5a4xX2axX3xX59xX1exX6xX2axX1xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xX1a4xX1xX306xX3xXexX480xX4xX1xX3xX56xXdxX40xXbxX3xX1xX38xXdxX3xX7xXdxX5a4xX15xX3xXexX1xX480xX3xX56xX3bxX3xX43xX38xXdxX3xX3exX21exX3xX3exXdxX2axX1xX3x8ad4xX1x82fexX3xX4xX1xX1exX3xX89xXabbxX2axX24xX71xX3xX20xX90xXdxX3xX3axXa2xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX45xX200xXexX3xX1xX3bxX2axX24xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xXaaxX1xX2d9xX2axX24xX3xX4xX7c7xX3xX2axX1xX84xX3xX4xX1xX10xX89xX89xX75xX3xXexX1xX2e1xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xX1xXa7xXbxX3xX2axX1xX1f7xX2axX3xX2axX1xX1f7xXbxX3xXaaxX1xXacxX15xXcexX3xXcxX15xX75xX3xX2axX1xXdxX5a4xX2axX71xX3xX2axX6bxX15xX3xX45xX200xXexX3xX1xX3bxX2axX24xX3xX2axX1xX1f7xXbxX3xXaaxX1xXacxX15xX3xXexX89xX3edxX2axX24xX3xX5xX200xXbxX3xX3axXa2xXdxX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX2axX1xX84xX3xX2axX1xX81xX2axX71xX3xX6axX1exX3bxXdxX71xX3xX7xX1d9xX15xX3xX89xXdxX5a4xX2axX24xX71xX3xXexX1xX6xX2axX1xX3xX5xX1exX2axX24xX3xXexX1xX2e1xX3xX4xX1xX1exX3xXexX1xXa7xX75xX3xX2axX67xX2axX24xX3xX5xX8aexX4xX3xX4xX21xX2axX1xX3xXexX89xX6xX2axX1xX3xX7xX19xX2axX3xXbxX1xXacxX45xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX4xX948xX2axX3xX75xX6bxX15xX3xX2axX24xX6xX75xX3xX98xX3xXexX1xX480xX3xXexX89xX84xX42fxX2axX24xX3xX2axX38xXdxX3xX20xX480xX6xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xd74fxX2axX24xX3xX3exX21exX3xX3exXdxX2axX1xX3xXddcxX1xXddexX3xX4xX1xfe8bxX3xX89xX6xX71xX3xX1xX3bxX2axX24xX3xX5xX1exX21xXexX3xX75xX6bxX15xX3xXaax103a4xX45xX3xX2axX1xX84xX3xX4xX1xXa7xXexX3xX5xX84xX85xX2axX24xX3xX89xX6xX15xX3xX17xX15xX19xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xXaaxX1xX2d9xX2axX24xX3xX1xX249xX2axX3xXcxX1xX29xXdxX3xX7cxX6xX2axX71xX3xXexX1xX1f7xX45xX3xX4xX1xX414xX3xXexX264xX2axX3xX59xX84xX3xX28xX19xX1exX3xX3axX40xX3xXexX1xX8aexX4xX3xX3axX1f7xXexX71xX3xXexX1xX15xX90xX4xX3xXexX89xX2d5xX3xX7xX8e4xX15xX3xX4xX948xX2axX3xX2axX1xXdxX63xX15xXcexX3xXcxX89xX1exX2axX24xX3xXaaxX1xXdxX3xX20xX7c7xX71xX3xX24xXdxX29xX3xX4xX19xX3xX4xX21exX2axX24xX3xXaaxX1xX2d9xX2axX24xX3xX4xX21xX2axX1xX3xXexX89xX6xX2axX1xX3xX3axXa2xXdxX3xX45xX200xXexX3xX1xX3bxX2axX24xX3xX2axX1xX1f7xXbxX3xXaaxX1xXacxX15xX3xXexX2d5xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX7cxX6xX2axXcexX3xb7a0xX3xXaaxX1xX8e4xX15xX3xX7xX19xX2axX3xX6axX15xXa7xXexX71xX3xX5xX8aexX4xX3xX5xX84xX85xX2axX24xX3xXexX21xX1exX3xX89xX6xX3xX4xX306xX6xX3xX4xX19xXdxX3xX3axX1f7xXexX3xX4xX1xXa7xXexX3xX28xX480xX3xXf2axXbxX3xX24xXdxX29xX71xX3xX5xX85xXdxX3xX2axX1xX15xX1f7xX2axX3xXexX1xXa7xXbxX71xX3xXaaxX1xX2d9xX2axX24xX3xX4xX7c7xX3xX20xX38xX2axX24xX3xX5xX8aexX4xX3xX20xX94xX3xXbxX1xX29xXexX3xXexX89xXdxX94xX2axXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xXcxX1xX777xX3xX1xX6xXdxX71xX3xXaaxX1xX8e4xX15xX3xXbxX1xX8e4xX2axX3xXbxX1xX90xXdxX3xX2axX38xXdxX3xX20xX480xX6xX3xX20xX6xX2axX24xX3xX28xX480xX3xXexX1xX2d9xX2axX3xXexX414xX2axX1xX3xX28xX98xXdxX3xX4xX29xX4xX3xXexX1f7xXbxX3xX20xX1exX3bxX2axX3xX28xX29xX2axX3xX5xX2dxX3xX4xX306xX6xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX7cxX6xX2axX71xX3xX43xX1xX1f7xXexX3xXdexX19xX2axXcexX3xXcxX89xX1exX2axX24xX3xXaaxX1xXdxX3xX4xX29xX4xX3xX1xX40xX3xXexX1xX90xX2axX24xX3xXbxX1xX8e4xX2axX3xXbxX1xX90xXdxX3xX2axX1xX84xX3xX56xX6xXbxX89xX1exX3xX20xX81xX3xXaaxX1xX2d9xX2axX24xX3xX5xX3bxX45xX3xXexX90xXexX3xX3axX6xXdxX3xXexX89xX948xX3xX4xX306xX6xX3xX45xX2e1xX2axX1xX3xX5xX3bxX3xXbxX1xX8e4xX2axX3xXbxX1xX90xXdxX3xX3axX3bxX3xXexXdxX5a4xX15xX3xXexX1xX2c8xX3xX7xX19xX2axX3xXbxX1xXacxX45xX3xX2axX38xXdxX3xX20xX480xX6xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xX8dexX115xX119xX3e3xX3xX59xXdxX40xX2axX3xXexX414xX4xX1xX3xX4xX306xX6xX3xX56xX6xXbxX89xX1exX3xX4xX1xX1exX3xXexX1xX15xX5a4xX3xX5xX21xXdxX71xX3xXexXa7xXexX3xX2axX1xXdxX5a4xX2axX3xX4xX1xX1exX3xXexX1xX15xX5a4xX3xX5xX3bxX3xX17xX15xX75xX63xX2axX3xX4xX306xX6xX3xX59xX1exX6xX2axX1xX3xX2axX24xX1xXdxX40xXbxX3xX2axX1xX84xX2axX24xX3xX20xX7c7xX3xX5xX3bxX3xX17xX15xX75xX63xX2axX3xX1xXa6axX2axX24xX8f7xX71xX3xX2d9xX2axX24xX3xXddcxX1xXddexX3xX2axX7c7xXdxX3xX3axX3bxX3xX4xX1xX1exX3xX28xXdxX6bxXexX3xXexX1xX5a4xX45xX3xX20xX6xX3xX7xX90xX3xX4xX29xX4xX3xX17xX15xX90xX4xX3xX24xXdxX6xX3xX4xX7c7xX3xX4xX1xX414xX2axX1xX3xX7xX29xX4xX1xX3xX28xX19xX1exX3xX1xX38xX3xX2axX24xX3bxX2axX1xX3xX7xX19xX2axX3xX6axX15xXa7xXexX3xXexX89xX1exX2axX24xX3xX2axX84xXa2xX4xX3xX2axX1xX84xX3xX2axX1xX3bxX3xX20xX1d9xX15xX3xXexX84xX3xX2axX84xXa2xX4xX3xX2axX24xX1exX3bxXdxX3xX3axX3bxX1exX3xXbxX1xX19xXdxX3xXexXdxX5a4xX15xX3xXexX1xX2c8xX3xX20fxX119xX3e3xX3xX7xX19xX2axX3xXbxX1xXacxX45xX3xX4xX306xX6xX3xX2axX84xXa2xX4xX3xX28xX19xX2axX3xX20xX480xX6xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xX3exX63xX3xX45xX200xXexX3xX17xX15xX19xX2axX3xX5x8ddaxX3xX2axX1xX3bxX3xX2axX84xXa2xX4xX71xX3xX2d9xX2axX24xX3xXddcxX1xXddexX3xX4xX1xX1exX3xX89xXabbxX2axX24xX3xX4xX1d9xX2axX3xXbxX1xX19xXdxX3xX6axX10xX45xX3xX5xX21xXdxX3xX4xX1xX414xX2axX1xX3xX7xX29xX4xX1xX3xX24xXdxX19xX45xX3xXexX1xX15xX6bxX3xX20xX94xX3xX28xX19xX1exX3xX1xX38xX3xX2axX24xX3bxX2axX1xX3xX7xX19xX2axX3xX6axX15xXa7xXexX3xXexX89xX1exX2axX24xX3xX2axX84xXa2xX4xXcexX3xX556xX264xX2axX24xX3xXexX1xX42fxXdxX71xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX6axX8e4xX75xX3xX59xX8aexX2axX24xX3xX7cxX15xX1f7xXexX3xXdexX29xX2axX3xX5xX2dxX3xX20xX94xX3xXexX21xX1exX3xX89xX6xX3xXexX1xX84xX249xX2axX24xX3xX45xX21xXdxX3xX4xX2d9xX2axX24xX3xX28xXabbxX2axX24xX71xX3xX28xX15xX2d9xX2axX3xX28xX29xX2axX3xX4xX2d9xX2axX24xX3xX28xXabbxX2axX24xX3xX24xXdxXac9xX6xX3xX2axX1xX3bxX3xX7xX19xX2axX3xX6axX15xXa7xXexX71xX3xXbxX1xX8e4xX2axX3xXbxX1xX90xXdxX3xX2axX1xX3bxX3xX28xX29xX2axX3xX5xX2dxX71xX3xX4xX8e4xX2axX3xX28xXabbxX2axX24xX3xX59xX1exX6xX2axX1xX3xX2axX24xX1xXdxX40xXbxX3xXexX89xX1exX2axX24xX3xX2axX84xXa2xX4xX3xX3axXa2xXdxX3xX2axX84xXa2xX4xX3xX2axX24xX1exX3bxXdxXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xX8dexX556xXdxX63xX15xX3xXexX2d9xXdxX3xX5xX84xX15xX3xX1293xX3xX59xX1exX6xX2axX1xX3xX2axX24xX1xXdxX40xXbxX3xX5xX3bxX3xX7xX19xX2axX3xX6axX15xXa7xXexX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xX19xXdxX3xXexX1xXdxX40xX2axX3xX45xXcbaxX15xX3xX45xX81xX71xX3xX20xX1d9xX15xX3xXexX84xX71xX3xX2axX8e4xX2axX24xX3xX4xX6xX1exX3xX2axX67xX2axX24xX3xX7xX15xXa7xXexXcexX3xXdexX3bxXdxX3xXexX1exX29xX2axX3xX4xX21xX2axX1xX3xXexX89xX6xX2axX1xX3xX3axXa2xXdxX3xX1xX3bxX2axX24xX3xX2axX24xX1exX21xXdxX3xXaaxX1xX2d9xX2axX24xX3xX4xX1xXf15xX3xX4xX948xX2axX3xX2axXabbxX45xX3xX98xX3xX3axXa7xX2axX3xX20xX63xX3xX24xXdxX29xX3xX4xX19xX3xX45xX3bxX3xX4xX948xX2axX3xXbxX1xX2c8xX3xXexX1xX15xX38xX4xX3xX3axX3bxX1exX3xX4xX1xXa7xXexX3xX5xX84xX85xX2axX24xX71xX3xXbxX1xX2c8xX4xX3xX3axX2c8xX71xX3xX1xX1f7xX15xX3xX45xX81xXdxX71xX3xX7xX6xX15xX3xX28xX29xX2axX3xX1xX3bxX2axX24xX8f7xX71xX3xX2d9xX2axX24xX3xXddcxX1xXddexX3xX2axX1xXa7xX2axX3xX45xX21xX2axX1xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xX4b7xXa2xXdxX3xX20xX8e4xX75xX71xX3xXcxX35xX2axX24xX3xX4xX2c8xX4xX3xX56xX19xXdxX3xX17xX15xX6xX2axX3xX4xX21exX2axX24xX3xX20xX84xX6xX3xX89xX6xX3xX4xX19xX2axX1xX3xX28xX29xX1exX3xX3axX63xX3xXexX2e1xX2axX1xX3xXexX89xX21xX2axX24xX3xX2axX1xX1f7xXbxX3xXaaxX1xXacxX15xX3xX2axX1xXdxX63xX15xX3xX45xX200xXexX3xX1xX3bxX2axX24xX3xX45xX3bxX3xXexX89xX1exX2axX24xX3xX2axX84xXa2xX4xX3xX20xX81xX71xX3xX20xX6xX2axX24xX3xX7xX19xX2axX3xX6axX15xXa7xXexX3xX20xX84xX85xX4xX71xX3xXaaxX1xXdxX6bxX2axX3xX2axX63xX2axX3xXaaxXdxX2axX1xX3xXexX6bxX3xX4xX7c7xX3xXexX1xX94xX3xX17xX15xX6xX75xX3xXexX89xX98xX3xX5xX21xXdxX3xX1xXdxX40xX2axX3xXexX89xX21xX2axX24xX3xX2axX1xX1f7xXbxX3xX7xXdxX5a4xX15xXcexX3xX4b7xX38xXexX3xXexX89xX1exX2axX24xX3xX2axX1xXac9xX2axX24xX3xX45xX200xXexX3xX1xX3bxX2axX24xX3xX20xX7c7xX3xX5xX3bxX3xX89xX6xX15xX3xX4xX306xX3xX17xX15xX19xX3xXexX2d5xX3xXcxX89xX15xX2axX24xX3xX8exX15xX90xX4xX71xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX7cxX6xX2axX3xX3axX3bxX3xX45xX38xXexX3xX7xX90xX3xX2axX84xXa2xX4xX3xX4xX1xX8e4xX15xX3xX556xX21xXdxX3xX21axX84xX249xX2axX24xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX1exX59xX75xXaxX12xXcxX35xX2axX24xX3xX4xX2c8xX4xX3xX56xX19xXdxX3xX17xX15xX6xX2axX3xX4xX19xX2axX1xX3xX28xX29xX1exX71xX3xXexX89xX1exX2axX24xX3xX117xX3xX2axX67xX45xX3xXexX89xX98xX3xX5xX21xXdxX3xX20xX8e4xX75xX71xX3xX2axX1xX1f7xXbxX3xXaaxX1xXacxX15xX3xX1xX1exX6xX3xX17xX15xX19xX3xXexX2d5xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX7cxX6xX2axX3xX3axX63xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xXexX67xX2axX24xX3xX89xXa7xXexX3xX45xX21xX2axX1xX71xX3xXexX1xX8aexX4xX3xXexX89xX21xX2axX24xX3xX20xX29xX2axX24xX3xX28xX29xX1exX3xX20xX38xX2axX24xX3xX3axX2e1xX3xX2axX1xXdxX63xX15xX3xX45xX200xXexX3xX1xX3bxX2axX24xX3xXexX89xX1exX2axX24xX3xX20xX7c7xX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xX1xXdxX40xX2axX3xX7xX19xX2axX3xX6axX15xXa7xXexX3xX20xX84xX85xX4xXcexX3xX1a4xX29xX4xX3xX5xX1exX21xXdxX3xX89xX6xX15xX3xX4xX306xX3xX17xX15xX19xX3xX4xX306xX6xX3xXcxX1xX29xXdxX3xX6axX8e4xX45xX3xX2axX1xX1f7xXbxX3xX3axX3bxX1exX3xX3exXdxX40xXexX3xX43xX6xX45xX3xXexX1xX2d9xX2axX24xX3xX17xX15xX6xX3xXaaxX5a4xX2axX1xX3xXbxX1xX8e4xX2axX3xXbxX1xX90xXdxX3xX20xX21xXdxX3xX7xXdxX5a4xX15xX3xXexX1xX480xX71xX3xX28xX29xX2axX3xX5xX2dxX3xX1xXdxX40xX2axX3xX20xX21xXdxX3xXbb8xX4xX1xX15xX424xXdxX3xX7xXdxX5a4xX15xX3xXexX1xX480xX3xX5xXa2xX2axX71xX3xX4xXa5exX6xX3xX1xX3bxX2axX24xX3xXexXdxX40xX2axX3xX414xX4xX1xXcexXcexXcexXbbcxX3xX3axXa2xXdxX3xX45xXcbaxX15xX3xX45xX81xX3xX28xXcc1xXexX3xX45xXcc1xXexX71xX3xX24xXdxX29xX3xX4xX19xX3xXexX84xX249xX2axX24xX3xX20xX84xX249xX2axX24xX3xX3axXa2xXdxX3xX45xX200xXexX3xX1xX3bxX2axX24xX3xXexX89xX1exX2axX24xX3xX2axX84xXa2xX4xXcexX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxX1exX15xX89xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1exX3xX3exX2axc848xX4xX1exX2axX1exX45xX75xX0xX47xXbxX12