Dự báo thời tiết 16/9: Hà Tĩnh tiếp tục nắng nóng
(Baohatinh.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/9), các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế (trong đó có Hà Tĩnh) có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ.
dbeaxea3cx16d41x14d98x15ce5x12febx10b0fx19d79x1075dxX7x12808x15961x1190dx19a2dx1768cx17349xX5x11d63xXax15f98x18f98x183d6xX3x18de2x17afcx1a797xX3xXexX1xed6axXdxX3xXexXdx130bbxXexX3xX2x17a6cx19c11x15984x1a074xX3x1483cxee36xX3xXcx13956x1b0d4xX1xX3xXexXdxX21xXbxX3xXex12791xX4xX3xX2fx17092xX2fx17aa8xX3xX2fx18c99xX2fxX3exX0xX26xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2axX10xX6x1957exXaxX12xXcxX1xX10xX18xX3xXcx16991x15cebxX2fxX3exX3xXex1af4exf4a4xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3x17303xX1x12912xX3xXex18a81x18d5dxX2fxX3exX3xXcxX1x17c1dx194d7xX3xe967x1554bxX2fxX3x108aaxX61x15b75xX4xX3xX3exXdxX6x152d3xX3xX1x120c5xX67xX3xX2fxX6xX7dxX3x12094xX2xX25xX26xX27x13416xX8bxX3xX4xX17xX4xX3xXex1928dxX2fxX1xX3xXex15102xX3xXcxX1xX6xX2fxX1xX3xX2axX41xX6xX3x17abaxX3xXcxX1xXa7xX6xX3xXcxX1xXdx17f83xX2fxX3xX2axX61xX21xX3xX95xXexX60xX18xX2fxX3exX3x11897xX41xX3xX4xX41xX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX2fxX1xX9axX3xX4xX41xX3xX2fx1688cxXdxX3xX2fxX3cxX2fxX3exX3xX2fxX41xX2fxX3exX8bxX3xX2fxX1xXdx127eaxXexX3xXcbx129c0xX3xX4xX6xX18xX3xX2fxX1x125cexXexX3xXexXa7xX3x14ef1xX101xXb3xX101xX25xX3xXcbxXf3x16a5cxX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1131dxX18xX57xX7dxXaxX12xX0xXdxX67xX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx17332xX10xX2fxXexX10xX60xXaxX3xX7xXexX7dxX5xX10xX9xXax18a44xXdxX57xXexX1xX28xX3xX25xX2xef33xXbx14899xf270xX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX28xX3x13f00xX2x1339dxXbxX146xX147xXaxX3xX7xX60xX4xX9xXaxX26xX26xXdxX109xX16xX6xX18xX1xX6xXexXdxX2fxX1xX109xX7fxX2fxX26xX2fxX10xX13bxX7xX26xf93bxX153xX101x19693xX26xX2xX153xeb31xX57xX101xX153xX177xX2xX153xX2xX101xXexX144xX17bxX144xX153xX101xX5xX153xX109x18078xXbxX3ex10ff1xX60xX9xX27xX151xX101xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xXexX1xX1cxXdxX3xXexXdxX21xXexX3xX2xX25xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX2fxX1xX3xXexXdxX21xXbxX3xXexX38xX4xX3xX2fxX3cxX2fxX3exX3xX2fxX41xX2fxX3exXaxX3xX13bxXdxX57xXexX1xX9xXaxX25xX2xX144xXaxX3xX1xX10xXdxX3exX1xXexX9xXaxX151xX2xX153xXaxX3xX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX6xXbxXexXdxX18xX2fxXaxX12xX2axX8exX67xX3xX2fxX6xX7dxX8bxX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX2fxX1xX3xX4xX41xX3xX2fxXdexXdxX3xX2fxX3cxX2fxX3exX3xX2fxX41xX2fxX3exX8bxX3xX2fxX1xXdxXefxXexX3xXcbxXf3xX3xX4xX6xX18xX3xX2fxX1xXfbxXexX3xXexXa7xX3xX101xX101xXb3xX101xX25xX3xXcbxXf3xX3xX12cxX109xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX18xX57xX7dxXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xXexX1xX1cxXdxX3xXexXdxX21xXexX3xX4xX17xX4xX3xX7fx12d8axX2fxX3exX3xXexX60xXbdxX2fxX3xX4x1ae08xX3xX2fxX75x12340xX4xX3xX2fxX3exX2bxX7dxX3xX7fxX2bxX3xXcbxXbdxX67xX3xX2xX25xX26xX27xX28xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX18xX57xX7dxXaxX12xX0xX7xXexX60xX18xX2fxX3exX12xX2axX2bxX3x16455xXf3xXdxX28xX0xX26xX7xXexX60xX18xX2fxX3exX12xX3xX12cxX41xX3xX67xX66xX7dxX8bxX3xX2fxX3exX2bxX7dxX3xX2fxX3cxX2fxX3exX8bxX3xX4xX1xXdx151bfxX61xX3xXexX85xXdxX3xX7fxX2bxX3xXcbxXbdxX67xX3xX4xX41xX3xX67xX75xX6xX3xX60xX2bxX18xX3xX7fxX2bxX3xX57xX8exX2fxX3exX3xX7fxX2bxXdxX3xX2fxXdexXdxX109xX3xe2a8xXdxX41xX3xX2fxX1xe6c0xX109xX3xXcxX60xX18xX2fxX3exX3xX4xXdexX2fxX3xX57xX8exX2fxX3exX3xX4xX41xX3x180c0xX1xX27bxX3xX2fxX80xX2fxX3exX3xX146xX27bxX7dxX3xX60xX6xX3xX5xX85xX4xX8bxX3xX7x1ac1exXexX3xX7fxX2bxX3xX3exXdxX41xX3xX3exXdxf4e5xXexX3xX67x11851xX2fxX1xX109xX3xX2b3xX1xXdxXefxXexX3xXcbxXf3xX3xXexX1xXfbxXbxX3xX2fxX1xXfbxXexX3xXexXa7xX3xX174xX144xXb3xX174xX177xX3xXcbxXf3xX109xX3xX2b3xX1xXdxXefxXexX3xXcbxXf3xX3xX4xX6xX18xX3xX2fxX1xXfbxXexX3xXexXa7xX3xX101xX101xXb3xX101xX144xX3xXcbxXf3xX109xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX18xX57xX7dxXaxX12xX0xX7xXexX60xX18xX2fxX3exX12x18973xX1xX72xX6xX3xXcxX66xX7dxX3xX119xX3cxX4xX3xX119xXf3xX28xX0xX26xX7xXexX60xX18xX2fxX3exX12xX3xX12cxX41xX3xX67xX66xX7dxX8bxX3xX2fxX3exX2bxX7dxX3xX4xX41xX3xX67xX75xX6xX3xX60xX2bxX18xX3xX7fxX2bxX3xX57xX8exX2fxX3exX3xX7fxX2bxXdxX3xX2fxXdexXdxX8bxX3xXcbxXbdxX67xX3xX4xX41xX3xX67xX75xX6xX3xX60xX2bxX18xX3xX7fxX2bxX3xX57xX8exX2fxX3exX3xX60xX27bxXdxX3xX60xX17xX4xX8bxX3xX4xX38xX4xX3xX16xXf3xX3xX4xX41xX3xX67xX75xX6xX3xX7fxXa7xX6xX8bxX3xX67xX75xX6xX3xXexX18xX109xX3xX301xXdxX41xX3xX2fxX1xX307xX109xX3xXcxX60xX18xX2fxX3exX3xX4xXdexX2fxX3xX57xX8exX2fxX3exX3xX4xX41xX3xX31cxX1xX27bxX3xX2fxX80xX2fxX3exX3xX146xX27bxX7dxX3xX60xX6xX3xX5xX85xX4xX8bxX3xX7xX332xXexX3xX7fxX2bxX3xX3exXdxX41xX3xX3exXdxX33exXexX3xX67xX342xX2fxX1xX109xX3xX2b3xX1xXdxXefxXexX3xXcbxXf3xX3xXexX1xXfbxXbxX3xX2fxX1xXfbxXexX3xXexXa7xX3xX174xX101xXb3xX174xX25xX3xXcbxXf3xX109xX3xX2b3xX1xXdxXefxXexX3xXcbxXf3xX3xX4xX6xX18xX3xX2fxX1xXfbxXexX3xXexXa7xX3xX101xX2xXb3xX101xX151xX3xXcbxXf3xX8bxX3xX4xX41xX3xX2fxXdexXdxX3xXexX60xXbdxX2fxX3xX101xX151xX3xXcbxXf3xX109xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX18xX57xX7dxXaxX12xX0xX7xXexX60xX18xX2fxX3exX12xX3a2xX1xX72xX6xX3x1564exX8exX2fxX3exX3xX119xX3cxX4xX3xX119xXf3xX28xX0xX26xX7xXexX60xX18xX2fxX3exX12xX3xX12cxX41xX3xX67xX66xX7dxX8bxX3xX4xX41xX3xX67xX75xX6xX3xX60xX2bxX18xX3xX7fxX2bxX3xX57xX8exX2fxX3exX3xX7fxX2bxXdxX3xX2fxXdexXdxX147xX3xX60xXdxXbdxX2fxX3exX3xX31cxX1xX61xX3xX7fxX14xX4xX3xX7fxX271xX2fxX3exX3xX2fx116bdxXdxX3xXcbxXbdxX67xX3xX4xX41xX3xX67xX75xX6xX3xX60xX2bxX18xX3xX7fxX2bxX3xX57xX8exX2fxX3exX3xX60xX27bxXdxX3xX60xX17xX4xX8bxX3xX4xX38xX4xX3xX16xXf3xX3xX4xX41xX3xX67xX75xX6xX3xX7fxXa7xX6xX8bxX3xX67xX75xX6xX3xXexX18xX109xX3xX301xXdxX41xX3xX2fxX1xX307xX109xX3xXcxX60xX18xX2fxX3exX3xX4xXdexX2fxX3xX57xX8exX2fxX3exX3xX4xX41xX3xX31cxX1xX27bxX3xX2fxX80xX2fxX3exX3xX146xX27bxX7dxX3xX60xX6xX3xX5xX85xX4xX8bxX3xX7xX332xXexX3xX7fxX2bxX3xX3exXdxX41xX3xX3exXdxX33exXexX3xX67xX342xX2fxX1xX109xX3xX2b3xX1xXdxXefxXexX3xXcbxXf3xX3xXexX1xXfbxXbxX3xX2fxX1xXfbxXexX3xXexXa7xX3xX174xX151xXb3xX174xX177xX3xXcbxXf3xX109xX3xX2b3xX1xXdxXefxXexX3xXcbxXf3xX3xX4xX6xX18xX3xX2fxX1xXfbxXexX3xXexXa7xX3xX101xX174xXb3xX101xX144xX3xXcbxXf3xX109xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX18xX57xX7dxXaxX12xX0xX7xXexX60xX18xX2fxX3exX12xXcxX1xX6xX2fxX1xX3xX2axX41xX6xX3xXb3xX3xXcxX1xXa7xX6xX3xXcxX1xXdxXbdxX2fxX3xX2axX61xX21xX3xX0xX26xX7xXexX60xX18xX2fxX3exX12xX95xXexX60xX18xX2fxX3exX3xXcbxX41xX3xX4xX41xX3xX2axX2bxX3xXcxX2exX2fxX1xX9axX0xX7xXexX60xX18xX2fxX3exX12xX28xX0xX26xX7xXexX60xX18xX2fxX3exX12xX3xX12cxX41xX3xX67xX66xX7dxX8bxX3xX2fxX3exX2bxX7dxX3xX2fxX3cxX2fxX3exX8bxX3xX4xX41xX3xX2fxXdexXdxX3xX2fxX3cxX2fxX3exX3xX2fxX41xX2fxX3exX147xX3xX4xX1xXdxX2d7xX61xX3xXexX85xXdxX3xX7fxX2bxX3xXcbxXbdxX67xX3xX4xX41xX3xX67xX75xX6xX3xX60xX2bxX18xX3xX7fxX2bxX3xX57xX8exX2fxX3exX3xX7fxX2bxXdxX3xX2fxXdexXdxX109xX3xX301xXdxX41xX3xX2fxX1xX307xX109xX3xXcxX60xX18xX2fxX3exX3xX4xXdexX2fxX3xX57xX8exX2fxX3exX3xX4xX41xX3xX31cxX1xX27bxX3xX2fxX80xX2fxX3exX3xX146xX27bxX7dxX3xX60xX6xX3xX5xX85xX4xX8bxX3xX7xX332xXexX3xX7fxX2bxX3xX3exXdxX41xX3xX3exXdxX33exXexX3xX67xX342xX2fxX1xX109xX3xX2b3xX1xXdxXefxXexX3xXcbxXf3xX3xXexX1xXfbxXbxX3xX2fxX1xXfbxXexX3xXexXa7xX3xX174xX144xXb3xX174xX17bxX3xXcbxXf3xX109xX3xX2b3xX1xXdxXefxXexX3xXcbxXf3xX3xX4xX6xX18xX3xX2fxX1xXfbxXexX3xXexXa7xX3xX101xX101xXb3xX101xX25xX3xXcbxXf3xX109xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX18xX57xX7dxXaxX12xX0xX7xXexX60xX18xX2fxX3exX12xX4d9xX2bxX3xX2b3x12e44xX2fxX3exX3xXcbxX21xX2fxX3xX119xf7acxX2fxX1xX3xXcxX1xX61xX33exX2fxX28xX0xX26xX7xXexX60xX18xX2fxX3exX12xX3xX12cxX41xX3xX67xX66xX7dxX8bxX3xX2fxX3exX2bxX7dxX3xX2fxX3cxX2fxX3exX8bxX3xXbxX1xX72xX6xX3xX119xX3cxX4xX3xX4xX41xX3xX2fxXdexXdxX3xX2fxX3cxX2fxX3exX3xX2fxX41xX2fxX3exX8bxX3xX4xX1xXdxX2d7xX61xX3xXexX85xXdxX3xX7fxX2bxX3xXcbxXbdxX67xX3xX4xX41xX3xX67xX75xX6xX3xX60xX2bxX18xX3xX7fxX2bxX3xX57xX8exX2fxX3exX3xX7fxX2bxXdxX3xX2fxXdexXdxX109xX3xX301xXdxX41xX3xXexX66xX7dxX3xX2fxX6xX67xX3xX4xXfbxXbxX3xX174xXb3xX101xX109xX3xXcxX60xX18xX2fxX3exX3xX4xXdexX2fxX3xX57xX8exX2fxX3exX3xX4xX41xX3xX31cxX1xX27bxX3xX2fxX80xX2fxX3exX3xX146xX27bxX7dxX3xX60xX6xX3xX5xX85xX4xX8bxX3xX7xX332xXexX3xX7fxX2bxX3xX3exXdxX41xX3xX3exXdxX33exXexX3xX67xX342xX2fxX1xX109xX3xX2b3xX1xXdxXefxXexX3xXcbxXf3xX3xXexX1xXfbxXbxX3xX2fxX1xXfbxXexX3xXexXa7xX3xX174xX144xXb3xX174xX17bxX3xXcbxXf3xX109xX3xX2b3xX1xXdxXefxXexX3xXcbxXf3xX3xX4xX6xX18xX3xX2fxX1xXfbxXexX3xXexXa7xX3xX101xX101xXb3xX101xX25xX3xXcbxXf3xX109xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX18xX57xX7dxXaxX12xX0xX7xXexX60xX18xX2fxX3exX12xXcxX66xX7dxX3xX2b3xX3exX61xX7dxXbdxX2fxX28xX0xX26xX7xXexX60xX18xX2fxX3exX12xX3xX12cxX41xX3xX67xX66xX7dxX8bxX3xX4xX41xX3xX67xX75xX6xX3xX60xX2bxX18xX3xX7fxX2bxX3xX57xX8exX2fxX3exX3xX7fxX2bxXdxX3xX2fxXdexXdxX147xX3xX60xXdxXbdxX2fxX3exX3xX4xX1xXdxX2d7xX61xX3xX7fxX2bxX3xXexX85xXdxX3xX4xX41xX3xX67xX75xX6xX3xX60xX2bxX18xX3xX7fxX2bxX3xX57xX8exX2fxX3exX3xX60xX27bxXdxX3xX60xX17xX4xX109xX3xX301xXdxX41xX3xXexX66xX7dxX3xX2fxX6xX67xX3xX4xXfbxXbxX3xX174xXb3xX101xX109xX3xXcxX60xX18xX2fxX3exX3xX4xXdexX2fxX3xX57xX8exX2fxX3exX3xX4xX41xX3xX31cxX1xX27bxX3xX2fxX80xX2fxX3exX3xX146xX27bxX7dxX3xX60xX6xX3xX5xX85xX4xX8bxX3xX7xX332xXexX3xX7fxX2bxX3xX3exXdxX41xX3xX3exXdxX33exXexX3xX67xX342xX2fxX1xX109xX3xX2b3xX1xXdxXefxXexX3xXcbxXf3xX3xXexX1xXfbxXbxX3xX2fxX1xXfbxXexX3xXexXa7xX3xX174xX153xXb3xX174xX101xX3xXcbxXf3xX109xX3xX2b3xX1xXdxXefxXexX3xXcbxXf3xX3xX4xX6xX18xX3xX2fxX1xXfbxXexX3xXexXa7xX3xX174xX27xXb3xX101xX174xX3xXcbxXf3xX109xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX18xX57xX7dxXaxX12xX0xX7xXexX60xX18xX2fxX3exX12xX2b3xX6xX67xX3xX119xXf3xX28xX0xX26xX7xXexX60xX18xX2fxX3exX12xX3xX12cxX41xX3xX67xX66xX7dxX8bxX3xX4xX41xX3xX67xX75xX6xX3xX60xX2bxX18xX3xX7fxX2bxX3xX57xX8exX2fxX3exX3xX7fxX2bxXdxX3xX2fxXdexXdxX147xX3xX60xXdxXbdxX2fxX3exX3xX4xX1xXdxX2d7xX61xX3xX7fxX2bxX3xXexX85xXdxX3xX4xX41xX3xX67xX75xX6xX3xX60xX2bxX18xX3xX7fxX2bxX3xX57xX8exX2fxX3exX3xX60xX27bxXdxX3xX60xX17xX4xX109xX3xX301xXdxX41xX3xXexX66xX7dxX3xX2fxX6xX67xX3xX4xXfbxXbxX3xX174xXb3xX101xX109xX3xXcxX60xX18xX2fxX3exX3xX4xXdexX2fxX3xX57xX8exX2fxX3exX3xX4xX41xX3xX31cxX1xX27bxX3xX2fxX80xX2fxX3exX3xX146xX27bxX7dxX3xX60xX6xX3xX5xX85xX4xX8bxX3xX7xX332xXexX3xX7fxX2bxX3xX3exXdxX41xX3xX3exXdxX33exXexX3xX67xX342xX2fxX1xX109xX3xX2b3xX1xXdxXefxXexX3xXcbxXf3xX3xXexX1xXfbxXbxX3xX2fxX1xXfbxXexX3xXexXa7xX3xX28xX3xX174xX101xXb3xX174xX25xX3xXcbxXf3xX109xX3xX2b3xX1xXdxXefxXexX3xXcbxXf3xX3xX4xX6xX18xX3xX2fxX1xXfbxXexX3xXexXa7xX3xX101xX2xXb3xX101xX151xX3xXcbxXf3xX109xX0xX26xXbxX12xX0xXexX6xX16xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX146xX6xX2fxX1xX2fxX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX2fxX3exX9xXaxX153xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX57xX57xXdxX2fxX3exX9xXaxX144xXaxX12xX0xXexX16xX18xX57xX7dxX12xX0xXexX60xX12xX0xXexX57xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX18xX57xX7dxXaxX12xX2ax1383bxXdxX3xX151xX3xX3exXdxX1cxX3xX2fxX3exX2bxX7dxX3xX2xX25xX26xX27xX8bxX3xX7fx15665xX3xXexX60xX72xX3xXexX66xX67xX3xX16x142a7xX18xX3xX4xX17xX4xX1xX3xXcbxX27bxX18xX3xX3a2xX6xX5xX6xX13bxX6xX2fxX3xX95xX3a2xX1xXdxX5xXdxXbxXbxXdxX2fxX10xX7xX9axX3xX31cxX1xX18xX27bxX2fxX3exX3xX174xX153xX153xX3xX31cxX67xX3xX7fxX2d7xX3xXbxX1xX72xX6xX3xX119xX3cxX4xX3xXcxX66xX7dxX3xX119xX3cxX4xX109xX3x19771x13163xX4xX3xX3exXdxX41xX3xX67xX342xX2fxX1xX3xX2fxX1xXfbxXexX3xX7fxX271xX2fxX3exX3xX3exf1c7xX2fxX3xXexX66xX67xX3xX16xXaf6xX18xX3xX67xX342xX2fxX1xX3xX4xXfbxXbxX3xX17bxX3xX95xX25xX153xXb3xX177xX144xX3xX31cxX67xX26xX3exXdxX1cxX9axX8bxX3xX3exXdxX33exXexX3xX4xXfbxXbxX3xX2xX153xX109xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX18xX57xX7dxXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xXexX60xX18xX2fxX3exX3xX174xX151xX3xX3exXdxX1cxX3xXexX27fxXdxX8bxX3xX16xXaf6xX18xX3xX57xXdxX3xX4xX1xX61xX7dx14bf0xX2fxX3xXexX1xX10xX18xX3xX1xX75xX27fxX2fxX3exX3xXcxX66xX7dxX3xXcxX66xX7dxX3xX119xX3cxX4xX8bxX3xX67x11444xXdxX3xX3exXdxX1cxX3xXcbxXdxX3xXcbxX75xX76xX4xX3xX31cxX1xX18xX27bxX2fxX3exX3xX2xX144xX31cxX67xX3xX7fxX2bxX3xX4xX41xX3xX31cxX1xX27bxX3xX2fxX80xX2fxX3exX3xX67xX342xX2fxX1xX3xXexX1xXbdxX67xX109xX3xX4d9xX21xX2fxX3xX153xX151xX3xX3exXdxX1cxX3xX2fxX3exX2bxX7dxX3xX2xX177xX26xX27xX8bxX3xX7fxXaebxX3xXexX60xX72xX3xXexX66xX67xX3xX16xXaf6xX18xX3x16254xX3xX31cxX1xX18xX27bxX2fxX3exX3xX2xX151xX8bxX101xX3xXcbxXf3xX3x13143xX2exX3xX119xX3cxX4xX147xX3xX2xX2xX144xX8bxX2xX3xXcbxXf3xX3xX70xXdxX2fxX1xX3xX4d9xX8exX2fxX3exX8bxX3xX4xX17xX4xX1xX3x11a44xX61xXb53xX2fxX3xXcbxX27bxX18xX3xX2axX18xX2bxX2fxX3exX3xXb3bxX6xX3xX31cxX1xX18xX27bxX2fxX3exX3xX151xX144xX153xX3xX31cxX67xX3xX7fxX2d7xX3xXbxX1xX72xX6xX3xX4d9xX8exX2fxX3exX3xX2b3xX6xX67xX109xX3xXb3bxXb3cxX4xX3xX3exXdxX41xX3xX67xX342xX2fxX1xX3xX2fxX1xXfbxXexX3xX7fxX271xX2fxX3exX3xX3exXb53xX2fxX3xXexX66xX67xX3xX16xXaf6xX18xX3xX67xX342xX2fxX1xX3xX4xXfbxXbxX3xX27xX3xX95xX177xX144xXb3xX27xX153xX3xX31cxX67xX26xX3exXdxX1cxX9axX8bxX3xX3exXdxX33exXexX3xX4xXfbxXbxX3xX2xX2xX109xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX18xX57xX7dxXaxX12xXc45xX271xX2fxX3exX3xX2fxX3exX61xX7dxX3xX1xXdxXbbexX67xX3xXexX60xXbdxX2fxX3xX119xXdxXbbexX2fxX3xX4d9xX8exX2fxX3exX3xXexX60xX18xX2fxX3exX3xX174xX151xX3xX3exXdxX1cxX3xXexX27fxXdxX3xX95xX3exXdxX41xX3xX67xX342xX2fxX1xX3xXexXa7xX3xX4xXfbxXbxX3xX25xX8bxX3xX3exXdxX33exXexX3xXexXa7xX3xX4xXfbxXbxX3xX17bxX3xXexX60xXc34xX3xX5xXbdxX2fxX9axX28xX3xX3a2xX1xX72xX6xX3xX119xX3cxX4xX3xX7fxX2exX3xXexX61xX7dxX21xX2fxX3xX2xX2xX8bxX153xX3xXcbxXf3xX3xXc45xX2exX3xX119xX3cxX4xX147xX3xXbxX1xX72xX6xX3xX4d9xX8exX2fxX3exX3xX31cxXdxX2fxX1xX3xXexX61xX7dxX21xX2fxX3xX2xX2xX101xX8bxX153xX3xXcbxXf3xX3xX70xXdxX2fxX1xX3xX4d9xX8exX2fxX3exX109xX3xXcxX18xX2bxX2fxX3xX16xXf3xX3xXexX2bxX61xX3xXexX1xX61xX7dxX2d7xX2fxX3xX1xX18xX342xXexX3xXcbxXf3xX2fxX3exX3xXexX60xX18xX2fxX3exX3xX7fxX271xX2fxX3exX3xX2fxX3exX61xX7dxX3xX1xXdxXbbexX67xX3xXcbxX2d7xX61xX3xX4xX41xX3xX2fxX3exX61xX7dxX3xX4xXdexX3xX4xX6xX18xX3xX4xX1xXaebxX61xX3xXexX17xX4xX3xXcbxXf3xX2fxX3exX3xX4xX7cxX6xX3xX3exXdxX41xX3xX67xX342xX2fxX1xX3xX7fxX2bxX3xX5xX85xX4xX3xX146xX18xX17xX7dxX109xX3xX13xX18xX3xX27bxX2fxX1xX3xX1xX75xXc34xX2fxX3exX3xX4xX7cxX6xX3xX16xXaf6xX18xX3xX2fxXbdxX2fxX3xX31cxX1xX61xX3xX7fxX14xX4xX3xX3exXdx11433xX6xX3xX119xXdxXbbexX2fxX3xX4d9xX8exX2fxX3exX3xX4xX41xX3xX3exXdxX41xX3xX67xX342xX2fxX1xX3xX4xXfbxXbxX3xX25xXb3xX177xX8bxX3xX7fxX271xX2fxX3exX3xX3exXb53xX2fxX3xXexX66xX67xX3xX16xXaf6xX18xX3xX67xX342xX2fxX1xX3xX4xXfbxXbxX3xX17bxX8bxX3xX7xX6xX61xX3xXexX80xX2fxX3exX3xX5xXbdxX2fxX3xX4xXfbxXbxX3xX27xX8bxX3xX3exXdxX33exXexX3xX4xXfbxXbxX3xX2xX2xX109xX3xX119xXdxXbbexX2fxX3xXcbxXf3xX2fxX3exX3xX60xXfbxXexX3xX67xX342xX2fxX1xX109xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX119xX18xX57xX7dxXaxX12xXcxX60xX18xX2fxX3exX3xX174xX151xX3xXcbxX21xX2fxX3xX151xX17bxX3xX3exXdxX1cxX3xXexXdxX21xXbxX3xXexX1xX10xX18xX8bxX3xX16xXaf6xX18xX3xX57xXdxX3xX4xX1xX61xX7dxXbbexX2fxX3xXexX1xX10xX18xX3xX1xX75xX27fxX2fxX3exX3xXcxX66xX7dxX3xXcxX66xX7dxX3xX119xX3cxX4xX8bxX3xX67xXbdaxXdxX3xX3exXdxX1cxX3xXcbxXdxX3xXcbxX75xX76xX4xX3xX2xX144xXb3xX174xX153xX3xX31cxX67xX3xX7fxX2bxX3xX4xX41xX3xX31cxX1xX27bxX3xX2fxX80xX2fxX3exX3xX67xX342xX2fxX1xX3xXexX1xXbdxX67xX109xX3xX4d9xX21xX2fxX3xX153xX151xX3xX3exXdxX1cxX3xX2fxX3exX2bxX7dxX3xX2xX17bxX26xX27xX8bxX3xX7fxXaebxX3xXexX60xX72xX3xXexX66xX67xX3xX16xXaf6xX18xX3xXc34xX3xX31cxX1xX18xX27bxX2fxX3exX3xX2xX144xX8bxX177xX3xXcbxXf3xX3xXc45xX2exX3xX119xX3cxX4xX147xX3xX2xX2xX2xX8bxX153xX3xXcbxXf3xX3xX70xXdxX2fxX1xX3xX4d9xX8exX2fxX3exX8bxX3xXexX60xXbdxX2fxX3xX7fxX271xX2fxX3exX3xX16xXdxXbbexX2fxX3xXbxX1xX72xX6xX3xXcxX66xX7dxX3xX2b3xX6xX67xX3xX4xX7cxX6xX3xXc66xX61xXb53xX2fxX3xXcbxX27bxX18xX3xX2axX18xX2bxX2fxX3exX3xXb3bxX6xX109xX3xXb3bxXb3cxX4xX3xX3exXdxX41xX3xX67xX342xX2fxX1xX3xX2fxX1xXfbxXexX3xX7fxX271xX2fxX3exX3xX3exXb53xX2fxX3xXexX66xX67xX3xX16xXaf6xX18xX3xX67xX342xX2fxX1xX3xX4xXfbxXbxX3xX2xX153xX3xX95xX27xX153xXb3xX2xX153xX153xX3xX31cxX67xX26xX3exXdxX1cxX9axX8bxX3xX3exXdxX33exXexX3xX4xXfbxXbxX3xX2xX174xX109xX3xXcxX60xX18xX2fxX3exX3xX151xX17bxX3xXcbxX21xX2fxX3xX177xX174xX3xX3exXdxX1cxX3xXexXdxX21xXbxX3xXexX1xX10xX18xX8bxX3xX16xXaf6xX18xX3xXexXdxX21xXbxX3xXexX38xX4xX3xX57xXdxX3xX4xX1xX61xX7dxXbbexX2fxX3xXexX1xX10xX18xX3xX1xX75xX27fxX2fxX3exX3xXcxX66xX7dxX3xXcxX66xX7dxX3xX119xX3cxX4xX8bxX3xX67xXbdaxXdxX3xX3exXdxX1cxX3xXcbxXdxX3xXcbxX75xX76xX4xX3xX174xX153xXb3xX174xX144xX3xX31cxX67xX109xX0xX26xXbxX12xX0xX26xXexX57xX12xX0xX26xXexX60xX12xX0xX26xXexX16xX18xX57xX7dxX12xX0xX26xXexX6xX16xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17065xX61xXexX1xX18xX60xXaxX12xX3a2xX109xXc45xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb3bxX18xX61xX60xX4xX10xXaxX12xX95xXexf7b7xX2fxX3exX3xX1xX76xXbxX9axX0xX26xXbxX12
P.V