Thống nhất sử dụng mẫu Quốc huy nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Văn phòng UBND tỉnh vừa công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn về việc sử dụng Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
b676xcc76xbdf8x12917x10141xc664xcf0cx100bfxf647xX7x11fe3xea31xc9f9xc6c9x10774xe427xX5x11f03xXax10eccxXcxX1x12e6axe245x12293xX3xX16xX1x10683xXexX3xX7x11632xX3xf43dxb73cxX16xX17xX3x129e7x121cax120a8xX3xbee8xX28xX15xX4xX3xX1xX28xc7b3xX3xX16x13335x10eb8xX4xX3xc4a1xf386xX16xX17xX3xX1x10fa0xX6xX3xcea0xc009xX38xd6efxX3xee22xXdxba44xXexX3xX44xX6xX26xX0x11718xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xec1dxXexe181xX6xX5xXdxX17xX16x11760xX3xeff0xX28xX7xXexXdx11a24xX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX10xX6xX21xXaxX12xX46xb804xX16xX3xXbxX1xX3exX16xX17xX3x10533x1031axX44xc4faxX3xXex110cdxX16xX1xX3x10670xe2d4xX6xX3xX4xd251xX16xX17xX3xX94xX81xX16xX3xX17xX1fxXdxX3xX4xf1bfxX4xX3xX7x10396xe3f9xX3xec45xX6xX16xXabxX3xX16xX17xd5cdxX16xX1xXabxX3xff23xb826xXb4xX16xX3xXexX1x122f0xX3xX4xX1bxXbxX3xXexX90xX16xX1xd5e6xX3xX8axX8bxX44xX8dxX3xX4xXa6xX4xX3xX1xX28xX31xX48xX16xXabxX3xXexX1xXb4xX16xX1xX3xXbxX1xX15xXabxX3xXexX1xf43fxX3xX5fxdb00xXcaxX3xX4xXa6xX4xX3xX4x10be2xX3xf757xX28xX6xX16xX3xXex10089xX28xX16xX17xX3xX34xXf4xX16xX17xX3xXb9x1272bxX16xX17xX3xXexXfcxc432xX16xX3xXb9xXe9xX6xX3xXadxXb4xX16xX3xX94xd0d3xX3xX94xXdxX48xX4xX3xX7xX1fxX3xX21xX22xX16xX17xX3xX2axX28xX15xX4xX3xX1xX28xX31xX3xX16xX34xX35xX4xX3xX38xX39xX16xX17xX3xX1xX3exX6xX3xX5fxXecxX3xX1xX39xXdxX3xX4xX1xd785xX3xX16xX17xX1x128a7xX6xX3xX46xXdxX48xXexX3xX44xX6xX26x1327fxX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xXadxX5xX10xX3x1194dxXdxX21xXexX1xX9xXaxe947xe3b3xX16cxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX21xX21xXdxX16xX17xX9xXaxX2xXaxX3xXadxXbaxXfcxX21xX10xXfcxX9xXaxX16cxXaxX3xX6xX5xXdxX17xX16xX9xXaxX5xX10xX6exXexXaxX12xX0xXexXadxXbaxX21xX31xX12xX0xXexXfcxX12xX0xXexX21xX12xX0xXdxX26xX17xX3xX7xXfcxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX158xXadxX6xXbaxX1xX6xXexXdxX16xX1xX158xX94xX16xX4fxX16xX10xX164xX7xX4fxX2x10522xX16bxX16bxX4fxX2xX16cx135d9xX21xX16bxX16cxcbc7xX2xX1dexX16cxX16cxXexX1d8xX16cxbff2xX16bxX1e2xX5xX16cxX158xX69xXbxX17xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXexX21xX12xX0xX4fxXexXfcxX12xX0xXexXfcxX12xX0xXexX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38xX6xXbxXexXdxXbaxX16xXaxX12xX2axX28xX15xX4xX3xX1xX28xX31xX3xX16xX34xX35xX4xX3xX38xX39xX16xX17xX3xX1xX3exX6xX3xX41xX42xX38xX44xX3xX46xXdxX48xXexX3xX44xX6xX26xX0xX4fxXexX21xX12xX0xX4fxXexXfcxX12xX0xX4fxXexXadxXbaxX21xX31xX12xX0xX4fxXexX6xXadxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5fxXexX61xX6xX5xXdxX17xX16xX67xX3xX69xX28xX7xXexXdxX6exX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxXbaxX21xX31xXaxX12xX38xX99xX16xX17xX3xX94xX81xX16xX3xX16xX1xX1bxX16xX3xX26x13113xX16xX1xXabxX3xXexX1x108c7xX4xX3xX1xXdxX48xX16xX3xca25xX3xcca0xXdxc272xX16xX3xX4xX1xX90xX3xXb9xX294xXbaxX3xX4xX148xX6xX3xcf5dxX1xX107xX3xXcxX1xX148xX3xXexX34xX35xX16xX17xX3xX38xX1xdc3exX16xX1xX3xXbxX1xX148xX3xX44xX17xX28xX31x130f0xX16xX3xX41xX28xb80exX16xX3xX2b6xX1x11fb8xX4xXabxX3xX7xX6xX28xX3xX2a5xX1xXdxX3xXexXfcxX6xXbaxX3xXb9xf660xXdxXabxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX1xX1bxXexX3xX94xX35xXdxX3xX8bxX39xX3xX46xX42xX61xXcxXcxea7dxX8dx133b6xXabxX3xX16xX17xXb4xX31xX3xX16bxf012xX4fxX1e2xX4fxX16bxX16cxX2xX1d8xXabxX3xX8bxX39xX3xX44xX39xXdxX3xX94xX22xX3xX4xX107xX3xX94xX81xX16xX3xXadxe434xX16xX3xX7xX15xX3xX2xX1eaxedd2xX16cxX4fxX8bxX44xX46xX61xXcxX38xX38xX8bxX3xX94xX119xX3xX94xXdxX48xX4xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX1xX1bxXexX3xX94xXdxX48xX4xX3xX7xX1fxX3xX21xX22xX16xX17xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX28xX15xX4xX3xX1xX28xX31xX3xXexXfcxXbaxX16xX17xX3xX4xX330xX3xX16xX34xX35xX4xX3xXexX1xX10xXbaxX3xX26xX27xX28xX3xX2axX28xX15xX4xX3xX1xX28xX31xX3xX4xX1xX28x129c1xX16xX3xXf6xX28xX31xX3xXb9xXe9xX16xX1xX3xXexX294xXdxX3xXb9xXdxX119xX28xX3xX2xX314xX16bxXabxX3xX42xXdxX2a7xX16xX3xXbxX1xXa6xXbxX3xX16xX81xX26xX3xX2xX338xX338xX16bxX3xX16xX34xX35xX4xX3xX38xX39xX16xX17xX3xX1xX3exX6xX3xX5fxXecxX3xX1xX39xXdxX3xX4xX1xX148xX3xX16xX17xX1xX14dxX6xX3xX46xXdxX48xXexX3xX44xX6xX26xX158xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5fxXexX61xX6xX5xXdxX17xX16xX67xX3xX69xX28xX7xXexXdxX6exX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxXbaxX21xX31xXaxX12xXcxX1xX10xXbaxX3xXb9xX107xXabxX3xXaxX2axX28xX15xX4xX3xX1xX28xX31xX3xX16xX34xX35xX4xX3xX38xX39xX16xX17xX3xX1xX3exX6xX3xX5fxXecxX3xX1xX39xXdxX3xX4xX1xX148xX3xX16xX17xX1xX14dxX6xX3xX46xXdxX48xXexX3xX44xX6xX26xX3xX4xX107xX3xX1xfb2exX16xX1xX3xXexXfcxX3exX16xXabxX3xX16xX119xX16xX3xXb9xe252xXabxX3xXaaxX3xX17xXdxd30axX6xX3xX4xX107xX3xX16xX17xX99xXdxX3xX7xX6xXbaxX3xX94xXb4xX16xX17xX3xX16xX81xX26xX3xX4xXa6xX16xX1xXabxX3xX4xX1xX28xX16xX17xX3xXf6xX28xX6xX16xX1xX3xX4xX107xX3xX1xX459xX16xX1xX3xXadxX99xX16xX17xX3xX5xX2dcxX6xXabxX3xXaaxX3xX21xX34xX35xXdxX3xX4xX107xX3xX16xX1fxX6xX3xXadxXa6xX16xX1xX3xXfcxX81xX16xX17xX3xX5fxX10xX3xX94xXb4xX3xX21xX3exX16xX17xX3xX4xX1xX46fxX67xX3xX38xX39xX16xX17xX3xX1xX3exX6xX3xX5fxXecxX3xX1xX39xXdxX3xX4xX1xX148xX3xX16xX17xX1xX14dxX6xX3xX46xXdxX48xXexX3xX44xX6xX26xXaxX158xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5fxXexX61xX6xX5xXdxX17xX16xX67xX3xX69xX28xX7xXexXdxX6exX31xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxXbaxX21xX31xXaxX12xX46xX35xXdxX3xX4xX99xX16xX17xX3xX94xX81xX16xX3xX16xXb4xX31xXabxX3xX8axX8bxX44xX8dxX3xXexX90xX16xX1xX3xX42xXb4xX3xXcxX14dxX16xX1xX3xXexX1xX99xX16xX17xX3xXadxXa6xXbaxX3xXb9xXc0xX3xX4xXa6xX4xX3xX7xXaaxXabxX3xXadxX6xX16xXabxX3xX16xX17xXb4xX16xX1xXabxX3xXb9xXbaxXb4xX16xX3xXexX1xXc0xX3xX4xX1bxXbxX3xXexX90xX16xX1xXcaxX3xX8axX8bxX44xX8dxX3xX4xXa6xX4xX3xX1xX28xX31xX48xX16xXabxX3xXexX1xXb4xX16xX1xX3xXbxX1xX15xXabxX3xXexX1xXe9xX3xX5fxXecxXcaxX3xX4xXa6xX4xX3xX4xXf4xX3xXf6xX28xX6xX16xX3xXexXfcxX28xX16xX17xX3xX34xXf4xX16xX17xX3xXb9xX107xX16xX17xX3xXexXfcxX10dxX16xX3xXb9xXe9xX6xX3xXadxXb4xX16xXabxX3xX4xXa6xX4xX3xXexX2eexX3xX4xX1xc933xX4xXabxX3xXb9xXf4xX16xX3xX94xXe9xX3xX5xXdxX10dxX16xX3xXf6xX28xX6xX16xX3xXexX1xX29bxX4xX3xX1xXdxX48xX16xX3xXb9xX2dcxX16xX17xX3xXf6xX28xX31xX3xXb9xXe9xX16xX1xX3xX2a5xX1xXdxX3xX7xX1fxX3xX21xX22xX16xX17xX3xX2axX28xX15xX4xX3xX1xX28xX31xX3xX4xX148xX6xX3xX16xX34xX35xX4xX3xX38xX39xX16xX17xX3xX1xX3exX6xX3xX5fxXecxX3xX1xX39xXdxX3xX4xX1xX148xX3xX16xX17xX1xX14dxX6xX3xX46xXdxX48xXexX3xX44xX6xX26xX158xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxffa7xX28xXexX1xXbaxXfcxXaxX12xX42xX330xXdxX3xX5fxX28xX2d7xX16xX0xX4fxXbxX12
Hải xuân