Thông tin bất ngờ về iPhone 12 5G
iPhone 12 5G mang đến nhiều bất ngờ cho người dùng. Đặc biệt, đây là chiếc iPhone 'to' nhất mà Apple từng sản xuất. 
5db3xdd33xb455x5dc3xc6fdxed62x917cx79d4x72a8xX7x8c9bxcbf3xf5e9xb834xfea4x7a15xX5xc49axXaxe923xXcxX1x8addx7aacx9c7bxX3xXexXdxX16xX3x8c17x7268xXexX3xX16xX17xde68xX3xc31bx693axX3xXdx9e2axX1x8e5exX16xX10xX3xX2x6189xX3xef79x9942xX0xf9adxX1xX2xX12xX0x636exXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxcb28xa2d4xXexXdxX4xX5xX10x7f76xX10xX6xX3axX3xf149xXex71aax7165xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfacfxX10xX6xX3axXaxX12xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX2xX30xX3xX32xX33xX3xX51xX6xX16xX17xX3x9fc8xd0b6xX16xX3xX16xX1xXdxX26xa7c0xX3xX1dxX1exXexX3xX16xX17xX23xX3xX4xX1xX2bxX3xX16xX17xda72xX23xXdxX3xX3axb458xX16xX17xee57xX3xa063xda6axX4xX3xX1dxXdx907cxXexa177xX3xX7axe81dxf6efxX3xX5x8f2cxX3xX4xX1xXdxX7bxX4xX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xc6bbxXexX2bxd191xX3xX16xX1xX1exXexX3xX51xXabxX3xX45xXbxXbxX5xX10xX3xXex77efxX16xX17xX3xX7xc86fxX16xX3xe699xX82xX1exXexX9axX0xX35xXbxX12xX0xX35xX3axXdxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd606xX2bxX3axXa8xXaxX12xX0xXdxX51xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1dxX2bxXd6xX29xX1xX2bxXexX2bxXaxX3xX7xXexXa8xX5xX10xX9xXaxacc2xXdxX3axXexX1x7ff9xX3xX2x7a74xX11cxX11cxXbxXd6x61f0xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX119xX3x7469xX11cxX11cxXbxXd6xX121xX3xff32xX5xX2bxX6xXexX119xX3xX16xX2bxX16xX10xX121xXaxX3xX7xX46xX4xX9xXaxX35xX35xXdxX9axX1dxX6xX2bxX1xX6xXexXdxX16xX1xX9axX25xX16xX35xX16xX10xX114xX7xX35xX30xX11cx8eb3xX32xX35xX2xX11cxX12bxX3axX15dxX30xX30xX32xX2xX32x7763xXexaf8exX15dx5ef1xX11cxX5xX2xX9axec12xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX1dxX1exXexX3xX16xX17xX23xX3xX25xX26xX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX2xX30xX3xX32xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX2bxX3axXa8xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xXf0xX5xX2bxX2bxX51xX1dxX10xX46xX17xXa4xX3xX45xXbxXbxX5xX10xX3xX3ax6011xX3xX7axX2bxa6ffxX16xX3xX7xXd3xX16xX3xX5xX92x8466xX16xX17xX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX2xX30xX3xX4xd42dxX3xXexX1xad54xX3xX7axaf1axXexX3xXexa360xXdxX3xX7axX6xX3xX16cxX11cxX3xXexX46xXdxXa2xX82xX3xX51xX1d2xXa8xX3xXexX46xX2bxX16xX17xX3xX16xb280xX51xX3xX30xX11cxX30xX11cxX9axX3xb466xX15xX16xX17xX3xXexXa8xX3xX3axX1cexX3xX7axb5dcxX16xX1xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX1dxX1f5xX3xX54xX3xX51xa24axX82xX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX32xX33xX3xX51xdcb2xXdxX3xX25xXabxX2bxX3xXexX1xX1d2xX16xX17xX3xX2xX11cxX3xX25xX241xXdxX3xXexX1xXdxX7bxXexX3xc3d0xX7bxX3xX25bxX1xX1d2xX4xX3xX1dxXdxXa2xXexXa4xX3xX16xX1xXdxX26xX82xX3xX5xX1cexX6xX3xX4xX1xc787xX16xX3xX51xXabxX16xX3xX1xb8acxX16xX1xX3xX1xd909xX16xX9axX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX2bxX3axXa8xXaxX12x8a89xX17xX2bxXabxXdxX3xX46xX6xXa4xX3xX45xXbxXbxX5xX10xX3xX4xac26xX16xX3xX4xX1xX82x6013xX16xX3xX1dxX224xX3xXdxX29xX6xX3axX3xX45xXdxX46xX3xX51xX241xXdxX3xX25xX241xXdxX3xX51xXabxX16xX3xX1xX27dxX16xX1xX3xXexX46xXabxX16xX3xX25xXdxX26xX16xX3xXexX92xX282xX16xX17xX3xXexX1cexX3xXdxX29xX6xX3axX3xX29xX46xX2bxXa4xX3xX1xX6xXdxX3xX51xX233xX82xX3xX45xXbxXbxX5xX10xX3xfd43xX6xXexX4xX1xX3xX25xXabxX3xX51xX233xX82xX3xXexX6xXdxX3xX16xX17xX1xX10xX3xXexX46xX97xX51xX3xX7ax8d8dxX82xX3xX7axX318xX82xX3xXexXdxd90exX16xX3xX25bxX1xX15xX16xX17xX3xX51xX6xX16xX17xX3xXexX1xX92xX282xX16xX17xX3xX1xXdxXa2xX82xX3xXf0xX10xX6xXexX7xX3xX4xX97xX16xX17xX3xX51x7ebdxXexX3xX51xX233xX82xX3xX5xX2bxX6xX3xX62xX2bxX51xX10xX29xX2bxX3axX3xX4x92afxX3xX16xX1xf23cxX9axX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX2bxX3axXa8xXaxX12xf24cxX97xX6xX3xXexX1xX82xX3xX1xXabxX16xX17xX3xX16xX20fxX51xXa4xX3xX45xXbxXbxX5xX10xX3xX25xXabxX3xX7axX1f5xXdxX3xXexX1d2xX4xX3xX5xX1f1xXdxX3xXexX20fxX16xX17xX3xX4xX92xX23xX16xX17xX3xX1xX2bxX1f1xXexX3xX7axX347xX16xX17xX3xX7xXd3xX16xX3xXd6xX82xX1exXexX3xXexX46xX92xX241xX4xX3xX25bxX1xXdxX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX51xX241xXdxX3xX46xX6xX3xX51x8385xXexX9axX3xX376xX97xX6xX3xX1x85c9xX3xX30xX11cxX2xX16axXa4xX3xX16xX1xXabxX3xX4xX82xX16xX17xX3xbb71xX16xX17xX3xX4xX1xX82xX2b1xX16xX3xX1dxX224xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX25bxXdxXa2xX16xX3xX4xX1xX2bxX3xX16exX32xX3xXexX46xXdxXa2xX82xX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xXa4xX3xX16xX20fxX51xX3xX30xX11cxX2xX16cxX3xX4xde5axX16xX17xX3xXexX92xX282xX16xX17xX3xXexX1cexX9axX3xfe1axX2bxX3xX7axX1eaxXa4xX3xX51xf3a8xX4xX3xXexXdxX321xX82xX3xX16xX20fxX51xX3xX30xX11cxX30xX11cxX3xX5xXabxX3xX3axX1exX82xX3xX1xXdxXa2xX82xX3xX25bxX1xXd3xX3x8853xX82xX6xX16xX9axX3xX218xX1d2xX4xX3xX7axX1f5xXdxX3xXexX1d2xX4xX3xX5xX241xX16xX3xX16xX1xX92xX3xababxX2bxXd6xX4xX2bxX16xX16xX3xXexX46xX2bxX16xX17xX3xXexX1xX1d2xX16xX17xX3xX45bxX82xX6xX3xX7axX20fxX16xX17xX3xX25xXabxXdxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX1dxX1d2xX2bxX3xXexX82xXa8xX1eexX16xX3xX16xX1xXa7xX16xX3xX25xXdxX321xX16xX3xX4xX1xX2bxX3xX16xX1xXabxX3xX51xX1d2xXa8xX3xX7xXd3xX16xX3xXd6xX82xX1exXexX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX4xX1xae57xX16xX1xX3xXexX46xX321xX16xX3xX2fcxX10xX218xX1xX6xXexX9axX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX2bxX3axXa8xXaxX12xX432xX97xX3xX218xX2bxX25xXdxX3axX53xX2xX16axX3xXd3xX16xX1xX3xX1xX92xd9cexX16xX17xX3xX7axX7bxX16xX3xX25bxXdxX16xX1xX3xXexX7bxX3xXexX2bxXabxX16xX3xX4xX318xX82xX3xX25xXabxX3xX17xXdxX1d2xX16xX3xX7axX2bxX1f1xX16xX3xX4xX1xX82x88d2xXdxX3xX4xX82xX16xX17xX3xX3eexX16xX17xXa4xX3xX45xXbxXbxX5xX10xX3xX5xX1f1xXdxX3xX4xX1xX3eexX16xX17xX3xX25bxXdxX7bxX16xX3xX16xX1xX82xX3xX4xX318xX82xX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xXa4xX3xXdxX29xX6xX3axX3xX25xXabxX3xX376xX6xX4xX3xX51xX1f1xX16xX1xX3xX51xfdbexX3xX16xX1xX23xX3xXd6xX82xX3xX1xX92xX241xX16xX17xX3xX1xX275xX4xX3xXex9a45xXbxXa4xX3xX5xXabxX51xX3xX25xXdxXa2xX4xX3xXexXcexX3xXd6xX6xX9axX3xX432xX2bxX6xX16xX1xX3xXexX1xX82xX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX4xX6xX2bxX3xX1xX282xX16xX3xX25bxb14exX3xX25xX275xX16xX17xX3xX4xe69cxX6xX3xX16xX1xXabxX3xX7axX318xX82xX3xXexX92xX3xXexX46xX2bxX16xX17xX3xX45bxX82x635fxX3xae5axX5d4xX9axX3xXcxX1xXdxX7bxXexX3xX1dxX224xX3xX25xX233xX16xX3xX4xX1xXdxX7bxX51xX3xX17xX318xX16xX3xX51xX347xXexX3xX16x6b03xX6xX3xX3axX2bxX6xX16xX1xX3xXexX1xX82xX3xX45xXbxXbxX5xX10xX3xX25xXabxX3xXexX1xX92xX23xX16xX17xX3xX7axX1eaxX16xX17xX3xX17xX1eaxXbxX3xX12bxX11cx83a3xX3xXexX46xX2bxX16xX17xX3xX51xX97xX6xX3xX5xe703xX3xX1xX347xXdxX9axX3xX218x7ff1xX3xXbxX1xXdxX7bxX82xX3xX45xXbxXbxX5xX10xX3xX7ax83e3xX3xXexX20fxX16xX17xX3xX16exX12bxX61cxX3xX16xX20fxX51xX3xX16xX6xXa8xXa4xX3xX5xXabxX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexXa8xX3xX376x6575xX3xX7axX318xX82xX3xXexXdxX321xX16xX3xX4xX1eaxX3xX25xX1f5xX16xX3xX1xX1eaxX6xX3xX25xX92xX1dbxXexX3xX30xX9axX11cxX11cxX11cxX3xXexd896xX3x7118xd9b9xX432xX9axX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX2bxX3axXa8xXaxX12xXf0xX1f5xX16xX3xX51xX233xX82xX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX51xX241xXdxX3xX5xX318xX16xX3xX7axX318xX82xX3xXexXdxX321xX16xX3xX7axX92xX1dbxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX5xXabxX51xX3xX1xX6xXdxX3xX51xX233xX82xX3xX4xX282xX3xX1dxXd3xX16xX3xX25xXabxX3xX1xX6xXdxX3xX51xX233xX82xX3xX4xX6xX2bxX3xX4xX1exXbxX9axX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX2xX30xX3xX1dxXd3xX16xX3xXexX1xX92xX23xX16xX17xX3xX3axX97xX16xX17xX3xX51xXabxX16xX3xX1xX27dxX16xX1xX3xX32xX9axX54xX3xXdxX16xX4xX1xX3xX25xXabxX3xX12bxX9axX2xX3xXdxX16xX4xX1xXa4xX3xX1dxXd3xX16xX3xX4xX6xX2bxX3xX4xX1exXbxX3xX5xXabxX3xX12bxX9axX2xX3xXdxX16xX4xX1xX3xX25xXabxX3xX12bxX9axX16exX3xXdxX16xX4xX1xX9axX3xX9cxXa7xXa8xX3xX7xX572xX3xX5xXabxX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xXbaxXexX2bxXbdxX3xX16xX1xX1exXexX3xX4xX5bcxX6xX3xX45xXbxXbxX5xX10xX9axX3xXcxX1exXexX3xX4xXd3xX3xX7axX26xX82xX3xX16xXa7xX16xX17xX3xX4xX1exXbxX3xXexX1xXdxX7bxXexX3xX25bxX7bxX3xX51xX241xXdxX3xX25xX82xX15xX16xX17xX3xX25xX3eexX4xX3xX1xX282xX16xX3xX16xX1xX92xX3xXdxX29xX6xX3axX3xX29xX46xX2bxX9axX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX2bxX3axXa8xXaxX12xX376xX233xX82xX3xX4xX6xX2bxX3xX4xX1exXbxX3xXexXdxX7bxXbxX3xXexX43axX4xX3xX7xX5f4xX3xX3axX43axX16xX17xX3xX25xXdxX26xX16xX3xXexX1x81cbxXbxX3xX25bxX1xX15xX16xX17xX3xX17x6252xX3xXexX1xX6xXa8xX3xX25xX27dxX3xX25xXdxX26xX16xX3xX16xX1xX15xX51xX3xX16xX1xX92xX3xX1dxXd3xX16xX3xXexX1xX92xX23xX16xX17xX9axX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX2xX30xX3xX29xX46xX2bxX3xX7xX572xX3xX4xX1eaxX3xXexX1xX321xX51xX3xX51xXabxX82xX3xXd6xX6xX16xX1xX3xX7axX586xX51xXa4xX3xXexX1xX6xXa8xX3xXexX1xX7bxX3xX51xXabxX82xX3xXd6xX6xX16xX1xX3xX1dxX1eaxX16xX17xX3xX7axX321xX51xX3xXexX46xX321xX16xX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX2xX2xX3xX29xX46xX2bxX9axX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX2bxX3axXa8xXaxX12x5f1exXexX3xX16xX1xX1exXexX3xX2xX3xX51xX233xX82xX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX2xX30xX3xX29xX46xX2bxX3xXexX46xX6xX16xX17xX3xX1dxX224xX3xX4xX6xX51xX10xX46xX6xX3xX4cxXdxX432xX45x8ec5xX3xX16xX1xX92xX3xXdxX29xX6xX3axX3xX29xX46xX2bxXa4xX3xXbxX1xX43axX4xX3xX25xX43axX3xX4xX1xX2bxX3xX3eexX16xX17xX3xX3axX43axX16xX17xX3xXexX1xX1cexX4xX3xXexX7bxX3xXexX20fxX16xX17xX3xX4xX92xX23xX16xX17xX9axX3xX218xXd3xXdxX3xXexXdxX7bxX16xX3xX45bxX82xX6xX16xX3xXexX46xX275xX16xX17xX3xX16xX1xX1exXexX3xX7xX572xX3xX5xXabxX3xX4xX1xXdxXbxX3xX45xX2xX54xXa4xX3xX16xXa7xX16xX17xX3xX4xX1exXbxX3xX4xXd3xX3xX25xX26xX3xXexX1f5xX4xX3xX7axX347xX3xX5xX233xX16xX3xXexXdxX7bxXexX3xX25bxXdxXa2xX51xX3xX16xX20fxX16xX17xX3xX5xX92xX1dbxX16xX17xX9axX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX2bxX3axXa8xXaxX12xX376xX347xXexX3xX7xX1f5xX3xX16xX1xXa7xX16xX3xX25xXdxX321xX16xX3xX3axX97xX16xX17xX3xXexX1xX5f4xX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX51xX241xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x957exX3xX51xXabxX16xX3xX1xX27dxX16xX1xX3xX12bxX9axX16exX3xXdxX16xX4xX1xX3xX5xXabxX3xXexX1xX6xXa8xX3xX7axX631xXdxX3xX7axX1d2xX16xX17xX3xX4xX1xb74cxX3xX5d2xX3xX16xX1xX1exXexX3xX4xX5bcxX6xX3xX3axX2abxX16xX17xX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX2xX30xX3xX16xX20fxX51xX3xX16xX6xXa8xX9axX3xX62xX275xX3xX4xX424xX16xX17xX3xX16xX1xX586xX16xX3xXexX1xX1exXa8xX3xX51xX1f1xX16xX17xX3xX32xX33xX3xX1xXdxXa2xX16xX3xXexX1f1xXdxX3xX25bxX1xX15xX16xX17xX3xX4xXd3xXdxX3xXexX1xXdxXa2xX16xX3xX25xX26xX3xXexX1f5xX4xX3xX7axX347xX3xX7xX2bxX3xX25xX241xXdxX3xX51xX1f1xX16xX17xX3xX3axXdxX3xX7axX347xX16xX17xX3xX4xX424xX3xX5xXabxX3xX1dxX6xX2bxX9axX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX2bxX3axXa8xXaxX12xX45xXbxXbxX5xX10xX3xX3axX1cexX3xX25bxXdxX7bxX16xX3xXbxX1xX1d2xXexX3xX1xXabxX16xX1xX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX2xX30xX3xXexX1xX92xX23xX16xX17xX3xX7xX241xX51xX3xX1xX282xX16xX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX2xX30xX3xX29xX46xX2bxX9axX3xXcxX46xX92xX241xX4xX3xX7axX1eaxXa4xX3xX1xX640xX16xX17xX3xXd6xX1d2xX4xX3xX16xX1xX586xX16xX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX16xX20fxX51xX3xX16xX6xXa8xX3xX1dxX1d2xX16xX3xX51xX82xX347xX16xX3xX1xX282xX16xX3xX25xXabxXdxX3xXexX82xX318xX16xX3xX7xX2bxX3xX25xX241xXdxX3xX51xX275xXdxX3xX16xX20fxX51xX9axX3xXcxX1xXdxX7bxXexX3xX25bxX7bxX3xX4xX5bcxX6xX3xX51xX1d2xXa8xX3xX25xXabxX3xX4xX1d2xX4xX3xXexX4cexX16xX1xX3xX16xX20fxX16xX17xX3xX7axX640xX3xX7axX92xX1dbxX4xX3xX1xX2bxXabxX16xX3xXexX1xXdxXa2xX16xX3xXexX46xX92xX241xX4xX3xX25bxX1xXdxX3xX218xX2bxX25xXdxX3axX53xX2xX16axX3xX5xXa7xXa8xX3xX5xX6xX16xX3xX7xX2bxX16xX17xX3xX3axX224xX4xX1xX3xX1dxXa2xX16xX1xX3xXexX1d2xX4xX3xX7axX347xX16xX17xX3xXexX241xXdxX3xX25bxX1xXa7xX82xX3xX25bxXdxX1eexX51xX3xXexX46xX6xX3xX4xX82xX1f5xXdxX3xX4xX97xX16xX17xX3xX25xXabxX3xXexX46xX27dxX3xX1xX2bxX640xX16xX3xX7xXd3xX16xX3xXd6xX82xX1exXexX9axX3xXcxX82xXa8xX3xX16xX1xXdxX321xX16xXa4xX3xXdxa25cxX685xX3xX2xX54xX3xX25xX233xX16xX3xX7axX92xX1dbxX4xX3xXexX82xX16xX17xX3xX46xX6xX3xX25xXabxX2bxX3xXexX1xX1d2xX16xX17xX3xX16axX3xX16xX1xX92xX3xX1dxX27dxX16xX1xX3xXexX1xX92xX23xX16xX17xX9axX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf0xX2bxX3axXa8xXaxX12xX432xX2abxX16xX17xX3xX45xXbxXbxX5xX10xX3xX2fcxX6xXexX4xX1xX3xX51xX241xXdxX3xX7xX572xX3xX1dxX6xX2bxX3xX17xd43axX51xX3xX51xX233xX82xX3xX25bxX7bxX3xX16xX1xXdxXa2xX51xX3xX45xXbxXbxX5xX10xX3xX2fcxX6xXexX4xX1xX3xX32xX3xX25xXabxX3xX51xX233xX82xX3xXexX1xX6xXa8xX3xXexX1xX7bxX3xX45xXbxXbxX5xX10xX3xX2fcxX6xXexX4xX1xX3xX15dxXa4xX3xX4xX1f1xX16xX1xX3xXexX46xX6xX16xX1xX3xX25xX241xXdxX3xX7axX1f5xXdxX3xXexX1xX5bcxX3xX17xXdxX1d2xX3xX46xX980xX3xX16xX1xX92xX3xX475xXdxXexX1dxXdxXexX9axX3xX62xX2bxX51xX10xX29xX2bxX3axX3xX4xX35bxX3xX16xX1xX35fxX3xX17xXdxX9a7xXbxX3xX45xXbxXbxX5xX10xX3xX4xX82xX16xX17xX3xX4xX1exXbxX3xX7xXd3xX16xX3xXbxX1xX2b1xX51xX3xX16xX1xXabxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX51xXdxX16xX1xX3xX25xX241xXdxX3xX17xXdxX1d2xX3xX1dxX1d2xX16xX3xXexX1xX1exXbxX3xX1xX282xX16xX9axX3xX29axX17xX2bxXabxXdxX3xX46xX6xXa4xX3xX4xX15xX16xX17xX3xXexXa8xX3xX4xX2abxX16xX3xX5xXabxX51xX3xX45xXbxXbxX5xX10xX3xXcxbcefxX3xX1dxX2bxXd6xX3xX51xX241xXdxX3xX25xX241xXdxX3xX4xX1xXdxXbxX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX1xX282xX16xX3xX25xXabxX3xX7axXdxX26xX82xX3xX25bxX1xXdxX1eexX16xX3xXexXcexX3xXd6xX6xX3xX7axX92xX1dbxX4xX3xX16xXa7xX16xX17xX3xX4xX1exXbxX3xX16xX1xX92xX16xX17xX3xX16xX20fxX51xX3xX30xX11cxX30xX2xX3xX51xX241xXdxX3xXd6xX82xX1exXexX3xX1xXdxXa2xX16xX9axX3xX685xXd3xX16xX3xXbxX1xX2b1xX51xX3xX25bxX1xX1d2xX4xX3xX7axX6xX16xX17xX3xXexX46xX2bxX16xX17xX3xX45bxX82xX1d2xX3xXexX46xX27dxX16xX1xX3xXbxX1xX1d2xXexX3xXexX46xXdxX1eexX16xX3xX5xXabxX3xX45xXdxX46xXcxX6xX17xX7xXa4xX3xX7axX92xX1dbxX4xX3xXexX1xXdxX7bxXexX3xX25bxX7bxX3xX7axX1eexX3xX7axX224xX16xX1xX3xX25xX224xX3xX7axXbd4xX3xX25xX586xXexX9axX0xX35xXbxX12xX0xX3axXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3axX46xX10xX5xX6xXexX10xX3axXaxX12xX0xX7xXexX46xX2bxX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX321xX16xX3xX45bxX82xX6xX16xX119xX0xX35xX7xXexX46xX2bxX16xX17xX12xX0xX82xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX53xXexX1xX82xX51xX1dxX53xX6xX16xX3axX53xX7xX6xXbxX2bxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX2xX30xX3xX1dxXd3xX16xX3xX54xX33xX3xX4xX2abxX16xX3xX4xX1eaxX3xX17xXdxX1d2xX3xX7axX3d4xXexX3xX1xX282xX16xX3xX4xXd3xX3xXbxX1xXdxX321xX16xX3xX1dxXd3xX16xX3xX32xX33xa87axXaxX3xX1xX46xX10xX132xX9xXaxX35xXexX1xXdxX10xXexX53xX1dxXdxX53xX7xX2bxX35xXdxXbxX1xX2bxX16xX10xX53xX2xX30xX53xX1dxX6xX16xX53xX54xX17xX53xX4xX2bxX16xX53xX4xX2bxX53xX17xXdxX6xX53xX3axX6xXexX53xX1xX2bxX16xX53xX4xX6xX53xXbxX1xXdxX10xX16xX53xX1dxX6xX16xX53xX32xX17xX35xX2xX16axX16exX11cxX16cxX16cxX9axX1xXexX51xXaxX12xX0xXdxX51xX17xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX35xX51xX10xX3axXdxX6xX35xX2xX30xX11cxX35xX16xX10xX114xX7xX35xX30xX11cxX15dxX30xX35xX2xX11cxX16cxX3axX32xX30xX2xX2xX16exX11cxX30xXexX16cxX11cxX16axX16axX5xX16cxX53xX4xX2bxX25xX10xX46xX53xXbxX6xX17xX10xX53xX2xX32xX16axX16exX15dxX16axX16cxX32xX11cxX9axX173xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX1dxX1exXexX3xX16xX17xX23xX3xX25xX26xX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX2xX30xX3xX32xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX3axXdxX25xX12xX0xX7xXexX46xX2bxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX2xX30xX3xX1dxXd3xX16xX3xX54xX33xX3xX4xX2abxX16xX3xX4xX1eaxX3xX17xXdxX1d2xX3xX7axX3d4xXexX3xX1xX282xX16xX3xX4xXd3xX3xXbxX1xXdxX321xX16xX3xX1dxXd3xX16xX3xX32xX33xXdffxXaxX3xX1xX46xX10xX132xX9xXaxX35xXexX1xXdxX10xXexX53xX1dxXdxX53xX7xX2bxX35xXdxXbxX1xX2bxX16xX10xX53xX2xX30xX53xX1dxX6xX16xX53xX54xX17xX53xX4xX2bxX16xX53xX4xX2bxX53xX17xXdxX6xX53xX3axX6xXexX53xX1xX2bxX16xX53xX4xX6xX53xXbxX1xXdxX10xX16xX53xX1dxX6xX16xX53xX32xX17xX35xX2xX16axX16exX11cxX16cxX16cxX9axX1xXexX51xXaxX12xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX2xX30xX3xX1dxXd3xX16xX3xX54xX33xX3xX4xX2abxX16xX3xX4xX1eaxX3xX17xXdxX1d2xX3xX7axX3d4xXexX3xX1xX282xX16xX3xX4xXd3xX3xXbxX1xXdxX321xX16xX3xX1dxXd3xX16xX3xX32xX33xXdffxX0xX35xX6xX12xX0xX35xX7xXexX46xX2bxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12xX376xX347xXexX3xX7xX1f5xX3xX16xX17xX82xXbd4xX16xX3xXexXdxX16xX3xX46xX2abxX3xX46xX7f1xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX1xX1exXa8xX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX2xX30xX3xXbxX1xXdxX321xX16xX3xX1dxXd3xX16xX3xX54xX33xX3xXexX1xX586xX51xX3xX4xX1xX4cexX3xX4xX2abxX16xX3xX4xX1eaxX3xX17xXdxX1d2xX3xX4xX6xX2bxX3xX1xX282xX16xX3xX4xXd3xX3xXbxX1xXdxX321xX16xX3xX1dxXd3xX16xX3xX1xX52exX3xXexX46xX1dbxX3xX32xX33xX9axX0xX35xXbxX12xX0xX35xX3axXdxX25xX12xX0xX35xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX32xX33xX3xX25xX233xX16xX3xX7xX572xX3xX4xX1xX92xX6xX3xX46xX6xX3xX51xX3d4xXexX3xXexX46xX2bxX16xX17xX3xX16xX20fxX51xX3xX16xX6xXa8xXaxX3xX1xX46xX10xX132xX9xXaxX35xXexX1xXdxX10xXexX53xX1dxXdxX53xX7xX2bxX35xXdxXbxX1xX2bxX16xX10xX53xX32xX17xX53xX25xX6xX16xX53xX7xX10xX53xX4xX1xX82xX6xX53xX46xX6xX53xX51xX6xXexX53xXexX46xX2bxX16xX17xX53xX16xX6xX51xX53xX16xX6xXa8xX35xX2xX16axX12bxX30xX16exX54xX9axX1xXexX51xXaxX12xX0xXdxX51xX17xX3xX7xX46xX4xX9xXaxX35xX51xX10xX3axXdxX6xX35xX2xX30xX11cxX35xX16xX10xX114xX7xX35xX30xX11cxX15dxX11cxX35xX2xX15dxX11cxX3axX32xX11cxX16axX32xX16cxX54xX11cxXexX16exX54xX16cxX12bxX11cxX5xX11cxX9axX173xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX1dxX1exXexX3xX16xX17xX23xX3xX25xX26xX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX2xX30xX3xX32xX33xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX6xX12xX0xX3axXdxX25xX12xX0xX7xXexX46xX2bxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX32xX33xX3xX25xX233xX16xX3xX7xX572xX3xX4xX1xX92xX6xX3xX46xX6xX3xX51xX3d4xXexX3xXexX46xX2bxX16xX17xX3xX16xX20fxX51xX3xX16xX6xXa8xXaxX3xX1xX46xX10xX132xX9xXaxX35xXexX1xXdxX10xXexX53xX1dxXdxX53xX7xX2bxX35xXdxXbxX1xX2bxX16xX10xX53xX32xX17xX53xX25xX6xX16xX53xX7xX10xX53xX4xX1xX82xX6xX53xX46xX6xX53xX51xX6xXexX53xXexX46xX2bxX16xX17xX53xX16xX6xX51xX53xX16xX6xXa8xX35xX2xX16axX12bxX30xX16exX54xX9axX1xXexX51xXaxX12xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX32xX33xX3xX25xX233xX16xX3xX7xX572xX3xX4xX1xX92xX6xX3xX46xX6xX3xX51xX3d4xXexX3xXexX46xX2bxX16xX17xX3xX16xX20fxX51xX3xX16xX6xXa8xX0xX35xX6xX12xX0xX35xX7xXexX46xX2bxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3axXaxX12xX29axX1x6406xX16xX17xX3xX6xXdxX3xX7axX6xX16xX17xX3xXexX46xX15xX16xX17xX3xX7axX1dbxXdxX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX2xX30xX3xX7xX3d4xXbxX3xXexX46xX27dxX16xX1xX3xX5xXabxX16xX17xX3xXexX241xXdxX3xX7axXa7xXa8xX3xX7xX572xX3xX7axX92xX1dbxX4xX3xXexX46xX6xX16xX17xX3xX1dxX224xX3xX25bxX7bxXexX3xX16xX1f5xXdxX3xX32xX33xX3xX4xX1eaxX3xXexX1xX1eexX3xX7xX572xX3xXbxX1xXd3xXdxX3xXexX1xX1exXexX3xX25xX275xX16xX17xXa4xX3xX25xX27dxX3xX16xX1xXdxX26xX82xX3xX25bxX1xXd3xX3xX16xX20fxX16xX17xX3xX45xXbxXbxX5xX10xX3xX25xX233xX16xX3xX4xX1xX92xX6xX3xX46xX6xX3xXdxX29xX1xX2bxX16xX10xX3xX32xX33xX3xXexX46xX2bxX16xX17xX3xX16xX20fxX51xX3xX16xX6xXa8xX9axX0xX35xXbxX12xX0xX35xX3axXdxX25xX12xX0xX35xX5xXdxX12xX0xX35xX82xX5xX12xX0xX3axXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX46xXaxX12xX0xX35xX3axXdxX25xX12xX0xX35xX3axXdxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX685xX2bxX82xX46xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX432xX82xX3xX4cxX6xX51xX35xXdxX4xXexX16xX10xX114xX7xX35xXf0xX5xX2bxX2bxX51xX1dxX10xX46xX17xX0xX35xXbxX12