Phát hiện lỗ hổng trong hệ thống bảo mật của iPhone
Một lỗ hổng mới vừa được các chuyên gia bảo mật của hãng Symantec phát hiện cho thấy iPhone có thể dễ dàng bị tin tặc hack.
89a7xc196x9cc0x127bfxc5d9xaccbxc49bx121cbxa842xe653x13081xa757x9a7ex906axde87xd911xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxd8b3xddf5xdc56xXexX0x9fbbxXaxX17xX18xX19xXexX0xc6aaxaf8cxX19x118e2xXexX0xXaxad1dxX9xbdc3xXdxX18xeddfxX2fx8d77xbd6bxc7d4xX5x11e48xXbxXdxX17xX32xXexX7xXaxdf43xXbxX9xXaxX35x12453x11635xX9xXdxa24exX9xXaxfd77xX43x12bb4xX9xXbxa475xX24xX43xX4bxX9xXaxX42xX9xXbxXaxa750xX43xX4bxX9xX23x13442xX24xX9xXcxe99fxXbxX9xX2cxd74fxX18xX9xX35xX7xXaxX24xX43xX17xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x1175fxX17xX18xX19xX32xXexbd4ax13784xXbxX9xXdxX46xX9xXaxX49xX43xX4bxX9xXcx1180axX35xX9xa5f4xdf24xX18xX9xbea7x11f06x119c7xX2cxX9xX2cxX3dxX2cxX9xX2cxXaxf655xX26xfc8bxX43xX9xX4bxX35xX18xX9xX23xX5dxX24xX9xXcxX61xXbxX9xX2cxX65xX18xX9xXax9faexX43xX4bxX9xbbcdxX26xXcxX18xX43xXbxX17xX2cxX9xX33xXaxX3dxXbxX9xXaxX35xX42xX43xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxfc3exX26xX9xX35xX7xXaxX24xX43xX17xX9xX2cxa304xX9xXbxXaxa1e0xX9xX19xb515xX9xX19xb433xX43xX4bxX9xX23xff0exX9xXbxX35xX43xX9xXbxa18fxX2cxX9xXaxX18xX2cx11a17x983exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xb1f2xX24xX19xX26xX32xXexX5xX4exX99xX91xX2cxX9xX4bxX35x13011xX9xXfdxXaxX35xX9xX43xXax1215dxX2cxX9xXbxX91xX35xX9xX35xX7xXaxX24xX43xX17xX9xX2cx941dxX43xX4bxX9xXaxX42xX9xX98xX35x12450xXa3xX9xXaxXebxX43xXaxX9xX35xX3xXbdxba2exX9xXax11a21xX43xX9xX43xXaxX35xXa5xX43xX9xX2cxXax1007exX43xX4bxX9xXbxX18xX9xX98xX13cxXa3xX9xX2cxXe1xX9xX43xX35xX13cxXcxX9xXbxX35xX43xX9xX4exXd6xXbxX9xXdxX91xX43xX9xX94xXebxX24xX9xXfdxXaxX5dxX9xX43xbb0exX43xX4bxX9xX23xX5dxX24xX9xXcxX61xXbxX9xX2cxX65xX18xX9xXbxXaxX35x109bfxXbxX9xX23xXf0xX9xXbxX91xX35xX9xXbxX95xX9xddb7xX33xX33xXdxX17xX9xX43xXebxX26xXfexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10exX24xX19xX26xX32xXexX5xXa3xX26xX9xX43xXaxX35xXa5xX43xX9xXbxXax1079exX43xX4bxX9xXbxX35xX43xX9xXcxX91xX35xX9xX98xf170xX26xX9xXbxX95xX9xXaxXb9xX43xX4bxX9xX23xX5dxX24xX9xXcxX61xXbxX9xXbdxX26xXcxX18xX43xXbxX17xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxXd6xX26xX9xX35xX7xXaxX24xX43xX17xX9xXfdxXaxX1c8xX43xX4bxX9xX2cxdb2exX43xX9xXbxXaxdfe6xX2cxX9xX2fxX20dxX9xX18xX43xX9xXbxX24xXebxX43xX9xX43xXaxX99xX9xX2cxXaxX155xX43xX4bxX9xXbxX18xX9xXbxX99x13329xX43xX4bxXfexX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxX24xX43xXbxX17xX43xXbxX35xXcxX4bxX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX4exXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX35xXcxX4bxX32xXexX0xX35xXcxX4bxX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x13985xX1cxX1cxX35xXfexX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxXfexX94xX43xX1cxX43xX17xc579xX2fxX1cxX2axb1f4xX2axb838xX1cxX2axd30ax1213dxX19xX292xX292xX28dxab33xc31exX293xeae8xXbxX299xX29bx97faxX2axXdxX292xXfex12ccdxX33xX4bxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX33xXaxX18xXbxX9xXaxX35xX17xX43xX9xXdxX24xX9xXaxX24xX43xX4bxX9xXbxX4exX24xX43xX4bxX9xXaxX17xX9xXbxXaxX24xX43xX4bxX9xX23xX18xX24xX9xXcxX18xXbxX9xX2cxXa3xX18xX9xX35xX33xXaxX24xX43xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX4exXexX0xXbxX4exXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX43xX24xXbxX17xX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX43xX32xXexX35xX7xXaxX24xX43xX17xX9xX98xX18xX43xX4bxX9xXfdxXaxX1c8xX43xX4bxX9xX18xX43xX9xXbxX24xXebxX43xX9xX43xXaxX99xX9xXbxX18xX9xXbxX99xX22axX43xX4bxXfexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX4exXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10exX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX2cxX3dxX2cxX9xX2cxXaxXa3xX26xXa5xX43xX9xX4bxX35xX18xX9xX2cxX65xX18xX9xXbdxX26xXcxX18xX43xXbxX17xX2cxX147xX9xX94xX13cxX9xX2cx9f69xX9xX23xX5dxX43xX147xX9xXcxX85xXbxX9xX2cxXaxX35xX190xX2cxX9xX35xX7xXaxX24xX43xX17xX9xXfdxXaxX35xX9xX98xX99xX9axX2cxX9xX43xX4bxX99xX11cxX35xX9xXfdxX190xXbxX9xX43xX58xX35xX9xX94xX91xX35xX9xXcxX3dxX26xX9xXbxf3b0xX43xXaxX9xX98xX13cxXa3xX9xX2fx107d6xX9xX43xXaxX61xX43xX9xX98xX99xX9axX2cxX9xX26xXa5xXa3xX9xX2cx10d62xXa3xX9xa233xX3dxX2cxX9xX43xXaxX61xX43xX9xX32xX5xX35xX43xX9xXbxX99xX22axX43xX4bxX9xXaxX24xXf7xX2cxX9xXfdxXaxX1c8xX43xX4bxX9xXbxX35xX43xX9xXbxX99xX22axX43xX4bxX32xXfexX9x10fc1xX190xXa3xX9xX43xX4bxX99xX11cxX35xX9xX19xX133xX43xX4bxX9xX3e9xX3dxX2cxX9xX43xXaxX61xX43xX9xXbxX35xX43xX9xXbxX99xX22axX43xX4bxX9xX94xXebxX24xX9xXcxX3dxX26xX9xXbxX3ccxX43xXaxX9xX98xX99xX9axX2cxX9xXfdxX190xXbxX9xX43xX58xX35xX147xX9xXcx109ccxX35xX9xX19xadfdxX9xXdxX35xX42xXa3xX9xXbxX4exXa5xX43xX9xX35xX7xXaxX24xX43xX17xX9xXdxX155xX2cxX9xX98xXe1xX9xXcxX91xX35xX9xX2cxXe1xX9xXbxXaxXe5xX9xX98xX99xX9axX2cxX9xXbxX4exXa3xX26xX9xX2cxX61xX33xX9xXbxX4exXa5xX43xX9xXcxX3dxX26xX9xXbxX3ccxX43xXaxXfexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10exX24xX19xX26xX32xXexX5xX35xX43xX9xXbxXf7xX2cxX9xX2cxXe1xX9xXbxXaxXe5xX9xX2fx131a4xX9xX19x11a39xX43xX4bxX9xX2cxXaxX3ccxX43xXaxX9xX2cxX394xX9xX2cxXaxX190xX9xX23xX5dxX24xX9xXcxX61xXbxX9xX43xXebxX26xX9xX2cxX65xX18xX9xX35xX7xXaxX24xX43xX17xX9xX4exa9fexX35xX9xX2cxXaxfdecxX43xX9xXcxXb9xX9xX98xX85xX2cxX9xX94xX91xX35xX9xXfdxee86xX9xXbxXaxXa3xX61xXbxX9x1123cxXbxX4exXa3xX2fxXbxX2a4xX18xX2cxXfdxX35xX43xX4bx11e9cxX9xX98xX13cxX9xX4bxX3dxX43xX9x1358fxXa3xX26xX13cxX43xX147xX9xX3e9xX1d5xXcxX9xX43xXaxX61xX33xX9xX94xXebxX24xX9xX19xX456xX9xXdxX35xX42xXa3xX9xX98xX4e8xX43xX4bxX9xXbxXaxX11cxX35xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19xf8bfxX35xX147xX9xXfdxX35xXe5xXcxX9xX2fxX24xX3dxXbxX9xXaxX24xXebxX43xX9xXbxX24xXebxX43xX9xX2cxXaxX35xX190xX2cxX9xX35xX7xXaxX24xX43xX17xX9xX2cxX65xX18xX9xX43x10188xX43xX9xX43xXaxX1d5xX43xXfexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX10exX24xX19xX26xX32xXexe746xX35xXe5xXa3xX9xXbxXd6xX43xX9xX2cxX1c8xX43xX4bxX9xX43xXebxX26xX9xX2cxX65xX18xX9xXbxX35xX43xX9xXbxXf7xX2cxX9xX98xX99xX9axX2cxX9xX2cxX3dxX2cxX9xX2cxXaxXa3xX26xXa5xX43xX9xX4bxX35xX18xX9xX23xX5dxX24xX9xXcxX61xXbxX9xX2cxX65xX18xX9xXbdxX26xXcxX18xX43xXbxX17xX2cxX9xX98xX3dxX43xXaxX9xX4bxX35xX3dxX9xXdxXebxX9xX2cxX20dxX2cxX9xXfdx10481xX9xX43xX4bxXa3xX26xX9xXaxX35xXe5xXcxX9xX23xX22axX35xX9xXfdxXe5xX9xX2cxX5dxX9xXfdxXaxX35xX9xX43xX4bxX99xX11cxX35xX9xX19xX133xX43xX4bxX9xX98xXb9xX9xX43xX4bxX124xXbxX9xXfdxX190xXbxX9xX43xX58xX35xX9xX35xX7xXaxX24xX43xX17xX9xXfdxXaxdfdbxX35xX9xXcxX3dxX26xX9xXbxX3ccxX43xXaxX9xXbxXax104f2xX9xXbxX35xX43xX9xXbxXf7xX2cxX9xX94x8a86xX43xX9xX2cxXe1xX9xXbxXaxXe5xX9xXbxX4exXa3xX26xX9xX2cxX61xX33xX9xXfdxX35xXe5xXcxX9xX2fxX24xX3dxXbxX9xX35xX7xXaxX24xX43xX17xX9xXbxX95xX9xX3e9xX18xX9xX51axXa3xX18xX9xXbxX3ccxX43xXaxX9xX43xX17dxX43xX4bxX9xX98xX4e8xX43xX4bxX9xX23xX85xX9xX35xX5xXa3xX43xX17xX2fxX9xb2b5xX35x10df8x12e94xX35xXfexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXbdxX24xXa3xX4exX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX4xX19dxX414xX2xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe