Thế giới nổi bật trong tuần: 74 người thiệt mạng, hơn 1.000 người mất tích vì cháy rừng ở California
(Baohatinh.vn) - 74 người thiệt mạng, hơn 1.000 người mất tích vì cháy rừng ở California; Chính phủ Anh thông qua dự thảo thoả thuận Brexit... là những tin tức thế giới nổi bật nhất trong tuần (từ ngày 11/11 - 17/11/2018) được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
c03ax14d07x1361dx12529xde2exd293xec9ex11dfex136d4xX5xc582xX4xX9xX7xX3x152fbxea78xeacbx10626xX11xX6xX7x14104xf052xX4xX9xXfxc4e9xX7x142edxX16xX1xd35axX3xfee2xX4xdb71xX4xX3xdfc1xc966xX4xX3xc1b6x125afxX9xX3xX9xcf66x1425exX26xX21xX3xX9xc6acxdfe5xX26xc593xX3x151b5xf440xX3xX26xX21x139dfx101c5xX4xX3xX9xX1xX4x1150dxX9xX3xc653xf7baxX26xX21x150a1xX3xX1x13263xX26xX3xX2xf66ex10356xX55xX55xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX49xc57cxX9xX3xX9xe339xXexX1xX3x1154axfb5cxX3xXexX1x13523xcb9cxX3xX2fxf597xX26xX21xX3x11b80xX3xc666xX10xXfxX4x15142xX30xX2fxX26xX4xX10xX0x12e05xX1xX2xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15x12b91xX1axX10xX5xX7xX1cxX3axX3bxX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX9xX1xX4xX46xX9xX3xX49xX4axX26xX21xX4dxX3xX1xX50xX26xX3xX2xX54xX55xX55xX55xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX49xX60xX9xX3xX9xX64xXexX1xX3xX68xX69xX3xXexX1xX6dxX6exX3xX2fxX71xX26xX21xX3xX75xX3xX77xX10xXfxX4xX7bxX30xX2fxX26xX4xX10x12e03xX3xX77xX1xX64xX26xX1xX3xX15xX1xeac5xX3x117ebxX26xX1xX3xX9xX1xd8f6xX26xX21xX3x12da4xX35xX10xX3xX5xe3c9xX3xX9xX1x13e06xX30xX3xX9xX1xX30xXfdxX3xX9xX1xX35xX2bxX26xX3x11cafxX2fxX1ax10c8exX4xX9xX54xX54xX54xX3xXfxfdaaxX3xX26xX1xefb0xX26xX21xX3xX9xX4xX26xX3xX9x1527dxXexX3xX9xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX9xX3xX26xX1xX60xX9xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX9xX35xX36xX26xX3xc529xX9xX71xX3xX26xX21xX116xX6exX3xX2xX2xX82xX2xX2xX3x1167cxX3xX2xX3axX82xX2xX2xX82x1222dxX55xX2xf1d2x109b1xX3x14961xX3fx109bfxXexX3xX10bxX6dxX30xX3xX91xX116xX3xX16xd9ffxX26xX1xX3xX164xX4xX46xX26xX3xX9xdf4bxX3xX9xX27xX26xX21xX3xX1xX166xX15xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX3xX15xX77xX1axX26xX9xX1axX2fxX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX9xX1axX10exX9xX156xX10xXfxX4xX21xX26xX38xX3xXexX1axX26xX9xX1axX2fxXdexX7xX1cxX0xX4xX49xX21xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX4xX77xX1axX26xX9xX1axX2fxX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7x12ce3xX4xX5xX9xX1xX38xX3x14734xX2x10293xX15xX10exXdexX3xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX38xX3x12587x12260xX1f1xX15xX10exXdexX7xX3xX11xX2fxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX38xX82xX82xX4xX54xX2axX10xX30xX1xX10xX9xX4xX26xX1xX54xX68xX26xX82xX26xX1axX1dbxX11xX82xX2xX161xX3bxX1e2xX82xX2xX15exX3bxX5xX55xX55xX1e2xX3bxX1e2xX2xX55xX9xX161xX2xX1e2xX161xXfxX1f1xX156xX1e4xX54x14b4axX15xX21xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX16xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX9xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX9xX35xX36xX26xX38xX3xX3axX3bxX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX9xX1xX4xX46xX9xX3xX49xX4axX26xX21xX4dxX3xX1xX50xX26xX3xX2xX54xX55xX55xX55xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX49xX60xX9xX3xX9xX64xXexX1xX3xX68xX69xX3xXexX1xX6dxX6exX3xX2fxX71xX26xX21xX3xX75xX3xX77xX10xXfxX4xX7bxX30xX2fxX26xX4xX10xX7xX3xX82xX1cxX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX77xX10xX15xX9xX4xX30xX26xX7xX1cx10a75xX17bxX10xX3xX164xc206xX3xX2fxXf9xXexX3xX2axX10xX30xX3xX9xX2fxf470xX49xX3xX9xX60xX9xX3xXexXfdxX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX9xX1xXfdxX49xX3xc349x14679xXexX1xX3xXexX1xX6dxX6exX3xX2fxX71xX26xX21xX3xX9xX4axX4xX3xX77xX10xXfxX4xX7bxX30xX2fxX26xX4xX10xX54xX0xX4xX3xX4xX5xX6xX7xX4xX49xX21xXexX10xX15xX9xX4xX30xX26xX15exX7xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX4xX77xX10xX15xX9xX4xX30xX26xX7xX1cxX3xX147x11a12xX26xX1xX38xX3xc8eexX1axX9xX9xX6exX162xX0xX82xX4xX1cxX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX0xX11xX9xX2fxX30xX26xX21xX1cxX3axX3bxX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX9xX1xX4xX46xX9xX3xX49xX4axX26xX21xX4dxX3xX1xX50xX26xX3xX2xX54xX55xX55xX55xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX49xX60xX9xX3xX9xX64xXexX1xX3xX68xX69xX3xXexX1xX6dxX6exX3xX2fxX71xX26xX21xX3xX75xX3xX77xX10xXfxX4xX7bxX30xX2fxX26xX4xX10xX38xX0xX82xX11xX9xX2fxX30xX26xX21xX1cxX3xc637xX30xX2fxX6exX3xX91xX30xX26xX1axX10xX4dxX3xXexXfdxX26xX1xX3xX11xX6dxX9xX3xX9xX2fxX3fxX75xX26xX21xX3xX1xX4axX9xX3xX10bxX35xX9xX9xX1axX4dxX3xX2axX10xX26xX21xX3xX77xX10xXfxX4xX7bxX30xX2fxX26xX4xX10xX4dxX3x14d14xc72fxX4dxX3xX1xXf0xX49xX3xX2xX1e2xX82xX2xX2xX3xX9xX1xXf0xX26xX21xX3xX2axX6dxX30xX3xX11xeb73xX3xX26xX4axX26xX3xX26xX1xe904xX26xX3xX49xX60xX9xX3xX9xX64xXexX1xX3xX75xX3xX9xX1xX2e4xX3xX9xX2fxX60xX26xX3xd0e3xX10xX2fxX10xX5xX4xX11xX1axX4dxX3xX26xX50xX4xX3xX2axX2e4xX3xX164xX6dxX49xX3xXexX1xX6dxX6exX3xX2fxX71xX26xX21xX3xX77xX10xX49xX15xX3xX2axX2cexX26xX21xX3xX15xX1xX6dxX9xX3xX164x11b45xX49xX3xX161xX82xX2xX2xX3xX10ex12760xX10xX3xX11xX27xX4dxX3xX164xdc73xX3xX9x11459xX26xX21xX3xXfxX445xX26xX3xX2xX54xX55xX2xX2xX4dxX3xX0xX1axX49xX1cxe117xX1axX35xX9xX1axX2fxX11xX3xX0xX82xX1axX49xX1cxX164xX3fxX10xX3xX9xX4xX26xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX16xX1xX4xX3xX9xX1x15196xX3xXexXe8xX10xX3xX64xX9xX3xX26xX1xX60xX9xX3xX3axX2xX3xX26xX4axX26xX3xX26xX1xX3ffxX26xX3xX164xX456xX3xX164xX3fxX166xXexX3xX9xX69xX49xX3xX9xX1xX60xX6exX54xX3xX16xX35xX6exX3xX26xX1xX4xX445xX26xX4dxX3xXf0xX26xX21xX3xX91xX30xX26xX1axX10xX3xXfxX3fxX35xX3xc7d3xX3xX11xX3f7xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX49xX60xX9xX3xX9xX64xXexX1xX3xXexX44exX3xX9xX1xX49cxX3xX11xX10xX4xX3xXfxX46xXexX1xX3xX68xX69xX3xX5xX10xX26xX1xX3xX11xX6dxXexX1xX3xX164xX3fxX166xXexX3xX9xX27xX26xX21xX3xX1xX166xX15xX3xX9xX71xX3xX7xX5xX11axX3xXfxX4xX46xX35xX3xX9xX1xXf0xX7xX4dxX3xXexX44exX3xX9xX1xX49cxX3xX9xX2fxX2cexX26xX21xX3xXfx10077xX15xX3xX9xX445xX26xX3xX5xX30xX3xXfxd061xX4xX3xXexX1xX64xX26xX1xX3xX9xXfdxX3xX68xX116xX3xX26xX1xX4x1360fxX35xX3xX26xX21xX35xfc30xX26xX3xX9xX1xXf0xX26xX21xX3xX9xX4xX26xX3xXexX1xX3fxX10xX3xX164xX3fxX166xXexX3xX2e3xX4xX49cxX49xX3xXexX1xX123xX26xX21xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cx115a9xX21xX30xX116xX4xX3xX164xX6dxX49xX3xXexX1xX6dxX6exX3xX77xX10xX49xX15xX4dxX3xXfxXf9xXexX3xXfxX3fxX166xX26xX21xX3xXexX123xX35xX3xX1xX2c2xX10xX3xX77xX10xXfxX4xX7bxX30xX2fxX26xX4xX10xX3xXexc8a8xX26xX3xX164xX10xX26xX21xX3xX15xX1xXfdxX4xX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xX164xX60xX35xX3xX68xX23xX4xX3xX1xX10xX4xX3xX164xX6dxX49xX3xXexX1xX6dxX6exX3xX2e3xX1xX6dxXexX3xXfxX116xX3x120eexX30xX30xXfxX11xX1axX6exX3xX68xX116xX3xX91xX4xXfxXfxX54xX3xd2b0xX6dxX49xX3xXexX1xX6dxX6exX3xX5fdxX30xX30xXfxX11xX1axX6exX3xX75xX3xX2e3xX1xX35xX3xX68xXf9xXexX3xX59axX10xX49xX3xX77xX10xXfxX4xX7bxX30xX2fxX26xX4xX10xX3xX164xX456xX3xX9xX1xX4xX445xX35xX3xX2fx13705xX4xX3xX1f1xX1f2xX54xX1e2xX1e2xX55xX3xX1xX1axXexX9xX10xX3xX2fxX71xX26xX21xX3xX68xX116xX3xX2e3xX1xX4xX1fxX26xX3xX64xX9xX3xX26xX1xX60xX9xX3xX1f1xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX9xX1xX4xX46xX9xX3xX49xX4axX26xX21xX54xX3xX60exX6dxX49xX3xXexX1xX6dxX6exX3xX91xX4xXfxXfxX3xX2axX2cexX26xX21xX3xX15xX1xX6dxX9xX3xX21xX36xX26xX3xX164xX6dxX49xX3xXexX1xX6dxX6exX3xX5fdxX30xX30xXfxX11xX1axX6exX4dxX3xXfxX10xX26xX3xX9xX2fxX445xX26xX3xX5xX4xX46xX26xX3xX9xX64xXexX1xX3xX1xX50xX26xX3xX2xX54xX161xX55xX55xX3xX1xX1axXexX9xX10xX3xX68xX116xX3xX164xX456xX3xX164xX3fxX166xXexX3xX2e3xX4xX49cxX49xX3xX11xX30xX6dxX9xX3xX1f2xX3axfc8exX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX59axX21xX35xX6exX445xX26xX3xX26xX1xX3ffxX26xX3xX5x13caexX26xX3xX9xX23xX4xX3xXexX1xX6dxX6exX3xX2fxX71xX26xX21xX3xX164xX10xX26xX21xX3xX164xX3fxX166xXexX3xX164xX4xX55dxX35xX3xX9xX2fxX10xX4dxX3xX11xX30xX26xX21xX3xX26xX21xX10xX6exX3xX9xX2fxX3fxX23xXexX3xX9xX1xX40xX4xX3xX164xX4xX49cxX49xX3xX10exXfdxX6exX3xX2fxX10xX3xXexX1xX6dxX6exX4dxX3xX1xX10xX4xX3xXexXf0xX26xX21xX3xX9xX6exX3xX26xX459xX26xX21xX3xXfxX3fxX166xX26xX21xX3xX21xX36xX26xX3xX164xX44exX3xX164xX456xX3xX2axX6dxX30xX3xXexX6dxX30xX3xX68xX55dxX3xX11xXf9xX3xXexX3f7xX3xXexX1xX2bxX15xX3xX164xX4xX46xX26xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX3xX15xX77xX1axX26xX9xX1axX2fxX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX9xX1axX10exX9xX156xX10xXfxX4xX21xX26xX38xX3xXexX1axX26xX9xX1axX2fxXdexX7xX1cxX0xX4xX49xX21xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX4xX77xX1axX26xX9xX1axX2fxX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX1dbxX4xX5xX9xX1xX38xX3xX1e2xX2xX1e4xX15xX10exXdexX3xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX38xX3xX3bxX55xX1f1xX15xX10exXdexX7xX3xX11xX2fxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX38xX82xX82xX4xX54xX2axX10xX30xX1xX10xX9xX4xX26xX1xX54xX68xX26xX82xX26xX1axX1dbxX11xX82xX2xX161xX3bxX1e2xX82xX2xX15exX3bxX5xX55xX55xX1e2xX1f1xX161xX1e4xX161xX9xX161xX1e2xX161xX1f2xXfxX3bxX156xX15exX54xX233xX15xX21xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX16xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX9xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX9xX35xX36xX26xX38xX3xX3axX3bxX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX9xX1xX4xX46xX9xX3xX49xX4axX26xX21xX4dxX3xX1xX50xX26xX3xX2xX54xX55xX55xX55xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX49xX60xX9xX3xX9xX64xXexX1xX3xX68xX69xX3xXexX1xX6dxX6exX3xX2fxX71xX26xX21xX3xX75xX3xX77xX10xXfxX4xX7bxX30xX2fxX26xX4xX10xX7xX3xX82xX1cxX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX77xX10xX15xX9xX4xX30xX26xX7xX1cxX16xX1xXe8xX3xX9xX3fxX23xX26xX21xX3xXeaxX26xX1xX3xX16xX1xX1axX2fxX1axX11xX10xX3xX3dexX10xX6exX54xX0xX4xX3xX4xX5xX6xX7xX4xX49xX21xXexX10xX15xX9xX4xX30xX26xX55xX7xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX4xX77xX10xX15xX9xX4xX30xX26xX7xX1cxX3xX147xX328xX26xX1xX38xX3xX46cxX1axX35xX9xX1axX2fxX11xX162xX0xX82xX4xX1cxX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX0xX11xX9xX2fxX30xX26xX21xX1cxX77xX1xX64xX26xX1xX3xX15xX1xXe8xX3xXeaxX26xX1xX3xX9xX1xXf0xX26xX21xX3xXf4xX35xX10xX3xX5xXf9xX3xX9xX1xXfdxX30xX3xX9xX1xX30xXfdxX3xX9xX1xX35xX2bxX26xX3xX10bxX2fxX1axX10exX4xX9xX38xX0xX82xX11xX9xX2fxX30xX26xX21xX1cxX3xX416xX1xX4xX445xX26xX3xX1xfc44xX15xX3xX91xd04bxX4xX3xX164xX563xX26xX21xX3xX10bxX97dxX3xX9xX2fxX3fxX75xX26xX21xX3xXeaxX26xX1xX3xX164xX49cxX3xX10exX1axX49xX3xX10ex13735xX9xX3xX5xXf9xX3xX9xX1xXfdxX30xX3xX9xX1xX30xXfdxX3xX9xX1xX35xX2bxX26xX3xX10bxX2fxX1axX10exX4xX9xX3xX164xX456xX3xX2e3xX99bxX30xX3xX5xX116xX4xX3xX164xX1fxX26xX3xX1xX50xX26xX3xX1e4xX3xX9xX4xX1fxX26xX21xX3xX164xX563xX26xX21xX3xX1xX563xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xXexX1xX4xX55dxX35xX3xX9xX3f7xX4xX3xX2xX3bxX82xX2xX2xX3xX147xX9xX1xX1axX30xX3xX21xX4xX40xX3xX164xX2e4xX10xX3xX15xX1xX3fxX50xX26xX21xX162xX54xX3xX60exX64xXexX1xX3xX9xX1xX3ffxX26xX3xX16xX1xXe8xX3xX9xX3fxX23xX26xX21xX3xXeaxX26xX1xX4dxX3xX2axX116xX3xX16xX1xX1axX2fxX1axX11xX10xX3xX3dexX10xX6exX3xX11xX10xX35xX3xX164xX44exX3xX164xX456xX3xX10exX35xX60xX9xX3xX1xX4xX46xX26xX3xX68xX116xX3xX164xX3fxX10xX3xX2fxX10xX3xX9xX1xXf0xX26xX21xX3xX2axX6dxX30xX3xX26xX21x14241xX26xX3xX21xX979xX26xX3xX68xX23xX4xX3xX2axX6dxX30xX3xXexX1xX64xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX10bxX116xX3xX3dexX10xX6exX3xX26xX44exX4xX38xX3xe085x14633xX35xX6exX1fxX9xX3xX164xX2e4xX26xX1xX3xX9xX2bxX15xX3xX9xX1xX49cxX3xXexXe8xX10xX3xX77xX1xX64xX26xX1xX3xX15xX1xXe8xX3xXeaxX26xX1xX3xXfxX116xX3xX9xX1xXf0xX26xX21xX3xXf4xX35xX10xX3xX2axXfdxX26xX3xX5xXf9xX3xX9xX1xXfdxX30xX3xX9xX1xX30xXfdxX3xX9xX1xX35xX2bxX26xX3xX26xX116xX6exX3xXexddcbxX26xX21xX3xX26xX1xX3fxX3xX9xX35xX6exX445xX26xX3xX2axX3f7xX3xXexX1xX64xX26xX1xX3xX9xX2fxX2e4xX54xX3xX60exX3ffxX6exX3xXfxX116xX3xX49xX97dxX9xX3xX2axX3fxX23xXexX3xX9xX4xX1fxX26xX3xXf4xX35xX6exX1fxX9xX3xX164xX2e4xX26xX1xX3xXexX1xX30xX3xX15xX1xX99bxX15xX3xXexX1x134e6xX26xX21xX3xX9xX10xX3xXexX44exX3xX9xX1xX49cxX3xX1xX30xX116xX26xX3xX9xX60xX9xX3xX9xX1xX30xXfdxX3xX9xX1xX35xX2bxX26xX3xX10bxX2fxX1axX10exX4xX9xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX26xX1xX11axX26xX21xX3xX26xX21xX116xX6exX3xX9xX23xX4x1114fxX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cx11c70xX4xX46xXexX3xX77xX1xX64xX26xX1xX3xX15xX1xXe8xX3xXeaxX26xX1xX3xX9xX1xXf0xX26xX21xX3xXf4xX35xX10xX3xX5xXf9xX3xX9xX1xXfdxX30xX3xX9xX1xX30xXfdxX3xX9xX1xX35xX2bxX26xX3xX10bxX2fxX1axX10exX4xX9xX3xXfxX116xX3xX49xX97dxX9xX3xX9xX1xXa5axX26xX21xX3xXfxX166xX4xX3xXexX1xX64xX26xX1xX3xX9xX2fxX2e4xX3xXf4xX35xX10xX26xX3xX9xX2fxX979xX26xX21xX3xX68xX23xX4xX3xX2axX116xX3xX16xX1xX1axX2fxX1axX11xX10xX3xX3dexX10xX6exX54xX3xX16xX2fxX3fxX23xXexX3xX164xX44exX4dxX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX9xX3f7xX4xX3xX2xX1f1xX82xX2xX2xX4dxX3xX2axX116xX3xX3dexX10xX6exX3xX164xX456xX3xX21xX540xX15xX3xX9xX71xX26xX21xX3xXexX6dxX3xX26xX1xX3ffxX26xX3xX10bxX97dxX3xX9xX2fxX3fxX75xX26xX21xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX77xX1xX64xX26xX1xX3xX15xX1xXe8xX3xXeaxX26xX1xX3xX164xX49cxX3xX9xX1xX35xX6exX1fxX9xX3xX15xX1xX642xXexX3xXexX6dxXexX3xX26xX1xX3ffxX26xX3xX68xX2bxX9xX3xX26xX116xX6exX3xXe8xX26xX21xX3xX1xX97dxX3xX5xXf9xX3xX9xX1xXfdxX30xX3xX9xX1xX30xXfdxX3xX9xX1xX35xX2bxX26xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX16xX35xX6exX3xX26xX1xX4xX445xX26xX4dxX3xXexX6dxXexX3xX9xX1xX6dxXexX1xX3xX9xX1xX123xXexX3xX9xX1xXf9xXexX3xX11xXf9xX3xX11xcd65xX3xX164xX1fxX26xX3xX68xX23xX4xX3xX2axX116xX3xX3dexX10xX6exX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX26xX1xX11axX26xX21xX3xX26xX21xX116xX6exX3xX9xX23xX4xX4dxX3xX68xX23xX4xX3xXexX35xX97dxXexX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xX9xX4axX4xX3xX59axX21xX1xX2e4xX3xX68xX4xX46xX26xX3xXeaxX26xX1xX54xX3xX59axX21xX10xX6exX3xX11xX10xX35xX3xX2e3xX1xX4xX3xX77xX1xX64xX26xX1xX3xX15xX1xXe8xX3xXeaxX26xX1xX3xX9xX1xXf0xX26xX21xX3xX2axX6dxX30xX3xX9xX1xXf0xX26xX21xX3xXf4xX35xX10xX3xX5xXf9xX3xX9xX1xXfdxX30xX3xX9xX1xX30xXfdxX3xX9xX1xX35xX2bxX26xX3xX10bxX2fxX1axX10exX4xX9xX4dxX3xXexX6dxXexX3xXfxX456xX26xX1xX3xX164xX4axX30xX3xXexXe8xX10xX3xX164xXfdxX26xX21xX3xd9f9xX3ffxX26xX3xXexX1xXe8xX3xX1xX166xX15xX3xX26xX1xX60xX9xX3xX10bxXa5axXexX3x14472xX2fxX1axXfxX10xX26xX5xX3xdf22xX3xXd58xc5afxX416xX3xX68xX116xX3xX164xXfdxX26xX21xX3xXd58xX3ffxX26xX3xX9xX97dxXexX3x11da1xXexX30xX9xXfxX10xX26xX5xX3xX147xXd8bxX59axX416xX162xX3xX164xX456xX3xXfxX445xX26xX3xX9xX4xX1fxX26xX21xX3xX15xX1xXfdxX26xX3xX164xX3f7xX4xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX3xX15xX77xX1axX26xX9xX1axX2fxX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX9xX1axX10exX9xX156xX10xXfxX4xX21xX26xX38xX3xXexX1axX26xX9xX1axX2fxXdexX7xX1cxX0xX4xX49xX21xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX4xX77xX1axX26xX9xX1axX2fxX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX1dbxX4xX5xX9xX1xX38xX3xX1e2xX2xX1e4xX15xX10exXdexX3xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX38xX3xX3bxX15exX161xX15xX10exXdexX7xX3xX11xX2fxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX38xX82xX82xX4xX54xX2axX10xX30xX1xX10xX9xX4xX26xX1xX54xX68xX26xX82xX26xX1axX1dbxX11xX82xX2xX161xX3bxX1e2xX82xX2xX15exX3bxX5xX55xX55xX1e2xX1f1xX3axX15exX161xX9xX161xX1f2xX3axX3axXfxX3axX156xX2xX54xX233xX15xX21xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX16xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX9xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX9xX35xX36xX26xX38xX3xX3axX3bxX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX9xX1xX4xX46xX9xX3xX49xX4axX26xX21xX4dxX3xX1xX50xX26xX3xX2xX54xX55xX55xX55xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX49xX60xX9xX3xX9xX64xXexX1xX3xX68xX69xX3xXexX1xX6dxX6exX3xX2fxX71xX26xX21xX3xX75xX3xX77xX10xXfxX4xX7bxX30xX2fxX26xX4xX10xX7xX3xX82xX1cxX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX77xX10xX15xX9xX4xX30xX26xX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX9xX1axX10exX9xX156xX10xXfxX4xX21xX26xX38xX3xX233xX35xX11xX9xX4xX7bxX6exXdexX7xX1cxX59axX21xX3fxX40xX4xX3xX2axX4xX49cxX35xX3xX9xX69xX26xX1xX3xXexX36xX49xX3xX2axX123xXexX3xXfdxX26xX1xX3xXexXe8xX10xX3xX26xX1xX116xX3xX2axX6dxX30xX3xe326xX10xX49xX10xXfxX3xX3a6xX1xX10xX11xX1xX30xX21xX21xX4xX3xX2axX445xX26xX3xX26xX21xX30xX116xX4xX3xXfxX456xX26xX1xX3xX11xXf9xX3xXf4xX35xX6dxX26xX3xXd8bxX10xX35xX5xX4xX3xXeaxX2fxX10xX2axX4xX10xX3xX75xX3xX16xX1xX27xX3xX59axX1xX171xX3xX3a6x13997xX3xX1xXf0xX49xX3xX15exX1e4xX82xX2xX55xX54xX0xX4xX3xX4xX5xX6xX7xX4xX49xX21xXexX10xX15xX9xX4xX30xX26xX55xX7xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX4xX77xX10xX15xX9xX4xX30xX26xX7xX1cxX3xX147xX328xX26xX1xX38xX3xX46cxX1axX35xX9xX1axX2fxX11xX162xX0xX82xX4xX1cxX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX0xX11xX9xX2fxX30xX26xX21xX1cxX1e4xX3xXf4xX35xX10xX26xX3xXexX1xX123xXexX3xXd8bxX10xX35xX5xX4xX3xXeaxX2fxX10xX2axX4xX10xX3xX164xX3f7xX4xX3xX49xX540xX9xX3xX6dxX26xX3xX9xX17bxX3xX1xX69xX26xX1xX3xX5xX30xX3xXfxX4xX445xX26xX3xXf4xX35xX10xX26xX3xX68xX642xX3xX26xX1xX116xX3xX2axX6dxX30xX3xX3a6xX1xX10xX11xX1xX30xX21xX21xX4xX38xX0xX82xX11xX9xX2fxX30xX26xX21xX1cxX3xX59axX21xX116xX6exX3xX2xX1e4xX82xX2xX2xX4dxX3xXb78xX459xX26xX3xX15xX1xX5cdxX26xX21xX3xX77xXf0xX26xX21xX3xX9xX3f7xX3xXd8bxX10xX35xX5xX4xX3xXeaxX2fxX10xX2axX4xX10xX3xXexX1xX30xX3xX2axX4xX1fxX9xX3xX1e4xX3xXf4xX35xX10xX26xX3xXexX1xX123xXexX3xX26xX3fxX23xXexX3xX26xX116xX6exX3xX15xX1xXfdxX4xX3xX164xX3f7xX4xX3xX49xX540xX9xX3xX68xX23xX4xX3xX6dxX26xX3xX9xX17bxX3xX1xX69xX26xX1xX3xX5xX30xX3xX5xX64xX26xX1xX3xXfxX64xX35xX3xX9xX23xX4xX3xX68xX642xX3xX11xX6dxX9xX3xX1xX4axX4xX3xX26xX1xX116xX3xX2axX6dxX30xX3xXf2cxX10xX49xX10xXfxX3xX3a6xX1xX10xX11xX1xX30xX21xX21xX4xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX2bdxX456xX26xX1xX3xX11xXf9xX3xXf4xX35xX6dxX26xX3xXd8bxX10xX35xX5xX4xX3xXeaxX2fxX10xX2axX4xX10xX3xX75xX3xXd6dxX11xX9xX10xX26xX2axX35xXfxX4dxX3xX16xX1xX27xX3xX59axX1xX171xX3xX3a6xXf6bxX3xX1xX563xX4xX3xX9xX1xX6dxX26xX21xX3xX9xX2fxX3fxX23xXexX54xX3xX16xX35xX6exX3xX26xX1xX4xX445xX26xX4dxX3xXexX50xX3xXf4xX35xX10xX26xX3xX26xX116xX6exX3xX2e3xX1x12945xX26xX21xX3xX164xX2e4xX26xX1xX3xX16xX1xX6dxX4xX3xX9xX17bxX3xXd8bxX10xX35xX5xX4xX3xXeaxX2fxX10xX2axX4xX10xX3xX3dexX30xX1xX10xX49xX49xX1axX5xX3xX2axX4xX26xX3xXd8bxX10xXfxX49xX10xX26xX3xX2e3xX1xXf0xX26xX21xX3xXfxX4xX445xX26xX3xXf4xX35xX10xX26xX3xX164xX1fxX26xX3xX68xX642xX3xX68xX4xX46xXexX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX60exX1fxX26xX3xX26xX10xX6exX4dxX3xX9xX27xX26xX21xX3xXexX97dxX26xX21xX3xX15exX2xX3xXexX6dxX3xX26xX1xX3ffxX26xX3xX1xX4xX46xX26xX3xX164xX10xX26xX21xX3xX2axX2e4xX3xX21xX4xX10xX49xX3xX21xX4xX11axX3xX5xX30xX3xXfxX4xX445xX26xX3xXf4xX35xX10xX26xX3xX164xX1fxX26xX3xX68xX642xX3xX11xX6dxX9xX3xX1xX4axX4xX3xXf0xX26xX21xX3xX3a6xX1xX10xX11xX1xX30xX21xX21xX4xX54xX3xX16xX2fxX30xX26xX21xX3xX11xX3f7xX3xX164xX44exX4dxX3xX2xX2xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX2axX2e4xX3xX9xX2fxX35xX6exX3xX9xX3f7xX3xX68xX116xX3xX26xX1xX11axX26xX21xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xXexX5cdxX26xX3xXfxX4axX4xX3xX164xX10xX26xX21xX3xX2axX2e4xX3xX164xX4xX55dxX35xX3xX9xX2fxX10xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX16xX1xX1axX30xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX15xX1xX6dxX9xX3xX26xX21xXf0xX26xX3xX9xX2fxX445xX26xX4dxX3xXf0xX26xX21xX3xX3a6xX1xX10xX11xX1xX30xX21xX21xX4xX3xX164xX456xX3xXexX1xX1fxX9xX3xX11xX10xX35xX3xX2e3xX1xX4xX3xX2axX2e4xX3xX1e4xX3xXf4xX35xX10xX26xX3xXexX1xX123xXexX3xX9xX2fxX445xX26xX3xX164xX6dxX26xX1xX3xX9xX1xX35xX3f7xXexX3xX49xX445xX3xX68xX116xX3xX11xX6dxX9xX3xX1xX4axX4xX3xX5xX456xX3xX49xX10xX26xX54xX3xX60exX3ffxX6exX3xXfxX116xX3xXfxX36xX26xX3xX164xX36xX35xX3xX9xX4xX445xX26xX3xXexX1xX64xX26xX1xX3xXf4xX35xX6exX55dxX26xX3xX46cxX4xX6exX10xX5xX1xX3xX9xX1xX71xX10xX3xX26xX1xX2bxX26xX3xX68xX55dxX3xXexX6dxXexX1xX3xX26xX1xX116xX3xX2axX6dxX30xX3xX3a6xX1xX10xX11xX1xX30xX21xX21xX4xX3xX2axX2e4xX3xX9xX1xXe8xX3xX9xX4xX445xX35xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX77xX6dxXexX3xX15xX1xX36xX26xX3xX9xX1xX4xX3xX9xX1xX49cxX3xXexXe8xX10xX3xX26xX1xX116xX3xX2axX6dxX30xX3xX26xX116xX6exX3xX11xX10xX35xX3xX164xX44exX3xX164xX456xX3xX164xX3fxX166xXexX3xX9xX2fxX10xX30xX3xXexX1xX30xX3xX49xX97dxX9xX3xX164xX540xXexX3xX68xX642xX3xX2axX445xX26xX3xX26xX21xX30xX116xX4xX3xX2bdxX456xX26xX1xX3xX11xXf9xX3xXf4xX35xX6dxX26xX3xXd8bxX10xX35xX5xX4xX3xXeaxX2fxX10xX2axX4xX10xX3xX9xX4axX4xX3xXd6dxX11xX9xX10xX26xX2axX35xXfxX54xX3xX77xX6dxXexX3xXexX35xX97dxXexX3xX164xX4xX55dxX35xX3xX9xX2fxX10xX3xX164xX10xX26xX21xX3xX164xX3fxX166xXexX3xX9xX4xX1fxX26xX3xX1xX116xX26xX1xX3xX164xX49cxX3xX10exX6dxXexX3xX164xX2e4xX26xX1xX3xX68xX2e4xX3xX9xX2fxX64xX3xXexX6dxXexX3xX15xX1xX36xX26xX3xX9xX1xX4xX3xX9xX1xX49cxX3xX26xX4axX26xX3xX26xX1xX3ffxX26xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX3xX15xX77xX1axX26xX9xX1axX2fxX7xX1cxX0xX4xX49xX21xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX4xX77xX1axX26xX9xX1axX2fxX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX1dbxX4xX5xX9xX1xX38xX3xX1e2xX2xX1e4xX15xX10exXdexX3xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX38xX3xX1f1xX3axX55xX15xX10exXdexX7xX3xX11xX2fxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX38xX82xX82xX4xX54xX2axX10xX30xX1xX10xX9xX4xX26xX1xX54xX68xX26xX82xX26xX1axX1dbxX11xX82xX2xX161xX3bxX1e2xX82xX2xX15exX3bxX5xX55xX55xX1e2xX3bxX55xX15exX1e4xX9xX161xX1f1xX15exX3bxXfxX1e2xX156xX1f1xX54xX233xX15xX21xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX16xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX9xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX9xX35xX36xX26xX38xX3xX3axX3bxX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX9xX1xX4xX46xX9xX3xX49xX4axX26xX21xX4dxX3xX1xX50xX26xX3xX2xX54xX55xX55xX55xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX49xX60xX9xX3xX9xX64xXexX1xX3xX68xX69xX3xXexX1xX6dxX6exX3xX2fxX71xX26xX21xX3xX75xX3xX77xX10xXfxX4xX7bxX30xX2fxX26xX4xX10xX7xX3xX82xX1cxX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX77xX10xX15xX9xX4xX30xX26xX7xX1cxX2bdxX64xX26xX1xX3xXd6dxX26xX5xX30xX26xX1axX11xX4xX10xX3xX164xX3fxX10xX3xX9xXb24xX4xX3xX164xXf9xX26xX21xX3xX9xX1xX4xX3xX9xX1xX49cxX3xX26xX4axX26xX3xX26xX1xX3ffxX26xX3xX68xX116xX30xX3xX2axX40xX3xX1xXf0xX49xX3xX15exX1f2xX82xX2xX55xX54xX3xX0xX4xX3xX4xX5xX6xX7xX4xX49xX21xXexX10xX15xX9xX4xX30xX26xX55xX7xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX4xX77xX10xX15xX9xX4xX30xX26xX7xX1cxX147xX328xX26xX1xX38xX3xX46cxX1axX35xX9xX1axX2fxX11xX162xX0xX82xX4xX1cxX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX0xX11xX9xX2fxX30xX26xX21xX1cxXd6dxX26xX5xX30xX26xX1axX11xX4xX10xX3xXexXf0xX26xX21xX3xX2axX3f7xX3xX2axX6dxX30xX3xXexX6dxX30xX3xX68xX642xX3xX2fxX50xX4xX3xX49xX6dxX6exX3xX2axX10xX6exX3xX2bdxX4xX30xX26xX3xXeaxX4xX2fxX3xX68xX116xX30xX3xXexX35xX3f7xX4xX3xX9xX1xX6dxX26xX21xX3xX2xX2xX38xX0xX82xX11xX9xX2fxX30xX26xX21xX1cxX3xX16xX1xX1axX30xX3xX0xX1axX49xX1cxX46cxX1axX35xX9xX1axX2fxX11xX4dxX0xX82xX1axX49xX1cxX3xX26xX21xX116xX6exX3xX2xX15exX82xX2xX2xX4dxX3xX77xX1xXe8xX3xX26xX1xX4xX46xX49xX3xXe8xX6exX3xX2axX10xX26xX3xX10xX26xX3xX9xX30xX116xX26xX3xX21xX4xX10xX30xX3xX9xX1xXf0xX26xX21xX3xXf4xX35xX3f7xXexX3xX21xX4xX10xX3xXd6dxX26xX5xX30xX26xX1axX11xX4xX10xX3xX147xX3a6xX59axX3a6xX16xX162xX4dxX3xXf0xX26xX21xX3xXd8bxX30xX1axX2fxX233xX10xX26xX9xX30xX3xX16xX233xX1xX10xX233xX30xX26xX30xX4dxX3xX9xX1xXf0xX26xX21xX3xX2axX6dxX30xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX26xX21xX116xX6exX3xX15exX161xX3xX1xX30xX540xXexX3xX15exX1f2xX82xX2xX2xX3xX9xX23xX4xX4dxX3xX26xX3fxX23xXexX3xX26xX116xX6exX3xX11xXcafxX3xXexXf0xX26xX21xX3xX2axX3f7xX3xX49xX97dxX9xX3xX2axXfdxX26xX3xX2axX6dxX30xX3xXexX6dxX30xX3xX11xX50xX3xX2axX97dxX3xX68xX55dxX3xXexX35xX97dxXexX3xX164xX4xX55dxX35xX3xX9xX2fxX10xX3xX164xX3f7xX4xX3xX68xX23xX4xX3xX68xX642xX3xX9xX10xX4xX3xX26xX4axX26xX3xX49xX6dxX6exX3xX2axX10xX6exX3xX9xX1xXfdxX49xX3xX2e3xX1xX3f7xXexX3xXexXe8xX10xX3xX1xX456xX26xX21xX3xX1xX116xX26xX21xX3xX2e3xX1xXf0xX26xX21xX3xX2bdxX4xX30xX26xX3xXeaxX4xX2fxX3xX2e3xX1xX4xX1fxX26xX3xX2xX161xX1f2xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX9xX1xX4xX46xX9xX3xX49xX4axX26xX21xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX416xX1xX6dxX9xX3xX2axX4xX49cxX35xX3xX1xX979xX15xX3xX2axX6dxX30xX3xX75xX3xX9xX1xXe8xX3xX164xXf0xX3xXf2cxX10xX2e3xX10xX2fxX9xX10xX4dxX3xXf0xX26xX21xX3xX16xX233xX10xX1xX233xX30xX26xX30xX3xX26xX44exX4xX38xX3xX7xX3dexX97dxX9xX3xX9xX1xX6dxX26xX21xX3xX11xX10xX35xX3xX68xX642xX3xX9xX10xX4xX3xX26xX4axX26xX4dxX3xX3a6xX59axX3a6xX16xX3xX11xXcafxX3xXexXf0xX26xX21xX3xX2axX3f7xX3xX2axX6dxX30xX3xXexX6dxX30xX3xX11xX50xX3xX2axX97dxX3xX68xX116xX3xX2axX6dxX30xX3xXexX6dxX30xX3xX26xX116xX6exX3xX11xXcafxX3xX164xX3fxX166xXexX3xX164xX459xX26xX21xX3xX9xXfdxX4xX3xX9xX2fxX445xX26xX3xX49xX4axX26xX21xX3xXd6dxX26xX9xX1axX2fxX26xX1axX9xX54xX7xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX91xX4xX46xX26xX4dxX3xXe8xX6exX3xX2axX10xX26xX3xX9xX2fxX445xX26xX3xX68xX708xX26xX3xX164xX10xX26xX21xX3xX2e3xX1xee90xX26xX3xX9xX2fxX3fxX50xX26xX21xX3xX9xX69xX49xX3xX2e3xX4xX1fxX49xX3xX1xX97dxX15xX3xX164xX1axX26xX3xXexX1xX123xX10xX3xX5xX11axX3xXfxX4xX46xX35xX3xX21xX1xX4xX3xX3ffxX49xX3xX2axX35xX563xX26xX21xX3xXfxX6dxX4xX3xX9xX71xX3xXexX1xX4xX1fxXexX3xX49xX6dxX6exX3xX2axX10xX6exX3xX10exX60xX35xX3xX11xX3f7xX3xX10bxX30xX1axX4xX26xX21xX3xX3axX1f1xX3axX3xX3dexXeaxe9d4xX54xX3xX3a6xX59axX3a6xX16xX3xX164xX456xX3xX9xX2fxX64xXexX1xX3xX10exX35xX60xX9xX3xX9xX1xXf0xX26xX21xX3xX9xX4xX26xX3xX9xX71xX3xX1xX97dxX15xX3xX164xX1axX26xX3xXexX1xX123xX10xX3xX5xX11axX3xXfxX4xX46xX35xX3xXexX1xX35xX6exX1fxX26xX3xX2axX10xX6exX4dxX3xX68xX3f7xX26xX3xX164xX3fxX166xXexX3xX9xX69xX49xX3xX9xX1xX60xX6exX3xX49xX97dxX9xX3xX68xX116xX4xX3xX26xX21xX116xX6exX3xX11xX10xX35xX3xX68xX642xX3xX9xX10xX4xX3xX26xX4axX26xX3xX1xXf0xX49xX3xX15exX1f2xX82xX2xX55xX3xX68xX71xX10xX3xXf4xX35xX10xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX3xX15xX77xX1axX26xX9xX1axX2fxX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX9xX1axX10exX9xX156xX10xXfxX4xX21xX26xX38xX3xXexX1axX26xX9xX1axX2fxXdexX7xX1cxX0xX4xX49xX21xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX4xX77xX1axX26xX9xX1axX2fxX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX1dbxX4xX5xX9xX1xX38xX3xX1e2xX2xX1e4xX15xX10exXdexX3xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX38xX3xX3bxX2xX161xX15xX10exXdexX7xX3xX11xX2fxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX38xX82xX82xX4xX54xX2axX10xX30xX1xX10xX9xX4xX26xX1xX54xX68xX26xX82xX26xX1axX1dbxX11xX82xX2xX161xX3bxX1e2xX82xX2xX15exX3bxX5xX55xX55xX1e2xX3bxX2xX1e4xX1e2xX9xX1f2xX1e4xX3axX55xXfxX2xX156xX3bxX54xX233xX15xX21xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX16xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX9xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX9xX35xX36xX26xX38xX3xX3axX3bxX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX9xX1xX4xX46xX9xX3xX49xX4axX26xX21xX4dxX3xX1xX50xX26xX3xX2xX54xX55xX55xX55xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX49xX60xX9xX3xX9xX64xXexX1xX3xX68xX69xX3xXexX1xX6dxX6exX3xX2fxX71xX26xX21xX3xX75xX3xX77xX10xXfxX4xX7bxX30xX2fxX26xX4xX10xX7xX3xX82xX1cxX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX77xX10xX15xX9xX4xX30xX26xX7xX1cxX77xX6dxXexX3xX26xX1xX116xX3xXfxX456xX26xX1xX3xX164xX4axX30xX3xXexX2cexX26xX21xX3xX26xX1xX10xX35xX3xX164xX4xX3xX2axX97dxX3xX9xX2fxX445xX26xX3xX60exX4axX4xX3xXfxX97dxX3xX77xX1xX10xX49xX15xX11xX3xc193xXfxX6exX11xX1axX1axX3xX9xX4xX1fxX26xX3xX68xX55dxX3xX2e3xX1xX35xX3xX68xXf9xXexX3xXfxe94cxX3xX164xX116xX4xX54xX0xX4xX3xX4xX5xX6xX7xX4xX49xX21xXexX10xX15xX9xX4xX30xX26xX55xX7xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX4xX77xX10xX15xX9xX4xX30xX26xX7xX1cxX3xX147xX328xX26xX1xX38xX3xX46cxX1axX35xX9xX1axX2fxX11xX162xX0xX82xX4xX1cxX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX0xX11xX9xX2fxX30xX26xX21xX1cxX2bdxX456xX26xX1xX3xX164xX4axX30xX3xX9xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX3xX9xX23xX4xX3xX416xX10xX2fxX4xX11xX3xX5xXf9xX3xXfxX1a65xX3xX2e3x15299xX3xX26xX4xX46xX49xX3xX2xX55xX55xX3xX26xX459xX49xX3xX2e3xX1fxX9xX3xX9xX1xXb24xXexX3xX16xX1xX1fxX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xXd6dxX38xX3xX0xX82xX11xX9xX2fxX30xX26xX21xX1cxX16xX27xX26xX21xX3xX9xX1xX3f7xX26xX21xX3xX416xX1xX6dxX15xX3xX1a4dxX49xX49xX10xX26xX35xX1axXfxX3xX3dexX10xXexX2fxX30xX26xX3xXexX2cexX26xX21xX3xX3axX55xX3xXfxX456xX26xX1xX3xX164xX4axX30xX3xX9xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX3xX26xX21xX116xX6exX3xX2xX2xX82xX2xX2xX3xX5xXf9xX3xXfxX1a65xX3xX2e3xX1ae3xX3xX26xX4xX46xX49xX3xX26xX21xX116xX6exX3xX1xX4xX46xX15xX3xX3fxX23xXexX3xX164xX69xX26xX1xX3xXexX1xX4xX1fxX26xX3xX2e3xX1fxX9xX3xX9xX1xXb24xXexX3xX77xX1xX4xX1fxX26xX3xX9xX2fxX10xX26xX1xX3xX16xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX3xXfxX36xX26xX3xX9xX1xX123xX3xX26xX1xX60xX9xX3xX164xX3fxX166xXexX3xX2e3xX4e1xX3xX2e3xX1fxX9xX3xXexX6dxXexX1xX3xX164xX3ffxX6exX3xX2xX55xX55xX3xX26xX459xX49xX3xX9xX4axX4xX3xX3a6xX1xXfdxX4xX3xX91xX30xX116xX26xX3xX3dexXf0xX26xX3xX9xX2fxX445xX26xX3xX164xX4axX4xX3xXfxX97dxX3xX77xX1xX10xX49xX15xX11xX3xX1a4dxXfxX6exX11xX1axX1axX4dxX3xX9xX2fxX35xX26xX21xX3xX9xX3ffxX49xX3xX9xX1xXe8xX3xX164xXf0xX3xX416xX10xX2fxX4xX11xX4dxX3xX0xX1axX49xX1cxX46cxX1axX35xX9xX1axX2fxX11xX0xX82xX1axX49xX1cxX3xX164xX3fxX10xX3xX9xX4xX26xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX16xX27xX26xX21xX3xX9xX1xX3f7xX26xX21xX3xX3dexX3dfxX3xXd58xX30xX26xX10xXfxX5xX3xX16xX2fxX35xX49xX15xX4dxX3xX16xX1xXe8xX3xX9xX3fxX23xX26xX21xX3xX60exX123xXexX3xXeaxX26xX21xX1axXfxX10xX3xX3dexX1axX2fxX2e3xX1axXfxX3xX68xX116xX3xX16xX27xX26xX21xX3xX9xX1xX3f7xX26xX21xX3xX59axX21xX10xX3xXb78xXfxX10xX5xX4xX49xX4xX2fxX3xX416xX35xX9xX4xX26xX3xXfxX116xX3xX2axX10xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX26xX1xX11axX26xX21xX3xXfxX456xX26xX1xX3xX164xX4axX30xX3xX9xX1xX10xX49xX3xX5xXf9xX3xX11xXf9xX3xX2e3xX4xX46xX26xX4dxX3xX5xX4xX1a65xX26xX3xX2fxX10xX3xX9xX2fxX3fxX23xXexX3xX2axX35xX27xX4xX3xX9xX2fxX3fxX10xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX16xX2fxX30xX26xX21xX3xX2axX116xX4xX3xX15xX1xX6dxX9xX3xX2axX4xX49cxX35xX3xX9xX4axX4xX3xX2axX35xX27xX4xX3xXfxX1a65xX4dxX3xX16xX27xX26xX21xX3xX9xX1xX3f7xX26xX21xX3xX416xX1xX6dxX15xX3xX3dexX10xXexX2fxX30xX26xX3xX164xX456xX3xX49xX4axX26xX1xX3xX49xXcafxX3xXfxX445xX26xX3xX6dxX26xX3xXexX1xXe8xX3xX26xX21xX1xX171xX10xX3xX5xX3ffxX26xX3xX9xX97dxXexX54xX3xX16xX27xX26xX21xX3xX9xX1xX3f7xX26xX21xX3xX416xX1xX6dxX15xX3xX68xX64xX3xXexX1xXe8xX3xX26xX21xX1xX171xX10xX3xX5xX3ffxX26xX3xX9xX97dxXexX3xX26xX1xX3fxX3xX49xX97dxX9xX3xX7xXexX30xX26xX3xXf4xX35xX1ae3xX3xX21xX4xX116xX3xX164xX10xX26xX21xX3xX26xX1xX459xX49xX3xX26xX1xX1axX3xXf4xX35xX10xX6exX3xX9xX2fxX75xX3xXfxX4axX4xX3xX49xX540xX9xX3xX164xX60xX9xX3xX164xX49cxX3xX21xX4xX1axX30xX3xX2fxXa5axXexX3xX11xXf9xX3xX1xX54bxX26xX3xXfxX30xX4axX26xX3xX68xX116xX3xXexX6dxX4xX3xXexX1xX1fxX9xX7xX3xX68xX116xX3xXexXfdxX26xX1xX3xX2axX6dxX30xX3xX26xX44exX3xXexX44exX3xX9xX1xX49cxX3xX2e3xX1xX4xX1fxX26xX3xX7xXfxX2e4xXexX1xX3xX11xX17bxX3xX164xX1axX26xX3xX9xX3f7xX4xX3xXfxX540xX15xX3xXfxX4axX4xX7xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX16xX1xX1axX30xX3xX21xX4xX23xX4xX3xXf4xX35xX10xX26xX3xX11xX6dxX9xX4dxX3xXfxX40xX4xX3xXexX1x1061cxX3xX9xX2fxX64xXexX1xX3xXexXe8xX10xX3xX3dexX10xXexX2fxX30xX26xX3xX5xX3fxX40xX26xX21xX3xX26xX1xX3fxX3xX26xX1x1378fxX49xX3xX68xX116xX30xX3xX16xX27xX26xX21xX3xX9xX1xX3f7xX26xX21xX3xX16xX2fxX35xX49xX15xX4dxX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xXfxX35xXf0xX26xX3xX26xX445xX35xX3xXexX10xX30xX3xX2e3xX1xX1800xX35xX3xX1xX4xX46xX35xX3xX7xX59axX3fxX23xXexX3xX3dexX3dfxX3xX9xX2fxX445xX26xX3xX1xX1fxX9xX7xX3xX68xX116xX3xX9xX1xXf9xXexX3xX1xX4xX46xX26xX3xX164xX3fxX40xX26xX21xX3xXfxX3f7xX4xX3xX164xX3f7xX4xX3xX26xX21xX30xX4axX4xX3xX9xX1xX1axX30xX3xXexX1xXe8xX3xX26xX21xX1xX171xX10xX3xX2axX4xX46xX9xX3xXfxX2bxX15xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX3xX15xX77xX1axX26xX9xX1axX2fxX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX9xX1axX10exX9xX156xX10xXfxX4xX21xX26xX38xX3xXexX1axX26xX9xX1axX2fxXdexX7xX1cxX0xX4xX49xX21xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX4xX77xX1axX26xX9xX1axX2fxX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX1dbxX4xX5xX9xX1xX38xX3xX1e2xX2xX1e4xX15xX10exXdexX3xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX38xX3xX1f1xX1e2xX1f2xX15xX10exXdexX7xX3xX11xX2fxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX38xX82xX82xX4xX54xX2axX10xX30xX1xX10xX9xX4xX26xX1xX54xX68xX26xX82xX26xX1axX1dbxX11xX82xX2xX161xX3bxX1e2xX82xX2xX15exX3bxX5xX55xX55xX1e2xX3bxX3axX15exX1f1xX9xX2xX1e4xX3bxXfxX3bxX156xX1e2xX54xX233xX15xX21xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX16xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX9xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX9xX35xX36xX26xX38xX3xX3axX3bxX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX9xX1xX4xX46xX9xX3xX49xX4axX26xX21xX4dxX3xX1xX50xX26xX3xX2xX54xX55xX55xX55xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX49xX60xX9xX3xX9xX64xXexX1xX3xX68xX69xX3xXexX1xX6dxX6exX3xX2fxX71xX26xX21xX3xX75xX3xX77xX10xXfxX4xX7bxX30xX2fxX26xX4xX10xX7xX3xX82xX1cxX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX77xX10xX15xX9xX4xX30xX26xX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX9xX1axX10exX9xX156xX10xXfxX4xX21xX26xX38xX3xX233xX35xX11xX9xX4xX7bxX6exXdexX7xX1cxX59axX35xX30xX26xX3xX77xX1xX1axX10xX3xX147xX9xX2fxX6dxX4xX162xX3xX68xX116xX3xX3a6xX1xX4xX1axX35xX3xXd8bxX10xX49xX15xX1xX10xX26xX3xX9xX4axX4xX3xX16xX5cdxX10xX3xX6dxX26xX3xX3a6xX1xX49xX1axX2fxX3xX60exX2c2xX3xX75xX3xX26xX21xX30xX4axX4xX3xXf0xX3xX416xX1xX26xX30xX49xX3xX416xX1axX26xX1xX4dxX3xX77xX10xX49xX15xX35xXexX1xX4xX10xX3xX1xXf0xX49xX3xX26xX10xX6exX54xX0xX4xX3xX4xX5xX6xX7xX4xX49xX21xXexX10xX15xX9xX4xX30xX26xX3bxX7xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX4xX77xX10xX15xX9xX4xX30xX26xX7xX1cxX3xX147xX328xX26xX1xX38xX3xX46cxX1axX35xX9xX1axX2fxX11xX162xX0xX82xX4xX1cxX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX0xX11xX9xX2fxX30xX26xX21xX1cxX15exX3xXexXf9xX35xX3xX9xX1xXe8xX3xXfxX171xX26xX1xX3xX3a6xX1xX49xX1axX2fxX3xX60exX2c2xX3xXfxX171xX26xX1xX3xX6dxX26xX3xXexX1xX35xX26xX21xX3xX9xX1xX3ffxX26xX3xX68xX69xX3xX9xX97dxX4xX3xX5xX4xX46xX9xX3xXexX1xXe8xX26xX21xX38xX0xX82xX11xX9xX2fxX30xX26xX21xX1cxX3xX77xXf9xX35xX3xX9xX1xXe8xX3xXfxX171xX26xX1xX3xX3a6xX1xX49xX1axX2fxX3xX60exX2c2xX3xX3a6xX1xX4xX1axX35xX3xXd8bxX10xX49xX15xX1xX10xX26xX4dxX3xX161xX3axX3xX9xX35xX27xX4xX3xX68xX116xX3xX59axX35xX30xX26xX3xX77xX1xX1axX10xX4dxX3xX1f2xX15exX3xX9xX35xX27xX4xX4dxX3xXexX5cdxX26xX3xX164xX3fxX166xXexX3xX21xX979xX4xX3xXfxX116xX3xX7xXeaxX26xX1xX3xX91xX10xX4xX7xX4dxX3xX26xX21xX116xX6exX3xX2xX1e2xX82xX2xX2xX3xX2axX2e4xX3xX16xX5cdxX10xX3xX6dxX26xX3xX3a6xX1xX49xX1axX2fxX3xX60exX2c2xX3xX147xX1a4dxX77xX77xX77xX162xX3xXexXe8xX10xX3xX77xX10xX49xX15xX35xXexX1xX4xX10xX3xX2e3xX1fxX9xX3xX9xX97dxX4xX3xX5xX4xX46xX9xX3xXexX1xXe8xX26xX21xX3xX68xX23xX4xX3xX6dxX26xX3xX9xX2cexX3xXexX1xX35xX26xX21xX3xX9xX1xX3ffxX26xX4dxX3xX0xX1axX49xX1cxXeax10e99xX416xX0xX82xX1axX49xX1cxX3xX164xX3fxX10xX3xX9xX4xX26xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX60exX3ffxX6exX3xXfxX116xX3xX1xX10xX4xX3xX9xX1xXe8xX3xXfxX171xX26xX1xX3xXexX10xX30xX3xXexX60xX15xX3xX26xX1xX60xX9xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX11xX3f7xX3xX26xX1xX11axX26xX21xX3xX9xX1xX116xX26xX1xX3xX68xX4xX445xX26xX3xXexX5cdxX26xX3xX11xX3f7xX26xX21xX3xXexXe8xX10xX3xX3a6xX1xX49xX1axX2fxX3xX60exX2c2xX4dxX3xXexX1xX1fxX3xX164xX97dxX3xX26xXa5axX49xX3xXf4xX35xX6exX55dxX26xX3xX9xX4axX4xX3xX77xX10xX49xX15xX35xXexX1xX4xX10xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX21xX4xX10xX4xX3xX164xX30xX4axX26xX3xX2xX1f2xX3axX1e4xX156xX2xX1f2xX3axX1f2xX54xX3xXd8bxXf9xX3xXexX10xX4xX3xX9xX2fxX2e4xX3xX9xX116xX26xX3xX2axX4axX30xX3xXexXe8xX10xX3xX7xXeaxX26xX1xX3xX77xXfdxX7xX3xX416xX30xXfxX3xX416xX30xX9xX3xX164xX456xX3xX2e3xX1xX4xX1fxX26xX3xX2e3xX1xX30xXfdxX26xX21xX3xX1xX10xX4xX3xX9xX2fxX4xX46xX35xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX77xX10xX49xX15xX35xXexX1xX4xX10xX3xX9xX1xX4xX46xX9xX3xX49xX4axX26xX21xX3xX68xX69xX3xX164xX44exX4xX4dxX3xXfxX116xX49xX3xX68xX4xX46xXexX3xXf4xX35xX6dxX3xX11xX123xXexX3xX1xX30xX540xXexX3xX1xX116xX26xX1xX3xXf4xX35xX6exX1fxX9xX3xX1xX116xX26xX21xX3xXfxX30xX4axX9xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX3xX15xX77xX1axX26xX9xX1axX2fxX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX9xX1axX10exX9xX156xX10xXfxX4xX21xX26xX38xX3xXexX1axX26xX9xX1axX2fxXdexX7xX1cxX0xX4xX49xX21xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX4xX77xX1axX26xX9xX1axX2fxX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX1dbxX4xX5xX9xX1xX38xX3xX1e2xX2xX1e4xX15xX10exXdexX3xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX38xX3xX3bxX55xX161xX15xX10exXdexX7xX3xX11xX2fxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX38xX82xX82xX4xX54xX2axX10xX30xX1xX10xX9xX4xX26xX1xX54xX68xX26xX82xX26xX1axX1dbxX11xX82xX2xX161xX3bxX1e2xX82xX2xX15exX3bxX5xX55xX55xX1e2xX3bxX161xX15exX1e2xX9xX161xX1f2xX2xXfxX1e2xX156xX3axX54xX233xX15xX21xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX16xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX9xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX9xX35xX36xX26xX38xX3xX3axX3bxX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX9xX1xX4xX46xX9xX3xX49xX4axX26xX21xX4dxX3xX1xX50xX26xX3xX2xX54xX55xX55xX55xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX49xX60xX9xX3xX9xX64xXexX1xX3xX68xX69xX3xXexX1xX6dxX6exX3xX2fxX71xX26xX21xX3xX75xX3xX77xX10xXfxX4xX7bxX30xX2fxX26xX4xX10xX7xX3xX82xX1cxX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX77xX10xX15xX9xX4xX30xX26xX7xX1cxX60exX46xX3xX26xX1xX60xX9xX3xX15xX1xX35xX3xX26xX1xX3ffxX26xX3xX3dexX1axXfxX10xX26xX4xX10xX3xX16xX2fxX35xX49xX15xX3xX68xX116xX3xX2axX116xX3xX3dexX4xX2fxX10xX3xX46cxX4xXexX10xX2fxX5xX1axXfxX54xX3xX0xX4xX3xX4xX5xX6xX7xX4xX49xX21xXexX10xX15xX9xX4xX30xX26xX2xX7xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX4xX77xX10xX15xX9xX4xX30xX26xX7xX1cxX147xX328xX26xX1xX38xX3xX26xX6exX15xX30xX11xX9xX54xXexX30xX49xX162xX0xX82xX4xX1cxX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX0xX11xX9xX2fxX30xX26xX21xX1cxX16xX27xX26xX21xX3xX9xX1xX3f7xX26xX21xX3xX3dexX3dfxX3xXd58xX30xX26xX10xXfxX5xX3xX16xX2fxX35xX49xX15xX3xX11xX10xX3xX9xX1xXfdxX4xX3xXexX3f7xX3xX68xX60xX26xX3xX10xX26xX3xX26xX4xX26xX1xX3xXexX60xX15xX3xXexX10xX30xX38xX3xX0xX82xX11xX9xX2fxX30xX26xX21xX1cxX59axX1xX116xX3xX16xX2fxXa5axX26xX21xX3xX9xX4xX1fxX15xX3xX9xX642xXexX3xXexX44exX3xX26xX1xX11axX26xX21xX3xX164xX4xX55dxX35xX3xXexX1xX1e2exX26xX1xX3xX26xX1xX3ffxX26xX3xX11xXf9xX3xX49xX23xX4xX3xX2e3xX1xX4xX3xX26xX21xX116xX6exX3xX2xX3bxX82xX2xX2xX4dxX3xX16xX27xX26xX21xX3xX9xX1xX3f7xX26xX21xX3xX3dexX3dfxX3xXd58xX30xX26xX10xXfxX5xX3xX16xX2fxX35xX49xX15xX3xX164xX456xX3xXexX6dxXexX1xX3xXexX1xX123xXexX3xX416xX1xX44exX3xX77xX3f7xX3xX68xX60xX26xX3xXeaxX26xX3xX26xX4xX26xX1xX3xXf4xX35xX3f7xXexX3xX21xX4xX10xX3xX3dexX4xX2fxX10xX3xX46cxX4xXexX10xX2fxX5xX1axXfxX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxXa8fxX35xX6exX1fxX9xX3xX164xX2e4xX26xX1xX3xX9xX2fxX445xX26xX3xX164xX3fxX166xXexX3xX164xX3fxX10xX3xX2fxX10xX3xX11xX10xX35xX3xX2e3xX1xX4xX3xX60exX46xX3xX26xX1xX60xX9xX3xX15xX1xX35xX3xX26xX1xX3ffxX26xX3xX3dexX1axXfxX10xX26xX4xX10xX3xX16xX2fxX35xX49xX15xX3xX6exX445xX35xX3xXexX36xX35xX3xX11xX10xX3xX9xX1xXfdxX4xX3xX2axX116xX3xX46cxX4xXexX10xX2fxX5xX1axXfxX3xX68xX23xX4xX3xXfxX4e1xX3xX5xX30xX3xXf4xX35xX10xX26xX3xXexX1xX123xXexX3xX26xX116xX6exX3xX7xX2e3xX1xXf0xX26xX21xX3xXexX5cdxX26xX3xX10exX123xX26xX21xX3xX164xX6dxX26xX21xX3xX164xX3fxX166xXexX3xX15xX1xX642xXexX3xX68xX642xX3xX9xX4axX4xX3xX59axX1xX116xX3xX16xX2fxXa5axX26xX21xX54xX7xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX16xX2fxX30xX26xX21xX3xX49xX97dxX9xX3xX9xX1xXf0xX26xX21xX3xXexX6dxX30xX4dxX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX15xX1xX6dxX9xX3xX26xX21xXf0xX26xX3xXexXe8xX10xX3xX59axX1xX116xX3xX16xX2fxXa5axX26xX21xX3xXd8bxX10xX2fxX10xX1xX3xXd8bxX10xX26xX5xX1axX2fxX11xX3xXexX1xX30xX3xX1xX10xX6exX3xX2axX116xX3xX46cxX4xXexX10xX2fxX5xX1axXfxX3xX11xXcafxX3xX9xX4xX1fxX15xX3xX9xX642xXexX3xX1xX54bxX3xX9xX2fxX166xX3xX9xX27xX26xX21xX3xX9xX1xX3f7xX26xX21xX3xX68xX23xX4xX3xX49xX97dxX9xX3xX68xX10xX4xX3xX9xX2fxX5cdxX3xX49xX23xX4xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xXexX1xX64xX26xX1xX3xXf4xX35xX6exX55dxX26xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX16xX1xXf0xX26xX21xX3xXexX6dxX30xX3xX26xX1xX60xX26xX3xX49xX4axX26xX1xX3xX16xX27xX26xX21xX3xX9xX1xX3f7xX26xX21xX3xX16xX2fxX35xX49xX15xX3xXexXfdxX49xX3xX50xX26xX3xX164xX44exX26xX21xX3xX21xX44exX15xX3xXexXe8xX10xX3xX2axX116xX3xX46cxX4xXexX10xX2fxX5xX1axXfxX3xX164xX3f7xX4xX3xX68xX23xX4xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX5xX3ffxX26xX3xX3dexX3dfxX3xX68xX116xX3xX26xX1xX11axX26xX21xX3xX26xX54bxX3xXfxXf9xXexX3xXfxX4xX445xX26xX3xX9xX642xXexX3xXexXe8xX10xX3xX2axX116xX3xX164xX3f7xX4xX3xX68xX23xX4xX3xXexX6dxXexX3xX3fxX35xX3xX9xX4xX445xX26xX3xX10xX26xX3xX26xX4xX26xX1xX3xXf4xX35xX3f7xXexX3xX21xX4xX10xX3xXexXe8xX10xX3xX9xX27xX26xX21xX3xX9xX1xX3f7xX26xX21xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX3xX15xX77xX1axX26xX9xX1axX2fxX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX9xX1axX10exX9xX156xX10xXfxX4xX21xX26xX38xX3xXexX1axX26xX9xX1axX2fxXdexX7xX1cxX0xX4xX49xX21xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX4xX77xX1axX26xX9xX1axX2fxX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX1dbxX4xX5xX9xX1xX38xX3xX1e2xX2xX1e4xX15xX10exXdexX3xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX38xX3xX3bxX1e2xX2xX15xX10exXdexX7xX3xX11xX2fxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX38xX82xX82xX4xX54xX2axX10xX30xX1xX10xX9xX4xX26xX1xX54xX68xX26xX82xX26xX1axX1dbxX11xX82xX2xX161xX3bxX1e2xX82xX2xX15exX3bxX5xX55xX55xX1e2xX1e4xX55xX55xX3bxX9xX3bxX3bxX1f1xX2xXfxX15exX156xX161xX54xX233xX15xX21xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX16xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX9xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX9xX35xX36xX26xX38xX3xX3axX3bxX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX9xX1xX4xX46xX9xX3xX49xX4axX26xX21xX4dxX3xX1xX50xX26xX3xX2xX54xX55xX55xX55xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX49xX60xX9xX3xX9xX64xXexX1xX3xX68xX69xX3xXexX1xX6dxX6exX3xX2fxX71xX26xX21xX3xX75xX3xX77xX10xXfxX4xX7bxX30xX2fxX26xX4xX10xX7xX3xX82xX1cxX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX77xX10xX15xX9xX4xX30xX26xX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX9xX1axX10exX9xX156xX10xXfxX4xX21xX26xX38xX3xX233xX35xX11xX9xX4xX7bxX6exXdexX7xX1cxX10bxX116xX3xX3dexX6exX3xXd78xX9xX3xX16xX2fxX4xX26xX1xX3xX21xX3f7xXexX3xXb78xX4xX46xX9xX4dxX3xX2axX2e4xX3xXexX6dxX30xX3xX2axX35xX97dxXexX3xX3axX3xX9xX97dxX4xX3xX5xX10xX26xX1xX3xXfxX4xX445xX26xX3xXf4xX35xX10xX26xX3xX9xX23xX4xX3xX1xXe8xX6exX3xX1xX30xX4axX4xX3xX1xX116xX26xX21xX3xX1xX44exX10xX3xX68xX116xX3xX164xX3f7xX4xX3xX49xX540xX9xX3xX68xX23xX4xX3xX9xX3f7xX4xX3xX164xX10xX3xX2xX55xX3xX26xX459xX49xX3xX9xX2cexX54xX3xX0xX4xX3xX4xX5xX6xX7xX4xX49xX21xXexX10xX15xX9xX4xX30xX26xX1f1xX7xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX4xX77xX10xX15xX9xX4xX30xX26xX7xX1cxX147xX328xX26xX1xX38xX3xX59axX1axX1dbxX11xX162xX0xX82xX4xX1cxX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX0xX11xX9xX2fxX30xX26xX21xX1cxXeaxX35xX11xX9xX2fxX10xXfxX4xX10xX3xX2axXa5axX9xX3xX21xX4xX11axX3xX26xX21xX1xX4xX3xX15xX1xX4axX49xX3xX26xX1xX99bxX9xX3xX2e3xX4xX49xX3xX68xX116xX30xX3xX5xX3ffxX35xX3xX9xX3ffxX6exX38xX0xX82xX11xX9xX2fxX30xX26xX21xX1cxX3xX3dexX97dxX9xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX15xX1xX642xX3xX26xX11axX3xX9xX71xX26xX21xX3xXfxX116xX49xX3xX68xX4xX46xXexX3xX75xX3xX49xX97dxX9xX3xX26xXf0xX26xX21xX3xX9xX2fxX4axX4xX3xX5xX3ffxX35xX3xX9xX3ffxX6exX3xX9xX4axX4xX3xXa8fxX35xX1axX1axX26xX11xXfxX10xX26xX5xX3xX164xX456xX3xX2axX2e4xX3xX2axXa5axX9xX3xX21xX4xX11axX3xX26xX21xX116xX6exX3xX2xX2xX82xX2xX2xX3xX2e3xX1xX4xX3xXexX3f7xX3xX9xX69xX26xX1xX3xX26xX1xX99bxX9xX3xX2e3xX4xX49xX3xX68xX116xX30xX3xX5xX3ffxX35xX3xX9xX3ffxX6exX4dxX3xX21xX3ffxX6exX3xX26xX445xX26xX3xX11xXf9xX3xX1xX30xX10xX26xX21xX3xX49xX10xX26xX21xX3xX2e3xX1xXa5axX15xX3xXeaxX35xX11xX9xX2fxX10xXfxX4xX10xX3xX68xX116xX3xX1xXe8xX6exX3xX1xX30xX4axX4xX3xX26xX21xX116xX26xX1xX3xXexXf0xX26xX21xX3xX26xX21xX1xX4xX46xX15xX3xX5xX3ffxX35xX3xX9xX3ffxX6exX3xXexXe8xX10xX3xX26xX3fxX23xXexX3xX26xX116xX6exX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX77xXfdxX26xX1xX3xX11xX6dxX9xX3xX26xX1xX2bxX26xX3xX164xX2e4xX26xX1xX3xX68xX642xX3xX68xX4xX46xXexX3xX26xX116xX6exX3xXexX44exX3xX7xX9xX69xX26xX1xX3xX9xX4xX1fxX9xX3xX9xX459xX26xX21xX3xX26xX540xX26xX21xX7xX3xX26xX445xX26xX3xX26xX1fxX35xX3xX2axX2e4xX3xX2axX35xX97dxXexX3xX9xX97dxX4xX4dxX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX15xX1xX642xX3xX26xX11axX3xX26xX116xX6exX3xX11xXcafxX3xX15xX1xXfdxX4xX3xX164xX3f7xX4xX3xX49xX540xX9xX3xX68xX23xX4xX3xX49xX123xXexX3xX6dxX26xX3xX2xX55xX3xX26xX459xX49xX3xX9xX2cexX54xX3xX16xX2fxX35xX6exX55dxX26xX3xX9xX1xXf0xX26xX21xX3xX164xX2e4xX10xX3xX15xX1xX3fxX50xX26xX21xX3xX10exX6dxXexX3xX164xX2e4xX26xX1xX3xX5xX10xX26xX1xX3xX9xX64xX26xX1xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX15xX1xX642xX3xX26xX11axX3xX26xX116xX6exX3xXfxX116xX3xX3dexX6exX3xXd78xX9xX3xX16xX2fxX4xX26xX1xX4dxX3xX1e4xX55xX3xX9xX35xX27xX4xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX16xX1xX1axX30xX3xX9xX2fxX10xX26xX21xX3xX0xX1axX49xX1cxX32dxX35xX10xX2fxX5xX4xX10xX26xX0xX82xX1axX49xX1cxX4dxX3xX49xX708xX35xX3xXeaxXd58xX59axX3xX164xX3fxX166xXexX3xX15xX1xX6dxX9xX3xX1xX4xX46xX26xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX49xX97dxX9xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX26xX1xX11axX26xX21xX3xXexX3ffxX6exX3xX2e3xX4xX49xX3xX2axX2e4xX3xX26xX1xX99bxX9xX3xX68xX116xX30xX3xX5xX3ffxX35xX3xX9xX3ffxX6exX3xX9xX2fxX2cexX26xX21xX3xX2e3xX1xX23xX15xX3xX68xX23xX4xX3xX49xX708xX35xX3xXeaxXd58xX59axX3xXexXe8xX10xX3xX2axX116xX3xX16xX2fxX4xX26xX1xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX16xX1xX1800xX49xX3xX15xX1xX6dxX26xX3xX77xX1xX2fxX4xX11xX9xX4xX26xX1axX3xX46cxX30xX26xX1axX6exX3xXexX1xX30xX3xX2axX4xX1fxX9xX3xX164xX97dxX26xX21xX3xXexX50xX3xX1xX116xX26xX1xX3xX68xX4xX3xXexXe8xX10xX3xX2axX116xX3xX16xX2fxX4xX26xX1xX3xXexX44exX3xX9xX1xX49cxX3xXfxX116xX3xX68xX69xX3xX7xX21xX4xX2bxX26xX3xX5xX11axX3xX1xX30xX540xXexX3xX9xX2fxXfdxX3xX9xX1xX2cexX7xX3xX5xX30xX3xX2axX60xX9xX3xX2axX69xX26xX1xX3xX68xX23xX4xX3xX26xX50xX4xX3xXfxX116xX49xX3xX68xX4xX46xXexX4dxX3xX164xX563xX26xX21xX3xX9xX1xX40xX4xX3xX26xX1xX2bxX26xX3xX164xX2e4xX26xX1xX3xX9xX1xX445xX49xX3xX2axX116xX3xX16xX2fxX4xX26xX1xX3xX11xXcafxX3xX2e3xX1xXf0xX26xX21xX3xX164xX3fxX166xXexX3xX9xX4axX4xX3xX26xX21xX30xX4axX4xX3xXexX1xX30xX3xX164xX1fxX26xX3xX2e3xX1xX4xX3xX26xX1xX11axX26xX21xX3xXfxX4e1xX3xX5xX30xX3xX164xX1e4dxX26xX21xX3xX11xX10xX35xX3xX1xX116xX26xX1xX3xX164xX97dxX26xX21xX3xX26xX116xX6exX3xX9xX2fxX75xX3xX26xX445xX26xX3xX2fx152ddxX3xX2fxX116xX26xX21xX3xX1xX50xX26xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX3xX15xX77xX1axX26xX9xX1axX2fxX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX9xX1axX10exX9xX156xX10xXfxX4xX21xX26xX38xX3xXexX1axX26xX9xX1axX2fxXdexX7xX1cxX0xX4xX49xX21xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX4xX77xX1axX26xX9xX1axX2fxX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX1dbxX4xX5xX9xX1xX38xX3xX1e2xX2xX1e4xX15xX10exXdexX3xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX38xX3xX1f1xX3bxX1e2xX15xX10exXdexX7xX3xX11xX2fxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX38xX82xX82xX4xX54xX2axX10xX30xX1xX10xX9xX4xX26xX1xX54xX68xX26xX82xX26xX1axX1dbxX11xX82xX2xX161xX3bxX1e2xX82xX2xX15exX3bxX5xX55xX55xX1e2xX1e4xX2xX2xX1f1xX9xX1f2xX3axX15exX55xXfxX15exX156xX1f2xX54xX233xX15xX21xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX16xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX9xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX9xX35xX36xX26xX38xX3xX3axX3bxX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX9xX1xX4xX46xX9xX3xX49xX4axX26xX21xX4dxX3xX1xX50xX26xX3xX2xX54xX55xX55xX55xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX49xX60xX9xX3xX9xX64xXexX1xX3xX68xX69xX3xXexX1xX6dxX6exX3xX2fxX71xX26xX21xX3xX75xX3xX77xX10xXfxX4xX7bxX30xX2fxX26xX4xX10xX7xX3xX82xX1cxX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX77xX10xX15xX9xX4xX30xX26xX7xX1cxX0xX4xX3xX4xX5xX6xX7xX4xX49xX21xXexX10xX15xX9xX4xX30xX26xX3bxX7xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX4xX77xX10xX15xX9xX4xX30xX26xX7xX1cxX147xX328xX26xX1xX3xX49xX4xX26xX1xX3xX1xX979xX10xX38xX3xX3dexX1a4dxX91xX46cxX162xX0xX82xX4xX1cxX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX0xX11xX9xX2fxX30xX26xX21xX1cxXd6dxXeaxX1a4dxXeaxX3xX2e3xX1xX111dxX26xX21xX3xX164xX2e4xX26xX1xX3xXd6dxX2fxX10xX26xX3xX68xX708xX26xX3xX9xX35xX3ffxX26xX3xX9xX1xXe8xX3xX9xX1xX2c2xX10xX3xX9xX1xX35xX2bxX26xX3xX1xX4axX9xX3xX26xX1xX3ffxX26xX38xX3xX0xX82xX11xX9xX2fxX30xX26xX21xX1cxXb78xX116xX4xX3xX26xX21xX116xX6exX3xX11xX10xX35xX3xX2e3xX1xX4xX3xX3dexX3dfxX3xX6dxX15xX3xX164xX540xX9xX3xXexX6dxXexX3xX2axX4xX46xX26xX3xX15xX1xX6dxX15xX3xX9xX2fxX71xX26xX21xX3xX15xX1xX4axX9xX3xX49xX23xX4xX3xX164xX3f7xX4xX3xX68xX23xX4xX3xXd6dxX2fxX10xX26xX4dxX3xX26xX21xX116xX6exX3xX2xX15exX82xX2xX2xX4dxX3xX77xX50xX3xXf4xX35xX10xX26xX3xX59axX459xX26xX21xX3xXfxX3fxX166xX26xX21xX3xX26xX21xX35xX6exX445xX26xX3xX9xX17bxX3xXf4xX35xX3f7xXexX3xX9xX1fxX3xX147xXd6dxXeaxX1a4dxXeaxX162xX3xX164xX456xX3xXexXf0xX26xX21xX3xX2axX3f7xX3xX2axX6dxX30xX3xXexX6dxX30xX3xX49xX23xX4xX3xX26xX1xX60xX9xX3xX68xX55dxX3xX68xX60xX26xX3xX164xX55dxX3xX1xX4axX9xX3xX26xX1xX3ffxX26xX3xXd6dxX2fxX10xX26xX4dxX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX164xX44exX3xXexX1xX1e2exX3xX2fxX2da5xX4dxX3xX16xX1axX1xX2fxX10xX26xX3xX164xX456xX3xX9xX35xX3ffxX26xX3xX9xX1xXe8xX3xXexX6dxXexX3xX164xX4xX55dxX35xX3xX2e3xX1xX30xXfdxX26xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX9xX1xX2c2xX10xX3xX9xX1xX35xX2bxX26xX3xX1xX4axX9xX3xX26xX1xX3ffxX26xX3xX68xX23xX4xX3xXexX6dxXexX3xXexX3fxX40xX26xX21xX3xXf4xX35xX3f7xXexX3xX9xX2fxX445xX26xX3xX9xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX10bxX6dxX30xX3xXexX6dxX30xX3xX49xX23xX4xX3xX26xX1xX60xX9xX3xX9xX71xX3xXexX50xX3xXf4xX35xX10xX26xX3xX21xX4xX6dxX49xX3xX11xX6dxX9xX3xX26xX21xX35xX6exX445xX26xX3xX9xX17bxX3xXexXe8xX10xX3xX2bdxX4xX445xX26xX3xX1xX166xX15xX3xXf4xX35xX3f7xXexX3xXexX1xX30xX3xX9xX1xX60xX6exX4dxX3xX2e3xX49cxX3xX9xX71xX3xX164xX36xX35xX3xX9xX1xX6dxX26xX21xX3xX2xX2xX4dxX3xXd6dxX2fxX10xX26xX3xX164xX456xX3xX9xX35xX3ffxX26xX3xX9xX1xXe8xX3xX26xX1xX11axX26xX21xX3xX1xX4axX26xX3xXexX1xX1fxX3xX164xX540xX9xX3xX2fxX10xX3xX164xX3f7xX4xX3xX68xX23xX4xX3xXexX1xX3fxX50xX26xX21xX3xX1xX4axX9xX3xX26xX1xX3ffxX26xX3xXexXe8xX10xX3xX26xX3fxX23xXexX3xX26xX116xX6exX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX9xX1xX2c2xX10xX3xX9xX1xX35xX2bxX26xX3xX1xX4axX9xX3xX26xX1xX3ffxX26xX3xX2e3xX4e1xX3xX68xX23xX4xX3xX26xX1xX44exX49xX3xX416xX1e4x14c3fxX2xX3xX26xX459xX49xX3xX15exX55xX2xX1e4xX4dxX3xX1xX10xX6exX3xXexX5cdxX26xX3xX21xX979xX4xX3xXfxX116xX3xX3a6xX1fxX3xX1xX30xX4axXexX1xX3xX91xX116xX26xX1xX3xX164xX97dxX26xX21xX3xXexX1xX35xX26xX21xX3xX9xX30xX116xX26xX3xX5xX4xX46xX26xX3xX147xXf2cxX77xX416xc03dxXeaxX162xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX3dexX3dfxX3xX164xX456xX3xX6dxX15xX3xX164xX540xX9xX3xXexX6dxXexX3xX2axX4xX46xX26xX3xX15xX1xX6dxX15xX3xX9xX2fxX71xX26xX21xX3xX15xX1xX4axX9xX3xX49xX23xX4xX3xXexX44exX3xX1xX4xX46xX35xX3xXfxXf9xXexX3xX9xX71xX3xX1xXf0xX49xX3xX1e4xX82xX2xX2xX3xX164xX3f7xX4xX3xX68xX23xX4xX3xXd6dxX2fxX10xX26xX54xX3xX60exX4xX55dxX35xX3xX26xX116xX6exX3xX164xX456xX3xXfxX116xX49xX3xX5xX60xX6exX3xXfxX445xX26xX3xXf4xX35xX10xX26xX3xX26xX21xX4axX4xX3xX68xX55dxX3xX68xX4xX46xXexX3xXfxX4xX46xX35xX3xX9xX1xX2c2xX10xX3xX9xX1xX35xX2bxX26xX3xX1xX4axX9xX3xX26xX1xX3ffxX26xX3xXexX44exX3xX9xX1xX49cxX3xX9xX4xX1fxX15xX3xX9xX642xXexX3xX9xX563xX26xX3xX9xX4axX4xX3xX1xX10xX6exX3xX2e3xX1xXf0xX26xX21xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX3xX15xX77xX1axX26xX9xX1axX2fxX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX9xX1axX10exX9xX156xX10xXfxX4xX21xX26xX38xX3xXexX1axX26xX9xX1axX2fxXdexX7xX1cxX0xX4xX49xX21xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX4xX77xX1axX26xX9xX1axX2fxX7xX3xX11xX9xX6exXfxX1axX6xX7xX1dbxX4xX5xX9xX1xX38xX3xX1e2xX2xX1e4xX15xX10exXdexX3xX1xX1axX4xX21xX1xX9xX38xX3xX3bxX55xX1f2xX15xX10exXdexX7xX3xX11xX2fxXexX6xX7xX1xX9xX9xX15xX38xX82xX82xX4xX54xX2axX10xX30xX1xX10xX9xX4xX26xX1xX54xX68xX26xX82xX26xX1axX1dbxX11xX82xX2xX161xX3bxX1e2xX82xX2xX15exX3bxX5xX55xX55xX1e2xX1e4xX15exX55xX1f1xX9xX3bxX161xX15exX2xXfxX2xX156xX2xX55xX54xX233xX15xX21xX7xX3xX10xXfxX9xX6xX7xX16xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX3xX26xX27xX4xX3xX2axX2bxX9xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX9xX35xX36xX26xX38xX3xX3axX3bxX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX9xX1xX4xX46xX9xX3xX49xX4axX26xX21xX4dxX3xX1xX50xX26xX3xX2xX54xX55xX55xX55xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX49xX60xX9xX3xX9xX64xXexX1xX3xX68xX69xX3xXexX1xX6dxX6exX3xX2fxX71xX26xX21xX3xX75xX3xX77xX10xXfxX4xX7bxX30xX2fxX26xX4xX10xX7xX3xX82xX1cxX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX77xX10xX15xX9xX4xX30xX26xX7xX1cx1461axX3xX26xX1xX4xX1a65xX49xX3xX2e3xX1xXf0xX26xX21xX3xX2e3xX1xX64xX3xX75xX3xe491xX26xX3xX60exX97dxX3xXexX10xX30xX3xX1xX50xX26xX3xX1e4xX55xX3xXfxX36xX26xX3xX49xX123xXexX3xX164xX97dxX3xXexX1xX30xX3xX15xX1xX99bxX15xX54xX3xX0xX4xX3xX4xX5xX6xX7xX4xX49xX21xXexX10xX15xX9xX4xX30xX26xX1f1xX7xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX4xX77xX10xX15xX9xX4xX30xX26xX7xX1cxX147xX328xX26xX1xX3xX49xX4xX26xX1xX3xX1xX30xX4axX38xX3xX3a6xX16xX162xX0xX82xX4xX1cxX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX0xX11xX9xX2fxX30xX26xX21xX1cxX33d2xX3xX26xX1xX4xX1a65xX49xX3xX2e3xX1xXf0xX26xX21xX3xX2e3xX1xX64xX3xX75xX3xX33e6xX26xX3xX60exX97dxX3xXexX10xX30xX3xX1xX50xX26xX3xX1e4xX55xX3xXfxX36xX26xX3xX49xX123xXexX3xX164xX97dxX3xXexX1xX30xX3xX15xX1xX99bxX15xX38xX3xX0xX82xX11xX9xX2fxX30xX26xX21xX1cxX46cxX4xX445xX26xX21xX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX26xX21xX116xX6exX3xX2xX55xX82xX2xX2xX4dxX3xXexX1xX1e2exX3xX11xX3f7xX3xXf0xX3xX26xX1xX4xX1a65xX49xX3xX2e3xX1xXf0xX26xX21xX3xX2e3xX1xX64xX3xX75xX3xX59axX1axX1dbxX3xXd58xX1axXfxX1xX4xX3xX164xX456xX3xX164xX4axX9xX3xX49xX123xXexX3xX2axX6dxX30xX3xX164xX97dxX26xX21xX4dxX3xXexX10xX30xX3xX21xX60xX15xX3xX1e4xX55xX3xXfxX36xX26xX3xX49xX123xXexX3xX164xX97dxX3xXexX1xX30xX3xX15xX1xX99bxX15xX54xX3xX16xX69xX26xX1xX3xX9xX2fxX4axX26xX21xX3xXf0xX3xX26xX1xX4xX1a65xX49xX3xX26xX540xX26xX21xX3xX26xX55dxX3xX164xX456xX3xXfxX116xX49xX3xX26xX1xX4xX55dxX35xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xX5xX3ffxX26xX3xX9xX1xXe8xX3xX164xXf0xX3xXfxX30xX3xXfxXa5axX26xX21xX3xXexX1xX30xX3xX11xX123xXexX3xX2e3xX1xX2c2xX1axX3xXexXe8xX10xX3xX2axXfdxX26xX3xX9xX1xX3ffxX26xX3xX68xX116xX3xX21xX4xX10xX3xX164xX69xX26xX1xX3xX49xX69xX26xX1xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX16xX1xX1axX30xX3xX26xX21xX1xX4xX445xX26xX3xXexX123xX35xX3xX49xX23xX4xX3xX164xX3ffxX6exX3xXexXe8xX10xX3xX16xX2fxX35xX26xX21xX3xX9xX3ffxX49xX3xX3a6xX1xX30xX10xX3xX1xX979xXexX3xX68xX116xX3xX3dexXf0xX4xX3xX9xX2fxX3fxX40xX26xX21xX3xX33e6xX26xX3xX60exX97dxX4dxX3xXexX123xX3xX1f1xX3xX9xX2fxf247xX3xX1axX49xX3xX75xX3xX59axX1axX1dbxX3xXd58xX1axXfxX1xX4xX3xXexX44exX3xX2xX3xX1axX49xX3xX2axX2e4xX3xX21xX4xXfdxX49xX3xX11xXb24xX9xX3xXexX1xX123xXexX3xX26xX459xX26xX21xX3xX15xX1xX27xX4xX54xX3xX77xX6dxXexX3xX2axX6dxXexX3xX11xX171xX3xXexX1xX30xX3xX2axX4xX1fxX9xX4dxX3xX9xX2fxX35e5xX3xX1axX49xX3xX164xX540xXexX3xX2axX4xX46xX9xX3xX5xX1a65xX3xX2axX2e4xX3xX9xX27xX26xX3xX9xX1xX3fxX50xX26xX21xX3xX5xX30xX3xX2e3xX1xXf0xX26xX21xX3xX2e3xX1xX64xX3xXf0xX3xX26xX1xX4xX1a65xX49xX3xX68xX69xX3xXexX1xXb24xX26xX21xX3xX1xX64xX9xX3xX9xX1xX75xX3xX26xX1xX10xX26xX1xX3xX1xX50xX26xX3xX26xX21xX3fxX40xX4xX3xXfxX23xX26xX54xX3xX16xX35xX6exX3xX26xX1xX4xX445xX26xX4dxX3xX26xX1xX4xX55dxX35xX3xX9xX2fxX35e5xX3xX1axX49xX3xX49xX23xX4xX3xX11xX4xX26xX1xX3xX75xX3xX59axX1axX1dbxX3xXd58xX1axXfxX1xX4xX3xX164xX10xX26xX21xX3xX15xX1xXfdxX4xX3xX9xX4xX1fxX15xX3xX26xX1xX2bxX26xX3xXfxX3fxX166xX26xX21xX3xXf0xX3xX26xX1xX4xX1a65xX49xX3xX2e3xX1xXf0xX26xX21xX3xX2e3xX1xX64xX3xX9xX3fxX50xX26xX21xX3xX164xX3fxX50xX26xX21xX3xX68xX23xX4xX3xX68xX4xX46xXexX3xX1xXb24xX9xX3xX15exX1e4xX3xX164xX4xX1fxX35xX3xX9xX1xX35xX3f7xXexX3xXfxX6dxX3xX26xX21xX10xX6exX3xX9xX2fxX30xX26xX21xX3xX26xX21xX116xX6exX3xX164xX36xX35xX3xX9xX4xX445xX26xX3xXexX6dxXexX3xX1axX49xX3xXexX1xX116xX30xX3xX164xX40xX4xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xX10bxX30xX5xX6exX7xX1cxX16xX1xX3f7xX26xX21xX3xX2e3xX445xX3xXexXe8xX10xX3xX16xX27xX3xXexX1xX123xXexX3xfb75xX3xX9xX1fxX3xX16xX1xX1fxX3xX21xX4xX23xX4xX3xXexX1xX30xX3xX2axX4xX1fxX9xX4dxX3xX1xX50xX26xX3xX2xX55xX55xX54xX55xX55xX55xX3xX9xX2fxX35e5xX3xX1axX49xX3xX5xX3fxX23xX4xX3xX1e4xX3xX9xX35xX27xX4xX3xX164xX456xX3xXexX1xX1fxX9xX3xX5xX30xX3xXf0xX3xX26xX1xX4xX1a65xX49xX3xX2e3xX1xXf0xX26xX21xX3xX2e3xX1xX64xX3xX75xX3xX33e6xX26xX3xX60exX97dxX3xX68xX116xX30xX3xX26xX459xX49xX3xX15exX55xX2xX1e2xX54xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXeaxX35xX9xX1xX30xX2fxX7xX1cxX416xX1xX3fxX50xX26xX21xX3xX60exX540xX26xX21xX0xX82xX15xX1cxX0xX15xX3xXexXfxX10xX11xX11xX6xX7xX15xXd8bxX30xX35xX2fxXexX1axX7xX1cxX147xX16xX27xX26xX21xX3xX1xX166xX15xX162xX0xX82xX15xX1c
Phương Đặng